tre008GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2008

VIETNAM YOUTH BLITZ CHESS CHAMPIONSHIPS 2008
July 17th , 2008 in Vung Tau

Nam -Boys: 7 9 11 13 15 17 20
Nữ - Girls: 7 9 11 13 15 17 20

NAM 7 - BOYS 7

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh (8), 2.Hà Nội (14), 3.Quân đội (17), 4.Phú Yên (18), 5.Bình Phước (24), 6.Bắc Giang (29), 7.Đồng Tháp (32), 8.Bình Dương (32), 9.Bà Rịa - Vũng Tàu (35), 10.Bình Định (58), 11.Đà Nẵng (65).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Le Trung Thanh PYE 24w1 16b1 36w1 3b0 11b1 7w1 5b1 2w1 8w1 8 39
2 Nguyen Cong Tai HCM 32b1 15w1 5b1 4w1 3b1 6w0 20b1 1b0 12w1 7 39
3 Nguyen Doan Nam Anh BGI 17b1 31w1 14b1 1w1 2w0 8b1 6b1 7w1 4b0 7 39
4 Nguyen Hoang Viet Hai QDO 12b1 13w1 9w1 2b0 8w0 16b1 15w1 6b1 3w1 7 34
5 Do Duc Viet HNO 35w1 27b1 2w0 28b1 15w1 11b1 1w0 8b0 10w1 6 33
6 Lai Duc Minh HCM 8w1 9b0 16w1 36b1 22w1 2b1 3w0 4w0 18b1 6 32
7 Vuong The Hung Vi HCM 28w1 14b0 31w1 22b1 27w1 1b0 17w1 3b0 16w1 6 31
8 Nguyen Manh Tan HCM 6b0 40w1 38b1 17w1 4b1 3w0 18b1 5w1 1b0 6 31
9 Pham Quang Minh HNO 43b1 6w1 4b0 15w0 17b0 38b1 27w1 21w1 14b1 6 27
10 Do Xuan Vinh BPH 23b½ 42w1 33b1 11w0 21w1 20b0 22w1 19b1 5b0 29½
11 Le Vinh Phuoc DTH 18w1 22b½ 21w1 10b1 1w0 5w0 12b0 23b1 24w1 29
12 Ly Han Vinh BDU 4w0 28b0 43b1 41w1 24w½ 23b1 11w1 20w1 2b0 24½
13 Luu Quang Vu QDO 44w1 4b0 28w0 34w1 18b0 26b½ 35w1 22b1 21w1 23
14 Vo Kim Cang HCM 34b1 7w1 3w0 27b0 37w1 17b0 36w1 15b1 9w0 5 27
15 Dang Chi Cong BPH 37w1 2b0 18w1 9b1 5b0 28w1 4b0 14w0 20b1 5 27
16 Tran Mai Truong An BRV 40b1 1w0 6b0 38w1 30b1 4w0 29b1 17w1 7b0 5 25
17 Ta Quoc Khang KGI 3w0 39b1 26w1 8b0 9w1 14w1 7b0 16b0 27w1 5 25
18 Pham Minh Quang PYE 11b0 32w1 15b0 42w1 13w1 27b1 8w0 33b1 6w0 5 25
19 Nguyen Tien Nhat BRV 31b0 38w0 25b0 39w1 40b1 37w1 28b1 10w0 29b1 5 19
20 Nguyen Huynh Thanh Danh DTH 29b0 34w½ 30b1 25w1 33b1 10w1 2w0 12b0 15w0 26
21 Tran Lam Tung BDU 25b1 33w½ 11b0 23w1 10b0 34w1 24w1 9b0 13b0 26
22 Tran Vu Phu Thanh HCM 42b1 11w½ 23b1 7w0 6b0 25w1 10b0 13w0 36b1 25
23 Nguyen Van Dat DAN 10w½ 26b1 22w0 21b0 35w1 12w0 34b1 11w0 30b1 21½
24 Bui Duc Huy BRV 1b0 30w0 40b1 29w1 12b½ 33w1 21b0 25w1 11b0 21½
25 Tran Quy Dat BGI 21w0 35b½ 19w1 20b0 26w1 22b0 31w1 24b0 33w1 20
26 Le Minh Vu HNO 41b1 23w0 17b0 32w1 25b0 13w½ 33b0 34w1 35b1 20
27 Le Tran Thanh Dat BDI 30b1 5w0 29b1 14w1 7b0 18w0 9b0 28w1 17b0 4 24
28 Nguyen Dang Khoa DTH 7b0 12w1 13b1 5w0 36w1 15b0 19w0 27b0 38w1 4 21
29 Nguyen Duc Trong QDO 20w1 36b0 27w0 24b0 44w1 31b1 16w0 32b1 19w0 4 20
30 Nguyen Phuoc Quy Tuong TTH 27w0 24b1 20w0 31b1 16w0 36b0 39w1 37b1 23w0 4 19
31 Nguyen Son Linh BDI 19w1 3b0 7b0 30w0 41b1 29w0 25b0 42b1 39w1 4 17
32 Phan Nguyen Quoc Hung BPH 2w0 18b0 39w1 26b0 38w0 42b1 44b1 29w0 37w1 4 15
33 Nguyen Hoang An BPH 39w1 21b½ 10w0 37b1 20w0 24b0 26w1 18w0 25b0 22
34 Vo Duc Thinh BPH 14w0 20b½ 35w1 13b0 42w1 21b0 23w0 26b0 44b1 17
35 Nguyen Quoc Ky HCM 5b0 25w½ 34b0 43w1 23b0 41w1 13b0 36b1 26w0 16
36 Huynh Le Hoang Phuc DTH 38b1 29w1 1b0 6w0 28b0 30w1 14b0 35w0 22w0 3 21
37 Tran Ngoc Triet HCM 15b0 43w1 41b1 33w0 14b0 19b0 38w1 30w0 32b0 3 18
38 Huynh Thien Tam HCM 36w0 19b1 8w0 16b0 32b1 9w0 37b0 41w1 28b0 3 15
39 Nguyen Duy Tan DTH 33b0 17w0 32b0 19b0 43w1 40w1 30b0 44w1 31b0 3 11
40 Huynh Trung Quoc Thai LAN 16w0 8b0 24w0 44b1 19w0 39b0 42w0 43b1 41b1 3 9
41 Tran Minh Hoang DAN 26w0 44b1 37w0 12b0 31w0 35b0 43w1 38b0 40w0 2 11
42 Nguyen Quoc Bao BTR 22w0 10b0 44w1 18b0 34b0 32w0 40b1 31w0 43b0 2 10
43 Bui Do Tuan Kiet LDO 9w0 37b0 12w0 35b0 39b0 44w1 41b0 40w0 42w1 2 5
44 Le Hoang Long BRV 13b0 41w0 42b0 40w0 29b0 43b0 32w0 39b0 34w0 0 0

