GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT QUỐC GIA NĂM 2006
NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2006

dung2Giải tiến hành tại tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 02/4 đến 15/04/2006.

The championships was held from 2-15 April, 2006 in Dong Thap.

KẾT QUẢ SAU CÙNG - FINAL RESULT

Nam/ Men
1. Nguyễn Anh Dũng (Quảng Ninh)
2. Đào Thiên Hải (Đồng Tháp)
3. Nguyễn Đức Hòa (Cần Thơ)
4. Nguyễn Hoàng Nam (Hải Dương)
5. Bùi Vinh (Hà Nội)
6. Từ Hoàng Thông (TP.Hồ Chí Minh)
7. Trần Quốc Dũng (Đồng Tháp)
8. Trần Thanh Tú (Đồng Tháp)
9. Phạm Chương (TP.Hồ Chí Minh)
10. Lê Quang Liêm (TP.Hồ Chí Minh)
11. Từ Hoàng Thái (TP.Hồ Chí Minh)
12. Nguyễn Văn Huy (Bắc Ninh)
13. Võ Thành Ninh (Kiên Giang)
14. Bảo Quang (Đà Nẵng)
15. Hoàng Cảnh Huấn (Đà Nẵng)
16. Phạm Đức Thắng (Kiên Giang)
17. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Kiên Giang)
18. Lý Hồng Nguyên (TP.Hồ Chí Minh)
19. Đinh Đức Trọng (Bà Rịa-Vũng Tàu)
20. Ngô Ngọc Quang (TP.Hồ Chí Minh)
21. Bảo Khoa (Lâm Đồng)
22. Lê Thanh Minh (Quảng Bình)
23. Phùng Nguyễn Tường Minh (Bà Rịa-Vũng Tàu)
24. Tôn Thất Như Tùng (TP.Hồ Chí Minh)
Nữ/ Women
1. Lê Kiều Thiên Kim (TP.Hồ Chí Minh)
2. Hoàng Thị Bảo Trâm (Thừa Thiên-Huế)
3. Lê Thanh Tú (Ninh Bình)
4. Trần Thị Kim Loan (Hải Phòng)
5. Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ)
6. Nguyễn Thị Thanh An (TP.Hồ Chí Minh)
7. Phạm Thị Hải Yến (Quân Đội)
8. Lê Thị Thu Hường (Đồng Tháp)
9. Phạm Bích Ngọc (Kiên Giang)
10. Hoàng Thị Như Ý (Thừa Thiên-Huế)
11. Nguyễn Thị Thu Quyên (Bắc Ninh)
12. Huỳnh Mai Phương Dung (TP.Hồ Chí Minh)
13. Võ Thị Kim Phụng (Thừa Thiên-Huế)
14. Bùi Kim Lê (Bình Định)
15. Lê Lã Trà My (Bình Định)
16. Phạm Thị Thu Hiền (Quảng Bình)
17. Nguyễn Thị Hạnh (Bắc Ninh)
18. Lương Huyền Ngọc (Hà Nội)
19. Lê Thị Minh Thơ (Cần Thơ)
20. Lê Thị Hà (Hải Phòng)
21. Nguyễn Thị Thu Huyền (Bình Định)
22. Tôn Nữ Hồng Ân (Lâm Đồng)
23. Nguyễn Thảo Hân (TP.Hồ Chí Minh)
24. Phạm Hồng Minh (TP.Hồ Chí Minh)

Giai đoạn 2 - 2ndleg

Trận/
Match

Nam - Men

Nữ - Women

Chung kết
FINAL

Đào Thiên Hải - Nguyễn Anh Dũng 0-1, ½-½ Hoàng Thị Bảo Trâm - Lê Kiều Thiên Kim ½-½, 0-1

3~4

Nguyễn Hoàng Nam - Nguyễn Đức Hòa 1-0, 0-1, 1-0, 0-1, 0-1 Lê Thanh Tú - Trần Thị Kim Loan 1-0, 1-0

Trận/
Match

Nam - Men

Nữ - Women

Bán kết/
Semi final
Đào Thiên Hải - Nguyễn Hoàng Nam ½-½, 1-0
Nguyễn Anh Dũng - Nguyễn Đức Hòa ½-½, 1-0
Hoàng Thị Bảo Trâm - Trần Thị Kim Loan 0-1, 1-0, 1-0, 1-0
Lê Kiều Thiên Kim - Lê Thanh Tú ½-½, ½-½, 1-0, ½-½

5~8

Bùi Vinh - Trần Thanh Tú 1-0, ½-½
Từ Hoàng Thông - Trần Quốc Dũng 1-0, 1-0
Phạm Lê Thảo Nguyên - Lê Thị Thu Hường ½-½, 1-0
Nguyễn Thị Thanh An - Phạm Thị Hải Yến ½-½, ½-½, 1-0, 1-0

