GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6 - NĂM 2004
6th NATIONAL PHU DONG SPORT FESTIVAL 2004 - CHESS EVENT

Giải được tổ chức Từ 2/8 đến 10/8 năm 2004 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

The Sport Festival was held from Aug. 2nd to 10th in Thua Thien - Hue.

Nam -Boys: 9 11 13 15 16 18
Nữ - Girls: 9 11 13 15 16 18

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1.TP.Hồ Chí Minh, 2.Quảng Ninh, 3.Hà Nội, Đà Nẵng.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Vũ Phi Hùng
Nguyễn Phước Tâm
Võ Hoài Thương
Trương Quốc Trưởng
Đinh Bá Tước
Nguyễn Hà Phương
Nguyễn Duy Trung
Phạm Hoài Nam
Bùi Trọng Hào
Lê Hữu Thái
Nguyễn Hoàng Gia
Ngô Trần Thiên Phú
Vũ Quang Quyền
Bồ Huỳnh Nhật Trường
Nguyễn Đình Tài Anh
Phạm Bá Lộc
Dương Tuấn Minh
Lê Thanh Liêm
Lê Nhật Minh
Phạm Trường Giang
Đoàn Trọng Trung
Nguyễn Tấn Thịnh
Trần Thanh Tùng
Nguyễn Trần Duy Thi
Lê Thanh Duy
Nguyễn Anh Tú
Hoàng Đa Bảo
Bùi Duy Lâm
Trần Quang Vinh
Nguyễn Anh Nguyên
Vũ Thanh Tùng
Lê Ngô Khang
Lê Hà Phan
Chu Đức Huy
Nguyễn Bá Tấn
Phạm Âu Phi
Lê Minh Huân
Nguyễn Quang Nhật
Tống Huy Hoàn
Phạm Văn Hải
Phạm Tiến Mạnh
Võ Cao Tuệ
Nguyễn Minh Hoàng
Phan Quang Kỳ
Hoàng Thành Dương
Lưu Bá Thành
Bùi Trần Hoàng Anh
Nguyễn Lê Phúc
Hoàng Quân
Đặng Quang Vinh
Quảng Ninh
Cần Thơ
Thừa Thiên-Huế
Đồng Tháp
Hà Nội
Bắc Giang
Kiên Giang
Hà Nội
Bắc Ninh
Lâm Đồng
Thanh Hóa
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bà Rịa Vũng Tàu
Kiên Giang
Bắc Giang
Đồng Tháp
Cần Thơ
Hải Dương
Đồng Nai
Bến Tre
Bà Rịa Vũng Tàu
Đăk Lăk
Bến Tre
Hà Nam
Bình Định
Long An
Thanh Hóa
Tiền Giang
Cà Mau
Đồng Nai
Quảng Trị
Đà Nẵng
Bình Định
Hải Phòng
Long An
Thừa Thiên-Huế
Sơn La
Hải Dương
Quảng Ninh
Phú Yên
Sơn La
Đăk Lăk
Hải Phòng
Tiền Giang
Phú Yên
Nghệ An
Nghệ An
Hà Giang
22b1
40b1
34b1
18b½
8w1
25w1
44b0
5b0
35b1
39b1
49w1
27w1
20w1
28w½
36w½
26b1
23b1
4w½
31w1
13b0
32w½
1w0
17w0
37b1
6b0
16w0
12b0
14b½
38w1
50w1
19b0
21b½
47w1
3w0
9w0
15b½
24w0
29b0
10w0
2w0
42w1
41b0
46b1
7w1
48w1
43w0
33b0
45b0
11b0
30b0
6w1
11w½
19w1
15w1
17b1
1b0
39w1
26w1
33w½
44w1
2b½
43b½
16b½
47b1
4b0
13w½
5w0
36b1
3b0
22w0
28b1
20b1
r1
41w0
46w1
8b0
35w½
21w0
32b1
45w1
34w½
29w0
9b½
31b½
27b½
18w0
42b1
40w½
7b0
38b½
24b1
37w0
12w½
10b0
30b0
25b0
14w0
r0
r0
r0
5b½
18b1
11b1
33b1
1w½
17w1
37b1
45b1
12b1
41b1
3w0
9w0
43w1
16w0
28w1
14b1
6b0
2w0
23w0
26b0
25w1
27w½
19b1
44b½
21b0
20w1
22b½
15b0
30w1
29b0
39b½
35b0
4w0
38w0
32w1
40b1
7w0
34b1
31w½
36w0
10w0
r1
13b0
24w½
8w0
47w1
46b0
r0
r0
r0
21w1
13w1
29w1
41w1
16b1
8b1
15w1
6w0
10b1
9w0
36b1
44w1
2b0
33w1
7b0
5w0
46w1
24b1
27b1
34w0
1b0
38b1
30w1
18w0
26w½
25b½
19w0
39w0
3b0
23b0
37w0
40w½
14b0
20b1
43b1
11w0
31b1
22w0
28b1
32b½
4b0
45w1
35w0
12b0
42b0
17b0
r1
r0
r0
r0
3w1
5b1
1b0
9b1
2w0
7w0
6b1
41b1
4w0
29b½
35w1
21b1
14w0
13b1
38w0
22b1
37b1
23w1
42w1
r1
12w0
16w0
18b0
34b1
33b1
44b1
40b1
46b1
10w½
43w½
45b1
47b1
25w0
24w0
11b0
39b½
17w0
15b1
36w½
27w0
8w0
19b0
30b½
26w0
31w0
28w0
32w0
r0
r0
r0
4b1
3w1
2b0
1w0
12b1
23b1
11w0
25w1
14w1
18w1
7b1
5w0
26b1
9b0
33b1
29w½
19w1
10b0
17b0
46w1
38b1
35b1
6w0
30w1
8b0
13w0
41w1
34w1
16b½
24b0
44w1
39w½
15w0
28b0
22w0
37w½
36b½
21w0
32b½
r1
27b0
43b1
42w0
31b0
47b1
20b0
45w0
r0
r0
r0
2w½
1b½
7w1
17b1
9w1
16w1
3b0
29b1
5b0
11b0
10w1
14b1
24w1
12w0
35w1
6b0
4w0
22w0
21b0
43b1
19w1
18b1
27b1
13b0
28w0
37b½
23w0
25b1
8w0
32w½
42b1
30b½
34b½
33w½
15b0
45b1
26w½
39b0
38w1
41b0
40w1
31w0
20w0
47w1
36w0
r1
44b0
r0
r0
r0
11b1
4w½
8b1
2b½
6b1
5w0
29w1
3w0
21w1
12w0
1w0
10b1
22b1
36b1
24b1
23w1
31b1
28b½
37w1
39w1
9b0
13w0
16b0
15w0
38b1
27w½
26b½
18w½
7b0
42b1
17w0
41w1
r1
47b1
44w1
14w0
19b0
25w0
20b0
43w1
32b0
30w0
40b0
35b0
46b1
45w0
34w0
r0
r0
r0
9w1
12b1
5w1
11w1
3b0
13b1
17b1
16w1
1b0
21b1
4b0
2w0
6w0
32w1
22w1
8b0
7w0
31w1
29b1
30b1
10w0
15b0
28w½
39b1
35w1
41b1
36w1
23b½
19w0
20w0
18b0
14b0
45b1
42w1
25b0
27b0
40w½
47w1
24w0
37b½
26w0
34b0
r1
46w½
33w0
44b½
38b0
r0
r0
r0
8
7,5
7
7
6,5
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3
2,5
1
0
0
0

