Giải vô địch đồng đội Cờ vua toàn quốc 2009

Giải được tổ chức tại Nha Trang từ 21 đến 30/8 nhằm mục đích tuyển chọn các VĐV, đội thi đấu giải hạng nhất Quốc gia năm 2010. Giải năm nay đã được đăng ký với FIDE để tính hệ số ELO quốc tế cho các VĐV tham dự.

Tải các ván cờ tại đây

cvddtq09

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NAM / MEN FINAL RANKING

Bấm vào đây để xem hồ sơ của Giải trên website FIDE

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts
1 Tu Hoang Thong HCM 12w1 42b1 25w1 22b1 4w½ 2w½ 3b1 13b½ 6w½ 7b1 9w½
2 Dao Thien Hai QDO 5w1 23b1 6w½ 16b1 24w1 1b½ 4w½ 3b½ 13w½ 14b½ 10w1 8
3 Tran Thanh Tu DTH 51w1 37b1 9w1 4b½ 6w½ 22b1 1w0 2w½ 18b1 8b½ 13w1 8
4 Nguyen Thanh Son HCM 47b1 38w1 15b1 3w½ 1b½ 6w½ 2b½ 14w1 7w½ 13b½ 8w½
5 Pham Chuong HCM 2b0 21w1 30b1 11w½ 9w½ 24b½ 37w1 26b½ 23w1 6b½ 14w1
6 Ly Hong Nguyen HCM 34w1 18w1 2b½ 48w1 3b½ 4b½ 13w½ 7b½ 1b½ 5w½ 17b½ 7
7 Tu Hoang Thai HCM 54b1 14w½ 11b½ 39w½ 25b1 8b½ 29w1 6w½ 4b½ 1w0 19b1 7
8 Nguyen Huynh Minh Huy DTH 20w1 24b½ 16b0 44w1 48b1 7w½ 18b½ 15w½ 19b1 3w½ 4b½ 7
9 Hoang Canh Huan DAN 44b1 11w½ 3b0 32w1 5b½ 16w½ 25b1 10w½ 12b½ 15w1 1b½ 7
10 Ton That Nhu Tung HCM 14b0 54w1 12w½ 20b½ 38w1 17b1 23w½ 9b½ 24w1 16b1 2b0 7
11 Nguyen Thien Viet DAN 36w1 9b½ 7w½ 5b½ 16w½ 15w½ 19b½ 27b½ 22w½ 24b1 18w1 7
12 Tran Quoc Dung DTH 1b0 29w1 10b½ 17w1 19b1 13w0 15b½ 16w½ 9w½ 26b1 20w1 7
13 Nguyen Hoang Nam QDO 49w1 28b1 22w0 38b1 14w½ 12b1 6b½ 1w½ 2b½ 4w½ 3b0
14 Duong The Anh DTH 10w1 7b½ 24w½ 18w1 13b½ 23b½ 22w1 4b0 26w1 2w½ 5b0
