GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC 2005
VIETNAM YOUTH RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS 2005

Giải được tổ chức từ 9 đến 11/7/2005 - tại Trung tâm VHTT Q.Tân Bình - TP.Hồ Chí Minh.

The championship was held from 9-11 July, 2005 in Tan Binh, Ho Chi Minh city.

Nam -Boys: 7 9 11 13 15 17 20
Nữ - Girls: 7 9 11 13 15 17 20

treTQ2005-35

NAM 7 - BOYS 7

Đồng đội - Team: 1. Hải Dương, 2. TPHCM, 3. Quân Đội
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Nguyễn Ngọc Minh Trí
Vũ Duy Phương
Hà Trọng Cường
Phạm Mạnh Tuấn
Nguyễn Trí Thiên
Phạm Quang Hưng
Phan Lương
Nguyễn Thiện Hưng
Lưu Quốc Dũng
Hồ Nguyễn Minh Chiến
Nguyễn Hoàng Kim Thuận
Nguyễn Hoàng Long
Lê Bảo Hà Đăng
Đinh Khánh Dương
Trần Minh Thắng
Đào Thiên An
Đặng Vũ Khoa
Đào Quang Hưng
Lê Nam Anh
Đỗ Ngọc Minh
Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải
Đỗ Thành Đạt
Nguyễn Nhật Tuấn
Vũ Thị Diệu Uyên
Đỗ Xuân Kiên
Trương Thành Danh
Đặng Thái Sơn
Trần Thuận Phát
Tô Ngọc Qui Lân
Nguyễn Tấn Hoàng Nam
Hoàng Quốc Hùng
Trần Trọng Thành
Ngô Ngọc Bảo Tuyên
Nguyễn Văn Toàn Thành
TPHCM2
Quảng Ninh
Hải Dương
Hải Dương
Bắc Ninh
Quân Đội
Quân Đội
TPHCM2
Bộ Công An
TPHCM
Bến Tre
Hà Nội
Quảng Trị
TPHCM
Hà Nội
Đồng Tháp
Hà Nội
Thái Nguyên
Long An
Thái Nguyên
Đồng Tháp
Bắc Giang
Phú Yên
Kiên Giang
Bà Rịa - Vũng Tàu
TPHCM
TPHCM
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bến Tre
TPHCM
Quảng Bình
Bắc Giang
Phú Yên
Quân Đội
20b1
19w1
25w1
15w1
18b0
1w1
5w1
34b1
29w1
24b1
13w1
4b1
26b1
30b0
10b0
21w0
2b0
33w1
23w1
6b0
31w1
28b1
14b0
17w0
3w0
27w1
9w0
8b0
22b0
7w0
32b0
11w0
16b0
12b0
14w1
12b1
17b½
1b0
32w1
7b0
9b0
8w½
2w0
18w1
11b1
10w0
22w1
27w1
13b0
25b1
29w1
6w1
16b0
34w0
3b0
30w0
20w1
23b1
31b0
21b1
5b½
4w0
26w½
33b1
28w1
15b0
24w0
19b0
10b1
9w1
16w1
13w1
22b1
11w1
1w0
4b1
24b1
30b0
7w1
14b1
2b0
32b0
33w1
17w0
6b1
8b0
19w0
28b1
21w0
18b0
26b0
15w1
5w0
3w0
31w1
29b1
20b1
12w0
34b0
23w0
27b0
25w0
2w1
3b0
7b1
16b1
34w1
9b½
31b1
30w1
21b0
8w0
17b0
12w1
18w½
24w1
15b1
23b0
10w1
32w0
5b1
4w1
25b0
26w0
22w0
1b0
29b1
19b0
11b1
14w1
6w0
13b0
27w0
33b1
28w0
20w0
8b1
17w1
3w0
19w0
30b1
26w1
7w½
2b0
23w1
22b½
1w0
9b1
21w0
34b1
5w1
31w0
32b1
10b0
25w½
12b0
28w1
20b0
4b1
13w0
11w1
16w1
18b0
6b½
27b0
15w1
24b0
14b0
29w1
33b0
1w1
21b1
19b1
27b1
3b0
17b0
25b1
18w1
30w0
9w0
12b1
2w0
7b1
10w1
32w0
15b1
8w0
31b0
26b0
14w0
23b1
33w1
16w1
5b0
24b1
13b0
6w1
22w0
34w1
20w0
4w0
29w1
11b0
28b0
17b1
8w0
2b1
21w1
13w1
31w1
26w1
3w0
20b1
6b1
19w1
32b0
10b½
1b0
14b1
24w1
30b0
28w1
7w0
33b1
27w0
34b1
18b0
11w0
12w0
9w½
22b0
5w1
25b0
4b0
29b1
16b0
23w0
15w0
30w1
1b1
32w½
8b½
2w0
22b½
18w½
9b1
19b½
10w1
3b0
13b0
17w0
21w1
25w1
26b1
12w½
23b½
28b1
16w½
20b1
31w1
11b0
29b1
14w0
7b0
4w0
27b0
24w1
5b0
33w0
6w0
15b1
34w0
32b½
13w1
18b0
3w½
17b1
8w1
30b1
1w0
27w1
19b1
22w0
5w1
14b1
2b0
12b0
11w1
7w0
26w1
10w1
25b1
9w0
4b0
15w1
28w1
33b1
6b0
16b0
23w0
21b0
29w1
31b0
34b0
20w0
24b0
8.5
7
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
2
2
2
0

