Thi đấu giao hữu Việt Nam - Trung quốc / Vietnam - China xiangqi friendship match

Thực hiện chương trình hợp tác chuyên môn Cờ tướng hàng năm giữa Việt Nam và Trung quốc, từ ngày 20/12 đến 25/12/2009 Đoàn Cờ tướng Trung quốc sang thăm Việt Nam và có các cuộc thi đấu giao hữu với các danh thủ của Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đội Trung quốc dã thi đấu 2 trận thắng đội tuyển TPHCM với tỷ số 3-1 và 2,5-1,5 vào sáng ngày 21/12 và 25/12.

Thi đấu giao hữu Việt Nam - Trung quốc / Vietnam - China xiangqi friendship match.

Thực hiện chương trình hợp tác chuyên môn Cờ tướng hàng năm giữa Việt Nam và Trung quốc, từ ngày 20/12 đến 25/12/2009 Đoàn Cờ tướng Trung quốc sang thăm Việt Nam và có các cuộc thi đấu giao hữu với các danh thủ của Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn Trung quốc do Ông Lý Phương Minh – Viện trưởng Côn Minh kỳ viện làm Trưởng đoàn cùng Huấn luyện viên là Bà Tạ Tổ Thụy – Viện trưởng Thành Đô kỳ viện

vie-chn2009-4
Đoàn Trung quốc chụp ảnh lưu niệm với một số thành viên Liên đoàn Cờ TPHCM

Các danh thủ Trung quốc gồm:
- Nữ Đặc cấp Đại sư Quách Lợi Bình, Vô địch thế giới nữ năm 2005
- Nam Đặc cấp Đại sư Đào Hán Minh, Cựu Vô địch thế giới
- Nam Tưởng kỳ Đại sư Trịnh Tân Niên
- Lý Ngải Đông, Hạng IV Đại hội TDTT toàn Trung Quốc 2009

vie-chn2009-3
Thi đấu giao hữu sáng 21/12 tại CLB Cờ tướng Huy Công, Quận Bình Thạnh

Tại trận thi đấu đầu tiên vào sáng 21/12 tại câu lạc bộ Cờ tướng Huy Công, Quận Bình Thạnh đội Trung quốc đã thắng đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-1
(Ghi chú: B=Tốt, M=Mã, T=Tượng, P=Pháo, X=Xe, S=Sĩ, Tg=Tướng, dấu cộng (+)= tấn, dấu trừ (-)= thối, dấu chấm(.)=bình)

1. Nguyễn Hoàng Lâm (VIE) tiên bại Đào Mán Minh (CHN)
1. B7+1 P2.3 2. P8.5 P8.5 3. M8+7 M8+7 4. M2+1 X9.8 5. X1.2 M2+1 6. X9.8 B3+1 7. M7+6 X8+4 8. B7+1 X8.3 9. T7+9 P5+4 10. S4+5 X1.2 11. X8+9 M1-2 12. P2.3 T3+5 13. B3+1 B5+1 14. Tg5.4 X3.4 15. M6+4 P5.2 16. P3+4 P2+3 17. T9-7 S4+5 18. X2+3 P2-5 19. X2.4 M7-9 20. P5.3 B5+1 21. B3+1 M2+4 22. M1+3 M4+5 23. P+.4 M5+3 24. T3+5 M3+4 25. X4-2 X4.5 26. X4+2 X5.4 27. X4-2 P3+2 28. S5+6 B5.4 29. P3.2 P2+2 30. M3+2 X4.5 31. P4.3 T5+7 32. M4+3 T7-5 33. P3.5 Tg5.4 34. P5+2 S6+5 35. M3+5 Tg4+1 36. M2+3 M9+7 37. M5-3 X5+2 (0-1)

2. Lý Ngải Đông (CHN) tiên thắng Trịnh A Sáng (VIE)
1. P2.5 M8+7 2. B3+1 X9.8 3. M2+3 P8.9 4. M8+7 B3+1 5. P8+4 M2+3 6. P8.7 X1.2 7. X9.8 T3+5 8. X8+6 X8+4 9. P7.3 M3+4 10. X8-3 P9-1 11. X1+1 B1+1 12. M7-9 P2+2 13. X1.4 P9.4 14. P5.8 M4-3 15. X4.8 B3+1 16. P8+3 B3+1 17. X+.7 X2+4 18. X8+4 M3+2 19. X7+5 P4+1 20. M9+7 S6+5 21. T3+5 B9+1 22. X7-4 P4.1 23. X7.8 X8.4 24. S4+5 X4.8 25. X8.4 T7+9 26. P3.4 X8+3 27. X4.8 X8-3 28. P4-6 P1.2 29. X8.7 T9-7 30. M3+4 P2.3 31. X7.8 P3.2 32. X8.5 X8.3 33. M7+8 M7+6 34. M8-6 X3.4 35. X5+2 X4+1 36. P4+5 X4.6 37. P4.2 M2+4 38. P2+4 T7+9 39. X5+1 M4+6 40. S5+4 P2+6 41. M6+5 X6-1 42. M5-4 X6+2 43. X5.1 X6.5 44. X1+2 X5.6 45. S6+5 P2-2 46. P2-6 S5-6 47. P2.8 X6.2 48. X1-4 X2.1 49. B1+1 (1-0)

