GIẢI TRẺ CỜ TƯỚNG TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC 2008

NATIONAL YOUTH STANDARD XIANGQI CHAMPIONSHIPS 2008
1-7 June, 2008 in Hanoi

 
Nam -Boys: 9 11 13 15 17 20
Nữ - Girls: 9 11 13 15 17 20

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Hà Nội, 3.Bộ Công An.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts PS
1 Nguyen Binh Thuan HCM 11w1 8b1 2w1 3b1 9w1 6b1 4b0 6 27
2 Si Dieu Long HCM 5b1 10w1 1b0 6w1 4b1 3w½ 8b½ 5 21½
3 Dinh Xuan Phuc QNI 10b1 4w1 6b½ 1w0 5b1 2b½ 9w1 5 20½
4 Nguyen Duy Vuong HNO --1 3b0 11w1 12b1 2w0 9b1 1w1 5 19
5 Tran Anh Minh HNO 2w0 13b1 7w1 9b½ 3w0 12b1 10w1 16
6 Nguyen Tuan Kiet HNO 13w1 9b½ 3w½ 2b0 8w1 1w0 --1 4 16½
7 Kieu Xuan Loc BCA 9w0 --1 5b0 8w0 10b1 13w1 12b1 4 12
8 Nguyen Hai Dang BRV 12b1 1w0 9w0 7b1 6b0 11w1 2w½ 13½
9 Dinh Le Duc Anh BCA 7b1 6w½ 8b1 5w½ 1b0 4w0 3b0 3 17
10 Nguyen Thanh Hai DAN 3w0 2b0 13w1 11b1 7w0 --1 5b0 3 11
11 Nguyen Cao Bach BRV 1b0 12w1 4b0 10w0 --1 8b0 13w1 3 10
12 Nguyen Ngoc Long DAN 8w0 11b0 --1 4w0 13b1 5w0 7w0 2 8
13 Le Truong Khoa BPH 6b0 5w0 10b0 --1 12w0 7b0 11b0 1 4

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Quảng Ninh, 3.Hà Nội.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Bui Luong Thanh Nam HCM 21b1 5w1 19b1 2w1 3b1 8w½ 4b½ 10w1 9b½ 41
2 Nguyen Binh An HCM 23w1 17b1 10w1 1b0 4w1 5w1 3b0 8w1 11b1 7 36
3 Nguyen Ngoc Ngan QNI 16w1 9b1 4w½ 10b1 1w0 6b½ 2w1 7b1 8w1 7 34½
4 Van Nhat Hau HCM 7b1 8w1 3b½ 18w1 2b0 12w1 1w½ 6b1 5b½ 34½
5 Nguyen Hoang Minh HTA 6w1 1b0 11w1 17b1 9w1 2b0 10w½ 12b1 4w½ 6 31
6 Pham Thanh Lam HNO 5b0 21w1 15b1 8w0 18b1 3w½ 12b1 4w0 16w1 26
7 Bui Van Trong QNI 4w0 20b1 9w½ 11b0 14w1 13b1 16b1 3w0 10b1 24½
8 Pham Duc Thang BCA 20w1 4b0 13w½ 6b1 17w1 1b½ 9w1 2b0 3b0 5 28½
9 Le Quang Tien HNO 12b1 3w0 7b½ 19w1 5b0 15w1 8b0 13w1 1w½ 5 25
10 Nguyen Ha Cuong HNO 14b1 15w1 2b0 3w0 21b1 11w1 5b½ 1b0 7w0 27½
11 Nguyen Huu Hieu QNI 24b1 19w½ 5b0 7w1 12b0 10b0 20w1 15w1 2w0 24
12 Nguyen Quang Dat DAN 9w0 16b½ 23w1 13b1 11w1 4b0 6w0 5w0 17b1 23
13 Thoi Ha Sang BPH 15b0 14w1 8b½ 12w0 19b1 7w0 21b1 9b0 18w1 20½
14 Ho Nguyen Huu Duy DAN 10w0 13b0 20w0 23b1 7b0 22w1 24b1 17w½ 21w1 15
15 Vu Dai Nghia HNO 13w1 10b0 6w0 20b1 16w½ 9b0 18w1 11b0 22b½ 4 21
16 Tran Anh Duc BCA 3b0 12w½ 18b0 22w1 15b½ 17b1 7w0 19w1 6b0 4 18½
17 Nguyen Khoa Hai BCA 18b1 2w0 24b1 5w0 8b0 16w0 22b1 14b½ 12w0 20
18 Nguyen Quoc Nghia BCA 17w0 23b1 16w1 4b0 6w0 21w½ 15b0 24w1 13b0 19
19 Truong Quang Khanh BDI 22w1 11b½ 1w0 9b0 13w0 20w0 23b1 16b0 24w1 17
20 Vu Minh Luong BCA 8b0 7w0 14b1 15w0 24w½ 19b1 11b0 22w0 23b½ 3 14
21 Tran Hong Duc BCA 1w0 6b0 22w1 24b1 10w0 18b½ 13w0 23w0 14b0 15
22 Nguyen Tien Dung BPH 19b0 24w0 21b0 16b0 23w1 14b0 17w0 20b1 15w½
23 Mai Xuan Son BPH 2b0 18w0 12b0 14w0 22b0 24w1 19w0 21b1 20w½
24 Che Van Minh Tri DAN 11w0 22b1 17w0 21w0 20b½ 23b0 14w0 18b0 19b0 10½

