Giải trẻ Cờ Vua tiêu chuẩn toàn quốc 2009

cvtretq2009

Tải các ván cờ của giải tiêu chuẩn ở đây

NAM/ BOYS 7

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Nguyen Anh Khoi HCM 10w1 20b1 21w1 14b1 28w1 5w1 4b1 2b½ 18w1
2 Nguyen Huynh Minh Thien HNO 32w1 30b1 24w1 19b1 5b0 6w1 8b1 1w½ 3w½ 7
3 Nguyen Van Tai HCM 23b1 12w1 19b½ 28w0 18b1 10w1 5b1 6w1 2b½ 7
4 Tran Mai Truong An BRV 5b0 38w1 37b1 25w1 16b1 7w1 1w0 15b1 11w1 7
5 Truong Huu Khanh HNO 4w1 13b1 11w1 29b1 2w1 1b0 3w0 7w1 6b0 6
6 Bui Duc Huy BRV 9w1 22b1 14w0 24b1 29w1 2b0 28w1 3b0 5w1 6
7 Huynh Minh Chien HCM 28w0 50b1 13w1 20b1 15w1 4b0 14w1 5b0 16w1 6
8 Phan Nguyen Quoc Hung BPH 50w1 29b0 22w½ 27b1 39w1 14b1 2w0 10b½ 15w1 6
9 Nguyen Quoc Ky HCM 6b0 23w1 12b1 10w0 40w1 20b1 11w½ 18b½ 14w1 6
10 Vuong Phuoc Anh Khoa HCM 1b0 31w½ 38b1 9b1 19w1 3b0 16w1 8w½ 17b1 6
11 Huynh Thien Tam HCM 33b1 46w1 5b0 16w0 26b1 13w1 9b½ 12w1 4b0
12 Nguyen Van Dat DAN 49w1 3b0 9w0 36b1 32w1 28b½ 27w1 11b0 26w1
13 Pham Phu Vinh HNO 47b1 5w0 7b0 38w1 21w1 11b0 23w½ 27b1 25b1
14 Nguyen Dang Khoa DTH 42b1 41w1 6b1 1w0 17b1 8w0 7b0 31w1 9b0 5
15 Nguyen Quang Trung BGI 45w1 24b0 30w1 21b1 7b0 42w1 17b1 4w0 8b0 5
16 Nguyen Phu Quang QDO 27w1 21b0 40w1 11b1 4w0 30b1 10b0 20w1 7b0 5
17 Vo Duc Thinh BPH 22w0 44b1 26w1 32b1 14w0 29b1 15w0 28b1 10w0 5
18 Dang Chi Cong BPH 36w1 28b½ 29w0 22b1 3w0 24b1 19b1 9w½ 1b0 5
19 Le Tri Dung QDO 34w1 26b1 3w½ 2w0 10b0 23b1 18w0 21b½ 28w1 5
20 Huynh Le Hoang Phuc DTH 31b1 1w0 46b1 7w0 25b1 9w0 33b1 16b0 29w1 5
21 Nguyen Hoang An BPH 43b1 16w1 1b0 15w0 13b0 41w½ 42b1 19w½ 33b1 5
22 Nguyen Le Minh Quang LAN 17b1 6w0 8b½ 18w0 37b½ 25w0 45w1 30b1 31b1 5
23 Huynh Trung Quoc Thai LAN 3w0 9b0 31b½ 47w1 35b1 19w0 13b½ 43w1 36b1 5
24 Mai Thien Binh HNO 35b1 15w1 2b0 6w0 42b½ 18w0 41b1 33w0 37b1
25 Pham Van Duc Anh THO 29w0 49b1 34w1 4b0 20w0 22b1 40w1 26b½ 13w0
  Le Minh Toan THO 37b1 19w0 17b0 44b1 11w0 45b1 30w1 25w½ 12b0
27 Bui Do Tuan Kiet LDO 16b0 43w1 35b½ 8w0 34w1 39b1 12b0 13w0 42b1
28 Tran Vu Phu Thanh HCM 7b1 18w½ 39w1 3b1 1b0 12w½ 6b0 17w0 19b0 4
29 Nguyen Tri Tam HCM 25b1 8w1 18b1 5w0 6b0 17w0 31b0 32w1 20b0 4
30 Nguyen Duy Tan DTH 48b1 2w0 15b0 46w1 41b1 16w0 26b0 22w0 43b1 4
31 Thai Toan Lam HCM 20w0 10b½ 23w½ 40b0 36w1 34b1 29w1 14b0 22w0 4
32 Nguyen Vu Thien Cuong QDO 2b0 48w1 41b1 17w0 12b0 33w0 39w1 29b0 44w1 4
33 Tran Hong Quan HCM 11w0 40b0 45w0 48b1 44w1 32b1 20w0 24b1 21w0 4
  Vu Quoc Trung QDO 19b0 47w1 25b0 37w1 27b0 31w0 43b0 45b1 39w1 4
35 Bui Nhat Tan LDO 24w0 45b1 27w½ 39b0 23w0 37w½ 36b0 46b1 40w1 4
36 Hoang Trong Minh Quang HCM 18b0 37w0 47b1 12w0 31b0 46w1 35w1 40b1 23w0 4
37 Nguyen Huynh Thanh Danh DTH 26w0 36b1 4w0 34b0 22w½ 35b½ 44w½ 38b1 24w0
38 Nguyen Minh Tuan THO 39w½ 4b0 10w0 13b0 50w0 47b1 49b1 37w0 48b1
39 Luu Hoang Hai Duong BGI 38b½ 42w1 28b0 35w1 8b0 27w0 32b0 41w½ 34b0 3
40 Tran Ngoc Triet HCM 46b0 33w1 16b0 31w1 9b0 43w1 25b0 36w0 35b0 3
41 Tran Trong Vu BGI 44w1 14b0 32w0 45b1 30w0 21b½ 24w0 39b½ 47b0 3
42 Tran Quy Dat BGI 14w0 39b0 50w1 49b1 24w½ 15b0 21w0 44b½ 27w0 3
43 Ngo Hong Quang KGI 21w0 27b0 44w0 50b1 49w1 40b0 34w1 23b0 30w0 3
44 Nguyen Hoang Dang Huy CTH 41b0 17w0 43b1 26w0 33b0 48w1 37b½ 42w½ 32b0 3
45 Nguyen Dang Dat CTH 15b0 35w0 33b1 41w0 46b1 26w0 22b0 34w0 49w1 3
  Dao Duc Minh THO 40w1 11b0 20w0 30b0 45w0 36b0 48b1 35w0 50w1 3
47 Doan Van Hieu THO 13w0 34b0 36w0 23b0 48w0 38w0 50b1 49b1 41w1 3
48 Le Duc Tam BGI 30w0 32b0 49w0 33w0 47b1 44b0 46w0 50b1 38w0 2
49 Nguyen Hoang Loi BTR 12b0 25w0 48b1 42w0 43b0 50-- 38w0 47w0 45b0 1
50 Le Pham Viet Nam BPH 8b0 7w0 42b0 43w0 38b1 49-- 47w0 48w0 46b0 1

