Giải vô địch Cờ vua các đội mạnh toàn quốc năm 2010

Giải vô địch Cờ vua các đội mạnh toàn quốc năm 2010 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 08/5/2010 tại Nhà Thi đấu tỉnh Cần Thơ, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các VĐV Cờ vua trong cả nước nhân kỷ niệm 35 năm thống nhất đất nước và chào mừng ngày quốc tế Lao động 1/5.

Tham dự giải có 52 vận động viên từ 7 Đoàn gồm Cần Thơ, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Bình Định, Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh và Quân đội.

Xem kết quả chi tiết trên chess-results.com: https://chess-results.com/tnr33569.aspx

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM CỜ CHỚP - MEN BLITZ STANDING

  1. Quân Đội (RtgAvg:1200, TB1: 15 / TB2: 25.5)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts. Games
1   Đào Thiên Hải 0 QDO ½ 1 0   1 ½ 0 1   1 5.0 8
2   Nguyễn Đức Hòa 0 QDO 1 1     1 1 1     1 6.0 6
3   Trần Ngọc Thạch 0 QDO 0 0 1   1 0 1 1   1 5.0 8
4   Nguyễn Văn Hải 0 QDO 1 1 1   1 ½ 1 1   1 7.5 8
5   Phạm Xuân Đạt 0 QDO     1         1     2.0 2
  2. Đồng Tháp (RtgAvg:1200, TB1: 13 / TB2: 26.5)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts. Games
1   Nguyễn Huỳnh Minh Huy 0 DTH ½ 1   1 1 ½ 1   0 1 6.0 8
2   Dương Thế Anh 0 DTH 0 1   1 1 0 1   1 1 6.0 8
3   Trần Thanh Tú 0 DTH 1 1   1 1 1 1   1 1 8.0 8
4   Trần Quốc Dũng 0 DTH 0 1   1 1 ½ 1   1 1 6.5 8
  3. TP.Hồ Chí Minh (RtgAvg:1200, TB1: 7 / TB2: 15)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts. Games
1   Từ Hoàng Thông 0 HCM 1 0 0 0   1 1 1 1   5.0 8
2   Huỳnh Tuấn Bá 0 HCM 1 0 1 0   0 0 0 0   2.0 8
3   Trần Quang Khải 0 HCM 1 1 0 0   1 0 1 0   4.0 8
4   Huỳnh Lâm Bình Nguyên 0 HCM 1 0 1 0   1 0 1 0   4.0 8
  4. Đà Nẵng (RtgAvg:1200, TB1: 4 / TB2: 8)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts. Games
1   Nguyễn Thiện Việt 0 DAN   0 1 1 0   0 0 1 0 3.0 8
2   Bảo Quang 0 DAN   0 0 0 0   0 1 0 0 1.0 8
3   Hoàng Nam Thắng 0 DAN   0 1 1 0   0 0 1 0 3.0 8
4   Đỗ MInh Phụng 0 DAN   0 0 1 0   0 0 0 0 1.0 8
  5. Cần Thơ (RtgAvg:1200, TB1: 1 / TB2: 5)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts. Games
1   Nguyễn Thái Bình 0 CTH 0   1     0   0     1.0 4
2   Nguyễn Phước Tâm 0 CTH 0   0 0 0 1   0 0 0 1.0 8
3   Lê Nhật Minh 0 CTH 0   0 1 0 0   0 1 0 2.0 8
4   Lê Trần Minh Nhật 0 CTH 0     0 0 0     0 0 0.0 6
5   Trương Anh Kiệt 0 CTH     0 0 0     0 1 0 1.0 6

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NỮ CỜ CHỚP - WOMEN BLITZ STANDING

  1. Bình Định (RtgAvg:1200, TB1: 11 / TB2: 18.5)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 Pts. Games
1   Bùi Kim Lê 0 BDH 0 1 1 1 0 1 4.0 6
2   Lê Thị Thu Hường 0 BDH 0 1 0 0 1 ½ 2.5 6
3   Nguyễn Thị Thu Huyền 0 BDH 1 1 1 1 1 1 6.0 6
4   Châu Thị Ngọc Giao 0 BDH 1 1 1 1 1 1 6.0 6
  2. Cần Thơ 1 (RtgAvg:1200, TB1: 7 / TB2: 14.5)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 Pts. Games
1   Phạm Lê Thảo Nguyên 0 CTH 1 1 0 1 1 0 4.0 6
2   Võ Hồng Phượng 0 CTH 1 0 1 1 1 ½ 4.5 6
3   Lê Phú Nguyên Thảo 0 CTH 1 1 0 1 0 0 3.0 6
4   Lê Thị Minh Thơ 0 CTH 1 0   1 1   3.0 4
5   Nguyễn Thị Diễm Trang 0 CTH     0     0 0.0 2
  3. Bến Tre (RtgAvg:1200, TB1: 4 / TB2: 11.5)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 Pts. Games
1   Nguyễn Thị Diễm Hương 0 BTR 1 0 0 0 0 1 2.0 6
2   Trần Lê Đan Thụy 0 BTR 1 1 1 1 0 1 5.0 6
3   Trần Thị Mộng Thu 0 BTR 0 0 ½ 0 1 1 2.5 6
4   Trương Thị Thanh Thủy 0 BTR 0 1 0 0 0 1 2.0 6
  4. Cần Thơ 2 (RtgAvg:1200, TB1: 2 / TB2: 3.5)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 Pts. Games
1   Nguyễn Trương Bảo Trân 0 CT2 0 0 1 0 1 0 2.0 6
2   Hồ Thiên Thanh 0 CT2 0 0 0 0 0 0 0.0 6
3   Lê Thị Kim Ngân 0 CT2 0 0 ½ 0 0 0 0.5 6
4   Hồ Nguyễn Minh Phúc 0 CT2 0 0 1 0 0 0 1.0 6