TOP

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1. Ninh Bình, 2. Đồng Tháp, 2. Hà Nội
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Lê Hữu Thái
Trần Tuấn Minh
Nguyễn Huỳnh Trọng Hải
Lư Chấn Hưng
Lê Minh Hoàng
Vương Trung Hiếu
Võ Hoài Thương
Nguyễn Quang Phúc
Trương Bảo Thạch
Dương Tuấn Minh
Lê Thanh Liêm
Nguyễn Tuấn Minh
Lê Văn Khánh
Lê Quang Long
Nguyễn Duy Trung
Nguyễn Hùng Cường
Trần Quang Huy
Lê Nhật Minh
Chế Quốc Hữu
Võ Đăng Quang
Lê Tuấn Minh
Lê Thành Tài
Dương Tuấn Anh
Nguyễn Tấn Thịnh
Đinh Đức Thịnh
Vũ Quân
Vũ Nhật Hoàng
Lê Phát Lộc
Nguyễn Anh Đặng
Nguyễn Duy Anh
Đoàn Tấn Việt Cường
Hoàng Đa Bảo
Trần Võ Minh Tâm
Trần Hoàng Ngọc Thắng
Mai Việt
Vũ Thế Nam
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Bảo Nam
Phạm Minh Trí
Trần Ngọc Sáng
Nguyễn Văn Toàn
Hoàng Tuấn Trung
Trần Vinh Hiển
Trịnh Gia Tùng
Lâm Đồng
Hà Nội
Đồng Tháp
Kiên Giang
Ninh Bình
Ninh Bình
Thừa Thiên - Huế
TPHCM2
TPHCM
Bắc Giang
Đồng Tháp
TPHCM
Nghệ An
Hà Nội
Kiên Giang
Hà Nội
Đồng Tháp
Cần Thơ
TPHCM
Đồng Tháp
Hà Nội
TPHCM
Thái Nguyên
Bến Tre
Bộ Công An
Hà Nội
Quảng Ninh
Đồng Tháp
Kiên Giang
Long An
Bình Thuận
Bình Định
Bà Rịa - Vũng Tàu
TPHCM
Bình Thuận
Thái Nguyên
Bộ Công An
Bình Thuận
Bình Thuận
Bộ Công An
TPHCM2
Quảng Ninh
Long An
Thái Nguyên
25w1
33w1
27b1
34b1
17w1
43w1
29b1
20w0
41b1
40b1
21b½
36w1
24w1
18b0
16b1
15w0
5b0
14w1
31w0
8b1
11w½
39w1
38b0
13b0
1b0
42b1
3w0
44w1
7w0
32w0
19b1
30b1
2b0
4w0
37w1
12b0
35b0
23w1
22b0
10w0
9w0
26w0
6b0
28b0
15b1
32b1
28w1
38w1
26b1
9b0
22w1
36b1
6w1
13w1
35w1
20b½
10b0
19w0
1w0
25b1
42w1
31b0
14b1
12w½
24b1
7b0
40w1
21w0
16w0
5w0
44b1
3b0
39b1
33b0
18w1
2w0
30w1
37b0
11b0
8w0
34w1
4b0
29w0
23b0
43b1
17b0
41w0
27w0
10w1
7w1
4b0
3w1
9w1
29w1
2b0
17w1
5b0
1b0
15b0
31w1
23w1
41b0
11w1
19b1
8b0
27w0
16w0
21b1
20w0
33w0
13b0
34b½
30b1
35b1
18b1
32w0
6b0
25w0
12b0
28b1
22b1
24w½
26w0
42b0
38b1
37w0
43w1
44w1
14w1
36w1
39b0
40b0
2w½
1b½
16b1
5b0
4w1
20b1
12w1
27b1
13w½
33w1
19w1
7b0
9b½
44w1
31b1
3w0
35w1
21w0
11b0
6w0
18b1
38b1
39w1
42w1
28w½
41w1
8w0
25b½
40w1
36b0
15w0
37b0
10b0
43b1
17b0
30w1
32w1
22w0
23b0
29b0
26b0
24b0
34w0
14b0
3b1
5w1
1w0
7w½
2b0
26w1
4b½
37w1
21b1
15b0
12b1
11w0
20w1
42b½
10w1
33b1
22b1
40b1
38w1
13b0
9w0
17w0
27b0
28b1
34b0
6b0
23w1
24w0
32b0
35b1
41b1
29w1
16w0
25w1
30w0
39b0
8b0
19b0
36w1
18w0
31w0
14w½
44b1
43w0
5b½
15w1
31b1
11b0
1w½
8b1
13w1
6w0
10w0
9b1
4w1
24b1
7b0
39w1
2b0
32w1
37b1
33b1
29b1
34w1
23b1
41b½
21w0
12w0
42w1
27w1
26b0
36b½
19w0
40w1
3w0
16b0
18w0
20b0
43b1
28w½
17w0
44b1
14b0
30b0
22w½
25b0
35w0
38w0
7w1
6b½
26w1
20w1
11b½
2w½
1b0
15b1
17b1
16w1
5w½
21w0
19w0
34b1
8w0
10b0
9w0
37w1
13b1
4b0
12b1
25w0
35b1
32b1
22b1
3b0
31w1
41w1
38b0
39b1
27b0
24w0
42b½
14w0
23w0
44w1
18b0
29w1
30w0
43w0
28b0
33w½
40b1
36b0
6w1
3b0
2w1
21b1
8w0
1b0
9w½
5b1
7b½
11w½
10b½
16b1
25b1
24b1
26b1
12w0
18w0
17b1
27w1
37w1
4w0
36w1
32w½
14w0
13w0
15w0
19b0
31b1
34w1
38w1
28w0
23b½
41w1
29b0
44b1
22b0
20b0
30b0
40b0
39w1
33b0
43b½
42w½
35w0
8b1
11w1
6b½
10w1
19b1
3w½
18b1
1w0
15w1
4b0
2b0
26w1
21w1
20w1
9b0
28b1
27b1
7w0
5w0
14b0
13b0
32b1
30b1
33w1
38b1
12b0
17w0
16w0
37b1
23w0
35b½
22w0
24b0
41b1
31w½
43w1
29w0
25w0
44w1
42b1
34w0
40w0
36b0
39b0
8
7
6.5
6.5
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
2.5
2.5
2.5
0