NAM/ BOYS 9

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 34w1 29b½ 10w1 14b1 3w1 2b1 5w1 7b1 15w1
2 Phan Ba Viet HNO 52w1 31b1 24w1 3b½ 5w½ 1w0 26b1 8b1 6w1 7
  Nguyen Dang Hong Phuc BDU 39b1 33w1 6b1 2w½ 1b0 13w1 9b½ 11w1 5w1 7
4 Nguyen Hoang Hai NAN 48w1 18b1 5w½ 7w½ 40b½ 8b0 16w1 13w1 10b1
5 Mai Thien An HNO 27b1 40w1 4b½ 17w1 2b½ 6w1 1b0 9w1 3b0 6
6 Lai Duc Minh HCM 43w1 35b1 3w0 31b1 12w1 5b0 24w1 10b1 2b0 6
7 Ngo Quang Nhat HCM 19w1 14b½ 11w1 4b½ 24w1 10b½ 8w½ 1w0 25b1 6
8 Do Duc Viet HNO 13b½ 44w1 22b½ 41w½ 21b1 4w1 7b½ 2w0 17b1 6
9 Nguyen Cong Tai HCM 10w0 46b1 47w1 34b1 18w½ 12b1 3w½ 5b0 19w1 6
10 Le Quang Vinh DTH 9b1 15w1 1b0 33w1 17b1 7w½ 18b1 6w0 4w0
11 Nguyen Hoang Viet Hai QDO 36w1 25w½ 7b0 37b1 41w1 18b½ 32w1 3b0 12w½
12 Hoang Tan Duc HNO 50b1 20w1 17b0 28w1 6b0 9w0 33b1 23w1 11b½
  Tran Ngoc Thanh BGI 8w½ 30b1 29w1 18b0 14w1 3b0 31w1 4b0 24w1
14 Pham Quang Minh HNO 51b1 7w½ 25b1 1w0 13b0 36w1 21b½ 26w½ 27b1
15 Nguyen Dinh Trung NAN 46w1 10b0 34w0 42b½ 37w1 41b1 19w1 27b1 1b0
16 Le Vinh Phuoc DTH 18w0 48b1 35w½ 29b1 25b½ 20w½ 4b0 41w1 26b1
17 Nguyen Tuan Kiet HCM 42w1 23b1 12w1 5b0 10w0 19b0 28w1 32b1 8w0 5
18 Nguyen Thai Duong HCM 16b1 4w0 27b1 13w1 9b½ 11w½ 10w0 19b0 31w1 5
19 Nguyen Minh Duong HNO 7b0 51w1 20b1 25w0 33b1 17w1 15b0 18w1 9b0 5
20 Ho Huu Dang Khoi CTH 37w1 12b0 19w0 46b1 47w1 16b½ 27w0 21b½ 32w1 5
21 Tran Duc Anh BDU 25b0 36w½ 44b1 35b1 8w0 42b1 14w½ 20w½ 29b½ 5
22 Le Minh Hoang HCM 30w½ 53b1 8w½ 24b0 32w0 43b1 42w½ 31b½ 39w1 5
23 Dong Hoang Tung QDO 45w1 17w0 33b0 32b0 52w1 30w1 40b1 12b0 34w1 5
24 Nguyen Hoang Thanh DTH 28b1 26w1 2b0 22w1 7b0 40w1 6b0 25w½ 13b0
25 Tran The Phap KGI 21w1 11b½ 14w0 19b1 16w½ 32b0 34w1 24b½ 7w0
26 Vuong The Hung Vy HCM 32w1 24b0 31w0 45b1 34w1 35b1 2w0 14b½ 16w0
27 Nguyen Tuan Anh HDU 5w0 49b1 18w0 53b1 43w1 31b½ 20b1 15w0 14w0
28 Nguyen Dang Hai BNI 24w0 32b1 43w1 12b0 31w0 47b1 17b0 40w1 33b½
29 Doan Nguyen Trung Tin LDO 54b1 1w½ 13b0 16w0 35w0 50b1 37w½ 42b1 21w½
30 Ta Quang Huy BNI 22b½ 13w0 36b0 44w1 42w0 23b0 47w1 48b1 41w1
31 Luu Quang Vu QDO 41b1 2w0 26b1 6w0 28b1 27w½ 13b0 22w½ 18b0 4
32 Vo Kim Cang HCM 26b0 28w0 54b1 23w1 22b1 25w1 11b0 17w0 20b0 4
33 Ta Quoc Khang KGI 47w1 3b0 23w1 10b0 19w0 38b1 12w0 37b½ 28w½ 4
34 Le Tran Thanh Dat BDI 1b0 54w1 15b1 9w0 26b0 51w1 25b0 38w1 23b0 4
35 Nguyen Le Duc Huy DTH 38b1 6w0 16b½ 21w0 29b1 26w0 36b½ 39b0 47w1 4
36 Truong Chi Tinh DTH 11b0 21b½ 30w1 40w0 45b1 14b0 35w½ 44w½ 37b½ 4
37 Nguyen Ky Nam BNI 20b0 50w1 40b½ 11w0 15b0 44w1 29b½ 33w½ 36w½ 4
38 Nguyen Tung Duong BDI 35w0 43b0 48w1 47b0 53w1 33w0 46b1 34b0 49w1 4
39 Dong Hoang Bach QDO 3w0 47b0 46w0 49b0 54b1 45w1 51b1 35w1 22b0 4
40 Le Trung Thanh PYE 49w1 5b0 37w½ 36b1 4w½ 24b0 23w0 28b0 43w½
41 Le Tan Phat DTH 31w0 52b1 45w1 8b½ 11b0 15w0 43w1 16b0 30b0
42 Nguyen Vo Truong Duy DTH 17b0 45b0 49w1 15w½ 30b1 21w0 22b½ 29w0 44b½
43 Ta Thanh Lam BNI 6b0 38w1 28b0 51w1 27b0 22w0 41b0 52w1 40b½
44 Nguyen Cong Thang DLA 53w½ 8b0 21w0 30b0 49w1 37b0 50w1 36b½ 42w½
45 Do Xuan Vinh BPH 23b0 42w1 41b0 26w0 36w0 39b0 53w1 46b½ 48w1
  Nguyen Minh Hieu HCM 15b0 9w0 39b1 20w0 51b0 52b1 38w0 45w½ 54b1
47 Ngo Tan Tri DAN 33b0 39w1 9b0 38w1 20b0 28w0 30b0 51w1 35b0 3
48 Le Dang Dang Khoa DTH 4b0 16w0 38b0 54w½ 50b0 53b1 49w1 30w0 45b0
  Nguyen Huynh Minh Thang LAN 40b0 27w0 42b0 39w1 44b0 54w½ 48b0 50w1 38b0
50 Tran Minh Hoang DAN 12w0 37b0 53w½ 52b0 48w1 29w0 44b0 49b0 51w1
51 Tran Khanh Toan CTH 14w0 19b0 52w1 43b0 46w1 34b0 39w0 47b0 50b0 2
52 Nguyen Tien Anh HCM 2b0 41w0 51b0 50w1 23b0 46w0 54b1 43b0 53w0 2
53 Trinh Hoa Long BNI 44b½ 22w0 50b½ 27w0 38b0 48w0 45b0 54w0 52b1 2
54 Dinh Thang Long DLA 29w0 34b0 32w0 48b½ 39w0 49b½ 52w0 53b1 46w0 2

