Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII- 2018 Môn Cờ vua

KẾT QUẢ

CỜ TIÊU CHUẨN

Cá nhân nam
HCV: Trần Tuấn Minh, Hà Nội
HCB: Lê Quang Liêm, Thành phố Hồ Chí Minh
HCĐ: Nguyễn Văn Huy, Hà Nội
Cá nhân nữ
HCV: Đoàn Thị Vân Anh, Bắc Giang
HCB: Nguyễn Thị Thanh An, Thành phố Hồ Chí Minh
HCĐ: Võ Thị Kim Phụng, Bắc Giang
CỜ NHANH
Cá nhân nam
HCV: Lê Quang Liêm, Thành phố Hồ Chí Minh
HCB: Đặng Hoàng Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh
HCĐ: Phạm Chương, Thành phố Hồ Chí Minh
Cá nhân nữ
HCV: Nguyễn Thị Phương Thảo, Bắc Giang
HCB: Hoàng Thị Bảo Trâm, Thành phố Hồ Chí Minh
HCĐ: Bạch Ngọc Thùy Dương, Thành phố Hồ Chí Minh
Đồng đội nam
HCV: Đào Thiên Hải + Nguyễn Anh Khôi, Thành phố Hồ Chí Minh
HCB: Trần Tuấn Minh + Nguyễn Văn Huy, Hà Nội
HCĐ: Cao Sang + Lê Hữu Thái, Lâm Đồng
HCĐ: Nguyễn Đức Hòa + Dương Thế Anh, Quân đội
Đồng đội nữ
HCV: Võ Thị Kim Phụng + Nguyễn Thị Mai Hưng, Bắc Giang
HCB: Đồng Khánh Linh + Nguyễn Hồng Ngọc, Ninh Bình
HCĐ: Kiều Bích Thủy + Nguyễn Thị Minh Thư, Hà Nội
HCĐ: Phạm Thị Thu Hiền + Tôn Nữ Hồng Ân, Quảng Ninh
Đôi nam nữ
HCV: Nguyễn Ngọc Trường Sơn + Phạm Lê Thảo Nguyên, Cần Thơ
HCB: Lê Tuấn Minh + Đỗ Hoàng Minh Thơ, Bình Dương
HCĐ: Đinh Đức Trọng + Lê Hồng Minh Ngọc, Đà Nẵng
HCĐ: Trần Minh Thắng + Lương Phương Hạnh, Hà Nội
CỜ CHỚP
Cá nhân nam
HCV: Lê Quang Liêm, Thành phố Hồ Chí Minh
HCB: Lê Tuấn Minh, Bình Dương
HCĐ: Võ Thành Ninh, Kiên Giang
Cá nhân nữ
HCV: Hoàng Thị Bảo Trâm, Thành phố Hồ Chí Minh
HCB: Phạm Thị Bích Ngọc, Thành phố Hồ Chí Minh
HCĐ: Bạch Ngọc Thùy Dương, Thành phố Hồ Chí Minh
Đồng đội nam
HCV: Trần Tuấn Minh + Trần Minh Thắng, Hà Nội
HCB: Đào Thiên Hải + Nguyễn Anh Khôi, Thành phố Hồ Chí Minh
HCĐ: Hoàng Cảnh Huấn + Nguyễn Văn Thành, Đà Nẵng
HCĐ: Nguyễn Đức Hòa + Dương Thế Anh, Quân đội
Đồng đội nữ
HCV: Võ Thị Kim Phụng + Nguyễn Thị Mai Hưng, Bắc Giang
HCB: Bùi Kim Lê + Nguyễn Thị Thúy Triên, Bình Định
HCĐ: Nguyễn Ngọc Thùy Trang + Nguyễn Trần Ngọc Thủy, Đồng Tháp
HCĐ: Nguyễn Thị Thanh An + Lê Kiều Thiên Kim, Thành phố Hồ Chí Minh
Đôi nam nữ
HCV: Nguyễn Ngọc Trường Sơn + Phạm Lê Thảo Nguyên, Cần Thơ
HCB: Nguyễn Hoàng Đức + Phạm Thị Thu Hiền, Quảng Ninh
HCĐ: Từ Hoàng Thông + Lê Hoàng Trân Châu, Thành phố Hồ Chí Minh
HCĐ: Nguyễn Văn Huy + Lê Thanh Tú, Hà Nội