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Đồng Tháp, 3. Hà Nội
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Đặng Hoàng Sơn
Phạm Hoài Nam
Huỳnh Lâm Bình Nguyên
Nguyễn Minh Toàn
Nguyễn Phước Tâm
Nguyễn Xuân Trường
Lê Nguyễn Quốc Thuận
Nguyễn Trung Đức
Trần Ngô Thiên Phú
Lê Trọng Đề Toàn
Vũ Quang Quyền
Nguyễn Hà Phương
Trương Quốc Trưởng
Trần Quang Khải
Nguyễn Huy Hoàng
Bồ Huỳnh Nhật Trường
Bùi Trọng Hào
Võ Duy Thoại
Nguyễn Trọng Hùng
Phạm Anh Tuấn
Nguyễn Đình Dũng
Nguyễn Bình Nguyên
Đặng Quốc Vương
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thành Tâm
Hoàng Phó Tùng
Vũ Phi Hùng
Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Đình Tài Anh
Bùi Minh Thiên
Đặng Thành Đạt
Lê Nguyên Hiền
Phạm Đức Trí
Phạm Bá Lộc
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Duy Thắng
Chu Đức Huy
Trương Thanh Lâm
Lê Hà Phan
Phùng Đức Anh
Nguyễn Thành Đạt
Trịnh Đình Tiến
Hoàng Mạnh Thắng
Trần Quang Anh
Đào Sỹ Khang
Nguyễn Nhật Huy
Nguyễn Bách Doanh
Nguyễn Quý Tùng
Phạm An Bình
Lê Đức Hoàng Long
Nguyễn Thái Nguyên
Giang Thị Thanh Bình
Phan Tài Nhân
Nguyễn Thành Nam
TPHCM
Hà Nội
TPHCM
Bình Thuận
Cần Thơ
Đồng Tháp
Bến Tre
Quảng Trị
TPHCM
Thanh Hóa
TPHCM
Bắc Giang
Đồng Tháp
TPHCM
Quảng Ninh
Bình Dương
Bắc Ninh
Phú Yên
Bình Định
Hà Nội
Cần Thơ
Bình Dương
Kiên Giang
Phú Yên
Bình Thuận
Thái Bình
Quảng Ninh
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
TPHCM2
Hà Tĩnh
Bình Định
TPHCM2
Kiên Giang
Bắc Ninh
Hà Nam
Hà Tây
Đà Nẵng
Bình Dương
Quảng Trị
TPHCM
Đồng Tháp
Hà Tĩnh
Tuyên Quang
Hà Nội
Đà Nẵng
Tuyên Quang
Hà Tây
Bình Thuận
Hà Nội
TPHCM
Thái Nguyên
Thái Bình
Bình Thuận
Long An
41b1
22b0
26w1
11b½
51w1
52w1
50w1
48b1
55b1
16w0
4w½
54b1
25w0
53b1
29w0
10b1
20b1
35b0
45b½
17w0
23b1
2w1
21w0
31w1
13b1
3b0
37b0
38w1
15b1
33w0
24b0
39b0
30b1
46b½
18w1
49w1
27w1
28b0
32w1
44b½
1w0
43w0
42b1
40w½
19w½
34w½
r1
8w0
36b0
7b0
5b0
6b0
14w0
12w0
9w0
5w1
54w1
9b1
45w1
1b0
33b1
17b1
47w1
3w0
50b1
40b1
22w1
32b1
36w1
31b½
24w1
7w0
42w1
46w1
r1
35w0
12b0
49b1
16b0
28w½
55w1
48w1
25b½
39w½
51b1
15w½
13w0
6w0
44w1
21b1
14b0
43b0
41w1
29b½
11w0
38b0
18b0
37w1
34b0
4b0
19b0
8b0
27b0
23w0
10w0
30w0
53w0
52b1
2b0
26b0
8b1
24b1
12w1
34w½
38w1
14w½
16w1
1w0
23b1
17w½
19w1
3b0
20w1
6b½
37b0
7b0
10b½
53b1
11b0
13b0
30b½
26w½
9w0
2w0
39b½
22b½
47b1
29w½
28b½
21w½
45b0
55b1
36b1
4b½
43w½
33w0
15w1
5b0
25w½
46b1
51w1
52w1
35b½
50w1
31w1
40w0
27w0
49w1
48b0
44b0
41b0
42b0
18w0
r1
32w0
3w½
28w½
1b½
9b1
29b1
35b1
14b0
27b0
4w0
25b0
43b1
33b1
18b1
7w1
46w1
39w1
44w1
13w0
30w1
23w1
45w1
40b½
20b0
26b0
10w1
24w1
8w1
2b½
5w0
19b0
48w1
36w0
12w0
37w1
6w0
32b1
34b0
53w1
16b0
22w½
54b1
47b0
11w0
17b0
21b0
15b0
42w1
31b0
r1
55w1
52w1
51b0
38b0
41w0
50b0
6b1
43w1
14w1
27w1
16w1
1w0
11b0
38w1
37b½
45w1
7w1
25w½
34w½
3b0
44b0
5b0
21w1
41b1
26b0
39b1
17b0
29w½
51w1
48w0
12b½
19w1
4b0
35w½
22b½
31w1
30b0
53b1
40b1
13b½
28b½
47w1
9w½
8b0
20w0
33w0
18w0
54w1
2b0
15w1
10b0
55w1
36b0
24b1
50w1
49b0
23b0
r1
32w0
42b0
46b0
11w1
12b1
5b½
6b1
3w½
4w0
36w1
16b1
22w1
29b1
1b0
2w0
14b1
13w0
45b1
8w0
25b0
20w1
44w½
18b0
37w½
9b0
47b1
52b1
17w1
34b1
28w1
27b0
10w0
43b0
46w1
40w½
35w1
26w0
33b0
7b0
21b½
42w1
48b0
32b½
49b0
38b0
30w1
19b½
15w0
31b0
23w0
39w1
41w1
54w1
53w0
24w0
51b1
50b0
r1
4b1
33w1
13w1
1w0
26b1
43b1
27w1
18w1
10b½
9w½
25w1
14b1
3b0
12w0
32w1
37b1
34w1
8b0
35b1
21w1
20b0
44b1
38w0
53w1
11b0
5w0
7b0
49w1
30b½
29w½
40b1
15b0
2b0
17b0
19w0
48w1
16w0
23b1
50w1
31w0
47w1
45w1
6w0
22w0
42b0
54b½
41b0
36b0
28b0
39b0
r1
55b1
24b0
46w½
52w0
2w0
1b1
11b1
8w1
7w1
25b1
5b0
4b0
33b1
27b1
3w0
17w1
26w1
34b1
38b1
28w1
12b0
36w1
20w0
19b1
42w1
43w1
44b1
35b1
6w0
13b0
10w0
16b0
37w1
49b1
39w½
50w1
9w0
14w0
24w0
18b0
29b0
15w0
31b½
53b1
48b1
21b0
22b0
23w0
r1
51w1
52b1
41w0
30w0
32b0
46b0
47w0
40w0
55b0
54w1
12w1
3b1
2w0
5b1
4w0
11w1
18w1
20b1
16w1
13w1
6b0
1b0
10b0
25w1
26w1
9b0
22w½
7b0
41b1
8w0
36b1
17b½
33w1
38w1
14b0
15b0
30b½
31w½
40b½
27w½
28b½
43b1
23b0
39b½
47b1
21w0
48w1
24b0
34w½
29w½
19w0
49w1
32w0
46b½
53w1
44w½
35w0
37b0
42b0
r1
55w1
54b½
45b0
52w½
51b0
7.5
7.5
7
7
6.5
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
2.5
2
2
2

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1. Đà Nẵng, 2. Hà Nội, 3. TPHCM
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Nguyễn Hoài Nam
Đặng Duy Linh
Trần Ngọc Lân
Phan Đình Nhật Khánh
Bùi Mạnh Hùng
Phạm Phúc Đức
Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Thành
Phạm Minh Khoa
Đỗ Đức Minh
Nguyễn Khương Duy
Phan Phương Đức
Nguyễn Trung Hiếu
Huỳnh Vĩnh Thắng
Nguyễn Bình Phương Khang
Dương Thượng Công
Nguyễn Thế Vinh
Lê Nhật Hoàng
Lê Công Cường
Nguyễn Duy Quý
Lý Quốc Long
Nguyễn Quang Đức
Phan Trọng Việt
Trần Văn Thịnh
Nguyễn Trần Sỹ Nguyên
Nguyễn Hà Phương Duy
Phạm Đức Trí
Lê Hà Thế Nghĩa
Phạm Thành Thông
Lê Thành Đạt
Đoàn Vũ Hoàng Minh
Hứa Thiên Tân
Dương Hoàng Thi
Vũ Hữu Trí
Bạch Công Trọng
Ngô Quang Huy
Nguyễn Minh Đôn
Nguyễn Anh Tú
Đoàn Duy Hưng
Phạm Trọng Khương
Quân Đội
Đà Nẵng
Hà Nội
Lâm Đồng
Thanh Hóa
TPHCM
Hà Nội
Đà Nẵng
Đồng Nai
TPHCM
Đồng Nai
Nghệ An
Hải Dương
Bình Dương
Bến Tre
Đồng Tháp
Quân Đội
Nghệ An
Quảng Ninh
Hà Nội
Cần Thơ
Lâm Đồng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
Hà Nội
Quảng Bình
Đà Nẵng
Phú Yên
TPHCM
TPHCM2
Hà Nội
Bình Dương
Phú Yên
Bộ Công An
Thái Bình
Quân Đội
Hà Nam
31b1
3w0
2b1
23b0
21b1
15b1
18b1
32b1
33w½
38w1
20b0
30b½
16w1
27w½
6w0
13b0
25w½
7w0
22b½
11w1
5w0
19w½
4w1
37b1
17b½
40w1
14b½
39w1
34b0
12w½
1w0
8w0
9b½
29w1
36w0
35b1
24w0
10b0
28b0
26b0
34w1
39b1
28w1
15w0
26w½
23w½
10w½
13w½
12b1
7b½
37w1
9w0
8b½
36b1
4b1
32w1
27b½
40b1
30w1
24b½
29b½
25b0
6b½
20w½
22w1
5b½
17w½
3b0
21w½
19b0
33b1
16b0
31w0
1b0
38b1
14w0
11b0
35w0
2w0
18w0
3w1
31b1
1b0
37b1
14b1
20b0
26b½
23b1
25w1
19w½
34b1
22b0
24w1
5w0
35b1
28b0
36w1
27w1
10b½
6w1
33w½
12w1
8w0
13b0
9b0
7w½
18b0
16w1
30b½
29w½
2w0
39w½
21b½
11w0
15w0
17b0
4w0
r1
32b½
r0
8b½
18w1
10w½
34w1
20w1
22w1
17w1
1w½
13b0
3b½
28w1
32w1
9w1
24b½
26w1
30w1
7b0
2b0
23w0
5b0
25b1
6b0
19b1
14w½
21w0
15b0
39w1
11b0
38w1
16b0
36b½
12b0
35w½
4b0
33b½
31w½
r1
29b0
27b0
r0
5w1
15b1
23b1
28b1
1b0
10b½
8w½
7b½
20w1
6w½
13w½
35b1
11b½
29w1
2w0
26b1
19w1
24w1
17b0
9b0
27w½
36w1
3w0
18b0
31b1
16w0
21b½
4w0
14b0
33w1
25w0
34b0
30b0
32w1
12w0
22b0
38b½
37w½
r1
r0
2b½
1w½
13w½
17w1
11w1
18w1
14b½
9w½
8b½
16b½
5b0
15w1
3b½
7w½
12b0
10w½
4b0
6b0
26w1
21w0
20b1
27b1
25b½
34w1
23w½
19b0
22w0
29b0
28w1
36b1
37b1
r1
38w1
24b0
39b1
30w0
31w0
33b0
35w0
r0
13b½
5w½
9b½
8w½
2b½
7b0
6w1
4b½
3w½
18w½
12w0
11b1
1w½
22b1
19w1
21b½
29w1
10b½
15b0
35b1
16w½
14w0
24w1
23b0
30b½
33w1
31b1
34w1
17b0
25w½
27w0
37w1
26b0
28b0
20w0
38b1
32b0
36w0
r0
r0
7w1
8b½
14w1
12b1
13w1
17w1
1b0
2w½
21b½
23b1
27b1
4w0
5b0
3b0
16b0
15w1
6b0
30w1
28w1
22w1
9w½
20b0
10w0
25b1
24w0
29b0
11w0
19b0
26w1
18b0
35b½
33b1
32w0
38w1
31w½
37w0
36b1
34b0
r0
r0
4b0
16w1
5w1
1w1
3b0
13b1
9b½
10b½
7w½
8w½
21w1
20b1
6w0
18w½
29w1
2b0
23w1
14b½
24b1
12w0
11b0
35w1
17b0
19w0
32b½
36w1
30b½
38b1
15b0
27w½
34w1
25w½
37b1
31b0
22b0
26b0
33w0
28w0
r0
r0
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3
3
2.5
2.5
1.5
1.5
0

