HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7
GIẢI CỜ VUA NHANH

7th NATIONAL PHU DONG SPORTS FESTIVAL 2008 - RAPID CHESS EVENT
7th-8th August, 2008 in Phu Tho province

Giải được tổ chức tại Phú Thọ từ ngày 7/8 đến 8/8/2008 gồm các nhóm tuổi từ 7 đến 20 nam và nữ.

hkpd2008b

Nam -Boys: 9 11 13 15 16 18
Nữ - Girls: 9 11 13 15 16 18

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1.TP.Hồ Chí Minh, 2.Hà Nội, 3.Phú Thọ, Nghệ An.
Cá nhân - Individual:

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Le Quang Tra 2464 HCM 38b1 21w1 3w½ 14b½ 8w1 15b1 6w1 12b1 2b½ 38
2 Nguyen Tan Hoang Nam 2475 HCM 17w1 18b1 15w0 4b½ 13w1 16b1 7w1 3b1 1w½ 7 34½
3 Nguyen Trung Kien 2483 PTH 20b1 7w1 1b½ 19w1 6b1 14w1 10b1 2w0 4b0 38½
3 (4) Nguyen Huynh Tuan Hai 2489 DTH 6b0 28w1 22b1 2w½ 19b1 10w0 20w1 18b1 3w1 29
5 Ngo Quang Thai 2470 HNO 8b0 38w1 24b1 11b0 21w1 12w½ 30b1 14w1 6b1 28
6 Tran Minh Thang 2469 HNO 4w1 34b1 16w1 15b1 3w0 7w1 1b0 8b1 5w0 6 36
7 Vu Minh Chien 2498 QNI 35w1 3b0 32w1 26b1 11w1 6b0 2b0 23w1 10b1 6 30
  Nguy Thanh Duy 2490 NAN 5w1 14b0 9b1 10w1 1b0 23w1 24b1 6w0 16w1 6 30
9 Le Van Truong 2462 HTI 23b0 --1 8w0 34b1 36w1 11b1 18w0 25b1 14w1 6 26
10 Do Thanh Dat 2494 BGI 31w1 32b1 14w½ 8b0 18w1 4b1 3w0 15b1 7w0 31½
11 Khong Duc Khai 2485 PTH 33b0 37w1 27b1 5w1 7b0 9w0 22b½ 32w1 18w1 25½
12 Vu Hai Duc 2492 HDU 14w0 26b0 39w1 28b1 25w1 5b½ 13w1 1w0 20b1 24
  Tran Nguyen Lan 2480 NAN 27b0 20w½ 30b1 29w1 2b0 17w1 12b0 22w1 23b1 24
14 Tran The Phap 2472 KGI 12b1 8w1 10b½ 1w½ 16w1 3b0 15w1 5b0 9b0 5 31½
15 Le Phuong Duy 2491 TTH 40b1 33w1 2b1 6w0 23b1 1w0 14b0 10w0 24b1 5 30
16 Tran Sy Hung 2487 TTH 37b1 27w1 6b0 33w1 14b0 2w0 32b1 24w1 8b0 5 28
17 Le Tran Hai Dang 2495 QBI 2b0 29w½ 20b0 30w½ 39-+ 13b0 28b1 27w1 25w1 5 18
18 Phan Ba Thanh Cong 2497 DAN 29b1 2w0 36b½ 20w1 10b0 19w1 9b1 4w0 11b0 25½
19 Thai Hoang Anh 2499 HTI 36b1 23w½ 25w1 3b0 4w0 18b0 35b1 20w0 31w1 24
20 Dinh Quang Truong 2463 QNI 3w0 13b½ 17w1 18b0 34w1 29w1 4b0 19b1 12w0 22
21 Dao Ba Dang 2496 HPH 26w½ 1b0 31w1 36b½ 5b0 28w1 23b0 30w½ 29b1 20½
22 Tran Luong Gia Tuan 2461 LAN 32w0 35b1 4w0 31b0 38w1 26b1 11w½ 13b0 30b1 19½
23 Truong Anh Kiet 2482 CTH 9w1 19b½ 26w½ 25b1 15w0 8b0 21w1 7b0 13w0 4 25½
24 Bui Trung Hieu 2488 HPH 39w1 25b0 5w0 37b1 26w1 32b1 8w0 16b0 15w0 4 24
  Doan Nguyen Trung Tin 2466 LDO 30b1 24w1 19b0 23w0 12b0 36w1 29b1 9w0 17b0 4 24
26 Do Nam 2476 THO 21b½ 12w1 23b½ 7w0 24b0 22w0 27b0 36w1 35b1 4 19
27 Nguyen Tuan Anh 2500 HDU 13w1 16b0 11w0 32b0 28w0 31b1 26w1 17b0 33b1 4 17
28 Ha Hai Ninh 2473 TNG 34w0 4b0 35w1 12w0 27b1 21b0 17w0 38b1 37w1 4 15
29 Phan Duc Minh 2477 THO 18w0 17b½ 38w1 13b0 31w1 20b0 25w0 34b1 21w0 18
30 Ta Quang Huy 2486 BNI 25w0 31b½ 13w0 17b½ 37w1 33b1 5w0 21b½ 22w0 17
31 Le Tran Khoi Nguyen 2474 DAN 10b0 30w½ 21b0 22w1 29b0 27w0 37b1 33w1 19b0 15
32 Ta Thanh Lam 2481 BNI 22b1 10w0 7b0 27w1 33b1 24w0 16w0 11b0 34w0 3 20
33 Vo Si Toan 2465 LAN 11w1 15b0 34w1 16b0 32w0 30w0 36b1 31b0 27w0 3 19
34 Huynh Thien Dat 2493 DTH 28b1 6w0 33b0 9w0 20b0 35b0 38w1 29w0 32b1 3 13
35 Le Nhat Minh 2478 QBI 7b0 22w0 28b0 38b0 --1 34w1 19w0 37b1 26w0 3 11
36 Nguyen Van Manh 2479 HTA 19w0 39b1 18w½ 21w½ 9b0 25b0 33w0 26b0 38w0 2 14½
37 Tran Trung Tien 2467 CTH 16w0 11b0 --1 24w0 30b0 38b1 31w0 35w0 28b0 2 11
38 Ta Quoc Khang 2484 KGI 1w0 5b0 29b0 35w1 22b0 37w0 34b0 28w0 36b1 2 7
39 Tran Trong Thanh 2468 BGI 24b0 36w0 12b0 --1 17-- --- --- --- --- 1 6
40 Nguyen Kien Phuong 2471 QNG 15w0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Quảng Ninh, 3.Kiên Giang, Phú Thọ.
Cá nhân - Individual:

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Le Huu Thai 2457 LDO 18w1 27b1 20w1 7b1 11b1 2w0 5b1 12w1 13b1 8 41
2 Nguyen Hoang Duc 2491 QNI 49b1 4w½ 5b1 16w1 13b1 1b1 12w½ 7w1 3b0 7 38½
3 Tran Tuan Minh 2467 HNO 21w1 31b1 11w0 12b0 20w1 27b1 26w1 18b1 2w1 7 32
3 (4) Le Thanh Tai 2458 HCM 35b1 2b½ 13w0 33b1 16w1 24w1 7b0 25w1 12b1 31
5 Nguyen Ngoc Minh Tri 2449 HCM 33w½ 42b1 2w0 46b1 41b1 13w1 1w0 21b1 14w1 30½
6 Tran Minh Toan 2450 TTH 51b1 15w½ 24b0 17w½ 37b1 19w1 9b1 11w½ 7b1 30
7 Lu Chan Hung 2481 KGI 48b1 25w1 40b1 1w0 14b1 31b1 4w1 2b0 6w0 6 36
8 Vu Duy Phuong 2462 QNI 36b1 14w1 32b1 11w0 9b0 15w1 30b1 13w0 18w1 6 32
9 Nguyen Van Duy 2487 PTH 41b1 40w0 47w1 20b1 8w1 12b0 6w0 30w1 11b1 6 30
10 Nguyen Tri Thien 2454 BNI 37b½ 53w1 15b0 35w1 24b½ 14w0 38b1 19w1 25b1 6 27
11 Nguyen Hau Phuoc Vinh 2446 DTH 50b1 43w1 3b1 8b1 1w0 18b0 31w1 6b½ 9w0 34
12 Mai Hoang Bao 2497 CTH 19b0 22w1 50b1 3w1 15b1 9w1 2b½ 1b0 4w0 31½
13 Nguyen Thanh Lam 2475 HPH 16b½ 39w1 4b1 23w1 2w0 5b0 33w1 8b1 1w0 30½
14 Ha Trong Cuong 2494 HDU 29w1 8b0 26w1 40b1 7w0 10b1 18w½ 16w1 5b0 29½
15 Hoang Quoc Hung 2484 QBI 28w1 6b½ 10w1 30b½ 12w0 8b0 22w1 31b1 17w½ 28½
16 Chuc Dinh Tuan 2447 BGI 13w½ 33b1 46w1 2b0 4b0 43w1 32w1 14b0 26w1 27½
17 Do Ngoc Ninh 2465 TNG 31w0 21b½ 28w1 6b½ 42w1 33b0 27w1 24w1 15b½ 24½
18 Pham Minh Hieu 2485 KGI 1b0 49w1 25b1 24w½ 23b1 11w1 14b½ 3w0 8b0 5 28½
19 Tran Duy Linh 2469 PTH 12w1 20b0 27w1 31b0 21w1 6b0 42w1 10b0 35w1 5 25
20 Le Vu Nam Anh 2499 DAN 22b1 19w1 1b0 9w0 3b0 29w0 47b1 42w1 23b1 5 23
21 Dao Ngoc Cao 2495 NDI 3b0 17w½ 39b1 41w½ 19b0 47w1 29b1 5w0 30b1 5 22
22 Phan Dinh Liem 2471 HTI 20w0 12b0 53b1 25w0 48b1 44w1 15b0 32w1 31w1 5 19
23 Bui Van Trong 2448 TBI 54b1 26b1 30w½ 13b0 18w0 36w1 25b0 33b1 20w0 26½
24 Dao Thien An 2500 DTH 45w1 30b0 6w1 18b½ 10w½ 4b0 28w1 17b0 27w½ 25
25 Nguyen Hoang Kim Thuan 2451 BTR 56w1 7b0 18w0 22b1 26w½ 34b1 23w1 4b0 10w0 24½
26 To Ngoc Qui Lan 2473 BTR 44b1 23w0 14b0 48w1 25b½ 41w1 3b0 34w1 16b0 23½
27 Nguyen Viet Dung 2489 BGI 47b1 1w0 19b0 38w1 44b1 3w0 17b0 39w1 24b½ 22½
28 Tran Dinh Thang 2456 DAN 15b0 54w1 17b0 50w1 32b0 37w1 24b0 36w½ 43b1 20
29 Huynh Nguyen Thien Nhan 2466 BDU 14b0 35w0 52b1 36w0 50b1 20b1 21w0 43w½ 41b1 18
30 Nguyen Hoang Minh 2468 HTA 53b1 24w1 23b½ 15w½ 31w0 32b1 8w0 9b0 21w0 4 27½
31 Cao Xuan Thanh Dat 2493 TTH 17b1 3w0 38b1 19w1 30b1 7w0 11b0 15w0 22b0 4 27
32 Nguyen Duy Anh 2498 LAN 38w1 46b½ 8w0 34b½ 28w1 30w0 16b0 22b0 49w1 4 22
33 Dang Vu Khoa 2477 HNO 5b½ 16w0 43b1 4w0 35b1 17w1 13b0 23w0 34b½ 4 21
34 Le Xuan Quang 2460 CTH 43b½ 37w½ 35b½ 32w½ 36b½ 25w0 41b1 26b0 33w½ 4 21
35 Bui Ngoc Hai 2486 HTA 4w0 29b1 34w½ 10b0 33w0 52b1 36b½ 38w1 19b0 4 19
36 Hoang Anh Dung 2490 THO 8w0 38b0 45w1 29b1 34w½ 23b0 35w½ 28b½ 37w½ 4 18½
  Dao Quang Hung 2482 TNG 10w½ 34b½ 41w0 49b1 6w0 28b0 48b½ 52w1 36b½ 4 18½
38 Nguyen Van Linh 2470 LSO 32b0 36w1 31w0 27b0 49w1 40b1 10w0 35b0 47b1 4 18
39 Nguyen Van Thanh 2455 TBI 42w½ 13b0 21w0 44w0 45b1 53w1 43b½ 27b0 46w1 4 16
40 Dang Xuan Thuan 2452 HNA 52b1 9b1 7w0 14w0 43b0 38w0 46b1 41w0 42b½ 20½
41 Pham Ngoc Sang 2459 HTI 9w0 51w1 37b1 21b½ 5w0 26b0 34w0 40b1 29w0 20
42 Nguyen Luong Hung 2483 QBI 39b½ 5w0 44b½ 47w1 17b0 46w1 19b0 20b0 40w½ 18½
43 Nguyen Hai Duong 2488 HPH 34w½ 11b0 33w0 45b1 40w1 16b0 39w½ 29b½ 28w0 18
44 Nguyen Van Vinh 2445 THO 26w0 45b½ 42w½ 39b1 27w0 22b0 49w0 50w½ 52b1 15½
45 Nguyen Dinh Lich 2472 BNI 24b0 44w½ 36b0 43w0 39w0 54b1 51w0 53b1 48b1 11
46 Nguyen Tran Hong Phat 2464 LAN 55b1 32w½ 16b0 5w0 52b½ 42b0 40w0 51w1 39b0 3 17½
47 Vu Anh Quan 2461 HDU 27w0 52w1 9b0 42b0 51w1 21b0 20w0 54b1 38w0 3 15
48 Do Tien Thong 2453 HNA 7w0 50w0 54b1 26b0 22w0 51b1 37w½ 49b½ 45w0 3 13½
49 Vu Tran Phong 2463 NDI 2w0 18b0 51b1 37w0 38b0 50w½ 44b1 48w½ 32b0 3 13
50 Tran Hai Lam 2474 CBA 11w0 48b1 12w0 28b0 29w0 49b½ 54w½ 44b½ 53w½ 3 13
51 Pham Quoc Khanh 2478 VPH 6w0 41b0 49w0 53w1 47b0 48w0 45b1 46b0 54w1 3 10
52 Nguyen Duc Hung 2480 TQU 40w0 47b0 29w0 54b1 46w½ 35w0 53b1 37b0 44w0 11½
53 Nguyen Tieu Long Binh 2496 DBI 30w0 10b0 22w0 51b0 54w1 39b0 52w0 45w0 50b½
54 Le Cong Khuong 2476 TQU 23w0 28b0 48w0 52w0 53b0 45w0 50b½ 47w0 51b0 ½
55 Nguyen Tien Dat 2492 VLO 46w0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0
  Nguyen Phuc Duy Khang 2479 VLO 25b0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội, 2.Bắc Giang, 3. Thừa Thiên Huế, TP. Hồ CHí Minh.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Nguyen Ha Phuong BGI 15w1 32b1 12w1 7b½ 10w1 3b1 2w½ 4b1 9w1 8 40½
2 Vo Hoai Thuong TTH 14w1 10b1 23b1 5w1 3w½ 9b1 1b½ 8w½ 7b1 40
3 Le Tuan Minh HNO 34b1 20w1 17b1 8w1 2b½ 1w0 15w1 12b½ 10w1 7 37½
3 (4) Nguyen Tan Thinh BTR 19b1 5w0 16b1 11w1 22b1 15b½ 7w1 1w0 8b1 33
5 Bui Trong Hao BNI 13w1 4b1 7w0 2b0 11b1 16w0 22b1 19w1 12w1 6 28
6 Vu Phi Hung QNI 35b1 7w0 9b0 25w1 27b1 22w1 8b0 13w1 16b1 6 27
7 Nguyen Phuoc Tam CTH 24w1 6b1 5b1 1w½ 15w0 12b1 4b0 16w1 2w0 33
8 Nguyen Duy Trung KGI 21w1 18b1 31w1 3b0 9w0 14b1 6w1 2b½ 4w0 32
9 Tran Ngo Thien Phu HCM 33b1 12b0 6w1 23w1 8b1 2w0 13w½ 15b1 1b0 30½
10 Le Thanh Liem DTH 25b1 2w0 20b1 17w1 1b0 19w1 16b½ 18w1 3b0 29½
11 Cao Tien Le NAN 20w0 30w1 29b1 4b0 5w0 24b1 14w½ 26b1 15w1 23½
12 Nguyen Hung Cuong HNO 26b1 9w1 1b0 27w½ 23b1 7w0 30b1 3w½ 5b0 5 29
13 Vu Quang Quyen HCM 5b0 19w1 14w1 15b0 24w½ 27w1 9b½ 6b0 25w1 5 24
14 Dao Sy Khang DAN 2b0 25w1 13b0 32w1 17b1 8w0 11b½ 29w1 18b½ 5 23
15 Nguyen Huynh Trong Hai DTH 1b0 26w1 18b1 13w1 7b1 4w½ 3b0 9w0 11b0 28
16 Le Van Khanh NAN 28w0 36b1 4w0 33w1 30b1 5b1 10w½ 7b0 6w0 24½
17 Pham Quoc Vuong LAN --1 27b1 3w0 10b0 14w0 26b½ 28w1 25b½ 20w½ 23½
18 Le Nhat Minh CTH 29b1 8w0 15w0 24b0 34w1 31b1 27w1 10b0 14w½ 21½
19 Chu Duc Huy DAN 4w0 13b0 35w1 20b1 28w1 10b0 25w½ 5b0 27w1 20½
20 Bo Huynh Nhat Truong BDU 11b1 3b0 10w0 19w0 21b1 30w0 23b1 22w1 17b½ 19½
21 Tran Tuan Ky TTH 8b0 29w0 25b0 35b1 20w0 32w1 31b½ 36w1 30b1 14½
22 Duong Tuan Minh BGI 31w0 33w1 32b1 28b1 4w0 6b0 5w0 20b0 35w1 4 22
23 Le Minh Huan LAN 36w1 28b1 2w0 9b0 12w0 25b0 20w0 35b1 34w1 4 20
24 Le Nguyen Hien BDI 7b0 35w1 27b0 18w1 13b½ 11w0 29b0 30w½ 32b1 4 18½
  Nguyen Anh Tu HNA 10w0 14b0 21w1 6b0 33b1 23w1 19b½ 17w½ 13b0 4 18½
26 Pham Ngoc Minh HPH 12w0 15b0 30b0 36w1 32b½ 17w½ 33b1 11w0 29b1 4 14½
27 Nguy Minh Nghia BTR 30b1 17w0 24w1 12b½ 6w0 13b0 18b0 31w1 19b0 21
28 Le Ba Tien THO 16b1 23w0 34b1 22w0 19b0 29w½ 17b0 32w½ 33b½ 19½
29 Tran Quang Vinh THO 18w0 21b1 11w0 34b½ 31w½ 28b½ 24w1 14b0 26w0 18½
30 Ha Tien Dung TQU 27w0 11b0 26w1 31b1 16w0 20b1 12w0 24b½ 21w0 18
31 Nguyen Dinh Tuan BDU 22b1 34w½ 8b0 30w0 29b½ 18w0 21w½ 27b0 36b1 18
32 Hoang Thanh Duong HPH 37b1 1w0 22w0 14b0 26w½ 21b0 36w1 28b½ 24w0 3 15½
33 Do Trong Hai BNI 9w0 22b0 36w1 16b0 25w0 35b1 26w0 34b0 28w½ 11½
34 Nguyen Duc Anh QNI 3w0 31b½ 28w0 29w½ 18b0 36b0 35w½ 33w1 23b0 10½
35 Nguyen Van Thao VPH 6w0 24b0 19b0 21w0 36b1 33w0 34b½ 23w0 22b0
36 Nguyen Huu Thanh CBA 23b0 16w0 33b0 26b0 35w0 34w1 32b0 21b0 31w0 1 4
37 Nguyen Phuc Nien QNG 32w0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1.Thanh Hóa, 2. Đà Nẵng, 3. TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương.
Cá nhân - Individual:

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Le Trong De Toan 2460 THO 14w1 23b1 4b1 10w0 12b1 18w1 7w½ 8b1 3w1 37½
2 Nguyen Trung Hieu 2491 HDU 24b1 15w1 6b½ 3w0 19b1 22w1 4b1 7b1 10w1 35½
3 Dang Hoang Son 2468 HCM 5w½ 46b1 40w1 2b1 7w0 11b1 20w1 10w1 1b0 34½
3 (4) Bui Manh Hung 2488 THO 8w1 22b1 1w0 36w1 6b1 5b½ 2w0 15b1 7w1 33
5 Nguyen Van Hai 2493 HNO 3b½ 28w1 41b1 6w½ 21b1 4w½ 10b0 11w1 14b1 32½
6 Dang Duy Linh 2480 DAN 39w1 26b1 2w½ 5b½ 4w0 17b1 14w½ 12b1 13w1 32
7 Huynh Nguyen Anh Quan 2470 BDU 27w1 34b1 21b½ 30w1 3b1 10w1 1b½ 2w0 4b0 6 37
8 Le Nguyen Quoc Thuan 2463 BTR 4b0 31w1 14w1 17b0 34w1 35b1 9w1 1w0 18b1 6 28
9 Tran Nguyen Dang Khoa 2484 DAN 22w0 36b0 45w1 32b1 35w1 19w1 8b0 27b1 17b1 6 25
10 Nguyen Khuong Duy 2494 DON 35w½ 16b1 37w1 1b1 20w1 7b0 5w1 3b0 2b0 33½
11 Truong Thanh Lam 2481 BDU 18b1 30w1 12b½ 21w0 25b1 3w0 24b1 5b0 20w1 29½
12 Hoang Minh Hao 2492 BGI 44w1 33b1 11w½ 20b½ 1w0 13b½ 18b1 6w0 21b1 29½
13 Pham Trong Khuong 2483 HNA 45b1 20w0 36b0 39w1 30b1 12w½ 25b1 22w1 6b0 27
14 Tran Quang Khai 2485 HCM 1b0 38w1 8b0 44w1 31b1 33w1 6b½ 20b1 5w0 26½
15 Nguyen Duy Dien Nguyen 2475 TTH 40w1 2b0 26w½ 35b0 37w1 16b1 21b1 4w0 22b1 25½
16 Nguyen Xuan Truong 2457 DTH 43b½ 10w0 28b1 31w0 41b1 15w0 35w1 24b1 30w1 22½
17 Nguyen Trong Hung 2486 BDI 36w1 42b1 20w0 8w1 18b0 6w0 28b1 30b1 9w0 5 28
  Truong Quoc Truong 2456 DTH 11w0 48b1 33w1 26b1 17w1 1b0 12w0 23b1 8w0 5 28
19 Bui Trong Long 2477 BNI 20b0 45w1 42w1 34b1 2w0 9b0 23w0 31b1 32w1 5 24
20 Nguyen Duc Viet 2452 BNI 19w1 13b1 17b1 12w½ 10b0 21w1 3b0 14w0 11b0 31
21 Nguyen Huy Hoang 2490 QNI 32w1 29b1 7w½ 11b1 5w0 20b0 15w0 25b1 12w0 28½
22 Pham Duc Tri 2459 CTH 9b1 4w0 27b½ 41w1 24b1 2b0 31w1 13b0 15w0 26½
23 Nguyen Tien Hung 2487 HPH 38b1 1w0 24b½ 25w0 36b1 28w½ 19b1 18w0 29w½ 23
24 Hoang Quyet Thang 2466 HPH 2w0 47b1 23w½ 37b1 22w0 26b1 11w0 16w0 38b1 22½
25 Nguyen Tai Thu 2464 LSO 34w0 27b½ 46w1 23b1 11w0 39b1 13w0 21w0 41b1 22
26 Tran Trung Duc 2497 QBI 49b1 6w0 15b½ 18w0 43b1 24w0 41b½ 38w½ 36b1 21
  Nguyen Dinh Dung 2495 CTH 7b0 25w½ 22w½ 29b1 33b0 36w1 38b1 9w0 28b½ 21
28 Hoang Pho Tung 2454 TBI 46w½ 5b0 16w0 42b1 29w1 23b½ 17w0 40b1 27w½ 20
29 Hoang Thanh Nhan 2474 TTH 31b1 21w0 30b0 27w0 28b0 45b1 47w1 41w1 23b½ 18½
30 Vu Minh Duc 2496 QNI 48w1 11b0 29w1 7b0 13w0 42b1 33b1 17w0 16b0 4 23
31 Do Van Duc 2498 HNO 29w0 8b0 38w1 16b1 14w0 34b1 22b0 19w0 43b1 4 18
32 Pham Thanh Thong 2465 QBI 21b0 40b0 47w1 9w0 39b0 46b1 42w1 33w1 19b0 4 16
33 Tran Ngoc Linh 2478 NDI 47w1 12w0 18b0 40b1 27w1 14b0 30w0 32b0 35w½ 20½
34 Pham Le Minh Hoang 2489 TNI 25b1 7w0 44b1 19w0 8b0 31w0 39w½ 35b½ 37w½ 19
  Nguyen Tuan Anh Quan 2469 VPH 10b½ 41w0 43b1 15w1 9b0 8w0 16b0 34w½ 33b½ 19
36 Trinh Dinh Tien 2461 HTI 17b0 9w1 13w1 4b0 23w0 27b0 40w½ 47b1 26w0 18½
37 Lai Duc Ngoc 2476 TBI 41b½ 43w1 10b0 24w0 15b0 38w0 46b½ 48w1 34b½ 16½
38 Vu Dong Thuc 2462 HDU 23w0 14b0 31b0 47w1 40w1 37b1 27w0 26b½ 24w0 16
39 Ho Minh Tuan 2455 DNG 6b0 44b0 48w1 13b0 32w1 25w0 34b½ 43w½ 42w½ 15
40 Dang Thanh Dat 2499 HTI 15b0 32w1 3b0 33w0 38b0 44w1 36b½ 28w0 48b1 14½
41 Huong Xuan Binh 2500 LSO 37w½ 35b1 5w0 22b0 16w0 43b1 26w½ 29b0 25w0 3 18
42 Nguyen Tan Vinh 2451 LAN --1 17w0 19b0 28w0 44b1 30w0 32b0 46w½ 39b½ 3 15½
43 Pham Thanh Lam 2482 DBI 16w½ 37b0 35w0 46b1 26w0 41w0 45b1 39b½ 31w0 3 14½
44 Hoang Hong Son 2467 CBA 12b0 39w1 34w0 14b0 42w0 40b0 48b½ 45w½ 47w1 3 11½
45 Nguyen Duc Trung 2458 VPH 13w0 19b0 9b0 48w1 47b0 29w0 43w0 44b½ 46w1 8
46 Hoang Bao Linh 2479 DNG 28b½ 3w0 25b0 43w0 48b½ 32w0 37w½ 42b½ 45b0 2
47 Nguyen Son Tung 2453 TNI 33b0 24w0 32b0 38b0 45w1 48w1 29b0 36w0 44b0 2 9
48 Truong Nhuan Phuc 2471 LAN 30b0 18w0 39b0 45b0 46w½ 47b0 44w½ 37b0 40w0 1 4
49 Bui Duong Nhat 2473 QNG 26w0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NAM 16 - BOYS 16

