GIẢI CỜ VUA TIÊU CHUẨN THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2004
VIETNAM YOUTH STANDARD CHESS CHAMPIONSHIP 2004

Giải được tổ chức Từ 25/6 đến 03/7 năm 2004 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

The Championship was held from June 25th to July 3rd in Vung Tau city.

brvttre2004

Nam -Boys: 7 9 11 13 15 17 20
Nữ - Girls: 7 9 11 13 15 17 20

NAM 7 - BOYS 7

Đồng đội - Team: 1. Kiên Giang, 2. Hà Nội, 3. TPHCM
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Hoàng Phó Tùng
Trần Tuấn Minh
Đặng Quốc Vương
Lư Chấn Hưng
Lê Hữu Thái
Trương Bảo Thạch
Lê Thành Tài
Mai Sỹ Hoàng
Lưu Bá Thành
Nguyễn Trí Thiên
Vũ Quân
Lê Phát Lộc
Phạm Văn Hải
Dương Đức Dĩnh
Vũ Duy Phương
Cao Xuân Huy
Trần Trọng Thi
Nguyễn Ngọc Minh Trí
Đào Thiên An
Trần Anh Trung
Lã Quốc Anh
Lê Thành Công
Hồ Khánh Duy
Đoàn Khôi Nguyên
Tô Ngọc Qui Lân
Thái Bình
Hà Nội
Kiên Giang
Kiên Giang
Lâm Đồng
TPHCM
TPHCM
Hà Nội
Tiền Giang
Bắc Ninh
Hà Nội
Đồng Tháp
Hải Dương
Bắc Giang
Quảng Ninh
Tiền Giang
Cần Thơ
TPHCM
Đồng Tháp
TPHCM
TPHCM
Bà Rịa - Vũng Tàu
TPHCM
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bến Tre
16b1
8w1
25w1
12b0
19b1
20w1
14b1
2b0
21w1
23w1
13w1
4w1
11b0
7w0
24b1
1w0
22b1
r1
5w0
6b0
9b0
17w0
10b0
15w0
3b0
6w1
7b1
5b0
10w1
3w1
1b0
2w0
19w1
15b1
4b0
18b1
17b1
22w1
23b1
9w0
20b½
12w0
11w0
8b0
16w½
24w1
13b0
14w0
21b0
r1
9b1
11w1
15w1
25b1
12b1
21w1
13w0
10b1
1w0
8w0
2b0
5w0
7b1
18w1
3b0
17w0
16b1
14b0
23w1
24b1
6b0
r1
19b0
20w0
4w0
2w1
1b0
17b1
6w1
14w1
4b0
21b1
9w0
8b1
22b1
20w1
13b½
12w½
5b0
19w1
23b1
3w0
25w1
15b0
11b0
7w0
10w0
16w0
r1
18b0
5b1
4w½
11w1
2b½
1w0
15w1
18w1
12b0
13w1
16w1
3b0
8w1
9b0
17w½
6b0
10b0
14b½
7b0
22w1
21w½
20b½
19b0
r1
25b1
24w0
3w½
12b1
1b½
7w1
9b1
17b1
4b0
24w1
5w0
11b0
10w1
2w0
14w1
13b0
18w0
r1
6w0
15b1
20b1
19w0
25w1
23w1
22b0
8b0
21b0
4b1
5w1
9w1
1w0
2b0
11w½
8w½
7b½
3b0
12w1
6b½
10b0
19b1
20w1
r1
21w1
18b1
17w0
13w0
14b0
16b0
24b½
25w1
22w½
23b0
13w1
3b1
2w0
11b1
6w0
5b1
17b1
14w1
10w0
9b1
4w0
16b0
1b0
8b0
21b1
12w1
7w0
19w0
18b1
r1
15w0
25b1
24b1
23w0
22w0
10b1
6w1
13b1
5w½
4b½
2b0
11w1
16w1
19b1
1w0
7b0
23w1
3w0
24w1
17w½
8b0
15b½
22b1
9w0
25w1
r1
18w0
12b0
14b0
20b0
8.5
7.5
6.5
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3
2.5
1

TOP

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1. Kiên Giang, 2. TPHCM, 3. Hà Nội
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Duy Trung
Phạm Bá Lộc
Nguyễn Phước Tâm
Chế Quốc Hữu
Võ Hoài Thương
Trần Ngô Thiên Phú
Nguyễn Xuân Trường
Đinh Ngọc Hà
Nguyễn Hà Phương
Trương Quốc Trưởng
Vương Trung Hiếu
Đinh Bá Tước
Vũ Phi Hùng
Nguyễn Huỳnh Trọng Hải
Phạm Hoài Nam
Lê Minh Hoàng
Vũ Quang Quyền
Bùi Trọng Hào
Nguyễn Tấn Thịnh
Phạm Thanh Công
Lê Nhật Minh
Hoàng Đa Bảo
Nguyễn Anh Tú
Lê Hà Phan
Nguyễn Quang Nhật
Phùng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Gia
Lê Ngô Khang
Bồ Huỳnh Nhật Trường
Lê Thanh Liêm
Đoàn Trọng Trung
Bùi Minh Thiên
Lê Thanh Duy
Phạm Trường Giang
Nguyễn Đình Tài Anh
Phạm Âu Phi
Trần Thanh Tùng
Nguyễn Tuấn Minh
Vũ Trung Thái
Dương Tuấn Anh
Trần Quang Vinh
Nguyễn Quang Phúc
Võ Nam Huỳnh Anh
Dương Tuấn Minh
Cù Lê Anh
Nguyễn Anh Nguyên
Võ Cao Tuệ
Tống Đức Thịnh
Nguyễn Lê Phúc Hà Nội
Kiên Giang
Kiên Giang
Cần Thơ
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
TPHCM
Đồng Tháp
Ninh Bình
Bắc Giang
Đồng Tháp
Ninh Bình
Hà Nội
Quảng Ninh
Đồng Tháp
Hà Nội
Ninh Bình
TPHCM
Bắc Ninh
Bến Tre
Thái Bình
Cần Thơ
Bình Định
Hà Nam
Quảng Trị
Thừa Thiên - Huế
TPHCM
Thanh Hóa
Đồng Nai
Bình Dương
Đồng Tháp
Đồng Nai
TPHCM
Bến Tre
Hải Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hải Phòng
Bà Rịa - Vũng Tàu
TPHCM
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Thái Nguyên
Thanh Hóa
TPHCM
Đồng Nai
Bắc Giang
Bình Định
Tiền Giang
Phú Yên
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Nghệ An
27w1
39b1
29w1
41w1
37w1
7b1
6w0
38w1
46b½
28b0
31b0
26w1
36b1
25b0
16b0
15w1
33w1
50b1
34b0
22w0
47b½
20b1
40b1
48b1
14w1
12b0
1b0
10w1
3b0
45w1
11w1
35b1
17b0
19w1
32w0
13w0
5b0
8b0
2w0
23w0
4b0
49w1
44w0
43b1
30b0
9w½
21w½
24w0
42b0
18w0
22b½
25w1
44b1
24b1
32b1
28w1
38b1
9b0
8w1
39w1
19b½
23b1
42w½
47w1
40w1
17b½
16w½
30w0
11w½
27b0
46w1
1w½
12w0
4w0
2b0
45w1
20w1
6b0
43w0
18b1
34w½
5w0
35w1
31b½
33b0
49b1
50w1
7w0
10b0
15b0
48w0
13b½
29b1
3w0
26b0
21b0
14b0
41b1
36w0
37b0
17w1
5b1
6w1
30w½
2w0
3b0
23w1
27w1
42b1
37b1
46w0
13w0
12b1
44b1
48b1
21w½
1b0
24w1
47b1
29w1
16b½
34b1
7b0
18b0
33w0
28b1
8b0
26w0
20b0
4b½
43b1
36b1
25b1
22w0
49w1
32w0
10w0
45b1
50b1
41w1
40b0
9w0
31w0
14w0
38w0
11b1
19w0
15w0
35b0
39w0
9b1
3w½
2b½
22b½
33b1
8w1
26b1
6b0
1w0
12w½
20w1
10b½
31w1
15w½
14b½
30b½
46b1
21b0
42w1
11b0
18w1
4w½
44w1
28w1
40b1
7w0
48w1
24b0
45w0
16w½
13b0
34w0
5w0
32b1
39b1
43w1
38b0
37w1
35w0
25w0
47w1
19b0
36b0
23b0
29b1
17w0
41b0
27b0
r1
r0
2w1
1b0
13w1
6w1
30w1
4b0
21w1
24w1
12b0
31b1
42b1
9w1
3b0
34b1
26w1
19w0
22w1
38w1
16b1
28b0
7b0
17b0
27b1
8b0
32w0
15b0
23w0
20w1
r1
5b0
10w0
25b1
46b1
14w0
36w1
35b0
41w1
18b0
49b1
44b1
37b0
11w0
45b½
40w0
43w½
33w0
48b1
47w0
39w0
r0
3b1
12w1
1w0
5b½
4w½
33w1
14b½
22b1
34w1
15w0
16w½
2b0
17w0
7w½
10b1
11b½
13b1
32b1
30b0
48w1
35w1
8w0
31w0
37w1
39b1
36w1
40b1
38b1
41b1
19w1
23b1
18w0
6b0
9b0
21b0
26b0
24b0
28w0
25w0
27w0
29w0
47b½
46w1
r1
49w1
43b0
42w½
20b0
45b0
r0
4w½
15b1
17b½
1b½
7b0
30b1
5w1
21w1
19b½
13w1
35b1
31b1
10b0
18b1
2w0
32w½
3w½
14w0
9w½
46b1
8b0
27b0
28b1
33b½
26w1
25b0
22w1
23w0
40w1
6w0
12w0
16b½
24w½
45w½
11w0
47w1
44w1
39b0
38w1
29b0
49b1
43w1
42b0
37b0
34b½
20w0
36b0
r1
41w0
r0
7b1
17w1
14b1
8w½
15b1
10w½
1w0
4b½
27w1
6b½
30w1
21w½
32w1
3w0
5w0
33b1
2b0
23b1
25w1
36w1
12b½
37w1
18w0
31w1
19b0
39w1
9b0
34w1
42w1
11b0
24b0
13b0
16w0
28b0
45b1
20b0
22b0
48w1
26b0
43b½
44w1
29b0
40w½
41b0
35w0
r1
49w1
38b0
47b0
r0
5b½
6b½
4w½
3b½
1w½
2w½
8b½
7w½
18b1
19w1
17b1
14w½
21b1
12b½
30b1
24w1
11w0
9w0
10b0
35b1
13w0
28w½
25b½
16b0
23w½
27b½
26w½
22b½
31b½
15w0
29w½
33w½
32b½
47w1
20w0
45w1
43w1
42b1
41w½
r1
39b½
38w0
37b0
49w1
36b0
48b½
34b0
46w½
44b0
r0
7.5
7
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
3
2.5
1
0