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1. Quảng Ninh, 2. Hà Nội 3. Hải Phòng
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Trần Thanh Tú
Trần Mạnh Tiến
Bảo Khoa
Tôn Thất Như Tùng
Nguyễn Quang Huy
Vũ Minh Hoàng
Bùi Quý Hùng
Huỳnh Thanh Tịnh
Đặng Thế Nam
Đồng Bảo Nghĩa
Lưu Công Tùng
Nguyễn Hải Đảo
Thái Minh Hải
Tiền Thiên Bình
Hoàng Văn Ngọc
Nguyễn Ngọc Hiệp
Nguyễn Hào Hiệp
Trần Ngọc Sơn
Phạm Phúc Tân
Nguyễn Minh Hùng
Bùi Đắc Khương
Phan Trọng Bình
Phạm Minh Tài
Nguyễn Lê Cảnh
Phan Đăng Khoa
Ninh Công Quyền
Ngô Trung Tín
Lê Trần Minh Nhật
Trần Quốc Đoàn
Nguyễn Lê Phúc Hảo
Phạm Thanh Nhàn
Hồ Nguyễn Minh Chiến
Đồng Tháp
Hải Phòng
Lâm Đồng
TPHCM
Hà Nội
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Phú Yên
Hà Nội
Bắc Giang
Thái Nguyên
TPHCM2
Lâm Đồng
Hải Phòng
Bắc Giang
TPHCM
Hà Tĩnh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bến Tre
Bình Dương
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bắc Ninh
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Bộ Công An
Long An
Cần Thơ
Bình Dương
Cần Thơ
Bến Tre
TPHCM
26b1
6w1
9b½
30w1
31w1
2b0
8w1
7b0
3w½
15w½
22w½
17w0
14b1
13w0
10b½
19w0
12b1
21w0
16b1
29w1
18b1
11b½
27b0
25w½
24b½
1w0
23w1
32w1
20b0
4b0
5b0
28b0
28w1
13b1
24w1
5w1
4b0
14w0
21b0
18w1
25b1
22b1
15b0
23b0
2w0
6b1
11w1
31b1
27w0
8b0
20w½
19b½
7w1
10w0
12w1
3b0
9w0
29b1
17b1
1b0
26w0
r1
16w0
r0
27b1
21w1
10b1
20b1
19w1
18b1
16b1
30b½
15w0
3w0
25w1
31w1
26b½
17w1
9b1
7w0
14b0
6w0
5b0
4w0
2b0
24b1
28b1
22w0
11b0
13w½
1w0
23w0
r1
8w½
12b0
r0
4w1
15b1
27w1
1b0
23b1
28w1
11w½
10w1
17b½
8b0
7b½
25b1
30w1
21b1
2w0
29b1
9w½
r1
26w1
22b1
14w0
20w0
5w0
31b1
12w0
19b0
3b0
6b0
16w0
13b0
24w0
r0
2b0
1w1
4b½
3w½
14w1
27b½
20b1
15w1
21w1
30b1
23w1
16b0
19b1
5b0
8b0
12w1
24b½
28b1
13w0
7w0
9b0
26b1
11b0
17w½
29w1
22w0
6w½
18w0
25b0
10w0
r1
r0
5w1
3b0
2w1
7b0
1b0
20w1
4w1
13b0
11w1
27w1
9b0
24w0
8w1
16w½
19w½
14b½
18w0
17b1
15b½
6b0
22b0
21w1
26w½
12b1
30b1
23b½
10b0
r1
31w1
25w0
29b0
r0
3b1
7w1
1w0
14w1
13w1
22b1
2b0
9w1
8b0
16b½
18b1
r1
5b0
4b0
24b½
10w½
26b1
11w0
27b1
28w½
29w½
6w0
25b0
15w½
23w1
17w0
19w0
20b½
21b½
31b1
30w0
r0
8w1
5b½
13b1
6b½
2w½
4w½
10b0
1b0
19b1
7w1
16w1
29b1
3w0
25w1
22w1
11b0
20w1
24w1
9w0
17b0
31w1
15b0
30w1
18b0
14b0
r1
28b1
27w0
12w0
23b0
21b0
r0
9b1
11w1
5w½
10w1
3b½
15b1
13w1
14w1
1w0
4b0
2b0
19w1
7b0
8b0
6w0
17w½
16b½
25b½
12b0
r1
24b½
23w½
22b½
21w½
18w½
27b1
26w0
31b1
30b1
29w0
28w0
r0
8
7.5
6.5
6
6
6
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
2.5
1
0