15 Nguyen Van Hai QDO 52w1 32b1 4w0 28b1 22w0 11b½ 12w½ 8b½ 27w1 9b0 33w1
16 Dang Duy Linh DAN 21w1 27b½ 8w1 2w0 11b½ 9b½ 24w½ 12b½ 31w1 10w0 30b1
17 Pham Xuan Dat QDO 46w1 22b0 26w½ 12b0 36w1 10w0 40b1 20b½ 29w1 23b1 6w½
18 Phan Anh Son QDO 26w1 6b0 52w1 14b0 41w1 28b1 8w½ 23b½ 3w0 21b1 11b0 6
19 Doan Van Duc QDO 33w1 25b0 32w½ 26b1 12w0 21b1 11w½ 29b1 8w0 22b1 7w0 6
20 Nguyen Hai Quan QNI 8b0 41b½ 36w1 10w½ 40b1 29w0 30b½ 17w½ 38b1 25w1 12b0 6
21 Tran Ngo Thien Phu HCM 16b0 5b0 53w1 47w1 37b½ 19w0 33b½ 46w1 28b1 18w0 45b1 6
22 Nguyen Giang Son HNO 45b1 17w1 13b1 1w0 15b1 3w0 14b0 25w½ 11b½ 19w0 35b½
23 Nguyen Thanh Nghia HCM 40b1 2w0 33b1 25w½ 39b1 14w½ 10b½ 18w½ 5b0 17w0 27b½
24 Nguyen Van Thanh DAN 39b1 8w½ 14b½ 40w1 2b0 5w½ 16b½ 28w1 10b0 11w0 29b½
25 Nguyen Phuoc Tam CTH 43w1 19w1 1b0 23b½ 7w0 34b1 9w0 22b½ 37w1 20b0 26w½
26 Tong Thai Hung HCM 18b0 45w1 17b½ 19w0 43b1 48w1 38b1 5w½ 14b0 12w0 25b½
27 Nguyen Manh Truong BRV 53b1 16w½ 48b0 37w0 44b1 39w½ 32b1 11w½ 15b0 35w½ 23w½
28 Phan Trong Binh BRV 29b1 13w0 31b1 15w0 30b1 18w0 39b1 24b0 21w0 36b½ 44w1
29 Dang Hoang Son HCM 28w0 12b0 51w1 49b1 34w1 20b1 7b0 19w0 17b0 48w1 24w½
30 Nguyen Van Thanh BDH 38b0 47w1 5w0 52b1 28w0 45b1 20w½ 37b½ 34w1 31b½ 16w0
31 Le Nhat Minh CTH 37w0 51b1 28w0 42b½ 35b0 43w1 48b1 39w1 16b0 30w½ 34w½
32 Vu Phi Hung QNI 35w1 15w0 19b½ 9b0 42w1 37b0 27w0 45b1 33w0 50b1 43w1
33 Tran Quang Khai HCM 19b0 53w1 23w0 34b0 49w1 41b½ 21w½ 35b½ 32b1 37w1 15b0
34 Nguyen Sy Hung BRV 6b0 39w0 46b1 33w1 29b0 25w0 44b1 41w1 30b0 38w1 31b½