NAM/ BOYS 11

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Tran Minh Thang HNO 43w1 19b½ 7w1 4b1 2w1 3w½ 6b1 9w1 8w1 8
2 Nguyen Van Toan Thanh QDO 31b1 8w1 9b1 3w½ 1b0 5w1 19b1 4b1 13w1
3 Pham Anh Trung HNO 16w1 14b1 28w1 2b½ 20w1 1b½ 4w1 8b½ 6w½ 7
4 Truong Tan Thanh HCM 23b1 17w1 5b1 1w0 22w1 21b1 3b0 2w0 19b1 6
5 Le Vu Nam Anh DAN 36w1 22b1 4w0 38b1 12w1 2b0 20w1 13b½ 7w½ 6
6 Phan Luong QDO 30w½ 7b0 32w1 28b1 38w1 10b1 1w0 19w1 3b½ 6
  Quan Le Quang Anh HNO 27b½ 6w1 1b0 25w1 37b1 19w0 24b1 10w1 5b½ 6
8 Nguyen Huynh Tuan Hai DTH 32w1 2b0 41w1 30b1 10w½ 20b½ 21w1 3w½ 1b0
9 Le Quang Tra HCM 42w1 12b1 2w0 10b0 30w1 22b1 16w1 1b0 15w½
  Nguyen Thanh Lam HPH 13b1 15w1 19b0 9w1 8b½ 6w0 17b1 7b0 21w1
11 Truong Thanh Danh HCM 33w1 20b½ 29w1 12b0 21w0 15b½ 39b1 27w1 16w½
12 Pham Minh Hieu KGI 35b1 9w0 13b1 11w1 5b0 27w0 31b1 20w½ 24b1
  Phan Ba Thanh Cong DAN 10w0 24b1 12w0 41b1 33w1 14b1 27b1 5w½ 2b0
14 Nguyen Tan Hoang Nam HCM 34b1 3w0 27b0 42w1 24b½ 13w0 37b1 23w1 20b1
15 Nguyen Tri Thien BNI 24w1 10b0 30w0 16b½ 23b1 11w½ 28b½ 25w1 9b½ 5
16 Nguyen Hau Phuoc Vinh DTH 3b0 34w0 40b1 15w½ 32b1 37w1 9b0 28w1 11b½ 5
17 Thai Huy Nhat Quang NAN 18w1 4b0 21w0 37w0 41b1 40b1 10w0 32b1 30w1 5
18 Nguyen Dac Huy DTH 17b0 23w0 31b½ 26w1 25b½ 28w0 42b1 37w1 27b1 5
19 Doan Thien Thanh BRV 25b1 1w½ 10w1 20b0 29w1 7b1 2w0 6b0 4w0
20 Dao Thien An DTH 21b1 11w½ 37b1 19w1 3b0 8w½ 5b0 12b½ 14w0
21 Tran Nguyen Lan NAN 20w0 33b1 17b1 27w1 11b1 4w0 8b0 22w½ 10b0
22 Ta Minh Hoang HNO 40b1 5w0 34b1 23w1 4b0 9w0 25b½ 21b½ 26w½
23 Nguyen Minh Hoang HNO 4w0 18b1 36w1 22b0 15w0 38b1 29w½ 14b0 40w1
24 Nguy Thanh Duy NAN 15b0 13w0 --1 36b1 14w½ 33b1 7w0 29b1 12w0
25 Truong Anh Kiet CTH 19w0 32b½ 43w1 7b0 18w½ 30b1 22w½ 15b0 33w1
26 Vu Hai Long HPH 39w½ 29b0 33w0 18b0 43w½ --1 38b1 31w1 22b½
27 Pham Quang Hung QDO 7w½ 30b½ 14w1 21b0 28w1 12b1 13w0 11b0 18w0 4
28 Huynh Thai Nhan HCM --1 38w1 3b0 6w0 27b0 18b1 15w½ 16b0 29w½ 4
29 Luu Quang Dao DTH 37b½ 26w1 11b0 35w1 19b0 31w½ 23b½ 24w0 28b½ 4
30 Tran Minh Hoang HNO 6b½ 27w½ 15b1 8w0 9b0 25w0 36b1 34w1 17b0 4
31 Huynh Thien Dat DTH 2w0 41b0 18w½ 43b1 35w1 29b½ 12w0 26b0 39b1 4
32 Nguyen Thanh Dat HNO 8b0 25w½ 6b0 39b1 16w0 41w1 34b½ 17w0 38b1 4
33 Tran Hoang Van BDU 11b0 21w0 26b1 34w1 13b0 24w0 40w½ 35b1 25b0
34 Nguyen Hoang Duc QNI 14w0 16b1 22w0 33b0 36w½ 35b1 32w½ 30b0 37w½
35 Tran Trung Tien CTH 12w0 43b½ 39w1 29b0 31b0 34w0 41b1 33w0 --1
36 Vu Duy Phuong QNI 5b0 40w1 23b0 24w0 34b½ 39w0 30w0 42b1 43w1
37 Vuong Phuoc Minh Khoi HCM 29w½ 39b1 20w0 17b1 7w0 16b0 14w0 18b0 34b½ 3
38 Tran Hoang Viet BDU 41w1 28b0 42b1 5w0 6b0 23w0 26w0 43b1 32w0 3
39 Tran Thuan Phat BRV 26b½ 37w0 35b0 32w0 --1 36b1 11w0 40b½ 31w0 3
40 Nguyen Nhat Tuan PYE 22w0 36b0 16w0 --1 42b1 17w0 33b½ 39w½ 23b0 3
41 Nguyen Quang Anh BDU 38b0 31w1 8b0 13w0 17w0 32b0 35w0 --1 42w1 3
42 Tran Quoc Huy DLA 9b0 --1 38w0 14b0 40w0 43b1 18w0 36w0 41b0 2
43 Le Phuc Hau BTR 1b0 35w½ 25b0 31w0 26b½ 42w0 --1 38w0 36b0 2