TOP

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh (9), 2.Đồng Tháp (12), 3.Hà Nội (13), 4.Nghệ An (30), 5.Bắc Giang (33), 6.Bà Rịa - Vũng Tàu (48), 7.Lâm Đồng (51), 8.Thái Nguyên (62), 9.Quảng Bình (69), 10.Cần Thơ (72), 11.Bắc Ninh (84).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Huynh Tuan Hai DTH 46w1 21b1 20w1 11b1 2w1 4b1 7b1 5w1 6b1 9 45
2 Phan Ba Thanh Cong DAN 37w1 3b1 9w1 7b1 1b0 8w1 6b0 17w1 13b1 7 37
3 Quan Le Quang Anh HNO 13b1 2w0 10b1 19b1 9w0 18w1 25b1 7w1 8b1 7 32
4 Nguyen Thai Duong HCM 34b1 16w½ 41b1 5w1 18b1 1w0 12b1 6w0 17b1 35
5 Le Quang Tra HCM 30w1 22b1 29w1 4b0 11w½ 13w1 9b1 1b0 12w1 34½
6 Truong Tan Thanh HCM 14w0 50b1 12w½ 49b1 30w1 11b1 2w1 4b1 1w0 31½
7 Nguyen Tan Hoang Nam HCM 49w1 12b1 28w1 2w0 17b1 9b1 1w0 3b0 16w1 6 34
8 Nguy Thanh Duy NAN 19w1 9b0 45w1 20b1 28w1 2b0 21w1 16b1 3w0 6 32
9 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 48b1 8w1 2b0 43w1 3b1 7w0 5w0 30b1 23w1 6 31
10 Ngo Quang Thai HNO 21w0 46b1 3w0 37b1 45w1 28b1 16w0 19b1 22w1 6 26
11 Tran The Phap KGI 17b1 25w1 24b1 1w0 5b½ 6w0 15b0 27w1 26w1 29½
12 Nguyen Dac Huy DTH 36b1 7w0 6b½ 41w1 29b1 24w1 4w0 15b1 5b0 29½
13 Nguyen Tuan Kiet HCM 3w0 37b1 49w½ 15b1 16w1 5b0 14w1 20b1 2w0 27½
14 Huynh Thien Dat DTH 6b1 18w½ 16b0 40w1 25b0 41w1 13b0 24w1 32b1 26
15 Do Thanh Dat BGI 40b½ 41w0 36b1 13w0 42b1 26b1 11w1 12w0 25w1 24½
16 Le Quang Vinh DTH 31b1 4b½ 14w1 18w½ 13b0 39w1 10b1 8w0 7b0 5 30
17 Mai Thien An HNO 11w0 38b1 22w1 29b1 7w0 27b1 19w1 2b0 4w0 5 28
18 Tran Trong Thanh BGI 50w1 14b½ 42w1 16b½ 4w0 3b0 30w0 35b1 28w1 5 26
19 Hoang Tan Duc HNO 8b0 48w1 32b1 3w0 43b1 25w1 17b0 10w0 34b1 5 25
20 Tran Nguyen Duy Thong BRV 32b1 44w1 1b0 8w0 31b0 43w1 39b1 13w0 37b1 5 25
21 Le Tan Phat DTH 10b1 1w0 43b0 32w1 33b1 31w1 8b0 23b0 30w1 5 25
22 Nguyen Dinh Trung NAN 47b1 5w0 17b0 34w0 35b1 36w1 33b1 32w1 10b0 5 23
23 Phan Ba Viet HNO 44b0 32w0 52b1 35w1 39b0 34w1 24b1 21w1 9b0 5 22
24 Le Tran Hai Dang QBI 51w1 27b1 11w0 30b½ 26w1 12b0 23w0 14b0 40b1 26
25 Nguyen Huu Nhat Huy LDO 38w1 11b0 27w1 26b½ 14w1 19b0 3w0 40w1 15b0 26
26 Doan Nguyen Trung Tin LDO 35b0 52w1 44b1 25w½ 24b0 15w0 31b1 29w1 11b0 23
27 Nguyen Tuan Long HCM 33b1 24w0 25b0 47w1 34b1 17w0 29b½ 11b0 39w1 22½
28 Le Dinh Nguyen Anh BRV 39b1 43w1 7b0 31w1 8b0 10w0 32b0 44w1 18b0 4 25
29 Nguyen Hoang Thanh DTH 52b1 35w1 5b0 17w0 12w0 44b1 27w½ 26b0 33b½ 4 23
30 Ha Hai Ninh TNG 5b0 47w1 33b1 24w½ 6b0 40w½ 18b1 9w0 21b0 4 23
31 Nguyen Dang Hong Phuc BDU 16w0 34w1 35b1 28b0 20w1 21b0 26w0 37w0 44b1 4 21
32 Trinh Thu Huong TNG 20w0 23b1 19w0 21b0 46w1 45b1 28w1 22b0 14w0 4 20
33 Ta Quang Huy BNI 27w0 51b1 30w0 42b1 21w0 49b1 22w0 39b½ 29w½ 4 19½
34 Tran Thuan Phat BRV 4w0 31b0 51w1 22b1 27w0 23b0 49w1 43b1 19w0 4 18
35 Tran Trung Tien CTH 26w1 29b0 31w0 23b0 22w0 47b1 45w1 18w0 48b1 4 17
36 Nguyen Le Duc Huy DTH 12w0 49b0 15w0 50b1 51w1 22b0 44w0 41b1 43w1 4 14
37 Truong Anh Kiet CTH 2b0 13w0 39b0 10w0 48b1 51w1 38w1 31b1 20w0 4 14
38 Ha Minh Khoi HCM 25b0 17w0 40b0 48w1 44b0 42w1 37b0 46w1 45b1 4 13
39 Mai Chien Loi QDO 28w0 45b0 37w1 46b1 23w1 16b0 20w0 33w½ 27b0 19
40 Ngo Quang Nhat HCM 15w½ 42b0 38w1 14b0 49w½ 30b½ 41w1 25b0 24w0 19
41 Ho Huu Dang Khoi CTH 42w½ 15b1 4w0 12b0 47w1 14b0 40b0 36w0 50w1 18½
42 Le Dang Quang BTH 41b½ 40w1 18b0 33w0 15w0 38b0 50b1 45w0 49w1 16½
43 Bui Phuong Nam BRV 45w1 28b0 21w1 9b0 19w0 20b0 46w1 34w0 36b0 3 19
44 Nguyen Tung Duong BDI 23w1 20b0 26w0 45b0 38w1 29w0 36b1 28b0 31w0 3 17
45 Le Nhat Minh QBI 43b0 39w1 8b0 44w1 10b0 32w0 35b0 42b1 38w0 3 16
46 Nguyen Nhat Tuan PYE 1b0 10w0 48b1 39w0 32b0 50w1 43b0 38b0 52w1 3 12
47 Nguyen Vu Hoang BGI 22w0 30b0 50w1 27b0 41b0 35w0 52b1 48w0 51b1 3 11
48 Pham Quang Khanh QTR 9w0 19b0 46w0 38b0 37w0 52w1 51b1 47b1 35w0 3 9
49 Nguyen Hoang Hai NAN 7b0 36w1 13b½ 6w0 40b½ 33w0 34b0 52w½ 42b0 15
50 Nguyen Vo Truong Duy DTH 18b0 6w0 47b0 36w0 52b1 46b0 42w0 51w1 41b0 2 7
51 Ta Thanh Lam BNI 24b0 33w0 34b0 52w1 36b0 37b0 48w0 50b0 47w0 1 6
52 Nguyen Le Ky Anh BRV 29w0 26b0 23w0 51b0 50w0 48b0 47w0 49b½ 46b0 ½ 1