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1.Bình Định, 2.Hà Nội, 3.TP. Hồ Chí Minh.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts PS
1 Phi Manh Cuong HNO 13w1 8b1 9w1 6b1 2w1 3b1 4w0 6 27
2 Bui Thanh Tung BDI 7w1 10b½ 8w1 5b1 1b0 6w1 9b1 22
3 Vu Quoc Dat BDI 11w1 5b0 15w1 7b1 10w1 1w0 6b1 5 20
4 Cu Le Anh BDI 8w0 13b1 10w1 9b1 6w0 11b1 1b1 5 18
5 Le Quang Nhat HCM 12b1 3w1 6b0 2w0 8b1 9w½ 10b1 18
6 Nguyen Trung Nghia HCM 17w1 16b1 5w1 1w0 4b1 2b0 3w0 4 21
7 Nguyen Duc Anh BCA 2b0 14w1 17b1 3w0 9b0 12w1 16b1 4 14
8 Do Manh Hoang HNO 4b1 1w0 2b0 13w1 5w0 --1 11b1 4 14
9 Vuong Thanh Hieu HCM 15w1 11b1 1b0 4w0 7w1 5b½ 2w0 17
10 Luong Vu Bao BRV 14b1 2w½ 4b0 12w1 3b0 15w1 5w0 16
11 Tran Nhat Anh BCA 3b0 9w0 14b1 17w1 12b1 4w0 8w0 3 12
12 Pham Tuan Anh TBI 5w0 15b1 16w1 10b0 11w0 7b0 --1 3 12
13 Nguyen Manh Cuong BPH 1b0 4w0 --1 8b0 16w1 14b0 17w1 3 9
14 Le Quoc Kien HCM 10w0 7b0 11w0 16b½ --1 13w1 15b½ 3
15 Nguyen Thanh Luan BRV 9b0 12w0 3b0 --1 17w1 10b0 14w½
16 Le Thanh Long HNO --1 6w0 12b0 14w½ 13b0 17b½ 7w0 2 10
17 Ngo Xuan Khai DAN 6b0 --1 7w0 11b0 15b0 16w½ 13b0 7

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Thái Bình, 3.Hà Nội.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB.
1 Lai Duc Ngoc TBI * 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 27,00
2 Ngo Hong Thuan HCM 1 * ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 7 25,25
3 Nguyen Minh Nhat Quang HCM ½ ½ * 0 1 1 1 1 1 1 7 24,25
4 Nguyen Duy Binh QNI 0 1 1 * 0 ½ 1 1 1 1 23,75
5 Nguyen Dai Thanh HNO 0 ½ 0 1 * 1 1 0 1 1 19,50
6 Truong Bao Trung HCM 0 0 0 ½ 0 * ½ ½ 1 1 9,00
7 Pham Minh Hoang HNO 0 0 0 0 0 ½ * 1 1 0 5,75
8 Lai Duc Toan TBI 0 0 0 0 1 ½ 0 * 0 ½ 2 8,00
9 Tran Anh Tung HNO 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2 3,50
10 Nguyen Minh Hiep HCM 0 0 0 0 0 0 1 ½ 0 * 3,50