35 Nguyen Minh Tuan HCM 32b0 48w0 47b0 54b1 31w1 40w½ 41b½ 33w½ 43w1 27b½ 22w½
36 Vu Quang Quyen HCM 11b0 44w½ 20b0 46w1 17b0 42b½ 51w1 38w0 49b1 28w½ 40b1
37 Nguyen Anh Tuan QDO 31b1 3w0 39b0 27b1 21w½ 32w1 5b0 30w½ 25b0 33b0 42w½
38 Hoang Minh Duc KHO 30w1 4b0 41w1 13w0 10b0 51b1 26w0 36b1 20w0 34b0 39w½
39 Vo Minh Hoang CTH 24w0 34b1 37w1 7b½ 23w0 27b½ 28w0 31b0 48b½ 42w½ 38b½
40 Do Minh Phung DAN 23w0 49b1 42w1 24b0 20w0 35b½ 17w0 43b0 50w1 52b1 36w0
41 Huynh Lam Binh Nguyen HCM 48b½ 20w½ 38b0 45w1 18b0 33w½ 35w½ 34b0 42b½ 44w0 53b1
42 Tran Quoc Vinh KHO 50b1 1w0 40b0 31w½ 32b0 36w½ 46w0 51b1 41w½ 39b½ 37b½
43 Nguyen Minh Thanh KHO 25b0 46w½ 44b0 53b1 26w0 31b0 49w1 40w1 35b0 47w1 32b0
44 Duong Thuong Cong DTH 9w0 36b½ 43w1 8b0 27w0 46b½ 34w0 50b½ 54w1 41b1 28b0
45 Ly Quoc Long CTH 22w0 26b0 54w1 41b0 52w1 30w0 47b½ 32w0 53b1 46b1 21w0
46 Ngo Hung KHO 17b0 43b½ 34w0 36b0 54w1 44w½ 42b1 21b0 47w½ 45w0 49b1
47 Nguyen Manh Cuong HNO 4w0 30b0 35w1 21b0 51w0 50b1 45w½ 48w½ 46b½ 43b0 52w½ 4
48 Nguyen Van Toan Thanh QDO 41w½ 35b1 27w1 6b0 8w0 26b0 31w0 47b½ 39w½ 29b0 50w0
49 Phan Ba Thanh Cong DAN 13b0 40w0 50b1 29w0 33b0 52w1 43b0 53b1 36w0 54b½ 46w0
50 Thai Nguyen Minh Trang BRV 42w0 52b0 49w0 51b0 53w1 47w0 54b1 44w½ 40b0 32w0 48b1
51 Nguyen Dang Hong Phuc BDU 3b0 31w0 29b0 50w1 47b1 38w0 36b0 42w0 52b0 53w½ 54w½ 3
52 Nguyen Hoang Viet Hai QDO 15b0 50w1 18b0 30w0 45b0 49b0 53w0 54b0 51w1 40w0 47b½
53 Vu Quan HNO 27w0 33b0 21b0 43w0 50b0 54w1 52b1 49w0 45w0 51b½ 41w0
54 Nguyen Minh Duong HNO 7w0 10b0 45b0 35w0 46b0 53b0 50w0 52w1 44b0 49w½ 51b½ 2

