ASIAN Indoor games - Macau 2007

Giải được tổ chức tại tổ chức tại Macau từ 26/10 đến 3/11/2007.

Chi tiết bản tin xem tại đây: Indoor games 2007 (Xiangqi) và Indoor games 2007 (Chess)