THỐNG KÊ CÁC ĐOÀN ĐÃ ĐẠT THÀNH TÍCH

STT ĐƠN VỊ HCV HCB HCĐ
1 Thành phố Hồ Chí Minh 4 6 5
2 Bắc Giang 3 1 1
3 Hà Nội 2 1 4
4 Cần Thơ  2    
5 Ninh Bình 1    
6 Bình Dương   2  
7 Quảng Ninh   1 1
8 Bình Định   1  
9 Đà Nẵng     2
10 Quân đội     2
11 Đồng Tháp     1
12 Kiên Giang     1
13 Lâm Đồng     1
   TỔNG CỘNG 12 12 18

{iframe width="100%" height="3000"}https://chess-results.com/Tnr395645.aspx?lan=29{/iframe}

ĐIỀU LỆ

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
1. Theo quy định tại Điều 4 Chương I của Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (sau đây viết tắt là Đại hội).
2. Các vận động viên tham dự phải có thẻ do Ban tổ chức Đại hội và Liên đoàn Cờ Việt Nam cấp.
3. Các đoàn tham dự phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho các thành viên của đơn vị mình.
4. Các đơn vị được cử đoàn Cờ vua tham dự gồm các vận động viên sau:
4.1. Đối với giải cá nhân: Mỗi đơn vị được cử số lượng vận động viên tham dự thi đấu không hạn chế.
4.2. Đối với giải đồng đội: Mỗi đơn vị chỉ được cử 01 đội nam và 01 đội nữ gồm 02 vận động viên mỗi đội tham dự.
4.3. Đối với nội dung đôi nam nữ: Mỗi đơn vị chỉ được cử 01 đôi, gồm 01 vận động viên nam và 01 vận động viên nữ.
5. Vận động viên nữ được phép thi đấu ở bảng nam nội dung cá nhân.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 09 tháng 12 năm 2018.
+ Chi tiết:
Ngày 27/11/2018: 9g00 Họp chuyên môn
Ngày 28/11/2018: 9g00 Cờ tiêu chuẩn – Ván 1; 15g00 Cờ tiêu chuẩn – Ván 2
Ngày 29/11/2018: 9g00 Cờ tiêu chuẩn – Ván 3
Ngày 30/11/2018: 9g00 Cờ tiêu chuẩn – Ván 4; 15g00 Cờ tiêu chuẩn – Ván 5
Ngày 01/12/2018: 9g00 Cờ tiêu chuẩn – Ván 6
Ngày 02/12/2018: 9g00 Cờ tiêu chuẩn – Ván 7
Ngày 03/12/2018: 9g00 Cờ tiêu chuẩn – Ván 8
Ngày 04/12/2018: 9g00 Cờ tiêu chuẩn – Ván 9
Ngày 05/12/2018: 9g00 Cờ chớp – Ván 1,2,3,4,5,6,7,8,9  - 15g00 Cờ chớp – Bán kết và chung kết
Ngày 06/12/2018: 9g00 Cờ nhanh – Ván 1, 2,3; 15g00 Cờ nhanh – Ván 4,5,6
Ngày 07/12/2018: 9g00 Cờ nhanh – Ván 7,8,9
Ngày 08/12/2018: 9g00 Cờ nhanh – Bán kết và Chung kết; 15g00 Trao giải
Ngày 09/12/2018: Các đoàn ra về
Chú ý: Nội dung đồng đội và đôi nam nữ sẽ được tổ chức cùng một thời điểm.
2. Địa điểm: Trung tâm thể thao Ba Đình, 115 Quán Thánh, Hà Nội.
III. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
1. Theo quy định tại Điều 6 Chương I của điều lệ Đại hội.
2. Nơi nhận: Bộ môn Cờ, 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Email: thangthien2004@gmail.com. Điện thoại: 0913341591.
IV. KINH PHÍ THAM DỰ:
Theo quy định tại Điều 7 Chương I của Điều lệ Đại hội.
V. NỘI DUNG THI ĐẤU
Theo quy định tại Điều 8 Chương I của Điều lệ Đại hội.
Tổ chức 12 nội dung:
NAM: Cá nhân cờ tiêu chuẩn, Cá nhân cờ nhanh, Cá nhân cờ chớp, Đồng đội cờ nhanh, Đồng đội cờ chớp.
NỮ: Cá nhân cờ tiêu chuẩn, Cá nhân cờ nhanh, Cá nhân cờ chớp, Đồng đội cờ nhanh, Đồng đội cờ chớp.
ĐÔI NAM NỮ: Cờ nhanh và Cờ chớp.
VI. THỂ THỨC THI ĐẤU
1. Theo quy định tại Điều 9 Chương II của Điều lệ Đại hội.
2. Nội dung cá nhân: Giải đấu sẽ được chơi theo hệ Thụy Sỹ 7 ván hoặc 9 ván tùy thuộc vào số lượng VĐV tham gia. (trong trường hợp không đủ VĐV Ban tổ chức sẽ quyết định hình thức thi đấu).