3. Nguyễn Trần Đỗ Ninh  (VIE) Tiên Thắng Trịnh Tân Niên (CHN)
1. B7+1 M8+7 2. B3+1 P8.9 3. M2+1 X9.8 4. X1.2 T3+5 5. T7+5 M2+4 6. M8+7 B3+1 7. B7+1 X8+4 8. P2.3 X8.3 9. X2+8 S6+5 10. S6+5 P2.4 11. M7+8 B1+1 12. X2-5 P9-1 13. P3+4 X3.6 14. X2.3 M7-8 15. B3+1 T5+7 16. X3.2 M8+9 17. P3+1 X6-2 18. P3.6 X6.4 19. X2+5 P9-1 20. X9.6 X4+7 21. S5-6 B1+1 22. B9+1 X1+5 23. M8+6 X1-1 24. M6+4 X1.6 25. P8+4 B9+1 26. M1+3 X6+2 27. P8.9 M4-2 28. M3-2 B5+1 29. X2.4 X6.8 30. M2+4 X8+1 31. M-+3 X8+1 32. S6+5 (1-0)

4. Quách Lợi Bình Tiên (CHN) Thắng Hoàng Hải Bình (VIE)
1. B7+1 P2.3 2. P2.5 T3+5 3. M2+3 B3+1 4. X1.2 B3+1 5. M8+9 M2+4 6. X9.8 M4+3 7. P5+4 S4+5 8. P8.4 B3.2 9. T7+5 M8+7 10. P5.4 X9.8 11. X2+6 B1+1 12. B3+1 X1.4 13. S6+5 P8.9 14. X2+3 M7-8 15. P+.1 P3.2 16. X8.6 X4+9 17. S5-6 M3+4 18. P1-2 M4-3 19. M9+7 M8+7 20. M7+6 B7+1 21. B3+1 T5+7 22. P1.3 T7-5 23. B5+1 M7+8 24. M6-8 M3+2 25. P3.8 P2.1 26. M3+2 P1+4 27. P4.2 M8-6 28. M2+4 P1-1 29. B5+1 M6+8 30. M4+2 M8+6 31. M2+3 Tg5.4 32. P8.6 T5+7 33. P2+4 M6-7 34. B5+1 M7-6 35. B5.6 Tg4.5 36. P2.5 T7-5 37. P5-3 P1.2 38. M3-4 P2-4 39. B1+1 M6+7 40. B6+1 P9.6 41. B6+1 P2+3 42. M4+6 (1-0)

vie-chn2009-2
Trận Đào Hán Minh và Nguyễn Hoàng Lâm

vie-chn2009-1
Đoàn Trung quốc chụp ảnh lưu niệm với các danh thủ TPHCM

Sáng 25/12 đội Trung quốc đã có trận thi đấu thứ 2 với đội tuyển TPHCM và đã thắng với tỷ số 2,5-1,5:
(Ghi chú: B=Tốt, M=Mã, T=Tượng, P=Pháo, X=Xe, S=Sĩ, Tg=Tướng, dấu cộng (+)= tấn, dấu trừ (-)= thối, dấu chấm(.)=bình)

1. Trần Chánh Tâm  (VIE) tiên thua Đào Mán Minh (CHN)
1. M8+7 B3+1 2. P2.5 M2+3 3. M2+3 P8.6 4. X1+1 M8+7 5. B5+1 X9.8 6. X1.4 S4+5 7. X9+1 P2+4 8. B5+1 P6.5 9. M7+5 P2.5 10. M3+5 X1.2 11. P8-1 B5+1 12. M5+4 P5+5 13. T7+5 X8+2 14. P8.5 X2+3 15. M4+3 X8.7 16. X9.6 T3+5 17. P5+4 X2.5 18. X4+4 X7.8 19. X6+7 B7+1 20. B7+1 B3+1 21. X6.7 M3+2 22. X7-4 M2+1 23. X7-1 M1+2 24. X7.6 X8+3 25. P5-2 X8.2 26. S4+5 B9+1 27. P5.4 X2-2 28. P4-2 M2+4 29. S5-6 X5+4 30. P4.5 X5.7 31. Tg5.4 X7+2 32. Tg4+1 X2.5 33. P5+4 X7.8 34. X6.8 Tg5.4 35. X8+6 Tg4+1 36. X4-1 X8-1 37. Tg4-1 X8-5 38. X4.6 X5.4 39. X6+2 X8.4 40. P5.1 X4+6 41. Tg4+1 X4-1 42. Tg4-1 X4-2 43. P1+3 S5+6 44. P1.3 B1+1 45. X8-5 X4.6 46. Tg4.5 X6.5 47. Tg5.4 Tg4.5 48. X8.4 T5-3 49. X4+3 B1+1 50. X4+1 Tg5+1 51. X4+1 Tg5-1 52. X4-1 Tg5-1 53. B1+1 B1.2 54. B1+1 B2.3 55. B1.2 B3.4 56. P3.1 B4+1 57. B2+1 X5-4 58. P1-2 B4+1 59. X4-2 X5+7 60. Tg4+1 X5-1 61. Tg4-1 X5.9 62. P1+3 X9-8 63. B2.1 T7+5 64. Tg4.5 X9+1 65. X4.6 B4.5 66. X6.2 X9.6 (0-1)

