GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2004
NATIONAL MASTERS CHESS TOURNAMENT 2004

tram02Giải được tổ chức tại TP.Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh từ 25/11 đến 5/12.

Taken place in Ha Long city, Quang Ninh from Nov. 25 to Dec. 5.

NAM - MEN

H Tên -Name ĐV-Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TC
1 Trần Ngọc Thach Quân Đội   ½ 1 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 7
2 Dương Thế Anh Đồng Tháp ½   ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 6.5
3 Bùi Vinh Hà Nội 0 ½   1 0 1 1 ½ 1 1 6
4 Nguyễn Văn Huy Bắc Ninh 0 ½ 0   1 1 ½ 1 1 1 6
5 Nguyễn Hoài Nam Quân Đội ½ 0 1 0   0 ½ 1 1 1 5
6 Tô Ngọc Minh Quảng Ninh 0 ½ 0 0 1   1 0 1 1 4.5
7 Nguyễn Hoàng Nam Hải Dương 0 ½ 0 ½ ½ 0   0 1 1 3.5
8 Trần Mạnh Tiến Hải Phòng 0 0 ½ 0 0 1 1   0 1 3.5
9 Tống Thái Hùng TP.HCM ½ 0 0 0 0 0 0 1   1 2.5
10 Vũ Minh Hoàng Quảng Ninh ½ 0 0 0 0 0 0 0 0   0.5

NỮ- WOMEN

H

Tên -Name ĐV-Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TC
1 Hoàng Thị Bảo Trâm TT-Huế   ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 6
2 Nguyễn Thị Thanh An TP.HCM ½   ½ 0 1 ½ 1 1 1 5.5
3 Trần Thị Kim Loan Hải Phòng ½ ½   1 1 ½ 0 1 ½ 5
4 Lê Thị Phương Liên Cần Thơ ½ 1 0   0 ½ 1 1 1 5
5 Lương Huyền Ngọc Quảng Ninh ½ 0 0 1   ½ 1 ½ 0 3.5
6 Phạm Thị Ngọc Thanh Quảng Ninh 0 ½ ½ ½ ½   0 ½ 1 3.5
7 Đỗ Thị Diễm Thúy TP.HCM 0 0 1 0 0 1   0 1 3
8 Ngô Thị Kim Tuyến Quảng Ninh 0 0 0 0 ½ ½ 1   1 3
9 Lê Thị Hà Hải Phòng 0 0 ½ 0 1 0 0 0   1.5