Seagames 22 - Vietnam 2003

Giải được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 4-13/12/2003

Chi tiết bản tin xem tại đây: Seagames 22