Hướng dẫn sử dụng Swiss-manager: Cách tải lên Chess-results.com (Bài 5)

@ IA Nguyễn Phước Trung

Swiss-manager là chương trình bốc thăm khá phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Chương trình được các Ban Trọng tài sử dụng ở hầu hết các giải quốc gia và quốc tế trong nước do sự tiện lợi, nhanh chóng, đa ngôn ngữ và đặc biệt nó được liên kết với trang web Chess-results.com, trang thông tin dữ liệu lớn nhất thế giới của các Giải đấu trên có sử dụng Swiss-manager.

Để có thể sử dụng Swiss-manager cơ bản, các bạn có thể tham khảo các bài viết: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4.
Hoặc tải chương trình giúp đỡ tại đây và cài đặt chung với chương trình Swiss-manager => Vietnamese book for Swiss-manager

Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ hướng dẫn cách liên kết Swiss-manager với trang web Chess-results.com, làm sao để tải dữ liệu lên và điều chỉnh thông số hiển thị trên Chess-reults.com.

1. Tải tệp bốc thăm lên Chess-reults.com

Sau khi đã tạo được file bốc thăm như các bài hướng dẫn bên trên, ta có thể tải lên Chess-reults.com dễ dàng bằng cách chọn nút (hình người) hoặc tại menu {Kết nối Internet} và chọn [Tự động tải lên Chess-reults.com] (tiếng Anh - Internet - Upload tournament to Chess-Results.com). Nhớ là phải có kết nối Internet.

Nếu đây là lần đầu tiên giải đấu này được tải lên, Swiss-manager sẽ liên kết với trang chủ Chess-reults.com và tự động tạo một mã số giải đấu (tiếng Anh - Database key), Mã số này luôn không trùng lập với các giải đấu khác.

Như trong ảnh dưới, giải được tải lên ban đầu thành công và được máy chủ cấp mã số 943736 (trong bài này tôi lấy mã số của Giải GM đang diễn ở Hà Nội - chỉ ví dụ chứ không can thiệp vào giải).

chessResults vd4

- Đến đây ta có thể bấm chọn menu {Kết nối Internet} và chọn [Xem giải trên Chess-results.com] (tiếng Anh - menu Internet - Go to tournament on Chess-Results.com) để xem giải trên Chess-results.com.
- Để điều chỉnh tham số hiển thị trên Chess-reults.com ta có thể bấm chọn menu {Kết nối Internet} và chọn [Điều chỉnh tham số trên Chess-results.com] (tiếng Anh - menu Internet - Customize lists at Chess-Results.com).

chessResults vd6

Ở đây mọi tùy chọn đều dễ dàng bằng tiếng Việt. Sau khi điều chỉnh xong ta bấm nút lưu trữ [Save] (hoặc có thể bấm [Delete tournament] để xóa giải - Chú ý, việc này sẽ hoàn toàn giải ra khỏi hệ thống, ta phải làm lại từ đầu). Sau khi lưu hoàn thành, ta bấm nút [Hiển thị thông tin của giải] như bên dưới để vào xem giải đấu.

chessResults vd9

2. Thiết lập tham số hiển thị cho nhiều giải đấu trên cùng một trang trên Chess-Results.com

Giả sử có 2 giải đấu với 2 mã số 94376 và 94377 mà chúng ta muốn hiển thị trên cùng một trang.

Để xem mã số giải đấu ta bấm vào biểu tượng có chữ [TUR] hoặc vào menu {Nhập liệu} chọn [Nhập thông số giải...] và chọn thẻ [Khác] (tiếng Anh - menu Input - Seup tournament...Other]; Ta sẽ thấy Mã số giải như hình bên dưới:

chessResults vd2

chessResults vd3

Như ví dụ trên, ta sẽ thấy mã số 94376 ở giải thứ nhất và 94377 ở giải thứ hai. 
 