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1. Đồng Nai, 2. TPHCM, 3. Đà Nẵng.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Nguyễn Khương Duy
Phạm Minh Khoa
Phạm Thành Thông
Đỗ Đức Minh
Đặng Hoàng Sơn
Đặng Duy Linh
Lê Trọng Đề Toàn
Nguyễn Hoài Nam
Lê Thành Đạt
Phạm Đức Trí
Lê Hà Thế Nghĩa
Bùi Trung Hiếu
Nguyễn Huy Hoàng
Trần Quang Khải
Huỳnh Lâm Bình Nguyên
Bùi Mạnh Hùng
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Đình Dũng
Phạm Đức Trí
Đặng Anh Tuấn
Dương Mạnh Hồng
Nguyễn Bình Nguyên
Lê Hoàng Nhật
Nguyễn Trọng Hùng
Nguyễn Văn Hải
Hứa Thiên Tân
Nguyễn Trần Sỹ Nguyên
Lê Nguyễn Quốc Thuận
Trịnh Đình Tiến
Nguyễn Bình Phương Khang
Đặng Thanh Long
Nguyễn Quốc Thanh
Ngô Quang Huy
Nguyễn Thành Luân
Phan Trọng Việt
Nguyễn Trung Đức
Nguyễn Gia Thịnh
Võ Lê Minh
Vũ Đình Văn
Hoàng Minh Hảo
Nguyễn Thành Trung
Đặng Văn Hiếu
Trương Thanh Lâm
Đỗ Hoàng Quốc Chính
Nguyễn Công Phú
Lê Hữu Hậu
Võ Duy Thoại
Nguyễn Phú Hiển
Võ Ngọc Giang
Mã Anh Triết
Đồng Nai
Đồng Nai
Quảng Bình
TPHCM
TPHCM
Đà Nẵng
Thanh Hóa
Quân Đội
Đà Nẵng
Cần Thơ
Hà Nội
Hải Dương
Quảng Ninh
TPHCM
TPHCM
Thanh Hóa
Hải Dương
Cần Thơ
TPHCM
Thái Nguyên
Bắc Ninh
Bình Dương
Hà Tây
Bình Định
Hà Nội
TPHCM
Bình Dương
Bến Tre
Hà Tĩnh
Bến Tre
Quảng Bình
Hà Tây
Phú Yên
Phú Yên
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Quảng Trị
Tiền Giang
Bình Định
Bắc Giang
Bắc Giang
Bà Rịa - Vũng Tàu
Ninh Bình
Bình Dương
Quân Đội
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lâm Đồng
Phú Yên
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu2
27b1
17w1
46w1
47w1
42b½
31b1
32w1
33b1
12w1
18w½
14w1
9b0
45b1
11b0
30w1
29w1
2b0
10b½
49b1
23w½
48b1
37b0
20b½
39b0
34w1
40b1
1w0
41w1
16b0
15b0
6w0
7b0
8w0
25b0
43b0
50b1
22w1
44b1
24w1
26w0
28b0
5w½
35w1
38w0
13w0
3b0
4b0
21w0
19w0
36w0
3w1
26b½
1b0
36b0
10w1
43w1
19b½
28w1
38b1
5b0
21b½
44w1
39w1
48w1
37b1
25w0
40w1
20w0
7w½
18b1
11w½
30w1
42w1
45w1
16b1
2w½
46b1
8b0
34b0
22b0
35b1
49w1
41b½
29w1
31w0
4w1
15w0
9w0
13b0
17b0
33w½
23b0
6b0
12b0
24b0
27w0
50w1
14b0
32b0
47b0
9b1
21w1
47w1
23w1
11b1
36b1
26w1
15b½
1w0
41w1
5w0
22w½
25b1
31b1
8w½
39b1
43b1
42b1
20b½
19w½
2b0
12b½
4b0
32b1
13w0
7b0
34w1
38w1
40w1
44w1
14w0
24w0
37w1
27b0
48b½
6w0
33b0
28b0
16w0
29b0
10b0
18w0
17w0
30b0
49b½
50b1
3b0
35w½
45w½
46w0
15w1
5b1
24b1
20b1
2w0
13w0
8b0
7w1
19b1
22b½
18b½
21b½
6b1
25w1
1b0
27w½
36w½
11w½
9w0
4w0
12w½
10w½
33w0
3w0
14b0
28w1
16b½
26b0
49w1
43w0
38b1
34b1
23b1
32w0
44b½
17b½
47b1
31w0
46b1
50w1
42w1
41b0
30b1
35w½
48w½
39w0
37w0
45b½
29b0
40b0
13b1
8w1
6w½
14w½
7b1
3b½
5w0
2b0
27w0
24w1
22w0
20w0
1w0
4b½
16w½
15b½
33b1
37b1
43b1
12b1
32b1
11b1
39b1
10b0
31w1
36b1
9b1
29w½
28b½
47b½
25b0
21w0
17w0
41w1
46w½
26w0
18w0
48b1
23w0
45b1
34b0
50w½
19w0
49b1
40w0
35b½
30w½
38w0
44w0
42b½
2w½
1b½
27b1
5b1
4w0
17w1
33b1
13w1
18b½
20b1
34w1
24b1
8b0
26b1
19b½
21b1
6b0
9w½
15w½
10w0
16w0
25w0
28w½
12w0
22b1
14w0
3w0
23b½
36w1
48w1
32w1
31b0
7w0
11b0
47w1
29b0
46b½
43w1
40b0
39w1
44b½
45w1
38b0
41w½
42b0
37w½
35b0
30b0
50b1
49w0
4b½
6w1
8w1
1w½
13b1
2b0
21w½
3b0
29w1
14b½
28b1
31w1
5w0
10w½
27w1
18w0
19w1
16b1
17b0
40b1
7b½
38b1
36b1
41b1
26w½
25b½
15b0
11w0
9b0
33w1
12b0
47w1
30b0
42w1
37b1
23w0
35w0
22w0
44w½
20w0
24w0
34b0
46w1
39b½
50w1
43b0
32b0
49b½
48w½
45b0
14w1
3b½
2w½
17b1
25w1
15w1
23b1
18w½
10b1
9w0
27b½
13b1
12w0
1b0
6b0
26b½
4w0
8b½
30w½
22b½
29w1
20w½
7w0
40w1
5b0
16w½
11w½
35b½
21b0
19b½
34w1
43b1
38w½
31b0
28w½
39b1
44b1
33b½
36w0
24b0
49w1
47b½
32w0
37w0
46b1
45w0
42w½
50w1
41b0
48b0
6b½
4w½
9b1
2b½
18b1
1w½
14b1
12b½
3w0
25b1
26w1
8w½
32b1
7w0
22w½
17w½
16b½
5w0
38b1
21w½
20b½
15b½
31b1
35w1
10w0
11b0
30b½
36w1
37w1
27w½
23w0
13w0
45b1
43w1
24b0
28b0
29b0
19w0
50b1
41w½
40b½
48w1
34b0
46w½
33w0
44b½
49b½
42b0
47w½
39w0
7.5
7
7
6.5
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
2.5
2.5
2.5
2.5
0.5