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội, 2.Cần Thơ, 3.Đồng Tháp, Bắc Giang.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Lê Hà Thế Nghĩa
Nguyễn Văn Hải
Đỗ Đức Minh
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Đức
Phạm Minh Khoa
Bùi Mạnh Hùng
Đặng Hoàng Sơn
Đặng Duy Linh
Huỳnh Nguyễn Anh Quân
Nguyễn Khương Duy
Nguyễn Văn Đạt
Lê Nguyễn Quốc Thuận
Phạm Trọng Khương
Bùi Trung Hiếu
Nguyễn Duy Điền Nguyên
Đặng Anh Tuấn
Nguyễn Quốc Thanh
Đinh Mạnh Tiến
Nguyễn Thành Luân
Lê Hoàng Nhật
Nguyễn Huy Hoàng
Lê Thành Đạt
Ngô Quang Huy
Phạm Thành Thông
Trịnh Đình Tiến
Nguyễn Công Thành
Võ Lê Minh
Nguyễn Tấn Vinh
Hoàng Minh Hảo
Nguyễn Bình Phương Khang
Nguyễn Đình Dũng
Nguyễn Trọng Hùng
Vũ Đình Văn
Bùi Quang Tín
Nguyễn Minh Toàn
Trần Công Thành
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Nhật Huy
Lại Đức Ngọc
Nguyễn Bình Nguyên
Phạm Đức Trí
Phan Giang Nam
Trần Gia Bảo
Nguyễn Công Phú
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Thành Tâm
Lường Đức Trọng
Vũ Hoàng Văn
Trần Quang Toàn
Vũ Minh Thành
Nguyễn Tuấn Anh Quân
Vũ Quang Bình
Đinh Hoàng Đĩnh Phúc
Dương Hoàng Tín
Nguyễn Vũ Hiệp
Ngô Việt Huy
Nguyễn Hoàng Nam
Hồ Minh Tuấn
Dương Mạnh Hồng
Đặng Thành Đạt
Võ Trương Anh Tuấn
Lê Anh Kiệt
Hà Nội
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Hải Dương
Quảng Trị
Đồng Nai
Thanh Hóa
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Dương
Đồng Nai
Quảng Ninh
Bến Tre
Hà Nam
Hải Dương
Thừa Thiên-Huế
Thái Nguyên
Hà Tây
Nam Định
Phú Yên
Hà Tây
Quảng Ninh
Đà Nẵng
Phú Yên
Quảng Bình
Hà Tĩnh
Thừa Thiên-Huế
Bình Định
Long An
Bắc Giang
Bến Tre
Cần Thơ
Bình Định
Bắc Giang
Đăk Lăk
Bình Thuận
Sơn La
Tiền Giang
Tuyên Quang
Thái Bình
Bình Dương
Cần Thơ
Hoà Bình
Ninh Thuận
Bà Rịa Vũng Tàu
Bắc Ninh
Bình Thuận
Sơn La
Phú Thọ
Cà Mau
Ninh Bình
Vĩnh Phúc
Tuyên Quang
Ninh Thuận
An Giang
Đăk Lăk
Bà Rịa Vũng Tàu
An Giang
Đắk Nông
Bắc Ninh
Hà Tĩnh
Đắk Nông
Bình Phước
44b1
52w1
59b1
27w1
45b1
36w1
38b0
30w1
48b1
11w1
10b0
21w0
46w0
50b1
18b1
23w½
20b0
15w0
24b1
17w1
12b1
37b1
16b½
19w0
33b0
57w1
4b0
62w1
r1
8b0
55b1
54w0
25w1
58w1
39b0
6b0
22w0
7w1
35w1
53w0
61b1
63b1
49w1
1w0
5w0
13b1
56b½
9w0
43b0
14w0
60b1
2b0
40b1
32b1
31w0
47w½
26b0
34b0
3w0
51w0
41w0
28b0
42w0
2w½
1b½
29w1
21b½
43w1
19b1
55w1
46b1
34w1
22b1
37w1
27b½
30b0
26w1
41w1
47b1
63w1
61w1
6w0
42b1
4w½
10w0
56w1
36b½
32w0
14b0
12w½
53b1
3b0
13w1
38w0
25b1
54b½
9b0
60w1
24w½
11b0
31b1
51b1
62b1
15b0
20w0
5b0
52b1
49b0
8w0
16w0
58b1
45w1
57b1
39w0
44w0
28w0
33w½
7b0
23b0
50w0
48w0
r1
35b0
18b0
40w0
17b0
16b1
21w1
39b1
54w1
20b1
10w1
48b1
14w1
38b½
6b0
26b1
49w½
58w1
8b0
28b1
1w0
40b0
44b1
32b0
5w0
2b0
50b1
33b1
47w½
63b1
11w0
56b0
15w0
31w½
35b1
29b½
19w1
23w0
46w½
30w0
61b0
57w1
9w½
3w0
17w1
59w0
43b1
42w0
18w0
62w1
34b½
24b½
7w0
12b½
22w0
53w0
60b0
51b1
4b0
r1
27w1
37b0
13b0
41b1
52w1
36w1
45b0
25w0
53w1
3b1
2w0
9b½
6w½
5b½
18w1
15b1
4w½
32w1
20w1
13b1
12w0
59w1
8w0
54b1
37w1
7b0
60w1
11b0
56w1
40w0
38w½
26b1
61w1
24w0
36w0
30b½
46b1
28w½
34w1
10b0
49b1
31b0
43b1
27b1
17b0
23b½
42b1
22b1
50w1
39w0
35w0
51w½
55b1
29w0
48w0
47b1
33w0
41b0
44b½
63w1
1b0
16w0
45w0
21b0
58w1
57b0
14b0
19b0
25b0
r1
52b0
6b1
23w1
4b1
3w0
8b1
1w0
40b1
5w0
39b1
33b1
14b1
18b0
61b1
11w0
38b0
31w1
45b1
12w1
20b0
19w1
28b0
59b1
2b0
42w1
53b0
60b1
63b1
21w1
30w1
29b0
16b0
35w1
10w0
54w1
32b0
44w1
43w0
15w1
9w0
7w0
48b1
24b0
37b1
36b0
17w0
51b1
62b1
41w0
56b1
52w1
46w0
50b0
25w1
34b0
57b1
49w0
55w0
r1
22w0
26w0
13w0
47w0
27w0
11w1
5b½
38w1
41b1
2w½
16b1
10b1
9b0
8w1
7w0
1b0
26w1
42b1
23b1
40w0
6w0
24w½
22b0
59w1
32w1
33w1
18w1
14w0
17b½
48w1
12b0
44w1
29b½
28w½
34w1
49w1
20b0
21b0
30b0
45w1
46b½
58b1
3b0
53b1
15b1
4w0
13w0
55b1
27b0
35b0
36w½
50w1
25b0
31b0
47b0
61b0
57w½
39w0
56w½
43w0
54b½
52b½
37w0
19b0
62b1
51w1
60w0
r1
7b½
9w1
5w½
20w1
3b½
40w1
1w½
22w1
2b0
39b1
28w1
36b1
41w1
29w1
35w½
24b0
53w1
23w1
43b1
4b0
31w1
8b0
18b0
16w1
46w1
61w1
49b1
11b0
14b0
38b1
21b0
47w½
34w0
33b1
15b½
12w0
59b1
30w0
10w0
6b0
13b0
45b1
19w0
62w1
42w0
25b0
32b½
54w1
27w0
60b1
52w1
51b0
17b0
48b0
56b1
55w0
r1
63w1
37w0
50w0
26b0
44b0
58b0
5w1
6b1
7b1
10b1
1b0
2w0
3w0
11b1
14w1
4w0
8w0
38w1
40b1
9b0
47b1
34b1
30b1
28b½
39w1
29b1
24b½
25w0
55w1
21w½
22b1
53b1
32w½
18w½
20w0
17w0
35b0
27b½
56b1
16w0
31w1
43w1
48w½
12b0
19b0
13w0
42b1
41w0
36b0
49b1
61b1
50b½
15w0
37b½
44w0
46w½
57b1
62w1
26w0
60w½
23b0
33w0
51w0
59b1
58w0
54b½
45w0
52b0
r0
3b½
4w0
1w½
2b1
9w1
17b1
8b1
7w0
5b0
20b1
21b1
25b1
24w1
19w½
30w1
28w1
6w0
35w1
14b½
10w0
11w0
38b1
41b1
13b0
12w0
40w1
39b1
16b0
44b½
15b0
50w1
36w½
47w1
51b1
18b0
32b½
46b1
22w0
27w0
26b0
23w0
58b1
48w1
29w½
53w1
37w0
33b0
43b0
60b1
31b0
34w0
55b1
45b0
59w½
52w0
62b1
61w½
42w0
54b½
49w0
57b½
56w0
r0
7,5
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
1
1

