GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT QUỐC GIA NĂM 2003
NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2003

Kim,VinhGiải được tổ chức tại Đồng Tháp từ ngày 20/3 đến 3/4/2003.
Thời gian cho mỗi bên là 120 phút để hoàn thành ván cờ.

The championship was held from Mar.20 to Apr. 3 in Dong Thap province.

KẾT QUẢ SAU CÙNG - FINAL RESULT

Nam/ Men
1. Bùi Vinh (Hà Nội)
2. Đào Thiên Hải (Đồng Tháp)
3. Phạm Minh Hoàng (TP.Hồ Chí Minh)
4. Nguyễn Anh Dũng (Quảng Ninh)
5. Nguyễn Văn Huy (Bắc Ninh)
6. Đinh Đức Trọng (Bà Rịa - Vũng Tàu)
7. Ngô Ngọc Quang (TP.Hồ Chí Minh)
8. Lê Quang Liêm (TP.Hồ Chí Minh)
9. Bảo Quang (Đà Nẵng)
10. Từ Hoàng Thái (TP.Hồ Chí Minh)
Nữ/ Women
1. Nguyễn Thị Thanh An (TP.Hồ Chí Minh)
2. Lê Kiều Thiên Kim (TP.Hồ Chí Minh)
3. Lê Thị Phương Liên (Cần Thơ)
4. Hoàng Thị Út (Bắc Ninh)
5. Châu Thị Ngọc Giao (Bình Định)
6. Bùi Kim Lê (Bình Định)
7. Nguyễn Ngân Bình (Thừa Thiên - Huế)
8. Đặng Bích Ngọc (Quân Đội)
9. Võ Hồng Phượng (Cần Thơ)
10. Lê Thanh Tú (Hà Nội)

Giai đoạn 2 - 2ndleg

Trận/
Match

Nam - Men

Nữ - Women

1~2 Đào Thiên Hải - Bùi Vinh ½;0-1 Nguyễn Thị Thanh An - Lê Kiều Thiên Kim ½;½;1-0

3~4

Phạm Minh Hoàng - Nguyễn Anh Dũng 1-0;½ Lê Thị Phương Liên - Hoàng Thị Út 1-0, ½; ½

5~8

Nguyễn Văn Huy - Lê Quang Liêm 1-0;1-0
Đinh Đức Trọng - Ngô Ngọc Quang ½;1-0
Châu Thị Ngọc Giao - Đặng Bích Ngọc 0-1;1-0;1-0
Bùi Kim Lê - Nguyễn Ngân Bình 1-0;1-0

9~12

Nguyễn Huỳnh Minh Huy - Từ Hoàng Thái 0-1;0-1
Bảo Quang - Nguyễn Hữu Đức Luận 1-0;½
Phạm Lê Thảo Nguyên - Lê Thanh Tú 0-1;½
Võ Hồng Phượng - Hoàng Thị Bảo Trâm 1-0;1-0

13~20

Nguyễn Thái Bình - Nguyễn Sỹ Hùng 1-0;1-0
Dương Thế Anh - Nguyễn Hoàng Tuấn 1-0;½
Hoàng Nam Thắng - Nguyễn Đức Hòa 0-1;1-0;1-0
Tô Quốc Khanh - Trần Anh Trí 1-0;1-0
Nguyễn Thị Thuận Hóa - Văng Thị Thu Hằng 1-0;0-1;1-0
Ngô Thị Kim Cương - Đỗ Ngọc Mỹ Lệ 1-0;½
Lương Phương Hạnh - Phan Dân Huyền 1-0;0-1;½;1-0
Ngô Diệu Hoa - Phạm Thị Nụ 0-1;0-1

Giai đoạn 1- 1stleg

NAM - MEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Đào Thiên Hải
Bùi Vinh
Phạm Minh Hoàng
Nguyễn Anh Dũng
Nguyễn Văn Huy
Đinh Đức Trọng
Ngô Ngọc Quang
Lê Quang Liêm
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Bảo Quang
Nguyễn Hữu Đức Luận
Từ Hoàng Thái
Nguyễn Thái Bình
Dương Thế Anh
Hoàng Nam Thắng
Tô Quốc Khanh
Trần Anh Trí
Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Hoàng Tuấn
Nguyễn Sỹ Hùng
Trần Thanh Tú
Nguyễn Hoài Nam
Lê Anh Tuấn
DTH
HNO
HCM
QNI
BNI
BRV
HCM
HCM
DTH
DAN
DON
HCM
CTH
DTH
DAN
QDO
DAN
CTH
QDO
BRV
DTH
QDO
HNO
14w1
5w1
20b1
17b½
2b0
8b0
23w0
6w1
12b0
18b1
15w½
9w1
19b0
1b0
11b½
22w1
4w½
10w0
13w1
3w0
r1
16b0
7b1
16b1
23b1
8w1
11w1
22w1
r1
9b1
3b0
7w0
19w1
4b0
21b0
20w1
18w1
17w0
1w0
15b1
14b0
10b0
13b0
12w1
5b0
2w0
3w1
21w1
1b0
12b½
7b1
13w1
5w0
14w0
18b0
17b1
23w1
4w½
6b0
8b1
20b1
19b1
10w0
9w1
16w0
15w0
2b0
r1
11b0
10b1
4b½
6w1
2w½
16w1
3b0
22b1
23b1
19w1
1w0
17w1
15b½
18w1
21w1
12w½
5b0
11b0
13b0
9b0
r1
14b0
7w0
8w0
2w1
1b0
14b1
16b1
10w½
15w½
12b½
11w0
22b1
5b½
8b1
7w½
21b0
3w0
6b½
4w0
23w1
r1
20w1
19b0
13w1
9w0
17b0
4b1
11w1
5w1
1w0
3b0
12w1
17w½
13b½
16w1
14w0
2b0
6b0
8w½
10b1
21w1
9b0
7b½
19w1
18b0
22w1
15b0
20b0
r1
15w1
3w1
2b0
5b0
4w1
14b1
21b1
9w1
8b0
11b½
10w½
13w½
12b½
6w0
1b0
r1
18w½
17b½
22b1
23b1
7w0
19w0
20w0
5w1
6b½
11w1
10b1
1b0
2w½
14w1
17b1
20w1
4w0
3b0
19b½
r1
7b0
18w½
21w1
8w0
15b½
12w½
9b0
16b0
23b1
22w0
6b1
7w1
4b½
3w½
8b0
1w0
2b0
5w1
11b1
13b½
9w0
22b½
10w½
15w0
14b1
18b1
20b0
16w0
r1
17w1
23w1
12w½
21b0
8w1
15b1
16w1
9b1
19w1
7b1
6w0
1b0
4w0
21w1
22b½
20w½
14w0
13b1
2w0
3b0
r1
23b1
5b0
12b½
10b0
11w½
18w0
18b1
8b½
10b1
6w1
14b1
4b0
16b1
2w½
15w1
3w0
20b1
r1
23b1
5w0
9b0
7w0
19b½
1w0
17w½
11w0
22w0
21b1
13w0
11
8.5
8.5
7
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4
4
2

