dhtdtt2006ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN V
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH & CỜ CHỚP TOÀN QUỐC LẦN XI - 2006
5th NATIONAL SPORT FESTIVAL
11th NATIONAL RAPID & BLITZ CHESS CHAMPIONSHIP

Đại hội cờ vua nhanh và cờ chớp được tổ chức từ ngày 10/5 đến ngày 17/5 năm 2006 tại TP - Hồ Chí Minh.

The 5th Sports Festival - Rapid and Blitz chess was held from 10-17 May, 2006 in Tan Binh district, Ho Chi Minh city.

1. CỜ NHANH - RAPID:

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC- FINAL RANKING

NỮ - WOMEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Nguyễn Thị Thanh An
Hoàng Thị Bảo Trâm
Lê Kiều Thiên Kim
Phạm Lê Thảo Nguyên
Lê Thanh Tú
Nguyễn Thu Thủy
Ngô Thị Cẩm Tú
Hoàng Thị Út
Đặng Bích Ngọc
Lê Thị Phương Liên
Nguyễn Thị Thúy
Hoàng Xuân Thanh Khiết
Hoàng Thị Như Ý
Lương Phương Hạnh
Nguyễn Thị Thu Huyền
Lương Minh Huệ
Nguyễn Ngân Bình
Lê Thị Thu Hường
Nguyễn Thu Trang
Lê Nguyên Dạ Hiền
Nguyễn Phương Thảo
Võ Thị Kim Phụng
Phan Dân Huyền
Lê Hoàng Trân Châu
Lê Phú Nguyên Thảo
Huỳnh Mai Phương Dung
Nguyễn Quỳnh Anh
Đỗ Ngọc Mỹ Lệ
Nguyễn Thị Thuận Hóa
Bùi Kim Lê
Trần Thị Minh
Nguyễn Hoàng Anh
Ngô Diệu Hoa
Nguyễn Thị Hạnh
Lê Thị Minh Thơ
Phạm Thị Thu Hoài
Bùi Thị Như Mỹ
Lê Thị Thúy Hằng
Châu Thị Ngọc Giao
Phạm Thị Ngọc Tú
Huỳnh Thị Ngọc Sương
Lê Lã Trà My
Nguyễn Thị Diễm Trang
Nguyễn Thị Thu Quyên
Tôn Nữ Hồng Ân
Phạm Thị Nụ
Lê Thị Hoa
Phạm Thị Hoa
Võ Hồng Phượng
Phan Nguyễn Mai Chi
Nguyễn Thị Mai Hưng
Huỳnh Hoa Minh Nhật
Bùi Thị Mai Trâm
Phạm Thị Hải Yến
Lương Huyền Ngọc
Nguyễn Hồng Minh
Hoàng Lê Mỹ Anh
Nguyễn Thị My
Đặng Trường Thi
Trần Thị Kim Loan
Lê Thị Hà
Đỗ Thu Hương
Ngô Thùy Thanh Thảo
Nguyễn Thị Hạnh
Đỗ Thị Thương
Nguyễn Trương Bảo Trân
Phạm Thị Linh Nhâm
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Phạm Hồng Minh
Phạm Hồng Phương
Nguyễn Thị Kim Thúy
Vũ Thị Diệu Ái
Đoàn Thị Vân Anh
Vũ Thị Hoài
TP.Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
TP.Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Ninh Bình
Hà Nội
Bình Dương
Hà Nội
Ninh Bình
Quảng Ninh
Bắc Giang
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
Ninh Bình
Bình Định
Ninh Bình
Thừa Thiên - Huế
Đồng Tháp
Hải Phòng
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Thừa Thiên - Huế
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Cần Thơ
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Thừa Thiên - Huế
Bình Định
Bình Định
Quân Đội
Bắc Ninh
Ninh Bình
Cần Thơ
Thừa Thiên - Huế
Bắc Giang
Quân Đội
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Bình Định
Cần Thơ
Bắc Ninh
Lâm Đồng
Hà Nội
Hải Phòng
Hà Nội
Cần Thơ
Đà Nẵng
Bắc Giang
Ninh Bình
Đồng Tháp
Quân Đội
Hà Nội
Ninh Bình
Đà Nẵng
Bắc Ninh
Cần Thơ
Hải Phòng
Hải Phòng
Hải Phòng
Bình Dương
Bắc Ninh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
Thanh Hóa
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Quân Đội
Bình Dương
Kiên Giang
Bắc Giang
Thanh Hóa
50w1
57w1
32b1
38b1
64b1
47b1
45w0
20w1
74b1
33b1
68w1
55b1
31w1
49b1
60b1
17b1
16w0
41b½
59b1
8b0
44w1
28w1
35w0
51b0
46w0
29b1
36w1
22b0
26w0
48w1
13b0
3w0
10w0
63w1
23b1
27b0
65b0
4w0
52b½
56b1
18w½
67w1
70b1
21b0
7b1
25b1
6w0
30b0
14w0
1b0
24w1
39w½
69w1
73b½
12w0
40w0
2b0
61w0
19w0
15w0
58b1
71w1
34b0
5w0
37w1
72b0
42b0
11b0
53b0
43w0
62b0
66w1
54w½
9w0
43b1
12b½
42w1
21w1
34w1
65w1
48b1
19b1
16w½
62w1
40b1
2w½
46b0
27w0
22w1
9b½
74b1
73w½
8w0
59w1
4b0
15b0
24b1
23w0
31b1
72w1
14b1
60w1
66b1
45b½
25w0
67b1
71b1
5b0
51w1
49w1
47w1
44b0
41w½
11w0
39b½
3b0
1w0