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội, 2.TP.Hồ Chí Minh, 3.Đồng Nai, Hải Dương.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Lê Quang Liêm
Vũ Minh Hoàng
Huỳnh Vĩnh Thắng
Đặng Thế Nam
Nguyễn Ngọc Hiệp
Nguyễn Mạnh Trường
Phan Đăng Khoa
Dương Thượng Công
Đồng Bảo Nghĩa
Thái Khắc Phúc Hưng
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Cao Kỳ
Nguyễn Tuấn Anh
Trần Ngọc Lân
Nguyễn Thanh Quan
Nguyễn Hạo Nhiên
Nguyễn Đình Quang
Đoàn Vũ Hoàn Minh
Huỳnh Thanh Tịnh
Lê Công Cường
Lý Quốc Long
Dương Đình Sơn
Nguyễn Hồng Quân
Phạm Thanh Nhàn
Trần Anh Tú
Trần Ngọc Sơn
Tiền Thiên Bình
Trần Nguyễn Khánh Hoàng
Bùi Khánh Toàn
Nguyễn Tấn Lộc
Trần Quốc Vinh
Đỗ Tùng Dương
Kim Ngọc Lâm
Trần Nguyên Báo
Phan Nhựt Thanh
Trần Quang Huy
Nguyễn Đình Thuần
Bùi Xuân Thân
Phạm Minh Tài
Lê Quang Huy
Hoàng Trung Kiên
Phan Phúc Tân
Phạm Thế Anh Bích
Trần Quốc Đoàn
Nguyễn Vũ Hoàng
Nguyễn Thế Công
Nguyễn Quang Đức
Vũ Trường Giang
Phạm Thành Công
Nguyễn Hoàng Long
Hoàng Đức Anh
Phạm Huy Chuẩn
Nguyễn Ngọc Đức Thọ
Hà Quốc An
Phan Phương Đức
Lê Nhật Hoàng
TP.Hồ Chí Minh
Quảng Ninh
Bình Dương
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa Vũng Tàu
Đà Nẵng
Đồng Tháp
Bắc Giang
Thừa Thiên-Huế
Đà Nẵng
Bắc Giang
Thái Nguyên
Hà Nội
Vĩnh Long
Kiên Giang
Thừa Thiên-Huế
Phú Yên
Phú Yên
Quảng Ninh
Cần Thơ
Quảng Trị
Hà Tây
Bến Tre
Thái Nguyên
Bà Rịa Vũng Tàu
Hải Phòng
Bình Thuận
Hà Tĩnh
Quảng Trị
Khánh Hoà
Hải Phòng
Lâm Đồng
Cần Thơ
Vĩnh Long
Long An
Hà Tĩnh
Quảng Bình
Bắc Ninh
Khánh Hoà
Tuyên Quang
Bến Tre
Thanh Hóa
Bình Dương
Đăk Lăk
Vĩnh Phúc
Lâm Đồng
Vĩnh Phúc
Thái Bình
Hoà Bình
Lai Châu
Thái Bình
Đắk Nông
Bạc Liêu
Nghệ An
Nghệ An
51b1
11b½
45w1
52w1
42b1
41b1
29b½
9w1
8b0
53w1
2w½
25b1
30b1
54w1
20w0
49b1
47w1
27b1
36b1
15b1
34b½
55b1
44b1
46w0
12w0
32w½
18w0
35w½
7w½
13w0
33b0
26b½
31w1
21w½
28b½
19w0
40w1
56b1
48b0
37b0
6w0
5w0
50b1
23w0
3b0
24b1
17b0
39w1
16w0
43w0
1w0
4b0
10b0
14b0
22w0
38w0
13b1
29w1
5b0
46b1
3w1
34w1
26w1
16b0
49w1
22b0
32b1
37w1
1w0
19b½
45b½
8w1
20b1
43b1
14w½
17w0
28w1
10w1
48w1
47b½
r1
7b0
30b½
21b0
2b0
27w½
36w0
11w0
38b1
6b0
51w1
31b1
12b0
33w0
44w½
42w0
54b1
40b1
18w0
39b½
15w½
4w0
24w½
23b0
9b0
52b0
35b0
50w1
56w1
41w0
r0
53b0
23w1
22w1
46w1
5w½
4b½
18b½
11b½
38w1
48b1
25w1
7w½
17b½
36b1
35w1
47w0
33b1
12w½
6w½
21w1
37b1
19b0
2b0
1b0
44b1
10b0
45w1
53w1
39w1
32w0
34b0
49b1
29b1
16w0
30w1
14b0
13w0
20w0
8b0
28b0
51b1
43w1
52w1
41b0
24w0
26b0
3b0
15b1
9w0
31w0
54w1
40w0
42b0
27b0
50b0
r0
r0
16b1
18b1
7b½
12b½
17w1
14w½
3w½
23b1
10w1
9b0
33w1
4w½
19w1
6b½
54b1
1w0
5b0
2w0
13b0
42w1
43w1
41w0
8w0
34w½
40b½
47b1
35b1
32b½
45b1
39b1
44w0
28w½
11b0
24b½
27w0
53b1
52b0
48w0
30w0
25w½
22b1
20b0
21b0
31b1
29w0
50w1
26w0
38b1
51w1
46b0
49b0
37w1
36w0
15w0
r0
r0
5w1
20w½
18w1
13w½
1b0
12w0
19b1
11w0
41b1
52w1
8b1
6b1
4b½
16w0
44b½
14b1
27b1
3b0
7w0
2b½
26b½
28b0
34b½
48b1
49w1
21w½
17w0
22w1
40w1
35w1
50b1
33b1
32w0
23w½
30b0
46w0
38w1
37b0
45w1
29b0
9w0
47w0
53w1
15w½
39b0
36b1
42b1
24w0
25b0
31w0
54w½
10b0
43b0
51b½
r0
r0
2w1
1b0
13b½
20b1
7w0
32b1
5b1
17b1
11w0
21b0
9b1
16w0
3w½
46b1
36w½
12b1
8w0
34w1
47b1
4w0
10w1
44w1
27w0
28w1
30w0
41w1
23b1
24b0
52b1
25b1
48w1
6w0
37b1
18b0
50w1
15b½
33w0
49w1
40b½
39w½
26b0
43b1
42w0
22b0
54b1
14w0
19w0
31b0
38b0
35b0
53b1
29w0
51w0
45w0
r0
r0
11b1
9w1
12w1
16b1
27b1
21w1
13w½
24w1
2b0
46w1
1w0
3b0
7b½
26w½
41b1
4w0
30b1
29b1
20w1
19b0
6b0
33b1
47w1
8b0
36b½
14b½
5w0
31w0
18w0
17w0
28b1
42b1
22w0
35w½
34b½
25w½
48b1
44b½
52w1
43w½
15w0
32w0
40b½
38w½
51w1
10b0
23b0
37w0
54w1
53w1
45b0
39b0
50b0
49b0
r0
r0
4b1
16b1
8w1
1w0
11w1
7b½
6w½
3b0
32b1
24b1
5b0
22w½
26w1
17b½
27w1
2w0
14w½
19w½
18b½
23w½
31w½
12b½
20b½
10w0
41w1
13b0
15b0
42b1
30b½
29w½
21b½
9w0
34w0
33b1
36w½
35b½
43b0
50w1
46b1
47b1
25b0
28w0
37w1
45b½
44w½
39w0
40w0
51b0
52b1
38b0
48w1
49w0
r0
r0
r0
r0
3w½
13w1
1b½
7w½
6b½
5w½
4b½
18w1
17w1
16w1
14w½
19b1
2b0
11b½
26b1
10b0
9b0
8b0
12w0
31b1
22b½
21w½
32w1
39b1
34b1
15w0
43w1
30w½
38w½
28b½
20w0
23b0
49b1
25w0
40b½
45w½
46w1
29b½
24w0
35w½
42w½
41b½
27b0
47w½
36b½
37b0
44b½
52w1
33w0
51w1
50b0
48b0
r0
r0
r0
r0
8,5
7
6,5
6
6
6
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3
2,5
2
1
0,5
0
0

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1.TP.Hồ Chí Minh, 2.Đồng Tháp, 3.Cần Thơ, Quảng Bình.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Nguyễn Đức Hòa
Phạm Chương
Lê Quang Long
Trần Thanh Tú
Trần Mạnh Tiến
Trần Hoành Nghị
Trịnh Bình Nguyên
Hoàng Phan Minh
Đặng Giang Nam
Bùi Quý Hùng
Vũ Nam Phong
Vũ Tiến Mạnh
Hoàng Văn Ngọc
Bảo Khoa
Nguyễn Quang Huy
Đỗ Minh Phụng
Nguyễn Nhật Dương
Ngô Trung Tín
Trương Đình Vy
Lê Trọng Bắc
Bùi Khắc Khương
Lưu Công Tùng
Đinh Xuân Đại
Nguyễn Minh Hùng
Nguyễn Vũ Long
Phan Trọng Bình
Nguyễn Hào Hiệp
Châu Minh Dưỡng
Hoàng Nguyễn Quang Nguyên
Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Lê Khắc Trí Quang
Nguyễn Tiến Hùng
Đinh Văn Trường
Cù Quốc Cường
Vũ Ngọc Anh
Trương Đăng Quang
Châu Quang Vinh
Bùi Hải Vương
Trần Phước Toàn
Phạm Ngọc Minh
Nguyễn Khánh Hiệp
Nguyễn Trần Trung Tín
Đoàn Vũ Nguyên
Hoàng Đình Thành
Nguyễn Bảo Thái
Nguyễn Trung Hiếu
Trần Tiến
Đoàn Nguyễn Thành Đạt
Trần Thanh Bình
Hoàng Mạnh Kiên
Nguyễn Xuân Mới
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Hồng Nhựt Thanh
Cần Thơ
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Hải Phòng
Đồng Tháp
Quảng Bình
Hà Tĩnh
Quảng Bình
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bắc Ninh
Bắc Giang
Lâm Đồng
Hà Nội
Đà Nẵng
Hà Nội
Long An
Cần Thơ
Thanh Hóa
Bình Dương
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bình Dương
Bà Rịa Vũng Tàu
Bà Rịa Vũng Tàu
Hà Tĩnh
Thừa Thiên-Huế
Thừa Thiên-Huế
Lâm Đồng
Tiền Giang
Bắc Giang
Nam Định
Vĩnh Phúc
Hoà Bình
Bình Thuận
Bến Tre
An Giang
Đăk Lăk
Hải Phòng
Khánh Hoà
An Giang
Gia Lai
Thanh Hóa
Đăk Lăk
Ninh Bình
Phú Thọ
Quảng Ngãi
Bến Tre
Tuyên Quang
Thái Bình
Lai Châu
Bạc Liêu
53w1
13b0
22b1
50b1
24b1
49b1
48b1
30b1
26w½
44b1
17w1
38b1
2w1
39w1
42b1
28b1
11b0
52b1
r1
51w1
33b0
3w0
29b0
5w0
37w1
9b½
31b1
16w0
23w1
8w0
27w0
47b1
21w1
43w1
40b1
41b1
25b0
12w0
14b0
35w0
36w0
15w0
34b0
10w0
46w1
45b0
32w0
7w0
6w0
4w0
20b0
18w0
1b0
36b1
40w1
18w1
25w1
14w1
35b1
20w1
19w½
49b1
29w1
32b½
33w1
27b1
5b0
45w1
34w1
44w1
3b0
8b½
7b0
22w1
21b0
31w½
42b1
4b0
30w0
13w0
43b1
10b0
26b1
23b½
11w½
12b0
16b0
6w0
1w0
50w1
r1
52w1
2b0
53b1
24w0
28w0
17b0
15b0
47w1
46b0
51b½
9w0
37b0
48w½
39b0
41w0
7w1
29b1
16b1
9b1
12w1
10w0
1b0
11b0
4w0
6b1
8w1
5b0
15w½
30b½
13b½
3w0
45b1
27w1
32w1
21w0
20b1
r1
48b1
38w1
35w1
31b1
18b0
39w1
2w0
14w½
26w0
19b0
46w1
36w0
25b0
34b1
41b1
24b0
28b0
42w1
37w0
40b0
47b0
49w1
17w0
33b0
43w1
23w0
44b0
53w0
52b½
51w½
50b1
4b1
19w1
13w1
1w0
10b1
28w1
24w1
23b½
14b½
5w0
15b½
18w1
3b0
9w½
11w½
21b1
33w1
12b0
2b0
53b1
16w0
41w1
8w½
7b0
36b1
37b1
45w1
6b0
35b1
32b0
50b1
30w1
17b0
39b1
29w0
25w0
26w0
40w1
34w0
38b0
22b0
r1
49w1
46b1
27b0
44w0
51b1
52b0
43b0
31w0
47w0
48w1
20w0
3w1
6w1
1b0
12w1
17w1
2b0
25b1
38w1
20b0
11b½
10w½
4b0
19b½
47b1
16b0
15w1
5b0
21w1
13w½
9w1
18b0
34b½
44b0
37w1
7w0
32w1
29b1
36w1
27w0
33b½
52w1
26b0
30w½
22w½
43b1
28b0
24b0
8b0
40b1
39w0
42w0
41b1
35w0
23w1
51w1
53b1
14w0
50w0
r1
48b1
45b0
31b0
46w0
5w1
7b1
4w1
3b0
1b0
27b1
2w0
28w½
38w1
16w1
26b1
20w0
24w0
19w1
44w1
10b0
25w1
34w1
14b0
12b1
39w1
31w1
47w1
13b1
17b0
11w0
6w0
8b½
37b1
36w1
22b0
33w1
32b0
18b0
45w1
30b0
29w0
9b0
21b0
53w1
51b1
46w½
50b1
15b0
35b0
42b½
23b0
r1
52w1
43w0
41w0
49b0
40b0
2b0
1w1
5b1
15w1
3w0
7w1
6b0
32b½
25b1
20b1
14w1
30b1
46b1
11b0
4b0
17w0
16b1
24b1
23w½
10w0
29b½
35b½
19b½
18w0
9w0
28b½
44b1
26w½
21w½
12w0
33w1
8w½
31b0
42w1
22w½
37w½
36b½
43w½
41w½
47b1
39b½
34b0
38b½
27w0
49w1
13w0
40w0
53b1
45b0
52b1
r1
50w0
48w0
10b1
3b1
2w0
17b1
18b1
11w1
29w1
24w1
28w1
1w0
6b0
26w1
32w1
20w½
22w1
27b½
4w0
5w0
34w1
14b½
31w1
15b0
35w1
8b0
45b1
12b0
16w½
9b0
7b0
40b1
21b0
13b0
51w1
19b0
23b0
38w½
46w½
36b½
48w1
30w0
44w1
43b0
42w1
41b0
25w0
37b½
52b1
39b0
50w½
49b½
33b0
47w0
r1
6w1
5b1
11b1
10w1
2w0
1b0
15w1
18w1
17w1
4b0
3w0
13b½
12w½
27w1
7b0
23w½
9b0
8b0
20b½
19w½
30b½
32w1
16b½
26b½
28b½
24w½
14b0
25w½
41w1
21w½
43w1
22b0
34b½
33w½
39w½
46b1
47b1
45w1
35b½
44b1
29b0
53w1
31b0
40w0
38b0
36w0
37w0
49w½
48b½
51w½
50b½
r1
42b0
8
8
7
7
6
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2

