GIẢI CỜ TƯỚNG THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2003
NATIONAL YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP 2003

Giải diễn ra từ 15 đến 23 tháng 6 tại Bình Định.
The youth xiangqi championship was held from June 15 to 23 at Binh Dinh province.

KẾT QUẢ CÁ NHÂN
FINAL INDIVIDUAL RESULT

Nữ U11 - Girls U11 Nam U11 - Boys U11
1 Tran Thi Thu Ha Thai Binh 1 Tran Tuan Ngoc Thai Binh
2 Ho Luu Vu Giang Binh Dinh 2 Bui Thanh Long Da Nang
3 Nguyen Thi Hoang Oanh BR Vung Tau 3 Dinh Tu Ha Tay
Nữ U13 - Girls U13 Nam U13 - Boys U13
1 Nguyen Thi Huyen Ha Nam 1 Lai Ly Huynh Ca Mau
2 Cao Phuong Thanh Ho Chi Minh 2 Nguyen Duc Trung Binh Dinh
3 Nguyen Thi Thu Huyen Binh Dinh 3 Nguyen Quoc Duy Ho Chi Minh
Nữ U15 - Girls U15 Nam U15 - Boys U15
1 Tran Thuy Trang Ho Chi Minh 1 Nguyen Van Nam Ha Nam
2 Phan Quynh Nhu Ho Chi Minh 2 Do Vuong Duc Manh Ha Tay
3 Phung Tuyet Trinh Ha Tay 3 Ngo Minh Cuong Quang Ninh
Nữ U18 - Girls U18 Nam U18 - Boys U18
1 Pham Thu Ha Ha Noi 1 Nguyen Dai Thang Cong an
2 Ho Thi Thanh Hong Binh Dinh 2 Bui Quoc Khanh Da Nang
3 Le Dao Tuyet Mai Ho Chi Minh 3 Nguyen Anh Tu Cong an

KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI
FINAL TEAM RESULT

Nữ U11 - Girls U11 Nữ U15 - Girls U15 Nam U11 - Boys U11 Nam U15 - Boys U15
1 Binh Dinh 1 Ho Chi Minh 1 Thai Binh 1 Cong an
2 Thai Binh 2 Ha Tay 2 Binh Dinh 2 Ha Tay
3 Ba Ria - Vung Tau 3 Cong an 3 Quang Ninh 3 Ho Chi Minh
Nữ U13 - Girls U13 Nữ U18 - Girls U18 Nam U13 - Boys U13 Nam U18 - Boys U18
1 Binh Dinh 1 Ha Noi 1 Ho Chi Minh 1 Cong an
2 Ho Chi Minh 2 Ho Chi Minh 2 Ha Tay 2 Ha Noi
3 Ha Tay 3 Binh Dinh 3 Binh Dinh 3 Ho Chi Minh

TOÀN ĐOÀN
TOP DELEGATIONS

U15-U18 U11-U13
1 Ho Chi Minh 1 Binh Dinh
2 Cong an 2 Ha Tay
3 Ha Noi 3 Ho Chi Minh