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI (TEAM RANKING):
1: TP.Hồ Chí Minh (Từ Hoàng Thông, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Chương, Lý Hồng Nguyên);
2: Đồng Tháp (Trần Thanh Tú, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Trần Quốc Dũng, Dương Thế Anh);
3: Quân Đội (Đào Thiên Hải, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Văn Hải, Phạm Xuân Đạt);
3: Đà Nẵng ( Hoàng Cảnh Huấn, Nguyễn Thiện Việt, Đặng Duy Linh, Nguyễn Văn Thành).

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NỮ / WOMEN FINAL RANKING

Bấm vào đây để xem hồ sơ của Giải trên website FIDE

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts
1 Le Kieu Thien Kim HCM 49b1 12w1 9b1 5w1 2b½ 14w1 3b½ 4w½ 6b1 8w½ 15b1 9
2 Nguyen Thi Thanh An HCM 4w1 39b1 27w1 22b½ 1w½ 11b1 14w1 6b0 7w1 5b1 9w1 9
3 Nguyen Quynh Anh HCM 34b½ 29w1 5b0 18w1 10b½ 13w1 1w½ 36b1 15w1 9b½ 6w1 8
4 Nguyen Thi Diem Huong BTR 2b0 42w1 19b1 24b1 7w0 10w1 8b1 1b½ 5w0 23b1 14w1
5 Ngo Thi Kim Tuyen QNI 21w1 17b1 3w1 1b0 16w½ 7b1 15w0 23b1 4b1 2w0 8b½ 7
6 Nguyen Thi Thu Huyen BDH 19b1 10w½ 11b½ 9w½ 8b½ 20w1 22b1 2w1 1w0 14b1 3b0 7
7 Pham Thi Ngoc Tu HCM 45b1 18w1 22b0 8w½ 4b1 5w0 28b1 25w1 2b0 17w1 12b½ 7
8 Huynh Mai Phuong Dung HCM 14w½ 35b1 16w½ 7b½ 6w½ 27b1 4w0 13b1 11w1 1b½ 5w½ 7
9 Phan Nguyen Mai Chi DAN 33w1 26b1 1w0 6b½ 36w1 15b½ 16w½ 14b½ 10b1 3w½ 2b0
10 Tran Thi Kim Loan HPH 44w1 6b½ 36w1 14b0 3w½ 4b0 26w1 18b1 9w0 24b½ 23w1
11 Bui Kim Le BDH 30w½ 28b1 6w½ 23b1 15w½ 2w0 25b0 37w1 8b0 36w1 22b1
12 Le Thi Thu Huong BDH 47w1 1b0 24w0 41b1 20b½ 18w0 32b1 19w1 22b1 15w½ 7w½
  Nguyen Thi Thuy Trien BDH 38w½ 24b½ 39w0 43b1 46w1 3b0 27w1 8w0 29b1 30w1 19b½
14 Nguyen Thi Phuong Thao DAN 8b½ 46w1 20b1 10w1 22w1 1b0 2b0 9w½ 16b1 6w0 4b0 6
15 Tran Thi Ha Minh DAN 36b0 43w1 34b1 27w1 11b½ 9w½ 5b1 16w½ 3b0 12b½ 1w0 6
16 Luong Huyen Ngoc QNI 43b1 36w½ 8b½ 39w1 5b½ 22w½ 9b½ 15b½ 14w0 18w½ 17b½ 6
17 Nguyen Thi Diem Trang CTH 32b1 5w0 18b½ 29w½ 26b½ 37w0 41b1 28w1 25b1 7b0 16w½ 6
  Le Thi Minh Tho CTH 23w1 7b0 17w½ 3b0 35w1 12b1 24w½ 10w0 36b1 16b½ 20w½ 6
19 Le Thi Phuong Lien QNI 6w0 44b1 4w0 37w1 31b1 28b½ 36w0 12b0 33b1 25w1 13w½ 6
20 Le Thanh Thao QDO 28w½ 30b1 14w0 33b½ 12w½ 6b0 21w0 41b1 44w1 37w1 18b½ 6
21 Le Nguyen Da Hien DAN 5b0 32w½ 29b0 45w½ 42b½ 34w1 20b1 26w0 28b½ 40w1 24w1 6