38w1
30w½
13w1
37b0
7w0
36b0
70w1
35b0
54b0
61b1
52w1
57b½
68b1
55w½
69b1
20b0
28b0
53w0
10b0
64w½
63b½
6b0
29w0
32w0
56w0
58w0
50b0
33w0
26b0
18b½
17w0
35w1
9w1
27b½
15b1
46b1
8b½
73b1
6w½
2b0
11b½
10w½
16b1
50w1
65b1
4w0
12w0
45w1
56b½
41b1
42b1
28w1
32w0
43w0
52b½
36w0
53b½
3w½
21b0
61w1
54w0
60b1
22b1
40w1
58w1
1b0
25b1
62b1
66w1
51b½
33b0
19w0
20w0
23b1
72b1
17b0
5w0
71w1
59b½
74w1
13b0
39w½
24w½
26w½
30b1
63w1
18w½
64b1
34b0
48w½
31w0
29b0
37w0
55b0
57w0
14w0
38b0
68w1
67b0
70b0
69w1
47b0
44w0
7w0
49b0
4b1
5b1
12w1
1w0
2w0
27w0
14w½
54b1
51w1
53w1
26b½
3b0
36b1
7b½
19b1
39b1
20b1
55w½
15w0
17w0
37b½
50b1
61b0
64w1
58b½
11w½
6b1
65w1
43b0
57b0
42w1
46w1
35b½
44b½
33w½
13w0
21w½
40b1
16w0
38w0
48b0
31b0
29w1
34w½
56w½
32b0
52b1
41w1
73b1
22w0
9b0
47w0
10b0
8w0
18b½
45b½
30w1
25w½
63b½
71b0
23w1
67w1
59w½
24b0
28b0
69b1
62b0
74w½
66w0
72w1
60w1
70b0
49w0
68b½
3w1
10w½
1b0
13b½
11b1
21b1
34b0
27w1
32b1
2b½
5w0
37w1
4w½
44w½
26w1
35w1
43w1
29b1
56b1
49b1
6w0
36w½
71w1
25b1
24w0
15b0
8b0
61w1
18w0
39w0
47b0
9w0
54w0
7w1
16b0
22b½
12b0
70w0
30b1
67b½
73w1
52w½
17b0
14b½
46b0
45w1
31w1
51b1
20w0
59b0
48w0
42b½
57w1
33b1
62w1
19w0
53b0
65b½
50w1
69w0
28b0
55b0
72b1
74b1
58w½
68w½
40w½
66b½
60b1
38b1
23b0
63w0
41b0
64w0
8b1
4b1
34w1
2w0
17w1
9b0
49w1
1w0
6w1
15w0
14b1
53w1
54b1
11w0
10b1
27b1
5b0
46w1
70w1
47w1
36b1
37b1
59b1
57w1
52b½
28w0
16w0
26b1
63b1
64b1
62w1
44b0
39b1
3b0
48w1
21w0
22w0
58b1
33w0
51w1
45b0
66b0
55w1
32w1
41w1
18b0
20b0
35b0
7b0
69b1
40b0
25w½
12b0
13w0
43b0
61b1
24b0
38w0
23w0
74b1
56w0
31b0
29w0
30w0
67w1
42w1
65b0
73w1
50w0
19b0
72w1
71b0
68b0
60w0
2w½
1b½
13b1
34b½
15b1
24w1
21b1
16b½
12w1
19b½
18w½
9b0
3w0
46b1
5w0
8w½
44w1
11b½
10w½
22b½
7w0
20w½
26w1
6b0
63w1
23b0
33b0
43w0
70b1
36w0
38b0
56b1
27w1
4w½
53b½
30b1
61b1
31w1
66w1
57b1
68w1
59w1
28b1
17b0
55b0
14w0
54w1
65w1
58w1
71w1
64w½
62b0
35w½
47b0
45w1
32w0
40w0
49b0
42b0
72w0
37w0
52w1
25b0
51b½
48b0
39b0
69w0
41b0
67b1
29w0
50b0
60b1
74w½
73b½
5b½
17w1
9w1
23w1
1w½
13w1
19w1
43b1
3b0
20w½
12b½
11w½
6b0
22w1
16b½
15w½
2b0
33w1
7b0
10b½
27b1
14b0
4b0
48w½
41b1
56w1
21w0
35b1
34w1
66b1
49w0
55w1
18b0
29b0
28w0
62w1
40b0
53b½
54b1
37w1
25w0
68b0
8w0
47w1
70w1
50b0
44b0
24b½
31b1
46w1
71b0
69b½
38w½
39w0
32b0
26b0
65w1
72b1
64b1
73b1
63b1
36b0
61w0
59w0
57b0
30w0
74b1
42w1
52w½
45b0
51w1
58w0
60w0
67w0
18w1
3w1
2b0
16w1
8b0
15b0
9b1
5w1
7w0
14w0
43w1
20b1
44w1
10b1
6w1
4b0
29w1
1b0
40w½
12w0
53w1
45w1
57w1
47b1
50w1
48b1
30b½
32w½
17b0
27w½
59b1
28b½
38b1
49b1
55b½
39b1
54w1
33w0
36w0
19b½
62b1
69w1
11b0
13b0
22b0
61w0
24w0
26w0
34w0
25b0
73w1
72w1
21b0
37b0
35w½
71w1
23b0
68w1
31w0
64w1
46b1
41w0
74w1
60b0
70w1
67b0
66w1
58b0
42b0
65b0
56b0
52b0
51b0
63b0
7b1
8b1
15w1
14b1
12w1
32b1
1w0
2w0
36b1
43b1
17w½
5b0
33b1
4w0
3b0
21w1
11b½
28w½
24b½
25w½
16b0
44b1
40b½
19w½
20b½
34b1
53w1
18b½
39w1
58b1
67w1
6w0
13w0
26w0
38w0
9w0
55w1
35b1
29b0
23w½
61b1
54b1
10w0
22w0
49w1
71b1
48b0
47w1
45b0
56w½
65b1
57b1
27b0
42w0
37b0
50b½
52w0
30w0
68b½
70b1
41w0
63w0
62b1
73w1
51w0
74w1
31b0
59w½
72b1
60w0
46w0
69w0
64b0
66b0
9w½
16w1
5b1
8w1
3w0
17w1
15b1
4b0
1b½
29w1
13b½
28w1
11w½
26b1
7w0
2b0
6b0
22b½
36w1
40b1
33w1
18w½
32w1
38b1
37w1
14w0
45w1
12b0
10b0
44w1
43w1
23b0
21b0
41b½
56b1
19b0
25b0
24w0
53b1
20w0
34w½
48w1
31b0
30b0
27b0
66w1
63w1
42b0
55b1
52b½
61w1
50w½
39w0
69b1
49w0
35w0
67b1
60b½
65w1
58w½
51b0
68b1
47b0
70b1
59b0
46b0
57w0
62w0
54w0
64w0
73b0
74b½
71w1
72w½
9.5
9.5
8.5
8
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
2.5
2.5
1.5

