GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2003
NATIONAL MASTERS CHESS TOURNAMENT 2003

Giải được tổ chức tại Kiên Giang từ 5/11 đến 15/12.

Taken place in Kien Giang from Nov 5th to Dec 15th

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC - FINAL RESULT

NAM - MEN

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB.
1 Dao Thien Hai DTH * ½ ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 8 34,75
2 Nguyen Anh Dung QNI ½ * 1 0 ½ 1 1 1 ½ 1 1 33,50
3 Tu Hoang Thong HCM ½ 0 * ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 7 28,50
4 To Quoc Khanh QDO 0 1 ½ * ½ 0 0 1 1 1 1 6 25,00
5 Bao Quang DAN 1 ½ 0 ½ * ½ ½ ½ 0 ½ 1 5 25,00
6 Dinh Duc Trong BRV 0 0 ½ 1 ½ * ½ 1 ½ ½ ½ 5 22,00
7 Nguyen Huynh Minh Huy DTH 0 0 ½ 1 ½ ½ * 0 1 1 ½ 5 21,50
8 Vo Thanh Ninh KGI 0 0 0 0 ½ 0 1 * 0 1 1 12,50
9 Pham Duc Thang KGI 0 ½ 0 0 1 ½ 0 1 * 0 0 3 14,75
10 Nguyen Van Huy BNI 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 1 * 1 3 10,00
11 Duong The Anh DTH 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 1 0 * 2 8,00

NỮ - WOMEN

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB.
1 Le Kieu Thien Kim HCM * ½ ½ 1 1 1 ½ ½ 5 16,25
2 Nguyen Thi Thanh An HCM ½ * 1 1 ½ 0 1 ½ 15,25
3 Nguyen Thi Ngan Binh TTH ½ 0 * ½ 0 1 1 ½ 11,50
4 Le Thi Phuong Lien CTH 0 0 ½ * ½ ½ 1 1 10,25
5 Hoang Thi Út BNI 0 ½ 1 ½ * 1 0 0 3 10,50
6 Luong Minh Hue NBI 0 1 0 ½ 0 * ½ 1 3 10,25
7 Huynh Mai Phuong Dung HCM ½ 0 0 0 1 ½ * 1 3 9,50
8 Chau Thi Ngoc Giao BDI ½ ½ ½ 0 1 0 0 * 9,50