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Phú Yên, 3. Nghệ An.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Tôn Thất Như Tùng
Trần Ngọc Lân
Huỳnh Thanh Tịnh
Đoàn Vũ Hoàng Minh
Nguyễn Ngọc Hiệp
Phan Phương Đức
Huỳnh Vĩnh Thắng
Đoàn Duy Hưng
Nguyễn Đình Quang
Lý Quốc Long
Dương Thượng Công
Lê Nhật Hoàng
Ninh Công Quyền
Nguyễn Mạnh Cường
Vũ Minh Hoàng
Đồng Bảo Nghĩa
Phạm Minh Tài
Trần Hữu Quốc Thắng
Đặng Thế Nam
Nguyễn Anh Quây
Nguyễn Văn Thành
Chu Trường Vy
Phạm Thanh Nhàn
Nguyễn Lê Cảnh
Nguyễn Thế Vinh
Phạm Phúc Đức
Nguyễn Tuấn Anh
Trần Anh Tú
Bạch Công Trọng
Nguyễn Mạnh Trường
Phan Đình Nhật Khánh
Nguyễn Đình Thuần
Trần Quốc Đoàn
Bùi Khánh Toàn
Trần Ngọc Sơn
Nguyễn Quang Đức
Trần Mạnh Chí
Thái Nguyễn Minh Khang
Trần Văn Thịnh
Phan Phúc Tân
Đinh Việt Linh
TPHCM
Hà Nội
Phú Yên
Phú Yên
TPHCM
Nghệ An
Bình Dương
Quân Đội
Thừa Thiên - Huế
Cần Thơ
Đồng Tháp
Nghệ An
Ninh Bình
Nghệ An
Quảng Ninh
Bắc Giang
Bắc Ninh
Thừa Thiên - Huế
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Đà Nẵng
Hà Nội
Bến Tre
Đà Nẵng
Quân Đội
TPHCM
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lâm Đồng
Hà Tĩnh
Bình Dương
Hà Tĩnh
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Lâm Đồng
Quảng Trị
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
Bến Tre
Bình Định
14w1
32b1
11b1
20w1
31w1
33b1
39b1
18b0
23b1
38w1
3w0
40w1
30w½
1b0
41w1
37w1
21w0
8w1
28b0
4b0
17b1
34w½
9w0
36b1
35b1
27b1
26w0
19w1
r1
13b½
5b0
2w0
6w0
22b½
25w0
24w0
16b0
10b0
7w0
12b0
15b0
9b1
28w1
10w1
24b1
7b1
12w½
5w0
23w1
1w0
3b0
38b1
6b½
19b0
27w0
21b1
34b1
41b1
25b1
13w1
36w1
15w0
30b½
8b0
4w0
18w0
29w½
14b1
2b0
26b½
22w½
35w1
37b½
40b1
16w0
31b0
20b0
32w½
11w0
r1
33w0
17w0
15w1
18b1
4b1
3w0
16w1
29b1
20b1
19w½
33b1
30w1
39w1
26w½
37w1
23b0
1b0
5b0
31w½
2w0
8b½
7w0
22b½
21w½
14w1
28b½
27b0
12b½
25w1
24w½
6w0
10b0
17b½
34w½
9w0
32b½
41w1
38w1
13b0
36b0
11b0
r1
35b0
2b1
1w0
5w1
16b1
3b0
18w1
10w1
24b1
27w1
7b0
26b½
15b1
31b1
41w1
12w0
4w0
29b1
6b0
22w1
34b½
28w0
19b0
25b1
8w0
23w0
11w½
9b0
21b1
17w0
36w½
13w0
40b1
39b0
20w½
37b½
30b½
35w½
r1
33w1
32w0
14b0
3w1
4b½
1b0
2w½
6w1
5b0
17b0
13b½
12b1
39w1
19w½
9w0
8w½
40w1
27b½
23b½
7w1
32w½
11b½
31w1
35b½
29w½
16w½
30b0
38b0
28b½
15w½
26w½
22b½
24w1
20b0
18b½
37w1
36b½
21w½
34w½
33b0
25w1
10b0
14b0
r1
5b1
17w1
9w½
6b1
1w0
4w0
13w½
11w½
3b½
26b1
8b½
19b0
7b½
39b1
28w1
27w0
2b0
30w1
12w1
21b½
20w½
38b½
32b1
33w½
31b½
10w0
16b1
15b0
36w1
18b0
25w½
23w0
24b½
35w½
34b½
29b0
r1
22w½
14w0
41b0
40w1
4w½
9b1
19b1
1b½
10b0
11b1
27b1
17b1
2w0
5w1
6w0
28w1
18w1
29w1
23b1
35b1
8w0
13b0
3w0
26w1
33b½
32w1
15w0
41b1
r1
20b0
7w0
12b0
14b0
34w1
36b½
22b0
21w½
30b0
16w0
31w½
38w1
37b0
40b0
39w1
24w0
10b1
3b1
2w0
13w1
20w1
9w1
15b1
12w1
6b0
1w0
23b1
8b0
4b0
19w1
7w0
18w1
30w1
16b0
14b0
5b0
38w1
27b½
11w0
29w½
36w1
33w½
22w½
37w½
24b½
17b0
40w½
35w1
26b½
r1
32b0
25b0
28b½
21b0
41w1
31b½
39b0
6w½
8w½
14w1
7b½
15b1
1b½
4w½
2b½
16w1
13b½
17w1
27w1
10w½
3b0
5w0
9b0
11b0
33w1
21w½
22b½
19b½
20w½
37b1
34b1
32w1
30b½
12b0
29b½
28w½
26w½
39w1
25b0
18b0
24w0
r1
40b1
23w0
41w1
31b0
36w0
38b0
8
7
6,5
6,5
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
2,5
2