22 Do Hoang Minh Tho BDU 41w1 40b1 7w1 2w½ 14b0 16b½ 6w0 24b½ 12w0 42b1 11w0
23 Do Thi Diem Thuy HCM 18b0 45w1 41b1 11w0 29b½ 32w1 37b1 5w0 26b1 4w0 10b0
24 Doan Thi Hong Nhung HPH 29b½ 13w½ 12b1 4w0 34b1 25w½ 18b½ 22w½ 30b½ 10w½ 21b0
25 Tran Le Tu Uyen BRV 37w1 27b0 26w½ 28b½ 33w1 24b½ 11w1 7b0 17w0 19b0 36w1
26 Ho Thi Anh Tien BRV 31w1 9w0 25b½ 38b½ 17w½ 29w1 10b0 21b1 23w0 28w½ 30b½
27 Ngo Thi Cam Tu BDU 48b1 25w1 2b0 15b0 38w1 8w0 13b0 44b½ 46w½ 45w1 29b½
28 Huynh Thi Hong Suong BRV 20b½ 11w0 32b1 25w½ 39b1 19w½ 7w0 17b0 21w½ 26b½ 42w1
29 Cao Le Phuong Thanh CTH 24w½ 3b0 21w1 17b½ 23w½ 26b0 33w½ 38b1 13w0 43b1 27w½
30 Nguyen Thi Anh Minh HCM 11b½ 20w0 33b0 48w1 32b0 42w1 39b1 31w1 24w½ 13b0 26w½
31 Le Phu Nguyen Thao CTH 26b0 33w½ 40w1 35b1 19w0 36b0 38w1 30b0 42w0 44b1 37w1
32 Truong Thi Thanh Thuy BTR 17w0 21b½ 28w0 50b1 30w1 23b0 12w0 45b0 49w1 46b1 38w1
33 Dinh Thi Phuong Thao DAN 9b0 31b½ 30w1 20w½ 25b0 39w½ 29b½ 43b½ 19w0 49w1 34b½ 5
34 Do Ngoc My Le BDU 3w½ 38b½ 15w0 40b1 24w0 21b0 35w½ 42b0 50w1 47b1 33w½ 5
35 Tran Thi Quynh Trang QNI 46b½ 8w0 49b1 31w0 18b0 43w½ 34b½ 39w½ 40b0 48w1 45b1 5
36 Ngo Thuy Thanh Thao BDU 15w1 16b½ 10b0 46w1 9b0 31w1 19b1 3w0 18w0 11b0 25b0
37 Tran Le Dan Thuy BTR 25b0 48w1 38w½ 19b0 44w1 17b1 23w0 11b0 43w1 20b0 31b0
38 Nguyen Thi Thuy Duong BRV 13b½ 34w½ 37b½ 26w½ 27b0 45w1 31b0 29w0 47b½ 41w1 32b0
39 Pham Hong Phuong QDO 42w1 2w0 13b1 16b0 28w0 33b½ 30w0 35b½ 45w0 50b1 40b½
40 Mai Thuy Trang BDU 50w1 22w0 31b0 34w0 45b0 49w½ 48b1 46b½ 35w1 21b0 39w½
41 Tran Thi Mong Thu BTR 22b0 50b1 23w0 12w0 43b½ 46b1 17w0 20w0 48b1 38b0 47w1
  Nguyen Truong Bao Tran CTH 39b0 4b0 43w0 47b1 21w½ 30b0 50w1 34w1 31b1 22w0 28b0
43 Pham Hong Minh HCM 16w0 15b0 42b1 13w0 41w½ 35b½ 47b1 33w½ 37b0 29w0 49b½ 4
  Nguyen Thi Hoang Oanh KHO 10b0 19w0 48b½ 49w1 37b0 47w½ 45b1 27w½ 20b0 31w0 50b½ 4
45 Pham Hong Phuc HCM 7w0 23b0 50w½ 21b½ 40w1 38b0 44w0 32w1 39b1 27b0 35w0 4
46 Vu Thien Tram Anh HCM 35w½ 14b0 47w1 36b0 13b0 41w0 49b1 40w½ 27b½ 32w0 48b0
47 Tran Thi Cam Vy KHO 12b0 49w½ 46b0 42w0 48b1 44b½ 43w0 50b1 38w½ 34w0 41b0
48 Cao Huu Dieu Hanh KHO 27w0 37b0 44w½ 30b0 47w0 50b1 40w0 49b½ 41w0 35b0 46w1 3
49 Nguyen Thi Thanh Huong KHO 1w0 47b½ 35w0 44b0 50w½ 40b½ 46w0 48w½ 32b0 33b0 43w½
50 Dang Thi Quynh Anh HCM 40b0 41w0 45b½ 32w0 49b½ 48w0 42b0 47w0 34b0 39w0 44w½