NAM - MEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Đào Thiên Hải
Nguyễn Thanh Sơn
Từ Hoàng Thông
Phạm Minh Hoàng
Hoàng Cảnh Huấn
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Nguyễn Anh Dũng
Dương Thế Anh
Từ Hoàng Thái
Lê Quang Liêm
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Lý Hồng Nguyên
Bùi Vinh
Trần Quốc Dũng
Nguyễn Sỹ Hùng
Nguyễn Hoài Nam
Võ Thành Ninh
Bảo Quang
Nguyễn Thiện Việt
Phạm Đức Thắng
Phạm Bích Ngọc
Trần Anh Trí
Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Ngọc Phụng
Tô Quốc Khanh
Lê Quang Long
Nguyễn Thái Bình
Trần Thanh Tú
Nguyễn Phú
Hoàng Nam Thắng
Nguyễn Giang Sơn
Nguyễn Thành Nghĩa
Nguyễn Ngọc Hiệp
Nguyễn Văn Thành
Đặng Hoàng Sơn
Võ Đại Hoài Đức
Tô Ngọc Minh
Trần Thế Tâm
Nguyễn Minh Tuấn
Đặng Duy Linh
Nguyễn Hoài Nam
Nguyễn Trần Quang Minh
Bùi Mạnh Hùng
Nguyễn Đình Quang
Lều Tuấn Linh
Bảo Khoa
Tôn Thất Như Tùng
Phan Anh Sơn
Phạm Chương
Ngô Ngọc Quang
Nguyễn Văn Thành
Phan Đình Nhật Khánh
Dương Thượng Công
Bùi Hà Đức
Lư Chấn Hưng
Bùi Trọng Hào
Nguyễn Thanh Phúc
Đàm Công Tùng
Hồ Văn Huỳnh
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Huy Cường
Phạm Duy Kiên
Võ Minh Hoàng
Vũ Tiến Mạnh
Phùng Nguyên Tường Minh
Lê Trọng Đề Toàn
Lê Hữu Thái
Bùi Quý Hùng
Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Lê Trọng Bắc
Võ Hoài Thương
Nguyễn Duy Điền Nguyên
Nguyễn Phước Toàn
Nguyễn Quang Đức
Lê Minh Hoàng
Trần Minh Đức
Lý Quốc Long
Vũ Quân
Trần Quang Khải
Nguyễn Ngọc Minh Trí
Đồng Tháp
Quân Đội
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bắc Ninh
Kiên Giang
Quảng Ninh
Đồng Tháp
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đồng Tháp
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
Kiên Giang
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Kiên Giang
Kiên Giang
Đà Nẵng
Cần Thơ
TP.Hồ Chí Minh
Quân Đội
TP.Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Tháp
Thừa Thiên - Huế
Đà Nẵng
Quân Đội
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Quảng Ninh
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quân Đội
Quân Đội
Thanh Hóa
Thừa Thiên - Huế
Quảng Ninh
Lâm Đồng
TP.Hồ Chí Minh
Quân Đội
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Lâm Đồng
Đồng Tháp
Bà Rịa - Vũng Tàu
Kiên Giang
Bắc Ninh
TP.Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
Cần Thơ
Quân Đội
Thừa Thiên - Huế
Ninh Thuận
Cần Thơ
Bắc Ninh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thanh Hóa
Lâm Đồng
Quảng Ninh
Lâm Đồng
Thanh Hóa
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
Cần Thơ
Lâm Đồng
Ninh Bình
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
78b1
50w1
71b1
41b1
13b½
69w1
81w1
32b1
75b1
55w1
62b1
63b1
5w½
70w1
47w1
79w1
52w1
67b1
73w1
66b1
57b1
44b1
76w1
60w1
38w1
53b1
56b1
43w½
65b1
51w0
34w½
8w0
45b1
31b½
42w0
61b0
46w1
25b0
58w½
74w1
4w0
35b1
28b½
22w0
33w0
37b0
15b0
77w1
54b1
2b0
30b1
17b0
26w0
49w0
10b0
27w0
21w0
39b½
r1
24b0
36w1
11w0
12w0
68w1
29w0
20w0
18w0
64b0
6b0
14b0
3w0
80b1
19b0
40b0
9w0
23b0
48b0
1w0
16b0
72w0
7b0
37w1
20b1
19w½
28w1
39w1
42b1
12b½
25w1
64w1
51b½
16w1
7w½
34b½
29b1
72b0
11b0
22b½
23w1
3b½
2w0
40w1
17w½
18b0
49b0
8b0
59w1
61w1
4b0
14w0
55b1
58b1
46b1
48w0
13w½
43b0
53w1
1b0
71w1
5b0
21b0
47b1
6w0
35w1
74b1
77b1
32w0
41w0
33b1
24w1
66w1
10w½
56w1
36b0
69b½
30w0
52b0
68b0
31w0
26b0
80w1
27b0
73b0
78w½
9b0
70b1
50b0
76b0
57w1
54w½
65w0
38b0
15w1
62w1
44w0
79b1
67w1
45w0
63b½
75w0
60b0
r0
21b1
26w1
51b½
48b1
31b1
8w1
72w1
6b0
49b½
43w1
18b0
17b1
52w1
27w1
75w1
38w0
12w0
11w1
22w1
65b1
1w0
19b0
32w1