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM CỜ TIÊU CHUẨN - MEN STANDARD STANDING

  1. Đồng Tháp (RtgAvg:1200, TB1: 8 / TB2: 11)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 Pts. Games
1   Nguyễn Huỳnh Minh Huy 0 DTH 1   1 ½ 0 2.5 4
2   Dương Thế Anh 0 DTH     1 ½ ½ 2.0 3
3   Trần Thanh Tú 0 DTH 1   ½ 1 1 3.5 4
4   Trần Quốc Dũng 0 DTH ½         0.5 1
5   Dương Thượng Công 0 DTH 0   ½ 1 1 2.5 4
  2. Đà Nẵng (RtgAvg:1200, TB1: 6 / TB2: 10)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 Pts. Games
1   Nguyễn Thiện Việt 0 DAN 1 ½   ½ 1 3.0 4
2   Bảo Quang 0 DAN 1 ½   1 ½ 3.0 4
3   Hoàng Nam Thắng 0 DAN 0 1   1 0 2.0 4
4   Đỗ MInh Phụng 0 DAN ½ ½   1 0 2.0 4
  3. Quân Đội (RtgAvg:1200, TB1: 4 / TB2: 9.5)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 Pts. Games
1   Nguyễn Đức Hòa 0 QDO   ½   ½ 1 2.0 3
2   Nguyễn Hoàng Nam 0 QDO   ½ 1 ½ 1 3.0 4
3   Trần Ngọc Thạch 0 QDO   0 1 0   1.0 3
4   Phạm Xuân Đạt 0 QDO   ½ 1 0 1 2.5 4
5   Đoàn Văn Đức 0 QDO     1   0 1.0 2
  4. TP.Hồ Chí Minh (RtgAvg:1200, TB1: 2 / TB2: 6.5)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 Pts. Games
2   Huỳnh Tuấn Bá 0 HCM 0 1 0   0 1.0 4
3   Trần Quang Khải 0 HCM 0 1 0   0 1.0 4
4   Huỳnh Lâm Bình Nguyên 0 HCM 1 ½ ½   0 2.0 4
5   Trương Đức Chiến 0 HCM ½ ½ ½   1 2.5 4
  5. Cần Thơ (RtgAvg:1200, TB1: 0 / TB2: 3)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 Pts. Games
1   Nguyễn Phước Tâm 0 CTH 0   0 ½   0.5 3
2   Lê Nhật MInh 0 CTH 0 0 0 0   0.0 4
3   Lê Trần Minh Nhật 0 CTH   0 0 0   0.0 3
4   Võ Minh Hoàng 0 CTH ½ ½ 0 0   1.0 4
5   Trương Anh Kiệt 0 CTH 1 ½       1.5 2

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NỮ CỜ TIÊU CHUẨN - WOMEN STANDARD STANDING

  1. Bình Định (RtgAvg:1200, TB1: 3 / TB2: 5)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 Pts. Games
1   Bùi Kim Lê 0 BDI ½ 0   0.5 2
2   Lê Thị Thu Hường 0 BDI 1 1   2.0 2
3   Nguyễn Thị Thu Huyền 0 BDI 0 1   1.0 2
4   Châu Thị Ngọc Giao 0 BDI ½ 1   1.5 2
  2. Cần Thơ (RtgAvg:1200, TB1: 3 / TB2: 4.5)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 Pts. Games
2   Võ Hồng Phượng 0 CTH ½   0 0.5 2
3   Lê Phú Nguyên Thảo 0 CTH 0   ½ 0.5 2
4   Lê Thị Minh Thơ 0 CTH 1   1 2.0 2
5   Nguyễn Thị Diễm Trang 0 CTH ½   1 1.5 2
  3. Bến Tre (RtgAvg:1200, TB1: 0 / TB2: 2.5)
Bo.   Name Rtg FED 1 2 3 Pts. Games
1   Nguyễn Thị Diễm Hương 0 BTR   1 1 2.0 2
2   Trần Lê Đan Thụy 0 BTR   0 ½ 0.5 2
3   Trần Thị Mộng Thu 0 BTR   0 0 0.0 2
4   Trương Thị Thanh Thủy 0 BTR   0 0 0.0 2