TOP

NAM 17 - BOYS 17

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Bà Rịa - Vũng Tàu, 3. Cần Thơ
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Võ Thành Ninh
Nguyễn Thành Nghĩa
Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Ngọc Phụng
Đàm Công Tùng
Nguyễn Mạnh Trường
Nguyễn Vũ Long
Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Lê Trọng Bắc
Nguyễn Trung Kiên
Chu Trường Vy
Quách Phương Minh
Nguyễn Mai Đức Trí
Lê Hoàng
Lâm Thành Nhơn
Vũ Tiến Mạnh
Lê Quốc Thắng
Lê Minh Tú
Cù Minh Đức
Lê Quang Nhật
Nguyễn Anh Linh
Kiên Giang
TPHCM
Cần Thơ
TPHCM
Bắc Ninh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lâm Đồng
Thanh Hóa
TPHCM2
Hà Nội
Cần Thơ
TPHCM2
Hà Nội
Bình Định
Bắc Ninh
Hà Tây
Bình Thuận
Bình Định
Bình Thuận
Bộ Công An
19w1
7b1
18b1
15b1
20w1
14w1
2w0
17w1
21b1
16b1
12b0
11w1
r1
6b0
4w0
10w0
8b0
3w0
1b0
5b0
9w0
3b1
6w½
1w0
8w½
13b0
2b½
20b½
4b½
12w1
15w1
16w1
9b0
5w1
18w1
10b0
11b0
r1
14b0
21w1
7w½
19b0
10w1
8b½
12b½
6b1
19w1
4w0
11w½
2w½
13w1
1b0
7b½
3w½
9b0
17b½
18w0
20w1
14w½
15b1
5b0
16b0
r1
9w1
13w1
6w1
5w0
4b1
3b0
19b1
10b1
1b0
8w0
17w1
14b1
2b0
12w0
r1
21b1
11b0
20w0
7w0
18b1
16w0
8b1
5b1
13b1
12b1
2w0
20b1
10w1
1w0
11w½
7b0
9b½
4w0
3w0
16b1
17b1
14w0
15w0
21w1
r1
6w0
18b0
2b½
1w½
9w½
7w1
11b1
12w1
4b0
14b1
3b½
18w1
5w0
6b0
15b0
8w0
13w1
19b1
21b1
10b0
16w0
r1
17w0
4w½
9b½
8b1
1b½
6w1
5b0
17b1
3w0
2w½
11w0
10b1
19w1
21w1
20b1
16b0
15w1
7w0
r1
12b0
14w0
13b0
5w1
3w½
2b½
9w1
1b0
18w1
16w1
11b1
4b0
r1
8w0
15b½
14b1
13w0
12w½
7b0
19b1
6b0
17w0
21b0
20w1
7b½
16b1
4w1
3b0
8w1
9b1
1w½
5b0
6w0
12b½
13b½
10w½
11w½
r1
21b1
2w0
18b½
17w½
20b1
19w0
15w0
7.5
6.5
6.5
6
6
5.5
5.5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
3.5
3
2.5
2

TOP

NAM 20 - BOYS 20

Đồng đội - Team: 1. Đà Nẵng, 2. Đồng Tháp, 3. Quảng Bình
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Hoàng Cảnh Huấn
Nguyễn Văn Huy
Dương Thế Anh
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Nguyễn Viết Chung
Đỗ Minh Phụng
Phạm Đức Thắng
Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Công Phú
Phạm Xuân Đạt
Hoàng Hoài Phương
Trần Thanh Tùng
Đà Nẵng
Bắc Ninh
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hà Nội
Đà Nẵng
Kiên Giang
Hải Dương
TPHCM
Bà Rịa - Vũng Tàu
Quảng Bình
Quảng Bình
Bà Rịa - Vũng Tàu
r1
5b1
12b1
10w1
2w0
8b0
13b1
6w1
11w0
4b0
9b1
3w0
7w0
3b½
4w½
1w½
2b½
11b1
12w1
8w½
7b½
10b1
9w0
5w0
6b0
r1
2w½
1b½
8b1
7w½
13w1
9b0
4b½
3w0
6w1
r1
12b½
11w½
5b0
11b1
9w1
4w½
3b½
7b1
10w1
5w0
13b1
2b0
6b0
1w0
r1
8w0
5w1
3b½
2w½
8b1
1b0
13w1
9b1
4w0
7w0
12w1
r1
10b0
6b0
4b1
6w1
7b1
1w0
8w1
2b0
3w0
5b0
r1
11w1
10b0
13w1
12b0
9w1
10w1
5w0
6b1
3b1
4w0
12w1
r1
1b0
2b0
13b1
7b0
11w0
7w1
8b½
11b1
5b1
4w0
r1
1b0
2w½
12w1
13w1
3w0
9b0
10b0
10b1
7w½
9w1
13w1
r1
11b1
2b½
12b½
3b0
1w0
6w0
8w½
4b0
8
6.5
6.5
6.5
6
5
4.5
4.5
4
4
3.5
3
1

TOP

NỮ 7 - GIRLS 7

Đồng đội - Team: 1. Kiên Giang, 2. Hà Nội, 3. TPHCM
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Bùi Ngọc Ánh Thi
Vũ Thị Diệu Ái
Nguyễn Thảo Lương
Nguyễn Huyền Anh
Nguyễn Thanh Thủy Tiên
Hoàng Phương Thảo
Nguyễn Hoàng Thanh Tú
Hoàng Thị Hải Yến
Nguyễn Thu Ánh Tuyền
Nguyễn Ngọc Minh Trúc
Bùi Thúy Vy
Trần Phương Thanh Lan
Lê Minh Nhật
Bùi Thị Thái Ngọc
Vũ Hoàng Lan
Lê Nguyễn Thảo Nguyên
Đỗ Thị Bích Quỳnh
Đào Thiên Kim
Nguyễn Thái Hải Linh
Kiên Giang
Kiên Giang
Hà Nội
Bắc Ninh
TPHCM
Hà Nội
TPHCM
Hà Nam
Phú Yên
TPHCM
TPHCM2
Cần Thơ
TPHCM
Bến Tre
Hà Nội
Phú Yên
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Tháp
Bà Rịa - Vũng Tàu
3b1
16w1
1w0
6b1
18b1
4w0
13b0
r1
12b1
15w1
19w1
9w0
7w1
17w1
10b0
2b0
14b0
5w0
11b0
10w1
5b1
7b1
11w½
2w0
15b1
3w0
13w1
14w1
1b0
4b½
17b1
8b0
9b0
6w0
18w1
12w0
16b0
r0
9b1
8w1
6w1
14b1
13b1
3b0
15b0
2b0
1w0
16w½
12w0
11b1
5w0
4w0
7w1
10b½
18b1
17w0
r0
2w1
1b0
4b1
3w0
9w1
14w1
18w1
12b0
5b0
13b1
16b1
8w1
10w0
6b0
17b1
11w0
15w0
7b0
r0
5b1
12w1
11w1
10b1
1w0
8b0
14b1
6w1
15b1
4w0
3b0
2b0
18b1
7w0
9w0
17b1
16w0
13w0
r0
4w1
3b1
2w0
1b0
12b0
13w1
17w1
9b½
8w½
11b1
10w0
5w1
6b0
18b1
16b½
15w½
7b0
14w0
r0
12b1
10w1
8b1
9w1
16w1
7w1
6b0
3w0
4b0
2b0
14b1
1w0
17w1
11w0
18w1
5b0
13b0
15b0
r0
6w1
4b1
5w0
2w0
3b1
1b0
16w1
17b1
18w0
12w1
15w1
10b0
14w0
13b1
11b0
7b0
8w0
9b1
r0
8b1
11w1
10b1
5b1
4w0
18b1
12b1
1w0
17b1
3w0
2b0
7w0
15b1
16b1
13w0
14w0
9w0
6w0
r0
9
8
6
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3
1
1
0

