Giải vô địch Cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2010

Giải được tiến hành tại thành phố Hà Nội, từ ngày 20 đến 28/06/2010, nhằm phát triển phong trào tập luyện và xây dựng lực lượng vận động viên Cờ Tướng các lứa tuổi trẻ trong toàn quốc và tuyển chọn những vận động viên năng khiếu để tập trung bồi dưỡng tham gia các cuộc thi đấu Quốc tế khi có điều kiện.

Bấm tại đây để tải toàn bộ kết quả được làm bằng MSExcel

Xem chi tiết trên chess-results.com: https://chess-results.com/tnr35183.aspx

KẾT QUẢ XẾP HẠNG 5 VĐV DẪN ĐẦU Ở CÁC NHÓM TUỔI

Nam nhóm tuổi 9
1 Lê Anh Hào HCM 9.0 45.0
2 Hoàng Xuân Chính HNO 6.5 32.0
3 Trịnh Ngọc Huy QNI 6.5 31.5
4 Phạm Việt Đức Cường BRV 6.0 33.0
5 Bùi Công Thành BCA 5.5 27.5
Nam nhóm tuổi 11
1 Si Diệu Long HCM 7.0 37.0
2 Nguyễn Phan Tuấn HCM 7.0 34.0
3 Nguyễn Châu Gia Phúc HCM 7.0 33.0
4 Nguyễn Bình Thuận HCM 6.5 31.5
5 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 5.5 25.0
Nam nhóm tuổi 13
1 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 6.5 26.0
2 Bùi Lương Thành Nam HCM 5.5 22.0
3 Văn Nhất Hậu HCM 5.5 20.5
4 Vũ Minh Lương QNI 4.0 19.0
5 Trần Phúc Lộc HCM 4.0 18.5
Nam nhóm tuổi 15
1 Bùi Thanh Tùng BDH 6.0 26.0
2 Phí Mạnh Cường HNO 5.0 19.5
3 Vũ Quốc Đạt BDH 4.5 16.0
4 Lương Vũ Bảo BRV 4.0 17.5
5 Võ Bá Minh Tâm HCM 4.0 17.0
Nam nhóm tuổi 18
1 Trần Anh Duy HCM 6.5 27.25
2 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 6.0 22.50
3 Bùi Thành Long DAN 5.0 17.75
4 Ngô Hồng Thuận HCM 4.0 19.50
5 Lại Đức Ngọc TBI 4.0 14.25
Nữ nhóm tuổi 9
1 Kiều Bích Thuỷ HNO 6.0 17.00
2 Võ Hồ Lan Anh HCM 5.0 16.50
3 Đặng Thị Ngọc Hà HNO 4.0 10.00
4 Lê Ngọc Linh HNO 3.5 9.75
5 Trần Anh Tâm HCM 3.5 7.75
Nữ nhóm tuổi 11
1 Nguyễn Linh Trang HNO 8.0 39.0
2 Nguyễn Lâm Xuân Thy HCM 7.0 35.0
3 Nguyễn Phương Khải Tú HCM 6.0 33.5
4 Lê Thị Hoài Xuân HCM 6.0 29.5
5 Nguyễn Mai Ngọc HNO 5.5 27.5
Nữ nhóm tuổi 13
1 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 5.5 25.5
2 Trần Thị Như Ý BDH 5.5 20.0
3 Trịnh Thuý Nga QNI 5.0 18.5
4 Đinh Thị Quỳnh Anh BCA 4.0 17.5
5 Hoàng Trúc Giang HCM 4.0 16.0
Nữ nhóm tuổi 15
1 Phạm Hoàng Khánh Linh HCM 5.5 16.75
2 Nguyễn Ánh Định HCM 4.5 11.75
3 Vũ Thị Kim Luyện HNO 4.0 9.00
4 Đỗ Thị Vân HNO 3.0 7.50
5 Lê Thị Thanh Trúc BRV 3.0 5.50
Nữ nhóm tuổi 18
1 Nguyễn Hoàng Yến HCM 8.5 34.00
2 Hồ Thị Tình BDH 6.5 23.50
3 Võ Thị Thu Hằng HCM 6.0 20.00
4 Vương Hoàng Bảo Ngân HCM 5.0 20.00
5 Võ Thị Tuyết Mơ BRV 5.0 16.50
Nam nhóm tuổi 9 - Cờ nhanh
1 Lê Anh Hào HCM 9.0 45.0
2 Huỳnh Hai Him HCM 7.0 34.0
3 Phạm Việt Đức Cường BRV 7.0 33.0
4 Bùi Công Thành BCA 6.0 33.0
5 Vũ Đức Thuận QNI 5.0 30.0
Nam nhóm tuổi 11 - Cờ nhanh
1 Si Diệu Long HCM 8.0 41.0
2 Nguyễn Châu Gia Phúc HCM 7.0 35.0
3 Trần Thái Hoà HCM 6.5 33.5
4 Nguyễn Phan Tuấn HCM 6.5 30.5
5 Nguyễn Bình Thuận HCM 6.0 27.0
Nam nhóm tuổi 13 - Cờ nhanh
1 Bùi Lương Thành Nam HCM 5.5 19.0
2 Nguyễn Ngọc Ngạn QNI 5.0 21.0
3 Phạm Thành Lâm HNO 5.0 19.0
4 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 4.5 20.5
5 Văn Nhất Hậu HCM 4.0 20.5
Nam nhóm tuổi 15 - Cờ nhanh
1 Phí Mạnh Cường HNO 6.0 27.0
2 Võ Bá Minh Tâm HCM 5.0 22.0
3 Lâm Hồ Gia Phúc HCM 5.0 17.0
4 Cù Lê Anh BDH 4.5 17.5
5 Vũ Quốc Đạt BDH 4.0 18.0
Nam nhóm tuổi 18 - Cờ nhanh
1 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 5.5 24.5
2 Bùi Thành Long DAN 5.0 17.0
3 Đào Trọng Duơng TBI 4.5 19.0
4 Ngô Hồng Thuận HCM 4.5 18.5
5 Trần Anh Duy HCM 4.0 19.0
Nữ nhóm tuổi 11 - Cờ nhanh
1 Lê Thị Hoài Xuân HCM 6.5 25.5
2 Nguyễn Phương Khải Tú HCM 5.5 19.5
3 Đỗ Khánh Châu HCM 5.0 19.0
4 Lê Minh Anh BCA 4.0 22.0
5 Hoàng Ngọc Linh Nhi HNO 4.0 18.0
Nữ nhóm tuổi 13 - Cờ nhanh
1 Đinh Thị Quỳnh Anh BCA 5.5 23.5
2 Đào Nguyễn Quỳnh Thy HCM 5.0 20.0
3 Đào Thủy Tiên QNI 5.0 19.5
4 Trần Thị Như Ý BDH 4.0 20.0
5 Hoàng Trúc Giang HCM 4.0 18.0
Nữ nhóm tuổi 15 - Cờ nhanh
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan HNO 6.5 26.0
2 Vũ Thị Kim Luyện HNO 5.5 23.0
3 Đỗ Thị Vân HNO 5.0 18.0
4 Nguyễn Ánh Định HCM 4.0 17.0
  Võ Nguyễn Anh Thư DAN 4.0 17.0
Nữ nhóm tuổi 18 - Cờ nhanh
1 Võ Thị Thu Hằng HCM 6.0 27.0
2 Nguyễn Hoàng Yến HCM 5.5 22.5
3 Nguyễn Lê Mai Thảo BDH 4.5 16.0
4 Nguyễn Thị Thanh Huyền HNO 4.0 13.0
5 Vương Hoàng Bảo Ngân HCM 4.0 12.0
Nữ nhóm tuổi 9 - Cờ nhanh
1 Đặng Thị Ngọc Hà HNO 5.0 16.00
2 Kiều Bích Thuỷ HNO 5.0 15.00
3 Trần Anh Tâm HCM 5.0 13.00
4 Võ Hồ Lan Anh HCM 5.0 13.00
5 Phạm Kim Anh HCM 3.0 7.00

