GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ VÂY QUỐC GIA LẦN IV
4th NATIONAL GO CHESS CHAMPIONSHIP 2004

Tài trợ chính - Main sponsor:

CÔNG TY ĐIỆN TỬ TIẾN ĐẠT
TIEN DAT ELECTRONICS CO. LTD.

Giải được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, từ 21 đến 25/5.

The championship was held at District 3 Culture Centre from May 21-25, Ho Chi Minh city.

Kết quả nam - Men final result

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Lê Mai Duy
Hoàng Nam Thắng
Trần Trung Tín
Trần Anh Tuấn
Hasegawa
Vũ Thiện Bảo
Ngô Quốc Huy
Trần Chí Thành
Bảo Quang
Nguyễn Như Văn
Nguyễn Ngọc Bách
Trịnh Quốc Trọng Nghĩa
Phạm Minh Quang
Vũ Thanh Tú
Bùi Lê Khánh Lâm
Trương Anh Toàn
Tsutsui
Trần Đăng Nguyên
Bùi Minh Luận
Đỗ Văn Long
Trần Thiện Phước
Kon Hiểu Phan
TP.HCM
Đà Nẵng
TP.HCM
Tiến Đạt
Nhật Bản
Hà Nội
Tiến Đạt
TP.HCM
Đà Nẵng
Hà Nội
Hà Nội
Tiến Đạt
Hà Nội
Kiên Giang
Tiến Đạt
Bình Định
Nhật Bản
Khánh Hòa
TP.HCM
TP.HCM
Khánh Hòa
Bình Định
11b1
22w1
15w1
6w1
12w1
4b0
19b1
9b1
8w0
14b1
1w0
5b0
21b1
10w0
3b0
18w0
20b1
16b1
7w0
17w0
13w0
2b0
18w1
10b1
13b1
8b0
7b0
16w1
5w1
4w1
12b1
2w0
22b1
9w0
3w0
19b1
20w1
6b0
21w1
1b0
14w0
15b0
17b0
11w0
2b0
1w1
8w1
15w1
6w1
5b0
17b1
3b0
18b1
11b0
10w1
16b1
14b1
13w0
4b0
12w0
7w0
9w0
20b1
19w0
22w1
21b0
17w1
8b1
7b1
9b1
18b1
21w1
3w0
2w0
4w0
16w1
13b0
19w1
11w1
15b1
14w0
10b0
1b0
5w0
12b0
22b1
6b0
20w0
5b1
3b1
2w0
7w1
1w0
14b1
4b0
11b1
21b1
17b1
8w0
13w1
12b0
6w0
19b1
22w1
10w0
20b1
15w0
18w0
9w0
16b0
3w1
4w0
1b0
2b1
8b1
13w1
9b0
5w0
7w1
12w1
15b1
10b0
6b0
18b1
11w0
17w1
16b0
14w0
22b1
21w1
20b0
19w0
4b1
6w0
10w1
1w0
9w1
2b1
14w1
13b1
5b0
3b0
20w1
18w1
8w0
7b0
21b1
19b1
22w0
12b0
16w0
11b0
15w0
17b1
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1

Kết quả nữ - Women final result

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nguyễn Thị Hồng Anh
Cù Thị Sáng
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Ngô Thị Thanh Thủy
Võ Thị Như Hoa
Nguyễn Minh Phương
Huỳnh Mỹ Phụng
Lê Ngọc Quỳnh
Trương Vân Hà
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Diễm Hồng
Bùi Minh Trang
Trương Ngọc Quỳnh Hương
Kiên Giang
Hà Nội
Đà Nẵng
TP.HCM
TP.HCM
Tiến Đạt
Tiến Đạt
Hà Nội
Khánh Hòa
Khánh Hòa
TP.HCM
Bình Định
Đà Nẵng
13w1
9b1
6w0
7b1
8b1
3b1
4w0
5w0
2w0
11w1
10b0
r1
1b0
6b1
3w1
2b0
10w1
12w1
1w0
11b1
r1
13b1
4b0
7w0
5b0
9w0
5w1
4w0
11w1
2b1
1b0
12b1
10w1
9b0
8w1
7b0
3b0
6w0
r1
4b1
5b1
10b1
1w0
2w0
9w1
13b1
12w1
6b0
3w0
r1
8b0
7w0
7w1
6w1
4w1
3b0
9b1
2b0
1b0
11b1
5w0
r1
8w0
13w1
12b0
2w1
1b0
7b1
8w0
6w1
5b0
3w0
4b1
r1
12w1
13b1
10b0
11w0
8b1
10w1
5w1
9w1
3b0
13w1
r1
1w0
4b0
2b0
12w1
11b0
6b0
7
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
1

Kết quả trẻ nữ - Girls U16 final result

STT Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5 6 Điểm
1 Nguyễn Quỳnh Trang Hà Nội   0 1 1 1 1 5
2 Bùi Thị Yến Nhi Bến Tre 0   1 1 1 1 4
3 Lương Hoàng Lê Uyên Tiến Đạt 0 0   1 1 1 3
4 Vũ Như Nguyệt Khánh Hòa 0 0 0   1 1 2
5 Trần Nguyễn Phương Anh TP.HCM 0 0 0 0   1 1
6 Nguyễn Giao Linh Bình Định 0 0 0 0 0   0

Kết quả trẻ nam - Boys U16 final result

STT Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5 6 Điểm
1 Nguyễn Võ Dương Bến Tre   1 1 1 1 1 5
2 Trần Nhật Anh Hà Nội 0   1 1 1 1 4
3 Nguyễn Xuân Quang Vũ Tiến Đạt 0 0   1 1 1 3
4 Phạm Trung Hiếu Khánh Hòa 0 0 0   1 1 2
5 Nguyễn Trần Tuấn Phát TP.HCM 0 0 0 0   1 1
6 Huỳnh Quốc Nam Bình Định 0 0 0 0 0   0

ĐỒNG ĐỘI NAM - MEN TEAM:
ĐỒNG ĐỘI NỮ - WOMEN TEAM:

1.TP.HCM, 2. Đà Nẵng, 3. ĐT.Tiến Đạt
1. TP.HCM, 2. Hà Nội, 3. ĐT.Tiến Đạt