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh (5), 2.Hà Nội (7), 3.Quân đội (9), 4.Kiên Giang (19), 5.Thừa Thiên - Huế (25), 6.Đồng Tháp (26), 7.Bà Rịa - Vũng Tàu (32), 8.Bộ Công An (39), 9.Quảng Ninh (44), 10.Thái Bình (57), 11.Thái Nguyên (60), 12.Bến Tre (68), 13.Bình Dương (77), 14.Bình Thuận (81), 15.Bình Phước (88),
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Dang Vu Khoa HNO 47w1 18b1 4w1 5b1 2w1 3b½ 8w1 9b0 20w1 41
2 Truong Bao Thach HCM 52b1 42w1 17b1 11w1 1b0 10b1 3w½ 16w1 4b1 38½
3 Le Thanh Tai HCM 40w1 12b1 15w1 9b1 5w1 1w½ 2b½ 4b0 8w1 7 39½
4 Nguyen Van Toan Thanh QDO 44b1 22w1 1b0 34w1 23b1 11w1 6b1 3w1 2w0 7 37
5 Phan Luong QDO 14w1 34b1 16w1 1w0 3b0 41b1 15w1 10b1 9w1 7 34
6 Pham Anh Trung HNO 23w1 39b1 19w1 10b0 7w½ 21b1 4w0 12b1 15w1 33½
7 Vu Quan HNO 36b1 21w0 45b1 24w1 6b½ 22w0 25b1 11w1 17b1 30½
8 Dao Thien An DTH 51w1 49b1 9w0 41b1 32w1 15b1 1b0 22w1 3b0 6 34
9 Pham Minh Hieu KGI 28b1 33w1 8b1 3w0 11b0 17w1 24b1 1w1 5b0 6 33
10 Lu Chan Hung KGI 11b0 52w1 50b1 6w1 17b1 2w0 22b1 5w0 16b1 6 30
11 Nguyen An Nguyen Hiep TTH 10w1 26b1 20w1 2b0 9w1 4b0 13w½ 7b0 18w1 31½
12 Dang Thai Son HCM 21b1 3w0 22b0 48w1 33b½ 35w1 28b1 6w0 23b1 25½
13 Truong Thanh Danh HCM 33b0 44w1 42b1 22w½ 16b0 14w1 11b½ 23w½ 25b1 25½
14 Cao Xuan Thanh Dat TTH 5b0 25w0 38b1 43w1 26w½ 13b0 47w1 28w1 22b1 21½
15 Tran Vo Minh Tam BRV 37b1 29w1 3b0 33w1 21b1 8w0 5b0 27w1 6b0 5 30
16 Le Quang Long BCA 46b1 43w1 5b0 17w0 13w1 18b1 20w1 2b0 10w0 5 29
17 Doan Khoi Nguyen BRV 27w1 32b1 2w0 16b1 10w0 9b0 34w1 19b1 7w0 5 28
18 Nguyen Hau Phuoc Vinh DTH 38b1 1w0 48b1 21w0 42b1 16w0 33b1 24w1 11b0 5 26
19 Vu Duy Phuong QNI 50b1 45w1 6b0 23w0 22b0 39w1 42b1 17w0 33b1 5 25
20 Doan Thien Thanh BRV 42b0 28w1 11b0 37w1 34b1 23w1 16b0 32w1 1b0 5 25
21 Pham Quang Hung QDO 12w0 7b1 47w1 18b1 15w0 6w0 23b0 44w1 36b1 5 24
22 Chuc Dinh Tan BGI 41w1 4b0 12w1 13b½ 19w1 7b1 10w0 8b0 14w0 28
23 Nguyen Tien Dung BCA 6b0 36w1 26w1 19b1 4w0 20b0 21w1 13b½ 12w0 25
24 Nguyen Duy Anh LAN 34w0 40b1 39w1 7b0 27w1 32b1 9w0 18b0 29w½ 24½
25 Luu Le Huy QNI 39w0 14b1 34w0 28b½ 49w1 47b1 7w0 30b1 13w0 22
26 Nguyen Van Thanh TBI 30b1 11w0 23b0 44w1 14b½ 33w½ 32b0 42w1 27b½ 22
27 Do Ngoc Minh TNG 17b0 46w1 30b0 50w1 24b0 43w1 41w1 15b0 26w½ 21½
28 Nguyen Hong Duc QNI 9w0 20b0 46b1 25w½ 30b1 36w1 12w0 14b0 32w1 20
29 Ta Trieu Vy BTH --1 15b0 41w0 47b0 40w1 34b0 45w1 43w1 24b½ 19½
30 Nguyen Luong Vinh BDU 26w0 31b½ 27w1 32b0 28w0 38b1 35w1 25w0 39b1 19
31 Bui Van Trong TBI 45b0 30w½ 36-- 35b0 46w1 51b0 40w1 47b1 41w1 15
32 To Ngoc Quy Lan BTR 53b1 17w0 43b1 30w1 8b0 24w0 26w1 20b0 28b0 4 25
33 Dao Quang Hung TNG 13w1 9b0 49w1 15b0 12w½ 26b½ 18w0 41b1 19w0 4 22½
34 Tran Minh Hoang BCA 24b1 5w0 25b1 4b0 20w0 29w1 17b0 36w0 42b1 4 21
35 Pham Trung Quoc HCM 43b0 50w0 52b1 31w1 47w½ 12b0 30b0 39w½ 48w1 4 17½
36 Nguyen Hoang Kim Thuan BTR 7w0 23b0 31-- 52w1 44b1 28b0 37w1 34b1 21w0 4 16
37 Nguyen Dinh Lich BNI 15w0 41b0 40w1 20b0 43b0 50w1 36b0 51w1 44b1 4 14
38 Thai Huy Nhat Quang NAN 18w0 47b0 14w0 51b1 50b1 30w0 44b0 49w1 43b1 4 14
39 Tran Doan Vu Hoang HCM 25b1 6w0 24b0 45w1 41w0 19b0 51w1 35b½ 30w0 19
40 Nguyen Nhu Bach BCA 3b0 24w0 37b0 46w1 29b0 45w½ 31b0 52w1 51b1 11
41 Tran Ba Duc BRV 22b0 37w1 29b1 8w0 39b1 5w0 27b0 33w0 31b0 3 20
42 Bui Viet Hoang TNG 20w1 2b0 13w0 49b1 18w0 48b1 19w0 26b0 34w0 3 19
43 Cao Nguyen Linh BPH 35w1 16b0 32w0 14b0 37w1 27b0 48w1 29b0 38w0 3 17
44 Nguyen Cong Hieu HCM 4w0 13b0 51w1 26b0 36w0 49b1 38w1 21b0 37w0 3 14
45 Nguyen Duc Thang BPH 31w1 19b0 7w0 39b0 48w0 40b½ 29b0 50w½ 49b1 3 13
46 Le Minh Triet BPH 16w0 27b0 28w0 40b0 31b0 52w1 50b½ 48b½ 47w1 3
47 Tran Hoang Viet BDU 1b0 38w1 21b0 29w1 35b½ 25w0 14b0 31w0 46b0 16½
48 Nguyen Thanh Phong BRV 49w0 51b1 18w0 12b0 45b1 42w0 43b0 46w½ 35b0 14
49 Tran Manh Tri BRV 48b1 8w0 33b0 42w0 25b0 44w0 52b1 38b0 45w0 2 12
50 Tran Hoang Van BDU 19w0 35b1 10w0 27b0 38w0 37b0 46w½ 45b½ 52w0 2 10½
51 Trinh Hai Nam BPH 8b0 48w0 44b0 38w0 52b1 31w1 39b0 37b0 40w0 2 9
52 Nguyen Huu Dang BTH 2w0 10b0 35w0 36b0 51w0 46b0 49w0 40b0 50b1 1 1
53 Dinh Duc Thinh BCA 32w0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội (9), 2.Cần Thơ (16), 3.TP. Hồ Chí Minh (19), 4.Đồng Tháp (19), 5.Ninh Bình (26), 6.Bến Tre (27), 7.Bà Rịa - Vũng Tàu (29), 8.Đà Nẵng (31), 9.Bắc Ninh (32), 10.Nghệ An (42), 11.Bình Dương (44), 12.Quảng Trị (50), 13.Bộ Công An (60), 14.Bình Thuận (71).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Hung Cuong HNO 36b1 6w1 21b1 2w½ 3b½ 5w1 14b1 9w1 4w0 7 38½
2 Che Quoc Huu HCM 32w1 7b1 4w1 1b½ 5w½ 3w1 9b0 14w1 6b1 7 36½
3 Nguyen Phuoc Tam CTH 33w1 11b1 15w1 20b½ 1w½ 2b0 19w1 7b1 9w1 7 35½
4 Nguyen Huynh Trong Hai DTH 37b1 14w1 2b0 9w0 32b1 16b1 8w1 5w1 1b1 7 32
5 Chu Duc Huy DAN 25w½ 39b1 16w1 26w1 2b½ 1b0 22w1 4b0 15w1 6 32
6 Bo Huynh Nhat Truong BDU 30w1 1b0 35w1 10b0 31w1 12b1 26w1 19b1 2w0 6 30
7 Tran Thanh Tung BRV 18b1 2w0 37b1 14w0 30b1 21w1 10b1 3w0 16w1 6 29
8 Nguyen Duc Viet HNO 10w1 20b0 12w1 15b½ 21b½ 24w1 4b0 26w1 14b1 6 28½
9 Nguyen Tan Thinh BTR 22w1 25b1 20w0 4b1 19w½ 15b1 2w1 1b0 3b0 32½
10 Vuong Trung Hieu NBI 8b0 24w1 17b1 6w1 26b0 22b1 7w0 11w½ 21b1 27
11 Nguyen Duy Trung KGI 40w1 3w0 23b½ 31b1 22w0 25b1 15w½ 10b½ 19w1 26
12 Nguyen Tri Thien BNI 26b0 29w1 8b0 37w1 17b1 6w0 30b1 21w½ 23b1 24
13 Le Nhat Minh CTH 34w1 19b0 31w0 35b½ 18w1 23b0 25w1 22b1 20w1 23
14 Le Van Khanh NAN 17w1 4b0 32w1 7b1 20w1 26b1 1w0 2b0 8w0 5 31
15 Le Thanh Liem DTH 29w1 27b1 3b0 8w½ 24b1 9w0 11b½ 23w1 5b0 5 28½
16 Le Minh Hoang NBI 38b1 26w0 5b0 28w1 27b1 4w0 33b1 17w1 7b0 5 25
17 Nguyen Tuan Minh HCM 14b0 18w1 10w0 41b1 12w0 34b1 27w1 16b0 26b1 5 22
18 Nguy Minh Nghia BTR 7w0 17b0 29b1 36w1 13b0 32w1 21b0 28w1 27w1 5 20
19 Pham Hoai Nam HNO 23b1 13w1 26b0 27w1 9b½ 20w1 3b0 6w0 11b0 29½
20 Bui Trong Hao BNI 28b1 8w1 9b1 3w½ 14b0 19b0 23w0 33w1 13b0 29
21 Le Ha Phan QTR 35w1 31b1 1w0 22b½ 8w½ 7b0 18w1 12b½ 10w0 26½
22 Nguyen Dinh Tai Anh BRV 9b0 38w1 34b1 21w½ 11b1 10w0 5b0 13w0 32b1 24
23 Nguyen Thanh Nam LAN 19w0 40b1 11w½ 24w0 35b1 13w1 20b1 15b0 12w0 23½
24 Vu Quang Quyen HCM 39w½ 10b0 25w1 23b1 15w0 8b0 32w0 35b1 36w1 20½
25 Pham Nhat BCA 5b½ 9w0 24b0 39w1 28b1 11w0 13b0 38w1 30b1 18½
26 Dao Quoc Bao DAN 12w1 16b1 19w1 5b0 10w1 14w0 6b0 8b0 17w0 4 29
27 Tran Ngo Thien Phu HCM 41b1 15w0 30b1 19b0 16w0 38w1 17b0 29w1 18b0 4 22
28 Cao Tien Le NAN 20w0 30b0 40w1 16b0 25w0 41b1 37w1 18b0 39b1 4 15
29 Le Viet Lam Tung QTR 15b0 12b0 18w0 38w0 --1 40b1 34w1 27b0 37b1 4 13
30 Trinh Quang Hung BRV 6b0 28w1 27w0 33b1 7w0 31b1 12w0 32b½ 25w0 19
31 Pham Minh Tri BTH --1 21w0 13b1 11w0 6b0 30w0 38b½ 36b0 41w1 18½
32 Nguyen Nhat Minh HCM 2b0 41w1 14b0 34w1 4w0 18b0 24b1 30w½ 22w0 18
33 Dao Sy Khang DAN 3b0 37w0 38b1 30w0 40b1 36w1 16w0 20b0 34b½ 16½
34 Bui Minh Thien HCM 13b0 --1 22w0 32b0 39b1 17w0 29b0 41w1 33w½ 15½
35 Cu Quang Anh BCA 21b0 36w1 6b0 13w½ 23w0 37b½ 39b½ 24w0 --1 15½
36 Tran Dinh Minh BRV 1w0 35b0 39w1 18b0 37w½ 33b0 --1 31w1 24b0 14½
37 Tran Le Minh Hieu BCA 4w0 33b1 7w0 12b0 36b½ 35w½ 28b0 --1 29w0 3 14½
38 Lam Duy Phong BDU 16w0 22b0 33w0 29b1 41w1 27b0 31w½ 25b0 40w½ 3 13
39 Lai Duc Toan TBI 24b½ 5w0 36b0 25b0 34w0 --1 35w½ 40b1 28w0 3 12
40 Doan Tan Viet Cuong BTH 11b0 23w0 28b0 --1 33w0 29w0 41b1 39w0 38b½
41 Ngo Manh Phuoc HCM 27w0 32b0 --1 17w0 38b0 28w0 40w0 34b0 31b0 1 7