9~16

Phạm Chương - Phạm Đức Thắng 1-0, 1-0
Lê Quang Liêm - Hoàng Cảnh Huấn 1-0, 1-0
Từ Hoàng Thái - Bảo Quang 1-0, 1-0
Võ Thành Ninh - Nguyễn Văn Huy ½-½, 0-1
Phạm Bích Ngọc - Phạm Thị Thu Hiền 1-0, ½-½
Hoàng Thị Như Ý - Lê Lã Trà My 0-1, 1-0, ½-½, ½-½
Võ Thị Kim Phụng - Huỳnh Mai Phương Dung 1-0, 0-1, 0-1, 0-1
Nguyễn Thị Thu Quyên - Bùi Kim Lê 0-1, 1-0, 1-0, ½-½

17~24

Ng Ngọc Trường Sơn - Tôn Thất Như Tùng 1-0, 1-0
Lý Hồng Nguyên - Phùng Nguyễn Tường Minh 1-0, 1-0
Đinh Đức Trọng - Lê Thanh Minh 1-0, ½-½
Bảo Khoa - Ngô Ngọc Quang 0-1, 0-1
Nguyễn Thị Hạnh - Phạm Hồng Minh 1-0, 1-0
Lương Huyền Ngọc - Nguyễn Thảo Hân 1-0, 1-0
Nguyễn Thị Thu Huyền - Lê Thị Hà 0-1, 0-1
Tôn Nữ Hồng Ân - Lê Thị Minh Thơ ½-½, 0-1

Giai đoạn 1- 1stleg

NAM / MEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Đào Thiên Hải
Nguyễn Anh Dũng
Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Hoàng Nam
Bùi Vinh
Từ Hoàng Thông
Trần Quốc Dũng
Trần Thanh Tú
Phạm Chương
Lê Quang Liêm
Từ Hoàng Thái
Võ Thành Ninh
Nguyễn Văn Huy
Bảo Quang
Hoàng Cảnh Huấn
Phạm Đức Thắng
Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Lý Hồng Nguyên
Đinh Đức Trọng
Bảo Khoa
Ngô Ngọc Quang
Lê Thanh Minh
Phùng Nguyễn Tường Minh
Tôn Thất Như Tùng
Bùi Đức Tiệp
Nguyễn Thiện Việt
Trần Ngọc Lân
Nguyễn Xuân Quang
Đặng Hoàng Sơn
Nguyễn Ngọc Phụng
Huỳnh Lâm Bình Nguyên
Trần Mạnh Tiến
Đàm Công Tùng
Trần Tuấn Minh
Trần Quang Khải
Võ Minh Hoàng
Dương Thượng Công
Tô Quốc Khanh
Nguyễn Quang Đức
Lê Hữu Thái
Lư Chấn Hưng
Nguyễn Anh Tuấn
Đồng Tháp
Quảng Ninh
Cần Thơ
Hải Dương
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Đồng Tháp
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Bắc Ninh
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Kiên Giang
Kiên Giang
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lâm Đồng
TP.Hồ Chí Minh
Quảng Bình
Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Bắc Ninh
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Tháp
Quân Đội
Lâm Đồng
Lâm Đồng
Kiên Giang
Quân Đội
30w1
28w1
41b1
40b1
34b1
7w½
6b½
38w½
32w0
33b1
12w0
11b1
25b1
39w1
22w½
18w½
27b½
16b½
36b½
31w½
37w1
15b½
35b1
29w1
13w0
42b1
17w½
2b0
24b0
1b0
20b½
9b1
10w0
5w0
23w0
19w½
21b0
8b½
14b0
4w0
3w0
26w0
4b1
3b1
2w0
1w0
14w1
38b1
8w½
7b½
37b1
24w1
42b1
26b1
23w1
5b0
31b1
17b1
16w0
36w0
27w½
22b0
32b1
20w1
13b0
10b0
35b½
12w0
19b½
41w1
33w1
40w½
15w0
21w0
29b0
39b0
25w½
18b1
9w0
6w0
34w1
30b½
28b0
11w0
10w½
13w1
39b1
27b1
21b1
12b½
9b0
32w1
7w1
1b½
28w1
6w½
2b0
29w1
36w1
22w0
38b1
40b1
24b1
35w0
5w0
16b1
26w0
19w0
30w0
23b1
4w0
11b0
14b0
25b1
34b½
8b0
37w0
31w½
20b1
15b0
33b1
17w0
3w0
18w0
42w1
41b0
12b1
5b½
9w1
8w0
2w½
26w1
41w1
4b1
3b0
15w½
22b1
1w0
21w½
19b1
10b½
30b1
36b1
35w1
14w0
29b1
13b½
11w0
37b1
32b½
34w1
6b0
31b½
39w1
20w0
16w0
27w½
24w½
42b½
25b0
18b0
17w0
23w0
40b1
28b0
38w0
7b0
33w½
5w1
10w½
8b1
23b1
1b0
15b1
26b1
3w0
28w1
2b½
14w1
16b½
19b1
11b0
6w0
12w½
22w½
21b½
13w0
36w1
18w½
17b½
4w0
25w1
24b0
7w0
32w1
9b0
39b1
35b½
38b1
27b0
40w1
42w½
30w½
20b0
41b1
31w0
29w0
33b0
37w0
34b½
3b0
6b½
1w1
16w1
11w1
2w½
15w1
12b½
22b1
13w1
5b0
8w½
10b0
18w½
7b0
4b0
21w0
14b½
28b1
27b½
17b1
9w0
29b1
31b1
42b1
35w1
20w½
19w0
23w0
37w1
24w0
38w½
36b1
41b1
26b0
33w0
30b0
32b½
40b½
39w½
34w0
25w0
2w½
1b½
6b½
9b1
10b½
3w½
11b0
21b1
4w0
5w½
7w1
18b1
14w½
13b½
30w1
33w1
24b1
12w0
22w1
26w½
8w0
19b0
27w½
17w0
31w½
20b½
23b½
37b1
38b1
15b0
25b½
34b0
16b0
32w1
42w1
40w½
28w0
29w0
41w0
36b½
39b1
35b0
6w1
11w1
10w1
5b1
4w0
1b0
24w1
15w1
17b½
3b0
2b0
19w½
16w1
21w1
8b0
13b0
9w½
20w½
12b½
18b½
14b0
34w1
30b1
7b0
29b½
27w½
26b½
35w1
25w½
23w0
33b0
36w½
31w1
22b0
28b0
32b½
38w1
37b0
42b1
41w1
40b0
39w0
11b1
8b1
4b½
3w½
13w1
14w1
10b1
2w0
12w1
7w0
1w0
9b0
5b0
6b0
27b1
26w1
19b½
23b1
17w½
28w1
22w½
21b½
18w0
33w1
37w1
16b0
15w0
20b0
34b½
39b½
40w½
35b1
24b0
29w½
32w0
42w½
25b0
41b1
30w½
31b½
38w0
36b½
7
7
7
6.5
6
6
6
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
3
2
1.5

