Giải trẻ Cờ tướng toàn quốc 2009

cttretq2009

CỜ TIÊU CHUẨN NAM / STANDARD XIANGQI BOYS 9

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Le Anh Hao HC2 2b0 19w1 8b½ 10w½ 17b1 6w1 4w1 3b1 9w1 7
2 Nguyen Chau Gia Phuc HC1 1w1 6b½ 11w1 4b1 5w1 3b½ 9w0 7b½ 12w1
3 Tran Thai Hoa HC1 10b1 4w0 14b1 18b1 11w1 2w½ 5b1 1w0 6b1
4 Bui Cong Thanh BCA 5b1 3b1 18w1 2w0 6b1 12w1 1b0 9b1 7w0 6
5 Huynh Hai Him HC2 4w0 21b1 20w1 9b1 2b0 7w1 3w0 13b1 11w1 6
6 Nguyen Anh Dung HNO 21b1 2w½ 9w1 7b1 4w0 1b0 13w1 11b1 3w0
7 Vu Duc Thuan QNI 14b1 11b½ 12w1 6w0 18b½ 5b0 17w1 2w½ 4b1
8 Pham Trong Vinh TBI --1 9b0 1w½ 11b0 21w1 13b0 15w1 16b1 17w1
9 Nguyen Dinh Duy Kien BCA 15b1 8w1 6b0 5w0 10b1 14w1 2b1 4w0 1b0 5
10 Tran Nguyen Duy Thong BRV 3w0 14w½ 16b1 1b½ 9w0 17w0 --1 20b1 18b1 5
11 Trinh Ngoc Huy QNI 20b1 7w½ 2b0 8w1 3b0 18w1 12b1 6w0 5b0
12 Chu Duy Minh HNO 16b½ 17w1 7b0 15w1 13w1 4b0 11w0 14b1 2b0
13 Nguyen Hoang Phu DAN 17b1 18b0 15w½ 19w1 12b0 8w1 6b0 5w0 20w1
14 Bui Huy Hoang HC2 7w0 10b½ 3w0 16w1 15b1 9b0 18w1 12w0 --1
15 Nguyen Ngoc Long DAN 9w0 16w1 13b½ 12b0 14w0 --1 8b0 21w1 19b1
16 Tran Quoc Anh HC2 12w½ 15b0 10w0 14b0 --1 19w1 20b1 8w0 21b1
17 Bui Ly Nhat Duy BRV 13w0 12b0 21w1 20b1 1w0 10b1 7b0 19w1 8b0 4
18 Le Truong Khoa BPH 19b1 13w1 4b0 3w0 7w½ 11b0 14b0 --1 10w0
19 Nguyen Vo Tuan Kiet BRV 18w0 1b0 --1 13b0 20w1 16b0 21w1 17b0 15w0 3
20 Duong Hon Toan BRV 11w0 --1 5b0 17w0 19b0 21b1 16w0 10w0 13b0 2
21 Le Huu Hung Phong BPH 6w0 5w0 17b0 --1 8b0 20w0 19b0 15b0 16w0 1

