GIẢI CỜ TƯỚNG THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2006
NATIONAL YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP 2006

Giải diễn ra từ 22 đến 29 tháng 6 tại Hà Nội.

The championship was held from June 22 to 29 at Ha Noi province.

CỜ TIÊU CHUẨN

KẾT QUẢ CÁ NHÂN - FINAL INDIVIDUAL RESULT

  Nữ 9 - Girls 9     Nam 9 - Boys 9  
1 Hoàng Trúc Giang TP Hồ Chí Minh 1 Phạm Đức Thắng Bộ Công An
2 Trần Huỳnh Thiên Kim TP Hồ Chí Minh 2 Phạm Thành Nam Hà Nội
3 Lê Thị Thanh Trúc Bà Rịa - Vũng Tàu 3 Vũ Đại Nghĩa Hà Nội
  Nữ 11 - Girls 11     Nam 11 - Boys 11  
1 Nguyễn Hồng Ngọc Hà Nội 1 Phí Mạnh Cường Hà Nội
2 Nguyễn Thị Ngọc Lan Hà Nội 2 Lê Quang Nhật TP Hồ Chí Minh
3 Võ Thị Ngọc Châu TP Hồ Chí Minh 3 Cù Lê Anh Bình Định
  Nữ 13 - Girls 13     Nam 13 - Boys 13  
1 Võ Thị Thu Hằng TP Hồ Chí Minh 1 Nguyễn Minh Nhật Quang TP Hồ Chí Minh
2 Hồ Thị Tình Bình Định 2 Lại Đức Ngọc Thái Bình
3 Vương Hoàng Bảo Ngân TP Hồ Chí Minh 3 Nguyễn Duy Thắng Bộ Công An
  Nữ 15 - Girls 15     Nam 15 - Boys 15  
1 Cao Phương Thanh TP Hồ Chí Minh 1 Nguyễn Đình Hưng TP Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Hoàng Yến TP Hồ Chí Minh 2 Bùi Thanh Long Đà Nẵng
3 Hoàng Kim Cương TP Hồ Chí Minh 3 Đào Trọng Dương Quảng Ninh
  Nữ 18 - Girls 18     Nam 18 - Boys 18  
1 Chu Thu Trang Hà Tây 1 Nguyễn Văn Thi TP Hồ Chí Minh
2 Võ Thị Tuyết Mơ Bà Rịa - Vũng Tàu 2 Lại Lý Huynh Cà Mau
3 Trần Thùy Trang TP Hồ Chí Minh 3 Ngô Minh Cường Quảng Ninh

KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI - FINAL TEAM RESULT

  Nữ 9 - Girls 9     Nam 9 - Boys 9  
1 TP Hồ Chí Minh Hoàng Trúc Giang 1 Hà Nội Phạm Thành Nam
    Trần Huỳnh Thiên Kim     Vũ Đại Nghĩa
2 Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Thị Thanh Trúc 2 Bộ Công An Phạm Đức Thắng
    Nguyễn Lê Thanh Diệu     Nguyễn Khoa Hải
3 Hà Nội Trần Tường Vy 3 Quảng Ninh Nguyễn Ngọc Ngạn
    Nguyễn Thị Minh Thúy     Bùi Văn Trọng
  Nữ 11 - Girls 11     Nam 11 - Boys 11  
1 Hà Nội Nguyễn Hồng Ngọc 1 Hà Nội Phí Mạnh Cường
    Nguyễn Thị Ngọc Lan     Phạm Thành Long
2 TP Hồ Chí Minh Võ Thị Ngọc Châu 2 Bình Định Cù Lê Anh
    Phạm Hoàng Khánh Linh     Bùi Thanh Tùng
3 Bộ Công An Đỗ Thị Vân 3 TP Hồ Chí Minh Lê Quang Nhật
    Đỗ Thị Thủy     Lê Quốc Kiên
  Nữ 13 - Girls 13     Nam 13 - Boys 13  
1 TP Hồ Chí Minh Võ Thị Thu Hằng 1 TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhật Quang
    Vương Hoàng Bảo Ngân     Ngô Hồng Thuận
2 Bình Định Hồ Thị Tình 2 Bộ Công An Nguyễn Duy Thắng
    Nguyễn Lê Mai Thảo     Lê Hoàng Nhật
3 Hà Nội Nguyễn Thị Huyền 3 Bắc Ninh Nguyễn Viết Tuyến
    Nguyễn Thị Thanh Huyền     Nguyễn Duy Bình
  Nữ 15 - Girls 15     Nam 15 - Boys 15  
1 TP Hồ Chí Minh Cao Phương Thanh 1 TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Hưng
    Ngưyễn Hoàng Yến     Dương Nhật Huỳnh Huy
2 Hà Nội Lê Mai Phương 2 Hà Nội Đinh Như Việt
    Nguyễn Thanh Xuân     Quản Thanh Tùng
3 Bộ Công An Nguyễn Thị Phương Hoa 3 Bà Rịa - Vũng Tàu Thiềm Lộc Khang
    Trần Phương Thanh     Nguyễn An Khang
  Nữ 18 - Girls 18     Nam 18 - Boys 18  
1 Hà Tây Chu Thu Trang 1 TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thi
    Lê Thị Kim Loan     Trần Thanh Tân
2 TP Hồ Chí Minh Trần Thuỳ Trang 2 Quảng Ninh Ngô Minh Cường
    Nguyễn Thị Nhật Thực     Trần Tuấn Ngọc
3 Hà Nội Đinh Việt Nga 3 Cà Mau Lại Lý Huynh
    Đặng Lan Hương     Huỳnh Thanh Khiêm

KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN - TOP DELEGATIONS
Đoàn thiếu niên - U13: 1.TP Hồ Chí Minh; 2.Hà Nội; 3.Bộ Công An
Đoàn Trẻ - U18: 1.TP Hồ Chí Minh; 2.Hà Nội; 3.Hà Tây

CỜ NHANH

KẾT QUẢ CÁ NHÂN - FINAL INDIVIDUAL RESULT

  Nữ 9 - Girls 9     Nam 9 - Boys 9  
1 Lê Thị Thanh Trúc Bà Rịa - Vũng Tàu 1 Nguyễn Ngọc Ngạn Quảng Ninh
2 Võ Nguyễn Anh Thư Đà Nẵng 2 Văn Nhất Hậu TP Hồ Chí Minh
3 Hoàng Trúc Giang TP Hồ Chí Minh 3 Lê Quang Tiến Hà Nội
  Nữ 11 - Girls 11     Nam 11 - Boys 11  
1 Võ Thị Ngọc Châu TP Hồ Chí Minh 1 Lê Quang Nhật TP Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Thị Ngọc Lan Hà Nội 2 Phí Mạnh Cường Hà Nội
3 Nguyễn Hồng Ngọc Hà Nội 3 Cù Lê Anh Bình Định
  Nữ 13 - Girls 13     Nam 13 - Boys 13  
1 Võ Thị Thu Hằng TP Hồ Chí Minh 1 Nguyễn Minh Nhật Quang TP Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Thị Thanh Huyền Hà Nội 2 Lại Đức Ngọc Thái Bình
3 Nguyễn Ngọc Đan Thanh TP Hồ Chí Minh 3 Ngô Hồng Thuận TP Hồ Chí Minh
  Nữ 15 - irls 15     Nam 15- Bys 15  
1 Cao hương Thanh TP Hồ Chí Minh 1 Bùi Thanh Long Đà Nẵng
2 Nguyễn Hoàng Yến TP Hồ Chí Minh 2 Dương Nhật Huỳnh Huy TP Hồ Chí Minh
3 Hoàng Kim Cương TP Hồ Chí Minh 3 Nguyễn Đình Hưng TP Hồ Chí Minh
  Nữ 18 - Girls 18     Nam 18 - Boys 18  
1 Đinh Tị Minh Quảng Ninh 1 ại ý Huynh Cà Mau
2 Trần Thùy Trang TP Hồ Chí Minh 2 Trần Nguyễn Thế Toàn TP Hồ Chí Minh
3 Chu Thu Trang Hà Tây 3 Lê Quốc Thắng Hà Tây

KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI - FINAL TEAM RESULT

  Nữ 9 - Girls 9     Nam 9 - Boys 9  
1 TP Hồ Chí Minh Hoàng Trúc Giang   TP Hồ Chí Minh Văn Nất ậu
    Trần Huỳh Thiên Kim     Bùi Lương Thành Nam
2 Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Thị Thanh Trúc 2 Hà Nội Lê Quang Tiến
    Nguyễn Lê Thanh Diệu     Vũ Đại Nghĩa
3 Hà Nội Trần Tường Vy 3 Quảng Ninh Nguyễn Ngọc Ngạn
    Nguyễn Thị Minh Thuý     Ngô Duy Mạnh
  Nữ 11 - Girls 11     Nam 11 - Boys 11  
1 Hà Nội Nguyễn Hồg Ngọc 1 Hà Nội Phí Mạnh Cường
    Nguyễn Thị Ngọc Lan     Phạm Thành Long
2 TP Hồ Chí Minh Võ Thị Ngọc Châu 2 Bình Định Cù Lê Anh
    Phạm Hoàng Khánh Linh     Bùi Thanh Tùng
3 Bộ Công An Đỗ Thị Vân 3 Bà Rịa - Vũng Tàu Đỗ Bảo Phúc
    ỗ Thị Thủy     LươngVũ ảo
  Nữ 13 - Girl 13     Nam 13 - Boys 13  
1 TP Hồ Chí Minh Võ Thị Thu Hằng 1 TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhật Quang
    Nguyễn Ngọc Đan Thanh     Ngô Hồng Thuận
2 Bình Định Nguyễn Lê Mai Thảo 2 Hà Nội Phạm Minh Hoàng
    Hồ Thị Tình     Nguyễn Đại Thành
3 Hà Nộ Nguyễn Thị Thanh Huền 3 Bà Rịa - Vũng Tu Trần Việt Hùng
    Nguyễn Thị Huyền     Bùi Thành Liêm
  Nữ 15 - Girls 15     am 5 - Boys 15  
1 TP Hồ Chí inh Cao Phương Thanh 1 TP Hồ Chí Minh Dương Nhật Huỳnh Huy
    Nguyễn Hoàng Yến     Nguyễn Đình Hưng
2 Bà Rịa- Vng Tàu Lê Thùy Linh 2 Bà Rịa -Vũn Tàu Thiềm Lộc Khang
    Nguyễn Thị Hoàng Oanh     Nguyễn An Khang
3 Bộ Công An Nguyễn Th Phơng Hoa 3 Hà Nội Quản Thanh ùng
    Trần Phương Thah     Đinh Như Việt
  Nữ 18 - Girls 18     Nam 18 - Boys 18  
1 TP Hồ Chí Minh Trần Thùy Trang 1 TP Hồ Chí Mih rần Nguyễn Thế Toàn
    NgyễnThị Nhật Thực     Trần Thanh Tân
2 Hà Tây Chu Thu Trang 2 Bộ Công An Nguyễn Anh Linh
    Lê Th Ki Loan     Phan Đình Vũ
3 BàRịa- Vũng Tàu Võ Thị Tuyết Mơ 3 Đà Nẵng Trương Đình Vũ
    Vũ Ngọc Khanh     Nguyễn Thanh Hưng

KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN - TOP DELEATINS
Đoàn thiếu niên - 13: 1.TP Hồ Chí Minh; .HàNội; 3.Bộ Công An
Đàn Trẻ - U18: 1.TP Hồ Chí Minh; 2.Bộ Công An; 3.Hà Nội