Giải vô địch Cờ Vua nhanh và chớp nhoáng toàn quốc lần thứ 14 - 2009

Giải được tổ chức tại khách sạn Đệ Nhất, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 29/4-/4/5/2009.

rapid14

Xem dữ liệu bốc thăm trên https://chess-results.com tại đây

KẾT QUẢ CỜ NHANH - RAPID CHESS FINAL RANKING

CÁ NHÂN NAM - MEN INDIVIDUAL

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts Fide
1 Le Quang Liem HCM 63w1 15b1 18w1 12b1 7w1 3b1 2w½ 6b½ 4w1 5w½ 8b½ 9 60
2 Nguyen Ngoc Truong Son KGI 48b1 6w0 59b1 31w1 24b1 12w1 1b½ 27w1 3b½ 10w1 11b1 9 52
3 Hoang Canh Huan DAN 53b1 60w1 6b1 24w1 10b½ 1w0 11b1 12w1 2w½ 8b½ 7w½ 8 53½
4 Bui Vinh HNO 59b1 28w1 24b0 25w½ 22b1 16w½ 31b1 15w1 1b0 20w1 6b1 8 47
  Nguyen Van Huy HNO 39b0 82w1 48b1 60w1 54b1 10w1 27b0 8w½ 9w1 1b½ 13w1 8 47
6 Nguyen Van Hai QDO 83w1 2b1 3w0 37b1 19w1 7b1 9w1 1w½ 10b½ 13b½ 4w0 51½
7 Tu Hoang Thong HCM 44b1 31w1 54b1 11w1 1b0 6w0 15b½ 22w1 20b½ 9w1 3b½ 48½
8 Nguyen Anh Dung QNI 32w1 45b1 20w½ 16b½ 21w1 9b½ 13w½ 5b½ 23w1 3w½ 1w½ 48½
9 Tran Thanh Tu DTH 51b1 73w1 10b½ 17w1 14b1 8w½ 6b0 28w1 5b0 7b0 30w1 7 48½
10 Nguyen Thanh Son HCM 26w1 25b1 9w½ 20b1 3w½ 5b0 21w1 14b1 6w½ 2b0 19w½ 7 48
11 Nguyen Thien Viet DAN 79w1 29b1 37w1 7b0 16w½ 36b1 3w0 13b½ 32w1 14b1 2w0 7 46½
12 Vo Thanh Ninh KGI 33w1 61b1 55w1 1w0 28b1 2b0 30w1 3b0 16w½ 40b1 17w½ 7 46
13 Tran Anh Tri DAN 34b1 37w0 44b½ 49w1 56b1 35w1 8b½ 11w½ 27b1 6w½ 5b0 7 45
14 Dao Thien Hai QDO 47w1 21b0 40w1 30b1 9w0 60b1 16b1 10w0 28b1 11w0 29b1 7 43
15 Pham Xuan Dat QDO 52w1 1w0 65b1 61b½ 38w1 17b1 7w½ 4b0 18w½ 27w½ 28b1 7 43
16 Nguyen Thai Binh CTH 67b1 39w½ 43b1 8w½ 11b½ 4b½ 14w0 42w1 12b½ 33w½ 27b1 7 43
17 Tu Hoang Thai HCM 62w1 41b1 21w½ 9b0 25b1 15w0 29b½ 30w½ 22b1 26w1 12b½ 7 42½
18 Bao Quang DAN 68b1 42w1 1b0 22w0 47b1 57w1 28b0 46w1 15b½ 29w½ 33b1 7 41½
19 Nguyen Duc Hoa CTH 65b1 22w½ 39b½ 34w1 6b0 29w0 47b½ 44w1 21w1 23b1 10b½ 7 40½
20 To Quoc Khanh QDO 82w1 40b1 8b½ 10w0 44b1 27w0 61w1 36b1 7w½ 4b0 21w½ 43½
21 Ton That Nhu Tung HCM 35b1 14w1 17b½ 27w½ 8b0 43w1 10b0 57w1 19b0 48w1 20b½ 42
22 Nguyen Hoai Nam HNO 46w1 19b½ 30w½ 18b1 4w0 54w½ 35b1 7b0 17w0 45b1 51w1 39½
23 Le Quang Long HCM 73b0 51w1 53b1 39w½ 35b0 56w1 26b1 29w1 8b0 19w0 34b1 39
24 Nguyen Hoang Nam QDO 70w1 38b1 4w1 3b0 2w0 30b0 32w0 43w1 39b½ 55b1 40w1 38½
25 Bao Khoa LDO 71w1 10w0 73b1 4b½ 17w0 26b0 70w1 32b0 62w1 43w1 35b1 35
  Phan Anh Son QDO 10b0 64w1 28b0 50w½ 72b1 25w1 23w0 55b1 36w1 17b0 37b1 35
27 Pham Chuong HCM 57w1 55b0 32w1 21b½ 61w1 20b1 5w1 2b0 13w0 15b½ 16w0 6 43
28 Tran Quoc Dung DTH 76w1 4b0 26w1 29b1 12w0 37b1 18w1 9b0 14w0 32b1 15w0 6 41
29 Dong Bao Nghia BGI 77b1 11w0 80b1 28w0 78w1 19b1 17w½ 23b0 45w1 18b½ 14w0 6 39½
30 Vo Dai Hoai Duc HCM 43b½ 56w1 22b½ 14w0 62b1 24w1 12b0 17b½ 38w½ 35w1 9b0 6 38½
31 Nguyen Van Thanh DAN 74w1 7b0 62w1 2b0 32w1 46b1 4w0 38b½ 35w0 44b½ 56w1 6 37
32 Nguyen Ha Phuong BGI 8b0 66w1 27b0 75w1 31b0 77w1 24b1 25w1 11b0 28w0 54b1 6 34
33 Nguyen Minh Tuan HCM 12b0 77w0 74b1 48w1 60b0 50w1 55w½ 61b1 41w1 16b½ 18w0 6 33½
34 Nguyen Van Toan Thanh QDO 13w0 46b1 45w1 19b0 37w0 41b0 71w1 77b1 60w1 38b1 23w0 6 33
35 Vo Minh Hoang CTH 21w0 47b1 41w1 36b½ 23w1 13b0 22w0 56w1 31b1 30b0 25w0 37
36 Hoang Van Ngoc BGI 49b0 78w1 68b1 35w½ 39b1 11w0 58b1 20w0 26b0 47w½ 48b½ 36½
  Phan Trong Binh BRV 84w1 13b1 11b0 6w0 34b1 28w0 43b½ 39w½ 57b1 51b½ 26w0 36½
38 Tran Tuan Minh HNO 80b1 24w0 50b1 42w½ 15b0 65w1 54b½ 31w½ 30b½ 34w0 53b½ 36½
39 Nguyen Thanh Phuc HCM 5w1 16b½ 19w½ 23b½ 36w0 61b0 66w1 37b½ 24w½ 41b½ 46w½ 34½
40 Duong Thuong Cong DTH 81b1 20w0 14b0 73w1 43b0 66w½ 65b1 58w1 54b1 12w0 24b0 34
41 Nguyen Manh Truong BRV 64b1 17w0 35b0 68w1 57b0 34w1 62b1 54w½ 33b0 39w½ 47b½ 33½