50w0
60w½
2b0
14b0
63w1
44b0
33w1
5w0
23b0
30b0
45b1
56w1
59b1
76w1
16b1
69w½
73w1
68w1
64b0
10b0
29w1
34w0
71b1
80b1
4w0
9w½
24b1
3w½
13b0
70w1
61b0
66b½
35b0
74w0
78b1
36w0
25b½
54w1
79w1
28b0
42w1
20w0
55w½
77w1
41b0
39b½
53b0
46w0
7b0
40b0
57b1
15b0
37b0
67b0
58w0
62b0
47w0
r0
6w1
4b1
64w1
2w0
7w1
1b0
5b0
49w1
19w½
12b1
40w1
10w0
26b1
18w0
50b1
42b1
58b0
14b1
9b½
61w1
36b1
30w1
41b1
47b1
43b½
13w0
44w1
60b1
31w1
22b0
29b0
45w1
65w1
48w0
73b0
21w0
38b1
37w0
75b1
11b0
23w0
16w0
25w½
27b0
32b0
52b0
24w0
34b1
8b0
15w0
72b1
46w1
74b0
63w1
78w1
80w1
77b0
17w1
76b1
28w0
20b0
68b1
54b0
3b0
33b0
70b½
69b1
62w0
67w0
66w½
79b1
51w0
35w1
53w1
39w0
59w0
57w1
55b0
71w0
56b0
r0
2b1
1w0
37b½
6b0
18b1
4w1
58w1
15b½
51b½
14w½
19b1
49b½
23b½
10b½
8w½
72w1
54w0
5w0
11w0
21b0
20w1
28b0
13w½
43w1
73w1
50b0
48b½
22w1
62b1
34w1
55w1
59b½
39b0
30b0
60w0
67b1
3w½
40b0
33w1
38w1
61b1
69w1
24b0
52w0
56w1
75w1
71b1
27w½
12w½
26w1
9w½
44b1
68w1
17b1
31b0
45b0
79w1
7b0
32w½
35b1
41w0
29w0
80w1
74w1
77w1
76w1
36w0
53b0
42b0
78b1
47w0
16b0
25b0
64b0
46b0
66b0
65b0
70w0
57b0
63b0
r0
5w½
21w1
28w1
64w1
1b½
11b½
27b1
23w1
37w1
18w0
6w½
40w1
48w1
15w1
14b0
39b1
55b1
10b1
49w1
50w1
2b0
60w½
8b0
51w1
36b0
32b0
7w0
3b0
41w1
52b1
54b1
26w1
66w1
42w0
76b1
25w1
9b0
62w1
16w0
12b0
29b0
34b1
61w1
73b½
47b1
67w1
45w0
13b0
19b0
20b0
24b0
30w0
72b1
31w0
17w0
77w1
75b0
59w1
58b0
22b½
43b0
38b0
70b0
4b0
74b1
33b0
46b0
78w1
71w½
63w1
69b½
53w0
44w½
65w0
57w1
35w0
56b0
68b0
r1
r0
r0
18b1
5b1
13b½
23b1
2w0
14w½
11w1
9b½
8w½
20b½
7b0
36b1
3w½
6b½
58w1
24w1
73w1
1w0
21b1
10w½
19w0
31b1
4w0
16b0
53w1
68w1
51b1
48b1
30b0
29w1
22w0
37b1
42b0
59b½
72w0
12w0
32w0
41b1
60b1
43w0
38w0
33w1
40b1
54w1
50w0
64b½
61b1
28w0
70w1
45b1
27w0
65b1
25b0
44b0
71b1
67b0
76w0
15b0
34w½
39w0
47w0
74w1
69w0
46w½
52w0
75w1
56w1
26b0
63b1
49b0
55w0
35b1
17b0
62b0
66b0
57b1
79w1
r1
77b0
r0
r0
7w0
8b0
16w1
9w0
30w1
18w1
1b1
2w1
4b1
32b1
15w0
13w½
12b½
19w0
11b1
3b0
37w1
6b0
14b1
27b½
28b½
42w1
46b½
38b0
50b0
65w1
20w½
21w½
49w1
5b0
51w1
10w0
67w1
69w1
68b1
43b1
17b0
24w1
52b1
47b½
72b1
22b0
36w0
58b0
53b1
23w½
40w½
64b1
29b0
25w1
31b0
39w0
45w0
55w0
54b1
75b1
r1
44w1
62w½
66w0
76b1
59b½
79b1
48w0
26b0
60b1
33b0
35w0
34b0
73w0
78b1
41w0
70b1
77w1
56w0
61w0
74b0
71w0
63w0
r0
r0
9b1
6w1
7b1
16b1
10b0
2b0
3w0
19b½
1w0
5w1
50b1
15b½
14w1
13b0
12w½
4w0
48b1
22w½
8w½
38w1
31w0
18b½
43w1
41w1
46w1
66b1
36b½
30b1
39b1
28w0
21b1
58w1
49b½
73b1
74w1
27w½
45b1
20b0
29w0
59w1
24b0
52w1
23b0
64w1
37w0
25b0
62b1
17w0
33w½
11w0
55b½
42b0
67b1
71b1
51w½
72w1
78b1
32b0
40b0
65b1
63b1
47w0
61w0
44b0
60w0
26w0
53w0
r1
70w1
69b0
54w0
56b0
34w0
35b0
77b1
79b1
75w0
57w0
76w0
r0
r0
3w½
19b1
1b½
18w1
15w1
29b1
10b½
13w½
28b1
7w½
32w1
20w½
8b½
50w1
5b0
30b1
27b½
4b0
2w0
12b½
58b1
36w1
38b½
31b½
42w1
39w1
17w½
9w0
6w0
16w0
24w½
11b0
44w½
60w1
53b1
22b0
49w1
23w½
26b0
52b1
66w1
25b0
64w½
33b½
55b1
51b½
48w1
47b0
37b0
14b0
46w½
40w0
35w0
59w½
45w0
61b1
73b1
21w0
54b½
34b0
56w0
69b1
r1
43b½
72b1
41b0
75b1
76b1
62w0
79w1
74b1
65w0
57w0
71w0
67w0
68w0
78w½
77b½
70b0
r0
r0
13b1
3b½
2w½
22b1
9b½
10w½
8w½
7b½
5w½
6b½
20b1
19w1
1w0
28b1
31w1
27w1
29w1
37w1
12b0
11w0
38w1
4w0
47w1
40w1
26b½
25w½
16b0
14w0
17b0
50b1
15b0
34w½
56b1
32b½
36w1
35b0
18b0
21b0
48w½
24b0
42b½
41w½
62b1
45w½
44b½
58w1
23b0
39b½
51w½
30w0
49b½
66b1
64b1
65b1
68b1
33w0
67w1
46b0
69w½
61w½
60b½
43w0
73w1
53w0
54w0
52w0
57b0
55w0
59b½
71b½
70w½
75b½
63b0
76w½
72w½
74b½
r1
79b1
78w0
r0
r0
9
8.5
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
1
0
0