TOP

NAM 16 - BOYS 16

Đồng đội - Team: 1.Kiên Giang, 2.Hà Nam, 3.TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Võ Thành Ninh
Phạm Đức Thắng
Lý Hồng Nguyên
Phạm Minh Đức
Ngô Mạnh Hà
Lê Hoàng
Đàm Công Tùng
Nguyễn Minh Ngọc
Tống Xuân Tú
Quách Phương Minh
Lê Văn Thành
Hoàng Minh Phương
Châu Minh Tuấn
Huỳnh Minh Tài
Luân Quang Kỳ
Nguyễn Huệ Cang
Nguyễn Minh Thanh
Lê Phú Toàn
Đinh Hồng Châu
Trần Quang Sáng
Đinh Giang Nam
Kiên Giang
Kiên Giang
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nam
Hà Nam
Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nội
Thanh Hóa
Cần Thơ
Thừa Thiên-Huế
Thừa Thiên-Huế
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Tuyên Quang
An Giang
Khánh Hoà
Long An
Bình Thuận
Cần Thơ
Ninh Bình
16w1
6w1
13w1
20b1
14w1
2b0
r1
9b½
8w½
11b1
10w0
19b1
3b0
5b0
17w0
1b0
15b1
21b1
12w0
4w0
18w0
18b1
4b½
17b1
2w½
12b1
20w1
10b1
19w1
16b1
7w0
r1
5w0
21w1
15w0
14b1
9w0
3w0
1w0
8b0
6b0
13b0
5b½
8w1
7b1
9b1
1w½
17b1
3w0
2b0
4w0
18b1
15b1
13b1
12w0
19b½
11w0
20b1
6w0
10w0
14w½
16w0
r0
2w1
1b0
5w0
10w1
3b1
11w½
12b1
15w1
17w1
4b0
6b½
7w0
14b0
13w1
8b0
18w1
9b0
16b0
20b0
19w1
r0
7b1
9w1
6w0
5b0
4w1
3b1
1w0
11b0
2b0
16w1
8w1
14b1
20w1
12w0
18w1
10b0
19b½
15b0
17w½
13b0
r0
4w1
11b1
12b1
1b0
6b0
5w1
8b0
7w1
10b0
9w1
2w0
3w0
17b1
20b1
16b½
15w½
13w0
19w1
18b0
14w0
r0
6w1
5b1
10w1
8w1
2w0
1b0
13w0
4b0
18w1
3b0
12b1
11w0
7b1
16w1
19w½
14b0
20w1
9b0
15b½
17b0
r0
11b1
3w½
2b½
6b1
10b½
4w0
17w1
14w1
13b½
5w½
1w0
15b½
9w½
8b0
12w½
19b0
7b0
20w½
16w1
18b½
r0
3b0
10w1
1w1
11w1
8w½
13b1
19b1
5b½
15w1
2b0
4b0
20b1
6w0
18w1
9b0
17w½
16b½
14b0
7w0
12w0
r0
7,5
7
6,5
6,5
5,5
5,5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
3,5
3
3
2,5
2,5
1,5
0

TOP

NAM 18 - BOYS 18

Đồng đội - Team: 1.Đồng Tháp, 2.Thừa Thiên-Huế, 3.TP.Hồ Chí Minh, Hải Dương.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Dương Thế Anh
Nguyễn Hoàng Nam
Đỗ Quang Tùng
Nguyễn Huy Cường
Võ Thành Công
Hoàng Minh Phong
Ngô Thanh Tùng
Bùi Đức Tiệp
Trương Khánh Toản
Trần Xuân Tư
Đoàn Văn Đức
Bùi Tuấn Phong
Đinh Phú Long
Trần Nguyên Trí
Lê Văn Hòa
Phạm Minh Hùng
Phạm Xuân Đạt
Đoàn Văn Thoại
Huỳnh Quốc Việt
Trần Vi Minh Quang
Trương Lê Vinh
Nguyễn Thành Vĩnh
Nguyễn Huỳnh Minh Toàn
Hồng Trường Giang
Vương Văn Thiệp
Đỗ Ngọc Lâm
Lý Hoàng Giang
Trần Tuấn Anh
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hải Dương
Hải Phòng
Thừa Thiên-Huế
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Thừa Thiên-Huế
Hà Nội
Đà Nẵng
Quảng Bình
Quảng Ninh
Hải Dương
Hà Nam
Cần Thơ
Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Bình
An Giang
Gia Lai
Bình Thuận
Thanh Hóa
Tuyên Quang
Long An
Cần Thơ
Cao Bằng
Phú Thọ
Tuyên Quang
Hoà Bình
4w1
13w1
22b1
1b0
26b1
21w1
29w1
27w1
12w1
28w1
17w1
9b0
2b0
20w1
16b½
15w½
11b0
19w1
18b0
14b0
6b0
3w0
r1
25b½
24w½
5w0
8b0
10b0
7b0
11b1
3b1
2w0
27b1
9w1
7b½
6w½
24b1
5b0
18w1
1w0
21w1
22w1
23b1
25w½
29b1
19w1
10b0
17b0
r1
12b0
13b0
14w0
8w0
15b½
28b½
4w0
26w½
16w0
10w1
14w1
4b1
3w0
8b½
12w1
16b1
5w½
17w1
1b0
28b1
6b0
20b1
2b0
18b½
7w0
9b0
15w½
27w1
13w0
29w½
r1
25b1
26b1
23w0
24w0
19b0
11w0
21b½
2w½
1b½
10w½
25w1
7w0
8b0
5b1
6w1
14b0
3b½
13b1
20w1
11w0
9w1
17w1
24b½
15b0
23b0
22w1
12b0
28w1
19b0
18w1
16w½
4b0
29b1
r1
21b0
26w0
7b1
8w1
11b1
26b1
23w1
14w0
1w0
2b0
19w1
15w1
3w0
24b1
16b1
6b1
10b0
13w0
27w1
21w½
9b0
29w1
18b½
25w1
5b0
12w0
22b0
4w0
17b0
r1
20b0
14b1
7b1
8w1
9w1
10b1
15b1
2w0
3b0
4b0
5w0
12b0
11w1
23w1
1w0
6w0
19b1
24w½
20b1
16w0
18w0
22w1
21b0
13b0
17b½
28w1
27b½
26w½
25b0
r1
3w½
5w½
1b½
14b1
2b½
10w1
8b1
7w0
18b1
6b0
16w1
13b1
12w0
4w0
24b1
11b0
22b1
9w0
28b1
26b1
23b½
17w0
21w½
15w0
r1
20w0
29b½
19w0
27w½
12b1
4b½
5b½
2w½
3w½
13w1
9b0
21b1
7w1
17b1
14w1
1w0
6b0
11b0
23w1
18w1
10w0
16b0
25w1
24w1
8w0
27b1
15b0
20b0
19b0
r1
22w0
29w1
28b0
5w½
6w½
12w1
11w1
1b½
2b½
15w1
20w1
10b½
9w½
4b0
3b0
19w1
16w½
7b0
14b½
23b1
26w1
13b0
8b0
25b½
29w1
17w0
r1
21w½
18b0
28w1
27b0
22b0
7,5
7
6,5
6,5
6
6
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3
3
2,5
2