TOP

NAM 18 - BOYS 18

Đồng đội - Team: 1.Bình Định, 2.Cà Mau, 3.Hà Nội.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts PS
1 Lai Ly Huynh CMA 11w1 5b1 6w1 9w1 3b1 4b1 2w0 6 27
2 Tran Tuan Ngoc TBI 3w½ 14b1 7w1 4b0 8w1 5b1 1b1 20½
3 Duong Nhat Huynh Huy HCM 2b½ 15w1 16b1 6b1 1w0 9w½ 5w½ 20
4 Nguyen Van Toi BDI 17b1 12w1 9b0 2w1 10b½ 1w0 13b1 19½
5 Le Hung Thinh BDI --1 1w0 12b1 11w1 9b1 2w0 3b½ 19½
6 Bui Thanh Long DAN 14w1 7b1 1b0 3w0 13b1 10w½ 9b1 18
7 Quan Thanh Tung HNO 13b1 6w0 2b0 15w1 11b0 14w1 10b1 4 14
8 Tran Ngoc Hop HNO 15b1 9w0 13b0 16w1 2b0 11w1 12w1 4 14
9 Dang Tien Dat HNO 10w1 8b1 4w1 1b0 5w0 3b½ 6w0 19
10 Ngo Minh Cuong DAN 9b0 17w1 11b½ 12w1 4w½ 6b½ 7w0 15
11 Tran Ngoc Thien BRV 1b0 --1 10w½ 5b0 7w1 8b0 16b1 12½
12 Huynh Thanh Khiem CMA 16w1 4b0 5w0 10b0 --1 17w1 8b0 3 12
13 Nguyen Hung Dung HCM 7w0 16b0 8w1 17b1 6w0 15b1 4w0 3 11
14 Dao Trong Duong QNI 6b0 2w0 15b0 --1 16w1 7b0 17b1 3 8
15 Nguyen Tien Hung HNO 8w0 3b0 14w1 7b0 17w½ 13w0 --1
16 Tran Quoc Viet DAN 12b0 13w1 3w0 8b0 14b0 --1 11w0 2 8
17 Tran Duc Tu HNO 4w0 10b0 --1 13w0 15b½ 12b0 14w0

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội, 2.Bộ Công An, 3.TP. Hồ Chí Minh.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB.
1 Nguyen Mai Ngoc HNO * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36,00
2 Do Phuong Mai HNO 0 * 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28,00
3 Le Minh Anh BCA 0 0 * 1 1 1 1 ½ 1 1 20,50
4 Nguyen Linh Trang HNO 0 0 0 * ½ 1 1 1 1 1 13,25
5 Le Thi Hoai Xuan HCM 0 0 0 ½ * 1 1 1 1 1 13,25
6 Hoang Ngoc Linh Nhi HNO 0 0 0 0 0 * ½ 1 1 1 5,75
7 Nguyen Ngoc Hoa BCA 0 0 0 0 0 ½ * ½ ½ 1 4,50
8 Le Ngoc Linh HNO 0 0 ½ 0 0 0 ½ * 1 0 2 6,00
9 Nguyen Phuong Khai Tu HCM 0 0 0 0 0 0 ½ 0 * 1 2,25
10 Nguyen Phuoc Linh Thao DAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1 2,00