NAM/ BOYS 13

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Le Tuan Minh HNO 17b1 15w1 10b1 3b½ 9w1 2w1 4b1 13w1 12b1
2 Le Minh Hoang NBI 26b1 21w0 11b1 16w1 3w1 1b0 14w1 9b1 6w1 7
3 Vuong Trung Hieu NBI 11b1 13w1 21b1 1w½ 2b0 9w1 10w1 6b0 4b1
4 Che Quoc Huu HCM 7w1 14b½ 18w1 9b0 10w1 5b1 1w0 15b1 3w0
5 Le Quang Long HNO 6w½ 8b1 14w1 10b0 18w1 4w0 15b½ 17b1 9w½
6 Nguyen Hung Cuong HNO 5b½ 20w1 9b0 21w1 13w0 8b1 7w1 3w1 2b0
7 Le Thanh Tai HCM 4b0 12w0 26b1 25w1 21b1 15w½ 6b0 18b1 14w1
8 Nguyen Tan Thinh BTR 20b½ 5w0 24b1 18b0 26w1 6w0 16b1 23b1 13w1
9 Lu Chan Hung KGI 19w1 18b½ 6w1 4w1 1b0 3b0 23w1 2w0 5b½ 5
10 Nguyen Duy Trung KGI 28w1 16b1 1w0 5w1 4b0 11w1 3b0 12b0 19w1 5
11 Le Huu Thai LDO 3w0 25b1 2w0 24b1 12w1 10b0 19w1 14b½ 15w½ 5
12 Le Nhat Minh CTH 14w0 7b1 16w0 17b1 11b0 22w1 20b1 10w1 1w0 5
13 Tran Le Minh Hieu HNO 25w1 3b0 19w1 15w½ 6b1 14b0 18w1 1b0 8b0
14 Tran Thanh Tung BRV 12b1 4w½ 5b0 20w1 15b½ 13w1 2b0 11w½ 7b0
15 Le Thanh Liem DTH 23w1 1b0 17w1 13b½ 14w½ 7b½ 5w½ 4w0 11b½
16 Nguy Minh Nghia BTR 24w1 10w0 12b1 2b0 19w½ 18b0 8w0 27w1 25b1
17 Truong Anh Tuan DLA 1w0 23b1 15b0 12w0 20b½ 26b1 22w1 5w0 24b1
18 Nguyen Huynh Trong Hai DTH 22b1 9w½ 4b0 8w1 5b0 16w1 13b0 7w0 20b½ 4
19 Nguyen Dinh Tuan BDU 9b0 22w1 13b0 23w1 16b½ 20w½ 11b0 21w1 10b0 4
20 Le Nhat Lam DAN 8w½ 6b0 27w1 14b0 17w½ 19b½ 12w0 28b1 18w½ 4
21 Huynh Nguyen Thien Nhan BDU 27w1 2b1 3w0 6b0 7w0 23b0 28w1 19b0 26b½
22 Nguyen Duy Anh LAN 18w0 19b0 25w0 27b1 24w1 12b0 17b0 26w½ 28w1
23 Trinh Hai Nam BPH 15b0 17w0 28w1 19b0 25b1 21w1 9b0 8w0 27b0 3
24 Dao Quoc Bao DAN 16b0 28b1 8w0 11w0 22b0 27b1 26w½ 25b½ 17w0 3
25 Nguyen Duc Thang BPH 13b0 11w0 22b1 7b0 23w0 28w1 27b½ 24w½ 16w0 3
26 Le Minh Triet BPH 2w0 27b½ 7w0 28b1 8b0 17w0 24b½ 22b½ 21w½ 3
27 Lam Duy Phong BDU 21b0 26w½ 20b0 22w0 28b0 24w0 25w½ 16b0 23w1 2
28 Tran Manh Tri BRV 10b0 24w0 23b0 26w0 27w1 25b0 21b0 20w0 22b0 1

NAM/ BOYS 15

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Dang Hoang Son HCM 12w1 7b1 2w½ 18b1 6w1 4b1 3w0 5b0 8w1
2 Huynh Lam Binh Nguyen HCM 17b1 21w1 1b½ 8w½ 7b1 6b0 4w½ 9w1 12b1
3 Nguyen Duc Viet BNI 22b½ 11w½ 9b1 19w1 8b½ 15w1 1b1 6b½ 5w½
4 Nguyen Ha Phuong BGI 8b0 23w1 21b1 5w1 11b1 1w0 2b½ 10w1 6b1
5 Tran Tuan Minh HNO 11b½ 22w½ 23b1 4b0 16w1 18b1 7w1 1w1 3b½
6 Pham Hoai Nam HNO 16w1 15b1 8b½ 14w1 1b0 2w1 9b1 3w½ 4w0 6
7 Nguyen Phuoc Tam CTH 9b1 1w0 22b1 16b1 2w0 8w1 5b0 11b1 15w1 6
8 Nguyen Duy Dien Nguyen THO 4w1 19b1 6w½ 2b½ 3w½ 7b0 11w1 14b1 1b0
9 Bui Thanh Tung BDI 7w0 12b1 3w0 21b1 18w1 14b1 6w0 2b0 19w1 5
10 Nguyen Trong Hung BDI 21b0 17w0 24b1 22w1 15b0 20w1 19w1 4b0 14w1 5
11 Le Trong De Toan THO 5w½ 3b½ 19w½ 20b1 4w0 16b1 8b0 7w0 21b1
12 Truong Thanh Lam BDU 1b0 9w0 13b½ 24w1 14b0 22w1 21w1 18b1 2w0
13 Truong Quoc Truong DTH 15w0 16b0 12w½ 23b1 20w½ 19b0 24w1 17b½ 18w1
14 Nguyen Thanh Luan PYE 20b0 24w1 17b1 6b0 12w1 9w0 15b1 8w0 10b0 4
15 Tran Quang Khai HCM 13b1 6w0 18w0 17b1 10w1 3b0 14w0 16b1 7b0 4
16 Nguyen Binh Nguyen BDU 6b0 13w1 20b1 7w0 5b0 11w0 22b1 15w0 24b1 4
17 Bo Huynh Nhat Truong BDU 2w0 10b1 14w0 15w0 19b½ 23b1 18w0 13w½ 20b1 4
18 Tran Nguyen Dang Khoa DAN 24b1 20w½ 15b1 1w0 9b0 5w0 17b1 12w0 13b0
19 Dao Sy Khang DAN 23b1 8w0 11b½ 3b0 17w½ 13w1 10b0 20w½ 9b0
20 Pham Nhat HNO 14w1 18b½ 16w0 11w0 13b½ 10b0 23w1 19b½ 17w0
21 Nguyen Dinh Tai Anh BRV 10w1 2b0 4w0 9w0 22b½ 24w1 12b0 23b½ 11w0 3
22 Nguyen Xuan Truong DTH 3w½ 5b½ 7w0 10b0 21w½ 12b0 16w0 24b½ 23w1 3
23 Vo Duy Thoai PYE 19w0 4b0 5w0 13w0 24b1 17w0 20b0 21w½ 22b0
24 Nguyen Thanh Nam LAN 18w0 14b0 10w0 12b0 23w0 21b0 13b0 22w½ 16w0 ½

NAM/ BOYS 17

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Nguyen Van Hai QDO 2b½ 5w1 12b1 8b½ 7w1 3w½ 13b1 9w1 4b½ 7
2 Nguyen Van Thanh DAN 1w½ 16b1 7w0 5b1 4b½ 13w1 3b1 8w1 9b1 7
3 Huynh Nguyen Anh Quan BDU 18b1 12w1 4w1 7b½ 8w1 1b½ 2w0 5b1 6w0 6
4 Nguyen Trung Hieu HDU 17w1 14w1 3b0 13b½ 2w½ 7b½ 8w½ 10b1 1w½
5 Bui Manh Hung THO 8w½ 1b0 16w1 2w0 6b1 11b1 7w1 3w0 17w1
6 Vu Quang Quyen HCM 12b0 18w½ 9b½ 14w½ 5w0 17b1 16w1 13b1 3b1
7 Dong Bao Nghia BGI 13b1 10w½ 2b1 3w½ 1b0 4w½ 5b0 14b1 8b½ 5
8 Dang Duy Linh DAN 5b½ 9w1 10b1 1w½ 3b0 14w½ 4b½ 2b0 7w½
9 Tran Ngo Thien Phu HCM 16w½ 8b0 6w½ 15b1 11w½ 10b1 14w1 1b0 2w0
10 Phan Phuong Duc NAN 15w1 7b½ 8w0 18b1 13w0 9w0 12b1 4w0 16b½ 4
11 Hoang Minh Hao BGI 14b0 17b1 18w0 12w1 9b½ 5w0 15b0 16b½ 13w1 4
12 Ly Quoc Long CTH 6w1 3b0 1w0 11b0 17w½ 16b1 10w0 15w1 14b½ 4
13 Le Cong Cuong QNI 7w0 15b1 14b1 4w½ 10b1 2b0 1w0 6w0 11b0
14 Phan Trong Viet BRV 11w1 4b0 13w0 6b½ 18w1 8b½ 9b0 7w0 12w½
15 Nguyen Quang Duc LDO 10b0 13w0 17b1 9w0 16w0 18b½ 11w1 12b0 --1
16 Pham Phuc Duc HCM 9b½ 2w0 5b0 17w½ 15b1 12w0 6b0 11w½ 10w½ 3
17 Nguyen Cong Phu BRV 4b0 11w0 15w0 16b½ 12b½ 6w0 18w1 --1 5b0 3
18 Phan Dinh Nhat Khanh LDO 3w0 6b½ 11b1 10w0 14b0 15w½ 17b0 --- --- 2

