Giải vô địch Cờ Tướng Châu Á lần thứ 15 - 15th ASIAN Xiangqi championships 2008

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHÂU Á LẦN THỨ 15

15th ASIAN XIANGQI CHAMPIONSHIPS
20-26 October in Singapore

Giải được tổ chức tại Singapore từ 20 đến 26 tháng 10 tại Singapore. Tại giải này đội nam Việt Nam đã xuất sắc đánh hòa với đội Trung quốc, nhưng thua đội Đài Loan nên xếp thứ nhì. Việt Nam còn giành 2 giải nhì nữ và giải trẻ nam cá nhân.

vnteam

Though the drawn match between China and Vietnam in round 3 caused some excitment to the fans, China won all the remaining matches to claim the team champion title for the 15th time. Vietnam once again proves that they are the number one challenger to the Chinese's domination by seizing the second place in all the three events.

lyhuynh08b

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC - FINAL RANKING

lanhuong08

Men's Team

Pos Name Match Pts Buchholz Game pts
1 China 6.5 29.0 33.0
2 Vietnam 5.5 30.5 29.0
3 Chinese Taipei 5.5 30.5 27.0
4 China HongKong 4.5 30.0 25.0
5 Malaysia 4.0 27.0 23.0
6 Thailand 4.0 20.0 20.0
7 Philippines 3.5 30.5 21.0
8 East Malaysia 3.5 24.5 19.0
9 Singapore 3.5 23.5 19.0
10 Indonesia 3.5 20.0 23.0
11 Myanmar 3.0 20.5 16.0
12 Japan 3.0 19.0 19.0
13 China Macau 2.5 27.5 20.0
14 Australia 2.5 19.0 16.0
15 Brunei 1.0 20.0 13.0
16 Cambodia 0.0 20.5 13.0

Wowen's Individual

Pos Name Match Pts Berger
1 Tang Dan (China) 5.5 13.00
2 Ngo Lan Huong (Vietnam) 5.0 11.50
3 Cheng Ming Chuo (East Malaysia) 3.5 7.00
4 Teo Gui Min (Malaysia) 3.5 5.25
5 Tan Ming Fang (Singapore) 1.5 2.25
6 Dian Fitriyani (Indonesia) 1.5 1.75
7 Lee Meng Ju (Chinese Taipei) 0.5 0.75

Juniors' Individual

Pos Name Match Pts Berger
1 Zheng WeiTong (China) 7.5 25.50
2 Lai Ly Huynh (Vietnam) 6.0 21.50
3 Yang Shang Min (Chinese Taipei) 5.5 15.00
4 Lau Yong Yao (Malaysia) 5.0 12.25
5 Lai Jun Jie (Sinapore) 5.0 11.75
6 Chu Chung Him (China HongKong) 3.5 6.00
7 Kiong Chiat Seng (East Malaysia) 2.5 3.50
8 Tekeshi (Indonesia) 0.5 0.25
9 Tan Kai Meng (China Macau) 0.5 0.25