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1.Quân đội (5), 2.TP. Hồ Chí Minh (7), 3.Thanh Hóa (23), 4.Phú Yên (24), 5.Đà Nẵng (25), 6.Bình Dương (27), 7.Bà Rịa - Vũng Tàu (38), 8.Bình Định (38), 9.Quảng Ninh (42), 10.Đồng Tháp (52).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Van Hai QDO 18w1 17b1 19w1 3b1 5b1 2w½ 15b1 4w0 6w1 41
2 Dang Hoang Son HCM 11b1 15w1 24b1 5w0 12b1 1b½ 19w1 3b1 4w1 37
3 Dang Duy Linh DAN 14b1 16w1 23b1 1w0 7b1 19b1 6w1 2w0 5b1 7 37
4 Nguyen Hoai Nam QDO 29w½ 6b½ 13w1 19b0 20w1 7w1 24b1 1b1 2b0 6 29½
5 Tran Quang Khai HCM 22b1 7w1 6b1 2b1 1w0 15w0 13b1 9w½ 3w0 34
6 Vo Duy Thoai PYE 21b1 4w½ 5w0 29b1 24b1 12w1 3b0 15w1 1b0 30
7 Le Nguyen Quoc Thuan BTR 13w1 5b0 10w1 20b1 3w0 4b0 23w½ 24b1 16w1 26½
8 Huynh Lam Binh Nguyen HCM 20b1 24w0 14b1 23w0 15b0 22w1 17b1 12w1 9b½ 25½
9 Phan Trong Viet BRV 19w0 18b½ 29w0 27b1 26w1 28b1 16w1 5b½ 8w½ 23½
10 Bui Manh Hung THO 12b0 28w1 7b0 22w1 11b½ 24w0 21b1 23w1 14b1 22½
11 Nguyen Dinh Dung CTH 2w0 30b1 18w0 25b1 10w½ 16b0 28w1 20b1 15b1 22½
12 Le Trong De Toan THO 10w1 23b0 17w1 21b1 2w0 6b0 20w1 8b0 25w1 5 26
13 Truong Thanh Lam BDU 7b0 22w1 4b0 30w1 21w1 23b1 5w0 16b0 19w1 5 24
14 Nguyen Binh Nguyen BDU 3w0 27b1 8w0 26b½ 29w½ 25b1 18w1 19b1 10w0 5 22½
15 Bui Thanh Tung BDI --1 2b0 16w½ 18b1 8w1 5b1 1w0 6b0 11w0 27½
16 Nguyen Duy Dien Nguyen THO 31w1 3b0 15b½ 24w½ 28b½ 11w1 9b0 13w1 7b0 24
17 Vu Phi Hung QNI 26b1 1w0 12b0 28w0 27w1 29b1 8w0 25b½ 24w1 20
18 Nguyen Thanh Luan PYE 1b0 9w½ 11b1 15w0 22b0 26w1 14b0 28w1 23b1 18
19 Nguyen Khuong Duy DON 9b1 25w1 1b0 4w1 23b1 3w0 2b0 14w0 13b0 4 28
20 Le Ha The Nghia HNO 8w0 31b1 25b1 7w0 4b0 21w1 12b0 11w0 26b1 4 20
21 Huynh Nguyen Anh Quan BDU 6w0 29b1 26w1 12w0 13b0 20b0 10w0 27b1 30w1 4 18
22 Tran Nguyen Dang Khoa DAN 5w0 13b0 27w1 10b0 18w1 8b0 25w0 30b1 29w1 4 15
23 Nguyen Trong Hung BDI 27b1 12w1 3w0 8b1 19w0 13w0 7b½ 10b0 18w0 24½
24 Truong Quoc Truong DTH 30w1 8b1 2w0 16b½ 6w0 10b1 4w0 7w0 17b0 24
25 Nguyen Huy Hoang QNI 28b1 19b0 20w0 11w0 30b1 14w0 22b1 17w½ 12b0 18
26 Nguyen Thanh Tam BTH 17w0 --1 21b0 14w½ 9b0 18b0 30w1 29b½ 20w0 3 15
27 Vo Duy Hau NAN 23w0 14w0 22b0 9w0 17b0 30b1 29w1 21w0 28b1 3 8
28 Nguyen Xuan Truong DTH 25w0 10b0 31w1 17b1 16w½ 9w0 11b0 18b0 27w0 15½
29 Nguyen Cong Phu BRV 4b½ 21w0 9b1 6w0 14b½ 17w0 27b0 26w½ 22b0 15
30 Nguyen Hai Nam BRV 24b0 11w0 --1 13b0 25w0 27w0 26b0 22w0 21b0 1 7
31 Ngo Viet Huy BRV 16b0 20w0 28b0 --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NAM 17 - BOYS 17