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI - TEAM RESULT:

Nam - Men: 1. TP.Hồ Chí Minh; 2. Đồng Tháp; 3. Đà Nẵng
Nữ - Women: 1. Thừa Thiên - Huế; 2. Ninh Bình; 3. TP.Hồ Chí Minh

rapid11

2. CỜ CHỚP - BLITZ:

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC- FINAL RANKING

NỮ - WOMEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Lê Quang Liêm
Từ Hoàng Thông
Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Đào Thiên Hải
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Giang Sơn
Phạm Minh Hoàng
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Trần Quốc Dũng
Bùi Vinh
Nguyễn Thanh Phúc
Nguyễn Đức Hòa
Bảo Khoa
Nguyễn Anh Dũng
Hoàng Cảnh Huấn
Dương Thế Anh
Nguyễn Thanh Sơn
Đinh Đức Trọng
Lê Quang Long
Lý Hồng Nguyên
Nguyễn Ngọc Phụng
Nguyễn Thiện Việt
Trần Anh Trí
Tô Quốc Khanh
Phan Anh Sơn
Phạm Đức Thắng
Võ Thành Ninh
Vũ Tiến Mạnh
Từ Hoàng Thái
Võ Hoài Thương
Nguyễn Thái Bình
Nguyễn Phú
Nguyễn Sỹ Hùng
Nguyễn Thành Nghĩa
Hoàng Nam Thắng
Nguyễn Huy Cường
Bùi Quý Hùng
Võ Đại Hoài Đức
Phạm Chương
Bảo Quang
Nguyễn Minh Tuấn
Lê Trọng Đề Toàn
Nguyễn Trần Quang Minh
Trần Thanh Tú
Nguyễn Văn Thành
Đàm Công Tùng
Đặng Hoàng Sơn
Dương Thượng Công
Võ Minh Hoàng
Nguyễn Hoài Nam
Trần Thế Tâm
Tô Ngọc Minh
Nguyễn Hoài Nam
Nguyễn Đình Quang
Nguyễn Văn Thành
Lều Tuấn Linh
Tôn Thất Như Tùng
Lê Trọng Bắc
Nguyễn Anh Tuấn
Trần Minh Đức
Ngô Ngọc Quang
Nguyễn Ngọc Hiệp
Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Phùng Nguyên Tường Minh
Bùi Mạnh Hùng
Nguyễn Thanh Bình
Lý Quốc Long
Lư Chấn Hưng
Nguyễn Quang Đức
Bùi Trọng Hào
Hồ Văn Huỳnh
Phạm Duy Kiên
Đặng Duy Linh
Đỗ Thị Thương
Nguyễn Duy Điền Nguyên
Phan Đình Nhật Khánh
Lê Minh Hoàng
Lê Hữu Thái
Nguyễn Ngọc Minh Trí
Vũ Quân
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Đồng Tháp
Bắc Ninh
Quân Đội
TP.Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Lâm Đồng
Quảng Ninh
Đà Nẵng
Đồng Tháp
Quân Đội
Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Quân Đội
Quân Đội
Kiên Giang
Kiên Giang
Bắc Ninh
TP.Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
Cần Thơ
Thừa Thiên - Huế
Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên - Huế
Quảng Ninh
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
Quân Đội
Đồng Tháp
Đà Nẵng
Bắc Ninh
TP.Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cần Thơ
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Quảng Ninh
Quân Đội
Thừa Thiên - Huế
Bình Định
Quảng Ninh
TP.Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
Quân Đội
Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thanh Hóa
Cần Thơ
Cần Thơ
Kiên Giang
Lâm Đồng
Bắc Ninh
Cần Thơ
Ninh Thuận
Đà Nẵng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thừa Thiên - Huế
Lâm Đồng
Ninh Bình
Lâm Đồng
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
77b1
69w1
66b1
58w1
54b1
48b1
60b1
37w1
80w1
36b1
20b0
28b0
22b0
39w0
50b1
65b1
70w1
68b1
72b1
11w1
75w1
13w1
52w1
56w0
34w1
71w1
51w1
12w1
49w0
33b1
53w1
57w1
30w0
25b0
55b0
10w0
8b0
64b½
14b1
43w1
42b1
41w0
40b0
73w1
78b1
63w0
74b0
6w0
29b1
15w0
27b0
23b0
31b0
5w0
35w1
24b1
32b0
4b0
67b0
7w0
76b0
79w1
46b1
38w½
16w0
3w0
59w1
18w0
2b0
17b0
26b0
19w0
44b0
47w1
21b0
61w1
1w0
45w0
62b0
9b0
67w1
45b1
27w1
5b1
4w0
31w½
62w1
63b1
30b1
55w1
72w1
68w1
24w1
37b1
25w1
76w1
41b1
28w1
20w0
19b1
74b1
49b1
32b0
13b0
15b0
39b½
3b0
18b0
71b1
9w0
6b½
23w1
75b1
50w1
60w0
51b0
14w0
44w0
26w½
56b0
17w0
69b1
57b1
38b1
2w0
70b1
53w1
52b½
22w0
34b0
36w1
48w½
47b0
73b0
10b0
40w1
43w0
78w1
65w½
35b1
64w1
7b0
8w0
61b0
59b½
80b1
1b0
12b0
42w0
46w0
29w0
11b0
54w1
21w0
33w0
16b0
79b1
58b0
77w0
66w0
20b1
15w1
22b1
18w1
76b1
26b0
9b1
32w1
7w0
21b½
77b1
60b1
55b1
73w1
2b0
44b½
56w½
4b0
66b1
1w0
10w½
3w0
46w0
59w1
41w0
6w1
49w1
34w0
63w1
48b1
39w0
8b0
51w1
28b1
72b1
75w1
78b½
65b0
31b1
58w1
25b1
47w0
45w1
16w½
43b0
23b1
42b1
30w0
27b0
79w1
33b0
64b0
57w0
69w1
13w0
17b½
53b1
40b0
24b0
12w0
67b1
74w1
29b0
52w1
38w1
19w0
61w0
80w1
54b0
71w1
70b0
35w0
14b0
62b0
36b0
5w0
11w0
37w½
50b0
68b0
2w0
1b1
8w0
7b½
20w½
65w1
4w½
3b1
46b1
44w1
32w1
