GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2003
NATIONAL XIANGQI TEAM CHAMPIONSHIP 2003

Giải được tổ chức tại Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu từ 1 đến 10/10
The Championship held from Oct. 1 to 10 in Ba Ria - Vung tau.

Kết quả chung cuộc (Final result)

Nam (men)

1. Trần Văn Ninh DAN
2. Mai Thanh Minh HCM
3. Đào Cao Khoa BCA
4. Đặng Hùng Việt HNO
5. Trương A Minh HCM
6. Võ Văn Hoàng Tùng DAN
7. Bùi Quốc Khánh DAN
8. Lại Việt Trường HNO
9. Phạm Quốc Hương HNO
10. Bùi Dương Tran BCA

lanhuong1Nữ (women)

1. Ngô Lan Hương HCM
2. Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo HCM
3. Hồ Thị Thanh Hồng BDI
4. Trần Tuệ Doanh HCM
5. Phạm Thanh Xuân BCA
6. Trần Thùy Trang HCM
7. Nguyễn Hồng Hạnh BCA
8. Nguyễn Thùy Kinh HNO
9. Lý Thanh Phương HCM
10. Nguyễn Phi Liêm BCA

 
ĐỒNG ĐỘI NAM - MEN TEAM:
ĐỒNG ĐỘI NỮ - WOMEN TEAM:
1. Đà Nẵng, 2. Hà Nội, 3. Công an
1. Hồ Chí Minh, 2. Công an, 3. Hà Nội