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI (TEAM RANKING):
1: TP.Hồ Chí Minh (Lê Kiều Thiên Kim, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Quỳnh Anh, Phạm Thị Ngọc Tú);
2: Bình Định (Nguyễn Thị Thu Huyền, Bùi Kim Lê, Lê Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Thúy Triên);
3: Đà Nẵng (Phan Nguyễn Mai Chi, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Hà Minh, Lê Nguyên Dạ Hiền);
3: Quảng Ninh Ngô Thị Kim Tuyến, Lương Huyền Ngọc, Lê Thị Phương Liên, Trần Thị Quỳnh Trang).


This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com

ĐIỀU LỆ

I. Đối tượng dự thi:
- Các đơn vị tỉnh, thành, ngành được cử một đội nam gồm 4 VĐV và một đội nữ gồm 4 VĐV tham gia tranh giải vô địch đồng đội nam, đồng đội nữ và toàn đoàn.
- Các đơn vị không đủ đội hình dự đồng đội được cử VĐV tham gia tranh giải cá nhân và được xét phong cấp.
- Đặc cách các VĐV nam, nữ xếp hạng từ 1-20 của giải hạng nhất năm 2009, các VĐV Nhất ở các hạng tuổi 9,11,13 và các VĐV đạt thứ hạng Nhất, Nhì, Ba ở các hạng tuổi 15,17 và 20 tại giải Vô địch cờ vua trẻ, Cờ vua trẻ nhanh, giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2008.
- Đơn vị đăng cai, ngoài thành phần tham gia kể trên được phép cử thêm một đoàn VĐV với thành phần 4 nam và 4 nữ dự thi.
II. Địa điểm và thời gian thi đấu:
- Giải tiến hành tại Nha Trang từ ngày 21/8 đến 30/8/2009.
- 19 giờ ngày 21/8/2009 tiến hành thủ tục xếp cặp thi đấu. Đơn vị nào không đến kịp coi như không tham dự thi đấu.
- Thời gian thi đấu: Quy định mỗi bên 90 phút tích lũy 30 giây từ nước đi đầu tiên.
III. Hình thức thi đấu:
- Tiến hành theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh trong 11 ván. Xếp hạng giống Xếp hạt giống lần lượt theo: Thứ hạng Giải vô địch hạng Nhất toàn quốc năm 2009, kết quả Giải đồng đội Cờ vua toàn quốc 2008, xếp theo vần tên (A,B,C …).
- Ván cuối cùng các VĐV cùng địa phương không gặp nhau.
- Áp dụng Luật thi đấu của Ủy ban TDTT ban hành năm 2004.
IV. Xếp hạng:
1. Xếp hạng cá nhân: Lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván đi sau, số ván đi sau thắng, ván giữa đấu thủ và mầu quân của ván này (nếu gặp nhau), bốc thăm xác định thứ hạng.
2. Xếp hạng đồng đội: Lần lượt theo tổng thứ hạng 4 VĐV (đội nam) và 4 VĐV (đội nữ) có thứ hạng cá nhân cao nhất trong đơn vị. Nếu bằng nhau đội có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.
3. Xếp hạng toàn đoàn: Theo tổng thứ hạng của đội nam và đội nữ. Nếu bằng nhau thì xét đến tổng điểm của hai đội. Cuối cùng nếu bằng nhau, đoàn nào có đội nữ xếp cao hơn được xếp trên.
V. Khen thưởng:
- Các đội nam, nữ xếp hạng Nhất, Nhì, Ba được tặng cờ, Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục TDTT và tiền thưởng theo Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ.
- Các đội xếp hạng 1-8 được tham dự Giải đội mạnh toàn quốc năm 2010.
- Các đoàn Nhất, Nhì, Ba được tặng cờ của Tổng cục TDTT và Liên đoàn cờ Việt Nam.
- Đội nam, đội nữ xếp hạng tư được nhận huy chương Đồng và Cờ thưởng của LĐCVN.
- Các VĐV nam được xếp hạng từ 1-32 được quyền tham dự Giải vô địch hạng Nhất toàn quốc 2010. Trường hợp có VĐV xếp hạng 1- 6 Giải hạng nhất toàn quốc 2009 tham gia thì sẽ lấy thêm bằng số lượng số VĐV được đặc cách từ Giải hạng nhất năm 2009 xuống dự. Ngoài ra, các VĐV xếp hạng tiếp theo (với điều kiện phải đạt tối thiểu là 5,5 điểm) được bổ sung dự giải trong trường hợp có VĐV vắng mặt tại giải hạng Nhất toàn quốc 2010.
- Các VĐV được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp VĐV Cờ vua quốc gia.
VI. Các qui định khác:
- Các đơn vị đài thọ chi phí đi lại, ăn ở, tiền biên bản thi đấu trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi VĐV là 120.000 đ (một trăm hai mươi ngàn đồng) cho LĐCVN.
- Ngoài các đối tượng dự thi kể trên mỗi đơn vị có thể cử thêm các VĐV nam và các VĐV nữ dự thi tranh giải cá nhân, đồng đội và thi phong cấp nhưng phải nộp lệ phí thi đấu mỗi nguời là 250.000 đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng).
- Đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam – 36 Trần Phú – Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa – Khu liên cơ số 1, Ngô Quyền, thành phố Nha Trang trước ngày 10/8/2009.