GIẢI CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2001
VIETNAM YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2001

rapid12b231 VĐV nam và 182 nữ từ 33 tỉnh thành, ngành. Giải diễn ra từ 16 đến 28 tháng 7 tại Trung tâm TDTT Quận Tân Bình.

A total of 231 boys and 182 girls from 33 cities and provinces. The championship was held from July 16 to 28 at Tan Binh Sport Center - Ho Chi Minh City.

 

1. Cờ tiêu chuẩn (standard chess): 16 đến 25 tháng 7 (July 16 to 25) U 9, 11, 13, 15, 17, 20
2. Cờ nhanh (rapid chess): 27 và 28 tháng 7 (July 27 to 28) U 11, 13, 15, 17

KẾT QUẢ CÁ NHÂN CỜ TIÊU CHUẨN
INDIVIDUAL STANDARD CHESS STANDINGS

Nữ U9 - Girls U9 Nam U9 - Boys U9
1 Ngo Dieu Hoa Bac Ninh 1 Pham Minh Duc Ha Nam
2 Dang Thu Huong Thai Binh 2 Tran Ngoc Lan Ha Noi
3 Le Hoang Tran Chau Ho Chi Minh 3 Tran Manh Tien Hai Phong
Nữ U11 - Girls U11 Nam U11 - Boys U11
1 Pham Bich Ngoc Kien Giang 1 Ngo Manh Ha Ha Nam
2 Mai Thien Kim Ngoc Diep Long An 2 Vu Tien Manh Bac Ninh
3 Nguyen Thi Thu Huyen Binh Dinh 3 Dinh Phu Long Ha Nam
Nữ U13 - Girls U13 Nam U13 - Boys U13
1 Le Phu Nguyen Thao Can Tho 1 Pham Chuong Ho Chi Minh
2 Nguyen Quynh Anh Ho Chi Minh 2 Vo Thanh Ninh Kien Giang
3 Bui Thi My Hang Long An 3 Pham Duc Thang Kien Giang
Nữ U15 - Girls U15 Nam U15 - Boys U15
1 Pham Thi Nu Hai Phong 1 Duong The Anh Dong Thap
2 Luong Minh Hue Ninh Binh 2 Nguyen Huynh Minh Huy Dong Thap
3 Hoang Thi Bao Tram Thua Thien Hue 3 Tran Minh Tung Hai Phong
Nữ U17 - Girls U17 Nam U17 - Boys U17
1 Le Thanh Tu Ha Noi 1 Hoang Canh Huan Da Nang
2 Huynh Mai Phuong Dung Ho Chi Minh 2 Tran Anh Tri Da Nang
3 Nguyen Thi Thuy Bac Giang 3 Nguyen Hai Quan Quang Ninh
Nữ U20 - Girls U20 Nam U20 - Boys U20
1 Le Kieu Thien Kim Ho Chi Minh 1 Nguyen Giang Son Ha Noi
2 Nguyen Thi Kieu Trinh Da Nang 2 Nguyen Thien Viet Da Nang
3 Bui Phuong Thao Ha Noi 3 Vu Dinh Hung Bac Giang

KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI CỜ TIÊU CHUẨN
TEAM STANDARD CHESS STANDINGS

Nữ U9 - Girls U9 Nữ U15 - Girls U15 Nam U9 - Boys U9 Nam U15 - Boys U15
1 Ho Chi Minh 1 Dong Thap 1 Ha Noi 1 Dong Thap
2 Bac Giang 2 Ha Noi 2 Binh Duong 2 Hai Duong
3 Thanh Hoa 3 Binh Dinh 3 Thanh Hoa 3 Ho Chi Minh
Nữ U11 - Girls U11 Nữ U17 - Girls U17 Nam U11 - Boys U11 Nam U17 - Boys U17
1 Kien Giang 1 Ho Chi Minh 1 Ha Nam 1 Da Nang
2 Binh Dinh 2 Ha Noi 2 Ha Tinh 2 Quang Ninh
3 Quang Binh 3 Binh Duong 3 Bac Ninh 3 Ho Chi Minh
Nữ U13 - Girls U13 Nữ U20 - Girls U20 Nam U13 - Boys U13 Nam U20 - Boys U20
1 Can Tho 1 Ho Chi Minh 1 Kien Giang 1 Ha Noi
2 Ha Nam 2 Da Nang 2 Ho Chi Minh 2 Quan Doi
3 Ho Chi Minh 3 Quan Doi 3 Ha Noi 3 Da Nang

KẾT QUẢ CÁ NHÂN CỜ NHANH
INDIVIDUAL RAPID CHESS STANDINGS

Nữ U11 - Girls U11 Nam U11 - Boys U11
1 Pham Bich Ngoc Kien Giang 1 Tran Thanh Tu Dong Thap
2 Ho Thi Anh Tien Dong Nai 2 Pham Minh Duc Ha Nam
3 Nguyen Thi Thu Huyen Binh Dinh 3 Nguyen Tuan Loc Quang Tri
Nữ U13 - Girls U13 Nam U13 - Boys U13
1 Pham Thi Hoa Ha Nam 1 Ta Viet Cuong Dong Thap
2 Luong Huyen Ngoc Quang Ninh 2 Pham Duc Thang Kien Giang
3 Le Vu Ha Phuong Tan Binh-HCM 3 Mai Van Luc Thai Binh
Nữ U15 - Girls U15 Nam U15 - Boys U15
1 Hoang Thi Bao Tram Thua Thien - Hue 1 Duong The Anh Dong Thap
2 Luong Minh Hue Ninh Binh 2 Tran Minh Tung Hai Phong
3 Luong Nhat Linh Ninh Binh 3 Nguyen Van Huy Bac Ninh
Nữ U17 - Girls U17 Nam U17 - Boys U17
1 Nguyen Thi Thuy Bac Giang 1 Tran Anh Tri Da Nang
2 Huynh Mai Phuong Dung Ho Chi Minh 2 Nguyen Ngoc Truong Son Kien Giang
3 Dang Bich Ngoc Quan Doi 3 Le Tien Dung Quang Ninh

KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI CỜ NHANH
TEAM RAPID CHESS STANDINGS

Nữ U11 - Girls U11 Nữ U15 - Girls U15 Nam U11 - Boys U11 Nam U15 - Boys U15
1 Binh Dinh 1 Ninh Binh 1 Quang Tri 1 Dong Thap
2 Hai Phong 2 Hai Phong 2 Ho Chi Minh 2 Thua Thien - Hue
3 Kien Giang 3 Thanh Hoa 3 Ha Tinh 3 Ha Noi
Nữ U13 - Girls U13 Nữ U17 - Girls U17 Nam U13 - Boys U13 Nam U17 - Boys U17
1 Ho Chi Minh 1 Bac Giang 1 Dong Thap 1 Da Nang
2 Dong Thap 2 Ha Noi 2 Ho Chi Minh 2 Ho Chi Minh
3 Ha Nam 3 Dong Thap 3 Kien Giang 3 Ha Noi

TOÀN ĐOÀN
TOP DELEGATIONS

U9-U11-U13 U15-U17-U20
1 Ho Chi Minh 1 Ho Chi Minh
2 Ha Noi 2 Ha Noi
3 Binh Duong 3 Thua Thien - Hue
4 Can Tho 4 Da Nang
5 Tan Binh-HCM 5 Ba Ria - Vung Tau
6 Quan Doi
7 Vinh Long
8 Ba Ria - Vung Tau
9 Ben Tre