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội (6), 2.Lâm Đồng (11), 3.Bắc Giang (14), 4.Bà Rịa - Vũng Tàu (17), 5.TP. Hồ Chí Minh (17), 6.Quảng Ninh (19).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Dang The Nam HNO 12b1 7w1 2b1 4w0 8b1 5w1 6b½ 3w0 10b1 35½
2 Dong Bao Nghia BGI 18b1 8w1 1w0 13b1 4b1 11w1 5b½ 6w1 3b0 35½
3 Nguyen Manh Truong BRV 10b1 9w½ 8b0 12w1 5b0 17w1 14b1 1b1 2w1 29
4 Phan Dinh Nhat Khanh LDO 13w1 11w1 5b1 1b1 2w0 10b1 8w0 9b1 6w0 6 36
5 Tran Ngoc Lan HNO 16w1 6b1 4w0 10b½ 3w1 1b0 2w½ 8b1 15w1 6 29½
6 Hua Thien Tan HCM 20b1 5w0 12b0 7w1 19b1 9w1 1w½ 2b0 4b1 26½
7 Nguyen Quang Duc LDO 19w1 1b0 16w½ 6b0 17w0 20b1 18w1 13b1 8w1 22½
8 Nguyen Dinh Quang TTH 17w1 2b0 3w1 11b1 1w0 13b1 4b1 5w0 7b0 5 29
9 Le Cong Cuong QNI 14w1 3b½ 13w0 16b1 10w½ 6b0 17b1 4w0 18b1 5 25½
10 Vu Minh Hoang QNI 3w0 14b1 15b1 5w½ 9b½ 4w0 12b1 11w1 1w0 5 25½
11 Pham Phuc Duc HCM 15w1 4b0 17w1 8w0 14b1 2b0 13w1 10b0 16w1 5 25
12 Nguyen Ha Phuong BGI 1w0 19b1 6w1 3b0 13w0 15b1 10w0 16w1 20b1 5 22
13 Ton That Nhu Tung HCM 4b0 15w1 9b1 2w0 12b1 8w0 11b0 7w0 19w1 4 21
14 Nguyen Anh Quay BRV 9b0 10w0 18b1 20w1 11w0 19b1 3w0 15b0 17w1 4 18
15 Tran Quoc Doan BDU 11b0 13b0 10w0 18w1 16b1 12w0 20b1 14w1 5b0 4 16
16 Ly Quoc Long CTH 5b0 20w1 7b½ 9w0 15w0 18b1 19w1 12b0 11b0 18½
17 Vuong Pham The Nam HCM 8b0 18w1 11b0 19w½ 7b1 3b0 9w0 20w1 14b0 18
18 Nguyen Tuan Long HCM 2w0 17b0 14w0 15b0 20w1 16w0 7b0 19b1 9w0 2 7
19 Nguyen Phu Hien BRV 7b0 12w0 20b1 17b½ 6w0 14w0 16b0 18w0 13b0 10
20 Huynh Hai BRV 6w0 16b0 19w0 14b0 18b0 7w0 15w0 17b0 12w0 0 0

TOP

NAM 20 - BOYS 20

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh (8), 2.Kiên Giang (14), 3.Đồng Tháp (16), 4.Cần Thơ (18), 5.Bắc Ninh (20), 6.Lâm Đồng (29), 7.Bà Rịa - Vũng Tàu (35).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Duc Hoa CTH 22b1 10w1 2b1 4w½ 13b1 5w1 3b0 7w1 9b1 39
2 Tran Thanh Tu DTH 5w1 14b1 1w0 11b1 3w1 4w½ 7b1 15b1 10w1 36
3 Le Quang Long HCM 17b1 9w1 4b0 13w1 2b0 15w1 1w1 14b1 11w1 7 33
4 Vo Thanh Ninh KGI 16w1 19b1 3w1 1b½ 7w1 2b½ 14w1 5b½ 6w0 38
5 Nguyen Thanh Nghia HCM 2b0 20w1 10b1 8w1 9b1 1b0 6w1 4w½ 13b1 31
6 Ly Hong Nguyen HCM 15b1 13w0 9b0 20w1 10b½ 12w1 5b0 17w1 4b1 24½
7 Pham Chuong HCM 12b1 8w1 13b0 15w1 4b0 9w1 2w0 1b0 14w1 5 28
8 Hoang Van Ngoc BGI 18w1 7b0 11w0 5b0 21w1 16w0 20b1 22b1 15w1 5 20
9 Vu Tien Manh BNI 19w1 3b0 6w1 14b1 5w0 7b0 16w1 11b½ 1w0 26
10 Pham Duc Thang KGI 11w1 1b0 5w0 18b1 6w½ 19b1 15w0 16b1 2b0 23½
11 Dam Cong Tung BNI 10b0 22w1 8b1 2w0 16b0 17w1 13b1 9w½ 3b0 23
12 Nguyen Minh Tuan HCM 7w0 18b0 21w1 16b1 14w0 6b0 19w½ 20b1 22w1 17½
13 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 21w1 6b1 7w1 3b0 1w0 14b0 11w0 18b1 5w0 4 26
14 Duong Thuong Cong DTH 20b1 2w0 17b1 9w0 12b1 13w1 4b0 3w0 7b0 4 25
15 Phan Trong Binh BRV 6w0 21b1 18w1 7b0 19w1 3b0 10b1 2w0 8b0 4 23
16 Bao Khoa LDO 4b0 17w0 22b1 12w0 11w1 8b1 9b0 10w0 21b1 4 17
17 Le Tran Minh Nhat CTH 3w0 16b1 14w0 19b0 18w1 11b0 22w1 6b0 20w1 4 17
18 Nguyen Duc Viet BNI 8b0 12w1 15b0 10w0 17b0 22b1 21w1 13w0 19b1 4 16
19 Ngo Trung Tin LAN 9b0 4w0 20b1 17w1 15b0 10w0 12b½ 21w1 18w0 16½
20 Tran Ngoc Son BRV 14w0 5b0 19w0 6b0 22w1 21b1 8w0 12w0 17b0 2 9
21 Tran Hoang Quy BRV 13b0 15w0 12b0 22w1 8b0 20w0 18b0 19b0 16w0 1 6
22 Dao Hoang Minh BRV 1w0 11b0 16w0 21b0 20b0 18w0 17b0 8w0 12b0 0 0

TOP

NỮ 7 - GIRLS 7

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội (3), 2.TP. Hồ Chí Minh (9), 3.Đồng Tháp (15), 4.Bình Dương (25), 5.Bình Phước (34), 6.Bà Rịa - Vũng Tàu (41).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Pham Vu Linh Chi HNO 9b1 16w1 15b1 7w0 2w1 4b1 5w1 3b1 8w1 8 39
2 Vu Khanh Linh HNO 14b1 8w1 13b1 3w1 1b0 10w1 7w1 5b1 4w0 7 39
3 Bui Thi Diep Anh QNI 7w1 4b1 12w1 2b0 9w1 5b0 8w1 1w0 10b1 6 33
4 Tran Nguyen Huyen Tran HCM 20b1 3w0 16b1 12w1 7b1 1w0 9w1 8b0 2b1 6 31
5 Bui Thanh Nha Truc HCM 10b0 18w1 6b1 13w1 14b1 3w1 1b0 2w0 11b1 6 31
6 Nguyen Xuan Nhi CTH 11w0 19b1 5w0 17b1 12b1 8w0 13b½ 16w1 18w1 23½
7 Bui Ngoc Khanh Quyen DTH 3b0 20w1 8b1 1b1 4w0 13w1 2b0 10w0 14b1 5 26
8 Le Tran Phuong Uyen DTH 19w1 2b0 7w0 21b1 11w1 6b1 3b0 4w1 1b0 5 26
9 Vo Mai Truc BDU 1w0 --1 10b1 15w1 3b0 17w1 4b0 11w0 19w1 5 26
10 Nguyen Ngoc Son Ha HCM 5w1 12b0 9w0 11b1 15w1 2b0 14w1 7b1 3w0 5 25
11 Tran Thi Yen Xuan DTH 6b1 13w0 14b1 10w0 8b0 --1 12w1 9b1 5w0 5 25
12 Le Khanh Vy DTH 18b1 10w1 3b0 4b0 6w0 19w1 11b0 21w1 13b1 5 24
13 Le Thi Nhu Quynh LDO 17w1 11b1 2w0 5b0 16w1 7b0 6w½ 19b½ 12w0 4 24½
14 Tran Thi Hong Phan LAN 2w0 21b1 11w0 19b1 5w0 15b1 10b0 17w1 7w0 4 20
15 Luong Mai Thuy Vy BPH 21w1 17b1 1w0 9b0 10b0 14w0 16b0 --1 20b1 4 20
16 Tran Minh Y BDU --1 1b0 4w0 20w1 13b0 18b0 15w1 6b0 21w1 4 19
17 Le Thuy An HCM 13b0 15w0 18b1 6w0 21w1 9b0 20w1 14b0 --1 4 16
18 Nguyen Kim Ngan BTR 12w0 5b0 17w0 --1 19b0 16w1 21b1 20w1 6b0 4 15
19 Dau Thi Hang Nga BPH 8b0 6w0 20b1 14w0 18w1 12b0 --1 13w½ 9b0 16
20 Tran Thi Tram Anh BRV 4w0 7b0 19w0 16b0 --1 21w1 17b0 18b0 15w0 2 9
21 Nguyen Hoang Bao Ngoc BRV 15b0 14w0 --1 8w0 17b0 20b0 18w0 12b0 16b0 1 7

