GIẢI CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2003
VIETNAM YOUTH STANDARD CHESS CHAMPIONSHIP 2003

Giải được tổ chức từ ngày 10/7 đến 19 tháng 7 năm 2003 tại thành phố Huế.

The Championship was held from 10-19 July in Hue city.

Nam -Boys: 7 9 11 13 15 17 20
Nữ - Girls: 7 9 11 13 15 17 20
 

NAM 7 - BOYS 7

Đồng đội - Team: 1. Kien Giang, 2. Binh Duong, 3. Thai Binh
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tran Tuan Minh
Nguyen Duy Trung
Nguyen Trong Hung
Truong Thanh Lam
Hoang Pho Tung
Dang Quoc Vuong
Bo Huynh Nhat Truong
Pham Thanh Cong
Che Quoc Huu
Vo Hoai Thuong
Lu Chan Hung
Nguyen Thanh Luan
Nguyen Le Phuc
Hoang Da Bao
Doan Khoi Nguyen
Le Minh Hoang
Le Nhat Minh
Ngo Quang Huy
Tran Quang Vinh
Nguyen Anh Tu
Dao Duc Hieu
Pham Truong Giang
Tran Thanh Tung
Vo Duy Thoai
Le Thanh Liem
Pham Van Hai
Nguyen Van Toan
Nguyen Huynh Trong Hai
Nguyen Vu Hoang Minh
Le Ha Phan
Tran Quang Huy
Le Ba Tien
Duong Duc Dinh
Bui Gia Huy
Vo Cao Tue
Dang Thanh Long
Pham Vu Hung
Cao Xuan Thanh Dat
Tran Hoang Ngoc Thach
Pham Van Thanh
Phan Luong
Pham Viet Nam
Nguyen Huu Lam
Tran Ngoc Sang
Tran Anh Trung
Phung Le Trung
Nguyen Thanh Trung
Ha Noi
Kien Giang
Binh Dinh
Binh Duong
Thai Binh
Kien Giang
Binh Duong
Thai Binh
T.P - HCM
Thua Thien - Hue
Kien Giang
Phu Yen
Nghe An
Binh Dinh
Ba Ria - Vung Tau
Ninh Binh
Can Tho
Phu Yen
Thanh Hoa
Ha Nam
Ha Noi
Hai Duong
Ba Ria - Vung Tau
Phu Yen
Dong Thap
Hai Duong
T.P - HCM
Dong Thap
Quan Doi
Quang Tri
Dong Thap
Thanh Hoa
Bac Giang
Thua Thien - Hue
Phu Yen
Quang Binh
T.P - HCM
Thua Thien - Hue
Thua Thien - Hue
Ha Nam
Quan Doi
T.P - HCM
Quang Binh
Quan Doi
T.P - HCM
Quan Doi
T.P - HCM
11b1
37b1
43b1
42b1
41w1
36b1
25w1
44b0
29b1
28w0
1w0
13w½
12b½
30b1
47b1
46w1
23b1
20w1
r1
18b0
27b1
24w0
17w0
22b1
7b0
32w1
21w0
10b1
9w0
14w0
35b1
26b0
39w1
45b1
31w0
6w0
2w0
40b1
33b0
38w0
5b0
4w0
3w0
8w1
34w0
16b0
15w0
14b1
26w1
16w1
17w0
21b1
18w1
34b1
40w1
31w1
37w1
42b1
24b1
23w1
1w0
33w1
3b0
4b1
6b0
28b1
29w1
5w0
39b0
13b0
12w0
45w1
2b0
41b1
19w0
20b0
47w1
9b0
43w1
15b0
7w0
r1
46b1
10b0
44w1
22w1
8b0
27w0
11w0
32b0
38b0
25b0
36w0
30b0
3w1
17b1
1b0
25b1
9w1
19b1
38w1
30w1
5b0
21b1
13w0
15w1
11b1
36b0
12b0
32w1
2w0
35w1
6w0
31b1
10w0
42w1
43w1
33b0
4w0
39w1
34w1
44b1
47b1
8b0
20w0
16b0
24w1
27b0
18b0
14w1
46w1
7b0
26b0
41w1
40b0
22b0
23b0
28w0
r1
37b0
29w0
12w1
7w1
18w1
10w1
6b0
5w1
2b0
13b1
36w1
4b0
39b1
1b0
8w0
44w1
26w1
20b1
33w1
3b0
38b1
16w0
24b1
32b0
29b0
21w0
35b1
15b0
28b1
27w0
23w1
34b1
40w1
22w1
17b0
30w0
25w0
9b0
45b1
19w0
11w0
31b0
42w0
41b1
47w1
14b0
37w0
r1
43b0
2b1
1w0
27b1
19b1
17w1
7b0
6w1
15w1
16b0
34w1
12b0
11w1
33b1
37b½
8b0
9w1
5b0
32w1
4w0
21b1
20w0
45w1
24w0
23b1
38w1
29w0
3w0
36b½
26b1
31w1
30b0
18b0
13w0
10b0
42b1
28w½
14w½
25b0
46b1
43w1
44b1
35w0
40b0
41w0
22b0
39w0
r0
5w0
6b1
8w1
7w1
1b1
2w0
4b0
3b0
12w0
29b1
40w1
9b1
16w1
28w1
27w1
13b0
30w1
19b1
18w0
25w0
39b1
31b1
45b1
26w0
20b1
24b1
15b0
14b0
10w0
17b0
22w0
33w1
32b0
42w1
38b0
37w1
36b0
35w1
21w0
11b0
46w1
34b0
44w0
43b1
23w0
41b0
r0
13b1
3w1
2b0
5b0
4w1
12b1
17w1
25w1
30b1
18w1
32w1
6w0
1w0
38b1
16b1
15w0
7b0
10b0
21b1
26b1
19w0
36w1
39w1
44b1
8b0
20w0
29w0
37w1
27b1
9w0
33b1
11b0
31w0
40b1
41w1
22b0
28b0
14w0
23b0
34w0
35b0
45w1
46b½
24w0
42b0
43w½
r0
7w1
5b1
15w1
8w1
2w0
10w0
1b0
4b0
19w1
6b1
25b1
14b1
18b0
12w0
3b0
29b1
22w0
13w1
9b0
36w1
32b1
17b1
28b1
30w½
11w0
35b1
31b0
23w0
16w0
24b½
27w1
21w0
41b1
38w1
26w0
20b0
42w1
34b0
44w1
46b1
33w0
37b0
45w1
39b0
43b0
40w0
r0
10b1
4w½
5w1
2b½
3b0
22b1
12b1
20w1
15b1
1w0
18w1
7w0
34w1
16b1
9w0
14w0
26b1
11b0
31w1
8b0
29w1
6w0
25w1
36b1
23b0
17w0
39w1
30b½
21b0
28w½
19b0
38b1
37w1
13b0
40b1
24w0
33b0
32w0
27b0
35w0
43b1
44w1
41w0
42b0
46w1
45b0
r0
8
7.5
7
6.5
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3
3
3
3
3
2.5
2
2
1.5
0

