futa6 header

DANH SÁCH KỲ THỦ

I. KỲ THỦ VIỆT NAM

1. Nguyễn Thành Bảo (Bình Phước)
2. Lại Lý Huynh (Bình Dương)
3. Nguyễn Minh Nhật Quang (TpHCM)
4. Hà Văn Tiến (Bình Phước)
5. Trềnh A Sáng (TpHCM)
6. Uông Dương Bắc (Bình Dương)
7. Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng)
8. Chu Tuấn Hải (Bình Phước)
9. Nguyễn Anh Quân (Quảng Ninh)
10. Nguyễn Anh Mẫn (Đà Nẵng)
11. Đặng Cửu Tùng Lân (Bình Phước)
12. Vũ Quốc Đạt (TpHCM)
13. Phan Trọng Tín (TpHCM)
14. Phan Nguyễn Công Minh (TpHCM)
15. Nguyễn Hoàng Lâm (TpHCM)
16. Võ Văn Hoàng Tùng (Đà Nẵng)
17. Đào Cao Khoa (Bình Dương)
18. Huỳnh Linh (Cần Thơ)

II. KỲ THỦ QUỐC TẾ
1. Alvin Woo Tsung Han (Ngô Tông Hàn), Singapore
2. Jiang Chuan (Tưởng Xuyên), Trung quốc
3. SimYip How (Thẩm Nghị Hào), Malaysia
4. Wong Hok Him (Hoàng Học Khiêm), Hong Kong
5. Chao Yi Fan (Triệu Dịch Phàm), Trung Hoa Đài Bắc