42 Nguyen Hung Cuong HNO 69w1 18b0 49w½ 38b½ 46w0 78b1 64w1 16b0 51w0 71b1 44w½ 33
  Phung Nguyen Tuong Minh BRV 30w½ 58b1 16w0 45b½ 40w1 21b0 37w½ 24b0 61w1 25b0 60b1 33
44 Nguyen Tran Quang Minh QDO 7w0 74b1 13w½ 58b1 20w0 55b½ 45w½ 19b0 50w1 31w½ 42b½ 32½
45 Nguyen Thanh Nghia HCM 66b1 8w0 34b0 43w½ 49b½ 68w1 44b½ 47w1 29b0 22w0 57b1 32
46 Nguyen Hai Quan QNI 22b0 34w0 51b1 53w1 42b1 31w0 63w1 18b0 48b0 59w1 39b½ 31½
47 Le Huu Thai LDO 14b0 35w0 66b1 64w1 18w0 49b1 19w½ 45b0 72w1 36b½ 41w½ 30
48 Le Trong De Toan THO 2w0 83b1 5w0 33b0 74w1 58b0 73w1 64b1 46w1 21b0 36w½ 29½
49 Do Hoang Lan HNO 36w1 54w0 42b½ 13b0 45w½ 47w0 59b½ 70b1 55w0 61b1 74w1 28½
50 Nguyen Vu Son QDO 61w0 57b1 38w0 26b½ 63w½ 33b0 79b1 62w½ 44b0 68w1 67b1 27½
51 Le Trong Bac THO 9w0 23b0 46w0 84b1 69w0 75b1 80w1 63b1 42b1 37w½ 22b0 27
52 Nguyen Huynh Tuan Hai DTH 15b0 63b½ 58w0 72b0 67w1 53w1 56b0 59w½ 81b1 60w½ 66b1 25
53 Phan Trong Viet BRV 3w0 71b1 23w0 46b0 64w0 52b0 75w1 74b1 69w1 63b1 38w½ 24½
54 Pham Duc Thang KGI 78w1 49b1 7w0 55b1 5w0 22b½ 38w½ 41b½ 40w0 56b½ 32w0 5 37½
55 Dang Duy Linh DAN 75b1 27w1 12b0 54w0 65b½ 44w½ 33b½ 26w0 49b1 24w0 58b½ 5 33½
56 Nguyen Sy Hung BRV 58w½ 30b0 70w1 63b1 13w0 23b0 52w1 35b0 66w1 54w½ 31b0 5 31½
57 Nguyen Xuan Vinh HCM 27b0 50w0 76b1 80w1 41w1 18b0 60w1 21b0 37w0 64b1 45w0 5 31
58 Nguyen Duy Trung KGI 56b½ 43w0 52b1 44w0 70b1 48w1 36w0 40b0 63w0 62b1 55w½ 5 30
59 Le Thanh Tai HCM 4w0 76b1 2w0 78b0 71w1 64b0 49w½ 52b½ 77w1 46b0 69w1 5 25½
60 Dang Vu Dung HNO 72w1 3b0 69w1 5b0 33w1 14w0 57b0 68w1 34b0 52b½ 43w0 32
61 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 50b1 12w0 77b1 15w½ 27b0 39w1 20b0 33w0 43b0 49w0 71w1 31
62 Phan Dinh Nhat Khanh LDO 17b0 75w1 31b0 77w1 30w0 69b1 41w0 50b½ 25b0 58w0 78b1 27
63 Lu Chan Hung KGI 1b0 52w½ 81b1 56w0 50b½ 73w1 46b0 51w0 58b1 53w0 64b½ 27
64 Le Tran Minh Nhat CTH 41w0 26b0 79w1 47b0 53b1 59w1 42b0 48w0 65b1 57w0 63w½ 25½
65 Che Quoc Huu HCM 19w0 72b1 15w0 71b1 55w½ 38b0 40w0 66b0 64w0 80b1 79w1 24½
66 Dang Vu Khoa HNO 45w0 32b0 47w0 79b1 81w1 40b½ 39b0 65w1 56b0 72b1 52w0 24
67 Le Dinh Nguyen Anh BRV 16w0 69b0 71w0 76w½ 52b0 81b1 74w0 83b1 80w1 70b1 50w0 19
68 Truong Tan Thanh HCM 18w0 84b1 36w0 41b0 75w1 45b0 69w1 60b0 71w0 50b0 81w1 4 23
  Tran Minh Thang HNO 42b0 67w1 60b0 70w0 51b1 62w0 68b0 82w1 53b0 76w1 59b0 4 23
70 Ngo Quang Nhat HCM 24b0 81w½ 56b0 69b1 58w0 72w1 25b0 49w0 82b1 67w0 75b½ 4 22½
71 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 25b0 53w0 67b1 65w0 59b0 82w1 34b0 78w1 68b1 42w0 61b0 4 22
72 Nguyen Cong Phu BRV 60b0 65w0 82b½ 52w1 26w0 70b0 76w1 79b1 47b0 66w0 77b½ 4 22
73 Nguyen Hai Dao HCM 23w1 9b0 25w0 40b0 80w1 63b0 48b0 81w0 78b½ 84w½ 83w1 4 21½
74 Nguyen Tuan Minh HCM 31b0 44w0 33w0 83b1 48b0 79w0 67b1 53w0 84b1 77w1 49b0 4 18
75 Nguyen Dang Hong Phuc BDU 55w0 62b0 83w1 32b0 68b0 51w0 53b0 84b1 79w½ 81b1 70w½ 4 17
76 Nguyen Tuan Kiet HCM 28b0 59w0 57w0 67b½ 79w0 84w1 72b0 80b½ 83w1 69b0 82b1 4 16
77 Chuc Dinh Tan BGI 29w0 33b1 61w0 62b0 82w1 32b0 78w1 34w0 59b0 74b0 72w½ 22½
78 Truong Thanh Danh HCM 54b0 36b0 84w1 59w1 29b0 42w0 77b0 71b0 73w½ 83b1 62w0 20½
79 Le Quang Tra HCM 11b0 80w0 64b0 66w0 76b1 74b1 50w0 72w0 75b½ 82w1 65b0 16½
80 Doan Nguyen Trung Tin LDO 38w0 79b1 29w0 57b0 73b0 83w1 51b0 76w½ 67b0 65w0 84b½ 3 18½
81 Vuong The Hung Vi HCM 40w0 70b½ 63w0 82b½ 66b0 67w0 83b1 73b1 52w0 75w0 68b0 3 18
82 Tran Mai Truong An BRV 20b0 5b0 72w½ 81w½ 77b0 71b0 84w1 69b0 70w0 79b0 76w0 2 13½
83 Bui Duc Huy BRV 6b0 48w0 75b0 74w0 84b1 80b0 81w0 67w0 76b0 78w0 73b0 1 7
84 Nguyen Cong Tai HCM 37b0 68w0 78b0 51w0 83w0 76b0 82b0 75w0 74w0 73b½ 80w½ 1