TOP

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1. Ho Chi Minh city, 2. Ha Noi, 3. Quang Ninh
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Dao Hai Hoang
Tran Quoc Doan
Pham Hoai Nam
Dang Hoang Son
Vu Phi Hung
Huynh Lam Binh Nguyen
Nguyen Trung Hieu
Do Hoang Quoc Chinh
Tran Quang Khai
Dang Anh Tuan
Nguyen Huy Hoang
Nguyen Duc Viet
Le Trong Toan
Dinh Ba Tuoc
Vo Viet Dung
Nguyen Duy Dien Nguyen
Nguyen Binh Nguyen
Bui Manh Hung
Do Tung Duong
Nguyen Quang Sang
Nguyen Dinh Dung
Nguyen Phuoc Tam
Vo Ngoc Giang
Nguyen Tuan Anh
Phan Nguyen Nhat Khanh
Dinh Ngoc Ha
Nguyen Trung Duc
Pham Hong Linh
Dang Thanh Dat
Le Nguyen Quoc Thuan
Nguyen Ha Phuong
Nguyen Viet Hung
Le Thanh Duy
Tran Vi
Pham Duc Tri
Nguyen Quang Nhat
Pham Ba Loc
Bui Tien Trinh
Dinh Viet Linh
Nguyen Vu Hoang
Thua Thien - Hue
Binh Duong
Ha Noi
T.P - HCM
Quang Ninh
T.P - HCM
Hai Duong
Quan Doi
T.P - HCM
Thai Nguyen
Quang Ninh
Ha Noi
Thanh Hoa
Ha Noi
Ninh Binh
Thua Thien - Hue
Binh Duong
Thanh Hoa
Hai Phong
Thua Thien - Hue
Can Tho
Can Tho
Ba Ria - Vung Tau
Thai Binh
Ba Ria - Vung Tau
Ninh Binh
Quang Tri
Quan Doi
Ha Tinh
Ben Tre
Bac Giang
Bac Ninh
Ben Tre
Bac Ninh
T.P - HCM
Thua Thien - Hue
Kien Giang
Thai Binh
Binh Dinh
Quan Doi
23w1
7w1
35w½
17w1
16b0
40b1
2b0
13b0
28w½
34b1
39b1
31b0
8w1
38b1
37w1
5w1
4b0
27b1
33b0
26b0
24b1
36w1
1b0
21w0
32w½
20w1
18w0
9b½
30b0
29w1
12w1
25b½
19w1
10w0
3b½
22b0
15b0
14w0
11w0
6w0
18b1
11b1
32b1
28b1
27w1
16w0
39w1
38w1
19b½
22w1
2w0
40w1
14b0
13w1
31b1
6b1
37w1
1w0
9w½
24w0
26w1
10b0
29w0
20b1
35b½
21b0
5b0
4w0
23b1
33b1
15w0
3w0
30w0
36b1
25w½
34w0
17b0
8b0
7b0
12b0
21w1
4w1
16b1
2b0
29b1
24b1
22b1
25b1
17w1
15b1
12w0
11b1
33w1
30b1
10w0
3w0
9b0
34b1
28b1
27b1
1b0
7w0
37b1
6w0
8w0
31w0
20w0
19w0
5w0
14w0
26b1
35w1
13b0
18w0
32b0
39b1
23w0
40b1
36w0
38w0
14b1
10b½
21w1
15w1
31w1
9w½
32w1
30w1
6b½
2w½
17b½
13w0
12b1
1w0
4b0
18b0
11w½
16w1
25w1
34w0
3b0
29b1
33w1
35b1
19b0
36b1
37b1
38b1
22w0
8b0
5b0
7b0
23b0
20b1
24w0
26w0
27w0
28w0
40b1
39w0
10w1
3w½
2b½
9b½
8b1
19w1
13b0
5w0
4w½
1b0
28b1
21b0
7w1
18w½
24w1
22b0
31b½
14b½
6b0
39b1
12w1
16w1
34b1
15b0
38w1
30b0
40w1
11w0
32b0
26w1
17w½
29w1
35w1
23w0
33b0
37w1
36b0
25b0
20w0
27b0
5b1
18b1
13w1
6w1
1w0
4b0
30w1
23b1
15w0
14w1
31w1
33w½
3b0
10b0
9b1
34w1
36w1
2w0
32w1
28w1
22w½
21b½
8w0
25w½
24b½
27w0
26b1
20b0
38b1
7b0
11b0
19b0
12b½
16b0
39w1
17b0
40w1
29w0
35b0
37b0
2w½
1b½
4b½
3w½
15b1
21w1
8b½
7w½
23b1
13b0
30b1
32b1
10w1
19w1
5w0
27b1
20b1
22b1
14b0
17w0
6b0
18w0
9w0
31b1
33b1
34b½
16w0
40b1
37w½
11w0
24w0
12w0
25w0
26w½
36b1
35w0
29b½
39b1
38w0
28w0
3b½
13w1
1w½
5b½
4w½
10b1
15w1
18b1
16b1
6w0
14w1
25b1
2b0
11b0
7b0
9w0
21w½
8w0
22w1
30b1
17b½
19b0
24b1
23w0
12w0
32w½
35b1
33w1
34w½
20w0
38b½
26b½
28b0
29b½
27w0
40b1
39w½
31w½
37b½
36w0
7w½
6b½
8b½
11w1
13b1
2w½
1b½
3w½
18w1
27b1
4b0
19w1
5w0
17w½
21b1
23b1
14b½
9b0
12b0
25w½
15w0
24w½
16w0
22b½
20b½
39b1
10w0
34b½
36b1
32b½
35w½
30w½
40w1
28w½
31b½
29w0
38b1
37w0
26w0
33b0
7.5
7
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
2.5
1.5
0