NỮ / WOMEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Hoàng Thị Bảo Trâm
Lê Kiều Thiên Kim
Lê Thanh Tú
Trần Thị Kim Loan
Phạm Lê Thảo Nguyên
Nguyễn Thị Thanh An
Phạm Thị Hải Yến
Lê Thị Thu Hường
Phạm Bích Ngọc
Hoàng Thị Như Ý
Võ Thị Kim Phụng
Nguyễn Thị Thu Quyên
Bùi Kim Lê
Huỳnh Mai Phương Dung
Lê Lã Trà My
Phạm Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Hạnh
Lương Huyền Ngọc
Nguyễn Thị Thu Huyền
Tôn Nữ Hồng Ân
Lê Thị Minh Thơ
Lê Thị Hà
Nguyễn Thảo Hân
Phạm Hồng Minh
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Thừa Thiên - Huế
TP.Hồ Chí Minh
Ninh Bình
Hải Phòng
Cần Thơ
TP.Hồ Chí Minh
Quân Đội
Đồng Tháp
Kiên Giang
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
Bắc Ninh
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
Quảng Bình
Bắc Ninh
Hà Nội
Bình Định
Lâm Đồng
Cần Thơ
Hải Phòng
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
16b1
20w1
21b½
9w1
22w1
15b0
13b1
11b½
4b0
25b1
8w½
17w0
7w0
19b1
6w1
1w0
12b1
23b1
14w0
2b0
3w½
5b0
18w0
r1
10w0
15w1
18b1
13w1
7b0
10b1
19w1
4w1
21w1
16w½
5w0
17b1
22b1
3b0
24w1
1b0
9b½
11w0
2w0
6b0
23w0
8b0
12w0
20b1
14b0
r1
5b1
14w1
11b1
17w1
1w0
23b1
8b1
7w0
21b1
24b1
3w0
25w1
22w1
2b0
18w½
20w0
4b0
15b½
r1
16b1
9w0
13b0
6w0
10w0
12b0
3w½
7b1
1b½
10b1
14b½
12w1
2w0
18b1
11w1
4w0
9b0
6b0
17b1
5w½
19b1
21b1
13w0
8w0
15w0
24w1
16w0
r1
25b1
20b0
23w0
2b1
1w0
7w1
6w1
9w1
4b0
3b0
13b1
5b0
23b1
25w1
20w1
8w0
15b½
14w½
18w1
22b½
16b0
24b1
12b0
r1
17w½
10w0
19w0
11b0
4w1
3b½
2w½
1b0
8b½
7w1
6b0
5w½
23w1
15w1
16b1
14b½
20b1
12w½
10b0
11w0
r1
21w½
22w1
13w0
18b½
19b0
9b0
25b½
24w½
6b½
10w½
5b½
8w1
3w½
1w½
15w½
4b0
12b1
2b½
14w1
9w0
19w1
11b0
7b½
17b1
16w0
24b1
13b0
r1
23b1
25w1
21w0
18w0
22b0
9w½
11b½
4w½
3b½
13b½
10b1
16w1
14w1
1b½
6w0
2w½
15b1
5w½
8b0
12w0
7b0
25b1
19w0
18b1
21b0
20w1
24b1
r1
22w0
17w0
8b½
4w½
6b½
2b½
11w1
3w½
19b1
1w½
13w½
12b½
5b0
10w½
9b½
21w1
22b1
23w1
24w1
r1
7w0
25w1
14b0
15w0
16b0
17b0
20b0
7
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3
1.5
1.5