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI (TEAM RANKING): 1.TP. Hồ Chí Minh (35); 2.Đà Nẵng (45); 3.Quân đội (55); 4.Hà Nội (69); 5.Kiên Giang (126); 6.Cần Thơ (134); 7.Đồng Tháp (143); 8.Bà Rịa - Vũng Tàu (173); 9.Bắc Giang (174); 10.Lâm Đồng (196).


CÁ NHÂN NỮ - WOMEN INDIVIDUAL

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts Fide
1 Hoang Thi Bao Tram TTH 83w1 72b1 10w1 46b1 7w1 6b0 15w1 2b1 4w1 3b½ 5w½ 9 58½
2 Le Thi Phuong Lien QNI 79w1 39b½ 38w1 27b1 9w1 4b½ 6w1 1w0 15b1 8w1 3w½ 53½
3 Pham Le Thao Nguyen CTH 75w1 27b0 81w1 29b1 19w1 18b½ 9w1 21b1 6w1 1w½ 2b½ 51½
4 Nguyen Thi Tuong Van HCM 81b1 45w1 24b½ 8w½ 31b1 2w½ 18b1 7w1 1b0 14w1 13b½ 8 51
5 Pham Thi Thu Hien QBI 46w0 63b1 87w1 37b1 23w½ 9b0 49b1 31w1 12b1 7w1 1b½ 8 45
6 Nguyen Thi Thanh An HCM 62b1 29w1 11b½ 26w1 33b1 1w1 2b0 22w½ 3b0 15w1 8b½ 51
7 Ton Nu Hong An LDO 88w1 54b1 13w1 23b1 1b0 16w1 21w½ 4b0 9w1 5b0 25b1 50½
8 Nguyen Phuong Thao DAN 78w1 12w½ 14b1 4b½ 15w0 58b1 13w1 10b1 22w1 2b0 6w½ 47½
9 Dang Bich Ngoc NBI 89b1 48w1 31b1 16w½ 2b0 5w1 3b0 18w1 7b0 24w1 26b1 47
10 Le Hoang Tran Chau HCM 42b1 58w1 1b0 44w0 63b1 20w1 41b1 8w0 36b1 22b1 11w½ 44½
11 Hoang Thi Nhu Y TTH 43b1 40w1 6w½ 30b0 35w1 12b0 44b½ 41w1 34b1 32w1 10b½ 44½
12 Le Kieu Thien Kim HCM 80w1 8b½ 46w0 49b1 39w1 11w1 22b0 56b1 5w0 40b1 21w1 44
13 Hoang Thi Ut NBI 69b1 20w1 7b0 34w0 14b1 74w1 8b0 44w1 28b1 21b1 4w½ 43½
14 Nguyen Thi Thu Huyen BDI 19w1 21b½ 8w0 38b1 13w0 77b1 60w1 16b1 17w1 4b0 23w1 43
15 Pham Bich Ngoc KGI 64w1 50b1 23w0 20b1 8b1 24w1 1b0 34b1 2w0 6b0 30w1 7 47
16 Le Thanh Tu NBI 76w1 18b1 22w1 9b½ 30w½ 7b0 19w0 14w0 74b1 44w1 34b1 7 43½
17 Pham Thi Hoa QDO 63w1 46b0 79w1 45b1 18w0 37b1 30b1 19w½ 14b0 35w½ 41b1 7 43
  Nguyen Thi Diem Huong BTR 65b1 16w0 42b1 52w1 17b1 3w½ 4w0 9b0 49w1 19b½ 35w1 7 43
19 Vo Thi Kim Phung TTH 14b0 91w1 68b1 48w1 3b0 51w1 16b1 17b½ 21w0 18w½ 37b1 7 42
20 Nguyen Thi Thuy Trien BDI 90w1 13b0 53w1 15w0 50b1 10b0 43w1 47b0 52w1 57w1 32b1 7 38
21 Bui Kim Le BDI 91b1 14w½ 59b1 24w½ 34b1 30w1 7b½ 3w0 19b1 13w0 12b0 47½
22 Hoang Xuan Thanh Khiet TTH 68b1 74w1 16b0 28w1 32b½ 44w1 12w1 6b½ 8b0 10w0 27b½ 46
23 Nguyen Thi Mai Hung BGI 52b1 28w1 15b1 7w0 5b½ 25w½ 31b½ 32w½ 35b1 26w½ 14b0 45
24 Nguyen Quynh Anh HCM 41w1 53b1 4w½ 21b½ 46w1 15b0 56w0 50b1 30w½ 9b0 45w1 43
25 Chau Thi Ngoc Giao BDI 87w1 51b½ 30w0 40w1 26b1 23b½ 32w½ 35b0 47w1 31b1 7w0 41½
26 Pham Thi Ngoc Tu HCM 49b½ 67w1 51w1 6b0 25w0 36w½ 75b1 66b1 38w1 23b½ 9w0 40½
27 Luong Nhat Linh NBI 94b1 3w1 33b½ 2w0 44b½ 41w0 52b1 36w0 50w1 56b1 22w½ 39½
28 Doan Thi Van Anh BGI 92w1 23b0 65w1 22b0 43w1 56b0 46w1 54b1 13w0 47b½ 53w1 38
29 Nguyen Thi Hanh NBI 55w1 6b0 56w1 3w0 41b0 50b0 65w1 63w1 69b1 30b½ 47w1 34
30 Do Thi Diem Huong HCM 35b½ 61w1 25b1 11w1 16b½ 21b0 17w0 33w1 24b½ 29w½ 15b0 6 42½
31 Phan Nguyen Mai Chi DAN 56b1 47w1 9w0 74b1 4w0 66b1 23w½ 5b0 42b1 25w0 39w½ 6 41
32 Tran Thi Ha Minh DAN 50w0 64b1 43w1 75b1 22w½ 33w½ 25b½ 23b½ 56w1 11b0 20w0 6 41
33 Luong Minh Hue NBI 73w1 37b1 27w½ 39b1 6w0 32b½ 34w0 30b0 76w1 41w0 64b1 6 40½
34 Pham Thi Thu Hoai TTH 53w0 41b1 50w1 13b1 21w0 46b1 33b1 15w0 11w0 36b1 16w0 6 40
35 Ngo Thuy Thanh Thao BDU 30w½ 38b0 69b1 89w1 11b0 48w1 45b1 25w1 23w0 17b½ 18b0 6 38½
36 Vu Phuong Thao BGI 59b½ 49w1 39w0 51b½ 75w1 26b½ 38w½ 27b1 10w0 34w0 62b1 6 37
37 Tran Le Dan Thuy BTR 57b1 33w0 78b1 5w0 55b1 17w0 50w0 43b1 54w1 38b1 19w0 6 36
38 Le Phu Nguyen Thao CTH 67b½ 35w1 2b0 14w0 69b1 42w1 36b½ 57w1 26b0 37w0 56b1 6 36
39 Nguyen Thi Thuy BGI 86b1 2w½ 36b1 33w0 12b0 49w0 68b1 42w0 55b1 67w1 31b½ 6 35½
  Bui Thi Nhu My BGI 60w1 11b0 72w1 25b0 66b0 62w½ 83b1 48w1 45b1 12w0 42b½ 6 35½
41 Mai Thien Kim Ngoc Diep KGI 24b0 34w0 76w1 54b1 29w1 27b1 10w0 11b0 60w1 33b1 17w0 6 35
42 Huynh Mai Phuong Dung HCM 10w0 93b1 18w0 47b1 45w½ 38b0 77w1 39b1 31w0 60b1 40w½ 6 33
43 Dao Thi Lan Anh HNO 11w0 60b1 32b0 82w1 28b0 61w1 20b0 37w0 78b1 59w1 57b1 6 30
44 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH 54w0 88b1 58w1 10b1 27w½ 22b0 11w½ 13b0 61w1 16b0 50w½ 36½
45 Nguyen Hoang Anh QDO 71w1 4b0 55w1 17w0 42b½ 53b1 35w0 62b1 40w0 48w1 24b0 35½
46 Do Ngoc My Le BDU 5b1 17w1 12b1 1w0 24b0 34w0 28b0 51w½ 59b½ 66w½ 73b1 35½
47 Ngo Thi Cam Tu BDU 66w1 31b0 52b0 42w0 64b1 80w1 74b1 20w1 25b0 28w½ 29b0 34