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1. Binh Dinh, 2. Ha Noi, 3. Quang Ninh
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Tran Manh Tien
Pham Minh Duc
Lam Thanh Nhon
Nguyen Van Hai
Phan Phuong Duc
Vu Minh Hoang
Tran Ngoc Lan
Cu Minh Duc
Nguyen Hoai Nam
Ninh Cong Quyen
Pham Phuc Duc
Ly Quoc Long
Le Cong Cuong
Nguyen Dinh Quang
Doan Vu Hoang Minh
Nguyen The Vinh
Le Nhat Hoang
Huynh Vinh Thang
Truong Tuan Anh
Do Duc Minh
Nguyen Manh Cuong
Duong Thuong Cong
Doan Duy Hung
Thai Khac Phuc Hung
Huynh Nguyen Anh Quan
Dang Duy Linh
Tran Anh Tu
Nguyen Tran Sy Nguyen
Phan Dinh Nhat Khanh
Duong Hoang Thi
Nguyen Quang Duc
Nguyen Duy Quy
Tran Quang Man
Nguyen Van Thanh
Huong Xuan Binh
Hua Thien Tan
Pham The Anh
Dong Bao Nghia
Bui Khanh Toan
Bui Xuan Than
Pham Thanh Thong
Nguyen Cong Thanh
Lam Phuc Thien
Nguyen Xuan Tung
Duong Manh Hong
Nguyen Duy Khanh
Le Thanh Dat
Du Dinh Phuc
Nguyen Ha Phuong Duy
Pham Trong Binh
Pham Kim Huy
Hai Phong
Ha Nam
Binh Dinh
Ha Noi
Nghe An
Quang Ninh
Ha Noi
Binh Dinh
Quan Doi
Ninh Binh
T.P - HCM
Can Tho
Quang Ninh
Thua Thien - Hue
Phu Yen
Quan Doi
Nghe An
Binh Duong
Thai Nguyen
T.P - HCM
Nghe An
Dong Thap
Quan Doi
Thua Thien - Hue
Binh Duong
Da Nang
Thai Nguyen
Binh Duong
Lam Dong
T.P - HCM
Lam Dong
Ha Noi
Thua Thien - Hue
Da Nang
Lang Son
T.P - HCM
Thanh Hoa
Bac Giang
Ha Tinh
Quang Binh
Quang Binh
Thua Thien - Hue
Can Tho
Thua Thien - Hue
Bac Ninh
Ha Noi
Da Nang
Hai Duong
Ba Ria - Vung Tau
Phu Yen
Phu Yen
39w1
26b1
51b1
32b0
48w1
31w1
40b0
30b1
38b½
28b1
50w1
37w1
46w1
43b1
21b0
35b0
34w½
20w½
24b½
18b½
15w1
47b1
49w1
19w½
33b0
2w0
41w½
10w0
45w0
8w0
6b0
4w1
25w1
17b½
16w1
42b1
12b0
9w½
1b0
7w1
27b½
36w0
14w0
r1
29b1
13b0
22w0
5b0
23b0
11b0
3w0
36b1
40w1
33w1
42w1
44b1
22b1
27w0
11w1
32w1
13w0
8b0
21b1
10b1
35w½
43w1
39w1
19b1
34b1
17w0
24w1
12w0
6w0
45b1
20b0
51w1
46b1
7b1
49b1
50b1
37b1
47w1
9b0
3b0
18w0
14b½
1w0
30w0
41b0
16b0
2b0
38w1
4b0
15b0
5w0
23w0
26w0
31b0
r1
28w0
29w0
25b0
3w1
13b1
1b0
48b½
12b1
14w1
47b1
23b1
27b½
29b1
36w1
5w0
2w0
6b0
35b1
26b0
20w1
41w1
38b1
17b0
30b0
40b1
8w0
45w1
32b1
16w1
9w½
44w1
10w0
21w1
33b0
25w0
31w1
39b½
15w0
11b0
51b1
19w0
34w½
22w0
18b0
50w1
49w1
28b0
24b0
r1
7w0
4w½
43b0
42b0
37w0
5b1
6w1
27w1
35w1
1w0
2b0
21w1
18w1
23w1
30w1
25b1
17w½
33b0
20w1
28w1
46w1
12b½
8b0
48w1
14b0
7b0
26w1
9b0
41b½
11w0
22b0
3b0
15b0
37b0
10b0
42w0
36b0
13w1
43w1
4b0
32w1
29w1
44b0
47w0
45b½
24w½
31b1
34b0
38w1
40w½
16b0
39b1
19b0
r1
51w1
50b0
8w1
11b0
6b1
10w½
15w1
3w0
26b0
1b0
33w1
4b½
2w1
19b0
44w1
18b0
5b0
42b1
22w0
14w1
12w1
40w½
32w1
17b1
41w½
36w1
27b1
7w1
25w0
37w1
49b1
34w½
48b1
21b0
9b0
30b½
45w1
24b0
28b0
39w½
38b½
20b½
23b½
16w0
47w1
13b0
35b0
50w1
43b0
31w0
29w0
46b0
r1
2b0
1w1
11w1
33b1
22b1
25b1
35w1
9w½
8b½
18w0
3b0
41b1
26b½
30w1
17w0
19w0
15b1
10b1
16b1
43w½
31b1
5w0
34b1
28b1
6w0
13w½
36b1
24w0
46w1
14b0
21w0
r1
4w0
23w0
7b0
27w0
44w1
50b1
51w1
42w½
12w0
40b½
20b½
37b0
48w½
29b0
49w1
45b½
47b0
38w0
39b0
18w1
5b1
9b1
22w1
2w0
11b½
28w1
19b1
3w0
23b1
6w½
26w1
14w1
13b0
33w1
37b1
24b1
1b0
8w0
30b1
25w0
4b0
10w0
17w0
21b1
12b0
29w0
7b0
27b1
20w0
46b1
47w1
15b0
35b1
34w0
38b0
16w0
36w1
48b½
43b1
42b0
41w1
40w0
45w0
44b1
31w0
32b0
39w½
51b½
r1
49w½
17b1
3w1
2b0
12b½
8b1
13w½
29b1
5w0
22b1
11w1
10b0
4w½
6b½
42w1
16b½
15w½
1w0
19w½
18b½
26w1
33b1
9w0
40b1
25b½
24w½
20b0
45b1
34b½
7w0
48b1
38w1
37w1
21w0
28w½
39b½
50w1
32b0
31b0
35w½
23w0
43w0
14b0
41b1
51b1
27w0
49b1
r1
30w0
46w0
36b0
44w0
10w1
9b1
5w1
8w1
3b0
19b1
18w1
4b0
2w0
1b0
17w1
13b½
12w½
23b1
25w1
24b1
11b0
7b0
6w0
31b½
34w1
27b½
14w0
16w0
15b0
42w1
22w½
43w1
32w½
40w1
20w½
29b½
47b1
21b0
48w1
46b1
45w1
51w1
44b1
30b0
r1
26b0
28b0
39w0
37b0
36w0
33w0
35b0
50b1
49w0
38b0
8
8
7
6.5
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
2.5
2.5
2
1.5

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1. Ha Nam, 2. Ho Chi Minh city, 3. Ha Noi
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Le Quang Liem
Ngo Manh Ha
Ngo Trung Tin
Tran Thanh Tu
Dinh Phu Long
Nguyen Viet Chung
Nguyen Quang Huy
Vu Tien Manh
Dinh Giang Nam
Bao Khoa
Ton That Nhu Tung
Huynh Thanh Tinh
Nguyen Tuan Loc
Bui Quy Hung
Nguyen Bao Trung
Nguyen Minh Hung
Trinh Binh Nguyen
Vu Nam Phong
Hoang Nguyen Quang Nguyen
Thai Minh Hai
Tran Huu Quoc Thang
Dang The Nam
Nguyen Ngoc Hiep
Tran Nguyen Bao
Nguyen Hoan Vu
Nguyen Vu Long
Phan Dang Khoa
Nguyen The Minh Khiem
Luong Quang Nhat Minh
Bui Dac Khuong
Duong Dinh Son
Nguyen Hao Hiep
Pham Hoang Linh
Nguyen Le Ngoc Thanh
Vu Ngoc Minh
Le Trong Bac
Le Tran Minh Nhut
Chau Minh Duong
Luu Cong Tung
Nguyen Le Canh
Pham Minh Tai
Pham Thanh Tung
Nguyen Le Phuc Hao
Nguyen Le Duy
Nguyen Dang Tien Luc
Nguyen Cao Ky
Tran Manh Chi
Chu Truong Vy
Nguyen Lam Ba Huy
Nguyen Ngoc Hieu
T.P - HCM
Ha Nam
Long An
Dong Thap
Ha Nam
Ha Tinh
Ha Noi
Bac Ninh
Ninh Binh
Lam Dong
T.P - HCM
Phu Yen
Quang Tri
Quang Ninh
Ha Noi
Binh Duong
Quang Binh
Quang Ninh
Thua Thien - Hue
Lam Dong
Thua Thien - Hue
Ha Noi
T.P - HCM
Can Tho
Lam Dong
Ba Ria - Vung Tau
Da Nang
Binh Duong
T.P - HCM
Binh Duong
Quang Tri
Ha Tinh
Ha Noi
Thua Thien - Hue
Lang Son
Thanh Hoa
Can Tho
Thua Thien - Hue
Thai Nguyen
Da Nang
Bac Ninh
Lang Son
Can Tho
Quan Doi
T.P - HCM
Bac Giang
Quang Tri
Thai Nguyen
Quang Nam
Thua Thien - Hue
11b0
43b1
17w1
31w1
40w1
46b1
27b1
47b1
33b1
30w1
1w1
48b1
18w½
24b½
49w1
35w0
3b0
13b½
29b0
37b0
28b1
39b1
34w1
14w½
38w1
45w1
7w0
21w0
19w1
10b0
4b0
42w½
9w0
23b0
16b1
41b1
20w1
25b0
22w0
5b0
36w0
32b½
2w0
50b1
26b0
6w0
8w0
12w0
15b0
44w0
47w1
23w1
36b1
7b1
12b1
26w1
4w0
29w1
11w½
22b½
9b½
5w0
42b1
32w½
35b0
38b0
39w1
24w1
50w1
27w½
25w1
10w½
2b0
18b0
21b0
6b0
20b½
40b½
8b0
48w½
41w1
14b½
34b1
33w0
15w1
3w0
44b0
16w1
17b0
28w½
31b0
13w0
45b0
37w1
43w1
49b½
1b0
30b½
46w½
19b0
18w1
21b1
44w1
8w0
6w½
5b½
32b1
4b1
13b1
35w½
22w½
25b½
9w0
33b½
31w1
42w1
26b1
1b0
37b1
48b½
2w0
11b½
38w1
49w1
12w½
17w0
30w1
45w1
36w0
27b0
15b0
7w0
14w½
47b1
10b½
29b1
19w0
23b0
50b1
46b1
43b½
16b0
41w½
3b0
28b0
40w0
34w0
20w½
24b0
39w0
36b1
3w0
2b1
9b1
35b1
8b1
11w½
6w0
4w0
17b1
7b½
33w1
40b1
27w½
22b0
45b1
10w0
25w½
21w0
29w1
19b1
15w1
44b0
28w0
18b½
34b1
14b½
24b1
20b0
49w1
37w½
39b½
12b0
26w0
5w0
1w0
31b½
48w1
32w½
13w0
46w0
43w0
42b1
23w1
16w0
41b1
50b1
38b0
30b0
47w0
8w1
6b1
5w0
22w1
3b1
2w0
13b½
1b0
21b1
44w1
12w1
11b0
7w½
23b1
36w½
18w1
32b1
16b0
27b½
25b0
9w0
4b0
14w0
33b1
20w1
38w1
19w½
35w0
34w1
37b1
43b1
17w0
24w0
29b0
28b1
15b½
30w0
26b0
46b1
47b0
50w1
49b1
31w0
10b0
48b1
39w0
40w1
45w0
42w0
41b0
5b1
4w1
10b1
2b0
1w0
11w0
21w1
16w1
35w1
3w0
6b1
27w1
44b1
26w1
30b1
8b0
25w1
47w1
31w0
39b1
7b0
28w½
45b1
36b1
17b0
14b0
12b0
22b½
38b1
15w0
19b1
40b½
41w0
48w1
9b0
24w0
43w½
29w0
20w0
32w½
33b1
46w½
37b½
13w0
23w0
42b½
18b0
34b0
50w0
49b1
2w1
1b0
9w½
17w1
11b1
31b½
15b½
14w1
3b½
13b½
5w0
35b1
10w½
8b0
7w½
29w1
4b0
26b1
41b1
28w1
44w1
24b0
25b1
22w1
23w0
18w0
36w1
20b0
16b0
39b1
6w½
38w1
50b½
43b½
12w0
27b0
40b½
32b0
30w0
37w½
19w0
47b½
34w½
21b0
46b1
45w0
42w½
49w0
48b1
33w½
3b1
8w1
1w0
5b1
4w0
23b1
24w1
2b0
10w0
9b1
14b0
13w1
12b0
11w1
17b½
31b1
15w½
19w0
18b1
21w1
20b0
27w0
6w0
7b0
45b1
28b½
22b1
26w½
43w1
35w1
16w0
44b1
49b1
40w½
30b0
39w½
42b½
46w1
36b½
34b½
47b1
37w½
29b0
32w0
25w0
38b0
41w0
50b1
33w0
48w0
4b½
10b1
12b1
1w½
7w½
20w1
5b½
9w½
8b½
2w0
27w1
3w0
30w1
16b½
24b1
14w½
19b½
32b1
17w½
6b0
23w½
35b1
21b½
15w0
29w½
31w1
11b0
41b1
25b½
13b0
26b0
18w0
45w1
44w1
22w0
37b½
36w½
39b½
38w½
42w½
28w0
40b½
49w1
34b0
33b0
50w1
48b½
47w½
43b0
46b0
7.5
7
6.5
6.5
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
2.5
1.5
1.5