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Đồng Tháp, 3. Bình Dương
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Đỗ Hoàng Minh Thơ
Phạm Hồng Minh
Trần Lê Đan Thụy
Mai Ngọc Nhi
Châu Thị Yến Quyên
Phan Nguyễn Thùy Dung
Phạm Hồng Phương
Lê Thị Thu Hiền
Lê Thị Kim Ngân
Đoàn Thanh Trúc
Trần Nguyễn Bảo Trân
Phạm Thị Hoài Trinh
Hồ Nguyễn Minh Phúc
Lương Nguyễn Minh Trang
Nguyễn Vũ Thụy Vy
Nguyễn Hồng Phúc
Lê Trang Thanh Thủy
Cao Thanh Phương
Trần Khánh Hương Giang
Lý Mỹ Trúc
Nguyễn Thùy Vân
Nguyễn Thanh Vy
TPHCM
Bình Dương
TPHCM
Bến Tre
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Quân Đội
Phú Yên
Cần Thơ
Bình Dương
TPHCM
Phú Yên
Cần Thơ
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
Long An
Bình Thuận
Hà Nội
TPHCM
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
TPHCM
19w1
12w1
21b1
8b½
15b1
18b½
20b0
4w½
10w1
9b0
22w1
2b0
23b1
17b1
5w0
r1
14w0
6w½
1b0
7w1
3w0
11b0
13w0
5b1
16b1
9w1
18w1
1w0
8w0
21w1
6b1
3b0
19w0
14b1
15w0
20w1
11w0
12b1
2w0
22b1
4b0
10b1
13b0
7b0
17w0
r0
3w1
13w1
1b0
11b1
9b½
10b½
17b½
20w1
5w½
6w½
4w0
18b0
2b0
19b1
16w1
15b0
7w½
12w1
14w0
8b0
22w1
21b0
r0
2b1
1w0
11w½
15w1
17w1
21w1
9w0
14b1
7b1
20b1
3b½
22w1
18w1
8w0
4b0
19b1
5b0
13b0
16w0
10w0
6b0
12b0
r0
4w1
9b0
16b1
1b0
11b1
15b1
10b1
13w1
2w1
7w0
5w0
21b1
8b0
18b0
6w0
3w0
19w0
14w1
17b1
22b½
12w0
20w½
r0
8b1
6b1
5w1
9w1
3b0
2w0
18w1
1w0
4b0
22b1
13b1
17w1
11w0
16w1
19b½
14b0
12b0
7b0
15w½
21w1
20b0
10w0
r0
7w1
4w1
8w1
2b0
14w1
20b1
1b0
3b0
11b1
15b1
9w0
13w1
12b0
5b0
10w0
22w½
21w1
19w0
18b1
6w0
17b0
16b½
r0
9b1
3w1
2b0
12w1
8w1
19w1
13w1
5b0
1w0
11w1
10b0
4b0
7b0
20w1
21b½
17w½
16b½
22b1
6b0
14b0
15w½
18w0
r0
6w½
5b1
4w1
3b0
2w0
1b½
14b1
10w½
12b½
8b½
19b1
9w½
21w1
7w0
22w1
18b1
20w1
16w0
11w0
17b0
13b0
15b0
r0
8.5
7
6.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
2.5
1.5
1
0

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Đồng Tháp, 3. Bình Dương
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Nguyễn Thảo Hân
Nguyễn Trương Bảo Trân
Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Nguyễn Thị Mai Hưng
Phan Nguyễn Mai Chi
Lê Hoài Bảo Duyên
Lê Thanh Thảo
Mai Thùy Trang
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Đỗ Hữu Thùy Trang
Hồ Thị Tình
Đỗ Thị Thúy My
Bùi Thị Thảo Phương
Đinh Phương Thảo
Trần Thị Mỹ Duyên
Đoàn Thị Vân Anh
Trần Ngọc Anh
Đỗ Thị Thu Thảo
Phạm Hồng Phúc
Phan Thị Hồng La
Đỗ Thị Bạch Dương
Trương Trần Loan Ngọc
Nguyễn Thị Ánh Minh
Lê Anh Phương
Nguyễn Thị Thúy Triên
Trần Nguyễn Thùy Trân
Vương Quỳnh Hương
Phạm Thị Ánh Minh
Nguyễn Hà Phương
Đặng Hải Yến
Lê Diệu Linh
Nguyễn Huy Mai Thảo
Đoàn Thị Quỳnh Chi
Nguyễn Thị Thu Thủy
Đỗ Thị Thanh Thảo
TPHCM
Cần Thơ
Đồng Tháp
Bắc Giang
Đà Nẵng
TPHCM
Hà Nội
Bình Dương
Đồng Tháp
Bình Dương
Bình Định
Hải Dương
Bến Tre
Đà Nẵng
Bến Tre
Bắc Giang
Hà Nội
TPHCM
TPHCM
TPHCM2
Bình Thuận
TPHCM
TPHCM
Hà Nam
Bình Định
Đà Nẵng
Hà Nội
Đà Nẵng
Hà Nội
Thái Bình
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
TPHCM2
Bình Thuận
TPHCM
19b1
26w1
18b1
29w1
23b1
27w1
34w1
30w0
14w1
20b1
24w½
31w1
28w1
9b0
35w1
21b1
33b1
3w0
1w0
10w0
16w0
32w1
5w0
11b½
r1
2b0
6b0
13b0
4b0
8b1
12b0
22b0
17w0
7b0
15b0
13w1
10b1
7w½
5b½
4w½
30b1
3b½
27b1
17b0
2w0
32b1
25b1
1b0
33w0
16b0
15w1
9w1
34b1
31b1
26b1
28b0
24b1
29b½
22w0
12w0
20w0
8w0
21w1
23w½
6w0
19w0
11w0
14b1
18w0
r0
6b1
4w½
11b1
2b½
7b½
1w0
5w½
9b0
8w1
33b1
3w0
16w0
20w1
34w1
28w1
12b1
22b0
30w1
25w0
13b0
29w1
17w1
24w1
23b0
19b1
27w½
26b½
15b0
21b0
18b0
32w0
31b1
10w0
14b0
r0
22w1
16b½
6w1
13w1
12w1
3b0
25b0
21w1
10b½
9w½
18w1
5b0
4b0
32b1
17b0
2w½
15w1
11b0
20b½
19w½
8b0
1b0
30b1
27w1
7w1
29b0
24b0
33w1
26w1
23w0
34b1
14w0
28b0
31w0
r0
16b1
5w0
17b1
22b1
2b1
28w1
11w1
15b1
25w1
23b½
7b0
18w1
14w0
13b1
8w0
1w0
3w0
12b0
29w1
24w1
32w1
4w0
10w½
20b0
9b0
34w1
31w0
6b0
19b0
33b1
27b1
21b0
30w0
26b0
r0
3w1
19b1
1b0
16w1
9w1
25b1
23b1
12w1
5b0
22w1
20w1
8b0
31b1
17w1
18b1
4b0
14b0
15w0
2w0
11b0
30b1
10b0
7w0
26w0
6w0
24b1
34b1
29w0
28b1
21w0
13w0
33w1
32b0
27w0
r0
4b1
8w1
5w1
1w0
3b0
14w1
10w1
2b0
12w1
7b0
16b1
9b0
23w1
6b0
25w1
11w0
21b1
31w1
26b0
22b0
17w0
20w1
13b0
34b½
15b0
19w1
33w1
30w1
32w½
28b0
18b0
29b½
27b0
24w½
r0
7w1
3b1
2w0
11b½
6w0
5b1
1b0
17b1
13b0
15w1
4w½
28w1
9w1
22w1
10b0
26b1
8w0
29b1
32b1
30w1
25b½
14b0
27b1
31b1
21w½
16w0
23w0
12b0
18w0
20b0
24w0
19w0
34w1
33b0
r0
2b0
1w1
10b1
6b1
11w1
4w0
14w1
13w1
16w1
3w0
5b0
23b1
8b0
7b0
22w1
9b0
18b½
17w½
28w1
25w1
26w1
15b0
12w0
29w1
20b0
21b0
32b1
19b0
24b0
34w1
33b1
27w0
31w0
30b0
r0
8
7
6.5
6.5
6
6
6
6
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
2.5
2
0.5
0