48 Pham Hong Minh HCM 85w1 9b0 70w1 19b0 53w½ 35b0 55w1 40b0 71w1 45b0 61w1 32½
  Hoang Le My Anh DAN 26w½ 36b0 85w1 12w0 72b1 39b1 5w0 59w1 18b0 53b0 71w1 32½
  Nguyen Thi Thao Linh BGI 32b1 15w0 34b0 72b1 20w0 29w1 37b1 24w0 27b0 74w1 44b½ 32½
51 Nguyen Thi Anh Minh HCM 84w1 25w½ 26b0 36w½ 57b1 19b0 54w0 46b½ 53b0 70w1 67b1 32
52 Le Thi Thu Huong BDI 23w0 92b1 47w1 18b0 58w0 78b1 27w0 70w1 20b0 65b1 54w½ 31½
  Le La Tra My BDI 34b1 24w0 20b0 62w1 48b½ 45w0 59b0 77b1 51w1 49w1 28b0 31½
  Dinh Phuong Thao DAN 44b1 7w0 74b0 41w0 91b1 63w1 51b1 28w0 37b0 69w1 52b½ 31½
55 Nguyen Hong Minh NBI 29b0 62w1 45b0 81b1 37w0 59w½ 48b0 85b1 39w0 80w1 66b1 28
56 Vo Thi Bich Lieu BTR 31w0 66b1 29b0 61w1 59b1 28w1 24b1 12w0 32b0 27w0 38w0 5 36
57 Truong Thi Thanh Thuy BTR 37w0 73b1 75w0 87b1 51w0 79b1 76w1 38b0 66w1 20b0 43w0 5 32
58 Huynh Nhu Phuong Nghi HCM 93w1 10b0 44b0 83w1 52b1 8w0 66w0 76b0 79w1 62b0 77w1 5 30
59 Nguyen Thi Diem Trang CTH 36w½ 77b1 21w0 67b½ 56w0 55b½ 53w1 49b0 46w½ 43b0 81w1 5 30
60 Le Thi Minh Tho CTH 40b0 43w0 61b½ 73w1 80b1 68w1 14b0 69w½ 41b0 42w0 76b1 5 28½
61 Tran Le Tu Uyen BRV 77w½ 30b0 60w½ 56b0 87w1 43b0 88b1 75w1 44b0 68w1 48b0 5 28
62 Tran Thi Mong Thu BTR 6w0 55b0 88w1 53b0 65w1 40b½ 67b1 45w0 68b½ 58w1 36w0 5 27½
63 Hoang Thi Hai Anh BGI 17b0 5w0 93w1 71b1 10w0 54b0 78w1 29b0 65w0 75b1 83w1 5 25
64 Nguyen Thi Hong Anh KGI 15b0 32w0 66w0 93b1 47w0 81b1 82b1 74w0 72b1 76w1 33w0 5 24
  Pham Thi Kim Long BTR 18w0 76b1 28b0 66w0 62b0 72w1 29b0 82w1 63b1 52w0 74b1 5 24
66 Huynh Thi Hong Suong BRV 47b0 56w0 64b1 65b1 40w1 31w0 58b1 26w0 57b0 46b½ 55w0 30
67 Cao Le Phuong Thanh CTH 38w½ 26b0 77w1 59w½ 68b½ 76b0 62w0 83b1 75w1 39b0 51w0 29
68 Vo Thi Dieu Ai KGI 22w0 82b1 19w0 70b1 67w½ 60b0 39w0 86b1 62w½ 61b0 80w½ 27½
69 Bui Ngoc Anh Thi KGI 13w0 90b½ 35w0 85b1 38w0 71b1 84w1 60b½ 29w0 54b0 72w½ 26½
70 Phan Nguyen Ha Nhu LDO 72w0 83b1 48b0 68w0 81w1 75b0 79w1 52b0 77w½ 51b0 87w1 24½
71 Ma Huu Anh Phuong LDO 45b0 81w0 91b1 63w0 83b½ 69w0 80b1 73w1 48b0 79w1 49b0 23½
72 Nguyen Hoang Anh HCM 70b1 1w0 40b0 50w0 49w0 65b0 81w1 84b1 64w0 78b1 69b½ 22½
73 Nguyen Thuy Van BRV 33b0 57w0 84b½ 60b0 85w0 --1 90w1 71b0 86w1 83b1 46w0 20½
74 Nguyen Thanh Thuy Tien HCM 82w1 22b0 54w1 31w0 78b1 13b0 47w0 64b1 16w0 50b0 65w0 4 31
75 Pham Hong Phuc HCM 3b0 94w1 57b1 32w0 36b0 70w1 26w0 61b0 67b0 63w0 86b1 4 26
76 Chau Thi Yen Quyen DTH 16b0 65w0 41b0 86w1 88b1 67w1 57b0 58w1 33b0 64b0 60w0 4 25
77 Nguyen Hai Phuong Uyen BRV 61b½ 59w0 67b0 92w1 89b1 14w0 42b0 53w0 70b½ 88w1 58b0 4 24
78 Phan Thao Nguyen BTR 8b0 80b1 37w0 79b1 74w0 52w0 63b0 87b1 43w0 72w0 88b1 4 23
79 Nguyen To Tran HCM 2b0 86w1 17b0 78w0 82b1 57w0 70b0 88w1 58b0 71b0 84w1 4 22
80 Nguyen Hoang Van Anh HCM 12b0 78w0 92b½ 90w1 60w0 47b0 71w0 89b1 85w1 55b0 68b½ 4 20
81 Bui Thi Thai Ngoc BTR 4w0 71b1 3b0 55w0 70b0 64w0 72b0 92w1 82b1 89w1 59b0 4 19
82 Tran Ngoc Minh Tuong HCM 74b0 68w0 --1 43b0 79w0 87b1 64w0 65b0 81w0 91w1 89w1 4 18
83 Le Minh Nhat HCM 1b0 70w0 86b1 58b0 71w½ 85b1 40w0 67w0 84b1 73w0 63b0 21½
84 Nguyen Vu Thuy Vy BRV 51b0 87b0 73w½ 91w0 92b1 89w1 69b0 72w0 83w0 85b1 79b0 19½
85 Duong Phuong Thuy Trang HCM 48b0 89w½ 49b0 69w0 73b1 83w0 91b1 55w0 80b0 84w0 92w1 18
86 Le Thi Nhu Quynh LDO 39w0 79b0 83w0 76b0 --1 91w½ 89b1 68w0 73b0 87b1 75w0 17
87 Phan Hoang Nhat Anh HCM 25b0 84w1 5b0 57w0 61b0 82w0 92b1 78w0 91b1 86w0 70b0 3 18
88 Nguyen Ngoc Son Ha HCM 7b0 44w0 62b0 --1 76w0 93b1 61w0 79b0 90w1 77b0 78w0 3 17
89 Hoang Minh Thu HCM 9w0 85b½ 90w1 35b0 77w0 84b0 86w0 80w0 92b1 81b0 82b0 17
90 Le Phan Quynh BRV 20b0 69w½ 89b0 80b0 93w0 92w1 73b0 91w1 88b0 --- --- 15
91 Pham Nguyen Minh Anh HCM 21w0 19b0 71w0 84b1 54w0 86b½ 85w0 90b0 87w0 82b0 --1 12
92 Le Nguyen To Ngan BRV 28b0 52w0 80w½ 77b0 84w0 90b0 87w0 81b0 89w0 --1 85b0
93 Vu Thien Tram Anh HCM 58b0 42w0 63b0 64w0 90b1 88w0 --- --- --- --- --- 1 7
94 Nguyen Thanh Tra My HCM 27w0 75b0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI (TEAM RANKING):1.TP. Hồ Chí Minh (32); 2.Thừa Thiên - Huế (53); 3.Ninh Bình (65); 4.Bình Định (80); 5.Đà Nẵng (120); 6.Bắc Giang (126); 7.Cần Thơ (160); 8.Bến Tre (168); 9.Kiên Giang (189); 10.Lâm Đồng (234); 11.Bà Rịa - Vũng Tàu (277).