Đồng đội - Team: 1.Thừa Thiên - Huế,2.Hà Nội 3.Bắc Giang, Nghệ An, .
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Tran Ngoc Lan HNO 18w1 20w1 8b1 3b1 2w½ 9b½ 4w1 5w1 6b½ 40
2 Nguyen Dinh Quang TTH 14b1 10w1 4w1 6b1 1b½ 3w0 8b1 11w1 7w½ 7 38
3 Dong Bao Nghia BGI 6b1 5w1 12b1 1w0 15w1 2b1 7w1 4b0 10b1 7 37
3 (4) Le Cong Cuong QNI 13b1 23w1 2b0 10w½ 8w1 15b1 1b0 3w1 11b½ 6 31½
5 Phan Phuong Duc NAN 22w1 3b0 16w1 8b0 21w1 11b½ 9w1 1b0 13w1 27
6 Ha Duy Dien HCM 3w0 22b1 21w1 2w0 17b0 18b1 16w1 9b1 1w½ 24½
  Thai Khac Phuc Hung TTH 8b0 13w0 25b1 20w1 18b1 17w1 3b0 12w1 2b½ 24½
8 Nguyen Van Thang PTH 7w1 9b1 1w0 5w1 4b0 16b1 2w0 13b0 15w1 5 28
9 Pham Phuc Duc HCM 21b1 8w0 17b½ 12w1 10b1 1w½ 5b0 6w0 19b1 5 26½
10 Le Nhat Hoang NAN 16w1 2b0 11w1 4b½ 9w0 13b½ 17w1 15b1 3w0 5 26
11 Do Thanh Tung BGI 19w1 24b0 10b0 14w1 20b1 5w½ 13w1 2b0 4w½ 5 25½
12 Nguyen Hai Tung HNO --1 15b1 3w0 9b0 13w0 21b1 20w1 7b0 16w1 5 25
13 Ly Quoc Long CTH 4w0 7b1 20b½ 17w½ 12b1 10w½ 11b0 8w1 5b0 23½
14 Pham Hoang Duong QNI 2w0 16b0 19w1 11b0 23w½ 25b0 18w1 22b1 21w1 15½
15 Do Tung Duong HPH 17b1 12w0 23b1 18w1 3b0 4w0 19b1 10w0 8b0 4 25
16 Nguyen Tran Tri Tam LAN 10b0 14w1 5b0 25w1 22b1 8w0 6b0 24w1 12b0 4 21
17 Nguyen Minh Phuong TQU 15w0 25b1 9w½ 13b½ 6w1 7b0 10b0 19w0 --1 4 20½
18 Tran Van Thinh DAN 1b0 --1 24w1 15b0 7w0 6w0 14b0 23w1 20b1 4 18
19 Dinh Tuan Linh PTH 11b0 21w0 14b0 --1 24w1 22b1 15w0 17b1 9w0 4 17
20 Tran Thanh Chinh DAN 25w1 1b0 13w½ 7b0 11w0 23b1 12b0 --1 18w0 18½
21 Tran Trong Nghia CTH 9w0 19b1 6b0 23w1 5b0 12w0 24b½ 25w1 14b0 17½
22 Ka Van Phu DBI 5b0 6w0 --1 24b1 16w0 19w0 25b½ 14w0 23b½ 3 15
  Phan Hong Quoc CBA 24w1 4b0 15w0 21b0 14b½ 20w0 --1 18b0 22w½ 3 15
24 Tran Trung Hieu HPH 23b0 11w1 18b0 22w0 19b0 --1 21w½ 16b0 25w½ 3 14
25 Tran Tien Loi DBI 20b0 17w0 7w0 16b0 --1 14w1 22w½ 21b0 24b½ 3 11

TOP

NAM 18 - BOYS 18

Đồng đội - Team: 1.Đồng Tháp, 2. Lâm Đồng, 3. Hà Nội, Bắc Giang.
Cá nhân - Individual:

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Tran Thanh Tu 2472 DTH 5w1 6w1 3b0 8b1 16w1 13b1 2w1 10w1 4b½ 37½
2 Ton That Nhu Tung 2469 HCM 22b1 7w1 11w1 23b1 3w1 9b1 1b0 4w0 5w½ 39½
3 Nguyen Tien Phat 2479 PTH 26b1 18w1 1w1 4b½ 2b0 16w1 5w1 9b1 6b0 36
3 (4) Tran Manh Tien 2474 HPH 14w1 8w1 10b1 3w½ 9b½ 5b0 23w1 2b1 1w½ 35
5 Bao Khoa 2489 LDO 1b0 34w1 17b1 11w1 6b1 4w1 3b0 12w1 2b½ 32½
6 Dang The Nam 2484 HNO 34w1 1b0 18b1 12w1 5w0 15b½ 13w1 14b1 3w1 30
7 Hoang Van Ngoc 2482 BGI 15w1 2b0 14w1 16b0 25w1 8b1 9w0 19b1 10w1 6 28
8 Phan Dang Khoa 2488 DAN 28w1 4b0 27b1 1w0 20b1 7w0 24b1 11w1 9w1 6 27
9 Nguyen Tien Hung 2494 BGI 23w½ 13b1 21w1 25b1 4w½ 2w0 7b1 3w0 8b0 5 31
10 Vu Minh Hoang 2495 QNI 32b1 17w1 4w0 24b0 23w1 19b1 14w1 1b0 7b0 5 29
11 Le Tran Minh Nhat 2480 CTH 30w1 16w1 2b0 5b0 15w0 25b1 20w1 8b0 19w1 5 25
12 Phan Dinh Nhat Khanh 2490 LDO 13w½ 19b1 23w0 6b0 21w1 26b1 15w1 5b0 18w½ 5 25
  Pham Ngoc Tu 2473 HNO 12b½ 9w0 29b1 21b1 24w1 1w0 6b0 23b1 15w½ 5 25
14 Nguyen Dinh Khanh 2491 CTH 4b0 28w1 7b0 27w1 17b1 24w1 10b0 6w0 21b1 5 24
15 Duong Thuong Cong 2499 DTH 7b0 24w0 --1 18w1 11b1 6w½ 12b0 17w1 13b½ 5 22½
16 Nguyen Le Canh 2500 DAN 31w1 11b0 20b1 7w1 1b0 3b0 19w0 22w½ 23b1 24
17 Tran Huu Quoc Thang 2476 TTH 25w1 10b0 5w0 29b1 14w0 18b1 21w½ 15b0 26w1 21½
18 Bui Van Khanh 2492 PTH 33w1 3b0 6w0 15b0 27b1 17w0 --1 20w1 12b½ 19½
19 Vu Ngoc Minh 2485 LSO 29b½ 12w0 28b1 20w½ 22b1 10w0 16b1 7w0 11b0 4 22½
20 Le Thanh Tung 2470 QNI 24w1 21b½ 16w0 19b½ 8w0 29w1 11b0 18b0 --1 4 21
21 Hoang Nguyen Quang Nguyen 2481 TTH 27b1 20w½ 9b0 13w0 12b0 28w1 17b½ 24w1 14w0 4 20½
22 Pham Ngoc Minh 2486 HPH 2w0 30b1 25w0 26b1 19w0 23b0 27w1 16b½ 24b½ 4 18½
23 Pham Minh Tai 2477 BNI 9b½ 29w1 12b1 2w0 10b0 22w1 4b0 13w0 16w0 23½
24 Hoang Trung Kien 2487 TQU 20b0 15b1 26w1 10w1 13b0 14b0 8w0 21b0 22w½ 21½
25 Nguyen Manh Hung 2493 BNI 17b0 32w1 22b1 9w0 7b0 11w0 26b½ 28w½ 29w½ 18
26 Truong Hoang Hoa 2496 TNI 3w0 33b1 24b0 22w0 28b1 12w0 25w½ --1 17b0 16½
27 Phung Tien Dat 2498 DBI 21w0 31b1 8w0 14b0 18w0 --1 22b0 29b½ 28w½ 3 13½
28 Le Thanh Tung 2471 THO 8b0 14b0 19w0 --1 26w0 21b0 29w1 25b½ 27b½ 3 10½
29 Nguyen Hoang Viet 2468 CBA 19w½ 23b0 13w0 17w0 --1 20b0 28b0 27w½ 25b½ 11
30 Le Trung Hieu 2497 GLA 11b0 22w0 --- --- --- --- --- --- --- 0 0
  Vo Le Ngo 2483 QNG 16b0 27w0 --- --- --- --- --- --- --- 0 0
  Nguyen Bao Quoc 2478 QNG 10w0 25b0 --- --- --- --- --- --- --- 0 0
  Nguyen Viet Thanh 2475 CMA 18b0 26w0 --- --- --- --- --- --- --- 0 0
  Bui Xuan Vinh 2467 CMA 6b0 5b0 --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1.Đồng Tháp, 2.TP.Hồ Chí Minh, 3. Hải Phòng, Quảng Bình.
Cá nhân - Individual:

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Nguyen Thanh Thuy Tien 2471 HCM 10w1 16b0 26w1 7b1 23w1 18b1 2b1 5w1 4b½ 36½
2 Dao Thien Kim 2490 DTH 3w1 29b1 13w1 23b1 6w0 16b1 1w0 8b1 5w1 7 37
3 Pham Thanh Phuong Thao 2472 HPH 2b0 37w1 25b1 30w1 17b1 4w1 5b0 6w1 9b1 7 33
3 (4) Le Hong Nhung 2476 QBI 34b1 30w1 23w0 11b1 20w1 3b0 16w1 13b1 1w½ 33½
5 Pham Hong Ngoc 2481 HNO 15w1 14b½ 20w1 10b1 16w½ 6b1 3w1 1b0 2b0 6 35½
6 Vu Thi Dieu Uyen 2465 KGI 7w1 31b1 16w½ 14b1 2b1 5w0 10w1 3b0 12w½ 6 35
7 Ngo Thi Ngoc Ngan 2483 BNI 6b0 34w1 24b1 1w0 12b1 30w1 8b0 14w1 13b1 6 27
8 Huynh Thu Truc 2467 DTH 26w1 17b0 21w1 19b½ 14w1 13b½ 7w1 2w0 10b½ 29½
9 Nguyen Thi Thu Thanh 2473 BGI 20w½ 15b1 14w0 27b1 13w0 19b1 23w1 18b1 3w0 27½
10 Dong Khanh Linh 2489 NBI 1b0 33w1 12b1 5w0 31b1 17w1 6b0 24w1 8w½ 26½
11 Do Thi Thanh Van 2464 BGI --1 12w1 17b0 4w0 30b0 25w1 31b1 23b½ 18w1 26
12 Phan Nguyen Ha Nhu 2477 LDO 35w1 11b0 10w0 26b1 7w0 34b1 22b1 16w1 6b½ 24½
13 Cao Minh Trang 2470 HPH 37b1 28w1 2b0 18w½ 9b1 8w½ 21b1 4w0 7w0 5 30
14 Nguyen Ngoc Minh Truc 2466 HCM 18b1 5w½ 9b1 6w0 8b0 20b½ 17w1 7b0 23w1 5 26
15 Nguyen Thi Thanh Binh 2499 QBI 5b0 9w0 34b1 25w1 21b0 31w0 28b1 27w1 24b1 5 19
16 Nguyen Truc Linh 2487 KGI 33b1 1w1 6b½ 17w1 5b½ 2w0 4b0 12b0 19w½ 29½
17 Pham Thanh Nhan 2480 HDU 32b1 8w1 11w1 16b0 3w0 10b0 14b0 30w1 22b½ 26½
18 Nguyen Thi Dieu My 2484 TTH 14w0 35b1 29w1 13b½ 19w1 1w0 30b1 9w0 11b0 26
19 Nguyen Thi Minh Oanh 2475 HNO 27w1 23b0 28b1 8w½ 18b0 9w0 33b1 21w½ 16b½ 23½
20 Tran Thi Minh Khanh 2491 DAN 9b½ 32w1 5b0 22w1 4b0 14w½ 24b0 31w1 21b½ 23
21 Nguyen Hong Ngoc 2482 NBI 30b0 36w1 8b0 24w1 15w1 23b½ 13w0 19b½ 20w½ 22½
22 Nguyen Thi Thanh Ha 2496 HDU 31w0 26b0 37w1 20b0 27w1 29b1 12w0 25b1 17w½ 18½
23 Nguyen Ngoc Duyen 2497 CTH 25b1 19w1 4b1 2w0 1b0 21w½ 9b0 11w½ 14b0 4 27
24 Vo Ngoc Phuong Trang 2468 LAN 28b0 --1 7w0 21b0 35w1 26b1 20w1 10b0 15w0 4 20
25 Mai Thi Y Nhi 2479 TTH 23w0 27b1 3w0 15b0 32w1 11b0 26w1 22w0 33b1 4 17
26 Nguyen Thi Tra My 2485 THO 8b0 22w1 1b0 12w0 33b1 24w0 25b0 35w1 31b1 4 16
27 Vu Thanh Hoa 2493 BNI 19b0 25w0 32b1 9w0 22b0 --1 29w1 15b0 28w1 4 15
28 Dang Nguyen Nhat Minh 2486 VPH 24w1 13b0 19w0 31b0 29w½ 35b1 15w0 32w1 27b0 17½
29 Dang Thi Nhu Quynh 2474 QNI 36b1 2w0 18b0 33w½ 28b½ 22w0 27b0 --1 34w½ 17
30 Bui Thi Diep Anh 2500 QNI 21w1 4b0 31w1 3b0 11w1 7b0 18w0 17b0 --- 3 21
31 Nguyen Xuan Nhi 2478 CTH 22b1 6w0 30b0 28w1 10w0 15b1 11w0 20b0 26w0 3 19
32 Giang Tuyet Dao 2498 LAN 17w0 20b0 27w0 37-+ 25b0 33w0 34w1 28b0 35b1 3 10
33 Nguyen Thi Thu Trang 2469 TQU 16w0 10b0 35w½ 29b½ 26w0 32b1 19w0 34b½ 25w0 11½
34 Tran Thi Thu Hang 2494 DAN 4w0 7b0 15w0 35b½ --1 12w0 32b0 33w½ 29b½
35 Nguyen Thi Thu Hang 2495 HTA 12b0 18w0 33b½ 34w½ 24b0 28w0 --1 26b0 32w0 2
36 Nguyen Thi Thai Huyen 2492 QNG 29w0 21b0 --- --- --- --- --- --- --- 0 0
  Le Phuong Linh 2488 NDI 13w0 3b0 22b0 32-- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội, 2.Kiên Giang,3.Phú Thọ, Long An.
Cá nhân - Individual:

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Dao Thi Lan Anh 2497 HNO 19b1 18w1 16b1 14w1 6b½ 15w1 7b1 8w1 3b1 42½
2 Nguyen Hoang Anh 2495 HCM 18b0 19w1 20b0 21w1 31b1 13w1 15b1 7w1 8b1 7 29
3 Bui Thuy Vy 2459 LAN 9w1 12b½ 7w0 30b1 40w1 16w1 14b1 6b1 1w0 33
3 (4) Bui Ngoc Anh Thi 2465 KGI 30w1 7b½ 12w0 27b1 9w1 17w1 5b½ 11w½ 16b1 31½
5 Dao Huong Giang 2489 PTH 37b0 33w1 42b1 20w1 8b0 10w1 4w½ 24b1 11b1 29½
6 Vu Hoang Lan 2485 HNO 33b1 37w1 11b1 26w1 1w½ 7b½ 8b0 3w0 18b1 6 35½
7 Huynh Ngoc Thuy Linh 2483 QBI 39b1 4w½ 3b1 17w1 22b1 6w½ 1w0 2b0 19w1 6 34
8 Vu Thi Dieu Ai 2500 KGI 15w0 10b1 31w1 12b1 5w1 11b1 6w1 1b0 2w0 6 33
9 Nguyen Phan Tuong Minh 2481 TTH 3b0 44w1 37b1 13w½ 4b0 23w1 30b1 16w½ 17b1 6 27
10 Dao Bich Phuong 2472 PTH 22b0 8w0 41b1 42w1 32w1 5b0 28w1 27b1 24w1 6 24
11 Le Thi Kim Ngan 2480 CTH 13w1 28b1 6w0 32b1 26b1 8w0 19w1 4b½ 5w0 32
12 Pham Thien Ngan 2479 LAN 44b1 3w½ 4b1 8w0 13b0 30w0 35b1 20w1 23b1 26
13 Tran Thi Nhu Y 2458 BDI 11b0 --1 38w1 9b½ 12w1 2b0 24w0 30w1 22w1 26
14 Nguyen Thi Viet Ha 2488 HTI 21w1 36b1 23w1 1b0 15w0 28b1 3w0 19b0 27w1 5 29
  Bui Thi Thai Ngoc 2478 BTR 8b1 22w1 26b0 29w1 14b1 1b0 2w0 18w0 28b1 5 29
16 Chau Tran Boi Linh 2484 TTH 43w1 42b1 1w0 23b½ 24w1 3b0 26w1 9b½ 4w0 5 29
17 Nguyen Thi Thanh An 2498 BNI 24w½ 25b1 27w1 7b0 23w1 4b0 18w1 22b½ 9w0 5 28½
18 Ho Nguyen Minh Phuc 2473 CTH 2w1 1b0 28w1 22w0 33b1 26w1 17b0 15b1 6w0 5 27
19 Doan Thi Hong Nhung 2475 HPH 1w0 2b0 34b1 36w1 20b1 22w1 11b0 14w1 7b0 5 24
20 Chau Thi Yen Quyen 2471 DTH 25w½ 40b½ 2w1 5b0 19w0 32b1 41w1 12b0 26w1 5 23½
21 Pham Thi Phuong Thao 2466 HPH 14b0 41w1 22b0 2b0 38w1 40b1 27w0 31w1 29b1 5 20
22 Nguyen Huyen Anh 2494 BNI 10w1 15b0 21w1 18b1 7w0 19b0 37w1 17w½ 13b0 26
23 Huynh Thanh Tam 2469 DAN 45w1 29w1 14b0 16w½ 17b0 9b0 34w1 41b1 12w0 25
24 Le Minh Nhat 2476 HCM 17b½ 27w0 35b1 39w1 16b0 29w1 13b1 5w0 10b0 24½
25 Tran Minh Anh 2493 DAN 20b½ 17w0 39b0 43w1 30b0 35w0 45b1 40w1 38b1 16½
26 Truong Nguyen Diep Anh 2492 BDU 31w1 38b1 15w1 6b0 11w0 18b0 16b0 33w1 20b0 4 26
27 Phan Thao Nguyen 2477 BTR 40w½ 24b1 17b0 4w0 39b½ 33w1 21b1 10w0 14b0 4 22
  Hoang Thi Hai Yen 2456 HNA --1 11w0 18b0 35w1 29b1 14w0 10b0 38b1 15w0 4 22
29 Ngo Thi My Duyen 2490 BDI 32w1 23b0 36w1 15b0 28w0 24b0 39w1 37b1 21w0 4 21
30 Nguyen Thi Hoa 2487 HDU 4b0 39w½ 43b1 3w0 25w1 12b1 9w0 13b0 34w½ 4 20½
31 Nguyen Nhu Quynh 2470 THO 26b0 34w1 8b0 44w1 2w0 37b0 32w1 21b0 39w1 4 18
  Nguyen Thi Thanh 2468 THO 29b0 45b1 40w1 11w0 10b0 20w0 31b0 44w1 42w1 4 18
33 Nguyen Ngoc Tram 2463 BGI 6w0 5b0 45w1 38b1 18w0 27b0 40w1 26b0 41w1 4 17
34 Le Ho Dan Anh 2496 DTH 38w0 31b0 19w0 45b½ 36b1 43w1 23b0 35w1 30b½ 4 14½
35 Nguyen Thi My Loan 2482 QBI 42w0 43b½ 24w0 28b0 45w1 25b1 12w0 34b0 44b1 14
36 Nguyen Thi Thanh Thuy 2464 HNA 41b1 14w0 29b0 19b0 34w0 44w0 43b½ --1 37w1 13½
37 Nguyen Nhu Thao 2467 BDU 5w1 6b0 9w0 40b0 44b1 31w1 22b0 29w0 36b0 3 18
38 Ly Thien Nuong 2474 TBI 34b1 26w0 13b0 33w0 21b0 42w1 44b1 28w0 25w0 3 16
39 Nguyen Huyen Trang 2461 DBI 7w0 30b½ 25w1 24b0 27w½ 41b0 29b0 45w1 31b0 3 15½
40 Do Hai An 2499 QNI 27b½ 20w½ 32b0 37w1 3b0 21w0 33b0 25b0 --1 3 15½
41 Le Thanh Huong 2486 TBI 36w0 21b0 10w0 --1 42b1 39w1 20b0 23w0 33b0 3 15
42 Ngo Thi Hong Van 2460 HTI 35b1 16w0 5w0 10b0 41w0 38b0 --1 43w1 32b0 3 14
43 Dang Thi Ha Trang 2462 QNI 16b0 35w½ 30w0 25b0 --1 34b0 36w½ 42b0 45w1 3 11½
44 Dinh Hai Yen 2457 TQU 12w0 9b0 --1 31b0 37w0 36b1 38w0 32b0 35w0 2 11
45 Luong Ky Duyen 2491 HDU 23b0 32w0 33b0 34w½ 35b0 --1 25w0 39b0 43b0 7

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1.Đồng Tháp, 2. TP.Hồ Chí Minh, 2.Bình Dương, Hà Nội.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Nguyen Thi Thuy Trien BDI 25b1 12w1 14b1 2w1 3b½ 11w1 6b1 4w0 9b1 40½
2 Nguyen Ngoc Thuy Trang DTH 29w1 20b1 8w1 1b0 12w1 3w½ 11b1 7w1 4b½ 7 36½
3 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH 9b1 7w½ 24b1 5w1 1w½ 2b½ 12w1 8b½ 11w1 7 35½
3 (4) Nguyen Truong Bao Tran CTH 12b0 --1 20w1 10b1 6w0 18w1 5b1 1b1 2w½ 30½
5 Pham Hong Minh HCM 30w1 6w1 11b½ 3b0 17w1 9b½ 4w0 15w1 12b1 6 30½
6 Phan Thi Huong Giang TTH 16w1 5b0 22w1 17b½ 4b1 7w1 1w0 11b½ 8w½ 29½
7 Nguyen Le Hang LAN 17w1 3b½ 19w1 11b0 8w1 6b0 10w1 2b0 14w1 29
8 Nguyen Vuong Ai Minh BDU 26b½ 23w1 2b0 24w1 7b0 19w1 14b1 3w½ 6b½ 27
9 Pham Nhat Hoai HNO 3w0 16b1 10w0 22b1 26b1 5w½ 17w1 13b1 1w0 26
10 Nguyen Thi Anh Minh HCM 23b½ 26w½ 9b1 4w0 25b1 14w½ 7b0 21w1 18b1 25½
11 Mai Thuy Trang BDU 28w1 21b1 5w½ 7w1 15b1 1b0 2w0 6w½ 3b0 5 32½
12 Vuong Quynh Huong HNO 4w1 1b0 26b1 14w1 2b0 15w1 3b0 18w1 5w0 5 28
13 Le Thi Hai HPH 31b1 14w0 25b1 15w0 18b0 26w1 24b1 9w0 20b1 5 24
14 Tran Le Dan Thuy BTR 27w1 13b1 1w0 12b0 20w1 10b½ 8w0 17b1 7b0 26
15 Tran Thi Mong Thu BTR 20w0 29b1 23w1 13b1 11w0 12b0 22w1 5b0 16w½ 24½
16 Pham Thi Anh Minh DAN 6b0 9w0 28w1 20b0 27w½ 23b½ 29b1 26w1 15b½ 17
17 Dang Minh Phuong HPH 7b0 28b1 21w1 6w½ 5b0 24w1 9b0 14w0 19b½ 4 22½
18 Luong Thi Thu Thao LAN 24b0 22w0 --1 27b1 13w1 4b0 25w1 12b0 10w0 4 21
19 Nguyen Minh Trang NDI 22b1 24w½ 7b0 26w0 21b1 8b0 20w0 25b1 17w½ 4 20½
20 Nguyen Thi Thu Hien BGI 15b1 2w0 4b0 16w1 14b0 25w0 19b1 23w1 13w0 4 20
21 Nguyen Hoang My Hanh QNI 32b1 11w0 17b0 25w0 19w0 --1 28b1 10b0 29w1 4 17
  Nguyen Thuy Linh THO 19w0 18b1 6b0 9w0 28b½ 29w1 15b0 24w1 27b½ 4 17
23 Hoang Thi Thuy Truc QNI 10w½ 8b0 15b0 29w1 24b0 16w½ --1 20b0 28w1 4 16½
24 Pham Thi Hanh VPH 18w1 19b½ 3w0 8b0 23w1 17b0 13w0 22b0 --1 19
25 Phan Nguyen Phuong Linh TTH 1w0 27b1 13w0 21b1 10w0 20b1 18b0 19w0 26b½ 18½
26 Hoang Thi Hai Anh BGI 8w½ 10b½ 12w0 19b1 9w0 13b0 27w1 16b0 25w½ 18
27 Nguyen Thi Thu Huong DAN 14b0 25w0 29b1 18w0 16b½ 28w½ 26b0 --1 22w½ 14
28 Dang Cao Thuy Linh TNI 11b0 17w0 16b0 --1 22w½ 27b½ 21w0 29b½ 23b0 11½
29 Nong Dinh Thao Linh CBA 2b0 15w0 27w0 23b0 --1 22b0 16w0 28w½ 21b0 6
30 Le Phuong Que Chi VLO 5b0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0
  Nguyen Thi Kieu My QNG 13w0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0
  Pham Thi Hong Tham VLO 21w0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1.Đà Nẵng, 2.TP. Hồ CHí Minh, 3.Hải Dương, Đồng Tháp.
Cá nhân - Individual:

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Phan Nguyen Mai Chi 2496 DAN 15w1 12b1 23w1 2b1 3w1 17b1 4w1 7b1 5w½ 44½
2 Vo Thi Kim Phung 2470 TTH 39w1 43b1 6b1 1w0 7w1 8b1 3w1 5w½ 11b1 38
3 Le Hoai Bao Duyen 2492 HCM 37w1 26b1 30w1 8b1 1b0 5w1 2b0 16w1 6b½ 36½
3 (4) Nguyen Thanh Xuan 2456 HDU 34w1 5b0 19w1 21b½ 20w1 11w1 1b0 22w1 8b1 31
5 Mai Ngoc Nhi 2476 DTH 25b1 4w1 8b0 24w1 9w1 3b0 17w1 2b½ 1b½ 6 32½
6 Doan Thi Van Anh 2500 BGI 42w1 19b1 2w0 23b½ 12w1 9b½ 8w½ 13b1 3w½ 6 31
7 Giang Thi Thanh Binh 2497 TBI 19b0 36w1 13b1 22w1 2b0 15w1 10b1 1w0 16b1 6 29
8 Nguyen Thi Thu Trang 2460 BDU 27w1 21b1 5w1 3w0 16b1 2w0 6b½ 10w1 4w0 32½
9 Do Huu Thuy Trang 2463 BDU 17b1 35w1 10b½ 11w1 5b0 6w½ 16b0 19w1 15b½ 31
10 Do Thi Thuy My 2480 HDU 32w1 18b1 9w½ 16b0 13w1 21b1 7w0 8b0 24w1 30½
11 Nguyen Thao Han 2489 HCM 13b½ 31w1 43w1 9b0 23w1 4b0 18w1 12b1 2w0 29½
12 Ngo Ngoc Thao 2468 DAN 20w1 1w0 14b½ 38w1 6b0 24b1 21w1 11w0 22b1 26½
  Ho Thi Tinh 2466 BDI 11w½ 40b1 7w0 14w1 10b0 38w1 36b1 6w0 21b1 26½
14 Phan Nguyen Thuy Dung 2494 DTH 29w1 23b0 12w½ 13b0 25b1 31w1 22b0 34w1 20w1 24½
15 Luong Thi Hong Nhung 2474 TNG 1b0 20b0 --1 33w1 28w1 7b0 27w1 18b1 9w½ 23½
16 Nguyen Thi Ngoc Dong 2495 BNI 22b1 30w0 37b1 10w1 8w0 26b1 9w1 3b0 7w0 5 29
17 Vu Thi Hoai 2486 THO 9w0 28b1 26w1 30b1 18w1 1w0 5b0 20b0 27w1 5 27
  Tran Huyen Trang 2459 NDI 36b1 10w0 35b1 25w1 17b0 19w1 11b0 15w0 26w1 5 27
19 Hoang Thi Hong Nhung 2475 PTH 7w1 6w0 4b0 43b1 30w1 18b0 33w1 9b0 28w1 5 24
20 Tran Thi Duyen 2491 NBI 12b0 15w1 24b0 37w1 4b0 30b1 26w1 17w1 14b0 5 23
21 Nguyen Thi Thao Linh 2481 BGI 24b1 8w0 32b1 4w½ 31b1 10w0 12b0 29w1 13w0 26
22 Do Thi Hai Ninh 2473 QNI 16w0 33b1 39w1 7b0 24w½ 23b1 14w1 4b0 12w0 24½
23 Nguyen Thi Thuy 2467 HNA 38b1 14w1 1b0 6w½ 11b0 22w0 25b0 40w1 34b1 23
24 Tran Thi Cam Tu 2458 HTI 21w0 27b1 20w1 5b0 22b½ 12w0 35b1 25w1 10b0 22½
25 Le Doan Phuong Anh 2498 PTH 5w0 34b½ 29w1 18b0 14w0 43b1 23w1 24b0 31w1 19
26 Dang Thi Huong Tra 2465 HTI 41b1 3w0 17b0 35w1 32b1 16w0 20b0 33w1 18b0 4 22
27 Nguyen Thi Huong Lan 2483 TBI 8b0 24w0 42b1 32w0 29b1 28w1 15b0 36w1 17b0 4 18
  Nguyen Thi Kieu Trang 2461 HPH 35b0 17w0 41b1 40w1 15b0 27b0 39w1 32w1 19b0 4 18
29 Luu Tien Phung 2471 LAN 14b0 38w½ 25b0 34b1 27w0 37w1 31b1 21b0 30w½ 4 17½
30 Nguyen Thi Ngoc Tran 2464 LAN 33w1 16b1 3b0 17w0 19b0 20w0 32b0 43w1 29b½ 19½
  Do Thien Trang 2462 THO 40w½ 11b0 34w1 39b1 21w0 14b0 29w0 38w1 25b0 19½
32 Nguyen Thi Cam Tuyen 2457 CTH 10b0 --1 21w0 27b1 26w0 33b0 30w1 28b0 35w½ 17½
33 Van Thi Hang 2487 VPH 30b0 22w0 36b1 15b0 43w1 32w1 19b0 26b0 37w½ 16½
34 Thanh Ngoc Tra My 2479 HPH 4b0 25w½ 31b0 29w0 40b1 42w1 38b1 14b0 23w0 16
35 Nguyen Thi Ngoc Khanh 2484 DNG 28w1 9b0 18w0 26b0 36w0 41b1 24w0 39b1 32b½ 15½
36 Le Dieu Linh 2482 HNO 18w0 7b0 33w0 --1 35b1 39b1 13w0 27b0 38w½ 15½
37 Le Hoang Thien Phuong 2469 CTH 3b0 41w1 16w0 20b0 39w0 29b0 --1 42w1 33b½ 13½
38 Cam Minh Giang 2490 CBA 23w0 29b½ 40w1 12b0 41w1 13b0 34w0 31b0 36b½ 3 16½
39 Vo Thi Thanh Dung 2493 TNI 2b0 42w1 22b0 31w0 37b1 36w0 28b0 35w0 --1 3 14
40 Pham Hai Hoa Huyen 2485 QNI 31b½ 13w0 38b0 28b0 34w0 --1 41w1 23b0 42b½ 3 12
41 Nguyen Thi Thanh Hang 2488 BNI 26w0 37b0 28w0 42b1 38b0 35w0 40b0 --1 43b½
  Vu Hong Nga 2478 HNO 6b0 39b0 27w0 41w0 --1 34b0 43w1 37b0 40w½
43 Ho Thi Ngoc Anh 2499 DNG 44-+ 2w0 11b0 19w0 33b0 25w0 42b0 30b0 41w½
44 Vo Thi Hong Nhat 2477 QNG 43-- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NỮ 16 - GIRLS 16