NAM/ BOYS 20

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Tran Thanh Tu DTH --1 13b1 2w1 3w0 4b½ 7w1 5b½ 11w1 9b1 7
2 Nguyen Viet Chung HNO 9b1 7w1 1b0 10w1 8b1 5w½ 4b½ 3w1 11w1 7
3 Bao Khoa LDO 12b½ 11w1 4w1 1b1 5w0 6b1 10w1 2b0 14b1
4 Le Quang Long HCM 14b1 10w1 3b0 6w1 1w½ 8b1 2w½ 5b1 7b½
5 Tran Manh Tien HPH 11b½ 9w1 8b½ 12w1 3b1 2b½ 1w½ 4w0 10b1 6
6 Duong Thuong Cong DTH 7b½ 12w½ 11b1 4b0 13w1 3w0 15b½ 9w½ --1 5
7 Hoang Van Ngoc BGI 6w½ 2b0 14w1 13b1 10w½ 1b0 9w0 15b1 4w½
8 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 10b0 14w1 5w½ 15b1 2w0 4w0 11b0 --1 13b1
9 Nguyen Thanh Nghia HCM 2w0 5b0 --1 11w½ 12b½ 15w1 7b1 6b½ 1w0
10 Nguyen Minh Tuan HCM 8w1 4b0 15w1 2b0 7b½ 14w1 3b0 13b½ 5w0 4
11 Ly Hong Nguyen HCM 5w½ 3b0 6w0 9b½ --1 12w1 8w1 1b0 2b0 4
12 Ngo Trung Tin LAN 3w½ 6b½ 13w½ 5b0 9w½ 11b0 --1 14w0 15w1 4
13 Vu Tien Manh BNI 15b1 1w0 12b½ 7w0 6b0 --1 14b½ 10w½ 8w0
14 Phan Trong Binh BRV 4w0 8b0 7b0 --1 15w1 10b0 13w½ 12b1 3w0
15 Vuong Pham The Nam HCM 13w0 --1 10b0 8w0 14b0 9b0 6w½ 7w0 12b0

NỮ/ GIRLS 7

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Tran Thi Hong Phan LAN 17b1 15w1 3b1 12b1 7w1 8w1 11b1 2b0 6w½
2 Le Tran Phuong Uyen DTH 5b0 11w½ 22b1 15w1 18b1 3w1 8b1 1w1 7b1
3 Bui Thanh Nha Truc HCM 6w1 8b1 1w0 11w1 4b1 2b0 7w1 5b1 12w1 7
4 Dinh Thao Vy HNO 16w1 18w1 11b0 6b1 3w0 7b0 12w1 9b½ 10w1
5 Nguyen Vu Thu Hien QDO 2w1 7w0 15b0 16b1 9w½ 19w1 13b1 3w0 11b1
6 Nguyen Thuy Nhung HNO 3b0 21w1 18b1 4w0 11b0 15w1 14b1 8w1 1b½
7 Le Thuy An HCM 13w1 5b1 12w0 14b1 1b0 4w1 3b0 11w1 2w0 5
8 Nguyen Duy Thien An HCM 21w1 3w0 20b1 13b1 12w1 1b0 2w0 6b0 19w1 5
9 Luong Mai Thuy Vy BPH 19b0 20w0 17b1 22w1 5b½ 10w0 16b1 4w½ 13b1 5
10 Nguyen Minh Hien HCM 11b0 14w0 21b0 17w1 16w1 9b1 18b1 13w1 4b0 5
11 Tran Thi Yen Xuan DTH 10w1 2b½ 4w1 3b0 6w1 12b1 1w0 7b0 5w0
12 Tran Minh Y BDU 20b1 19w1 7b1 1w0 8b0 11w0 4b0 15w1 3b0 4
13 Pham Tran Gia Thu HCM 7b0 22b1 16w1 8w0 15b1 14w1 5w0 10b0 9w0 4
14 Nguyen Thi Phuong Thy LAN 18b0 10b1 19w1 7w0 20b1 13b0 6w0 17w0 22b1 4
15 Ho Chau Bao Tram BDU 22w1 1b0 5w1 2b0 13w0 6b0 20w1 12b0 21w1 4
16 Le Ngoc Nguyet Cat TTH 4b0 17w1 13b0 5w0 10b0 22b1 9w0 21b1 18w1 4
17 Tran Huynh Minh Thuy DTH 1w0 16b0 9w0 10b0 22w1 21b1 19w0 14b1 20w1 4
18 Dau Thi Hang Nga BPH 14w1 4b0 6w0 21b1 2w0 20b1 10w0 19b½ 16b0
19 Ngo Thu Giang HNO 9w1 12b0 14b0 20w0 21w1 5b0 17b1 18w½ 8b0
20 Nghiem Thao Tam BRV 12w0 9b1 8w0 19b1 14w0 18w0 15b0 22w1 17b0 3
21 Nguyen Thi Tu Trinh BTR 8b0 6b0 10w1 18w0 19b0 17w0 22b0 16w0 15b0 1
22 Vuong Mong Nhat Nu Xuan Ai HCM 15b0 13w0 2w0 9b0 17b0 16w0 21w1 20b0 14w0 1