KẾT QUẢ CỜ CHỚP - BLITZ CHESS FINAL RANKING

CÁ NHÂN NAM - MEN INDIVIDUAL

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. 12.Rd. 13.Rd. Pts Fide
1 Le Quang Liem HCM 45w1 14b1 8w1 3b½ 5w1 2b1 4w1 9b1 6w½ 7b1 15w½ 12b1 13w½ 11 81½
2 Nguyen Ngoc Truong Son KGI 31b1 24w1 7b1 16w1 9b1 1w0 6w1 5b1 3w0 12b1 4w1 18b1 15w1 11 78
3 Nguyen Anh Dung QNI 72w1 22b1 17w1 1w½ 15b1 9w0 18b1 25w1 2b1 4b0 5w½ 8w½ 6b½ 9 71
4 To Quoc Khanh QDO 70b1 41w1 9b0 34w1 21b1 10w1 1b0 33w1 11b1 3w1 2b0 7w0 18w1 9 68
5 Tu Hoang Thong HCM 54b1 47w1 13b½ 19w1 1b0 37w1 15b1 2w0 10b1 6w1 3b½ 9w½ 7b½ 9 67½
6 Le Quang Long HCM 69w1 51b1 11w1 9w0 7b1 25w1 2b0 16w1 1b½ 5b0 19w1 26b1 3w½ 9 67
7 Vo Thanh Ninh KGI 42w1 58b1 2w0 52b1 6w0 22b1 27w1 24b1 9w1 1w0 8b½ 4b1 5w½ 9 65
8 Nguyen Duc Hoa CTH 64b1 34w1 1b0 30w1 24b0 27w0 45w1 26b1 17w1 29b1 7w½ 3b½ 9b1 9 60½
9 Dao Thien Hai QDO 36w1 23b1 4w1 6b1 2w0 3b1 24w1 1w0 7b0 27b1 35w1 5b½ 8w0 69
10 Pham Xuan Dat QDO 35b1 59w1 16b0 41w1 11w1 4b0 12w½ 19b1 5w0 15w0 34b1 23b1 29w1 59½
11 Hoang Canh Huan DAN 33b1 21w1 6b0 23w1 10b0 34w½ 22b1 18w1 4w0 14b1 12w0 39b1 25b1 59
12 Nguyen Tran Quang Minh QDO 18b0 73w1 24b0 59w1 23b1 21w1 10b½ 20w1 16b1 2w0 11b1 1w0 28b1 57½
13 Nguyen Thien Viet DAN 53w1 44b1 5w½ 26b0 22w0 38b½ 46w1 27b0 42w1 60b1 33w1 25w1 1b½ 56
14 Nguyen Van Hai QDO 49b1 1w0 54b1 35w1 18b0 33w0 38b½ 63w1 34b1 11w0 36b1 19b1 24w1 54½
15 Nguyen Van Huy HNO 63b1 30w1 19b½ 18w1 3w0 26b½ 5w0 52b½ 45w1 10b1 1b½ 28w1 2b0 8 60
16 Tu Hoang Thai HCM 46w1 52b1 10w1 2b0 17w1 24b0 26w1 6b0 12w0 33b0 60w1 35b1 40w1 8 58
17 Pham Duc Thang KGI 68b1 55w1 3b0 27w1 16b0 31w1 33b0 21w1 8b0 28w0 45w1 44b1 26w1 8 55
18 Nguyen Thanh Son HCM 12w1 26b½ 29w1 15b0 14w1 19b1 3w0 11b0 52w1 24b1 27w1 2w0 4b0 59
19 Tran Thanh Tu DTH 62w1 28b1 15w½ 5b0 20b1 18w0 41b1 10w0 33b1 36w1 6b0 14w0 38b1 56½
20 Pham Chuong HCM 28w0 62b1 36w1 22b½ 19w0 46b1 39w1 12b0 53w1 35b0 26w0 52b1 42w1 51
21 Dang Duy Linh DAN 71w1 11b0 65w1 40b1 4w0 12b0 60w1 17b0 46w1 23b0 48w½ 53b1 35w1 50½
22 Nguyen Van Thanh DAN 74b1 3w0 42b1 20w½ 13b1 7w0 11w0 53b0 65w1 45b0 55w1 46b1 39w1 49
23 Tran Quoc Dung DTH 76b1 9w0 33b1 11b0 12w0 70w1 28b0 65b½ 63w1 21w1 38b1 10w0 34b1 48
24 Ton That Nhu Tung HCM 65w1 2b0 12w1 44b1 8w1 16w1 9b0 7w0 25b1 18w0 28b0 27b1 14b0 7 58
25 Bui Vinh HNO 38b½ 37w1 27b½ 32w1 26w1 6b0 36w1 3b0 24w0 44b1 29w1 13b0 11w0 7 57
26 Bao Khoa LDO 73b1 18w½ 38b1 13w1 25b0 15w½ 16b0 8w0 31b1 30w1 20b1 6w0 17b0 7 56
27 Dong Bao Nghia BGI 57w1 29b½ 25w½ 17b0 60w1 8b1 7b0 13w1 30b1 9w0 18b0 24w0 49b1 7 53½
28 Nguyen Thanh Phuc HCM 20b1 19w0 47b1 38w0 30b0 59w1 23w1 40b1 29w0 17b1 24w1 15b0 12w0 7 52
29 Bao Quang DAN 50b1 27w½ 18b0 63w0 35b½ 42w1 31b1 34w1 28b1 8w0 25b0 33w1 10b0 7 51½
30 Vo Dai Hoai Duc HCM 43w1 15b0 53w1 8b0 28w1 36b0 65w1 44b1 27w0 26b0 46w0 50b1 48w1 7 49
31 Lu Chan Hung KGI 2w0 65b0 43w1 68b1 56w1 17b0 29w0 48b1 26w0 61b1 44w0 60b1 46w1 7 43
32 Nguyen Thanh Nghia HCM 51w0 69b1 46w1 25b0 36w0 53b½ 70w1 45b0 60w0 65b1 63w1 48b½ 44w1 7 43
33 Nguyen Minh Tuan HCM 11w0 71b1 23w0 48b1 52w1 14b1 17w1 4b0 19w0 16w1 13b0 29b0 45w½ 50½
34 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 60w1 8b0 51w1 4b0 53w1 11b½ 40w1 29b0 14w0 55b1 10w0 45b1 23w0 50
35 Le Trong Bac THO 10w0 39b1 58w1 14b0 29w½ 45b0 55b1 41w1 37b1 20w1 9b0 16w0 21b0 49½
36 Le Trong De Toan THO 9b0 76w1 20b0 49w1 32b1 30w1 25b0 37w½ 39w1 19b0 14w0 40b0 56w1 48
37 Nguyen Hoang Nam QDO 66w½ 25b0 56w1 45b1 38w1 5b0 44w½ 36b½ 35w0 52b1 39w0 42b0 54w1 48
38 Le Huu Thai LDO 25w½ 66b1 26w0 28b1 37b0 13w½ 14w½ 39b0 56w1 40b1 23w0 47b1 19w0 47
39 Nguyen Hoai Nam HNO 59b0 35w0 76b1 57w1 54b½ 63w1 20b0 38w1 36b0 53w1 37b1 11w0 22b0 46½
40 Tran Anh Tri DAN 55b0 68w1 72b1 21w0 63b1 41w½ 34b0 28w0 54b1 38w0 64b1 36w1 16b0 46
41 Tran Tuan Minh HNO 56w1 4b0 60w1 10b0 65w1 40b½ 19w0 35b0 55w0 43b1 42w0 63b1 53w1 44
42 Phan Dinh Nhat Khanh LDO 7b0 67w1 22w0 60b0 48w1 29b0 43b1 61w1 13b0 64w½ 41b1 37w1 20b0 41
43 Do Hoang Lan HNO 30b0 63w½ 31b0 66b1 45w0 56b½ 42w0 72w1 47b½ 41w0 69b1 55b1 52w1 34½
44 Nguyen Sy Hung BRV 75b1 13w0 59b1 24w0 70b½ 54w1 37b½ 30w0 49b1 25w0 31b1 17w0 32b0 6 48
45 Duong Thuong Cong DTH 1b0 49w1 57b½ 37w0 43b1 35w1 8b0 32w1 15b0 22w1 17b0 34w0 33b½ 6 45
46 Phan Anh Son QDO 16b0 61w1 32b0 67w1 47b1 20w0 13b0 54w1 21b0 49w1 30b1 22w0 31b0 6 44
47 Hoang Van Ngoc BGI 48w1 5b0 28w0 50b1 46w0 65b0 49w0 58b1 43w½ 51b½ 62w1 38w0 60b1 6 37½
  Dang Vu Khoa HNO 47b0 54w0 64b1 33w0 42b0 68w1 72b1 31w0 69b1 50w1 21b½ 32w½ 30b0 6 37½
49 Nguyen Huynh Tuan Hai DTH 14w0 45b0 75w1 36b0 61w0 73b1 47b1 64w1 44w0 46b0 51w1 58b1 27w0 6 37
50 Le Dinh Nguyen Anh BRV 29w0 57b0 74w1 47w0 71b0 51b1 59w1 60b0 67w1 48b0 61w1 30w0 63b1 6 35
51 Vo Minh Hoang CTH 32b1 6w0 34b0 54w0 72b0 50w0 75b1 59b½ 68w1 47w½ 49b0 62b1 61w1 6 33
52 Phan Trong Binh BRV 61b1 16w0 55b1 7w0 33b0 71w1 64b1 15w½ 18b0 37w0 56b1 20w0 43b0 45
53 Che Quoc Huu HCM 13b0 75w1 30b0 61w1 34b0 32w½ 57b1 22w1 20b0 39b0 54w1 21w0 41b0 42
54 Nguyen Ha Phuong BGI 5w0 48b1 14w0 51b1 39w½ 44b0 56w1 46b0 40w0 57b1 53b0 66w1 37b0 39½
55 Nguyen Van Toan Thanh QDO 40w1 17b0 52w0 56b0 75w1 58b½ 35w0 71b1 41b1 34w0 22b0 43w0 64b1 38
  Nguyen Duy Trung KGI 41b0 70w1 37b0 55w1 31b0 43w½ 54b0 66w1 38b0 67b1 52w0 64w1 36b0 38
57 Tran Minh Thang HNO 27b0 50w1 45w½ 39b0 58w0 66b1 53w0 70b1 64b0 54w0 68b0 65w1 76b1 34½
58 Nguyen Hung Cuong HNO 67b1 7w0 35b0 70w0 57b1 55w½ 63b0 47w0 61b0 68w1 59b1 49w0 66b1 34
59 Le Tran Minh Nhat CTH 39w1 10b0 44w0 12b0 68w1 28b0 50b0 51w½ 66b1 63b0 58w0 76w1 67b1 33
60 Nguyen Hai Quan QNI 34b0 64w1 41b0 42w1 27b0 72w1 21b0 50w1 32b1 13w0 16b0 31w0 47w0 5 41
61 Chuc Dinh Tan BGI 52w0 46b0 62w1 53b0 49b1 64w0 69b1 42b0 58w1 31w0 50b0 67w1 51b0 5 34
62 Ngo Quang Nhat HCM 19b0 20w0 61b0 73b0 74w1 67w½ 66b0 75w1 76b½ 69w1 47b0 51w0 68b1 5 26½
63 Nguyen Xuan Vinh HCM 15w0 43b½ 66w1 29b1 40w0 39b0 58w1 14b0 23b0 59w1 32b0 41w0 50w0 38
64 Phung Nguyen Tuong Minh BRV 8w0 60b0 48w0 74b1 73w1 61b1 52w0 49b0 57w1 42b½ 40w0 56b0 55w0 34
  Pham Phuc Duc HCM 24b0 31w1 21b0 72w1 41b0 47w1 30b0 23w½ 22b0 32w0 66b0 57b0 69w1 34
66 Le Quang Tra HCM 37b½ 38w0 63b0 43w0 67b1 57w0 62w1 56b0 59w0 76b1 65w1 54b0 58w0 29½
67 Doan Nguyen Trung Tin LDO 58w0 42b0 69w1 46b0 66w0 62b½ 71b½ 74w1 50b0 56w0 76w1 61b0 59w0 4 27½
68 Nguyen Dang Hong Phuc BDU 17w0 40b0 71w1 31w0 59b0 48b0 74w0 76w1 51b0 58b0 57w1 69b1 62w0 4 22
69 Tran Mai Truong An BRV 6b0 32w0 67b0 71w0 76b1 75b1 61w0 73b1 48w0 62b0 43w0 68w0 65b0 3 23
70 Truong Tan Thanh HCM 4w0 56b0 73w1 58b1 44w½ 23b0 32b0 57w0 --- --- --- --- --- 25½
71 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 21b0 33w0 68b0 69b1 50w1 52b0 67w½ 55w0 --- --- --- --- --- 22½
72 Le Thanh Tai HCM 3b0 74w1 40w0 65b0 51w1 60b0 48w0 43b0 --- --- --- --- --- 2 21
73 Nguyen Tuan Minh HCM 26w0 12b0 70b0 62w1 64b0 49w0 76b1 69w0 --- --- --- --- --- 2 17
74 Nguyen Tuan Kiet HCM 22w0 72b0 50b0 64w0 62b0 76w1 68b1 67b0 --- --- --- --- --- 2 15
75 Huynh Thai Nhan HCM 44w0 53b0 49b0 76w1 55b0 69w0 51w0 62b0 --- --- --- --- --- 1 10
76 Bui Duc Huy BRV 23w0 36b0 39w0 75b0 69w0 74b0 73w0 68b0 62w½ 66w0 67b0 59b0 57w0 ½
77 Dang Vu Dung HNO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI (TEAM RANKING):1.TP. Hồ Chí Minh (28); 2.Quân đội (35); 3.Kiên Giang (57); 4.Đà Nẵng (67); 5.Hà Nội (120); 6.Đồng Tháp (136); 7.Lâm Đồng (140); 8.Bắc Giang (190); 9.Bà Rịa - Vũng Tàu (211).