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1. Ho Chi Minh city, 2. Ha Tinh, 3. Can Tho
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pham Duc Thang
Ly Hong Nguyen
Do Quang Tung
Pham Chuong
Nguyen Thanh Nghia
Nguyen Minh Tuan
Nguyen Duc Hoa
Dam Cong Tung
Hoang Phan Minh
Tran Hoanh Nghi
Nguyen Dinh Thuan
Nguyen Minh Ngoc
Nguyen Manh Truong
Nguyen Huu Hoang Anh
Truong Dinh Vy
Nguyen Anh Tuan
Le Van Thanh
Nguyen Nhat Duong
Dang Giang Nam
Do Minh Phung
Hoang Minh Phuong
Tran Minh Phu
Hoang Viet
Kien Giang
T.P - HCM
Hai Phong
T.P - HCM
T.P - HCM
T.P - HCM
Can Tho
Bac Ninh
Ha Tinh
Dong Thap
Ha Tinh
Ha Noi
Ba Ria - Vung Tau
Lam Dong
Can Tho
Quan Doi
Thua Thien - Hue
Ha Noi
Quang Binh
Da Nang
Thua Thien - Hue
Thua Thien - Hue
Lang Son
19w1
22w1
14b1
20b1
11b0
7w0
6b1
16b0
21w0
18b1
5w1
13w1
12b0
3w0
17b0
8w1
15w1
10w0
1b0
4w0
9b1
2b0
r1
21b1
7b½
11w1
16w1
14w1
13b½
2w½
20w1
19b1
17w0
3b0
23b1
6w½
5b0
18w0
4b0
10b1
15b1
9w0
8b0
1w0
r1
12w0
4w1
5w1
12b0
1b0
2b0
15w½
17b1
22b1
23w1
11b1
10w0
3w1
18b1
19w1
6b½
21w0
7w0
13w0
14b0
r1
16b1
8w0
9b0
12b½
10b½
7b1
17w1
18w1
20b1
3w0
9w1
8b0
2w½
15b0
1w½
21b1
23b1
11w1
22b1
4b0
5b0
r1
6w0
13w0
16w0
14w0
8w1
12w1
4w1
3b0
17b1
21w1
13b1
1b0
14w½
16b0
23w1
2b0
7w0
9b½
22w1
10w1
5w0
r1
20w1
19b0
6b0
15b0
11b0
3b½
4b1
1w½
2w0
16w1
8b1
12w1
6w0
13b½
15w½
14b1
7b0
9w½
11w0
10b½
5b0
20b0
19w0
18b1
17w1
r1
23b1
22w0
2w½
1b½
6b½
19b1
7w½
3w½
5b½
21b1
11w1
12b0
9b0
10w1
15b½
16b1
13w½
14w0
r1
22b1
4w0
23b½
8w0
18w0
20w½
7b1
3w1
2b0
8w1
12b1
9b0
1w0
4b0
6w1
21w1
r1
5w0
16w0
15w1
14b0
13b1
19w0
23w1
17b1
22w1
10b0
20b0
18b0
5w1
9w1
18w1
7w1
1b0
12w1
4b0
14w1
2b0
19b1
16w1
6b0
22b1
8b0
r1
11b0
23b1
3b0
10w0
21b½
20w½
13w0
17w0
7.5
7.5
6
6
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
2
1.5

TOP

NAM 17 - BOYS 17

Đồng đội - Team: 1. Dong Thap, 2. Thua Thien - Hue, 3. Ha Noi
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Nguyen Hoang Nam
Vo Thanh Ninh
Bui Duc Tiep
To Ngoc Minh
Nguyen Huynh Minh Huy
Le Quang Long
Nguyen Huy Cuong
Duong The Anh
Tran Xuan Tu
Quach Phuong Minh
Nguyen Cong Phi
Le Van Loi
Tran Minh Duc
Nguyen Dinh Thi
Nguyen Ngoc Phung
Le Van Hoa
Nguyen Huynh Minh Toan
Nguyen Thai Trong Bang
Le Nguyen Dan
Hai Duong
Kien Giang
Ha Noi
Quang Ninh
Dong Thap
T.P - HCM
Thua Thien - Hue
Dong Thap
Quang Binh
Can Tho
Thua Thien - Hue
Thua Thien - Hue
Ba Ria - Vung Tau
Ninh Binh
T.P - HCM
Ha Noi
Long An
Quang Binh
Ba Ria - Vung Tau
7b1
16b1
11b½
12w1
13b1
15w1
1w0
9w1
8b0
18w1
3w½
4b0
5w0
r1
6b0
2w0
19w1
10b0
17b0
8w1
4w0
17w1
2b1
10w½
14b0
15b1
1b0
16w1
5b½
19b½
r1
18b1
6w1
7w0
9b0
3b0
13w0
11w½
5b1
12b1
10b½
14w1
1w0
9w½
19w1
17w1
6b½
3w½
13b1
2w0
11w0
4b0
16b1
15w0
8b0
r1
7b0
4w1
7w1
8w1
1b0
6b1
5w0
2b0
3b0
14w1
11b1
10w0
15b1
19b½
9b0
12w0
r1
18w½
17b½
13w½
10b½
5b1
4b1
3w0
2w0
18b1
9w½
14b1
7b½
1w½
12b½
11w½
17w1
8w0
r1
19b1
13b0
6w0
16w0
3w½
10w1
1b½
9b1
11b1
8b1
16b1
6w0
4w0
2b0
5w0
13w1
12b0
15w0
14b1
7w0
r1
19w½
18b½
2w½
1b½
12w1
5w0
4b1
7w½
6b½
10b1
15b1
8w0
17b½
3b0
14w1
13b0
9w0
18w½
11w½
16b½
r1
9b1
3w1
2b0
7b½
8w½
13w1
4w½
5b½
1w0
12b1
r1
10w0
6b0
18w1
19b1
17b1
16w0
14b0
15w0
6w½
8b½
5w½
15b1
3b½
1b½
10b1
2w½
17w1
7w0
16w½
18b1
r1
19w1
4w0
11b½
9b0
12w0
14b0
7
7
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3
2.5
2.5