3. Nội dung đồng đội: Đấu đối kháng từng cặp đấu theo đội. Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ 7 ván hoặc 9 ván tùy thuộc vào số lượng VĐV tham gia (trong trường hợp không đủ VĐV Ban tổ chức sẽ quyết định hình thức thi đấu) để chọn ra 4 đội chơi vòng Bán kết và Chung kết. Bốc thăm màu quân được tính 1 đội là 1 nguyên đơn.
4. Nội dung đôi nam nữ: Đấu đối kháng từng cặp đấu nam với nam, nữ với nữ. Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ 7 ván hoặc 9 ván tùy thuộc vào số lượng VĐV tham gia (trong trường hợp không đủ VĐV Ban tổ chức sẽ quyết định hình thức thi đấu) để chọn ra 4 đội chơi vòng Bán kết và Chung kết. Bốc thăm màu quân được tính 1 đội là 1 nguyên đơn.
5. Ván cuối cùng các VĐV cùng đơn vị không được gặp nhau nếu số điểm trên 50%.
6. Quy định về xếp hạt giống cho giải cá nhân theo rating của FIDE tháng 9 năm 2018 theo từng thể loại cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp; Xếp theo vần tên.
VII. LUẬT VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU
1. Áp dụng Luật thi đấu hiện hành.
2. Thời gian thi đấu:
- Cờ tiêu chuẩn: 90 phút hoàn thành ván cờ, thêm 30 giây cho mỗi nước đi.
- Cờ nhanh: 10 phút hoàn thành ván cờ, thêm 5 giây cho mỗi nước đi.
- Cờ chớp: 3 phút hoàn thành ván cờ, thêm 2 giây cho mỗi nước đi.
3. Các kỳ thủ đến muộn khi ván đấu bắt đầu bị xử thua.
VIII. XẾP HẠNG
1. Xếp hạng cá nhân: Lần lượt theo: Tổng điểm, tổng điểm đối kháng giữa các đấu thủ đồng điểm, hệ số Buchholz bỏ một thấp nhất, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng.
2. Xếp hạng đồng đội: Lần lượt theo: Tổng điểm ván, tổng điểm trận đạt được của mỗi đội, tổng điểm đối kháng trong nhóm các đội có cùng nhóm điểm, hệ số Buchholz (hệ số Berger nếu thi đấu vòng tròn); Nếu tất cả vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Vòng Bán kết đội xếp thứ 1 gặp đội xếp thứ 4; đội xếp thứ 2 gặp đội xếp thứ 3. Hai đội thua vòng Bán kết được tính đồng hạng 3. Hai đội thắng gặp nhau trong trận Chung kết để xếp hạng Nhất và Nhì.
3. Xếp hạng đôi nam nữ: Lần lượt theo: Tổng điểm trận (thắng 2, hòa 1, thua 0), tổng điểm ván đạt được của mỗi đôi, tổng điểm đối kháng trong nhóm các đôi có cùng nhóm điểm, hệ số Buchholz (hệ số Berger nếu thi đấu vòng tròn); số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân Đen (tính ở vị trí kỳ thủ nam); Nếu tất cả bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Vòng Bán kết đội xếp thứ 1 gặp đội xếp thứ 4; đội xếp thứ 2 gặp đội xếp thứ 3. Hai đội thua vòng Bán kết được tính đồng hạng 3. Hai đội thắng gặp nhau trong trận Chung kết để xếp hạng Nhất và Nhì.
IX. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
1. Theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Chương III của điều lệ Đại hội.
2. Giải cá nhân: Các cá nhân xếp hạng Nhất, Nhì, Ba được nhận huy chương vàng, bạc, đồng của Đại hội.
3. Giải đồng đội và đôi nam nữ: Các đội và các đôi nam, nữ xếp hạng Nhất, Nhì, Ba được nhận huy chương vàng, bạc, đồng của Đại hội.
X. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
1. Theo quy định tại Điều 13 Chương III của điều lệ Đại hội.
2. Các VĐV hoặc trưởng đoàn có quyền khiếu nại quyết định của Trọng tài trong vòng 15 phút ván đấu kết thúc.
XI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần phản ánh kịp thời đến Ban tổ chức Đại hội xem xét, quyết định.