CÁ NHÂN NỮ - WOMEN INDIVIDUAL

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. 12.Rd. 13.Rd. Pts Fide
1 Pham Le Thao Nguyen CTH 42b1 54w1 27b0 36w1 59b1 9w1 12w½ 43b1 2w1 13b½ 19w1 15b1 6b1 11 74½
2 Hoang Thi Bao Tram TTH 45b1 60w1 16b1 3w1 27b1 12b0 5w1 14w1 1b0 6w½ 7b1 9w1 4b1 10½ 76
3 Hoang Thi Nhu Y TTH 51w1 53b1 7w1 2b0 44w1 13b½ 43w0 19b0 34w1 20b1 16w1 12b1 9w1 64
4 Dang Bich Ngoc NBI 65w1 34b1 44w1 12b0 8w1 5b0 21w1 16b0 31w1 24b1 37w1 13b1 2w0 9 66
5 Le Hoang Tran Chau HCM 74b1 38w½ 26b1 33w1 15b½ 4w1 2b0 37w1 13b0 7w0 43b1 18w1 20b1 9 64½
6 Nguyen Thi Thanh An HCM 46w0 51b1 11w0 66b1 41w1 53b1 59w1 27b1 12w½ 2b½ 14w1 19b1 1w0 9 61½
7 Le Thanh Tu NBI 58b1 8w1 3b0 16w0 29b1 31w0 42b1 11w1 27w1 5b1 2w0 14b1 13w1 9 59
8 Nguyen Thi Diem Huong BTR 62b1 7b0 32w1 61w1 4b0 45w1 9b0 25w½ 35b1 43w½ 17b1 28b1 15w1 9 58
9 Pham Thi Thu Hien QBI 39w0 63b1 66w1 31b1 22w1 1b0 8w1 18b½ 43w1 12b1 13w1 2b0 3b0 64
10 Nguyen Quynh Anh HCM 32w1 44b0 65w1 39b½ 28w1 43b0 20w1 17b0 40w1 18w½ 29b1 11b½ 19w1 57
11 Nguyen Thi Thuy BGI 30b0 50w1 6b1 14w0 47b1 37w0 63b1 7b0 67w1 27w1 52b1 10w½ 23b1 53
12 Le Kieu Thien Kim HCM 49b1 21w1 14b1 4w1 18b1 2w1 1b½ 13w0 6b½ 9w0 15b0 3w0 30b1 8 70
13 Vo Thi Kim Phung TTH 48b1 61w1 15b0 53w1 16b1 3w½ 19w1 12b1 5w1 1w½ 9b0 4w0 7b0 8 68
14 Phan Nguyen Mai Chi DAN 50b1 30w1 12w0 11b1 39w1 17b1 18w1 2b0 16w1 19b0 6b0 7w0 29b1 8 65
15 Nguyen Thi Mai Hung BGI 40w1 52b1 13w1 18b0 5w½ 19b0 39w1 28b½ 59w1 17b1 12w1 1w0 8b0 8 62½
16 Nguyen Phuong Thao DAN 55w1 19b1 2w0 7b1 13w0 25b1 17w1 4w1 14b0 37w½ 3b0 22b½ 28w1 8 60
17 Pham Thi Ngoc Tu HCM 61b0 74w1 49b1 29w1 20b1 14w0 16b0 10w1 32b1 15w0 8w0 45b1 27w1 8 56
18 Le Thi Phuong Lien QNI 64b1 20w1 29b1 15w1 12w0 27b1 14b0 9w½ 19w0 10b½ 24w1 5b0 22w½ 62½
19 Chau Thi Ngoc Giao BDI 69b1 16w0 40b½ 38w1 33b1 15w1 13b0 3w1 18b1 14w1 1b0 6w0 10b0 60½
20 Le Thi Minh Tho CTH 75w1 18b0 55w1 30b1 17w0 39b½ 10b0 42w1 25b1 3w0 38b1 21w1 5w0 54
21 Luong Nhat Linh NBI 72w1 12b0 25w1 22b0 55w1 44b1 4b0 45w1 37b0 30w1 23w½ 20b0 32b1 53½
22 Cao Le Phuong Thanh CTH 34w0 --1 60b1 21w1 9b0 33w1 37b0 24w0 53b½ 54w1 25b1 16w½ 18b½ 52
23 Huynh Mai Phuong Dung HCM 68b1 29w0 53b0 56w1 45b0 65w1 38b1 32w0 64b1 62w1 21b½ 37b1 11w0 50½
24 Ton Nu Hong An LDO 44w0 48b0 74w1 32b1 53w0 51b1 61w1 22b1 28w1 4w0 18b0 26b½ 40w1 49
25 Bui Thi Nhu My BGI 54b0 58w1 21b0 49w1 34b1 16w0 46w1 8b½ 20w0 40b1 22w0 59b1 37w1 48
26 Ngo Thuy Thanh Thao BDU 31w½ 71b1 5w0 42w0 40b0 57b½ 51w1 67b0 65w1 64w1 36b1 24w½ 38b1 43½
27 Pham Bich Ngoc KGI 56w1 67b1 1w1 41b1 2w0 18w0 31b1 6w0 7b0 11b0 35w1 44w1 17b0 7 58
28 Luong Minh Hue NBI 38b0 68w1 42b½ 69w1 10b0 40w1 30b1 15w½ 24b0 31w1 32b1 8w0 16b0 7 52½
29 Tran Le Dan Thuy BTR 57w1 23b1 18w0 17b0 7w0 55b1 50w1 59b0 48b1 47w1 10w0 43b1 14w0 7 51
  Truong Thi Thanh Thuy BTR 11w1 14b0 34w1 20w0 36b1 52b1 28w0 31b0 45w1 21b0 46w1 41b1 12w0 7 51
31 Do Thi Diem Thuy HCM 26b½ 43w1 36b½ 9w0 35b1 7b1 27w0 30w1 4b0 28b0 62w1 32w0 44b1 7 51
32 Mai Thien Kim Ngoc Diep KGI 10b0 37w1 8b0 24w0 58b1 54w1 60w1 23b1 17w0 59b1 28w0 31b1 21w0 7 48
33 Hoang Xuan Thanh Khiet TTH 66w1 46b1 39w½ 5b0 19w0 22b0 40w0 56b1 69w1 35b½ 45w0 62b1 49w1 7 46½
34 Doan Thi Van Anh BGI 22b1 4w0 30b0 50b1 25w0 48w1 44b1 35w½ 3b0 38w0 47b½ 63w1 45b1 7 45½
35 Vu Phuong Thao BGI 36b0 64w1 43b0 65b1 31w0 69w1 53b1 34b½ 8w0 33w½ 27b0 48w1 55b1 7 45
36 Do Thi Diem Huong HCM 35w1 41b½ 31w½ 1b0 30w0 50b0 68w0 70b1 61w1 67b1 26w0 60b1 43w1 7 42½
37 Bui Kim Le BDI 67w0 32b0 57w1 51b1 46w1 11b1 22w1 5b0 21w1 16b½ 4b0 23w0 25b0 52
38 Pham Hong Minh HCM 28w1 5b½ 41w0 19b0 57b1 47w½ 23w0 68b1 52w½ 34b1 20w0 42b1 26w0 46½
39 Vo Thi Bich Lieu BTR 9b1 59w1 33b½ 10w½ 14b0 20w½ 15b0 53w0 54b0 42b0 57w1 58w1 52b1 45½