TOP

NAM 20 - BOYS 20

Đồng đội - Team: 1. Da Nang, 2. Bac Ninh, 3. Phu Yen
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Vu Dinh Hung
Nguyen Van Huy
Ngo Ngoc Quang
Ngo Manh Doan
Hoang Canh Huan
Tran Anh Tri
Truong Tuan Kiet
Tran Quoc Dung
Phan Duy Thanh
Bui Duy Toan
Nguyen Tuan Minh
Nguyen Si Hung
Tran Nguyen Hung
Nguyen Hai Quan
Nguyen Tien Hung
Nguyen Thanh Phuc
Le Hoang
Ngo Duy Vu
Nguyen Minh Tu
Truong Quoc Thang
Nguyen Xuan Hung
Nguyen Minh Tuan
Ho Viet Anh
Bac Giang
Bac Ninh
T.P - HCM
Phu Yen
Da Nang
Da Nang
Thua Thien - Hue
Dong Thap
Phu Yen
Ba Ria - Vung Tau
Bac Ninh
Ba Ria - Vung Tau
Thua Thien - Hue
Quang Ninh
Bac Giang
T.P - HCM
Ha Noi
Ninh Binh
Ha Noi
Da Nang
Thua Thien - Hue
Quang Nam
Ninh Binh
21w1
14b1
10b1
9b½
22b1
7w1
6b0
17b1
4w½
3w0
16b0
23b1
15w0
2w0
13b1
11w1
8w0
r1
20w1
19b0
1b0
5w0
12w0
2b½
1w½
9w1
10w1
16w1
15b1
23w1
19w1
3b0
4b0
13w0
18w1
11b1
21b1
6w0
5b0
20b1
12b0
8b0
17w0
14w0
r1
7b0
4w1
5w1
8w1
1b0
2b0
12w1
16b0
3b0
13b½
21w1
23b1
6b0
9w½
18b½
17b½
7w1
15w½
14w½
22w1
r1
10b0
19b0
11w0
12b1
8b1
6b1
17w½
19w1
3w0
18w1
2w0
23w1
22b1
20w1
1w0
14b1
13w0
16w1
15b0
4b½
7b0
5b0
11b0
r1
10w0
9b0
3w½
6w1
1b½
19b1
13b1
2b0
8w0
7b1
16b1
15w½
18b0
17b1
5w0
20b0
10b½
9w0
12w0
11w1
4w0
14w1
22w1
21b0
r1
5b1
3b½
2w½
6w½
1w0
4b½
20b1
15w1
12w½
18b½
19w1
9b½
16b0
r1
8b0
13w1
21b1
10w½
11b0
7w0
17w0
23b1
22w0
8w1
4w½
5w0
2b½
3b1
9w½
12b1
1b0
6b½
11w1
10b0
7w0
21w1
22b1
18w1
17b1
16w0
15b0
r1
23b0
13b0
14w0
20w1
15b1
9b1
4b0
3w1
6w½
5b½
10w1
16w1
2w0
7b0
r1
13w0
12b1
19w1
1w0
8b0
18b1
17w0
14b0
22w1
23w1
20b0
21b0
7w½
13b1
14b1
5w1
4b0
8w1
1b½
6b0
17b1
16b1
15w1
r1
2w0
3w0
11b0
10w0
9w0
22b1
23w1
21w1
20b0
18w0
19b0
7.5
7.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
3
2
2

TOP

NỮ 7 - GIRLS 7

Đồng đội - Team: 1. Thai Binh, 2. Binh Duong, 3. Ho Chi Minh city
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Do Hoang Minh Tho
Nguyen Quynh Linh
Pham Hong Minh
Nguyen Anh Phuong
Phan Nguyen Thuy Dung
Giang Thi Thanh Binh
Nguyen Thi Kieu My
Hoang Thi Yen
Nguyen Thuy Vi
Do Thanh Vy
Phan Thi Huong Giang
Nguyen Ngoc Thanh Tra
Mai Ngoc Nhi
Doan Thanh Truc
Nguyen Tran Khuong Nha
Hoang Le Bao Tram
Nguyen My Linh
Tran Quoc Tue Anh
Le Thanh Phuong Uyen
Binh Duong
Thai Binh
T.P - HCM
Ha Nam
Dong Thap
Thai Binh
Thua Thien - Hue
Thanh Hoa
Ba Ria - Vung Tau
Binh Dinh
Thua Thien - Hue
T.P - HCM
Dong Thap
Binh Duong
Can Tho
Ha Noi
Ha Noi
Thua Thien - Hue
T.P - HCM
15w1
3w1
2b0
18b1
16w1
12b0
10w1
r1
13b½
7b0
14b1
6w1
9w½
11w0
1b0
5b0
19w1
4w0
17b0
4b1
17b1
14w1
1w0
8b1
16w1
11b0
5w0
12w1
13w0
7w1
9b0
10b1
3b0
18w0
6b0
2w0
15b1
r1
11w1
5w0
19b1
16b1
2b1
13b1
8w0
7b1
18b1
14b0
1b0
17w½
6w0
10w1
r1
4w0
12b½
9w0
3w0
5b1
9b1
17w1
6b0
1w0
4w1
15b1
11b0
2w0
r1
8w1
13w1
12b0
16b1
7w0
14w0
3b0
19b1
18w0
3w1
11w1
1b0
12w1
6w0
5b1
9w1
13w1
7b0
19w1
2b0
4b0
8b0
18b1
17b1
r1
15w0
14w0
10b0
6b½
14b1
8w1
7w0
11b½
1w½
4b1
3b0
10w1
9b0
5w½
15b1
18w1
2w0
12w0
19b1
r1
13b0
16w0
2w1
1b0
12b1
11b1
9w½
7b0
6w1
14w1
5b½
16w1
4w0
3w0
17w0
8b0
19b1
10b0
13b1
r1
15w0
7b1
6w½
5w0
17w1
3b1
2b½
1w0
9b1
8w0
18b1
12b0
11w1
r1
19w1
16b0
15w1
4b0
10w0
14b0
8b1
7w1
6b1
5b1
4w0
3w0
2b0
1w0
17b1
12w1
r1
10b0
19b1
15b0
14w1
18w1
9w0
16b0
13w0
8.5
6.5
6
6
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3
1