CỜ TIÊU CHUẨN NAM / STANDARD XIANGQI BOYS 11

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Nguyen Ha Cuong HNO 11b1 3w1 17b1 8w1 2b1 5w1 4b½ 9w1 7b½ 8
2 Lam Ho Gia Loc HC1 9b1 7w1 8b½ 5w1 1w0 3b½ 10b1 4w1 19w1 7
3 Tran Phuc Loc HC2 18w1 1b0 13w1 16w1 4b1 2w½ 7b1 8w1 6b0
4 Phung Duc Tien HNO 21w1 6b1 5b½ 9w1 3w0 8b1 1w½ 2b0 11w1 6
5 Si Dieu Long HC2 12w1 14b1 4w½ 2b0 7w1 1b0 18w1 13b1 8b½ 6
6 Dinh Xuan Phuc QNI 22b1 4w0 16b0 11w1 9b0 20w1 12b1 10w1 3w1 6
7 Huynh Lap Vy HC1 19b1 2b0 21w1 10w1 5b0 18b1 3w0 15b1 1w½
8 Vu Minh Luong QNI 15w1 16b1 2w½ 1b0 14w1 4w0 9b1 3b0 5w½ 5
9 Ho Nguyen Huu Duy DAN 2w0 19b1 15w1 4b0 6w1 13b1 8w0 1b0 14w1 5
  Tran Thien Luong BRV 13w0 24b1 18w1 7b0 15w1 12b1 2w0 6b0 20w1 5
11 Vu Hoang Khoi HC2 1w0 18b0 24w1 6b0 23w1 14b½ 20b1 16w1 4b0
12 Tran Minh Man HC2 5b0 20w½ 14w½ 21b½ 19b1 10w0 6w0 22b1 23w1
13 Nguyen Binh Thuan HC2 10b1 17w0 3b0 19w1 16b1 9w0 14b1 5w0 18b0 4
14 Tran Le Ngoc Thao HC2 20b1 5w0 12b½ 17w1 8b0 11w½ 13w0 18b1 9b0 4
15 Luong Ngoc Loi HC2 8b0 23w1 9b0 24w1 10b0 17w1 16b1 7w0 22b0 4
  Phan Hoang Thai Son HC2 23b1 8w0 6w1 3b0 13w0 22b1 15w0 11b0 24w1 4
  Vo Nguyen Tu Thanh BDI 24w1 13b1 1w0 14b0 18w0 15b0 22w1 19b0 21b1 4
18 Truong Quang Khanh BDI 3b0 11w1 10b0 20w1 17b1 7w0 5b0 14w0 13w1 4
19 Le Song Huy BRV 7w0 9w0 22b1 13b0 12w0 21b1 23w1 17w1 2b0 4
20 Nguyen Mai Duc Duy HC2 14w0 12b½ 23w1 18b0 21w1 6b0 11w0 24b1 10b0
21 Tran Doan Vu Hoang HC2 4b0 22w1 7b0 12w½ 20b0 19w0 24b1 23b1 17w0
22 Nguyen Ngoc Quynh BCA 6w0 21b0 19w0 23b0 24b1 16w0 17b0 12w0 15w1 2
23 Nguyen Hai Dang BRV 16w0 15b0 20b0 22w1 11b0 24w0 19b0 21w0 12b0 1
24 Nguyen Thanh Hai DAN 17b0 10w0 11b0 15b0 22w0 23b1 21w0 20w0 16b0 1

CỜ TIÊU CHUẨN NAM / STANDARD XIANGQI BOYS 13

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Vu Nguyen Hoang Luan HC1 21w1 12b1 11w1 6b1 3b1 4w0 2w½ 8b1 7b½ 7
2 Bui Luong Thanh Nam HC1 6b0 26w1 22b1 7w1 4b½ 5w1 1b½ 3w1 10b1 7
3 Vu Quoc Dat BDI 20w1 15b1 9w1 12b1 1w0 6w½ 4b1 2b0 8w1
4 Nguyen Binh An HC2 25w1 24b1 6w0 5b1 2w½ 1b1 3w0 11b1 13w1
5 Nguyen Trung Nghia HC2 13b0 14w1 15b1 4w0 22b1 2b0 21w1 17w1 11b1 6
6 Lam Ho Gia Phuc HC2 2w1 17b1 4b1 1w0 9w1 3b½ 11w½ 10b0 12w½
7 Nguyen Duc Anh BCA 17w½ 8b½ 24w1 2b0 11w0 22b1 9w1 12b1 1w½
8 Vo Ba Minh Tam HC2 14b½ 7w½ 10b½ 13w1 17w1 11b½ 12b1 1w0 3b0 5
9 Nguyen Ngoc Ngan QNI 26b1 13w1 3b0 10w1 6b0 12w0 7b0 14w1 17b1 5
10 Tran Nhat Anh BCA 15w0 25b1 8w½ 9b0 23w1 18b1 17b½ 6w1 2w0 5
11 Luong Vu Bao BRV 16b1 22w½ 1b0 18w1 7b1 8w½ 6b½ 4w0 5w0
12 Nguyen Hoang Minh HNO 23b1 1w0 13b1 3w0 16b1 9b1 8w0 7w0 6b½
13 Thoi Ha Sang BPH 5w1 9b0 12w0 8b0 24w½ 23b1 20w1 18b1 4b0
14 Van Nhat Hau HC2 8w½ 5b0 18w½ 24b1 21w0 20b1 19w½ 9b0 22w1
15 Bui Ly Khen CMA 10b1 3w0 5w0 25b½ 20w0 24b½ 22w½ 26b1 19w1
16 Nguyen Phuc Anh BRV 11w0 21b½ 20w1 17b0 12w0 26b1 18w0 23w1 25b1
17 Vu Dai Nghia HNO 7b½ 6w0 19b1 16w1 8b0 21b1 10w½ 5b0 9w0 4
18 Vu Anh Tuan HC2 22b0 19w1 14b½ 11b0 25w1 10w0 16b1 13w0 21b½ 4
19 Nguyen Thanh Luan BRV 24w0 18b0 17w0 20b½ 26w1 25b1 14b½ 21w1 15b0 4
20 Nguyen Quang Dat DAN 3b0 23w½ 16b0 19w½ 15b1 14w0 13b0 25w1 26w1 4
21 Pham Tuan Anh TBI 1b0 16w½ 23b1 22w½ 14b1 17w0 5b0 19b0 18w½
  Bui Van Trong QNI 18w1 11b½ 2w0 21b½ 5w0 7w0 15b½ 24w1 14b0
23 Tran Nguyen Tan Thanh DAN 12w0 20b½ 21w0 26b1 10b0 13w0 25w1 16b0 24w1
24 Ngo Phuong Nam HC2 19b1 4w0 7b0 14w0 13b½ 15w½ 26w½ 22b0 23b0
25 Luong Ngoc Phuc HC2 4b0 10w0 26b1 15w½ 18b0 19w0 23b0 20b0 16w0
26 Dang Huyen Quang HC2 9w0 2b0 25w0 23w0 19b0 16w0 24b½ 15w0 20b0 ½