13w1
12b0
34b1
43w1
21w0
39b½
27w1
62w1
5b½
16b1
41b1
77b1
70w1
58b1
56b1
18b0
73b1
47b1
40w1
64b1
11b0
61b0
14w0
36w1
35b0
42w0
78w1
17w½
30b0
22w0
37b1
15b0
10b0
76w1
9w0
29w0
59b1
55w1
67w1
66w1
69w0
79b1
63b0
49b0
26w0
68w1
25w0
48w0
74b0
33w1
19b0
54w1
31w0
6b0
51b0
50b0
57b0
52b1
24b0
75w1
80b1
28w0
60w1
71b0
45b0
23w0
38b0
53w0
72w0
15b1
8w1
21b1
10w½
44b1
40b1
26b1
2b0
18w1
4b½
29b0
17b½
57w½
19w1
1w0
20b0
12w½
9b0
14b0
16w1
3w0
30w1
50w1
49b1
47w1
7w0
35w1
45w1
11w1
22b0
56w1
41w0
74w1
43b0
27b0
76w1
75b1
48b0
61w1
6w0
32b1
63w1
34w1
5w0
28b0
65b1
25b0
38w1
24w0
23b0
62b0
54b1
60w0
52w0
64w0
31b0
13b½
68b½
78b1
53b1
39b0
51w1
42b0
55b1
46w0
71w0
77w0
58w½
72w0
73w0
66b1
69b1
70b1
33b0
37w0
36b0
67b1
59w0
80w1
79b0
39w1
7b0
9w0
29b1
31w1
17w½
2w1
14w1
3b1
22w1
42w1
20w0
44w1
8b0
30b1
25w1
6b½
33w1
28w0
12b1
26w1
10b0
43b½
41b1
16b0
21b0
46b1
19b1
4w0
15w0
5b0
73b1
18b0
77w1
38w1
72b1
68w1
35b0
1b0
71b1
24w0
11b0
23w½
13b0
49w1
27w0
50w1
56b0
45b0
47b0
60b1
65w1
67w1
66w0
76b0
48w1
64w1
59w1
58b0
51w0
62w0
61b1
74w1
57b0
52b0
54b1
53b0
37b0
70w1
69b0
40w0
36w0
32w0
63b0
80b1
55w1
34b0
79w1
78b0
75w0
7w1
10w1
15b1
8w1
9b1
24b1
1b0
4b0
5w0
2b0
14b0
56b1
23b0
11w1
3w0
31b½
27w0
39b1
36b1
21w1
20b0
28w½
13w1
6w0
63w0
57w1
17b1
22b½
62b1
41w0
16w½
34w1
46w0
32b0
40b0
19w0
48b0
68w½
18w0
35w1
30b1
45w1
61b0
52w0
42b0
33b1
51b1
37w1
53w0
60w1
47w0
44b1
49b1
55b1
54w0
12w0
26b0
64b0
70w0
50b0
43w1
29w0
25b1
58w1
78w1
76w1
80w1
38b½
74b1
59b1
73w0
77b½
71b1
69w0
79w1
66b0
72w½
65b0
75b0
67b0
5b1
4w½
18w1
2b½
1w0
22w1
20w1
29w½
10b½
9w½
39w1
23w1
64w1
27b1
42b1
62w1
21b1
3b0
32w1
7b0
17w0
6b0
12b0
63b1
45b1
28b½
14w0
26w½
8b½
73b1
46b1
19b0
69b1
52b1
66w1
53b0
77w1
71w½
11b0
41b1
40w0
15w0
48w0
58b0
25w0
31w0
61w0
43b1
76b1
51b0
50w1
34w0
36w1
60b1
80b1
57b0
56w1
44w1
79b1
54w0
47b1
16b0
24w0
13b0
72b1
35b0
68b0
67w1
33w0
74w1
38b½
65w0
30w0
70b0
78w1
49w0
37b0
75b0
59w0
55w0
4b1
14b1
10b1
1w0
29b1
7w1
6b0
20b0
12w1
3w0
18b1
9b0
48b1
2w0
19w1
40b1
24b1
11w0
15b0
8w1
31b1
57w0
47w1
17w0
53w1
27w0
26b1
61b1
5w0
63w1
21w0
46w1
35w1
51w1
33b0
68w1
64b0
59b1
41w½
16w0
39b½
62b1
65b1
77b1
58w0
32b0
23b0
13w0
73w1
69w1
34b0
56b0
25b0
70w1
60w1
52w1
22b1
45b1
38w0
55b0
28w0
42w0
30b0
37w1
43w0
75w0
76w1
36b0
50b0
54b0
72w1
71b0
49b0
79w1
66b1
67b0
44w0
80w1
74b0
78b0
6w1
3b0
2w1
9b1
7b1
1b0
5w0
23w1
4w0
57b1
16b½
21w1
29w1
28b0
17b1
11w½
15w0
31w1
33w1
27b1
12b0
43b0
8b0
25w½
24b½
34b1
20w0
14w1
13b0
58b1
18b0
61w1
19b0
26w0
50w0
46b1
65w1
51b½
48b1
42b½
56w1
40w½
22w1
55w1
69b1
36w0
54w0
39w0
75b1
35b1
38w½
71w1
62w1
47b1
44b0
41b0
10w0
30w0
77w1
79b½
32b0
53b0
64w1
63b0
37b0
68b0
70b1
66w1
45w0
67w0
52b0
78w1
74w1
73b0
49w0
80w0
59b0
72b0
60w½
76b1
3w0
20w1
1b1
15w1
28w1
16w½
11b½
9w½
8b½
12w1
7w½
10b0
17b1
32w1
4b0
6b½
13w0
30b0
26b0
2b0
42w1
51w1
41w1
39b1
43w1
19w1
29b1
5b0
27w0
18w1
49w0
14b0
53w1
54b1
73w1
61w1
44b1
75w1
24w0
57w1
23b0
21b0
25b0
37w0
68w1
71b1
67b1
64b1
31b1
63w1
22b0
62b½
33b0
34w0
70w1
58w0
40b0
56b1
72b1
78w1
36b0
52w½
50b0
48w0
69w1
74b1
47w0
45b0
65b0
55b0
46w0
59w0
35b0
66w0
38b0
79b1
80b1
60b0
76w0
77w0
13b1
5b1
4w1
3b0
2w0
20b1
10w1
27b1
28b1
7b0
26w1
25w1
1w0
15b1
14w0
30w1
49b1
36w1
50w1
6w0
40w1
58b1
24b0
23w1
12b0
11b0
8w0
9w0
43b1
16b0
63b1
37b0
34b1
33w0
47b1
18b0
32w1
54w1
52b0
21b0
48w1
57b1
29w0
62b1
46b½
45w½
35w0
41b0
17w0
19b0
65w½
39w1
61b1
38b0
66b1
73b1
42w0
22w0
64w1
76b1
53w0
44w0
31w0
59b0
51b½
55w0
75b1
72w1
79w1
80w1
77b1
68b0
56w0
78b0
67w0
60w0
71w0
74w1
69b0
70b0
16w1
6w½
5w0
14w1
3b1
2b½
8b½
7w½
11w½
20w1
9b½
24w1
21w1
4b0
33b1
1b0
28w1
26b1
30b1
10b0
13b0
27w1
42b1
12b0
40b1
18w0
22b0
17b0
37w½
19w0
41w1
49w1
15w0
53b1
57w1
52w1
29b½
50b1
58w1
25w0
31b0
23w0
56b1
61w1
59w1
48b½
65b1
46w½
32b0
38w0
67b1
36b0
34w0
68w1
63w1
43w0
35b0
39b0
45b0
71w1
44b0
64b½
55b0
62w½
47w0
78b1
51w0
54b0
73b1
75w1
60b0
79b1
69w0
80b1
70b0
77b1
76w0
66w0
72w0
74w0
11
10
10
9.5
9.5
9
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8
8
8
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
1.5
1

