hdbank4 banner

Giải được tổ chức từ ngày 9/3 đến 16/3 tại khách sạn Ramana, Quận 3, Thành phồ Hồ Chí Minh. Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Việt Nam đoạt cúp vô địch và Muminova Nafisa, Uzbekistan đoạt hạng nhất nữ.

hdbank2014 f