ĐIỀU LỆ
GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ, TRẺ NHANH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2010

I- Mục đích:
- Phát triển phong trào tập luyện và xây dựng lực lượng vận động viên Cờ Tướng các lứa tuổi trẻ trong toàn quốc.
- Tuyển chọn những vận động viên năng khiếu để tập trung bồi dưỡng tham gia các cuộc thi đấu Quốc tế khi có điều kiện.

II- Thành phần và đối tượng thi đấu:
Giải tiến hành cho các đối tượng nam, nữ ở các hạng tuổi:
- 09 tuổi: Sinh từ 01/1/2001 trở lại đây
- 11 tuổi: Sinh từ 01/1/1999 trở lại đây
- 13 tuổi: Sinh từ 01/1/1997 trở lại đây
- 15 tuổi: Sinh từ 01/1/1995 trở lại đây
- 18 tuổi: Sinh từ 01/1/1992 trở lại đây
Các tỉnh, thành, ngành được cử ở mỗi hạng tuổi một đội nam gồm 02 VĐV và một đội nữ gồm 02 VĐV dự thi.
Đơn vị không đủ đội được dự Giải cá nhân ở từng hạng tuổi vẫn được tính xếp hạng toàn đoàn thiếu niên (hạng tuổi 9, 11, 13) và đoàn trẻ (hạng tuổi 15, 18).
Riêng đơn vị đăng cai được cử thêm một đội nam và một đội nữ thi đấu ở từng hạng tuổi.