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Bắc Giang, 3. Cần Thơ.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Nguyễn Đức Hòa
Lý Hồng Nguyên
Trần Thanh Tú
Trần Mạnh Tiến
Hoàng Văn Ngọc
Phạm Chương
Nguyễn Tiến Hùng
Ngô Trung Tín
Vũ Tiến Mạnh
Hoàng Nguyễn Quang Nguyên
Phan Trọng Bình
Bảo Khoa
Lê Trọng Bắc
Hoàng Phan Minh
Nguyễn Viết Chung
Trương Đình Vy
Nguyễn Nhật Dương
Nguyễn Quang Huy
Phan Đăng Khoa
Đặng Giang Nam
Nguyễn Minh Hùng
Trần Hoành Nghị
Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Đinh Giang Nam
Bùi Đắc Khương
Trịnh Bình Nguyên
Lâm Thành Nhơn
Đỗ Minh Phụng
Lưu Công Tùng
Cù Minh Đức
Nguyễn Đăng Tiến Lực
Thái Minh Hải
Nguyễn Vũ Long
Lê Trần Minh Nhật
Nguyễn Hà Phương Duy
Huỳnh Phạm Đăng Vinh
Cần Thơ
TPHCM
Đồng Tháp
Hải Phòng
Bắc Giang
TPHCM
Bắc Giang
Long An
Bắc Ninh
Thừa Thiên - Huế
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lâm Đồng
Thanh Hóa
Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Cần Thơ
Hà Nội
Hà Nội
Đà Nẵng
Quảng Bình
Bình Dương
Đồng Tháp
Lâm Đồng
Ninh Bình
Bình Dương
Quảng Bình
Bình Định
Đà Nẵng
Thái Nguyên
Bình Định
TPHCM
Lâm Đồng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Bà Rịa - Vũng Tàu2
32w1
26w1
30b0
28w1
12b1
10b1
9b0
27w1
7w1
6w0
24w0
5w0
16b0
33b1
31w1
13w1
34b1
35b1
22b1
29w½
36b1
19w0
25b0
11b1
23w1
2b0
8b0
4b0
20b½
3w1
15b0
1b0
14w0
17w0
18w0
21w0
24b1
18b½
35w1
17b1
15w1
9w0
33w1
19b½
6b1
31b1
26b1
27b1
22w1
25w1
5b0
21b1
4w0
2w½
8w½
23b0
16w0
13b0
20w1
1w0
14b0
11w0
12w0
34w1
30w1
29b0
10w0
36w1
7b0
28b0
3b0
32b0
9w1
19w1
11b1
14w½
16b1
29w1
20b½
18w1
1b0
17w½
3w0
13w½
12b½
4b½
32w1
5w0
10b½
8b0
2b0
7w½
23w½
27w0
21b½
30b1
28w0
35b1
22b1
25b1
6b0
24w0
33b1
15b0
31w0
36w1
26w0
34b0
5b1
4b1
6w1
2w0
1w0
3b0
21w1
14b1
16w½
23b1
32b1
29b1
25w0
8w0
28b1
9b½
24b1
19w½
18b½
27b1
7b0
35b1
10w0
17w0
13b1
30w1
20w0
15w0
12w0
26b0
34w1
11w0
36b1
31b0
22w0
33w0
2w1
1b0
15b1
16b1
8b0
26w1
17b1
5w1
10b1
9w0
18w1
14w0
23w1
12b1
3w0
4w0
7w0
11b0
28w½
31w1
29w1
34w1
13b0
25b½
24w½
6b0
33b1
19b½
21b0
32w1
20b0
30b0
27w0
22b0
36b1
35w0
8b1
7w1
14w1
9b1
20w1
15b1
2b0
1w0
4w0
28b½
16b½
19b1
24b1
3b0
6w0
11w½
21w1
25w½
12w0
5b0
17b0
26b1
31b0
13w0
18b½
22w0
30w½
10w½
36w1
27b½
23w1
35w1
34b½
33w½
32b0
29b0
3w½
6b½
1b½
8w1
13b0
2w½
12w1
4b0
14b1
16w1
17w1
7b0
5w1
9w0
25b1
10b0
11b0
30b1
21b½
28w½
19w½
31w1
36w1
29b½
15w0
27w1
26b0
20b½
24w½
18w0
22b0
33b1
32w0
35b½
34w½
23b0
4b½
3w1
2b0
1w½
22w1
13w1
8w½
7b½
11w1
15b1
9b0
20w1
6b0
28b1
10w0
31b1
18b½
17w½
29w1
12b0
24b½
5b0
26w1
21w½
32b½
23b0
36b1
14w0
19b0
34b1
16w0
25w½
35b1
30w0
33w0
27w0
6w½
9w1
4w1
3b0
14b1
1b½
10b1
12w½
2b0
7w0
13w½
8b½
11b½
5w0
22b½
18w½
19w½
16b½
17b½
32w1
28w1
15w½
30b1
27b½
33w½
34w1
24w½
21b0
35w½
23w0
36b½
20b0
25b½
26b0
29b½
31w½
7.5
7
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
2
2
0.5

TOP

NAM 17 - BOYS 17

Đồng đội - Team: 1.TPHCM, 2. Kiên Giang, 3. Thừa Thiên - Huế.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Nguyễn Ngọc Phụng
Phạm Đức Thắng
Nguyễn Huy Cường
Ngô Mạnh Hà
Võ Thành Ninh
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Hào Hiệp
Tô Ngọc Minh
Nguyễn Thành Nghĩa
Quách Phương Minh
Bùi Đức Tiệp
Hoàng Minh Phong
Lê Văn Hòa
Trần Minh Đức
Võ Thành Công
Nguyễn Minh Thanh
Hoàng Minh Phương
Nguyễn Huỳnh Minh Toàn
Lê Sỹ Hiếu
Trần Ngọc Thành
Nguyễn Quốc Anh
Trịnh Quang Hưng
Đồng Tháp
TPHCM
Kiên Giang
Thừa Thiên - Huế
Hà Nam
Kiên Giang
TPHCM
Hà Tĩnh
Quảng Ninh
TPHCM
Cần Thơ
Hà Nội
TPHCM
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
TPHCM
Khánh Hòa
Thừa Thiên - Huế
Long An
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Bà Rịa - Vũng Tàu2
18b0
16b½
17w1
5w1
4b0
10w½
12w0
11w0
13w1
6b½
8b1
7b1
9b0
20w½
22w1
2w½
3b0
1w1
23b1
14b½
r1
15b0
19w0
16w1
18w1
11b1
21b1
23w1
20b1
22b1
13b0
19b1
14w½
3w0
15w1
8w1
10b½
12b0
1b0
r1
2b0
9w0
6w0
4w0
7w0
5b0
7b1
6b1
9b1
12w½
15b1
2w0
1w0
22w1
3w0
17b1
13b0
4b½
11w1
21w1
5w0
20w1
10w0
19w½
18b½
16b0
14b0
8b0
r1
13w1
4w1
12w1
2b0
14w½
18b1
21b1
20b½
10b1
9w0
17w½
3b0
1b0
5b½
23b1
19b½
11b½
6w0
16w½
8w½
7w0
r1
15w0
9b1
3b0
2w1
6b0
12b½
4w1
19w1
18w1
1w0
13b0
16b1
5w½
10w1
15w0
14b1
11w0
23w1
8b0
7b0
r1
22b1
21w0
17b0
3w1
9w1
1b0
17w1
6w1
5b0
15b1
19b1
2b0
20w1
14w½
13w1
12b0
11b½
7w0
21b1
4b0
r1
8w0
10b0
16w0
23b1
22w0
2b½
1w½
5w0
7b1
3b1
12w½
4w0
14w1
11w1
16b1
9b0
6b½
15w1
8b0
13b0
10w0
18w1
17b0
r1
22b1
23b1
20w0
21w0
5w1
12b1
4b0
3w1
1b0
13w1
9w1
10b0
7b0
8w1
22w1
2w0
6b0
r1
16w½
15b½
20b0
23w1
21b1
17w1
19w0
11b0
18b0
4b½
5b½
10w1
1w½
2w½
7b½
6w½
12w1
20b1
3b0
19b1
8b0
14b½
13w½
r1
23w1
21w1
22b1
11w0
9w0
17b0
18w0
16b0
7
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
3
2
1

