hkpd2012banner

Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012

Giải được tổ chức tại trường Cao đẳng thành phố Cần Thơ từ ngày 02 đến ngày 12 tháng 8 năm 2012 gồm thi đấu 02 thể loại thi đấu là Cờ truyền thống và cờ nhanh cho các nhóm tuổi 9, 11, 13, 15, 16 và 18. Cờ vua là một trong 19 môn thể thao thi đấu trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012.hkpd2012

{iframe height="2000"}https://chess-results.com/tnr78373.aspx{/iframe}.