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1. Thừa Thiên - Huế, 2. TPHCM, 3. Đà Nẵng
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Hoàng Thị Như Ý
Võ Thị Kim Phụng
Tôn Nữ Hồng Ân
Trần Thị Thu Thảo
Lê Thị Hoa
Trần Đặng Hồng Liên
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Đậu Thị Thanh Hoa
Trần Thị Hà Minh
Hoàng Lê Mỹ Anh
Đoàn Như Thảo
Ngô Ngọc Thảo
Hoàng Thị Khánh Thu
Lê Ngọc Thảo Nguyên
Trần Thị Cẩm Tú
Vũ Thanh Vân
Vũ Thị Hoài
Lương Thị Hồng Nhung
Đỗ Thị Vân Anh
Vũ Thị Thúy Hằng
Đặng Thanh Hương Trà
Nguyễn Thị Ngọc Trân
Nguyễn Lê Như Ngọc
Nguyễn Ngọc Anh
Phạm Anh Thư
Trần Xuân Mai Thảo Nhi
Nguyễn Thanh Xuân
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
Lâm Đồng
Hà Nội
Hải Phòng
TPHCM
TPHCM
Nghệ An
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Bình Dương
Đà Nẵng
Thanh Hóa
TPHCM
Hà Tĩnh
Hà Nội
Thanh Hóa
Thái Nguyên
Bình Thuận
Thái Nguyên
Hà Tĩnh
TPHCM2
Quảng Bình
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bến Tre
Hải Dương
22b1
25w1
27w1
17b1
23b0
21b0
10w0
19w1
12w½
7b1
26w1
9b½
24w1
20w1
r1
18b0
4w0
16w1
8b0
14b0
6w1
1w0
5w1
13b0
2b0
11b0
3b0
3w1
10b1
1b0
23w1
9w1
17w1
26b1
14b½
5b0
2w0
15b0
18w0
21b1
8w½
11w1
19w0
6b0
12b1
16b1
24w1
13w0
27b1
4b0
20b0
r1
7w0
22w0
13b1
15w1
14w1
18b1
19b1
23b1
22w1
10w1
16w1
8b0
21w0
17b1
1w0
3b0
2b0
9b0
12w0
4w0
5w0
25b½
11b1
7b0
6w0
27w1
20w½
r1
24b0
8w1
4b½
7b½
2w½
21w1
18w1
3w½
1b0
20b0
26w1
19b1
14w0
15b1
12b1
13w0
17w1
16b0
6b0
11w0
9w1
5b0
23w1
22b0
25w½
24b½
10b0
r1
2b½
1w½
11w1
13b1
6b1
5w0
14b1
20w0
24w1
25b1
3b0
27b1
4w0
7w0
18b0
26b1
r1
15w1
23b1
8b1
22w½
21b½
19w0
9b0
10w0
16w0
12w0
4b1
5b1
20b1
1w0
2w0
7b1
6w0
22b1
18w1
13w1
25w1
21w½
10b0
16b½
19b1
14w½
27w1
9b0
15w0
3w0
12b½
8w0
r1
26w1
11b0
24b0
17b0
10w0
3w½
2b½
6b0
8b0
4w1
20b1
5w1
21b1
1b1
18b1
15b1
14b½
13w½
12w0
24w1
22b1
11w0
26b1
7w0
9w0
17w0
25b1
16b0
23w0
19w0
r0
6w1
7b0
10w1
9w1
12w1
1b0
2w1
11b0
4b0
3b0
8w1
5b0
20w1
19b1
21w½
23b1
18w½
17b½
14w0
13b0
15b½
24b0
16w0
22w1
26b1
25w0
r0
7b½
11w1
4w½
3b½
10b1
13w1
1w½
16w1
14w1
5w0
2b0
24w1
6b0
9b0
20b1
8b0
21b1
23w½
25b1
15w0
17w0
26w1
18b½
12b0
19w0
22b0
r0
7
6.5
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
1
1

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1. Bắc Ninh, 2. Long An, 3. Bến Tre
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Diễm Hương
Phạm Bích Ngọc
Ngô Thị Kim Tuyến
Phạm Thị Thu Hiền
Mai Thiên Kim Ngọc Diệp
Lê Thị Hà
Ngô Diệu Hoa
Bùi Diễm Vân
Nguyễn Thùy Dương
Hoàng Thái Linh
Hồ Thị Ánh Tiên
Trần Thị Trúc Phương
Lê Thị Kim Loan
Trần Thị Kim Cương
Lưu Thị Bích Châu
Nguyễn Thị Lan Phương
Trần Lê Tú Uyên
Phạm Thị Linh Nhâm
Trần Thị Quỳnh Trang
Chu Thu Trang
Đỗ Thùy Dương
Nguyễn Thị Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Diệu Linh
Ngô Ngọc Phú
Nguyễn Mai Anh
Vũ Thị Thu Hằng
Phạm Hồng Phước
Bắc Ninh
Bến Tre
Kiên Giang
Quảng Ninh
Quảng Bình
Long An
Hải Phòng
Bắc Ninh
TPHCM
Đồng Nai
Long An
Đồng Nai
TPHCM
Hà Tây
Phú Yên
Bến Tre
Quảng Bình
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thanh Hóa
Quảng Ninh
Hà Tây
Quân Đội
Tuyên Quang
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hà Nội
Tuyên Quang
TPHCM
14w1
26w1
15w1
6w1
24b1
4b0
25b1
23w1
22b0
13w1
20w1
19w½
10b0
1b0
3b0
27b1
28b1
21b1
12b½
11b0
18w0
9w1
8b0
5w0
7w0
2b0
16w0
17w0
16b1
18b1
10b1
19b1
22w0
12w1
11w1
17b0
24w0
3w0
7b0
6b0
15b1
27w1
13w0
1w0
8w1
2w0
4w0
25w0
26b1
5b1
28w1
9b1
20b1
21w0
14b0
23b0
3b0
17w1
1w1
7w1
13b1
25b1
4b0
14w1
28b1
22b½
23w1
26w½
5w0
8b0
19w1
21b1
2b0
24b1
15b0
27b1
16w0
10w½
11b0
18w0
6w0
12b½
20w0
9w0
8w1
22b1
4b1
3w0
11w1
17w1
18w1
1b0
25w0
16b1
5b0
14b1
21w0
12w0
20b½
10w0
6b0
7b0
26w1
15w½
13b1
2w0
24w1
23b0
9b1
19b0
28w1
27b0
7w1
3b½
2w½
10b½
6w1
5b0
1b0
21w1
13w½
4w½
25w1
16w0
9b½
15b0
14w1
12b1
22w0
23w0
20b1
19w0
8b0
17b1
18b1
27w1
11b0
28w1
24b0
26b0
2b0
1w1
5w1
22w1
3b0
10w1
8w½
7b½
26b1
6b0
16b0
25b1
27w1
28b1
23b1
11w1
24w1
19b½
18w½
21b1
20w0
4b0
15w0
17b0
12w0
9w0
13b0
14w0
22b1
4w0
6b0
2b1
16w1
3w1
15b1
19w1
21w1
23w1
17w1
13w0
12b1
25w1
7w0
5b0
11b0
20w½
8b0
18b½
9b0
1w0
10b0
28w1
14b0
27b1
26w0
24b0
4w1
5b0
7b0
1b0
2w1
8b0
3w1
6w1
16b1
11w1
10b0
18b1
22w1
24w1
17b0
9w0
15w1
12w0
23w1
26w1
28w1
13b0
19b0
14b0
27w0
20b0
25b1
21b0
5w1
7w1
8w1
13w½
1b0
16w1
2b0
3b0
10w1
9b0
19w1
17w1
4b½
20b1
22b1
6b0
12b0
26b1
11b0
14w0
24b1
15w0
27w½
21w0
28b1
18w0
23b½
25w0
7
6.5
6.5
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3
3
2.5
2.5
0

