GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2007
NATIONAL MASTERS XIANGQI TOURNAMENT 2007
16 - 22/12/2007, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

brvt2007b

NAM - MEN

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts BH
1 Nguyen Thanh Bao BRV 21w1 20b1 12w½ 11b½ 5w1 2b½ 6w1 3w½ 7b1 7 35½
2 Trenh A Sang HCM 4w1 17b1 11w0 12b1 19w1 1w½ 3b½ 5b1 8w1 7 34½
3 Nguyen Vu Quan HNO 10b½ 6w1 22b½ 20w1 11b½ 13w1 2w½ 1b½ 5w½ 6 31½
4 Nguyen Tran Do Ninh HCM 2b0 24w1 7b½ 17b½ 16w½ 22b1 9w½ 10w1 13b1 6 25½
5 Truong A Minh HCM 14b½ 7w½ 10b1 22w1 1b0 19w1 11b1 2w0 3b½ 29
6 Nguyen Van Xuan BDU 9w1 3b0 17w½ 8b1 12w1 11w½ 1b0 7w0 19b1 5 26½
7 Diep Khai Nguyen HCM 18w½ 5b½ 4w½ 16b½ 14w1 9b0 12w1 6b1 1w0 5 25
8 Lai Ly Huynh CMA 22b0 14w½ 15b1 6w0 10b½ 16w1 19b1 11w1 2b0 5 22½
9 Mai Thanh Minh HCM 6b0 19w0 24b1 10w½ 23b1 7w1 4b½ 13w½ 11b½ 5 22
10 Tran Quang Nhat BDI 3w½ 18b½ 5w0 9b½ 8w½ 21b1 17w1 4b0 16w1 5 22
11 Dao Cao Khoa BRV 19b1 22w½ 2b1 1w½ 3w½ 6b½ 5w0 8b0 9w½ 28
12 To Thien Tuong BDU 15b1 13w1 1b½ 2w0 6b0 20w1 7b0 14b0 21w1 25½
13 Uong Duong Bac BRV 23w1 12b0 18w1 19b0 17w1 3b0 14w1 9b½ 4w0 25
14 Hoang Trong Thang BRV 5w½ 8b½ 20w0 18b1 7b0 23w1 13b0 12w1 15b½ 21
15 Tran Chanh Tam HCM 12w0 23b½ 8w0 21b½ 18w1 17b½ 22w1 16b½ 14w½ 18½
16 Nguyen Anh Hoang BDU 20b0 21b½ 23w1 7w½ 4b½ 8b0 24w1 15w½ 10b0 4 20½
17 Nguyen Anh Quan BCA 24b1 2w0 6b½ 4w½ 13b0 15w½ 10b0 21b1 18w½ 4 20
18 Mong Nhi BDI 7b½ 10w½ 13b0 14w0 15b0 24w1 23b1 19w½ 17b½ 4 17
19 Vo Van Dung BDI 11w0 9b1 21w1 13w1 2b0 5b0 8w0 18b½ 6w0 22
20 Phan Tri Chau HCM 16w1 1w0 14b1 3b0 22w½ 12b0 21w0 24b0 23w1 19½
21 Dao Quoc Hung HCM 1b0 16w½ 19b0 15w½ 24b1 10w0 20b1 17w0 12b0 3 15
22 Tran Dinh Thuy BRV 8w1 11b½ 3w½ 5b0 20b½ 4w0 15b0 23w0 24b0 19
23 Duong Nghiep Luong BRV 13b0 15w½ 16b0 24w1 9w0 14b0 18w0 22b1 20b0 12
24 Tran Nguyen The Toan HCM 17w0 4b0 9w0 23b0 21w0 18b0 16b0 20w1 22w1 2 3

NỮ - WOMEN

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts BH
1 Ngo Lan Huong HCM 3w½ 2b1 8w1 4b1 6w½ 5b1 7w½ 22½
2 Hoang Hai Binh HCM 10b1 1w0 6w0 8b1 9w1 3w½ --1 16
3 Nguyen Phi Liem BCA 1b½ 11w1 9w1 6b½ 4w½ 2b½ 5w0 4 19
4 Dam Thi Thuy Dung HCM 11b½ 7w1 5b1 1w0 3b½ 6w1 8b0 4 18
5 Ho Thi Thanh Hong BDI --1 9b½ 4w0 10b½ 7w1 1w0 3b1 4 16
6 Nguyen Thi Hong Hanh BCA 9w0 --1 2b1 3w½ 1b½ 4b0 11w1 4 15½
7 Ha Mai Hoa BCA 8w½ 4b0 11w1 9b1 5b0 10w1 1b½ 4 15
8 Chau Thi Ngoc Giao BDI 7b½ 10w1 1b0 2w0 --1 11b½ 4w1 4 14½
9 Tran Tue Doanh HCM 6b1 5w½ 3b0 7w0 2b0 --1 10b½ 3 12½
10 Le Thi Huong HCM 2w0 8b0 --1 5w½ 11b1 7b0 9w½ 3 10½
11 Nguyen Tuyet Nhung HCM 4w½ 3b0 7b0 --1 10w0 8w½ 6b0 2