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội (5), 2.Thừa Thiên - Huế (9), 3.Quảng Trị (10), 4.Bến Tre (19), 5.Cần Thơ (20), 6.Đồng Tháp (29), 7.Bình Dương (37), 8.TP. Hồ Chí Minh (43).Bắc Ninh .Quân đội .Bà Rịa - Vũng Tàu .
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Huynh Thu Truc DTH 19w1 7b1 16b1 6w1 4b1 3w0 8b1 2w0 10b1 7 39
2 Nguyen Hong Ngoc NBI 10b1 18w1 8b1 4w0 9b1 6w1 3b0 1b1 5w1 7 36
3 Dong Khanh Linh NBI 25b1 8w0 28b1 23w1 16b1 1b1 2w1 5w0 9w1 7 35
4 Nguyen To Tran HCM 32w1 9w1 5b1 2b1 1w0 8b0 15w0 19b1 12b1 6 33
5 Nguyen Thanh Thuy Tien HCM 11w1 17b1 4w0 19b1 8w0 15b1 12w1 3b1 2b0 6 32
6 Le Khanh Phuong HNO 30w½ 20b1 22w1 1b0 7w1 2b0 14w½ 17b1 8w1 6 29
7 Phan Nguyen Ha Nhu LDO 34b1 1w0 11b1 31w½ 6b0 10w½ 24b1 18w1 14b1 6 27
8 Pham Thanh Phuong Thao HPH 21w1 3b1 2w0 13b1 5b1 4w1 1w0 9b½ 6b0 33
9 Nguyen Ngoc Doan Trang DTH 29w1 4b0 26w1 15b1 2w0 18b1 17w1 8w½ 3b0 30
10 Le Nguyen To Ngan BRV 2w0 12b0 27w1 26b1 13w1 7b½ 20w1 15b1 1w0 25
11 Cao Minh Trang HPH 5b0 24w1 7w0 32b½ 26w1 14b0 31w1 21b1 15w1 22
12 Kieu Quang BDI 18b0 10w1 17w0 29b1 28b1 16w1 5b0 20b1 4w0 5 25
13 Nguyen Ngoc Duyen CTH 27b1 31w0 32b1 8w0 10b0 25w1 23b1 14w0 24b1 5 24
14 Nguyen Thi Minh Oanh HNO 20w½ 15b0 21w0 33b1 32w1 11w1 6b½ 13b1 7w0 5 23
15 Dao Thien Kim DTH 22b½ 14w1 31b1 9w0 25b1 5w0 4b1 10w0 11b0 27½
16 Nguyen Truc Linh KGI 33w1 23b1 1w0 17b1 3w0 12b0 18w0 26b1 19w½ 25½
17 Nguyen Ngoc Minh Truc HCM 24b1 5w0 12b1 16w0 31b1 23w1 9b0 6w0 18b½ 25½
18 Vu Thu Huong HNO 12w1 2b0 23w0 21b1 19w1 9w0 16b1 7b0 17w½ 23½
19 Tran Ngoc Minh Tuong HCM 1b0 34w1 20b1 5w0 18b0 28w1 25b1 4w0 16b½ 22½
20 Pham Hoang Nhat Anh HCM 14b½ 6w0 19w0 30b1 21w1 31b1 10b0 12w0 25b1 20½
21 Le Hong Nhung QBI 8b0 25w½ 14b1 18w0 20b0 22b1 29w1 11w0 28b1 19
22 Ma Huu Anh Phuong LDO 15w½ 30b1 6b0 25w0 23b0 21w0 27b1 31w1 29b1 18½
23 Do Thi Bich Quynh HCM 26w1 16w0 18b1 3b0 22w1 17b0 13w0 24w0 34b1 4 22
24 Nguyen Thi Dieu My TTH 17w0 11b0 34b1 28w0 30w1 29b1 7w0 23b1 13w0 4 18
25 Pham Hong Ngoc HNO 3w0 21b½ 30w1 22b1 15w0 13b0 19w0 32b1 20w0 19
26 Hoang Minh Thu HCM 23b0 33w1 9b0 10w0 11b0 32w1 28b1 16w0 27w½ 15½
27 Dang Thuy Hien BRV 13w0 28b0 10b0 34w1 29w0 33b1 22w0 30w1 26b½ 12½
28 Nguyen Luu Phuong Hong BRV 31b0 27w1 3w0 24b1 12w0 19b0 26w0 33b1 21w0 3 16
29 Vu Thi Minh Ngoc BRV 9b0 32w0 33b1 12w0 27b1 24w0 21b0 34b1 22w0 3 14
30 Dang Thi Quynh Anh HCM 6b½ 22w0 25b0 20w0 24b0 34w1 33w½ 27b0 32w1 3 11
31 Le Mai Thao Vien BDI 28w1 13b1 15w0 7b½ 17w0 20w0 11b0 22b0 33w0 20
32 Vu Thy Hoa BNI 4b0 29b1 13w0 11w½ 14b0 26b0 34w1 25w0 30b0 14
33 Nguyen Ho Cam Hanh HCM 16b0 26b0 29w0 14w0 34b1 27w0 30b½ 28w0 31b1
34 Nguyen Thi Thu Hang HTA 7w0 19b0 24w0 27b0 33w0 30b0 32b0 29w0 23w0 0 0