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1.Đồng Tháp, 2.Long An, 3.TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Nguyễn Thị Lệ Hằng
Nguyễn Trương Bảo Trân
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Đỗ Hoàng Minh Thơ
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Lê Thanh Phương Uyên
Lê Anh Phương
Vương Quỳnh Hương
Phan Thị Hương Giang
Nguyễn Hà Phương
Nguyễn Vương Ái Minh
Phạm Thị Ánh Minh
Lương Thị Thu Thảo
Lê Thị Hải
Trần Lê Đan Thụy
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Phan Nguyễn Phương Linh
Đặng Minh Phương
Lê Hoàng Yến
Nguyễn Thị Thu Hoài
Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Thị Thúy Triên
Tạ Hồng Nhung
Lê Thị Thu Hiền
Lê Thùy Trang
Nguyễn Thị Cẩm Linh
Võ Hoài Quyên
Nguyễn Ngọc Ngân
Hoàng Thị Thủy Trúc
Phan Hồ Hồng Ngọc
Đoàn Thị Thảo Nhi
Phạm Thị Kim Yến
Trần Thị Kim Chi
Đinh Thị Phương Thảo
Nguyễn Trịnh Thanh Trúc
Hoàng Mai Phương
Nguyễn Lệ Vui
Phạm Thị Hoài Trinh
Phạm Tố Anh Đào
Nguyễn Thị Bảo Trâm
Trần Thị Hoài Thương
Đồng Tháp
Long An
Cần Thơ
Đồng Tháp
Bình Dương
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nam
Hà Nội
Thừa Thiên-Huế
Hà Nội
Bình Dương
Đà Nẵng
Long An
Hải Phòng
Bến Tre
Đăk Lăk
Thừa Thiên-Huế
Hải Phòng
Thanh Hóa
Hà Tây
Thanh Hóa
Bình Định
Sơn La
Phú Yên
Quảng Ninh
Hà Tây
Bình Định
Cần Thơ
Quảng Ninh
Tiền Giang
Bà Rịa Vũng Tàu
Bà Rịa Vũng Tàu
Quảng Trị
Đăk Lăk
An Giang
Sơn La
Bắc Ninh
Phú Yên
Đắk Nông
An Giang
Nghệ An
21b1
5w1
18b1
13b1
2b0
27b1
19w1
20b1
16b0
35w1
33w1
26b½
4w0
15w0
14b1
9w1
40w1
3w0
7b0
8w0
1w0
41b1
29w½
36w1
42b1
12w½
6w0
34b1
23b½
32w1
39w1
30b0
11b0
28w0
10b0
24b0
38w1
37b0
31b0
17b0
22w0
25w0
2w1
1b0
24w1
37w1
21w1
31w1
12b1
30w1
14w1
28b1
15b0
7w0
38b1
9b0
11w1
22b1
25b0
36b1
20w½
19b½
5b0
16w0
40b1
3b0
17w1
29b½
39b1
10w0
26w½
8b0
6b0
41w1
r1
35b1
34w0
18w0
4b0
13w0
27w0
23w0
32b0
r0
7b1
24w1
25w1
8w1
13b½
10b1
1w0
4b0
37b1
6w0
27b1
20b0
5w½
36w½
16b1
15w0
22w0
28w1
21b1
12w1
19w0
17b1
34w1
2b0
3b0
31b1
11w0
18b0
30b1
29w0
26w0
33b½
32w½
23b0
39b1
14b½
9w0
r1
35w0
41b½
40w½
r0
4w1
8b1
15b1
1b0
33w1
23w1
22b1
2w0
11b1
29b1
9w0
41w1
19b0
40b1
3w0
25b1
34b1
26b1
13w1
32b1
r1
7w0
6b0
30w1
16w0
18w0
28b1
27w0
10w0
24b0
38b½
20w0
5b0
17w0
37w½
39w½
35b½
31w½
36b½
14w0
12b0
r0
10b1
16w1
6w1
9b0
7b1
3b0
5w0
27b1
4w1
1w0
22w0
37b1
32w1
38w1
18b1
2b0
29w1
15w0
23b1
25w1
36b1
11b1
19w0
26b1
20b0
24w0
8w0
33b1
17b0
34w0
35w1
13b0
28w0
30b1
31b0
21w0
12w0
14b0
40w½
39b½
r1
r0
3w0
6b1
1b1
18w1
20w1
2w0
8b1
7w0
15b½
16b1
34b1
31w1
14b0
13w1
9w½
10w0
24b1
4b0
22w1
5b0
23w½
19b0
21b½
17w0
26w½
25b½
29b1
37w1
27w0
35b1
12b0
38w1
41b1
11w0
30w0
40b½
28b0
32b0
r1
36w½
33w0
r0
15b1
3w1
2b0
10b1
17b1
7b1
6w0
23b1
19w1
4w0
24w½
27b1
25w1
20b0
1w0
18b1
5w0
16w0
9b0
14w1
33b1
28w1
8w0
11b½
13b0
34w1
12w0
22b0
36b1
39w½
32w1
31b0
21w0
26b0
38b0
29w0
41w1
35w1
30b½
r1
37b0
r0
5w1
9b1
4w½
3b½
1b0
20w1
16b1
17w1
2w0
19b1
31b1
15w½
22b1
24b1
12b½
7w0
8b0
29b1
10w0
6b0
26w1
13w0
28b½
14w0
30w½
21b0
40b1
23w½
18w0
25b½
11w0
37w½
34b0
33w1
r1
41b1
32b½
39b½
38w½
27w0
36w0
r0
6b1
4b0
5b0
2w1
3w1
1w0
9w1
15b1
7b0
12w½
21w1
10b½
20w1
19w1
8w0
27b1
31w1
22w1
14b0
13b0
11b0
18b0
24w½
23b½
38b1
28w½
16w0
26b½
39w1
37b1
17b0
34b½
40w1
32w½
41w1
r1
30w0
25w0
29b0
33b0
35b0
r0
8
7
6,5
6,5
6,5
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
2,5
1,5
0