Đồng đội - Team: 1.Đà Nẵng, 2. TP.Hồ Chí Minh, 3.Hải Phòng, Hà Nội.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Le Hoang Tran Chau HCM 14w1 9b1 4b½ 13w1 10b1 5w1 2w½ 7b1 3b0 7 39
2 Hoang Le My Anh DAN 3b½ 8w1 5b0 7w1 11b1 4w1 1b½ 10w1 6b1 7 32
3 Tran Thi Ha Minh DAN 2w½ 20b1 7w½ 4w½ 5b0 12b1 9w1 13b1 1w1 29
3 (4) Ton Nu Hong An LDO 18w1 7b1 1w½ 3b½ 13w1 2b0 6w1 5b0 9w1 6 32½
5 Vu Thi Thuy Hang TNG 10b1 6w0 2w1 9b½ 3w1 1b0 11b1 4w1 8b½ 6 29½
6 Le Nhu Quynh HPH 20w1 5b1 13b0 8w½ 12w½ 9b1 4b0 11w1 2w0 5 28½
7 Le Thi Hoa HPH 15w1 4w0 3b½ 2b0 18w1 14b1 13w1 1w0 10b½ 5 25
8 Vu Thanh Van HNO 19w1 2b0 18w1 6b½ 9w0 11w0 20b1 16b1 5w½ 5 24½
9 Tran Thi Quynh Trang QNI 11b1 1w0 17b1 5w½ 8b1 6w0 3b0 14w1 4b0 26
10 Tran Thi Thu Thao HNO 5w0 19b1 12w1 14b1 1w0 13b0 15w1 2b0 7w½ 24½
11 Tran Kim Lien BGI 9w0 14b½ 16w1 18b1 2w0 8b1 5w0 6b0 17w1 22
12 Tran Dang Hong Lien HCM 17b1 13w0 10b0 15w1 6b½ 3w0 14b0 20w1 19b1 20½
13 Le Hai Anh PTH 16w1 12b1 6w1 1b0 4b0 10w1 7b0 3w0 15b0 4 28
14 Chu Thi Thao BGI 1b0 11w½ 19b1 10w0 17b1 7w0 12w1 9b0 16w½ 4 19½
15 Hoang Thi Khanh Thu THO 7b0 18b0 20w1 12b0 16w1 17w1 10b0 19b0 13w1 4 17
16 Tran Thi Nguyet QNI 13b0 17w½ 11b0 19w½ 15b0 20b½ 18w1 8w0 14b½ 3 12½
17 Le Thi Thuy TQU 12w0 16b½ 9w0 20b1 14w0 15b0 19w½ 18b½ 11b0 12½
18 Bui Dang Ngoc Minh TNI 4b0 15w1 8b0 11w0 7b0 19w½ 16b0 17w½ 20b½ 11½
19 Hoang Thi Thuy Linh CBA 8b0 10w0 14w0 16b½ 20w0 18b½ 17b½ 15w1 12w0
20 Tran Nguyen Thuy Anh CTH 6b0 3w0 15b0 17w0 19b1 16w½ 8w0 12b0 18w½ 2

TOP

NỮ 18 - GIRLS 18

Đồng đội - Team: 1.Bến Tre, 2. Thừa Thiên-Huế, 3.Bắc Ninh,Bắc Giang.
Cá nhân - Individual:

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Nguyen Thi Diem Huong 2490 BTR 26w1 5b1 12w1 10b1 8b1 3w½ 2b1 11w1 4b½ 8 42½
2 Vo Thi Thuy Trang 2471 TTH 18b1 3w1 10w0 16b1 12w1 8b1 1w0 5b1 9w1 7 35
3 Ngo Dieu Hoa 2492 BNI 6w1 2b0 15b1 28w1 4w1 1b½ 5w½ 13b1 10w1 7 33½
3 (4) Vu Thi Kieu Trang 2470 BGI 31w1 23b1 9w0 11w1 3b0 12b1 14w1 6b½ 1w½ 6 31½
5 Ngo Thi Kim Tuyen 2467 QNI 7b1 1w0 29b1 13w1 15b½ 9w1 3b½ 2w0 11b1 6 31
6 Ho Thi Anh Tien 2475 DON 3b0 7w½ 30b1 15w0 28b1 22b1 19w1 4w½ 14b1 6 25
7 Nguyen Thi Lan Phuong 2484 QBI 5w0 6b½ 23w1 19b0 30b1 20w1 12w0 22b1 13w1 23
8 Mai Thien Kim Ngoc Diep 2498 LAN 27w1 14b1 16w1 9b1 1w0 2w0 11b0 10b0 19w1 5 31
  Pham Thi Thu Hoai 2491 TTH 20b1 28w1 4b1 8w0 10w1 5b0 13b0 15w1 2b0 5 31
10 Dau Thi Thanh Hoa 2493 NAN 32b1 29w1 2b1 1w0 9b0 11w0 20b1 8w1 3b0 5 29
11 Le Thi Quynh 2482 BGI 22w1 12b0 19w1 4b0 27w1 10b1 8w1 1b0 5w0 5 28
12 Nguyen Thuy Duong 2497 DON 13b1 11w1 1b0 20w1 2b0 4w0 7b1 14w0 23b1 5 27
  Huynh Thi Hong Suong 2480 DTH 12w0 24b1 17w1 5b0 19w1 16b1 9w1 3w0 7b0 5 27
14 Tran Thi Truc Phuong 2483 LAN 33b1 8w0 28b0 18w1 25b1 15w1 4b0 12b1 6w0 5 26
15 Nguyen Thi Hanh 2494 BNI 17w1 19b½ 3w0 6b1 5w½ 14b0 16w1 9b0 21w1 5 25½
16 Hoang Hoai Phuong 2485 QBI 35b1 25w1 8b0 2w0 26b1 13w0 15b0 28w1 20b1 5 25
17 Pham Minh Thu 2477 HPH 15b0 18w1 13b0 24b1 22w½ 19b0 21w½ 26w½ 28b1 20
18 Pham Thi Kim Long 2488 BTR 2w0 17b0 31w1 14b0 24w1 21b½ 23w0 32b1 26b1 17
19 Dang Truong Thi 2479 CTH 34b1 15w½ 11b0 7w1 13b0 17w1 6b0 23w½ 8b0 4 24
20 Chu Thu Trang 2474 HTA 9w0 31b1 22w1 12b0 21w1 7b0 10w0 27b1 16w0 4 22
21 Tran Thi My Linh 2489 DBI 28b0 32w1 26b½ 25w½ 20b0 18w½ 17b½ 31w1 15b0 4 20
22 Tran Nguyen Phuong Anh 2499 HCM 11b0 30w1 20b0 29w1 17b½ 6w0 28b½ 7w0 31b1 4 19
23 Nguyen Thi Ngoc Tu 2469 TQU 30b½ 4w0 7b0 32w1 29b½ 26w½ 18b1 19b½ 12w0 4 19
24 Vu Thu Ha 2495 HNO 29b0 13w0 32b1 17w0 18b0 31w½ 27w½ 25b1 30b1 4 13½
25 Nguyen Thi Hoang Yen 2466 DAN --1 16b0 27w½ 21b½ 14w0 30w½ 26b½ 24w0 32w½ 19½
26 Pham Lan Thanh Trang 2473 HNO 1b0 --1 21w½ 27b½ 16w0 23b½ 25w½ 17b½ 18w0 19
27 Pham Huong Quynh 2481 THO 8b0 35w1 25b½ 26w½ 11b0 28w½ 24b½ 20w0 29b½ 18½
28 Phan Thuy Linh Trang 2472 HCM 21w1 9b0 14w1 3b0 6w0 27b½ 22w½ 16b0 17w0 3 19½
29 Nguyen Thi Kim Thoa 2478 DAN 24w1 10b0 5w0 22b0 23w½ 32b½ 31b0 30w½ 27w½ 3 15
30 Vuong Kieu Nga 2486 CBA 23w½ 22b0 6w0 31b1 7w0 25b½ 32w0 29b½ 24w0 13½
31 Nguyen Thi My 2487 VPH 4b0 20w0 18b0 30w0 32b1 24b½ 29w1 21b0 22w0 10
32 Phung Thi Tinh Thuy 2476 QNI 10w0 21b0 24w0 23b0 31w0 29w½ 30b1 18w0 25b½ 2
33 Huynh To Anh 2500 CMA 14w0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0
  Cao Thi My Duyen 2496 GLA 19w0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0
  Duong Thi Tu 2468 CMA 16w0 27b0 --- --- --- --- --- --- --- 0 0