Round Results, Men Team's Division

Round 1, Team
  Colour:RBR Result Colour:BRB
1 China 6:0 East Malasia
2 Australia 1:5 China HongKong
3 Chinese Taipei 4:2 China Macau
4 Philippines 2:4 Vietnam
5 Singapore 4:2 Cambodia
6 Thailand 5:1 Indonesia
7 Malaysia 5:1 Brunei
8 Myanmar 4:2 Japan
Round 2, Team
  Colour:RBR Result Colour:BRB
1 Singapore 0:6 China
2 China HongKong 4:2 Malaysia
3 Thailand 1:5 Chinese Taipei
4 Vietnam 6:0 Myanmar
5 Indonesia 3:3 China Macau
6 Japan 1:5 Philippines
7 East Malaysia 4:2 Cambodia
8 Brunei 2:4 Australia
Round 3, Team
  Colour:RBR Result Colour:BRB
1 China 3:3 Vietnam
2 Chinese Taipei 3:3 China HongKong
3 Australia 3:3 Singapore
4 Malaysia 5:1 Thailand
5 Philippines 3:3 East Malaysia
6 Myanmar 1:5 Indonesia
7 China Macau 4:2 Japan
8 Cambodia 1:5 Brunei
Round 4, Team
  Colour:RBR Result Colour:BRB
1 China HongKong 2:4 China
2 Vietnam 2:4 Chinese Taipei
3 East Malaysia 1:5 Malaysia
4 Thailand 1:5 Philippines
5 China Macau 6:0 Singapore
6 Indonesia 5:1 Australia
7 Brunei 1:5 Myanmar
8 Japan 4:2 Cambodia
Round 5, Team
  Colour:RBR Result Colour:BRB
1 China 4:2 Chinese Taipei
2 Malaysia 1:5 Vietnam
3 China HongKong 5:1 China Macau
4 Philippines 4:2 Indonesia
5 Singapore 6:0 Myanmar
6 Australia 1:5 East Malaysia
7 Brunei 1:5 Japan
8 Cambodia 2:4 Thailand
Round 6, Team
  Colour:RBR Result Colour:BRB
1 Philippines 2:4 China
2 Vietnam 5:1 China HongKong
3 Chinese Taipei 5:1 Malaysia
4 Indonesia 2:4 Singapore
5 East Malaysia 4:2 China Macau
6 Japan 4:2 Australia
7 Thailand 4:2 Brunei
8 Myanmar 4:2 Cambodia
Round 7, Team
  Colour:RBR Result Colour:BRB
1 China 6:0 Japan
2 Singapore 2:4 Chinese Taipei
3 East Malaysia 2:4 Vietnam
4 China HongKong 5:1 Philippines
5 Malaysia 4:2 Myanmar
6 China Macau 2:4 Thailand
7 Brunei 1:5 Indonesia
8 Cambodia 2:4 Australia
 

Round Results, Women's Division

No Pts Red Result Black Pts
Round 1
1   李孟儒 Lee Meng Ju 0:1 张桂敏 Teo Gui Min  
2   詹敏珠 Cheng Ming Chuo 1:0 简蕊蕊 Dian Fitriyani  
3   陈茗芳 Tan Ming Fang 0:1 唐 丹 Tang Dan  
Round 2
1 [0.0] 简蕊蕊 Dian Fitriyani 1:0 陈茗芳 Tan Ming Fang [0.0]
2 [1.0] 张桂敏 Teo Gui Min .5:.5 詹敏珠 Cheng Ming Chuo [1.0]
3 [0.0] 吴兰香 Ngo Lan Huong 1:0 李孟儒 Lee Meng Ju [0.0]
Round 3
1 [1.5] 詹敏珠 Cheng Ming Chuo .5:.5 吴兰香 Ngo Lan Huong [1.0]
2 [0.0] 陈茗芳 Tan Ming Fang 0:1 张桂敏 Teo Gui Min [1.5]
3 [1.0] 唐 丹 Tang Dan 1:0 简蕊蕊 Dian Fitriyani [1.0]
Round 4
1 [2.5] 张桂敏 Teo Gui Min 0:1 唐 丹 Tang Dan [2.0]
2 [1.5] 吴兰香 Ngo Lan Huong 1:0 陈茗芳 Tan Ming Fang [0.0]
3 [0.0] 李孟儒 Lee Meng Ju 0:1 詹敏珠 Cheng Ming Chuo [2.0]
Round 5
1 [0.0] 陈茗芳 Tan Ming Fang 1:0 李孟儒 Lee Meng Ju [0.0]
2 [3.0] 唐 丹 Tang Dan .5:.5 吴兰香 Ngo Lan Huong [2.5]
3 [1.0] 简蕊蕊 Dian Fitriyani 0:1 张桂敏 Teo Gui Min [2.5]
Round 6
1 [3.0] 吴兰香 Ngo Lan Huong 1:0 简蕊蕊 Dian Fitriyani [1.0]
2 [0.0] 李孟儒 Lee Meng Ju 0:1 唐 丹 Tang Dan [3.5]
3 [3.0] 詹敏珠 Cheng Ming Chuo .5:.5 陈茗芳 Tan Ming Fang [1.0]
Round 7
1 [4.5] 唐 丹 Tang Dan 1:0 詹敏珠 Cheng Ming Chuo [3.5]
2 [1.0] 简蕊蕊 Dian Fitriyani .5:.5 李孟儒 Lee Meng Ju [0.0]
3 [3.5] 张桂敏 Teo Gui Min 0:1 吴兰香 Ngo Lan Huong [4.0]