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1. Binh Duong, 2. Thai Nguyen, 3. Ha Noi
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nguyen Thi Mai Hung
Vu Thi Thuy Hang
Phan Nguyen Mai Chi
Le Thanh Thao
Do Huu Thuy Trang
Doan Nhu Thao
Nguyen Thao Han
Nguyen Thanh Xuan
Nguyen Thi Quynh Anh
Nguyen Ngoc Thuy Trang
Nguyen Truong Bao Tran
Duong Thi Thao
Vuong Thi Quynh Huong
Le Hoai Bao Duyen
Nguyen Tran Ngoc Thuy
Mai Thuy Tien
Le Thanh Ngoc
Phan Thi Hong La
Le Thuy Linh
Tran Thi Hong Duyen
Nguyen Thi Quynh Nhu
Phan Nguyen Phuong Linh
Dang Thanh Huong Tra
Dinh Thi Phuong Thao
Ngo Thi My Duyen
Nguyen Thi Cam Linh
Nguyen Minh Tu
Bac Giang
Thai Nguyen
Da Nang
Ha Noi
Binh Duong
Binh Duong
T.P - HCM
Hai Duong
Thua Thien - Hue
Dong Thap
Can Tho
Thai Nguyen
Ha Noi
T.P - HCM
Dong Thap
Dong Thap
Bac Giang
T.P - HCM
Thanh Hoa
Ninh Binh
Thua Thien - Hue
Ha Tinh
Ha Tinh
Da Nang
Thua Thien - Hue
Quan Doi
T.P - HCM
2w½
1b½
27w1
25w1
26w1
13b1
20b1
r1
19b1
17w1
24w1
21b1
6w0
18w1
22b1
23w1
10b0
14b0
9w0
7w0
12w0
15w0
16b0
11b0
4b0
5b0
3b0
23b1
16w1
9b1
15b½
8b1
11w1
10w0
5w0
3w0
7b1
6b0
14w0
17b0
12b1
4w½
2b0
13w1
21w1
24b½
26b1
18b0
25b1
1w0
19w½
22w0
20w0
r1
7w1
4b1
15w1
2w0
6w1
5b0
1b0
20b½
22b1
14b0
17w1
16b0
24w1
10w1
3b0
12w1
11b0
27b1
25w1
8w½
23w1
9w0
21b0
13b0
19b0
r1
18w0
6b1
5w1
14w0
18b1
2b0
1w0
21w1
19w½
11w1
16w1
9b0
22w1
27b1
3b1
20w1
10b0
26w1
4w0
8b½
15b0
7b0
12b0
24b1
23w0
r1
17b0
13w0
9w1
14b1
5b1
10w1
3w0
16b1
19b1
13b1
1b0
4b0
18w1
15w0
8w0
2w0
12b1
6w0
20b1
11b0
7w0
17w0
25b1
23b0
22w1
r1
21w0
27w1
26b0
14b1
3w1
2b0
7b½
15b1
17w1
4w½
9b0
8w1
11w0
10b1
26b1
21b1
1w0
5w0
18b1
6b0
16w0
23b1
24b1
13w0
r1
19w0
20w0
27b1
12w0
25w0
4w1
11b1
6w½
1b0
14w1
3b½
13b1
10w1
15b1
8b0
2w0
17b½
7w0
5b0
9w0
19b1
12w½
22b1
16w0
23w½
r1
18w0
20b½
27b1
26w1
25b0
24w0
5b1
9w1
7b1
11w1
1w0
8w0
3w0
6b1
2b0
19w1
4b0
25w1
18b1
16b½
17b1
14w½
15w0
13w0
10b0
21b0
20w1
27w1
r1
26w1
12b0
24b0
22b0
3b½
8b½
1w½
9b1
12b½
14b1
15b1
2w½
4w0
24w1
21w1
5w½
16w1
6w0
7w0
13b0
23b1
25b1
r1
27w1
11b0
26b1
17w0
10b0
18w0
22w0
20b0
8
8
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3
2
1

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1. Thua Thien - Hue, 2. Thanh Hoa, 3. Ho Chi Minh city
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Ngo Dieu Hoa
Hoang Thi Nhu Y
Le Hoang Tran Chau
Pham Thi Linh Nham
Dang Thu Huong
Hoang Thi Khanh Thu
Nguyen Thi Tram Anh
Ton Nu Hong An
Nguyen Thu Trang
Dinh Nam Huyen Trang
Tran Dang Hong Lien
Luu Thi Le
Tran Thi Thu Thao
Nguyen Ngoc Phuong Khanh
Vo Thi Kim Phung
Truong Tra My
Hoang Hoai Phuong
Vu Kieu Trang
Dau Thi Thanh Hoa
Doan Que Anh
Nguyen Thi Thanh Hoa
Ho Luu Hoang Giang
Le Nhu Quynh
Ngo Ngoc Thao
Tran Thi Ha Minh
Tran Thi Thu Ha
Tran Thi Quynh Trang
Nguyen Ngoc Tram
Tran Ngoc Chau
Ngo Ngoc Phu
Nguyen Hoang Yen
Nguyen Ngoc Anh
Tran Thi Thanh Nha
Do Hanh Nguyen
Nguyen Hai Phuong Uyen
Bac Ninh
Thua Thien - Hue
T.P - HCM
Thanh Hoa
Thai Binh
Thanh Hoa
Thua Thien - Hue
Lam Dong
Bac Giang
Quang Binh
T.P - HCM
Nghe An
Ha Noi
T.P - HCM
Thua Thien - Hue
Thai Nguyen
Quang Binh
Bac Giang
Nghe An
Ha Noi
Thai Nguyen
Binh Dinh
Hai Phong
Da Nang
Da Nang
Thai Binh
Quang Ninh
Quan Doi
Quan Doi
Ba Ria - Vung Tau
Can Tho
Ninh Binh
Thua Thien - Hue
T.P - HCM
Ba Ria - Vung Tau
19w1
24b1
18b1
6b1
15w1
4w0
16b1
30w1
21w1
26w1
12b0
11w1
14b½
13w½
5b0
7w0
20w1
3w0
1b0
17b0
9b0
25w1
33w½
2w0
22b0
10b0
35b1
r1
34b1
8b0
32b1
31w0
23b½
29w0
27w0
31b1
9w½
17w1
10w1
29b1
20b1
22w½
28b½
2b½
4b0
35w1
27b½
23w1
33b1
34w1
26b0
3b0
30b1
32w1
6w0
24w0
7b½
13b0
21b1
r1
16w1
12w½
8w½
5w0
18w0
1w0
19b0
14w0
15b0
11b0
4w1
8b1
5b½
1b0
3w½
11w0
12b1
2w0
13w½
15w1
6b1
7w0
9b½
27w1
10b0
33w1
26w1
31w½
24b½
35b1
23b0
28w1
21w1
19w½
29w1
17b0
14b0
22b0
25b0
32b1
18b½
30w0
16b0
r1
20w0
3b½
5w1
1w½
22w1
2b0
26b1
14w½
19b1
11b1
13b1
9w0
31b1
10w0
7b½
16w½
15b½
25b1
27b½
8w0
33w1
35w1
4b0
28b1
29b1
17w0
6w0
18w½
23w0
24w0
34w1
12w0
r1
20b0
30b0
21b0
2w0
1b1
10b1
17b1
14b1
27w1
9b1
23w½
7w0
3w0
20b1
30w1
31b1
5w0
28w1
19w1
4w0
25w1
16b0
11w0
34b1
24w1
8b½
22b0
18b0
33b1
6b0
15b0
32w1
12b0
13w0
29b0
26w0
21w0
r1
22b1
7w½
4w½
3b½
12w½
10w0
2b½
14b1
23b1
6b1
18w1
5b½
17w1
8w0
24b1
27b1
13b0
11b0
31w1
21b0
20w1
1w0
9w0
15w0
30b1
29w1
16w0
35w1
26b0
25w0
19b0
34w1
r1
32b0
28b0
9w1
4b½
7b1
2w½
10b1
17b1
3w0
11w1
1b0
5w0
8b0
13w½
12b½
25b1
23w1
22w1
6w0
26w1
21w1
27w1
19b0
16b0
15b0
28w1
14w0
18b0
20b0
24b0
30w½
29b½
r1
33b1
32w0
35b1
34w0
5b1
3b1
2w0
8w½
1w0
24w1
15w1
4b½
18w½
12w½
14w1
10b½
16w½
11b0
7b0
13b½
32b1
9b½
22b1
23b½
25w1
19w0
20w½
6b0
21b0
30w1
r1
34b1
31b½
26b0
29w½
17w0
35b½
28w0
33w½
7w1
11w½
8b1
16b1
13w1
12b1
1b0
3w0
19b1
18b1
2b½
6w0
5b0
26w1
21w½
4w0
22w½
10w0
9w0
28b1
15b½
17b½
24b½
23w½
31w1
14b0
32w1
20w0
35w½
r1
25b0
27b0
34w1
33b0
29b½
7.5
7
6.5
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
3
3
2
2