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1.Thừa Thiên-Huế, 2.TP.Hồ Chí Minh, 3.Hải Dương, Hà Tĩnh.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Võ Thị Kim Phụng
Hoàng Thị Như Ý
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Đỗ Thị Thúy My
Lê Thanh Thảo
Nguyễn Thảo Hân
Nguyễn Quỳnh Linh
Bùi Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Ngọc Trân
Bùi Ngọc Minh Châu
Nguyễn Thùy Huyền
Nguyễn Thanh Xuân
Nguyễn Thị Ngọc Đông
Đăng Thanh Hương Trà
Bùi Thị Thảo Phương
Trần Thị Cẩm Tú
Đỗ Thiên Trang
Phan Nguyễn Mai Chi
Đoàn Diệp Minh Trân
Nguyễn Lê Như Ngọc
Ngô Thu Thủy
Nguyễn Thị Cẩm Tuyên
Ngô Ngọc Thảo
Đỗ Hữu Thùy Trang
Lưu Tiến Phụng
Trần Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Thu Hương
Nguyễn Ngọc Anh
Dương Thị Thảo
Nguyễn Hải Phương Uyên
Nguyễn Thị Tố Quyên
Nguyễn Thị Thùy
Lê Thị Thúy Hằng
Hồ Thị Tình
Nguyễn Thị Hà
Đoàn Thị Vân Anh
Chu Thị Ngọc Hân
Phạm Hải Hoa Huyền
Đỗ Bạch Dương
Đỗ Thị Thu Hà
Lương Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Ut Trang
Lữ Thị Mỹ Duyên
Trần Thị Huyền Trân
Bùi Thủy Tiên
Lê Hoàng Thiên Phương
Vũ Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Trần Thạch Thảo
Tạ Hồng Kiều My
Ngô Thị Trang
Bùi Thị Thanh Mai
Nguyễn Thảo Nguyên
Đỗ Thị Vân Anh
Triệu Hà Ngọc Lanh
Đặng Thanh Mai
Nguyễn Thị Ngọc Khánh
Nguyễn Hoài Thu
Thừa Thiên-Huế
Thừa Thiên-Huế
TP.Hồ Chí Minh
Hải Dương
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Thái Bình
Đăk Lăk
Long An
Kiên Giang
Quảng Ninh
Hải Dương
Bắc Ninh
Hà Tĩnh
Bến Tre
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
Đà Nẵng
Bình Dương
Quảng Bình
Hà Tây
Cần Thơ
Đà Nẵng
Bình Dương
Long An
Bến Tre
Sơn La
Hà Nội
Thái Nguyên
Bà Rịa Vũng Tàu
Đăk Lăk
Hà Nam
Phú Thọ
Bình Định
Quảng Bình
Bắc Giang
Thanh Hóa
Quảng Ninh
Bình Thuận
Hà Tây
Thái Nguyên
Bình Định
Tiền Giang
An Giang
Sơn La
Cần Thơ
Tuyên Quang
Thái Bình
Bà Rịa Vũng Tàu
Vĩnh Phúc
Nam Định
An Giang
Hoà Bình
Bình Thuận
Tuyên Quang
Vĩnh Phúc
Đắk Nông
Hà Giang
28w1
53w1
24w1
30w1
43b1
45w1
42b1
49w1
11b½
15w0
9w½
20b1
48w1
47b1
10b1
52b1
57w1
31b1
27w1
12w0
37w1
56w1
26w1
3b0
36b½
23b0
19b0
1b0
39w1
4b0
18w0
35b½
34b½
33w½
32w½
25w½
21b0
44b1
29b0
58b1
54w½
7w0
5w0
38w0
6b0
50w½
14w0
13b0
8b0
46b½
55b½
16w0
2b0
41b½
51w½
22b0
17b0
40w0
12b1
15b1
17b0
16b1
13w½
14b1
22w1
23b0
55w1
53b0
51b1
1w0
5b½
6w0
2w0
4w0
3w1
29w1
38b1
39b1
40b½
7b0
8w1
52w1
35w0
31w1
44w1
56w1
18b0
r1
26b0
36w0
46w1
54b1
25b1
32b1
49w0
19w0
20w0
21w½
50b1
57b1
48b½
27b0
47w1
33b0
45b0
43w½
37b1
41w0
11w0
24b0
10w1
34w0
9b0
28b0
42w0
r0
18w1
36w1
16w1
17w1
11b1
23w1
19b1
45w1
35b1
57w1
5w0
54b1
41w0
27w0
30b1
3b0
4b0
1b0
7w0
24w1
33w½
53w1
6b0
20b0
46b1
49b1
14b1
29b½
28w½
15w0
47b1
43b0
21b½
40w0
9w0
2b0
56b1
42b0
52b1
34b1
13b1
38w1
32w1
r1
8b0
25w0
31w0
55b1
26w0
51b0
50w1
39w0
22b0
12w0
48w0
37w0
10b0
r0
40b1
7b0
12b1
6w1
41b1
4b0
2w1
9b½
8w½
45b1
36b½
3w0
25b1
37b1
22w0
31b½
27b1
23w1
33b0
42b1
26b1
15b1
18b0
38b1
13w0
21w0
17w0
34w0
43w½
49b½
16w½
55w1
19w1
28b1
48b1
11w½
14w0
24w0
51w1
1w0
5w0
20w0
29b½
53b1
10w0
57b1
56b1
35w0
30w½
54w1
39b0
r1
44w0
50b0
32b0
47w0
46w0
r0
7w1
20b1
22w1
5b1
4w0
9w½
1b0
41w1
6b½
29w1
12w1
11b0
34w0
39w1
44b½
50w1
33w½
21b1
26w1
2w0
18w0
3b0
36w1
27w1
51b1
19b0
24b0
49w1
10b0
31w1
30b0
37b0
17b½
13b1
40w1
23b0
32w1
53b1
14b0
35b0
8b0
43b½
42w½
15w½
55b1
48w½
52w0
46b½
28b0
16b0
25w0
47b1
38w0
56w0
45w0
54b1
r1
r0
4b½
3w1
2b0
1w½
35w1
34b1
18b1
33b½
17w½
21b1
14w½
38b1
44b1
11b½
28w1
43w1
9b½
7w0
41b1
22b1
10w0
20w0
24b0
23w1
30w1
29w½
46w½
15b0
26b½
25b0
51w1
50b0
8w½
6w0
5b0
52w1
45b1
12w0
48w0
42w1
19w0
40b0
16b0
13w0
37w0
27b½
49b0
39b1
47w1
32w1
31b0
36b0
54b0
53w1
r1
57w0
56b1
r0
2w½
1b½
9w1
7b0
6b1
5w0
4w1
24w1
3b0
19w1
25b½
36w1
15w1
40w1
13b0
48b1
18w1
17b0
10b0
33w1
23b1
37b1
21w0
8b0
11w½
42b½
29b1
31w1
27w0
50w1
28b0
51w1
20b0
35b½
34w½
12b0
22w0
52b½
44w0
14b0
46b½
26w½
49w½
39b1
57b1
41w½
r1
16w0
43b½
30b0
32b0
38w½
56w0
55b½
54w½
53b1
45w0
r0
5b1
4w1
20b1
2b0
1w0
16b1
10w0
17b1
33b1
7b1
24b1
21w1
14w1
13b0
40b1
6w0
8w0
34b1
35w1
3w0
12b0
25w0
49b1
11w0
22b1
46w1
30w1
44b1
50b1
27b0
52w1
57w1
9w0
18w0
19b0
42w1
48b1
45b½
56b1
15w0
43w½
36b0
41b½
28w0
38w½
26b0
55w1
37w0
23w0
29w0
54w1
31b0
r1
51b0
47b0
39w0
32b0
r0
10w1
8b1
7w1
20w1
18b1
13w1
3b0
2w0
19w1
1b0
17w1
25b1
6b0
36w1
27w1
28b1
11b0
5w0
9b0
4b0
34w1
43b1
33w1
35b1
12w0
37b1
15b0
16w0
44w1
41w1
45w1
40b1
23b0
21b0
24w0
14b0
26w0
48w1
49w1
32w0
30b0
47w½
22w0
29b0
31b0
51w½
42b½
38b0
39b0
52b½
46b½
50w½
57b1
r1
56b½
55w½
53w0
r0
8
7,5
7
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2
0

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1.TP.Hồ Chí Minh, 2.Quảng Ninh, 3.Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Ngô Thị Kim Tuyến
Ngô Diệu Hoa
Lê Hoàng Trân Châu
Trần Đặng Hồng Liên
Tôn Nữ Hồng Ân
Nguyễn Hoài Phương
Trần Thị Kim Cương
Hồ Thiên Thanh
Trần Thị Hà Minh
Lê Như Quỳnh
Hoàng Thị Khánh Thu
Trần Thị Quỳnh Trang
Huỳnh Thị Hồng Sương
Võ Thị Thùy Trang
Phạm Thị Kim Long
Vũ Thị Thúy Hằng
Dương Tường Vi
Đoàn Như Thảo
Lê Thị Hoa
Hoàng Lê Mỹ Anh
Hoàng Hoài Phương
Phan Bùi Nhật Linh
Phạm Anh Thư
Bùi Diễm Vân
Hồ Lưu Vũ Giang
Đào Thị Loan
Nguyễn Trần Thiên Hương
Bùi Đặng Ngọc Minh
Trần Thị Trúc Phương
Trần Thị Thu Thảo
Nguyễn Ngọc Trà My
Lê Vũ Thị Vương
Nguyễn Thị Ngọc Tú
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
Huỳnh Thiên Kim
Bùi Thị Sơn
Nguyễn Thị Ngọc Hiền
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Thị Thu Tuyền
Lù Thị Pi Linh
Vương Thị Kiều Nga
Lê Lương Phương Thảo
Nguyễn Quỳnh Diệu Linh
Nguyễn Thị Tình
Đậu Thi Thanh Hoa
Quảng Ninh
Bắc Ninh
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Thừa Thiên-Huế
Phú Yên
Cần Thơ
Đà Nẵng
Hải Phòng
Thanh Hóa
Quảng Ninh
Đồng Tháp
Thừa Thiên-Huế
Bến Tre
Thái Nguyên
Bình Định
Bình Dương
Hải Phòng
Đà Nẵng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bà Rịa Vũng Tàu
Long An
Bình Định
Thanh Hóa
Tiền Giang
Tây Ninh
Long An
Hà Nội
Thái Nguyên
Phú Yên
Tuyên Quang
Tiền Giang
Bình Dương
Hoà Bình
Khánh Hoà
Cần Thơ
Đăk Lăk
Lai Châu
Cao Bằng
Khánh Hoà
Lâm Đồng
Bạc Liêu
Nghệ An
15w1
42b1
29w1
23w1
21w1
20w1
10b1
45w1
24b1
7w0
35w1
43b1
37b1
22w1
1b0
36b1
31b1
19b0
18w1
6b0
5b0
14b0
4b0
9w0
34w0
33w½
30w0
39w1
3b0
27b1
17w0
41w1
26b½
25b1
11b0
16w0
13w0
r1
28b0
44b1
32b0
2w0
12w0
40w0
8b0
40b1
14w1
13b½
12b½
34b1
38b1
8w1
7b0
32w1
35b1
16b1
4w½
3w½
2b0
42w1
11w0
28w0
27w1
30b1
26w1
24w½
36w0
43w1
21b½
33b1
20b0
18b0
17b1
37w1
19w0
39b1
9b0
25w0
5w0
10w0
22b1
29b0
6w0
31w0
1w0
44w1
15b0
23b0
41b0
r0
13w1
11b1
12w1
16w1
28w1
7w0
6b1
40w1
19b1
38w1
2w0
3b0
1b0
41w1
30b0
4b0
29w½
25b1
9w0
36b1
26b1
37b1
31b0
33w1
18w0
21w0
42w1
5b0
17b½
15w1
23w1
34w1
24b0
32b0
44b1
20w0
22w0
10b0
43b1
8b0
14b0
27b0
39w0
35w0
r0
7b1
5w½
19b1
9b1
2b½
11b½
1w0
20b1
4w0
14b1
6w½
27w1
17w½
10w0
38w1
34w1
13b½
31w1
3w0
8w0
32w1
39w1
40b1
29b½
41b1
37b0
12b0
30w1
24w½
28b0
18b0
21b0
43w1
16b0
36w½
35b½
26w1
15b0
22b0
23w0
25w0
44w1
33b0
42b0
r0
3w1
4b0
1b0
2w1
7w1
18w½
5b0
9w1
8b0
28w1
20b½
21w0
25b1
31b1
17b1
30b1
15w0
6b½
23b0
11w½
12b1
24b1
19w1
22w0
13w0
42w1
41w1
10b0
32b1
16w0
14w0
29w0
36b1
35w0
34b1
33w0
39b1
40w1
37w0
38b0
27b0
26b0
44w1
43b0
r0
5b1
8w1
18w1
10b½
1w0
22b1
29w1
2b0
14w1
4w½
28b1
23b1
15b1
9b0
13w0
21b1
36b1
3b0
32w1
35b1
16w0
6w0
12w0
37b1
30w1
40b1
38b0
11w0
7b0
25b0
33b½
19b0
31w½
43w1
20w0
17w0
24w0
27w1
44b1
26w0
42b0
41w1
34b0
39w0
r0
4w½
10w1
5w1
1b½
3b0
21w1
13b1
16b1
11b1
2b0
9w0
25w1
7w0
19w½
23w1
8w0
22w½
20w1
14b½
18b0
6b0
17b½
15b0
28w1
12b0
38w1
34w½
24b0
33w½
37w1
35w1
43w1
29b½
27b½
31b0
44b1
30b0
26b0
42w1
41b½
40w½
39b0
32b0
36w0
r0
2w0
1b1
4b1
3w0
18b1
8b1
9w1
6w0
7b0
12w1
13b½
10b0
11w½
28b1
16b½
15w½
21b½
5w0
33b1
24w1
17w½
31w1
32w1
20b0
39b1
29b1
35b1
14w0
26w0
38b1
22b0
23b0
19w0
36w1
27w0
34b0
42b½
30w0
25w0
43b0
r1
37w½
40w1
r0
r0
6b½
3b½
2w½
7w1
10w1
1w½
4b0
19b1
16w½
5b0
22w1
20w1
26b1
30w1
18w1
9b½
34w1
15b0
8w0
12b0
25b½
11b0
24b½
23w½
21w½
13w0
33w1
38w1
31b½
14b0
29w½
39w1
27b0
17b0
41b1
42w1
43w1
28b0
32b0
r1
35w0
36b0
37b0
r0
r0
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
2,5
2,5
2,5
2
0
0