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội (11), 2.Thừa Thiên - Huế (15), 3.Quảng Trị (17), 4.Bến Tre (24), 5.Cần Thơ (26), 6.Đồng Tháp (27), 7.Bình Dương (38), 8.TP. Hồ Chí Minh (39), 9.Bắc Ninh (40), 10.Quân đội (53), 11.Bà Rịa - Vũng Tàu (58).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Thi My Duyen TTH 29w1 9b1 20w1 5w1 2b1 6w1 11b1 3b0 4w0 7 42
2 Vu Hoang Lan HNO 19w1 22b1 16w1 3b1 1w0 5b½ 4w1 9b½ 8b1 7 37
3 Huynh Ngoc Thuy Linh QBI 33b1 18b1 11w1 2w0 5b0 13b1 20w1 1w1 9b1 7 34
4 Nguyen Phan Tuong Minh QTR 7b1 11w0 24b1 20b½ 17w1 8w1 2b0 5w1 1b1 31
5 Chau Thi Yen Quyen DTH 31w1 15b1 13w1 1b0 3w1 2w½ 8b½ 4b0 12w1 6 33½
6 Doan Thi Hong Nhung HPH 21b1 12w0 18w1 16b1 13w1 1b0 9w0 17b1 11w1 6 30
7 Phan Thao Nguyen BTR 4w0 --1 28b1 21w1 12b0 11b0 22w1 13b1 15w1 6 27
8 Tran Thi Nhu Y BDI --1 16b0 22w1 11b1 9w1 4b0 5w½ 15b1 2w0 30½
9 Dao Thi Lan Anh HNO 30b1 1w0 23b1 26w1 8b0 12w1 6b1 2w½ 3w0 30
10 Le Thi Kim Ngan CTH 32w1 13b0 26w0 29b1 18w1 15b½ 17w1 12b0 19w1 26
11 Nguyen Nhu Thao BDU 27w1 4b1 3b0 8w0 26b1 7w1 1w0 20b1 6b0 5 28
12 Bui Ngoc Anh Thi KGI 17w½ 6b1 15w1 13b0 7w1 9b0 18w½ 10w1 5b0 5 28
13 Vo Thi Khanh Linh QTR 28b1 10w1 5b0 12w1 6b0 3w0 14b1 7w0 21b1 5 27
14 Le Dinh Bao Nhi TTH 15w0 26b0 25w0 27b1 31w1 24b1 13w0 16b1 20w1 5 18
15 Nguyen Huyen Anh BNI 14b1 5w0 12b0 28w1 22b1 10w½ 19b1 8w0 7b0 25
16 Tran Phuong Thanh Lan CTH 26b1 8w1 2b0 6w0 19b½ 20b0 25w1 14w0 23b1 23½
17 Bui Thi Thai Ngoc BTR 12b½ 20w0 29w1 25b1 4b0 21w1 10b0 6w0 28b1 22½
18 Le Minh Nhat HCM 23b1 3w0 6b0 24w1 10b0 26w1 12b½ 19w0 25b1 21½
19 Le Nguyen Thao Nguyen PYE 2b0 24w0 33b1 30w1 16w½ 25b1 15w0 18b1 10b0 21½
20 Nguyen Hoang Anh HCM 25w½ 17b1 1b0 4w½ 21b1 16w1 3b0 11w0 14b0 4 24½
21 Ho Nguyen Minh Phuc CTH 6w0 25b1 27w1 7b0 20w0 17b0 31w1 22b1 13w0 4 20
22 Le Ho Dan Anh DTH 24b1 2w0 8b0 23w1 15w0 27b1 7b0 21w0 30w1 4 20
23 Tran Minh Anh DAN 18w0 32b1 9w0 22b0 29w1 31b0 27w1 24b1 16w0 4 18
24 Tran Thi Ngoc Ha QDO 22w0 19b1 4w0 18b0 33w1 14w0 30b1 23w0 31b1 4 17
25 Ngo Thi Ngoc Ngan BNI 20b½ 21w0 14b1 17w0 28b1 19w0 16b0 29w1 18w0 18½
26 Pham Thi Hoai NBI 16w0 14w1 10b1 9b0 11w0 18b0 29w0 33b1 27w½ 17½
27 Truong Nguyen Diep Anh BDU 11b0 33w1 21b0 14w0 30b1 22w0 23b0 31w1 26b½ 15½
28 Nguyen Thuy Van BRV 13w0 31b1 7w0 15b0 25w0 29b½ 33w1 30b1 17w0 15
29 Hoang Thi Hong Van QDO 1b0 30w1 17b0 10w0 23b0 28w½ 26b1 25b0 33w1 14
30 Nguyen Thai Hai Linh BRV 9w0 29b0 31w1 19b0 27w0 33b1 24w0 28w0 22b0 2 11
31 Nguyen Thi Thanh An BNI 5b0 28w0 30b0 33w1 14b0 23w1 21b0 27b0 24w0 2 10
32 Nguyen Do Bach Hop BRV 10b0 23w0 --- --- --- --- --- --- --- 0 0
  Nguyen Minh Khue BRV 3w0 27b0 19w0 31b0 24b0 30w0 28b0 26w0 29b0 0 0

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1.Đồng Tháp (5), 2.Bình Dương (13), 3.Hà Nội (15), 4.TP. Hồ Chí Minh (19), 5.Bình Định (22), 6.Quân đội (24), 7.Long An (34), 8.Bà Rịa - Vũng Tàu (38).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH 13w1 18b1 5w1 2b1 4w1 7b1 3w0 8b1 6w1 8 42
2 Nguyen Thi Thuy Trien BDI 16w1 19b1 4w1 1w0 6b1 3b0 9w1 7b0 8w1 6 33
3 Vuong Thi Quynh Huong HNO 8b½ 6w0 21b1 12w1 15b1 2w1 1b1 4w½ 5b0 6 30½
4 Nguyen Ngoc Thuy Trang DTH 22b1 9w1 2b0 8w1 1b0 6w½ 16b1 3b½ 7w1 6 30
5 Nguyen Truong Bao Tran CTH 14b1 23w1 1b0 6w0 16b0 19w1 11w1 9b1 3w1 6 27
6 Nguyen Vuong Ai Minh BDU 11w½ 3b1 7w½ 5b1 2w0 4b½ 15b1 10w1 1b0 29
7 Mai Thuy Trang BDU 17b1 15w½ 6b½ 9w1 10b1 1w0 8b0 2w1 4b0 5 29½
8 Nguyen Thi Anh Minh HCM 3w½ 11b½ 20w1 4b0 19w1 17b1 7w1 1w0 2b0 5 27½
9 Pham Thi Anh Minh DAN 12b1 4b0 19w1 7b0 14w1 10w1 2b0 5w0 17b1 5 26
10 Pham Hong Phuong QDO 19w0 14b1 17w1 11b1 7w0 9b0 13w1 6b0 21b1 5 25
11 Pham Hong Minh HCM 6b½ 8w½ 15b1 10w0 13b1 16w½ 5b0 17w1 12w½ 5 25
12 Pham Nhat Hoai HNO 9w0 13b1 18w½ 3b0 17w0 --1 20b1 15w1 11b½ 5 21
13 Pham Hong Phuc HCM 1b0 12w0 22b1 18b1 11w0 20w1 10b0 --1 16w1 5 20
14 Nguyen Thi Cam Linh QDO 5w0 10w0 --1 20b1 9b0 21w1 17b0 19b1 18w1 5 20
15 Phan Thi Huong Giang TTH 21w1 7b½ 11w0 16b1 3w0 18b1 6w0 12b0 --1 24
16 Nguyen Le Hang LAN 2b0 22w1 23b1 15w0 5w1 11b½ 4w0 18w½ 13b0 4 23
17 Vu Mai Thuy Tien BRV 7w0 21b1 10b0 23w1 12b1 8w0 14w1 11b0 9w0 4 22
18 Nguyen Hong Phuc LAN 20b1 1w0 12b½ 13w0 23b1 15w0 22w1 16b½ 14b0 4 21½
19 Ha Nguyen Mai Anh BPH 10b1 2w0 9b0 22w1 8b0 5b0 --1 14w0 23w1 4 19
20 Nguyen Thi Nhac BDI 18w0 --1 8b0 14w0 21w1 13b0 12w0 23b1 22w1 4 16
21 Nguyen Vu Thuy Vy BRV 15b0 17w0 3w0 --1 20b0 14b0 23w1 22b1 10w0 3 11
22 Tran Thi Minh Khanh BRV 4w0 16b0 13w0 19b0 --1 23w1 18b0 21w0 20b0 2 9
23 Pham Thi Kim Yen BRV --1 5b0 16w0 17b0 18w0 22b0 21b0 20w0 19b0 1 9