NỮ/ GIRLS 9

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Dong Khanh Linh NBI 33b1 3w0 24b1 19w1 8b1 12w1 4b1 2w1 9b1 8
2 Vu Thi Dieu Uyen KGI 9w1 27b1 18w½ 17b1 6w1 4b½ 15w1 1b0 10w1 7
3 Pham Vu Linh Chi HNO 32w1 1b1 17w0 6b0 20w1 13b1 18w1 5b1 4w1 7
4 Nguyen Truc Linh KGI 31w1 15b1 7w1 18b1 12b1 2w½ 1w0 6b1 3b0
5 Le Khanh Phuong HNO 24w1 29b1 6w1 12w0 16b1 7b½ 9w½ 3w0 15b1 6
6 Nguyen Hong Ngoc NBI 25b1 8w1 5b0 3w1 2b0 19w1 12b1 4w0 14b1 6
7 Dao Thien Kim DTH 30b1 23w1 4b0 21w1 15b½ 5w½ 8b½ 16w½ 12b1 6
8 Vu Khanh Linh HNO 21w1 6b0 31w1 9b1 1w0 14b1 7w½ 10b0 22w1
9 Bui Thi Diep Anh QNI 2b0 34w1 14b1 8w0 21b1 16w1 5b½ 15w1 1w0
10 Nguyen Thi Thanh Ha HDU 12b0 36w1 16b0 22b1 11w½ 23w1 17b1 8w1 2b0
11 Phan Nguyen Ha Nhu LDO 19b0 17w0 35b1 30w1 10b½ 18b0 29w1 25w1 16b1
12 Nguyen To Tran HCM 10w1 22b1 13w1 5b1 4w0 1b0 6w0 21b1 7w0 5
13 Pham Hoang Nhat Anh HCM 34b1 16w1 12b0 15w0 24b1 3w0 19b0 17w1 26b1 5
14 Tran Ngoc Minh Tuong HCM 23b0 35w1 9w0 27b1 25b1 8w0 24b1 19w1 6w0 5
15 Pham Thanh Nhan HDU 26b1 4w0 20w1 13b1 7w½ 17w1 2b0 9b0 5w0
16 Nguyen Ngoc Doan Trang DTH 20w1 13b0 10w1 23b1 5w0 9b0 28w1 7b½ 11w0
17 Cao Minh Trang HPH 27w½ 11b1 3b1 2w0 18w1 15b0 10w0 13b0 21w1
  Dang Thuy Hien BRV 35b1 19w1 2b½ 4w0 17b0 11w1 3b0 26w0 30b1
19 Tran Thi Diem Quynh NAN 11w1 18b0 22w1 1b0 23w1 6b0 13w1 14b0 20w½
20 Nguyen Ngoc Son Ha HCM 16b0 28w1 15b0 31w1 3b0 21w0 23b1 24w1 19b½
21 Hoang Minh Thu HCM 8b0 33w1 29w1 7b0 9w0 20b1 25b1 12w0 17b0 4
22 Nguyen Xuan Nhi CTH 28b1 12w0 19b0 10w0 26b1 24w0 27b1 30w1 8b0 4
  Vo Mai Truc BDU 14w1 7b0 32w1 16w0 19b0 10b0 20w0 28b1 34w1 4
  Nguyen Mai Thuy Quynh DTH 5b0 26w1 1w0 29b1 13w0 22b1 14w0 20b0 35b1 4
25 Tran Nguyen Huyen Tran HCM 6w0 31b0 34w1 28b1 14w0 32b1 21w0 11b0 29w1 4
26 Le Thi Nhu Quynh LDO 15w0 24b0 27w½ 32b1 22w0 29b½ 31w1 18b1 13w0 4
27 Ha Minh Giang HNO 17b½ 2w0 26b½ 14w0 36b1 28b0 22w0 35w1 33b1 4
28 Dang Thi Vuong Thuy DLA 22w0 20b0 33b1 25w0 30b1 27w1 16b0 23w0 31b0 3
29 Le Khanh Vy DTH 36b1 5w0 21b0 24w0 31b½ 26w½ 11b0 33w1 25b0 3
30 Pham Viet Ha QNI 7w0 32b0 36w1 11b0 28w0 35b1 34w1 22b0 18w0 3
31 Nguyen Minh Tam HNO 4b0 25w1 8b0 20b0 29w½ 33w½ 26b0 34b0 28w1 3
32 Nguyen Quynh Bao Trang BTR 3b0 30w1 23b0 26w0 33b1 25w0 36-- --- --- 2
33 Nguyen Hong Anh HCM 1w0 21b0 28w0 34b1 32w0 31b½ 35w½ 29b0 27w0 2
34 Nguyen Phuong Thao BNI 13w0 9b0 25b0 33w0 35b0 36w1 30b0 31w1 23b0 2
35 Dang Nguyen Gia Han HCM 18w0 14b0 11w0 36b0 34w1 30w0 33b½ 27b0 24w0
36 Pham Thi Thuy Trang BTR 29w0 10b0 30b0 35w1 27w0 34b0 32-- --- --- 1

NỮ/ GIRLS 11

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Vu Thi Dieu Ai KGI 17b1 21w1 6b0 7w1 10b1 4w½ 3b1 2b½ 8w1 7
2 Nguyen Hoang Anh HCM 11b0 27w1 14b1 23w1 6b1 3w½ 5b1 1w½ 7w1 7
3 Nguyen Thi Minh Oanh HNO 24b1 18b1 5w1 6w½ 4b1 2b½ 1w0 8b½ 9w1
4 Pham Hong Ngoc HNO 5w½ 25b1 20w1 11b1 3w0 1b½ 9w½ 10b½ 12w1 6
5 Bui Ngoc Anh Thi KGI 4b½ 22w1 3b0 12w½ 23b1 9b1 2w0 24w1 10w1 6
6 Nguyen Thanh Thuy Tien HCM 16w1 9b1 1w1 3b½ 2w0 11b1 8w0 7b0 13w1
7 Vu Hoang Lan HNO 12w1 8b1 11w½ 1b0 9w0 19w1 24b1 6w1 2b0
8 Pham Thanh Phuong Thao HPH 26b1 7w0 10b½ 19w½ 13b1 12w1 6b1 3w½ 1b0
9 Le Minh Nhat HCM 19b1 6w0 12b½ 13w1 7b1 5w0 4b½ 18w1 3b0 5
10 Nguyen Huyen Anh BNI 14w0 28b1 8w½ 20b1 1w0 16w1 11b1 4w½ 5b0 5
11 Huynh Thu Truc DTH 2w1 15b1 7b½ 4w0 14b1 6w0 10w0 13b0 18b1
12 Nguyen Ngoc Minh Truc HCM 7b0 26w1 9w½ 5b½ 18w1 8b0 13w½ 16w1 4b0
13 Nguyen Thi Thu Thanh BGI 21b0 17w1 18w1 9b0 8w0 22b1 12b½ 11w1 6b0
14 Ngo Thi Ngoc Ngan BNI 10b1 20b½ 2w0 15b1 11w0 24w0 17b½ 22w½ 23b1
15 Le Nguyen Thao Nguyen PYE 27b1 11w0 19b½ 14w0 16b0 28w1 20b½ 21w1 17b½
16 Nguyen Quang Kim Yen DTH 6b0 19w0 27b½ 28w1 15w1 10b0 23w1 12b0 25w1
17 Tran Phuong Thanh Lan CTH 1w0 13b0 25w1 18b0 26w1 23b½ 14w½ 20b1 15w½
18 Tran Minh Anh DAN 23b1 3w0 13b0 17w1 12b0 21w1 19b1 9b0 11w0 4
19 Le Nguyen To Ngan BRV 9w0 16b1 15w½ 8b½ 21w1 7b0 18w0 25b½ 22b½ 4
20 Nguyen Nhu Thao BDU 28b1 14w½ 4b0 10w0 22b0 26b1 15w½ 17w0 27b1 4
21 Truong Nguyen Diep Anh BDU 13w1 1b0 23w0 22w1 19b0 18b0 27w1 15b0 28w1 4
22 Bui Thi Thai Ngoc BTR 25w½ 5b0 24w½ 21b0 20w1 13w0 26b1 14b½ 19w½ 4
23 Tran Bui Kieu Quang BDI 18w0 24w1 21b1 2b0 5w0 17w½ 16b0 28b1 14w0
24 Phan Thao Nguyen BTR 3w0 23b0 22b½ 27w1 25w1 14b1 7w0 5b0 26w0
25 Vu Thi Hoa BNI 22b½ 4w0 17b0 26w1 24b0 27b0 28w1 19w½ 16b0 3
26 Nguyen Ngoc Tram BGI 8w0 12b0 28w1 25b0 17b0 20w0 22w0 27b1 24b1 3
27 Dang Quynh Anh HCM 15w0 2b0 16w½ 24b0 28b0 25w1 21b0 26w0 20w0
28 Pham Thi Thuy Hoa BTR 20w0 10w0 26b0 16b0 27w1 15b0 25b0 23w0 21b0 1