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1.Bắc Ninh, 2.Kiên Giang, 3.Thừa Thiên-Huế, Đồng Tháp.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Phạm Thị Bích Ngọc
Lê Thị Thu Hường
Nguyễn Thị Thu Quyên
Nguyễn Thị Thu Hằng
Lê Thị Hà
Lê Thị Thu Hạnh
Phạm Thị Thu Hoài
Đặng Trường Thi
Nguyễn Thị Hạnh
Mai Thiên Kim Ngọc Diệp
Nguyễn Thị Diễm Hương
Hoàng Thái Linh
Trần Lê Tú Uyên
Đặng Thu Hương
Hồ Thị Anh Tiên
Võ Thị Bích Liễu
Lê Thị Phương Thảo
Lâm Huyền Trinh
Trương Tuyết Lan
Nguyễn Thị Lan Phương
Phạm Thị Thu Hiền
Chu Hải Uyên
Lê Thị Mai Khanh
Đỗ Thị Thu Hương
Lê Thanh Thủy
Nguyễn Thị Hồng Anh
Phạm Thị Ngọc
Phan Thị Quỳnh Trang
Lê Đắc Mai Thảo
Lê Thị Bảo Trâm
Nguyễn Thùy Dương
Cao Hữu Diệu Hạnh
Lê Mỹ Hoàng
Trần Thị Thanh Phương
Lê Thị Kiều Ngân
Đinh Thị Hạnh Nguyên
Hồ Ngọc Hà Thanh
Trần Thị Hà
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hải Hà
Nguyễn Thị Hồng Phương
Nguyễn Đan Vân
Phạm Thị Lệ Hương
Nguyễn Mai Hương
Mai Thị Vân Anh
Dương Thị Tư
Đào Thị Như Ngọc
Lưu Huyền Trang
Trương Thị Minh Hoàng
Đỗ Thị Bích Tuyền
Sùng Thị Dịnh
Mã Thị Minh Phượng
Lưu Thị Lệ
Kiên Giang
Đồng Tháp
Bắc Ninh
TP.Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Thừa Thiên-Huế
Thừa Thiên-Huế
Cần Thơ
Bắc Ninh
Long An
Bến Tre
Long An
Bà Rịa Vũng Tàu
Thái Bình
Đồng Nai
Bến Tre
Đồng Tháp
An Giang
Tây Ninh
Quảng Bình
Quảng Bình
Hà Nội
Thanh Hóa
Hải Phòng
Quảng Ninh
Kiên Giang
Thanh Hóa
Đà Nẵng
Bình Thuận
Bình Thuận
Đồng Nai
Khánh Hoà
Đăk Lăk
Quảng Trị
Đăk Lăk
Hoà Bình
Quảng Trị
Nam Định
An Giang
Thái Bình
Hoà Bình
Vĩnh Long
Quảng Ninh
Ninh Bình
Tuyên Quang
Cà Mau
Đà Nẵng
Hà Nội
Gia Lai
Quảng Ngãi
Lai Châu
Cao Bằng
Nghệ An
31w1
46w1
9b½
20b1
27w0
52b½
29w1
49b1
3w½
47b1
28w1
45w1
53w1
25b0
24b½
42w1
33w1
43w1
22w0
4w0
37b1
19b1
50b1
15w½
14w1
35w1
5b1
11b0
7b0
44w1
1b0
34w½
17b0
32b½
26b0
40w½
21w0
41w0
51b1
36b½
38b1
16b0
18b0
30b0
12b0
2b0
10w0
r1
8w0
23w0
39w0
6w½
13b0
26w1
8b0
32w1
25w½
29b1
36w1
27b1
2w1
15b0
17w1
41b1
48b1
39b1
37w1
9w1
22b0
10b0
23b1
45b1
33b½
30w1
16w1
18w0
34b½
4b½
1b0
7w0
38w0
5w0
21b0
47w1
3b0
20w½
24w½
51w1
6b0
14b0
28b1
13w0
52w1
11w0
43b½
42w½
50w0
19w0
49w0
31b0
12w0
46b1
44b1
35b0
40b0
r0
7b1
34w1
40w1
15b0
35w1
25b1
1w0
11b0
20w1
18b1
8w1
22w0
21w0
50b1
4w1
26b½
31w1
10w0
48w1
9b0
13b1
12b1
30b1
41w1
6w0
16w½
49b1
44w1
51b1
23w0
17b0
36w1
42b1
2b0
5b0
32b0
45w0
39w1
38b0
3b0
24b0
33w0
52b½
28b0
37b1
47b1
46w0
19b0
27w0
14w0
29w0
43w½
r0
21b1
27b1
22b1
9w1
19b1
15w1
17b1
24w½
4b0
11w½
10b½
38w½
23b1
18w0
6b0
32w0
7w0
14b1
5w0
42w½
1w0
3w0
13w0
8b½
40b1
33b1
2w0
35b1
49w1
43b1
52w1
16b1
26w0
45b½
28w0
46w1
44b½
12b½
50w1
25w0
48w1
20b½
30w0
37w½
34w½
36b0
51w1
41b0
29b0
39b0
47b0
31b0
r0
10w1
13w1
5b0
24b1
3w1
11b1
22w1
38b1
16w1
1b0
6w0
26b½
2b0
41b1
31w½
9b0
39b1
21w0
30b1
48b1
18b1
7b0
29b1
4w0
32b½
12w½
28b0
27w1
23w0
19w0
15b½
25w½
45w1
40w½
52b1
49b½
51w1
8w0
17w0
34b½
14w0
44w1
46b½
42b0
33b0
43w½
50b1
20w0
36w½
47w0
37b0
35w0
r0
6b1
21b1
10w½
11w1
7b0
1w0
5w1
26w½
31b1
3b½
4b0
13b½
12w½
15w1
14b0
52w1
22b1
32w0
25b1
47w1
2w0
17w0
28w1
40b1
19w0
8b½
29w½
23b0
27b½
36b½
9w0
18b1
38b½
43b½
41w1
30w½
46b1
33w½
42b½
24w0
35b0
39w½
34w½
51b½
49w1
37w0
20b0
50w1
45b0
48b0
44w½
16b0
r0
2w½
1b½
19b1
7w1
8w1
32b1
4b0
5b0
23w1
14w½
26b1
35w1
24b0
10b½
38w1
30b1
21w1
33b½
3w0
28b1
17b0
25b½
9b0
13w1
22w½
11w0
47b1
20w0
45w1
16w0
37b0
6w0
18w½
42w1
12b0
39b0
31w1
15b0
36w1
41b1
40w0
34b0
48w½
49w1
29b0
50b1
27w0
43b½
44b0
46w0
52b1
51w0
r0
4w1
6w½
7w1
1b0
17b1
2b½
3b0
32w1
11b½
24w1
9w½
14b0
33w1
12w1
23b1
37w1
5w0
40b1
21b1
39w1
19w0
26w½
15w0
10b0
27b1
22b½
25w0
45b1
34b1
46b1
48w1
8b0
13b0
29w0
38w½
43w½
16b0
35b½
20b0
18w0
42b½
41w½
36b½
47w1
28w0
30w0
44b0
31b0
51w1
52w½
49b0
50b½
r0
5b½
10w1
6b1
14w1
1w½
3w0
20w1
19b1
17w1
2b0
15b½
24w1
29b1
4b0
11w½
25b1
9b0
22w½
8w0
7b0
28b½
18b½
26b½
12b0
16w0
23w½
38b1
21w½
13w0
39w1
32b1
31w0
34w½
33b½
37b½
48b1
35w½
27w0
30b0
42w½
49w1
40b½
44w½
43b½
46w½
45b½
52w1
36w0
41b0
51b½
50w½
47b0
r0
8
7
7
6,5
6,5
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
2,5
2,5
2
2
1,5
0