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Bà Rịa - Vũng Tàu, 3.Bộ Công An.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts PS
1 Hoang Truc Giang HCM 13w1 15b1 8w1 2b1 5w½ 3b1 4w½ 6 26
2 Tran Thi Nhu Y BDI --1 11b1 4w1 1w0 7b1 5b1 6w½ 23½
3 Nguyen Ngoc Minh Chau BCA 16w1 6b1 13w0 8b1 11w1 1w0 7b1 5 21
4 Le Thi Thanh Truc BRV 10w1 14b1 2b0 7w0 9b1 12w1 1b½ 18½
5 Tran Huynh Thien Kim HCM 14w0 10b1 6w1 13b1 1b½ 2w0 12b1 17½
6 Ho Nguyen Thanh Thi BRV 7b1 3w0 5b0 10w1 8w1 11b1 2b½ 16½
7 Dao Thuy Tien QNI 6w0 16b1 17w1 4b1 2w0 15b1 3w0 4 17
8 Tran Tuong Vy HNO 9b1 12w1 1b0 3w0 6b0 13w1 15w1 4 16
9 Nguyen Hoang Duong BCA 8w0 13b0 14w1 17b1 4w0 16b1 11w1 4 12
10 Trinh Thuy Nga QNI 4b0 5w0 15w½ 6b0 --1 17b1 16w1
11 Tran Ha Anh HNO 17b1 2w0 12b1 16w1 3b0 6w0 9b0 3 16
12 Dinh Thi Quynh Anh BCA 15w1 8b0 11w0 14b1 13w1 4b0 5w0 3 14
13 Nguyen Thi Minh Thuy HNO 1b0 9w1 3b1 5w0 12b0 8b0 --1 3 12
14 Nguyen Le Thanh Dieu BRV 5b1 4w0 9b0 12w0 15b0 --1 17w1 3 10
15 Vo Nguyen Anh Thu DAN 12b0 1w0 10b½ --1 14w1 7w0 8b0
16 Nguyen Minh Anh BCA 3b0 7w0 --1 11b0 17w1 9w0 10b0 2 8
17 Nguyen Quynh Tho BPH 11w0 --1 7b0 9w0 16b0 10w0 14b0 1 6

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội, 2.TP. Hồ Chí Minh, 3.Đà Nẵng.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts SB.
1 Nguyen Thi Ngoc Lan HNO * 1 1 0 1 1 1 1 ½ 23,75
2 Vo Thi Ngoc Chau HCM 0 * 1 0 1 1 1 1 1 6 18,00
3 Vu Thi Kim Luyen HNO 0 0 * 1 1 1 1 1 1 6 17,50
4 Pham Hoang Khanh Linh HCM 1 1 0 * 1 0 ½ 1 1 20,00
5 Do Thi Van HNO 0 0 0 0 * ½ 1 1 1 7,00
6 Tran Thi My Duyen DAN 0 0 0 1 ½ * 0 ½ 1 3 8,75
7 Do Thi Thuy HNO 0 0 0 ½ 0 1 * ½ 1 3 7,25
8 Nguyen Thi Thanh Ha DAN 0 0 0 0 0 ½ ½ * 1 2 3,50
9 Nguyen Huynh Bao Tran HCM ½ 0 0 0 0 0 0 0 * ½ 3,25

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Bình Định, 3.Hà Nội.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB.
1 Lai Ngoc Huynh CMA * 1 ½ 0 1 1 1 11,00
2 Vuong Hoang Bao Ngan HCM 0 * ½ 1 1 1 1 10,00
3 Vo Thi Thu Hang HCM ½ ½ * 1 0 1 1 4 10,00
4 Nguyen Le Thao BDI 1 0 0 * ½ 1 1 7,75
5 Ho Thi Tinh BDI 0 0 1 ½ * 0 1 5,75
6 Nguyen Thi Thanh Huyen HNO 0 0 0 0 1 * 1 2 2,50
7 Tran Dieu Linh HNO 0 0 0 0 0 0 * 0 0,00

TOP

NỮ 18 - GIRLS 18

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Hà Tây, 3.Hà Nội.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB.
1 Chu Thu Trang HTA * 1 1 1 ½ ½ 1 5 14,25
2 Nguyen Hoang Yen HCM 0 * 1 1 1 1 1 5 11,00
3 Cao Phuong Thanh HCM 0 0 * 1 1 1 1 4 7,00
4 Vo Thi Tuyet Mo BRV 0 0 0 * 1 1 1 3 4,00
5 Le Thi Kim Loan HTA ½ 0 0 0 * 1 1 4,00
6 Tran Thu Huong HNO ½ 0 0 0 0 * ½ 1 2,75
7 Le Mai Phuong HNO 0 0 0 0 0 ½ * ½ 0,50

Toàn đoàn thiếu niên: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2. Hà Nội, 3. Đà Nẵng.
Toàn đoàn trẻ: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Hà Nội.