2. Lý Ngãi Đông (CHN) tiên hòa Đào Quốc Hưng (VIE)
1. B7+1 P2.3 2. P2.5 T3+5 3. S6+5 M8+7 4. M2+3 X9.8 5. B3+1 P8.9 6. P8.6 M2+4 7. M8+7 B3+1 8. B7+1 X8+4 9. M7+6 X8.3 10. T7+9 X1.2 11. X9.6 X2+1 12. X1.2 S4+5 13. M3+4 B7+1 14. B3+1 X3.7 15. P6+6 X2.4 16. M6+5 X4+8 17. S5-6 M7+5 18. M4+5 X7+2 19. M5+7 P9.3 20. X2+6 X7.9 21. X2.9 X9.5  (½-½)

3. Trịnh Tân Niên (CHN) tiên hòa Trương A Minh (VIE)
1. P2.5 M8+7 2. M2+3 M2+3 3. X1.2 X9.8 4. B3+1 B3+1 5. P8+4 T7+5 6. M8+7 M3+4 7. P8.3 X1+1 8. X9.8 P2.3 9. X2+5 M4+3 10. P5.4 P8.9 11. X2+4 M7-8 12. T7+5 X1.6 13. S6+5 B1+1 14. X8+4 X6+3 15. P3+2 X6-3 16. P3-2 X6+3 17. P3+2 X6-3 (½-½)

4. Ngô Lan Hương  (VIE) tiên hòa Quách Lợi Bình (CHN)
1. P2.5 M8+7 2. M2+3 X9.8 3. B7+1 P8.9 4. M8+7 P2.5 5. M7+6 B7+1 6. M6+5 M7+5 7. P5+4 S4+5 8. P8.5 M2+3 9. P+-1 X8+6 10. X9+2 X1.2 11. X9.6 X8.7 12. P--1 P9.7 13. X1+2 X2+4 14. B5+1 P5+1 15. P-.3 X7+1 16. X6.3 P7+5 17. X1.3 X2.5 18. X3.5 P5+2 19. P3.5 B7+1 20. P5+3 B7.6 21. P5-1 B6+1 22. P5.7 B6.5 23. X5-1 M3+5 24. P7-2 T3+5 25. X5.3 B5.6 26. T3+5 X5.4 27. X3+3 X4+4 28. P7+2 M5+4 29. X3.5 B6+1 30. T5-3 B6+1 31. S4+5 B3+1 32. T7+9 B3+1 33. T9+7 Tg5.4 34. X5.4 M4+3 35. X4-3 X4-2 36. X4+5 X4.3 37. X4.9 X3.9 38. B9+1 Tg4.5 39. X9.6 B9+1 40. X6-4 X9.3 41. X6.1 X3-1 42. X1+3 X3.7 43. T3+5 X7.5 44. X1-3 M3-4 45. T5-7 S5+4 46. X1.4 X5+1 47. B9+1 X5.8 48. B9+1 M4+6 49. S5-4 M6-5 50. X4.7 X8.4 51. S4+5 M5+6 52. X7.4 X4.3 53. T7+5 M6-7 54. B9.8 X3.8 55. T5-7 X8+3 56. S5-4 X8-6 57. B8+1 X8.3 58. T7+9 M7+8 59. X4.2 M8-6 60. S6+5 T5-3 61. X2.4 X3.2 62. T9-7 M6+8 63. X4.5 T7+5 64. X5.2 M8-7 65. X2.7 X2-1 66. Tg5.6 X2+4 67. T7+9 M7+6 68. Tg6.5 T5+3 69. X7.5 T3+5 70. X5.7 X2.4 71. X7.4 T5-7 72. X4.5 Tg5.4 73. X5.4 X4.5 74. T9-7 M6-7 75. X4.7 M7+8 76. T7+9 M8+7 77. Tg5.6 M7-6 78. X7.4 Tg4.5 79. Tg6.5 M6-7 80. T9-7 X5.2 81. X4.5 T7+5 (½-½)

vie-chn2009-5
Ảnh: Quang cảnh thi đấu tại Nhà Văn hóa Thanh Niên