40 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH 15b0 62w1 19w½ 43b0 26w1 28b0 33b1 47w1 10b0 25w0 54b1 52w1 24b0 44½
41 Pham Thi Hoa QDO 76b1 36w½ 38b1 27w0 6b0 42w0 47b0 69w1 55b0 68b1 56w1 30w0 53b1 44
42 Le Phu Nguyen Thao CTH 1w0 72b1 28w½ 26b1 43w0 41b1 7w0 20b0 47b0 39w1 53b1 38w0 54b1 43½
43 Hoang Thi Ut NBI 71w½ 31b0 35w1 40w1 42b1 10w1 3b1 1w0 9b0 8b½ 5w0 29w0 36b0 6 53½
44 Nguyen Thi Thu Huyen BDI 24b1 10w1 4b0 54w1 3b0 21w0 34w0 52b0 58w1 60b1 59w1 27b0 31w0 6 47
45 Le Thi Thu Huong BDI 2w0 55b0 63w1 70b1 23w1 8b0 52w1 21b0 30b0 48w1 33b1 17w0 34w0 6 44
46 Nguyen Hoang Anh QDO 6b1 33w0 47b1 59w0 37b0 62w1 25b0 48w0 50b1 63w1 30b0 54w0 66b1 6 42
47 Nguyen Thi Tuong Van HCM 53w0 56b1 46w0 67b1 11w0 38b½ 41w1 40b0 42w1 29b0 34w½ 49b0 60w1 6 40½
48 Do Ngoc My Le BDU 13w0 24w1 54b0 60b1 52w0 34b0 49w1 46b1 29w0 45b0 64w1 35b0 62w1 6 39
49 Nguyen Thi Diem Trang CTH 12w0 75b1 17w0 25b0 50w0 70b1 48b0 72w1 63b0 66w1 61b1 47w1 33b0 6 35
  Nguyen Thi Thao Linh BGI 14w0 11b0 58b1 34w0 49b1 36w1 29b0 54w0 46w0 71b1 60w0 64b1 59w1 6 35
51 Vo Thi Dieu Ai KGI 3b0 6w0 62b1 37w0 75b1 24w0 26b0 57w0 56w0 74b1 72b1 70w1 63b1 6 30
52 Hoang Le My Anh DAN 73b1 15w0 61b0 68w1 48b1 30w0 45b0 44w1 38b½ 53w1 11w0 40b0 39w0 44½
53 Chau Thi Yen Quyen DTH 47b1 3w0 23w1 13b0 24b1 6w0 35w0 39b1 22w½ 52b0 42w0 56b1 41w0 43½
54 Nguyen Thi Hanh NBI 25w1 1b0 48w1 44b0 61w0 32b0 56w½ 50b1 39w1 22b0 40w0 46b1 42w0 40½
55 Dinh Phuong Thao DAN 16b0 45w1 20b0 64w1 21b0 29w0 65b0 71b½ 41w1 56b0 68w1 67b1 35w0 35
56 Hoang Thi Hai Anh BGI 27b0 47w0 73b1 23b0 65w0 58w1 54b½ 33w0 51b1 55w1 41b0 53w0 71b1 32½
57 Ngo Thi Cam Tu BDU 29b0 69w½ 37b0 71b1 38w0 26w½ 64b0 51b1 68w½ 58w0 39b0 65b1 67w1 31½
58 Nguyen Hoang Anh HCM 7w0 25b0 50w0 72b1 32w0 56b0 --1 73w1 44b0 57b1 67w½ 39b0 68w1 29½
59 Tran Thi Ha Minh DAN 63w1 39b0 67w1 46b1 1w0 61b1 6b0 29w1 15b0 32w0 44b0 25w0 50b0 5 48
60 Pham Thi Thu Hoai TTH 70b1 2b0 22w0 48w0 69b1 68w1 32b0 63w1 62b0 44w0 50b1 36w0 47b0 5 39
61 Dao Thi Lan Anh HNO 17w1 13b0 52w1 8b0 54b1 59w0 24b0 64w0 36b0 69b1 49w0 66w0 70b1 5 38
62 Le La Tra My BDI 8w0 40b0 51w0 74b1 67w1 46b0 71w1 65b1 60w1 23b0 31b0 33w0 48b0 5 37
63 Nguyen Hong Minh NBI 59b0 9w0 45b0 73w1 71b1 64w1 11w0 60b0 49w1 46b0 65w1 34b0 51w0 5 35
64 Tran Thi Mong Thu BTR 18w0 35b0 72w1 55b0 70w1 63b0 57w1 61b1 23w0 26b0 48b0 50w0 74w1 5 34
65 Nguyen Thi Anh Minh HCM 4b0 73w1 10b0 35w0 56b1 23b0 55w1 62w0 26b0 70w1 63b0 57w0 72b1 5 33
66 Pham Hong Phuc HCM 33b0 70w1 9b0 6w0 68b0 72w0 69b0 --1 74w1 49b0 75w1 61b1 46w0 5 28
67 Le Minh Nhat HCM 37b1 27w0 59b0 47w0 62b0 75w1 72b1 26w1 11b0 36w0 58b½ 55w0 57b0 35½
68 Nguyen Thi Hong Anh KGI 23w0 28b0 75w1 52b0 66w1 60b0 36b1 38w0 57b½ 41w0 55b0 69w1 58b0 31½
69 Nguyen Hoang Van Anh HCM 19w0 57b½ 71w1 28b0 60w0 35b0 66w1 41b0 33b0 61w0 74w1 68b0 75b1 28
70 Ma Huu Anh Phuong LDO 60w0 66b0 --1 45w0 64b0 49w0 74b1 36w0 75b1 65b0 71w1 51b0 61w0 4 26
71 Bui Ngoc Anh Thi KGI 43b½ 26w0 69b0 57w0 63w0 73b1 62b0 55w½ 72b1 50w0 70b0 75w1 56w0 4 24½
72 Phan Nguyen Ha Nhu LDO 21b0 42w0 64b0 58w0 --1 66b1 67w0 49b0 71w0 75b1 51w0 74b1 65w0 4 23
73 Huynh Nhu Phuong Nghi HCM 52w0 65b0 56w0 63b0 74w1 71w0 75b1 58b0 --- --- --- --- --- 2 16
74 Nguyen Ngoc Son Ha HCM 5w0 17b0 24b0 62w0 73b0 --1 70w0 75w1 66b0 51w0 69b0 72w0 64b0 2 14
75 Le Thi Nhu Quynh LDO 20b0 49w0 68b0 --1 51w0 67b0 73w0 74b0 70w0 72w0 66b0 71b0 69w0 1 10
76 Tran Ngoc Minh Tuong HCM 41w0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI (TEAM RANKING):1.TP. Hồ Chí Minh (33); 2.Thừa Thiên - Huế (51); 3.Ninh Bình (60); 4.Cần Thơ (85); 5.Bắc Giang (85); 6.Bến Tre (106); 7.Đà Nẵng (137); 8.Bình Định (145); 9.Kiên Giang (178); 10.Lâm Đồng (241).