NỮ - WOMEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Nguyễn Thị Thanh An
Lê Kiều Thiên Kim
Lê Thị Phương Liên
Hoàng Thị Út
Châu Thị Ngọc Giao
Bùi Kim Lê
Nguyễn Ngân Bình
Đặng Bích Ngọc
Phạm Lê Thảo Nguyên
Võ Hồng Phượng
Hoàng Thị Bảo Trâm
Lê Thanh Tú
Nguyễn Thị Thuận Hóa
Ngô Thị Kim Cương
Lương Phương Hạnh
Ngô Diệu Hoa
Phạm Thị Nụ
Phan Dân Huyền
Đỗ Ngọc Mỹ Lệ
Văng Thị Thu Hằng
Lê Thanh Huyền
Phạm Thị Hải Yến
Đỗ Thị Diễm Hương
Lương Nhật Linh
Trần Đặng Hồng Liên
Lê Thị Thu Hường
HCM
HCM
CTH
BNI
BDI
BDI
TTH
QDO
CTH
CTH
TTH
HNO
TTH
QNI
QDO
BNI
HPH
QDO
BDU
HCM
QDO
HTI
HCM
NBI
HCM
DTH
18b1
14b½
17w1
13w1
15b½
26w1
25w1
12b0
23b½
22w1
24b1
8w1
4b0
2w½
5w½
20w1
3b0
1w0
21w1
16b0
19b0
10b0
9w½
11w0
7b0
6b0
6w0
23w1
16b1
10w½
14w0
1b1
12w1
25w1
15w0
4b½
19w½
7b0
22w1
5b1
9b1
3w0
20b0
26b1
11b½
17w1
24w1
13b0
2b0
21b0
8b0
18w0
21b1
6b1
7w½
15b1
23b1
2w0
3b½
20w1
22b0
19w1
14b½
16w½
18b1
11w½
4w0
12b½
26w1
13w0
10b0
8b0
1w0
9w1
5w0
25b0
24w1
17b0
4w1
3w½
2b½
1b0
16w1
13b½
10w½
11b0
24b1
7b½
8w1
14w1
6w½
12b0
19b0
5b0
21w½
25b1
15w1
22w0
17b½
20b1
26b1
9w0
18w0
23w0
3b½
7w½
1w½
12w1
13w1
19w1
2b½
22b1
17w1
11w½
10b½
4b0
5b0
18b1
23w½
21w½
9b0
14w0
6b0
25w1
16b½
8w0
15b½
26w1
20b0
24b0
7w1
11b1
4b½
3w½
8b½
10w1
1b0
5w½
12w0
6b0
2w0
9b1
14b1
13w0
22b1
23b1
24w1
21b1
20w0
19b1
18w0
15w0
16w0
17b0
26b1
25w0
2b½
1w½
6w1
5b½
4w½
3b0
8w0
7b1
16b1
13b1
12b1
11w0
10w0
20b½
18w1
9w0
19b1
15b0
17w0
14w½
25b1
26b1
24b½
23w½
21w0
22w0
5w1
10b½
11b1
8b1
1b0
15w1
14b1
4w0
18b1
2w½
3w0
17b1
20w1
7w0
6b0
22b½
12w0
9w0
24b0
13b0
26w1
16w½
25w1
19w1
23b0
21b0
12b1
13w1
10w1
6w½
21w1
4b½
11w1
9b0
8w1
3b0
7b0
1w0
2b0
15b½
14w½
17w0
16b1
24w0
26w1
23w1
5b0
25b1
20b0
18b1
22w0
19b0
9w½
4b1
5w0
2w0
3b1
7w0
6b1
13w1
1b½
20w1
21b½
22b1
8b0
24w½
17b0
26b1
15w1
23b1
25b1
10b0
11w½
12w0
18w0
14b½
19w0
16w0
10b1
5w½
12b½
7b1
2b½
9b½
4w0
17w1
6w½
1w0
22w1
3w½
26w1
19b1
24b1
25w1
8b0
20b1
14w0
18w0
23b0
11b0
21w1
15w0
16b0
13b0
8.5
8
7.5
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
2
0