CỜ TIÊU CHUẨN NAM / STANDARD XIANGQI BOYS 15

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts
1 Nguyen Minh Nhat Quang HC1 3w1 5b½ 6w1 7b½ 2w1 4b1 10b1 6
2 Bui Thanh Tung BDI 8b1 12w1 7b1 4w½ 1b0 10w1 3w1
3 Vuong Thanh Hieu HC2 1b0 13w1 12b1 6w1 4b1 7w1 2b0 5
4 Cu Le Anh BDI 10w1 11b1 5w1 2b½ 3w0 1w0 9b1
5 Le Quang Nhat HC1 16b1 1w½ 4b0 8w0 12b1 13w1 7b1
6 Nguyen Dai Thanh HNO 13b½ 9w1 1b0 3b0 11w1 8w1 15b1
7 Phi Manh Cuong HNO 14w1 15b1 2w0 1w½ 8b1 3b0 5w0
8 Tran The Hung HC2 2w0 10b½ 14w1 5b1 7w0 6b0 13b1
9 Truong Bao Trung HC2 15w0 6b0 16w1 14b1 10w½ 12b1 4w0
10 Pham Cong Nam BRV 4b0 8w½ 13b1 15w1 9b½ 2b0 1w0 3
11 Nguyen Dinh Thanh HNO --1 4w0 15b½ 12w0 6b0 16b1 14w½ 3
12 Duong Ho Bao Duy HC2 17w1 2b0 3w0 11b1 5w0 9w0 16b½
13 Le Quoc Kien BPH 6w½ 3b0 10w0 16b1 14w1 5b0 8w0
14 Huynh Cong Giap HC2 7b0 16w1 8b0 9w0 13b0 15w1 11b½
15 Tran Thai Duong BCA 9b1 7w0 11w½ 10b0 16w0 14b0 6w0
16 Tran Van Phuoc DAN 5w0 14b0 9b0 13w0 15b1 11w0 12w½
17 Nguyen Minh Hiep HC2 12b0 --- --- --- --- --- --- 0

CỜ TIÊU CHUẨN NAM / STANDARD XIANGQI BOYS 18

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts
1 Bui Thanh Long DAN 5w1 4b1 2w1 6b½ 3w1 9b1 7w0
2 Quan Thanh Tung HNO 13b1 3w½ 1b0 9w1 12b1 4w1 6b½ 5
  Lai Duc Ngoc TBI 8w1 2b½ 10w½ 11b1 1b0 6w1 4b1 5
4 Ngo Hong Thuan HC2 12w1 1w0 7b1 10b1 6w1 2b0 3w0 4
5 Tran Anh Duy HC1 1b0 8b0 11w0 13w1 14b1 7w1 9w1 4
6 Ngo Minh Cuong DAN 14w1 10b½ 8w1 1w½ 4b0 3b0 2w½
7 Tran Ngoc Thien BRV 11w1 12b0 4w0 8b½ 10w1 5b0 1b1
8 Nguyen Hung Dung HC2 3b0 5w1 6b0 7w½ 13b½ 12w½ 11b1
9 Dao Trong Duong TBI 10w0 14b1 12w1 2b0 11w1 1w0 5b0 3
10 Nguyen Hoang Phuc HC2 9b1 6w½ 3b½ 4w0 7b0 13w0 14b1 3
11 Tran Quoc Viet DAN 7b0 13w1 5b1 3w0 9b0 14w½ 8w0
12 Duong Nhat Huynh Huy HC1 4b0 7w1 9b0 14w1 2w0 8b½ 13b0
13 Nguyen An Khang BRV 2w0 11b0 14w0 5b0 8w½ 10b1 12w1
14 Bui Thanh Liem BRV 6b0 9w0 13b1 12b0 5w0 11b½ 10w0