ĐIỀU LỆ GIẢI

I. MỤC ĐÍCH
- Kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng miền Nam và 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Tuyển chọn lực lượng tham dự các Giải Cờ vua nhanh ở khu vực và Thế giới.
II. ĐỐI TƯỢNG THI ĐẤU CHO TỪNG GIẢI
- Các VĐV đạt đẳng cấp Quốc tế.
- Các vận động viên đạt đẳng cấp Kiện tướng Quốc gia năm 2007-2008.
- Các đơn vị (tỉnh, thành, ngành) được cử thêm 04 nam và 04 nữ VĐV dự tranh giải cá nhân và đồng đội. Riêng đơn vị đăng cai được cử hai đội hình thi đấu và được bổ sung một VĐV trong trường hợp số đấu thủ dự thi là số lẻ.
III. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU
- Giải tiến hành từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2009 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đón tiếp các đoàn tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình - Số 448 đường Hoàng Văn Thụ.
+ Lịch thi đấu như sau:
* Giải Cờ nhanh:
Ngày 29/4: Đón các đoàn, họp bốc thăm lúc 15 giờ.
Ngày 30/4: Thi đấu ván 1, 2, 3, 4.
Ngày 01/5: Khai mạc, đấu ván 5, 6, 7, 8.
Ngày 02/5: Thi đấu ván 9, 10, 11.
* Giải Cờ chớp nhoáng:
Ngày 02/5: Họp bốc thăm lúc 19 giờ.
Ngày 03/5: Đấu ván 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ngày 04/5: Đấu ván 9, 10, 11, 12, 13.
18g Bế mạc - trao giải.
Ngày 06/5: Các đoàn ra về.
IV. HÌNH THỨC THI ĐẤU
- Cờ nhanh: Mỗi bên 25 phút tích lũy 10 giây ngay từ nước đi đầu tiên. Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ có điều chỉnh trong 11 ván.
- Cờ chớp nhoáng: Mỗi bên 03 phút tích lũy 02 giây ngay từ nước đầu tiên. Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ có điều chỉnh trong 13 ván.
Riêng hai ván cuối cùng ở cả hai giải, các vận động viên cùng địa phương không gặp nhau. Xếp thứ tự theo: Hệ số ELO Quốc tế, thứ hạng tại giải Cờ nhanh toàn quốc 2008 (đối với giải Cờ nhanh), thứ hạng giải Cờ chớp nhoáng toàn quốc 2008 đối với giải Cờ chớp nhoáng, xếp theo vần tên (A, B, C...)
V. XẾP HẠNG
- Xếp hạng cá nhân: Lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván đi sau, số ván đi sau thắng, ván giữa các đấu thủ và màu quân ván này (nếu gặp nhau), bốc thăm xác định thứ hạng.
- Xếp hạng đồng đội: Theo tổng thứ hạng 4 VĐV nam và 4 VĐV nữ có thành tích cao nhất của mỗi đơn vị. Nếu bằng nhau đội có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.
VI. KHEN THƯỞNG
- Các cá nhân và đội xếp hạng Nhất, Nhì, Ba ở mỗi Giải được nhận Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục TDTT.
- Các cá nhân xếp hạng 1-4 ở mỗi giải được xét tham gia tuyển chọn đội tuyển tham dự Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà - Indoorgames 2009.
- Đội xếp hạng tư ở mỗi giải được nhận huy chương Đồng của Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Tiền thưởng đối với các HLV, VĐV đạt các giải theo quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ.
VII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
- Các đơn vị đài thọ chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi VĐV là 150.000đ (Một trăm năm mươi ngàn đồng) - Cờ nhanh và 100.000đ (Một trăm ngàn đồng) - Cờ chớp nhoáng cho Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Ngoài các đối tượng dự thi kể trên mỗi đơn vị có thể cử thêm VĐV dự giải nhưng phải nộp lệ phí thi đấu mỗi người là 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) - Cờ nhanh và 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) - Cờ chớp nhoáng cho Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Các đơn vị cần gửi đăng ký dự thi về Liên đoàn Cờ Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 25/4/2009.