NỮ/ GIRLS 13

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Pham Hong Minh HCM 23b1 14w1 21b1 6b½ 2w1 8w1 12b1 4b1 3w0
2 Hoang Thi Hai Anh BGI 27w1 7b1 4b½ 12w1 1b0 3w1 6w1 13b1 8w1
3 Do Hoang Minh Tho BDU 9w0 10b1 16w1 24b½ 19w1 2b0 21w1 6b1 1b1
4 Tran Thi Mong Thu BTR 10w1 9b1 2w½ 5b1 6w0 20b1 8b1 1w0 7w½ 6
5 Phan Thi Huong Giang TTH 11w1 16b1 6w0 4w0 22b0 23w1 19b1 10w1 12b1 6
6 Mai Ngoc Nhi DTH 18w1 20b1 5b1 1w½ 4b1 12w0 2b0 3w0 13w1
7 Chau Thi Yen Quyen DTH 19b½ 2w0 15b½ 17w1 21b½ 10w½ 22b1 12w1 4b½
8 Tran Le Dan Thuy BTR 12b0 --1 9w1 13b1 20w1 1b0 4w0 14w1 2b0 5
9 Phan Nguyen Thuy Dung DTH 3b1 4w0 8b0 25w1 12b0 24w1 10b0 15w1 22b1 5
10 Ho Nguyen Minh Phuc CTH 4b0 3w0 18w1 16b1 13w½ 7b½ 9w1 5b0 20w1 5
11 Le Thi Kim Ngan CTH 5b0 15w½ 24b0 18w1 23b½ 25w1 20w½ 21b½ 19b1 5
12 Dao Thi Lan Anh HNO 8w1 13b1 19w½ 2b0 9w1 6b1 1w0 7b0 5w0
13 Le Thi Thu Hien PYE 24b1 12w0 22b1 8w0 10b½ 15w1 14b1 2w0 6b0
14 Nguyen Vu Thuy Vy BRV 17w1 1b0 26w1 20b0 24w1 19b½ 13w0 8b0 25w1
15 Phan Quynh Mai NAN 16w0 11b½ 7w½ 23w½ 27b1 13b0 18w1 9b0 24w1
16 Le Hoang Hanh Dan DLA 15b1 5w0 3b0 10w0 17b0 --1 24b½ 23w1 26b1
17 Ngo Thi My Duyen BDI 14b0 22w0 --1 7b0 16w1 18b0 27w1 25b½ 21w1
18 Do Thi Kim Phung DTH 6b0 24w½ 10b0 11b0 --1 17w1 15b0 26w1 27b1
19 Tran Nguyen Bao Tran HCM 7w½ 27b1 12b½ 21w1 3b0 14w½ 5w0 20b½ 11w0 4
20 Nguyen Hong Phuc LAN 22b1 6w0 23b1 14w1 8b0 4w0 11b½ 19w½ 10b0 4
  Pham Hong Phuong QDO 25w1 26b1 1w0 19b0 7w½ 22w1 3b0 11w½ 17b0 4
22 Doan Thi Hong Nhung HPH 20w0 17b1 13w0 26b1 5w1 21b0 7w0 27b1 9w0 4
23 Tran Thi Nhu Y BDI 1w0 25b1 20w0 15b½ 11w½ 5b0 26w1 16b0 --1 4
24 Hoang Thi Hong Van QDO 13w0 18b½ 11w1 3w½ 14b0 9b0 16w½ --1 15b0
25 Nguyen Thi Thanh An BNI 21b0 23w0 27w1 9b0 26w1 11b0 --1 17w½ 14b0
26 Ly My Truc BDU --1 21w0 14b0 22w0 25b0 27w1 23b0 18b0 16w0 2
27 Tran Thi Minh Khanh BRV 2b0 19w0 25b0 --1 15w0 26b0 17b0 22w0 18w0 1

NỮ/ GIRLS 15

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Phan Nguyen Mai Chi DAN 8b1 13w1 2b½ 3w½ 6b1 14w1 5b1 7w1 12b1 8 38½
2 Nguyen Ngoc Thuy Trang DTH 17w1 14b1 1w½ 4b1 3w1 5w1 7b½ 11b½ 6w1 39
3 Le Thanh Thao QDO 5w1 12b½ 11w1 1b½ 2b0 6w1 14b1 8w0 7b½ 30½
4 Pham Thi Anh Minh DAN 11w1 15b1 16b1 2w0 5b0 7w0 9b½ 10w½ 8b1 5 27½
5 Nguyen Truong Bao Tran CTH 3b0 9w1 12w1 15b1 4w1 2b0 1w0 6b0 18b1 5 27
  Nguyen Thao Han HCM 19w1 16w0 17b1 12b1 1w0 3b0 11w1 5w1 2b0 5 27
7 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH 14b0 11b0 --1 13w1 15w1 4b1 2w½ 1b0 3w½ 5 24
8 Mai Thuy Trang BDU 1w0 10b½ 19w1 11b0 12w1 16b½ 13w1 3b1 4w0 5 23
9 Do Huu Thuy Trang BDU 12w0 5b0 10w1 18b1 14w0 15b1 4w½ 17b½ 11w1 5 20½
10 Le Hoai Bao Duyen HCM 13b0 8w½ 9b0 17w1 19b1 11b0 15w1 4b½ 16w1 5 20
11 Dinh Thi Phuong Thao DAN 4b0 7w1 3b0 8w1 16b1 10w1 6b0 2w½ 9b0 24
12 Nguyen Vuong Ai Minh BDU 9b1 3w½ 5b0 6w0 8b0 19w1 18b1 16w1 1w0 22
13 Nguyen Thi Cam Linh QDO 10w1 1b0 14w0 7b0 --1 17w1 8b0 18w½ 19b1 20
14 Vuong Quynh Huong HNO 7w1 2w0 13b1 16w1 9b1 1b0 3w0 --- --- 4 27
15 Huynh Nhu Phuong Nghi HCM --1 4w0 18b1 5w0 7b0 9w0 10b0 19b1 17w1 4 19
16 Nguyen Thi Thu Trang BDU 18w1 6b1 4w0 14b0 11w0 8w½ --1 12b0 10b0 22
17 Nguyen Le Hang LAN 2b0 --1 6w0 10b0 18w1 13b0 19w1 9w½ 15b0 17
18 Ha Nguyen Mai Anh BPH 16b0 19b1 15w0 9w0 17b0 --1 12w0 13b½ 5w0 13
19 Hoang Hong Anh BRV 6b0 18w0 8b0 --1 10w0 12b0 17b0 15w0 13w0 1 6

NỮ/ GIRLS 17

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts SB.
1 Le Hoang Tran Chau HCM * 1 ½ 1 1 1 1 1 1 25,75
2 Vo Thi Kim Phung TTH 0 * 1 1 1 1 1 1 ½ 21,50
3 Hoang Le My Anh DAN ½ 0 * 1 0 1 1 1 1 16,25
4 Ton Nu Hong An LDO 0 0 0 * 1 1 1 1 1 5 11,50
5 Ngo Ngoc Thao DAN 0 0 1 0 * 1 0 1 1 4 11,00
6 Pham Hong Phuc HCM 0 0 0 0 0 * 1 1 1 3 4,50
7 Tran Thi Thu Thao HNO 0 0 0 0 1 0 * 0 1 2 5,00
8 Nguyen Hai Phuong Uyen BRV 0 0 0 0 0 0 1 * ½ 2,50
9 Ngo Ngoc Phu BRV 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ * 1 4,00