Bây giờ ta mở giải thứ nhất 94376 và bấm menu {Kết nối Internet} và chọn [Điều chỉnh tham số trên Chess-results.com] (menu Internet - Customize lists at Chess-Results.com).
 
Sau đó ta làm theo trình tự:
a/ Ở mục ID của nhóm (tiếng Anh -> Group ID):
Ta tự chọn mã ID này để đánh vào; Tốt nhất là lấy trùng mã số ID của Giải thứ nhất (như hình) - Sau đó bấm [Save]
 
b/ Ở mục Tên tắt (text liên kết, không có dấu tiếng Việt) (tiếng Anh -> Short name (linktext)):
Ta đánh vào tên tắt của giải thứ nhất mà ta muốn hiển thị trên Chess-results, ví dụ như Hanoi GM, Open U8, Girls 10 v.v... không có dấu tiếng Việt. Trong hình ví dụ là Hanoi GM
 
c/ Ở mục Số thứ tự trong nhóm (tiếng Anh -> Sorting within Group ID): ta chọn thứ tự hiển thị trên Chess-results, ta đánh số vào trong khoảng từ 0 đến 14.
Nếu đánh số 0 là hiển thị ờ dòng đầu tiên, số 1 hiển thị vị trí thứ 2, v.v.... số 14 hiển thị vị trí thứ 15.
Số 15, 30, 45, 60 (bội số của 15) là để hiển thị đầu dòng mới (xuống dòng). Trong ví dụ, ta chọn số 1 (không có số 0, xem như cũng hiển thị ở vị trí đầu tiên). Sau đó bấm [Save]
 
Ta có như hình bên dưới:
chessResults vd7
 
Tiếp theo ta mở giải thứ hai 94376 và bấm menu {Kết nối Internet} và chọn [Điều chỉnh tham số trên Chess-results.com] (menu Internet - Customize lists at Chess-Results.com). Và làm theo trình tự:
 
d/ Ở mục ID của nhóm (tiếng Anh -> Group ID): Ta đánh vào mã ID nhóm như của Giải thứ nhất (như hình) - Sau đó bấm [Save];
 
e/ Ở mục Tên tắt (text liên kết, không có dấu tiếng Việt) (tiếng Anh -> Short name (linktext)):
Ta đánh vào tên tắt của giải thứ hai mà ta muốn hiển thị trên Chess-results, ví dụ như Hanoi IM, Open U8, Girls 10 v.v... không có dấu tiếng Việt. Trong hình ví dụ là Hanoi IM
 
f/ Ở mục Số thứ tự trong nhóm (tiếng Anh -> Sorting within Group ID): ta chọn thứ tự hiển thị trên Chess-results, ta đánh số vào trong khoảng từ 0 đến 14.
Nếu đánh số 0 là hiển thị ờ dòng đầu tiên, số 1 hiển thị vị trí thứ 2, v.v.... số 14 hiển thị vị trí thứ 15.
Số 15, 30, 45, 60 (bội số của 15) là để hiển thị đầu dòng mới (xuống dòng).
Trong ví dụ, ta chọn số 2 (tức là hiển thị ở vị trí thứ hai sau giải thứ nhất). Sau đó bấm [Save]
Ta có như hình bên dưới:
chessResults vd8
 
Sau khi lưu hoàn thành thiết lập tham số ta bấm nút [Hiển thị thông tin của giải] để vào xem giải đấu. Ta có như hình bên dưới:
chessResults vd1
 
Tiếp theo ta có thể làm tương tự với giải thứ ba, thứ tư và cho đến thứ n.
 
Chú ý một điều:  Swiss-manager là chương trình có bản quyền, do đó chỉ có các file giải đấu nào được tạo ra với cùng một bản quyền người dùng thì mới có thể điều chỉnh được. Nếu chúng ta lấy file cũ của người khác bản quyền, sửa lại và tải lên, Swiss-manager sẽ cảnh báo; và nếu chúng ta vẫn đồng ý tải lên thì không thể nào sửa hoặc xóa được.