CỜ TIÊU CHUẨN NỮ / STANDARD XIANGQI GIRLS 9

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Kieu Bich Thuy HNO 15b1 3w1 9b1 2w1 6b1 7w1 4b1 5w0 8b1 8
2 Nguyen Tran Khanh Linh BCA 14w1 13b1 7w1 1b0 10w1 3w0 11b1 6b1 12w1 7
3 Vo Ho Lan Anh BPH 10w1 1b0 12w1 8b1 4w1 2b1 6w0 7w0 14b1 6
4 Nguyen Dieu Thanh Nhan BDI 13w0 14b1 5b1 9w1 3b0 11w1 1w0 12b1 7b1 6
5 Hoang Ngoc Linh Nhi HNO 18w1 7b0 4w0 10b0 16w1 15w1 13b1 1b1 6w1 6
6 Nguyen Lam Xuan Thy HC1 11w0 16b1 13w1 7b1 1w0 8b1 3b1 2w0 5b0 5
7 Pham Thi Van Giang HC2 8b1 5w1 2b0 6w0 14w1 1b0 10w1 3b1 4w0 5
8 Pham Thi Truc Phuong BRV 7w0 18b1 11w1 3w0 9b1 6w0 14b1 13b1 1w0 5
9 Nguyen Phuong Khai Tu HC1 16w1 11b1 1w0 4b0 8w0 10b1 12b0 17w1 15b1 5
10 Nguyen Ngoc Mai Oanh HC2 3b0 17w1 15b½ 5w1 2b0 9w0 7b0 16w1 18w1
11 Nguyen Vinh Han HC2 6b1 9w0 8b0 12w1 13w1 4b0 2w0 14b0 17w1 4
  Ho Thi Thuy Van HC2 17b1 15w0 3b0 11b0 18w1 16b1 9w1 4w0 2b0 4
13 Nguyen Phuoc Linh Thao DAN 4b1 2w0 6b0 17w1 11b0 18b1 5w0 8w0 16b1 4
14 Le Ngoc Linh HNO 2b0 4w0 18b1 15w1 7b0 17b1 8w0 11w1 3w0 4
15 Dang Nguyen Gia Han HC2 1w0 12b1 10w½ 14b0 17w1 5b0 16w0 18b1 9w0
16 Trieu Kieu Nga HC2 9b0 6w0 17b0 18w1 5b0 12w0 15b1 10b0 13w0 2
17 Nguyen Thanh Phuc Hau HC2 12w0 10b0 16w1 13b0 15b0 14w0 18w0 9b0 11b0 1
18 Pham Ngoc Hieu BRV 5b0 8w0 14w0 16b0 12b0 13w0 17b1 15w0 10b0 1