NAM - MEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Lê Kiều Thiên Kim
Hoàng Xuân Thanh Khiết
Lê Thanh Tú
Hoàng Thị Như Ý
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Thị Thanh An
Phạm Lê Thảo Nguyên
Hoàng Thị Bảo Trâm
Võ Hồng Phượng
Phạm Bích Ngọc
Trần Thị Kim Loan
Lê Hoàng Trân Châu
Hoàng Thị Út
Lương Minh Huệ
Lương Phương Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Bùi Kim Lê
Phạm Thị Hoa
Lê Thị Hà
Đặng Bích Ngọc
Ngô Diệu Hoa
Nguyễn Phương Thảo
Bùi Thị Như Mỹ
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thu Thủy
Lương Huyền Ngọc
Lê Thị Phương Liên
Lê Thị Minh Thơ
Lê Lã Trà My
Võ Thị Kim Phụng
Ngô Thị Cẩm Tú
Nguyễn Hồng Minh
Phan Nguyễn Mai Chi
Đỗ Ngọc Mỹ Lệ
Nguyễn Ngân Bình
Phạm Thị Ngọc Tú
Nguyễn Thị Mai Hưng
Trần Thị Minh
Nguyễn Thảo Hân
Châu Thị Ngọc Giao
Phạm Thị Hải Yến
Phan Dân Huyền
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thu Trang
Lê Thị Thu Hường
Hoàng Lê Mỹ Anh
Bùi Thị Mai Trâm
Đặng Trường Thi
Nguyễn Thị Diễm Trang
Nguyễn Thị Thu Quyên
Nguyễn Thị Thu Huyền
Huỳnh Mai Phương Dung
Nguyễn Thị Thuận Hóa
Lê Phú Nguyên Thảo
Huỳnh Hoa Minh Nhật
Lê Nguyên Dạ Hiền
Nguyễn Thị My
Lê Thị Thúy Hằng
Tôn Nữ Hồng Ân
Đoàn Thị Vân Anh
Phạm Thị Nụ
Đỗ Thu Hương
Phạm Thị Thu Hoài
Nguyễn Hoàng Anh
Lê Thị Hoa
Huỳnh Thị Ngọc Sương
Phạm Thị Linh Nhâm
Nguyễn Thị Kim Thúy
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Phạm Hồng Minh
Ngô Thùy Thanh Thảo
Vũ Thị Diệu Ái
Vũ Thị Hoài
Nguyễn Trương Bảo Trân
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Phạm Hồng Phương
TP.Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
Ninh Bình
Thừa Thiên - Huế
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Thừa Thiên - Huế
Cần Thơ
Kiên Giang
Hải Phòng
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
Ninh Bình
Ninh Bình
Ninh Bình
Bình Định
Hà Nội
Hải Phòng
Ninh Bình
Bắc Ninh
Đà Nẵng
Bắc Giang
Bắc Giang
Hà Nội
Hà Nội
Quảng Ninh
Cần Thơ
Bình Định
Thừa Thiên - Huế
Bình Dương
Ninh Bình
Đà Nẵng
Bình Dương
Thừa Thiên - Huế
TP.Hồ Chí Minh
Bắc Giang
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
Quân Đội
Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Phòng
Đồng Tháp
Đà Nẵng
Đồng Tháp
Cần Thơ
Cần Thơ
Bắc Ninh
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
Cần Thơ
Ninh Bình
Đà Nẵng
Bắc Ninh
Quân Đội
Lâm Đồng
Bắc Giang
Hà Nội
Hải Phòng
Thừa Thiên - Huế
Quân Đội
Hải Phòng
Đồng Tháp
Thanh Hóa
Bình Dương
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Kiên Giang
Thanh Hóa
Cần Thơ
TP.Hồ Chí Minh
Quân Đội
72b1
42w1
64b1
34b1
21b0
59w0
60b1
70w1
46w0
65w1
68b1
26w½
33w1
43w1
18w1
73w1
56w1
15b0
67w0
57w1
5w1
76w1
40w0
69b1
54w1
12b½
58b1
37w1
32w½
50b1
39b1
29b½
13b0
4w0
51b1
38b1
28b0
36w0
31w0
23b1
75w½
2b0
14b0
48w1
71b1
9b1
62b0
44b0
61b0
30w0
35w0
63b1
66w1
25b0
74b1
17b0
20b0
27w0
6b1
7w0
49w1
47w1
52w0
3w0
10b0
53b0
19b1
11w0
24w0
8b0
45w0
1w0
16b0
55w0
41b½
22b0
22w1
67b1
44w1
10w0
63w1
26b1
53w0
30b1
73b1
4b1
17w1
75b1
45b½
35b1
55b1
59b1
11b0
74w1
37b0
24b1
52b1
1b0
54b1
20w0
40b0
6w0
62w1
46b1
31b0
8w0
29w1
41w1
71w1
65b1
14w0
61w1
19w1
49b1
57b½
25w1
32b0
69w0
51w1
3b0
13w½
28w0
58w0
64w1
38w0
70b1
43b0
21w0
7b1
23w0
15w0
68w1
39w½
47b1
16w0
66b1
36b0
27b0
5b0
48b0
34w0
60w0
2w0
56b0
42b1
50w0
33b0
76b1
9w0
18b0
12w0
72w0
20b1
31w1
53b1
23b0
60b1
46w1
12b1
36w1
33w1
45w1
16b1
7w0
32w1
28b1
40w1
11w0
18w1
17b0
42w1
1w0
27w0
56w1
4w1
72b1
59w1
39b1
21b1
14w0
75w1
61b1
2b0
13b0
9b0
43w1
38b1
8b0
44b1
35w0
26w0
15b0
57w1
19b0
34b0
37w0
10b0
6b0
63b1
62b0
76b1
55w0
65w1
58b1
3w0
71b1
50b1
22b0
41b0
52w0
25b0
5w0
30w0
48w1
47w0
66w1
51b0
64b0
69b½
70w1
67w½
68b0
54w0
24w0
74b0
73w1
29b0
49w0
15w1
3b1
2w0
51w1
53w1
22b1
62w1
11b½
30b1
27b1
8w½
67b1
14b½
13w½
1b0
37b1
55b0
72w1
33b1
31b1
40b1
6w0
35b½
28w0
36b1
29w1
10w0
24b1
26b0
9w0
20w0
69w1
19w0
52b0
23w½
25w0
16w0
54b½
75b1
21w0
45b0
65b1
