GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHÂU Á LẦN THỨ 14 - CÚP TÔN HOA SEN

第十四届亚洲象棋锦标赛 - 莲花钢杯

THE 14th ASIAN XIANGQI CHAMPIONSHIP

LOTUS STEEL CUP
November 2nd to 8th, 2006 in Vung Tau - Vietnam

 
 

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC - FINAL RANKING - 排名榜

Đồng đội nam - Men team - 男子团体赛

Rank Team 排名 会员单位 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. MP BH.
1 China 冠军 中国 3 w2½ 5 b3 2 w1½ 6 w3 7 b3 4 b2 9 w3 13 80½
2 Chinese Hongkong 亚军 中国香港 12 w2½ 4 w2 1 b1½ 8 b2 6 w3 3 b3 5 w1 11 80½
3 Chinese Taipei 季军 中华台北 1 10 w1½ 13 b3 12 w3 8 b2 2 w0 6 b2 9 80
4 Vietnam 殿军 越南 7 w2½ 2 b1 8 w1 10 b2 5 b2 1 w1 11 w3 8 85
5 Chinese Macau 第五名 中国澳门 8 w2 1 w0 9 b2½ 7 b1 4 w1 12 b2 2 b2 8 84½
6 East Malaysia 第六名 东马 14 w2½ 9 b2 10 w2 1 b0 2 b0 7 w2 3 w1 8 82
7 Singapore 第七名 新加坡 4 12 w3 11 b2 5 w2 1 w0 6 b1 8 w1½ 7 76
8 Philippines 第八名 菲律宾 5 b1 13 w2 4 b2 2 w1 3 w1 14 b3 7 b1½ 7 70½
9 Thailand 第九名 泰国 13 b3 6 w1 5 11 b1½ 14 w3 10 b2 1 b0 7 68½
10 West Malaysia 第十名 西马 11 w3 3 b1½ 6 b1 4 w1 13 b2 9 w1 14 w3 7 63
11 Indonesia 第十一名 印度尼西亚 10 b0 14 b2 7 w1 9 w1½ 12 b1 13 w2 4 b0 5 63
12 Australia 第十二名 澳大利亚 2 7 b0 14 w2 3 b0 11 w2 5 w1 13 b1 4 65½
13 Brunei 第十三名 文莱 9 w0 8 b1 3 w0 14 b2 10 w1 11 b1 12 w2 4 64½
14 Japan 第十四名 日本 6 11 w1 12 b1 13 w1 9 b0 8 w0 10 b0 0 65½

Cá nhân nữ - Women Individual - 女子个人赛

Rank Name FED 排名 名字 会员单位 1 2 3 4 5 6 7 Pts
1 ZHAO GUAN FANG CHN 冠军 赵冠芳 中国 * ½ 1 1 1 1 1
2 GAO YI PING TPE 亚军 高懿屛 中华台北 ½ * 0 1 1 1 1
3 NGO LAN HUONG VIE 季军 吴兰香 越南 0 1 * ½ 1 ½ 1 4
4 CHANG HONG AUS 殿军 常虹 澳大利亚 0 0 ½ * 1 1 1
5 SOH YING YING SIN 第五名 苏盈盈 新加坡 0 0 0 0 * 1 ½
6 THIEN FUI CHUAN EMA 第六名 郑慧君 东马 0 0 ½ 0 0 * ½ 1
7 KHOO CHIN CHIN WMA 第七名 邱真珍 西马 0 0 0 0 ½ ½ * 1

Cá nhân trẻ nam - Junior Individual - 少年个人赛

Rank Name FED 排名 名字 会员单位 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts
1 ZHONG SHAO HONG CHN 冠军 钟少鸿 中国 * ½ 1 1 1 1 1 1
2 TONG HO VAN HKG 亚军 唐浩文 中国香港 ½ * 1 0 0 1 1 1
3 HUANG JING YAN SIN 季军 黄俊阳 新加坡 0 0 * 1 ½ ½ 1 ½
4 YEOH THEAN JERN WMA 殿军 杨添任 西马 0 1 0 * 1 0 ½ 1
5 HEANG KHO KHIN DE EMA 第五名 许勤智 东马 0 1 ½ 0 * ½ ½ ½ 3
6 NGUYEN VAN THI VIE 第六名 阮文诗 越南 0 0 ½ 1 ½ * 0 1 3
7 SUN CHANG CHING TPE 第七名 孙璋庆 中华台北 0 0 0 ½ ½ 1 * 1 3
8 WONG KAI MENG MAC 第八名 黄启明 中国澳门 0 0 ½ 0 ½ 0 0 * 1