TOP

NAM 20 - BOYS 20

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Bà Rịa - Vũng Tàu, 3. Quân Đội.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lê Quang Liêm
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Vũ Sơn
Phùng Nguyễn Tường Minh
Nguyễn Sĩ Hùng
Dương Thế Anh
Nguyễn Anh Tuấn
Ngô Mạnh Doãn
Nguyễn Thanh Phúc
Lê Hoàng
Đàm Công Tùng
Châu Quốc Hiếu
Cao Sơn
Nguyễn Minh Ngọc
Ngô Việt Huy
Nguyễn Đại Dương
TPHCM
Bắc Ninh
Hải Dương
Quân Đội
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Tháp
Quân Đội
Phú Yên
TPHCM
Hà Nội
Bắc Ninh
Lâm Đồng
Lâm Đồng
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Bà Rịa - Vũng Tàu2
6b1
15w1
5b1
r1
3w0
1w0
17w1
9w1
8b0
13b1
14w1
16b1
10w0
11b0
2b0
12w0
7b0
11w1
12b1
4w1
3b0
9b1
14b0
10b1
15b1
5w0
7w0
1b0
2w0
17b1
6w1
8w0
r1
13w0
2b1
1w0
8b1
10w½
17w1
9w½
12w1
3w0
6b½
4b½
16w1
7b0
14w½
13b½
r1
11b0
5b0
8w1
5b1
7w1
14b1
2w0
17b1
3b0
1b0
r1
11w1
10b0
15w1
16b1
4w0
12b0
13w0
6w0
3w1
7w1
1b0
13w1
11b0
12w1
2b0
10w0
14w½
8b1
5w1
6b0
4b0
9b½
16w1
15b0
r1
10b½
3b½
2w½
7b0
r1
15b1
4w1
14b0
12b0
1w½
13b0
9w1
11w1
8w1
6w0
17w1
16b0
7w1
10w1
13b½
6w1
14b1
4b0
1b0
r1
16w1
2b0
12w½
11b½
3w½
5w0
17b1
9b0
15w0
4b0
13w1
10w½
1w1
7w1
11w1
5b0
17w1
15b1
3b½
6b0
r1
2b0
16b1
9w0
14w0
8b0
5w½
4b½
12b1
2w½
1b½
10b1
16w1
13b1
17w1
6w0
r1
3w0
8w0
15w0
14b1
7b0
9b0
7
7
6.5
6
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
2
1

TOP

NỮ 7 - GIRLS 7

Đồng đội - Team: 1. Kiên Giang, 2. TPHCM, 3. Cần Thơ
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bùi Ngọc Ánh Thi
Giang Thị Thanh Bình
Vũ Thị Diệu Ái
Châu Thị Yến Quyên
Trần Khánh Hương Giang
Lê Thị Kim Ngân
Nguyễn Mai Thy
Lương Nguyễn Minh Trang
Hồ Nguyễn Minh Phúc
Phạm Thị Hằng
Nguyễn Hoàng Thanh Tú
Thân N Hương Giang
Bùi Thị Thái Ngọc
Phạm Phương Thảo
Kiên Giang
Thái Bình
Kiên Giang
Đồng Tháp
TPHCM
Cần Thơ
TPHCM
Hà Nội
Cần Thơ
Hải Dương
TPHCM
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bến Tre
Hải Phòng
12w1
9w1
4b0
3w1
14w1
8b1
10b½
6w0
2b0
7w½
13b1
1b0
11w0
5b0
6b1
4b1
10w1
2w0
11b1
1w0
12w1
9b1
8w0
3b0
5w0
7b0
14b1
13w0
7w1
5w1
8b1
13b1
2b0
11b1
1b0
3w0
10b1
9w0
6w0
14w0
4w0
12b1
2w½
1b½
6w1
5b0
4w1
3b0
13w1
14b1
11w1
12b0
9b0
10w1
7b0
8w0
5b1
3w0
2b1
9w1
1w0
7w1
6b0
12w1
4b0
13b1
14w1
8b0
10w0
11b0
3b½
8b1
1w½
7b1
6b0
5w1
4w0
2w0
14w½
11w1
10b0
13w1
12b0
9b½
4w1
6w1
5b1
1b0
3w0
2b0
8w1
7b0
13b½
14b1
12w1
11b0
9w½
10w0
10b1
14b1
7w1
6w1
13b1
4b0
3b0
11w1
12w1
1w0
8b0
9b0
5w0
2w0
8w1
10w1
9b1
11b1
12b1
13w1
14w1
1b0
3w0
2b0
4w0
5w0
6b0
7b0
8
7.5
7.5
6
5
5
4.5
4
4
3.5
3
2
1.5
1.5