58w1
56b1
41w1
68w1
64w1
60w1
50w1
49b0
4b0
34w1
5b0
38w½
17w1
44w0
74w1
43b0
61w1
48b0
59b0
7b0
66b1
47b0
42w0
63w0
12w0
46b0
32b0
76w1
73b0
18b0
71w1
57b0
39w0
70b0
10b0
11w1
28b1
59b1
25b1
15w1
16b0
14w0
52w0
1w1
2b0
32w1
55w1
8b1
6b0
7w1
26w1
40w1
48w1
27w1
35w0
34b1
45w1
30w0
5w0
17b0
20b0
3w0
38w1
24b1
44b1
12b0
61b0
22w0
21b1
46b1
49w½
29b0
67w1
18b0
54w0
64w1
62b1
31w0
23b0
36w0
53b½
19b0
37b½
58b1
60b0
9b1
47w½
41b1
13b0
74b1
69b1
50w0
4w0
51w1
33w1
43w0
70w1
42b0
71b1
76b1
39b0
75w1
57w0
63b0
65w0
73w1
72b0
56w0
68b0
66w0
16w0
10b½
20w½
25w1
13w1
14b1
19w1
52b0
36b1
2w½
23w1
35b½
5b0
6w0
21w1
1b1
30b0
43b1
7b0
3b½
15b0
27b1
11b0
56b1
4b0
54b½
22w0
55b½
57b1
17w1
49w1
53w½
51b1
62w1
12w½
9w0
45b0
69w1
47b0
63w½
67b0
44w0
18w0
42b1
37w1
48b1
39w1
46w0
31b0
59w0
33w0
8w1
32b½
26w½
28w½
24w0
29w0
65b0
50b1
68b1
72w0
34b0
40b½
74w1
58w1
75w1
41w1
60w0
38b0
73w½
76w0
61b1
70b½
64b0
66b0
71b1
4b0
5w0
11b0
1w1
2b1
52w1
22b1
45w1
31w1
16b1
3w1
15w0
30w1
20b1
12b1
10w0
59w1
35w0
46w1
14w0
36w½
7w0
27w1
54w½
38w0
72w1
23b0
47w½
55w1
13b0
9b0
44b0
68w1
53b½
18b1
21b½
65w0
25b1
40w1
39b0
70w1
48b0
60b0
32w1
8b0
19b0
28b½
42w1
57w0
64w1
74b1
6b0
34w½
24b½
29b0
66b1
49b1
76w1
17b0
43w1
62b1
61w0
67w½
50b0
37b1
56w0
63b½
33b0
73b1
41b0
75b1
26b0
69w0
51w0
71w0
58b0
44w1
6w0
23w1
7b½
10w1
2b1
4w½
29b1
35b½
5b0
14b1
47b½
52b1
11w0
16w1
15b0
20w1
30b1
26b½
17b0
45b1
31b1
3b0
55b1
56b½
19w½
63w1
60b1
8w0
18w0
22w0
65b1
50w1
54b0
9w½
39w1
40b1
53w1
36b0
37w0
49b0
58w½
57b1
1b0
21w0
61w1
12w½
59b0
41w1
33b0
66w1
13w0
38b0
34w1
24w0
25w½
43w0
42b½
48w1
28w0
46b0
69b1
27b0
68w0
32w0
51b0
72b½
64b1
62w0
71w1
70b0
67w½
76b1
75b1
74w0
73w0
28b1
7b½
4b1
3w0
6b0
5w1
2w½
35w1
14w1
11w1
10b0
38w1
15w1
9b0
13b0
17w0
16b1
29w0
47w1
26w1
54w1
52w½
36w1
59w1
55w1
20b0
60w1
1w0
18b1
32b1
53b0
30w0
44b1
49w½
8b0
23b0
57w1
12b0
72w1
68b1
69w1
73b1
46w1
33w0
67b1
43b0
19b0
51w1
34b½
62b1
48b0
22b½
31w1
21b0
25b0
63b0
37b0
70w1
24b0
27b0
65w1
50w0
56w1
71b1
61b0
74b1
45w0
40w0
41b0
58b0
64w0
39b0
42w0
66w0
76b1
75w0
17w1
52b1
13w1
22b1
8w1
10b0
15b1
5b0
11b0
6w1
9w1
24w1
3b0
29w½
7w0
23w0
1b0
33b1
35b1
21b0
20w1
4w0
16b1
12b0
45b1
53w1
30b1
43b0
14b½
27w0
60w1
61w1
18w0
46b0
19w0
37w0
36b1
39w1
38b0
56w0
72b1
55b1
28w1
50b1
25w0
34w1
54b0
49b0
48w1
44w0
68w1
2w0
26b0
47w1
42w0
40b1
58w1
57b0
63w1
31b0
32b0
64b0
59b0
62w1
67w1
70w1
65b0
51b0
76w½
66b0
74w1
41w0
75b1
71b0
73w0
69b½
13b1
9w½
10w1
21w1
7b0
11w0
5w1
19w½
2b½
3b0
6b1
23b1
1w0
18b0
27b0
46b1
43w1
14w1
8b½
38w1
4b0
25b1
12w0
52w1
22w0
28b0
15w1
26w1
35w1
31b1
30w0
39b0
49w1
66w1
29b0
42b0
54w1
20b0
32w1
73b1
56b1
36w1
17b0
59w1
47b½
16w0
45w½
65w1
33b0
60b0
63b1
24b0
57w1
37b0
67b1
41w0
53b0
72w1
44b0
50w1
64w0
71w0
51w0
61b1
48b0
34b0
55w0
69w½
68b½
75w½
62b1
58b0
40w0
76w1
70b½
74b0
3w1
12b1
1b0
6b1
11b1
4w0
10b1
17b1
29w1
7w0
5w0
2w0
19b1
44w1
28w1
30b1
8w0
27w1
13w0
37w1
24w1
23w1
22b0
21b0
35b1
52b1
18b0
15b0
9b0
16w0
64b1
60w1
43b1
59b1
25w0
58w1
20b0
42w0
54b1
57w1
53w1
38b1
33w0
14b0
48w0
47b1
46w0
45b1
51b0
69w1
49w1
26w0
41b0
39w0
56w0
55b1
40b0
36b0
34w0
32b0
66b1
76b1
65b0
31w0
63w1
61w0
75b1
73b1
50b0
74w1
72b1
71w0
68w0
70b0
67w0
62w0
7b1
18w1
5b1
11w1
3w0
13b1
1w0
10w1
20w1
8b0
4b0
22b1
6w0
39b1
29b1
21w1
33b1
2b0
27b1
9b0
16b0
12w0
41w1
42b1
43w1
37w1
19w0
51w1
15w0
48b1
52w1
46b1
17w0
44w1
54b1
56b1
26b0
65w1
14w0
53b1
23b0
24w0
25b0
34b0
60b1
32w0
59b1
30w0
64w1
61b1
28b0
31b0
40w0
35w0
68b1
36w0
70w1
67b1
47w0
45w0
50w0
73w1
76w1
49b0
38b0
71b1
58w0
55w0
74w1
57b0
66w0
75w0
62b0
69b0
72b1
63b0
10
9.5
9.5
9.5
9
9
9
9
9
8.5
8.5
8.5
8
8
8
8
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
3.5
3.5
3
3
1.5

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI - TEAM RESULT:

Nam - Men: 1. TP.Hồ Chí Minh; 2. Đồng Tháp; 3. Quân Đội
Nữ - Women: 1. TP.Hồ Chí Minh; 2. Thừa Thiên - Huế; 3. Ninh Bình