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1.Đà Nẵng (7), 2.TP. Hồ Chí Minh (19), 3.Bắc Giang (21), 4.Bình Dương (25), 5.Đồng Tháp (27), 6.Bình Thuận (31), 7.Bà Rịa - Vũng Tàu (31).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Vo Thi Kim Phung TTH 11w1 4b1 7w1 2w1 5b½ 3b1 6w1 8w1 9b½ 8 42
2 Phan Nguyen Mai Chi DAN 10b1 9w1 8w1 1b0 6w1 4b1 5b1 3w1 7w1 8 39
3 Doan Thi Van Anh BGI 18w½ 19b1 6w1 7b½ 14b1 1w0 13b1 2b0 5w1 6 31½
4 Le Thanh Thao HNO --1 1w0 9b½ 16w1 18b1 2w0 19w1 5b½ 6b1 6 28½
5 Ngo Ngoc Thao DAN 21w1 6b0 15w1 10b1 1w½ 11b1 2w0 4w½ 3b0 5 29½
6 Dinh Thi Phuong Thao DAN 17b1 5w1 3b0 13w1 2b0 8w1 1b0 15w1 4w0 5 29
7 Le Hoai Bao Duyen HCM 12b1 13w1 1b0 3w½ 8b0 9w1 15b½ 10w1 2b0 5 27½
8 Mai Ngoc Nhi DTH 15b1 16w1 2b0 14w0 7w1 6b0 11w1 1b0 18w1 5 26
9 Do Huu Thuy Trang BDU 19w1 2b0 4w½ 18b0 10w1 7b0 17w1 16b1 1w½ 5 23
10 Giang Thi Thanh Binh TBI 2w0 21b1 16b1 5w0 9b0 --1 14w1 7b0 15w1 5 23
11 Ngo Ngoc Phu BRV 1b0 17w1 13b0 21w1 12b1 5w0 8b0 --1 14w1 5 22
12 Vu Thien Tram Anh HCM 7w0 18b1 14b0 20w1 11w0 17b0 --1 19b1 13w1 5 20
13 Tran Nguyen Thuy Tran DAN 20w1 7b0 11w1 6b0 15w½ 14b1 3w0 18b1 12b0 24½
14 Do Thi Bach Duong BTH 16b0 --1 12w1 8b1 3w0 13w0 10b0 20w1 11b0 4 23
15 Nguyen Thi Thu Trang BDU 8w0 20b1 5b0 19w1 13b½ 18w1 7w½ 6b0 10b0 4 22
16 Tran Thi Hong Duyen NBI 14w1 8b0 10w0 4b0 17w1 19b0 21b1 9w0 --1 4 18
17 Do Thi Van Anh BTH 6w0 11b0 19w0 --1 16b0 12w1 9b0 21w1 20b1 4 13
18 Nguyen Thi Thao Linh BGI 3b½ 12w0 21b1 9w1 4w0 15b0 20b1 13w0 8b0 20½
19 Phan Nguyen Thuy Dung DTH 9b0 3w0 17b1 15b0 20w1 16w1 4b0 12w0 21b½ 16½
20 Hoang Hong Anh BRV 13b0 15w0 --1 12b0 19b0 21w1 18w0 14b0 17w0 2 11
21 Nguyen Hai Phuong Uyen BRV 5b0 10w0 18w0 11b0 --1 20b0 16w0 17b0 19w½

TOP

NỮ 17 - GIRLS 17

Đồng đội - Team: 1.Đà Nẵng (9), 2.TP. Hồ Chí Minh (16), 3.Hà Nội (18), 4.Thanh Hóa (25), 5.Phú Yên (29), 6.Thái Nguyên (31), 7.Bà Rịa - Vũng Tàu (35).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Ngo Dieu Hoa BNI 22b1 14w1 2b1 7w½ 12b1 13w1 3b1 4w1 5b0 41
2 Hoang Le My Anh DAN 7b1 21w1 1w0 8b1 3w1 12b1 6w½ 13b1 4b0 35½
3 Ton Nu Hong An LDO 20b1 13w1 4b1 12w½ 2b0 9w1 1w0 6b1 8w1 34
4 Huynh Thi Hong Suong DTH 10w1 6b1 3w0 9b0 11w1 8b1 13w1 1b0 2w1 6 30
5 Vu Thanh Van HNO 14w0 22w1 13b0 18b1 8w0 11b1 17w1 9b1 1w1 6 24
6 Le Hoang Tran Chau HCM 11b1 4w0 14b1 13w0 7b1 10w1 2b½ 3w0 12b1 27½
7 Tran Thi Ha Minh DAN 2w0 16b1 11w1 1b½ 6w0 17b1 12w1 8b0 14w1 26
8 Tran Thi Kim Cuong PYE 16b1 18w1 12b0 2w0 5b1 4w0 10b1 7w1 3b0 5 27
9 Le Thi Hoa HPH 15b1 12w0 20b1 4w1 13b0 3b0 14w1 5w0 22b1 5 26
10 Tran Dang Hong Lien HCM 4b0 11w0 21b1 20w1 14b1 6b0 8w0 16w1 13b1 5 21
11 Hoang Thi Khanh Thu THO 6w0 10b1 7b0 16w1 4b0 5w0 21b1 19w1 15w1 5 20
12 Ngo Thi Kim Tuyen QNI 17w1 9b1 8w1 3b½ 1w0 2w0 7b0 15b½ 6w0 4 28
13 Tran Thi Thu Thao HNO 19w1 3b0 5w1 6b1 9w1 1b0 4b0 2w0 10w0 4 27
14 Vo Thi Thuy Trang THO 5b1 1b0 6w0 17b1 10w0 16w1 9b0 18w1 7b0 4 21
15 Luong Thi Hong Nhung TNG 9w0 17b½ 16w0 19b1 18w0 21w1 20b1 12w½ 11b0 4 18
16 Vu Thi Thuy Hang TNG 8w0 7w0 15b1 11b0 22w1 14b0 19w1 10b0 21w1 4 16
17 Pham Anh Thu BRV 12b0 15w½ 18b1 14w0 20b1 7w0 5b0 22w1 19b0 18
18 Ho Phuong Hong Ngoc BRV 21b1 8b0 17w0 5w0 15b1 19b0 22w0 14b0 20w1 3 15
19 Phan Thuy Linh Trang HCM 13b0 20w0 22b1 15w0 21b0 18w1 16b0 11b0 17w1 3 12
20 Nguyen Thi Tu Anh BRV 3w0 19b1 9w0 10b0 17w0 22b1 15w0 21b½ 18b0 13
21 Le Thi Thu Hien PYE 18w0 2b0 10w0 22b½ 19w1 15b0 11w0 20w½ 16b0 2 9
22 Tran Nguyen Phuong Anh HCM 1w0 5b0 19w0 21w½ 16b0 20w0 18b1 17b0 9w0 6

TOP

NỮ 20 - GIRLS 20

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh (7), 2.Quảng Bình (15), 3.Long An (15), 4.Ninh Bình (16), 5.Bắc Ninh (17), 6.Bà Rịa - Vũng Tàu (28).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Pham Thi Thu Hien QBI 9w1 2b1 4w½ 3b0 8w1 7b1 10w1 6w1 11b1 35½
2 Pham Bich Ngoc KGI 10b1 1w0 15b1 9w1 5w1 3b½ 4b1 7w1 8b1 35
3 Nguyen Quynh Anh HCM 14b1 15w1 5b1 1w1 4b½ 2w½ 6b1 8w0 9w1 7 38½
4 Pham Thi Ngoc Tu HCM 12w1 7b1 1b½ 11w1 3w½ 6b0 2w0 5b1 13w1 6 32
5 Nguyen Thi Thu Quyen BNI 8w1 6b1 3w0 7w1 2b0 10b0 11w1 4w0 14b1 5 27
6 Luong Nhat Linh NBI 13b1 5w0 7b0 15w1 11b1 4w1 3w0 1b0 12b1 5 25
7 Bui Thi My Hang LAN 11b1 4w0 6w1 5b0 14b1 1w0 9b1 2b0 --1 5 25
8 Mai Thien Kim Ngoc Diep LAN 5b0 13w1 9b0 14w1 1b0 12w1 --1 3b1 2w0 5 23
9 Nguyen Thi Diem Huong BTR 1b0 14w1 8w1 2b0 10w½ 13b1 7w0 --1 3b0 23½
10 Nguyen Thi Hong Minh NBI 2w0 --1 11b0 13w1 9b½ 5w1 1b0 12b0 15w1 21½
11 Cao Le Phuong Thanh LAN 7w0 12b1 10w1 4b0 6w0 --1 5b0 15w1 1w0 4 21
12 Nguyen Thi Hanh BNI 4b0 11w0 13b0 --1 15w1 8b0 14b1 10w1 6w0 4 16
13 Tran Le Tu Uyen BRV 6w0 8b0 12w1 10b0 --1 9w0 15b1 14w0 4b0 3 15
14 Nguyen Hoai Phuong QBI 3w0 9b0 --1 8b0 7w0 15b1 12w0 13b1 5w0 3 13
15 Thai Nguyen Minh Trang BRV --1 3b0 2w0 6b0 12b0 14w0 13w0 11b0 10b0 1 9

Toàn đoàn thiếu niên: 1. Hà Nội, 2. Đồng Tháp, 3.TP. Hồ Chí Minh.
Toàn đoàn trẻ: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Bà Rịa - Vũng Tàu