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1. Đồng Tháp, 2. TPHCM, 3. Hà Nội.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Nguyễn Quỳnh Linh
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Lê Anh Phương
Vương Thị Quỳnh Hương
Lê Hoàng Yến
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Trần Lê Đan Thụy
Đỗ Hoàng Minh Thơ
Dương Thị Thảo
Phạm Hồng Minh
Lê Thanh Phương Uyên
Nguyễn Thị Thu Hoài
Vũ Mai Thủy Tiên
Trần Thị Hồng Duyên
Nguyễn Hà Phương
Phan Thị Hương Giang
Nguyễn Trương Bảo Trân
Trần Anh Thư
Đoàn Thanh Trúc
Đặng Hải Yến
Lê Thị Hải
Phan Nguyễn Phương Linh
Nguyễn Thị Cẩm Linh
Đoàn Thị Thảo Nhi
Phạm Hồng Phúc
Phan Hồ Hồng Ngọc
Phạm Thị Kim Yến
Phạm Thị Hoài Trinh
Nguyễn Quỳnh Hương
Nguyễn Vũ Thúy Vi
Đồng Tháp
Thái Bình
Đồng Tháp
Hà Nam
Hà Nội
Thanh Hóa
TPHCM
Bến Tre
Bình Dương
Thái Nguyên
TPHCM
TPHCM
Hà Tây
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Ninh Bình
Hà Nội
Thừa Thiên - Huế
Cần Thơ
Thanh Hóa
Bình Dương
Thái Bình
Hải Phòng
Thừa Thiên - Huế
Hà Tây
Bà Rịa - Vũng Tàu
TPHCM
Tiền Giang
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Phú Yên
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
27w1
19b1
22b0
24w1
30b1
7w0
6b1
11b0
16w1
13w0
8w1
18b1
10b1
31w1
25b1
9b0
29w1
12w0
2w0
21w0
20b1
3w1
26w0
4b0
15w0
23b1
1b0
r1
17b0
5w0
14b0
12b1
14w1
30w1
15b1
22w1
r1
28w1
23w1
13b1
16b1
26b½
1w0
9w0
2b0
4w0
10w0
21b1
27b1
31b1
29b1
17w0
5b0
8b0
25w1
24b0
11w½
18w0
7b0
20w0
3b0
19w0
2w½
1b½
11b1
26w0
17b½
20b½
9b1
10b0
7w0
8w1
3w0
28b1
18b0
24w1
19b0
30b1
5w½
13w1
15w1
6w½
22b1
21w0
27w½
14b0
31w½
4b1
23b½
12w0
r1
16w0
25b½
26b1
17w1
19w1
18w1
7b0
11w½
5w1
22w0
21b1
12b1
6b½
10w0
28w1
20b0
16w1
15b0
2b0
4b0
3b0
14w1
9w0
8b1
31b1
29w1
27b0
1w0
25w1
13b0
24b0
r1
23w0
7w1
10b0
17b1
9b1
20w1
22b1
1b0
29b1
4w0
2w1
21w1
14b1
15w1
12w0
13b0
27w1
3w0
26w1
24w1
5b0
11b0
6w0
30w1
19b0
r1
18b0
16b0
31w1
8w0
23b0
28b0
3b½
4w1
1w½
2b0
9w0
18w1
10w½
28w1
5b1
7b½
13w1
19w1
11b0
15b1
14w0
22w½
26b1
6b0
12b0
23w½
24b1
16b½
20b½
21w0
29w1
17w0
30w1
8b0
25b0
27b0
r1
10w1
3w1
2b0
12w1
23b1
9b0
11w1
18b1
6w1
1b0
7b0
4b0
14b1
13w0
31b1
28b1
20w0
8w0
21b1
17b1
19w0
25w½
5w0
r1
22b½
27w1
26b0
16w0
30b1
29w0
15w0
4b1
9b1
7w1
1w0
10b1
12b1
3b0
17w1
2w0
5w0
19b1
6w0
20w1
25b1
22w1
26w1
8b0
24b1
11w0
13b0
23w0
15b0
21b1
18w0
14w0
16b0
r1
29b1
28w0
31w1
30b0
5b½
7w1
9w1
11b1
1w½
13w1
2b0
16w½
3b0
18b½
4w0
23b1
6b0
19w1
20b1
8b½
27b1
10w½
14b0
15w0
28b1
r1
12w0
26b1
30w1
24w0
17w0
21w0
31b1
25b0
29w0
7.5
7.5
6.5
6
6
6
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3
3
2
1.5

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1. Thừa Thiên - Huế, 2. TPHCM, 3. Bắc Giang.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Võ Thị Kim Phụng
Nguyễn Thảo Hân
Nguyễn Thị Mai Hưng
Hoàng Thị Như Ý
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Đoàn Thị Vân Anh
Lê Thanh Thảo
Nguyễn Thanh Xuân
Vũ Thị Hoài
Trần Ngọc Anh
Lê Hoài Bảo Duyên
Đỗ Hữu Thùy Trang
Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Lê Như Ngọc
Ngô Thu Thủy
Ngô Ngọc Thảo
Đỗ Thị Thúy My
Nguyễn Hải Phương Uyên
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Phan Nguyễn Mai Chi
Đỗ Thị Thu Hà
Bùi Thị Thảo Phương
Đinh Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Đông
Trần Thị Diễm Hương
Đặng Thanh Hương Trà
Trần Thị Hoài Thương
Trần Thị Cẩm Tú
Ngô Ngọc Phú
Vũ Thị Kiều Trang
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Huy Mai Thảo
Trần Thạch Thảo
Trần Thị Mỹ Duyên
Nguyễn Thị Anh Thư
Lữ Thị Mỹ Duyên
Thừa Thiên - Huế
TPHCM
Bắc Giang
Thừa Thiên - Huế
TPHCM
Bắc Giang
Hà Nội
Hải Dương
Thanh Hóa
Hà Nội
TPHCM
Bình Dương
Hà Nội
Quảng Bình
Hà Tây
Đà Nẵng
Hải Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thái Bình
Đà Nẵng
Hà Tây
Bến Tre
Đà Nẵng
Bắc Ninh
TPHCM
Hà Tĩnh
Nghệ An
Hà Tĩnh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thái Bình
Quảng Bình
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Bến Tre
Bình Định
Tiền Giang
34w1
19b1
17w1
24w1
36b1
15b1
26b1
32w1
18w1
28b1
33b1
22w0
30w1
20w½
6w0
31b1
3b0
9b0
2w0
14b½
29b1
12b1
35b1
4b0
27w1
7w0
25b0
10w0
21w0
13b0
16w0
8b0
11w0
1b0
23w0
5w0
6b1
21w1
10b1
23b1
25w1
1w0
14w½
22b1
11b1
3w0
9w0
32b1
16b½
7b½
34b1
13w½
28w1
19w1
18b0
29w1
2b0
8w0
4w0
35w1
5b0
33b0
36w1
17b0
20b0
31w1
30b0
12w0
26w1
15w0
24b0
27b0
2w1
1b0
4b1
3w0
8b½
33w1
13b1
5w½
20w½
27b1
21b½
17w1
7w0
23w1
24w½
18b½
12b0
16w½
29b0
9b½
11w½
25b1
14b0
15b½
22w0
30w1
10w0
31b1
19w1
26b0
28w0
36b½
6b0
35b0
34w1
32w½
3b1
4w0
1w0
2b1
9w1
20b½
8w1
7b0
5b0
12w0
15w1
10b1
22b1
16b1
11b0
14w0
35w0
24b1
31w½
6w½
25w1
13w0
33w1
18w0
21b0
28b½
32b0
26w½
30b½
29w½
19b½
27w1
23b0
36w1
17b1
34b0
5w1
35b1
12b1
7w1
1b0
16w1
4b0
14b1
21w1
29b1
18b1
3w0
20w0
8w0
28w1
6b0
25b1
11w0
36b½
13b1
9b0
23w1
22b0
30b1
17w0
32w1
34w1
15b0
10w0
24w0
33b½
26b0
31w½
27b0
2w0
19w½
4b½
14w1
20w½
1w½
6w½
5b½
11b1
9w½
8b½
22w1
7w0
18w½
21b½
2b0
23b½
35w1
27w½
12b½
30w½
3b½
13w½
10b0
15w½
26w0
34b1
24b1
17b½
29w½
28b½
19b½
36w1
33w1
32b0
25w0
16b0
31b0
7b1
3b1
2w0
6b1
20b1
4w0
1w0
12w1
10w0
9b1
26b1
8b0
14w1
13b0
16w1
15b0
32b½
21w0
34w1
5w0
18b1
24w0
27b1
22b1
30w1
11w0
23w0
35b1
31w1
25b0
29b0
17w½
36w1
19b0
28w0
33b0
8w1
10w1
11b1
5b0
4w1
21b1
9w1
1b0
7b0
2b0
3w0
24b1
23b½
29w1
20b1
26w1
22w1
32w1
33b1
15w0
6w0
17b0
13w½
12w0
28b½
16b0
30b½
25w½
14b0
27w½
34w½
18b0
19w0
31b½
36b0
35w1
10b1
7w1
5w1
15w1
3b0
8w1
2b0
6b0
23w1
1w0
12b½
11w½
18w½
26b1
4b0
21w1
20w1
13b½
28w1
17b0
16b0
32w1
9b0
25b½
24w½
14w0
29b½
19b0
27w½
36b1
35b1
22b0
34b0
33w1
31w0
30w0
8.5
7
6.5
6.5
6
6
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
2.5
2.5
2
2