III- Địa điểm và thời gian:
* Giải tiến hành tại thành phố Hà Nội, từ ngày 20 đến 28/06/2010.
9 giờ ngày 20/06 tiến hành thủ tục đăng ký, kiểm tra hồ sơ.
19 giờ ngày 20/06 xếp cặp, bốc thăm thi đấu. Đơn vị nào không đến kịp nộp hồ sơ lúc 9 giờ coi như không tham dự thi đấu.
* Thời gian thi đấu:
- Thể loại Cờ truyền thống: Mỗi bên được 90 phút để hoàn thành ván cờ.10 phút cuối đấu thủ không phải ghi biên bản.
- Thể loại Cờ Nhanh: Mỗi bên được 15 phút để hoàn thành ván cờ. Đấu thủ không phải ghi biên bản.

IV- Hình thức thi đấu:
- Giải tiến hành theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh của FIDE trong 7 ván nếu có từ 11 đến 17 VĐV hoặc 9 ván nếu có 18 VĐV trở lên. Xếp thứ tự hạt giống lần lượt theo: Thứ hạng giải Cờ Tướng trẻ toàn quốc 2008, xếp theo vần tên (A, B, C...).
- Nếu có 10 VĐV trở xuống thì thi đấu vòng tròn một lượt.
- Ván cuối cùng các VĐV cùng địa phương không gặp nhau.
Áp dụng luật thi đấu Cờ tướng của UB TDTT ban hành năm 2004

V- Xếp hạng:
1/ Xếp hạng cá nhân:
Lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván đi sau, số ván thắng bằng đi sau, ván giữa đấu thủ và mầu quân của ván này (nếu gặp nhau), bốc thăm xác định thứ hạng.
2/ Xếp hạng đồng đội:
Căn cứ theo tổng thứ hạng của 02 VĐV có thứ hạng cá nhân cao nhất trong đơn vị. Nếu bằng nhau xét đến tổng điểm của 02 VĐV này. Cuối cùng nếu bằng nhau đội có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.
3/ Xếp hạng toàn đoàn:
-
Đoàn thiếu niên, nhi đồng: theo tổng thứ hạng của 03 VĐV nam và 03 VĐV nữ xếp hạng cao nhất ở các hạng tuổi 9, 11, 13 (mỗi hạng tuổi chỉ tính 01 VĐV).
- Đoàn trẻ: Theo tổng thứ hạng của 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ xếp hạng cao nhất ở các hạng tuổi 15, 18 (mỗi hạng tuổi chỉ tính 01 VĐV). Nếu bằng nhau, đoàn có VĐV nữ ở hạng tuổi nhỏ nhất xếp cao hơn được xếp trên.

VI- Khen thưởng:
-
Các cá nhân nam và nữ và các đội đạt Nhất, Nhì, Ba các hạng tuổi 9, 11, 13, 15,18 được tặng Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục TDTT.
- Các Đoàn và các đội Nhất, Nhì, Ba được tặng cờ thưởng của Tổng cục TDTT và Liên đoàn Cờ VN.
- Các VĐV được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp VĐV Cờ Tướng Quốc gia.
- Các VĐV đoạt Giải được nhận thưởng theo quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ.

VII- Các quy định khác:
-
Các đơn vị đài thọ chi phí đi lại, ăn, ở, tiền mua biên bản ván đấu trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi vận động viên là 100.000đ (một trăm ngàn đồng) cho Cờ truyền thống và 70.000 đ (bảy mươi ngàn đồng) đối với cờ nhanh cho Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Ngoài các đối tượng dự thi kể trên, mỗi đơn vị có thể cử thêm VĐV tranh giải cá nhân, đồng đội và thi phong cấp nhưng phải nộp lệ phí thi đấu mỗi người là 200.000 đ cho thể loại Cờ truyền thống và 140.000 đ cho thể loại Cờ nhanh.
- Tất cả các vận động viên phải mang theo giấy khai sinh bản gốc (không chấp nhận bản sao), hộ khẩu gốc hoặc thẻ vận động viên đã được Liên đoàn cấp.
- Liên đoàn Cờ Việt Nam tiến hành cấp thẻ cho VĐV. Lệ phí cấp thẻ 50.000đ và 02 ảnh 4x6
- Các đơn vị đăng ký dự giải theo mẫu quy định của điều lệ (mẫu đăng ký phải được đánh máy và ký xác nhận của lãnh đạo Sở và phòng TDTT các ngành) và gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam (36 Trần Phú - Hà Nội) trước ngày 30/05/2010.