TOP

NỮ 17 - GIRLS 17

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Đồng Tháp, 3. Cần Thơ
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nguyễn Quỳnh Anh
Phạm Thị Ngọc Tú
Nguyễn Thị Thu Quyên
Nguyễn Thu Trang
Nguyễn Thị Diễm Trang
Lê Thị Thu Hương
Huỳnh Thị Hồng Sương
Lê Phú Nguyên Thảo
Nguyễn Phương Vy
Đỗ Thu Hương
Bùi Thị Mỹ Hằng
Lương Huyền Ngọc
Lương Nhật Linh
Cao Lê Phương Thanh
Võ Thị Bích Liễu
Nguyễn Hồng Minh
Đàm Thùy Linh
Lê Thị Mai Khanh
Đỗ Vũ Thái An
Nguyễn Ngọc Thảo
Lê Vũ Hà Phương
Nguyễn Thanh Trà My
Thái Nguyễn Minh Trang
TPHCM
TPHCM
Bắc Ninh
Hải Phòng
Cần Thơ
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
Bình Dương
Hải Phòng
Long An
Quảng Ninh
Ninh Bình
Long An
Bến Tre
Ninh Bình
Bắc Ninh
Thanh Hóa
Long An
Long An
TPHCM2
TPHCM2
Bà Rịa - Vũng Tàu
16w1
3b1
2w0
15b0
10b1
11b½
14b½
18b1
r1
5w0
6w½
22b1
23b1
7w½
4w1
1b0
20b0
8w0
21w1
17w1
19b0
12w0
13w0
13b1
19w½
21b1
18w1
20w1
14w1
11w1
15w0
12b0
17b0
7b0
9w1
1w0
6b0
8b1
22w1
10w1
4b0
2b½
5b0
3w0
16b0
r1
12w1
7b1
23w1
14b1
15b½
19b1
2w0
16b1
17w0
21w1
18w1
1b0
20b1
4w0
5w½
8w0
9b1
11b0
6w0
13w0
10b0
r1
3b0
2b½
1w½
12b1
17b1
8w½
15w½
19b0
5b½
10w1
9b0
13b1
3w0
11w0
21b1
6b½
23b1
4w0
r1
7w1
22b1
14w0
20w0
16w0
5w1
15b1
19w1
6w1
1b0
4b0
22w1
11w0
13b0
14b1
8b1
20b1
9w1
10w0
2w0
17w1
16b0
23w1
3b0
12w0
r1
7b0
18b0
3b1
4w½
1w0
2b½
13w1
7w½
6b½
19w1
23b1
20w1
15w1
16w0
5b0
r1
11b0
12b1
18w0
17b1
8b0
10b0
22b½
21w½
9w0
4b½
11b1
16b1
1w½
6b1
5w0
12w1
13b½
15w1
18b1
2w0
7b0
8w½
19b0
9b0
3w0
21b1
10w0
14w1
r1
17w0
23b0
22w1
11w1
5w½
4b1
3w0
2b½
17b1
13w½
9w1
8b0
16w1
1b0
19w1
7b½
22w1
r1
10b0
6w0
20b1
12b0
18w0
23w1
14b0
21b0
8w1
10b1
5b1
11b1
3w0
18b1
15b1
1b0
16w1
2w0
4w0
13b½
12w½
23b1
7w0
9b0
r1
6w0
22b0
21w½
20b½
19w1
14w0
8
7
7
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3
2.5
2

TOP

NỮ 20 - GIRLS 20

Đồng đội - Team: 1. Thừa Thiên - Huế, 2. Đà Nẵng, 3. Ninh Bình
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lương Minh Huệ
Huỳnh Mai Phương Dung
Hoàng Xuân Thanh Khiết
Nguyễn Thị Phương Thảo
Lê Nguyễn Dạ Hiền
Hoàng Thị Bảo Trâm
Nguyễn Thị Thu Huyền
Vũ Phương Thảo
Nguyễn Thị Hạnh
Chu Bích Ngọc
Nguyễn Thu Hằng
Chu Hải Uyên
Hồ Lưu Vũ Giang
Nguyễn Thị My
Ngô Thanh Trà
Dương Tường Vy
Nguyễn Hải Phương Uyên
Hà Mai Hoa
Ninh Bình
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Thừa Thiên - Huế
Bình Định
Bắc Giang
Ninh Bình
Hà Nội
TPHCM
Hà Nội
Bình Định
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bình Định
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bộ Công An
17w1
16b1
7b1
18b1
6b0
5w1
3w0
11b1
14b½
12b0
8w0
10w1
15b0
9w½
13w1
2w0
1b0
4w0
4b½
12w1
6w½
1w½
16w1
3b½
9b0
15w1
7w1
11w1
10b0
2b0
14w1
13b0
8b0
5b0
18w1
17b0
9w1
8b0
12b1
6b1
13w1
4w0
11w1
2w1
1b0
14b1
7b0
3w0
5b0
10w0
17w1
18w½
15b0
16b½
3b½
15w1
1w½
8w1
10b0
9b0
13b1
4b0
6w1
5w1
16w1
17b1
7w0
18b1
2b0
11b0
12w0
14w0
10w1
4w1
8b1
2b0
9w1
15b1
12w1
3w0
5b0
1b0
18b1
7b0
16b1
17w1
6w0
13w0
14b0
11w0
2w½
1b½
4w1
3b0
8w1
14w1
10b½
5b0
13w1
7w½
15w1
18w½
9b0
6b0
11b0
17b½
16w½
12b½
6b1
3w1
2b0
9w0
7b0
1w0
5w1
10w1
4b1
8b0
14b½
16b1
17w1
11w½
18w1
12w0
13b0
15b0
7w1
9b1
5w0
15w1
3b1
11b1
1b0
12b1
2w0
17w1
6w0
8w0
18b1
16b0
4b0
14w1
10b0
13w0
8b1
5b½
9b1
13b1
2w½
10w1
18w1
1w0
3w0
6b0
17b1
14b½
4w0
12w½
16w0
15b1
11w0
7b0
7.5
7
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
3.5
3
3
1.5
1

Toàn đoàn trẻ: 1. TPHCM, 2. Hà Nội, 3. Bến Tre
Toàn đoàn thiếu niên: 1. TPHCM, 2. Bắc Ninh, 3. Bà Rịa - Vũng Tàu