TOP

NỮ 16 - GIRLS 16

Đồng đội - Team: 1.TP.Hồ Chí Minh, 2.Cần Thơ, 3.Hải Phòng, Long An.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Phạm Thị Ngọc Tú
Nguyễn Quỳnh Anh
Lê Phú Nguyên Thảo
Cao Lê Phương Thanh
Nguyễn Thị Phương Thảo
Lương Huyền Ngọc
Nguyễn Thị Huyên
Tiền Ngọc Tú
Nguyễn Thu Trang
Nguyễn Thị Diễm Trang
Bùi Thị Mỹ Hằng
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thu Hằng
Phạm Thị Thanh Hoa
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Đặng Tiểu Linh
Lê Thị Thanh Tuyền
Trịnh Công Lương
Nguyễn Thị Nhường
Phạm Thị Phương Liên
Nguyễn Thị Thúy Diễm
Nguyễn Thảo Nguyên
Nguyễn Thị Kim Oanh
Lưu Thị Thoa
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Long An
Đà Nẵng
Quảng Ninh
Hà Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
Cần Thơ
Long An
Đà Nẵng
Thừa Thiên-Huế
Hải Dương
Khánh Hoà
Thừa Thiên-Huế
Vĩnh Long
Bắc Ninh
Hoà Bình
Quảng Ngãi
Gia Lai
Bình Thuận
An Giang
Hoà Bình
18w1
19w1
14b1
13w1
7w½
8w1
5b½
6b0
12b1
16w0
23w1
9w0
4b0
3w0
21w1
10b1
22w1
1b0
2b0
24w1
15b0
17b0
11b0
20b0
16b1
15b1
20w1
11w½
21b1
9b½
17w1
22b1
6w½
18b1
4b½
24b1
19w1
23b1
2w0
1w0
7b0
10w0
13b0
3b0
5w0
8w0
14w0
12w0
4w½
3w0
2b1
1b½
9w1
13w1
11b0
16w1
5b0
20b1
7w1
17w1
6b0
15w½
14b½
8b0
12b0
23b1
21w1
10w0
19b0
24b1
18w0
22w0
5w1
11w1
6w0
8b1
1b0
3b1
15w1
4w0
14w0
12w0
2b0
10b1
18w½
9b1
7b0
17b1
16w0
13b½
23w1
22b1
24w1
20w0
19b0
21b0
6b½
4b½
12b1
2w½
11b1
1w½
14b1
20b1
18b1
15b1
5w0
3w0
22b1
7w0
10w0
19w1
21w1
9w0
16b0
8w0
17b0
13w0
24w½
23b½
3b1
5b1
1w0
10b0
2w0
7b0
6w1
11w1
20w1
4w1
8b0
16b½
14w1
13b0
24b1
12w½
19b1
22w1
17w0
9b0
23w1
18b0
21b0
15w0
7w1
8w1
16w1
9w1
17b1
10w0
1b0
2b0
4b0
6b1
15b1
13w0
12b1
18w½
11w0
3b0
5w0
14b½
24b½
21w½
20b½
23b0
22w1
19w½
2b½
1w½
10b1
7b1
13w1
11b1
4w0
12w1
16w1
3w0
6w0
8b0
5b0
24w1
19b1
9b0
18b0
17w1
15w0
23w½
22b0
21w1
20b½
14b0
8w½
10b1
5w½
6w½
3b½
4b½
18w1
1b½
13b1
2w0
21b1
20w1
9w0
16b½
23w1
14w½
24w1
7b0
22b1
12b0
11w0
19w0
15b0
17b0
7
7
6,5
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
3,5
3
2,5
2
2
1

TOP

NỮ 18 - GIRLS 18

Đồng đội - Team: 1.Thừa Thiên-Huế, 2.Hà Nội, 3.Hà Tĩnh, Cần Thơ.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Hoàng Thị Bảo Trâm
Phạm Lê Thảo Nguyên
Chu Bích Ngọc
Phạm Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Hạnh
Hà Thị Trúc Mai
Đỗ Thị Diễm Hương
Nguyễn Hoàng Anh
Ngô Thị Thanh Trà
Trần Thị Minh Tâm
Võ Hồng Nhung
Ngô Thùy Thanh Thảo
Lê Thị Thúy Hằng
Trịnh Thùy Minh
Nghiêm Thị Hiền
Trương Thị Thanh Thủy
Dương Thùy Mai
Trần Thị Thắng
Lê Thị Hoàng Phương
Trần Thu Hà
Đinh Thị Hồng Nhung
Nguyễn Minh Trang
Vũ Thị Thoa
Phan Thị Mai
Hoàng Thị Kiều
Dương Hữu Thùy Trang
Đoàn Thị Quỳnh Phương
Nguyễn Thị Thúy Vân
Lê Nguyễn Tuyết Nguyên
Trương Thị Ngọc Thảo
Trịnh Thùy Dung
Nông Mai Phương
Lê Thị Thu Thảo
Lương Kim Tuyến
Nguyễn Thị Thảo
Thừa Thiên-Huế
Cần Thơ
Hà Nội
Hà Tĩnh
Hải Phòng
Thừa Thiên-Huế
TP.Hồ Chí Minh
Hải Dương
Bắc Ninh
Quảng Ninh
Hà Nội
Bình Dương
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
Quảng Ninh
Bến Tre
Phú Thọ
Hà Nam
Đà Nẵng
Ninh Bình
Thanh Hóa
TP.Hồ Chí Minh
Thái Bình
Bắc Ninh
Cao Bằng
Cần Thơ
Tuyên Quang
Hoà Bình
An Giang
Quảng Ngãi
Gia Lai
Cao Bằng
Bình Thuận
Hoà Bình
Nghệ An
3w0
22b1
1b1
r1
18b1
23w1
12b½
27b1
14b1
13b0
28b1
7w½
10w1
9w0
33w1
24w1
30b1
5w0
31b½
32b1
34w1
2w0
6b0
16b0
35w1
29b1
8w0
11w0
26w0
17w0
19w½
20w0
15b0
21b0
25b0
27w1
13w1
8b0
17b1
16w1
26b1
31w1
3w1
25w1
28w1
15w1
19b1
2b0
33b1
11b0
5b0
4w0
34b1
12w0
21w0
20b1
32w1
29w1
30w0
9b0
6w0
1b0
10b0
23b0
24b1
7b0
22b0
14w0
18w0
r0
25b1
4b1
22w0
2w0
11b1
9w1
13b½
21b1
6b0
30b1
5w0
20w1
7w½
26w1
23w1
19w1
18b½
17w½
16b0
12b0
8w0
3b1
15b0
31b1
1w0
14b0
34w½
32b½
33w0
10w0
24w0
28w½
29b1
27b½
r0
14w1
5b1
18w1
11w0
2w0
8b½
16w1
6w½
21w1
22w1
4b1
15b1
17b1
1b0
12w0
7b0
13w0
3b0
32w1
30w1
9b0
10b0
24b1
23w0
33b1
31w1
28b1
27w0
34b1
20b0
26b0
19b0
25w0
29w0
r0
11b1
8w1
16b1
14b1
10b1
12w½
9b½
2b0
7w½
5w0
1w0
6b½
25w1
4w0
22b0
3w0
27b1
19w0
18b1
23b0
26w1
15w1
20w1
29b1
13b0
21b0
17w0
31b1
24w0
33w1
28w0
34w½
30b0
32b½
r0
12b1
6w1
10w1
22w1
13w½
2b0
21w1
9w1
8b0
3b0
23b1
1w0
5b½
24b1
26b1
20b1
19w1
28b1
17b0
16w0
7b0
4b0
11w0
14w0
30w1
15w0
33b1
18w0
32b1
25b0
34b1
29w0
27w0
31w0
r0
2w1
1b0
13b1
6b1
7b½
4w0
5w½
11b0
12w1
25w1
8w1
9b0
3w0
23w1
17w1
21b1
15b0
27b1
22w1
29b½
16w0
19b0
14b0
28b1
10b0
30b1
18w0
24w0
20w½
26w0
32w0
31b1
34b½
33w½
r0
5b1
7w1
11w1
9w1
1w0
16b1
2b0
14w0
4b0
15b½
3b0
13w0
12b1
8b1
10w½
6w0
25b½
23w1
24b1
26b1
22b1
21w0
18b0
19w0
17w½
20w0
32b½
33b1
31b½
34w½
29w½
27w½
28w0
30b½
r0
4w½
3b0
2w1
1b½
14b1
13b1
11b1
19b1
15w1
18w1
7w0
21b1
6w0
5w0
9b0
17b½
16w½
10b0
8w0
25w1
12w0
29b1
32w1
34b1
20b0
27b½
26w½
30w1
22w0
28b0
33b½
23b0
31w½
24w0
r0
7,5
7
7
6,5
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3
2,5
2,5
2,5
2
2
0