GIẢI CỜ TƯỚNG THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2001
NATIONAL YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP 2001

Giải diễn ra từ 23 đến 29 tháng 6 tại Trung tâm TDTT Quảng Ninh.
The championship was held from June 23-29 at Quang Ninh Sport Center.

KẾT QUẢ CÁ NHÂN
FINAL INDIVIDUAL RESULT

Nữ U11 - Girls U11 Nam U11 - Boys U11
1 Nguyen Thi Thuy Ha Tay 1 Le Quoc Thang Ha Tay
2 Nguyen Thi Huyen Ha Nam 2 Bui Tuan Anh Ho Chi Minh
3 Bui My Linh Vung Tau 3 Nguyen Tri Hieu Ha Nam
Nữ U13 - Girls U13 Nam U13 - Boys U13
1 Dam Thi Ngoc Phuong Ho Chi Minh 1 Dang Viet Dung Ha Nam
2 Tan Thi Hanh Ha Tay 2 Nguyen Van Nam Ha Nam
3 Phan Quynh Nhu Ho Chi Minh 3 Dong Thanh Viet Quang Ninh
Nữ U15 - Girls U15 Nam U15 - Boys U15
1 Ho Thi Thanh Hong Binh Dinh 1 Bui Quoc Khanh Da Nang
2 Nguyen Thuy Linh Ha Noi 2 Luu Phong Vu Ha Tay
3 Le Dao Tuyet Mai Ho Chi Minh 3 Hoang Ngoc Khanh Quang Ninh
Nữ U18 - Girls U18 Nam U18 - Boys U18
1 Dam Thi Thuy Dung Ho Chi Minh 1 Nguyen Vu Quan Ha Noi
2 Nguyen Thi Binh Ha Tay 2 Tran Quang Nhat Binh Dinh
3 Le Thi Chinh Cong An 3 Tran Tien Thanh Cong An

KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI
FINAL TEAM RESULT

Nữ U11 - Girls U11 Nữ U15 - Girls U15 Nam U11 - Boys U11 Nam U15 - Boys U15
1 Ha Tay 1 Ha Noi 1 Ha Tay 1 Ha Tay
2 Thai Binh 2 Binh Dinh 2 Ho Chi Minh 2 Quang Ninh
3 Ba Ria - Vung Tau 3 Ho Chi Minh 3 Thai Binh 3 Ho Chi Minh
Nữ U13 - Girls U13 Nữ U18 - Girls U18 Nam U13 - Boys U13 Nam U18 - Boys U18
1 Ho Chi Minh 1 Ho Chi Minh 1 Ha Nam 1 Ha Tay
2 Ha Tay 2 Cong An 2 Quang Ninh 2 Ha Noi
3 Cong An 3 Ha Tay 3 Ho Chi Minh 3 Binh Dinh

TOÀN ĐOÀN
TOP DELEGATIONS

U15-U18 U11-U13
1 Ha Tay   1 Ha Nam
2 Ha Noi   2 Ha Tay
3 Ho Chi Minh   3 Ho Chi Minh