CỜ TIÊU CHUẨN NỮ / STANDARD XIANGQI GIRLS 11

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Dao Thuy Tien QNI 16w1 7b0 5w1 6b1 3w1 2w½ 8b1 4b1 9w½ 7
2 Trinh Thuy Nga QNI 6w1 12b1 7w1 3b0 4w1 1b½ 9w1 5b0 13w1
3 Nguyen Minh Trang HNO 18b1 11w1 10b1 2w1 1b0 7b1 4w0 6w0 12b1 6
4 Nguyen Huynh Phuong Lan HC2 17b1 8w1 12b0 10w1 2b0 5w1 3b1 1w0 6b1 6
5 Tran Doan Truc Thuy HC2 8b0 18w1 1b0 11w1 12b1 4b0 14w1 2w1 7b1 6
6 Nguyen Le Thanh Dieu BRV 2b0 9w½ 18b1 1w0 10b1 13w1 7w1 3b1 4w0
7 Le Minh Anh BCA 9b1 1w1 2b0 12w1 8b1 3w0 6b0 15w1 5w0 5
8 Nguyen Mai Ngoc HNO 5w1 4b0 13w1 15b1 7w0 9b0 1w0 14b1 16w1 5
9 Nguyen Phuong Huong Thuy HC1 7w0 6b½ 14w½ 16b1 15w1 8w1 2b0 13b½ 1b½ 5
10 Le Thi Hoai Xuan HC1 14w1 13b1 3w0 4b0 6w0 11b0 16w1 18b1 17w1 5
11 Nguyen Minh Anh BCA 13w0 3b0 17w1 5b0 18w½ 10w1 12b0 16b1 15w1
12 Nguyen Quynh Tho BPH 15b1 2w0 4w1 7b0 5w0 14b0 11w1 17b1 3w0 4
13 Vuong Tieu Nhi BDI 11b1 10w0 8b0 14w½ 16b1 6b0 17w1 9w½ 2b0 4
14 Dao Nguyen Quynh Thy HC2 10b0 15w0 9b½ 13b½ 17w1 12w1 5b0 8w0 18b½
15 Le Loan Phung BRV 12w0 14b1 16w1 8w0 9b0 17b0 18w1 7b0 11b0 3
16 Do Khanh Chau HC2 1b0 17w1 15b0 9w0 13w0 18b1 10b0 11w0 8b0 2
17 Lam Thu Uyen BCA 4w0 16b0 11b0 18w1 14b0 15w1 13b0 12w0 10b0 2
18 Phan Thi Dieu Hien BPH 3w0 5b0 6w0 17b0 11b½ 16w0 15b0 10w0 14w½ 1

CỜ TIÊU CHUẨN NỮ / STANDARD XIANGQI GIRLS 13

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts
1 Tran Huynh Thien Kim HC1 12w1 7b1 2b1 6w1 5b1 4w1 8b½
2 Hoang Truc Giang HC2 4w1 8b1 1w0 10b1 3w1 5b1 6w½
3 Pham Hoang Khanh Linh HC1 6b0 11w1 9b1 4w1 2b0 12w1 7b½
4 Vo Nguyen Anh Thu DAN 2b0 14w1 7w1 3b0 10w1 1b0 11w1 4
5 Huynh Nguyen Nhat Anh HC2 7w0 12b1 8w1 11b1 1w0 2w0 13b½
6 Dinh Thi Quynh Anh BCA 3w1 9b½ 10w½ 1b0 11w0 14b1 2b½
7 Tran Thi Nhu Y BDI 5b1 1w0 4b0 8w½ 9b½ 13w1 3w½
  Nguyen Ngoc Minh Chau BCA 14w1 2w0 5b0 7b½ 13w½ 10b1 1w½
  Le Thi Thanh Truc BRV 10b½ 6w½ 3w0 14b1 7w½ 11b0 12b1
10 Tran Hoang Tieu Nhat HC2 9w½ 13b1 6b½ 2w0 4b0 8w0 14w1 3
11 Vo Thi Ngoc Chau HC2 13w½ 3b0 12w½ 5w0 6b1 9w1 4b0 3
12 Nguyen Thi Minh Thuy HNO 1b0 5w0 11b½ 13b1 14w1 3b0 9w0
13 Ho Nguyen Thanh Thi BRV 11b½ 10w0 14b0 12w0 8b½ 7b0 5w½
14 Nguyen Linh Chi HNO 8b0 4b0 13w1 9w0 12b0 6w0 10b0 1

CỜ TIÊU CHUẨN NỮ / STANDARD XIANGQI GIRLS 15

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts
1 Nguyen Le Mai Thao BDI 14b1 11w1 3b1 2b½ 5w1 9w1 6b1
2 Nguyen Ngoc Dan Thanh HC1 13w1 5b1 9b1 1w½ 3b1 6w0 4w½ 5
3 Vuong Hoang Bao Ngan HC1 7w1 8b1 1w0 6b1 2w0 5b1 13w1 5
4 Vu Thi Kim Luyen HNO 15b1 9w0 7b0 11w1 13b1 10w1 2b½
5 Ho Thi Tinh BDI 12b1 2w0 13b1 7w1 1b0 3w0 9b1 4
6 Nguyen Thi Ngoc Lan HNO 8w0 10b1 15w1 3w0 11b1 2b1 1w0 4
7 Nguyen Huynh Bao Tran HC2 3b0 14w1 4w1 5b0 10w½ 12b½ 15w1 4
8 Ta Lam Chi HC2 6b1 3w0 11b0 13w0 --1 15b1 14w1 4
9 Vo Thi Thao Trang HC2 --1 4b1 2w0 10b½ 12w1 1b0 5w0
10 Ta Lam Que HC2 11b½ 6w0 14b1 9w½ 7b½ 4b0 --1
11 Do Thi Van HNO 10w½ 1b0 8w1 4b0 6w0 --1 12b½ 3
12 Pham Nguyen Hai Anh HC2 5w0 13b0 --1 15w1 9b0 7w½ 11w½ 3
13 Tran Thi My Duyen DAN 2b0 12w1 5w0 8b1 4w0 14b½ 3b0
14 Nguyen Thi Thanh Ha DAN 1w0 7b0 10w0 --1 15b½ 13w½ 8b0 2
15 Tran Thi Thanh Duyen DAN 4w0 --1 6b0 12b0 14w½ 8w0 7b0