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1. Thừa Thiên - Huế, 2. TPHCM, 3. Đà Nẵng.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Lê Hoàng Trân Châu
Ngô Diệu Hoa
Hoàng Lê Mỹ Anh
Võ Thị Thùy Trang
Nguyễn Hoài Phương
Tôn Nữ Hồng Ân
Đặng Thu Hương
Trần Thị Thu Thảo
Huỳnh Thị Hồng Sương
Ngô Thị Kim Tuyến
Hồ Lưu Vũ Giang
Lê Vũ Thy Vương
Hoàng Thị Khánh Thu
Dương Tường Vy
Trần Thị Kim Cương
Trần Quỳnh Hoa
Lê Thị Hoa
Trần Thị Hà Minh
Trần Đặng Hồng Liên
Đậu Thị Thanh Hoa
Vũ Thị Thúy Hằng
Hoàng Hoài Phương
Lê Như Quỳnh
Nguyễn Ngọc Trà My
Phạm Thị Kim Long
Phạm Anh Thư
Hồ Phương Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Tú Anh
Đoàn Như Thảo
Hoàng Hồng Anh
Nguyễn Thanh Linh Đan
TPHCM
Bắc Ninh
Đà Nẵng
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
Lâm Đồng
Thái Bình
Hà Nội
Đồng Tháp
Quảng Ninh
Bình Định
Phú Yên
Thanh Hóa
Bình Định
Phú Yên
Thái Nguyên
Hải Phòng
Đà Nẵng
TPHCM
Nghệ An
Thái Nguyên
Quảng Bình
Hải Phòng
Thái Nguyên
Bến Tre
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu2
TPHCM
31b1
30w1
15w1
21w0
29b1
25w1
11w0
27w1
22w½
23w1
7b1
28w1
16b1
18b½
3b0
13w0
r1
14w½
24b1
26w1
4b1
9b½
10b0
19w0
6b0
20b0
8b0
12b0
5w0
2b0
1w0
20w1
11b1
13b1
30b1
8w0
17b0
25b1
5b1
14b1
19b½
2w0
21b1
3w0
9w0
31w1
23b0
6w1
22b1
10w½
1b0
12w0
18w0
16w1
28b1
7w0
r1
29w1
24w0
27b0
4w0
15b0
3b½
17w1
1w½
23w1
20b½
11w0
21w0
12b1
19w1
18w1
6b1
8w0
26b1
27w1
24b½
30w1
2b0
10b0
9b0
5w½
7b1
29b1
4b0
15w½
r1
13w0
14b0
31b1
22w0
16b0
28w0
9w1
8b1
10w1
13b1
24w1
26b1
27b1
2w0
1b0
3b0
12w1
11b0
4w0
22b0
20w0
28b1
21b1
19w0
18b1
15b1
17w0
14w1
25w1
5b0
23b0
6w0
7w0
16w0
30b1
29w0
r1
2b1
1w0
4b0
3w1
9b0
13w1
23w1
17b1
5w1
11w1
10b0
20b½
6b0
15w1
14b0
21w½
8w0
24b1
22w1
12w½
16b½
19b0
7b0
18w0
28w1
29b0
31w1
25b0
26w1
r1
27b0
8b1
4w1
19b½
2b0
6w1
5b0
17b0
1w0
10w1
9b0
20w0
18w1
29w1
21b½
25w1
22b½
7w1
12b0
3w½
11b1
14w½
16w½
27w1
31b1
15b0
30w½
23b0
r1
13b0
26b½
24w0
19w1
20b1
9w½
8w0
12b1
23w1
22w1
4b1
3b½
17w½
16b1
5w0
14b0
13w1
18b1
11w0
10b½
15w0
1b0
2w0
24b1
7b0
6b0
21w0
26w0
25b1
r1
29w1
28b0
31w½
30b½
17w1
9b1
8b1
11b1
14w1
21b1
19b1
3w0
2w0
20b1
4w0
15b½
23w1
5b0
12w½
27b1
1b0
30w1
7w0
10w0
6w0
28w1
13b0
26b½
31b1
24w½
16w0
22b0
r1
18b0
25w0
5b½
3w0
2b1
9w1
1w½
10b1
8w1
7b0
4b0
6w0
29b1
22w1
21b1
20w1
17b1
19w1
15w0
28b1
16b0
14b0
13w0
12b0
r1
30b1
27w1
31b1
25b0
18w0
11w0
24w0
26w0
8
7
6.5
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
1.5

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1. Kiên Giang, 2. Bến Tre, 3. Đồng Tháp
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Mai Thiên Kim Ngọc Diệp
Phạm Bích Ngọc
Lê Thị Hà
Võ Thị Bích Liễu
Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Diễm Hương
Lương Nhật Linh
Phạm Thị Thu Hiền
Lê Thị Thu Hường
Lê Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Thu Quyên
Nguyễn Thị Hạnh
Đặng Trường Thi
Hồ Thị Ánh Tiên
Nguyễn Thị Lan Phương
Hồ Thiên Thanh
Chu Hải Uyên
Trần Thị Thanh Phương
Nguyễn Hồng Minh
Cao Hữu Diệu Hạnh
Phạm Thị Thu Hoài
Hồ Ngọc Hà Thanh
Nguyễn Thùy Dương
Đào Thị Như Ngọc
Lê Thị Thu Hạnh
Phạm Thị Linh Nhâm
Hoàng Thái Linh
Trần Lê Tú Uyên
Lê Thị Mai Khanh
Dương Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Thái Thảo Ly
Vũ Thanh Vân
Trần Thị Lam Hồng
Long An
Kiên Giang
Hải Phòng
Bến Tre
Kiên Giang
Bến Tre
Ninh Bình
Quảng Bình
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Cần Thơ
Đồng Nai
Quảng Bình
Cần Thơ
Hà Nội
Quảng Trị
Ninh Bình
Khánh Hòa
Thừa Thiên - Huế
Quảng Trị
Đồng Nai
Đà Nẵng
Thừa Thiên - Huế
Thanh Hóa
Long An
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thanh Hóa
TPHCM
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
28w1
26w1
5b½
6w½
3w½
4b½
23w1
9w0
8b1
14b0
19w1
33b1
31b1
10w1
25w1
20w1
27b1
21w1
11b0
16b0
18b0
29w1
7b0
r1
15b0
2b0
17w0
1b0
22b0
32w1
13w0
30b0
12w0
11w½
24b1
4w1
3b0
10b1
30w1
13b1
28b1
16w1
5w0
1b½
18w1
7w0
22w1
17b0
9b0
15w1
12b0
26w½
r1
33w1
14b0
31w0
2w0
29w1
19b½
32b0
8w0
25b0
6b0
23b1
27w1
21b0
22b1
9w1
11b½
19w½
6w0
5b1
14w1
24w1
2b0
29b1
3w½
17w1
20b1
7b0
18b½
21w1
12b0
15w½
4b½
13w0
16b0
1w0
26b½
8b0
30b0
23w½
r1
33b½
10w0
25w1
32w1
31b0
28w½
9b1
7w1
14w1
25b1
15b½
12w1
2b0
17b1
1w0
27w1
13b1
6b0
11w0
3b0
5w½
30b1
8w0
31w1
24w0
32b1
28w1
26b0
33w1
19b1
4w0
22w1
10b0
21b0
r1
16w0
18b0
20w0
23b0
2w½
1b½
12b1
10w1
17w1
11b0
16w1
18w1
30w½
4b0
6w1
3w0
24b1
26w½
20b1
7b0
5b0
8b0
33b1
15w0
31b1
32w1
29b½
13w0
27b0
14b½
25w1
r1
23w½
9b½
21w0
22b0
19w0
7w1
3b0
2w1
15b1
21b1
16b1
1b0
11w0
14b½
30w½
8b1
13b0
12w1
9w½
4w0
6w0
20w1
26b0
31w1
17b0
5w0
27b1
24w1
23b0
32w1
18w1
22w0
29w1
28b0
10b½
19b0
25b0
r1
3b1
11w1
1w0
13w1
8w0
7w1
6b0
5b1
26w1
28b1
2b0
16w1
4b0
17b1
22b1
12b0
14w0
25w½
21b1
31w1
19w0
15w0
30b1
27w0
18b½
9b0
24b1
10w0
33w1
23w0
20b0
r1
29b0
6b1
8b1
13b½
11b1
23b1
1w0
12w1
2w0
15b1
26w1
4w0
7b0
3w½
19b½
9w0
22w1
30b1
27b1
14w½
21w1
20b0
16b0
5w0
33b1
28w½
10b0
18w0
25b½
32b1
17w0
r1
29w0
24w0
4w1
6w1
8w½
1b0
11w1
2b0
9b½
3b½
7w½
19b1
5b0
23w1
14b½
13w½
29b1
17b½
16w½
20w½
10w0
18b½
26b1
r1
12b0
30w1
31b1
21w0
28b½
27w½
15w0
24b0
25w0
33w½
32b½
8
7.5
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
2.5
2