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1. Binh Dinh, 2. Can Tho, 3. Hai Phong
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Pham Bich Ngoc
Ngo Thi Kim Tuyen
Nguyen Thi Diem Huong
Mai Thien Kim Ngoc Diep
Le Thi Ha
Nguyen Thi Thu Huyen
Ho Thien Thanh
Phan Hoang Diem My
Dang Truong Thi
Dang Ngoc Hoai Cam
Nguyen Hong Minh
Pham Thi Thu Hien
Nguyen Thuy Duong
Ho Thi Anh Tien
Dang Huyen Anh
Do Thi Thu Huong
Le Mai Khanh
Bui Thi Phuong Thuy
Duong Tuong Vy
Luu Thi Bich Chau
Nguyen Thi Lan Phuong
Phan Thi Quynh Trang
Pham Thi Thu Hoai
Do Thuy Duong
Le Thi Quynh
Hoang Thai Linh
Vo Thi Thuy Trang
Nguyen Thi Hanh
Nguyen Hoai Phuong
Duong Nguyen Minh Tam
Dam Thuy Linh
Le Vu Thy Vuong
Tran Thi Thanh Huyen
Tran Thi Kim Cuong
Do Nhu Ngoc
Nguyen Ngoc Phuong Thuy
Tran Thi Diem Huong
Lam Tieu Vi
Kien Giang
Quang Ninh
Ben Tre
Long An
Hai Phong
Binh Dinh
Can Tho
Binh Dinh
Can Tho
Thua Thien - Hue
Ninh Binh
Quang Binh
Dong Nai
Dong Nai
Ha Noi
Hai Phong
Thanh Hoa
Dong Thap
Binh Dinh
Ben Tre
Quang Binh
Da Nang
Thua Thien - Hue
Quan Doi
Bac Giang
Long An
Thua Thien - Hue
Bac Ninh
Thua Thien - Hue
T.P - HCM
Bac Ninh
Phu Yen
Thanh Hoa
Phu Yen
Ha Noi
Binh Duong
T.P - HCM
Quang Nam
15b1
31w½
36w1
30b1
27b1
25w1
35b1
37w1
32w1
33b1
38w1
24w½
20b1
19b1
1w0
22b0
29w0
34b1
14w0
13w0
28w½
16w1
26b0
12b½
6b0
23w1
5w0
21b½
17b1
4w0
2b½
9b0
10w0
18w0
7w0
3b0
8b0
11b0
8w1
24b1
10b1
11w1
26w1
13b1
14b1
1b0
29b1
3w0
4b0
28b1
6w0
7w0
37b1
34w1
32b1
22w0
35b0
25b0
31b1
18b1
27w½
2w0
20w1
5b0
23b½
12w0
9w0
38b1
21w0
17w0
36b1
16b0
19w1
33w0
15w0
30w0
9b1
14w1
22w1
6b1
7b1
4w0
5w0
25w1
1w0
30b1
18w1
21w1
15b1
2b0
13w0
33b1
35w½
11b0
37w1
32w0
12b0
3b0
36b1
28b0
8b0
29w0
31w½
24w1
26b1
10w0
27b½
20b1
16w0
38w1
17b½
23w0
19b0
34b0
3w1
12w1
1b0
5b0
4w1
7b0
6w1
29b1
16b½
22b½
13b1
2b0
11w0
30w1
31b1
9w½
23b0
28w½
26w1
37b½
35w1
10w½
17w1
33w1
34w½
19b0
32b½
18b½
8w0
14b0
15w0
27w½
24b0
25b½
21b0
38b1
20w½
36w0
5b1
3b½
2w½
7w0
1w0
22w1
4b1
11w1
23w1
21w½
8b0
16w1
19w1
28b0
29w1
12b0
25w1
27b1
13b0
38w1
10b½
6b0
9b0
34b1
17b0
33w½
18w0
14w1
15b0
37w1
36b½
35b½
26b½
24w0
32w½
31w½
30b0
20b0
2w½
1b½
9b1
28w1
12b1
11b1
8w½
7b½
3w0
13w1
6w0
5w0
10b0
35w1
21b1
23w0
22b1
24w0
32b½
26w1
15w0
17w0
16b1
18b1
36w1
20b0
33b½
4b0
30w0
29b1
34w½
19w½
27w½
31b½
14b0
25b0
38w1
37b0
7w1
8w1
5w1
15b1
3b0
10w1
1b0
2b0
24b½
6b0
30b1
17b½
21w1
23b1
4w0
28b1
12w½
32b1
20w0
19b1
13b0
25w½
14w0
9w½
22b½
38b1
29w½
16w0
27b½
11w0
35b1
18w0
34b½
33w½
31w0
37w1
36b0
26w0
6b½
5b1
4b0
3w1
2w0
1w½
13w0
9w½
8b½
15w1
12w1
11b0
7b1
17w1
10b0
30w1
14b0
23w1
31b1
24b1
22w1
21b0
18b0
20w0
28w1
27w½
26b½
25b0
36w1
16b0
19w0
33b½
32w½
37b0
38b1
29b0
34w1
35w0
4w½
6w½
14w1
1b½
13b1
2b½
20b1
10w½
11w1
8b½
9b0
25w1
5w0
3b0
24w1
18w½
21w1
16b½
29w1
7w0
17b0
38w1
28w½
15b0
12b0
35b1
37w1
23b½
19b0
33w½
32b½
31w½
30b½
36w1
26w0
34b0
27b0
22b0
7.5
7
6.5
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
2.5
2.5
0

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1. Ho Chi Minh city, 2. Can Tho, 3. Long An
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luong Huyen Ngoc
Pham Thi Ngoc Tu
Nguyen Quynh Anh
Nguyen Thi Diem Trang
Cao Le Phuong Thanh
Nguyen Thi Thu Quyen
Le Thi Thu Huong
Le Phu Nguyen Thao
Bui Thi My Hang
Nguyen Thu Trang
Pham Thi Hoa
Nguyen Hoang Anh
Luong Nhat Linh
Nguyen Ngoc Thanh Thao
Nguyen Phuong Thao
Dang Tieu Linh
Pham Thi Ngoc
Trinh Thuy Minh
Ta Huyen Trang
Pham Thi Thanh Hoa
Le Thi Phuong Thao
Nguyen Thanh Mai
Nguyen Thi Kim Trang
Nguyen Thuy Linh
Ho Ngoc Ha Thanh
Nguyen Thi Thu Hang
Le Thi Thu Hanh
Do Vu Thai An
Tran Thi Thanh Phuong
Vo Thuy An
Huynh Thi Bich Chi
Chu Hai Uyen
Tran Thi Lam Hong
Vu Thanh Van
Quang Ninh
T.P - HCM
T.P - HCM
Can Tho
Long An
Bac Ninh
Dong Thap
Can Tho
Long An
Hai Phong
Ha Nam
Hai Duong
Ninh Binh
Long An
Da Nang
Thua Thien - Hue
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Ha Noi
Hai Duong
Dong Thap
Quan Doi
Phu Yen
Da Nang
Quang Tri
Thua Thien - Hue
Thua Thien - Hue
Long An
Quang Tri
Quang Nam
Thua Thien - Hue
Thai Nguyen
Ba Ria - Vung Tau
Ninh Binh
4b0
27w1
25b1
1w1
21b1
32w1
10b1
26b1
30w1
7w0
33w1
31b1
17w1
28b1
19w1
22b½
13b0
29w½
15b0
34b1
5w0
16w½
24b0
23w1
3w0
8w0
2b0
14w0
18b½
9b0
12w0
6b0
11b0
20w0
26w1
7b1
11w½
8b½
6w1
5b0
2w0
4w½
14b½
27b1
3b½
13w½
12b½
9w½
16b1
15w0
31w0
23b0
34w½
24w1
32b1
29b1
18w1
20b0
33b1
1b0
10w0
30b1
22w0
28w0
17b1
21w0
25w0
19b½
28b1
5w½
9b1
12w1
2b½
31w1
22b½
13b½
3w0
24w1
14w1
4b0
8w½
11b0
20w1
18b½
27b1
16w½
25b½
15b0
23w1
7w½
21b0
10b0
19w½
33w1
17w0
1w0
34b1
32b1
6b0
30w0
26b0
29w0
22w1
3b½
2w½
15w½
11w0
13w1
25w½
21w1
29b1
20b1
5b1
14w½
6b0
12b½
4b½
28w1
24b½
31b1
26w0
10w0
8b0
1b0
30w1
17w½
7b½
19b1
34b1
16b0
9w0
23b0
18w0
33b1
32w0
27w0
9b1
6w1
4w½
3b½
13b½
2b0
18b1
10b1
1w0
8w0
15w1
25b1
5w½
24w1
11b0
21b0
29w½
7w0
32b1
26b1
16w1
23w½
22b½
14b0
12w0
20w0
30b1
31w1
17b½
27w0
28b0
19w0
34w1
33b0
2w1
1b0
15b1
7b½
10w1
14b0
4w½
11w½
19b1
5b0
8b½
22w1
23b1
6w1
3w0
26w½
25w½
27b0
9w0
21w1
20b0
12b0
13w0
32w1
17b½
16b½
18w1
29b1
28w0
33w1
34w1
24b0
30b0
31b0
11b1
20w1
8w1
14w1
12b1
27w1
9b1
3b0
7w0
28b½
1w0
5w0
15w1
4b0
13b0
25b1
21b1
30w1
31b½
2b0
17w0
24w½
26b0
22b½
16w0
23w1
6b0
10w½
33b1
18b0
19w½
34b½
29w0
32w½
3w1
11w1
1b0
5b½
4w½
20b1
13w½
12w0
16b1
14w1
2b0
8b1
7b½
10b0
28w1
9w0
26w1
24b½
33w1
6w0
29b1
27b1
31w1
18w½
32b1
17b0
22w0
15b0
21w0
34w1
23b0
25w0
19b0
30b0
5b½
4b½
13b1
2w½
1w½
11w1
12b1
15b1
17w1
21b1
6b0
7w0
3w0
20w1
8w0
34b1
9b0
22b1
28b1
14b0
10w0
18w0
25b½
26b½
23w½
24w½
32b1
19w0
30w½
29b½
33b½
27w0
31w½
16w0
7.5
6.5
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
1.5
1.5
1