CỜ TIÊU CHUẨN NỮ / STANDARD XIANGQI GIRLS 18

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts
1 Nguyen Hoang Yen HC1 * 1 1 1 1 1 1 1 7
2 Cao Phuong Thanh HC1 0 * 1 1 1 1 1 1 6
3 Tran Ngoc Thuy Tien HC2 0 0 * 1 ½ 1 1 1
4 Hoang Kim Cuong HC2 0 0 0 * 1 ½ 1 ½ 3
5 Vo Thi Thu Hang HC2 0 0 ½ 0 * 1 0 1
6 Vo Thi Tuyet Mo BRV 0 0 0 ½ 0 * 1 1
7 Bui My Linh BRV 0 0 0 0 1 0 * ½
8 Lai Ngoc Quynh CMA 0 0 0 ½ 0 0 ½ * 1

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com


KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI - CỜ TIÊU CHUẨN / STANDARD XIANGQI TEAM RANKING

Nam (Boys) 9   Nữ (Girls) 9
1 Nguyễn Châu Gia Phúc HC1   1 Kiều Bích Thủy HNO
  Trần Thái Hòa       Hoàng Ngọc Linh Nhi  
2 Lê Anh Hào HC2   2 Nguyễn Lâm Xuân Thy HC1
  Huỳnh Hai Him       Nguyễn Phương Khải Tú  
3 Bùi Công Thành BCA   3 Phạm Thị Vân Giang HC2
  Nguyễn Đình Duy Kiên       Nguyễn Ngọc Mai Oanh  
Nam (Boys) 11   Nữ (Girls) 11
1 Nguyễn Hà Cương HNO   1 Đào Thủy Tiên QNI
  Phùng Đức Tiến       Trịnh Thúy Nga  
2 Trần Phúc Lộc HC2   2 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HC2
  Si Diệu Long       Trần Đoàn Trúc Thùy  
3 Lâm Hồ Gia Lộc HC1   3 Nguyễn Linh Trang HNO
  Huỳnh Lập Vỹ       Nguyễn Mai Ngọc  
Nam (Boys) 13   Nữ (Girls) 13
1 Vũ Nguyễn Hoàng Luân HC1   1 Trần Huỳnh Thiên Kim HC1
  Bùi Lương Thành Nam       Phạm Hoàng Khánh Linh  
2 Nguyễn Bình An HC2   2 Hoàng Trúc Giang HC2
  Nguyễn Trung Nghĩa       Huỳnh Nguyễn Nhật Anh  
3 Nguyễn Đức Anh BCA   3 Đinh Thị Quỳnh Anh BCA
  Trần Nhật Anh       Nguyễn Ngọc Minh Châu  
Nam (Boys) 15   Nữ (Girls) 15
1 Nguyễn Minh Nhật Quang HC1   1 Nguyễn Ngọc Đan Thanh HC1
  Lê Quang Nhật       Vương Hoàng Bảo Ngân  
2 Bùi Thanh Tùng BDI   2 Nguyễn Lê Mai Thảo BDI
  Cù Lê Anh       Hồ Thị Tình  
3 Vương Thành Hiếu HC2   3 Vũ Thị Kim Luyện HNO
  Trần Thế Hùng       Nguyễn Thị Ngọc Lan  
Nam (Boys) 18   Nữ (Girls) 18
1 Bùi Thanh Long DAN   1 Nguyễn Hoàng Yến HC1
  Ngô Minh Cường       Cao Phương Thanh  
2 Lại Đức Ngọc TBI   2 Trần Ngọc Thủy Tiên HC2
  Đào Trọng Dương       Hoàng Kim Cương  
3 Ngô Hồng Thuận HC2   3 Võ Thị Tuyết Mơ BRV
  Nguyễn Hùng Dũng       Bùi Mỹ Linh