NỮ/ GIRLS 20

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Pham Bich Ngoc KGI 10w1 5b1 9w1 2b0 3b1 4w1 6w1 7b1 11w1 8
2 Nguyen Thi Thuy Trien BDI 8b½ 12w1 3b½ 1w1 7b½ 5w1 4b0 11b1 10w1
3 Le Thi Ha HPH 11w1 6b½ 2w½ 10b1 1w0 7w1 9b1 4w1 5b0 6
4 Nguyen Thi Diem Huong BTR 7w½ 9b0 13w1 5b1 6w1 1b0 2w1 3b0 12w1
5 Nguyen Thi Hanh BNI 14b1 1w0 11b1 4w0 9w1 2b0 13b1 8w½ 3w1
6 Le Thi Thu Huong BDI 12b1 3w½ 7b0 8w1 4b0 11w1 1b0 14b1 13w½ 5
7 Nguyen Thi Thu Quyen BNI 4b½ 8w½ 6w1 9b½ 2w½ 3b0 10w1 1w0 14b1 5
8 Vo Thi Bich Lieu BTR 2w½ 7b½ 10w0 6b0 12b1 13w0 14w1 5b½ 9w1
9 Nguyen Hong Minh NBI 13b1 4w1 1b0 7w½ 5b0 14b1 3w0 12w0 8b0
10 Nguyen Thi Anh Minh HCM 1b0 14w1 8b1 3w0 11b½ 12w½ 7b0 13w½ 2b0
11 Ho Thi Tinh BDI 3b0 13w1 5w0 14b1 10w½ 6b0 12b1 2w0 1b0
12 Le Thi Hoa HPH 6w0 2b0 14w0 13b1 8w0 10b½ 11w0 9b1 4b0
13 Vu Thien Tram Anh HCM 9w0 11b0 4b0 12w0 14w½ 8b1 5w0 10b½ 6b½
14 Tran Le Tu Uyen BRV 5w0 10b0 12b1 11w0 13b½ 9w0 8b0 6w0 7w0

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com

ĐIỀU LỆ GIẢI CỜ VUA TIÊU CHUẨN

I. MỤC ĐÍCH
- Phát triển phong trào tập luyện và xây dựng lực lượng vận động viên Cờ vua trong các đối tượng Thanh, Thiếu niên và học sinh toàn quốc.
- Tuyển chọn vận động viên năng khiếu vào đội dự tuyển Quốc gia để tham gia các Giải trẻ Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á.
II. THÀNH PHẦN VÀ ĐỐI TƯỢNG THI ĐẤU
- Giải tiến hành cho các đối tượng nam, nữ ở các hạng tuổi:
+ 7 tuổi: Sinh từ 01/01/2002 trở lại đây.
+ 9 tuổi: Sinh từ 01/01/2000 trở lại đây.
+ 11 tuổi: Sinh từ 01/01/1998 trở lại đây.
+ 13 tuổi: Sinh từ 01/01/1996 trở lại đây.
+ 15 tuổi: Sinh từ 01/01/1994 trở lại đây.
+ 17 tuổi: Sinh từ 01/01/1992 trở lại đây.
+ 20 tuổi: Sinh từ 01/01/1989 trở lại đây.
- Các tỉnh, thành, ngành được cử ở mỗi hạng tuổi: 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ dự thi tranh giải cá nhân và đồng đội.
- Đơn vị chỉ có 01 VĐV dự thi cá nhân không được tính xếp hạng đồng đội ở từng hạng tuổi nhưng vẫn được tính xếp hạng toàn đoàn Thiếu niên Nhi đồng (hạng tuổi 7, 9, 11, 13) và đoàn trẻ (hạng tuổi 15, 17, 20) nếu dự đủ các hạng tuổi.
- Riêng đơn vị đăng cai được cử thêm 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ thi đấu ở từng hạng tuổi.
III. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU
- Giải tiến hành tại Đồng Tháp, từ ngày 07 đến 15/7/2009.
- 9 giờ ngày 07/7/2009 tiến hành thủ tục đăng ký, kiểm tra hồ sơ.
- 19 giờ ngày 07/7/2009 xếp cặp, bốc thăm thi đấu. Đơn vị nào không đến kịp nộp hồ sơ lúc 09 giờ coi như không tham dự thi đấu.
- Thời gian thi đấu cho các đối tượng: Mỗi bên 90 phút hoàn thành ván cờ.
IV. HÌNH THỨC THI ĐẤU
- Giải tiến hành theo hệ Thụy Sỹ có điều chỉnh trong 9 ván.
- Nếu có 10 VĐV trở xuống thì thi đấu vòng tròn 1 lượt.
- Ván cuối cùng các VĐV cùng địa phương không gặp nhau.
- Xếp thứ tự hạt giống theo ELO quốc tế, thứ hạng giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc năm 2008, xếp theo vần tên (A, B, C...)
Áp dụng luật thi đấu của Ủy ban TDTT ban hành năm 2004.
V. XẾP HẠNG
- Xếp hạng cá nhân: Lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, ván giữa các đấu thủ (nếu gặp nhau) và màu quân của ván này. Nếu bằng nhau sẽ bốc thăm để xác định thứ hạng.
- Xếp hạng đồng đội: Theo tổng thứ hạng của 02 VĐV xếp hạng cá nhân cao nhất. Nếu bằng nhau, xét đến tổng điểm của 02 VĐV này. Cuối cùng nếu bằng nhau đội có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.
- Xếp hạng toàn đoàn:
+ Đoàn Thiếu niên, nhi đồng: Theo tổng thứ hạng của 04 VĐV nam và 04 VĐV nữ xếp hạng cao nhất ở các hạng tuổi 7, 9, 11, 13 (mỗi hạng tuổi chỉ tính 01 VĐV).
+ Đoàn trẻ: Theo tổng thứ hạng của 03 VĐV nam và 03 VĐV nữ xếp hạng cao nhất ở các hạng tuổi 15, 17, 20 (mỗi hạng tuổi chỉ tính 01 VĐV).
Nếu bằng nhau, đoàn có VĐV nữ ở hạng tuổi nhỏ nhất xếp cao hơn được xếp trên.
VI. KHEN THƯỞNG
- Các đội và cá nhân đạt Nhất, Nhì, Ba hạng tuổi 7, 9, 11, 13, 15, 17 và 20 được nhận: Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục TDTT và Giải thưởng của Ban tổ chức.
- Các đoàn và các đội Nhất, Nhì, Ba được nhận cờ thưởng của Tổng cục TDTT và Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Các VĐV được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp VĐV Cờ vua Quốc gia.
- Các VĐV đoạt Giải được nhận phần thưởng theo quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ.
VII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
- Các đơn vị đài thọ kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi vận động viên là 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) cho Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Ngoài các đối tượng dự thi kể trên, mỗi đơn vị có thể cử thêm các VĐV nam và các VĐV nữ dự thi, nhưng phải nộp lệ phí thi đấu mỗi người là 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) cho Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Tất cả các vận động viên phải mang theo giấy khai sinh bản gốc (không chấp nhận bản sao) cho các vận động viên dưới 15 tuổi, trên 15 tuổi mang theo chứng minh thư, hoặc hộ khẩu gốc, hoặc thẻ vận động viên đã được cấp.
- Liên đoàn Cờ Việt Nam tiến hành cấp thẻ cho VĐV. Lệ phí cấp thẻ 30.000đ và 02 ảnh 4 x 6.
- Các địa phương phải đăng ký dự giải theo mẫu quy định của điều lệ (mẫu đăng ký phải được đánh máy và có ký xác nhận của Lãnh đạo Sở và Phòng TDTT các ngành) và gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam (36 Trần Phú – Hà Nội). Số Fax: (04)38232471 trước ngày 20/6/2009.