TOP

NỮ 17 - GIRLS 17

Đồng đội - Team: 1. Ho Chi Minh city, 2. Ha Tinh, 3. Thua Thien - Hue
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pham Le Thao Nguyen
Hoang Thi Bao Tram
Luong Minh Hue
Do Thi Diem Huong
Pham Thi Hai Yen
Nguyen Thi Thu Hang
Nguyen Thi Hanh
Ngo Thi Thanh Tra
Vo Hong Nhung
Nguyen Hai Yen
Chu Bich Ngoc
Le Thi Thuy Hang
Le La Tra My
Le Thi Kim Hien
Vo Thi Bich Lieu
Nguyen Minh Trang
Ha Thi Truc Mai
Truong Thi Thanh Thuy
Le Thi Hoang Phuong
Tran Le Tu Uyen
Can Tho
Thua Thien - Hue
Ninh Binh
T.P - HCM
Ha Tinh
T.P - HCM
Hai Phong
Bac Ninh
Ha Noi
Ha Noi
Ha Noi
Ha Tinh
Binh Dinh
Ben Tre
Ben Tre
T.P - HCM
Thua Thien - Hue
Ben Tre
Da Nang
Ba Ria - Vung Tau
8w1
12b1
15w1
10b1
9w0
7w0
6b1
1b0
5b1
4w0
19w½
2w0
16b1
20w1
3b0
13w0
18w1
17b0
11b½
14b0
7b1
14w1
13b1
17w1
19b1
18b1
1w0
16w1
11w0
20b1
9b1
15b1
3w0
2b0
12w0
8b0
4b0
6w0
5w0
10w0
4w½
3b½
2w½
1b½
12w1
8w0
11b1
6b1
14b1
13w0
7w0
5b0
10b1
9w0
16b1
15w0
19w1
20b1
17b0
18w0
2b½
1w½
4b1
3w0
8b1
19b1
9w1
5w0
7b0
12b1
18b1
10w0
17w1
15b1
14w0
20w1
13b0
11w0
6w0
16b0
13w1
5b1
7w0
11b1
2w0
9b1
3b1
17b1
6w0
14b1
4w0
16w½
1b0
10w0
18w0
12b½
8w0
15b1
20b½
19w½
3b1
7w1
1w0
5w½
4b½
13w1
2b0
10b0
17w1
8w1
14b0
18b1
6b0
11w1
20b1
19b1
9b0
12w0
16w0
15w0
10w1
6b½
5b1
7b½
3w0
2w½
4w½
14w1
13b1
1b0
12w0
11b1
9w0
8b0
19w1
18w0
20w1
16b1
15b0
17b0
6w1
4w1
9b½
2b0
10b1
1b0
8w½
7b½
3w½
5w0
20b1
17w1
15w0
16w1
13b1
14b0
12b0
19w0
18b1
11w0
9b½
8b½
12w1
14w1
7w1
20w1
5b0
2w½
1w½
18w1
15w1
3b0
19b1
4b0
11b0
17w1
16b0
10b0
13w0
6b0
7.5
7
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3
3
2
0.5

TOP

NỮ 20 - GIRLS 20

Đồng đội - Team: 1. Bac Giang, 2. Thua Thien - Hue, 3. Ha Noi
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Le Thanh Tu
Dang Bich Ngoc
Nguyen Thi Dieu Hanh
Nguyen Thi Thuy
Vu Phuong Thao
Ngo Kim Cuong
Hoang Xuan Thanh Khiet
Hoang Thi Vui
Le Nguyen Da Hien
Bui Phuong Thao
Huynh Mai Phuong Dung
Tran Ngoc Nhu Thao
Pham Thi Huyen
Nguyen Thanh Ngoc
Bui Thi Mai Tram
Tran Thi Hong Thuy
Ngo Thuy Thanh Thao
Nguyen Thi Tu Anh
Ha Noi
Quan Doi
Thua Thien - Hue
Bac Giang
Bac Giang
Quang Ninh
Thua Thien - Hue
Thua Thien - Hue
Da Nang
Ha Noi
T.P - HCM
Dong Nai
Hai Duong
Binh Duong
Dong Thap
T.P - HCM
Binh Duong
Ba Ria - Vung Tau
14b1
4w1
9b1
2b0
6b½
5w½
15w0
11b0
3w0
17b0
8w1
18w1
16b1
1w0
7b1
13w0
10w1
12b0
11w1
15b1
17w1
9w0
16w1
10b½
18b1
14w1
4b1
6w½
1b0
13b0
12w1
8b0
2w0
5b0
3b0
7w0
13b1
3w1
2b0
14b1
12b½
8w1
10w1
6b0
11b0
7b0
9w1
5w½
1w0
4w0
17b1
18w1
15w0
16b0
2w½
1b½
13w1
17w1
7w0
15b½
5b1
10w0
16w0
8b1
12b½
11w½
3b0
18b1
6w½
9b1
4b0
14w0
3b1
7w1
1w0
6b½
13b1
4w½
2b0
17b1
18w1
14w½
15w1
16b1
5w0
10b½
11b0
12w0
8w0
9b0
6w½
11b½
5b0
15b1
3w1
1b½
12w0
16w1
10b1
9w0
2w½
7b1
14b0
13w1
4w0
8b0
18b1
17w0
12b1
5w1
15w1
11w1
2b0
7w0
6b1
9b1
8w0
16b1
4b0
1w0
18w1
17b½
3b0
10w0
14w½
13b0
4w½
8b0
7b1
1b½
11w1
12b1
3w0
2w1
14b1
13w1
5b0
6w0
10b0
9w0
18w1
17w1
16b0
15b0
5b½
6w½
12w1
8w1
1w½
2b½
11b1
4b0
15w1
18b1
7w0
3b0
17b1
16w1
9b0
14b0
13w0
10w0
7
6.5
6
6
5.5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3.5
3
2.5
0