TOP

NỮ 17 - GIRLS 17

Đồng đội - Team: 1. Cần Thơ, 2. TPHCM, 3. Hà Tĩnh.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Phạm Lê Thảo Nguyên
Hoàng Thị Bảo Trâm
Phạm Thị Ngọc Tú
Nguyễn Quỳnh Anh
Lê Phú Nguyên Thảo
Lê Thị Thúy Hằng
Cao Lê Phương Thanh
Phạm Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Diễm Trang
Bùi Thị Mỹ Hằng
Võ Hồng Nhung
Nguyễn Hoàng Anh
Lương Huyền Ngọc
Trương Thị Thanh Thủy
Đỗ Vũ Thái An
Phạm Thị Thanh Hoa
Ngô Thùy Thanh Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Thu Huyền
Trịnh Công Lương
Nguyễn Ngọc Thanh Thảo
Nguyễn Thùy Linh
Đàm Thùy Linh
Phan Hoàng Diễm My
Đặng Tiểu Linh
Nguyễn Phương Vi
Lưu Thị Bích Châu
Mã Anh Thư
Cần Thơ
Thừa Thiên - Huế
TPHCM
TPHCM
Cần Thơ
Hà Tĩnh
Long An
Hà Tĩnh
Cần Thơ
Long An
Hà Nội
Hải Dương
Quảng Ninh
Bến Tre
Long An
Hải Dương
Bình Dương
Đà Nẵng
Bình Định
Bắc Ninh
Long An
Đà Nẵng
Bắc Ninh
Bình Định
Thừa Thiên - Huế
Bình Dương
Bến Tre
Bà Rịa - Vũng Tàu
21w1
18b1
24b1
27w1
20b1
22w0
17w1
25w1
23b1
28w1
16b0
26b1
19w0
15b1
14w0
11w1
7b0
2w0
13b1
5w0
1b0
6b1
9w0
3w0
8b0
12w0
4b0
10b0
5b1
7w1
16w1
22b1
1w0
27b1
2b0
12b0
19w0
14b0
24w1
8w1
23b1
10w1
28b1
3b0
18w1
17b0
9b1
21b1
20w0
4w0
13w0
11b0
26w1
25b0
6w0
15w0
3w1
4b1
1b0
2w0
15b1
12w1
25w0
22w1
16b1
11w0
10b1
6b0
17w1
19b0
5w0
9w0
13b0
23w0
14w1
27w0
26b1
8b0
18b1
28w1
7b1
21w0
20b1
24b0
2b0
1w1
25w1
11b1
14b1
9b0
15b½
19b1
6w1
27b1
4w0
13w0
12b1
5w0
7w½
17b½
16w½
26b1
8w0
22b0
24w1
20w1
28b1
21b0
3b0
18w0
10w0
23w0
19w1
13b½
4b½
3w½
11w½
21w1
16w1
9w½
8b½
22w1
5b½
23b1
2w½
25b½
17b1
7b0
15w0
27w1
1b0
24b1
6b0
10b0
12w0
20w0
14w½
28b1
18b0
26w0
9b1
8w0
13w1
5b½
4w½
19b0
14b½
2b1
1w0
12b1
15w1
10w0
3b0
7w½
11b0
24w1
26b½
20b0
6w1
18w1
25w½
23w1
22b0
16b0
21b½
17w½
28w1
27b0
8w1
3b1
2w0
19w1
10b1
20w1
22w1
1b0
14b1
5w0
13b1
25b1
11w0
9w0
16w1
15b0
27w1
28w1
4b0
6b0
23b½
7b0
21w½
26w1
12w0
24b0
17b0
18b0
4b1
5w1
8b1
1w0
2b0
13b½
12b1
3w0
11b½
19b1
9w½
7w0
6w½
20b1
25b1
28b1
21b1
22b½
10w0
14w0
17w0
18w½
24w½
23b½
15w0
27b1
26w0
16w0
11w1
9b1
7b½
10b1
8w½
15b1
3w½
5b½
2w0
4w0
1b0
17b½
14b½
13w½
6w0
22w1
12w½
19w1
18b0
25w1
28b1
16b0
26b½
27w1
20b0
23w½
24b0
21w0
8
7.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
3
2
0

TOP

NỮ 20 - GIRLS 20

Đồng đội - Team: 1. Bắc Giang, 2. TPHCM, 3. Quân Đội.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Huỳnh Mai Phương Dung
Ngô Kim Cương
Nguyễn Thị Thúy
Lương Minh Huệ
Bùi Phương Thảo
Vũ Phương Thảo
Trần Thị Thanh Hương
Đặng Bích Ngọc
Đỗ Thùy Dương
Đỗ Thị Diễm Hương
Nguyễn Thị Thu Hằng
Lê Lã Trà My
Hà Thị Trúc Mai
Phạm Thị Phúc
TPHCM
Quảng Ninh
Bắc Giang
Ninh Bình
Hà Nội
Bắc Giang
Quân Đội
Quân Đội
Quân Đội
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
Bình Định
Thừa Thiên - Huế
Bà Rịa - Vũng Tàu
7b1
11b1
12b1
14w1
9w½
13w1
1w0
10w1
5b½
8b0
2w0
3w0
6b0
4b0
6w1
8w1
4w½
3b½
10b½
1b0
13b½
2b0
12w1
5w½
14b1
9b0
7w½
11w0
2w½
1b½
8b1
9w1
6b½
5w½
10w½
3w0
4b0
7b½
13w½
14w1
11b½
12b0
3b½
4w½
1w½
2b½
11w1
9b½
14b1
13b1
6w½
12w1
5b0
10b0
8w0
7w0
4b1
3w½
2b½
1w0
7b½
10w½
5w½
9w1
8b0
6b½
12w0
11b1
14b1
13w0
8w1
5b1
6w1
10b½
2w0
3b0
11b1
1b0
14w1
4w½
7w0
13w1
12b0
9b0
5w½
9w1
7b1
12w1
1b½
14w1
3w0
11w½
2b0
13b½
8b½
4b0
10w½
6b0
10b1
6b½
5b½
13b1
3w½
2w½
12b1
14b1
11w½
1w0
9b½
7w0
4w0
8w0
9w½
7b½
13w½
8w1
14b1
12b1
2w½
4b0
1b½
11b0
10w1
6w0
3b½
5w0
7
6.5
6.5
6.5
5
5
5
4.5
4
3.5
3.5
3
3
0