Round Results, Juniors' Division

No Pts White Result Black Pts
Round 1
1   郑惟桐 Zheng WeiTong 1:0 杨上民 Yang Shang Min  
2   龚杰胜 Kiong Chiat Seng 0:1 赖理兄 Lai Ly Huynh  
3   赖俊杰 Lai Jun Jie .5:.5 朱仲谦 Chu Chung Him  
4   谭启明 Tan Kai Meng .5:.5 魏德胜 Tekeshi  
Round 2
1 [0.5] 朱仲谦 Chu Chung Him 1:0 谭启明 Tan Kai Meng [0.5]
2 [1.0] 赖理兄 Lai Ly Huynh -:+ 赖俊杰 Lai Jun Jie [0.5]
3 [0.0] 杨上民 Yang Shang Min 1:0 龚杰胜 Kiong Chiat Seng [0.0]
4 [0.0] 刘勇尧 Lau Yong Yao 0:1 郑惟桐 Zheng WeiTong [1.0]
Round 3
1 [0.0] 龚杰胜 Kiong Chiat Seng 0:1 刘勇尧 Lau Yong Yao [0.0]
2 [1.5] 赖俊杰 Lai Jun Jie .5:.5 杨上民 Yang Shang Min [1.0]
3 [0.5] 谭启明 Tan Kai Meng 0:1 赖理兄 Lai Ly Huynh [1.0]
4 [0.5] 魏德胜 Tekeshi 0:1 朱仲谦 Chu Chung Him [1.5]
Round 4
1 [1.5] 赖理兄 Lai Ly Huynh 1:0 魏德胜 Tekeshi [0.5]
2 [1.5] 杨上民 Yang Shang Min 1:0 谭启明 Tan Kai Meng [1.0]
3 [1.0] 刘勇尧 Lau Yong Yao .5:.5 赖俊杰 Lai Jun Jie [2.0]
4 [2.0] 郑惟桐 Zheng WeiTong 1:0 龚杰胜 Kiong Chiat Seng [0.0]
Round 5
1 [2.5] 赖俊杰 Lai Jun Jie 0:1 郑惟桐 Zheng WeiTong [3.0]
2 [1.0] 谭启明 Tan Kai Meng 0:1 刘勇尧 Lau Yong Yao [1.5]
3 [0.5] 魏德胜 Tekeshi 0:1 杨上民 Yang Shang Min [2.5]
4 [2.5] 朱仲谦 Chu Chung Him 0:1 赖理兄 Lai Ly Huynh [2.5]
Round 6
1 [3.5] 杨上民 Yang Shang Min 1:0 朱仲谦 Chu Chung Him [2.5]
2 [2.5] 刘勇尧 Lau Yong Yao 1:0 魏德胜 Tekeshi [0.5]
3 [4.0] 郑惟桐 Zheng WeiTong 1:0 谭启明 Tan Kai Meng [1.0]
4 [0.0] 龚杰胜 Kiong Chiat Seng .5:.5 赖俊杰 Lai Jun Jie [2.5]
Round 7
1 [1.0] 谭启明 Tan Kai Meng 0:1 龚杰胜 Kiong Chiat Seng [0.5]
2 [0.5] 魏德胜 Tekeshi 0:1 郑惟桐 Zheng WeiTong [5.0]
3 [2.5] 朱仲谦 Chu Chung Him 0:1 刘勇尧 Lau Yong Yao [3.5]
4 [3.5] 赖理兄 Lai Ly Huynh .5:.5 杨上民 Yang Shang Min [4.5]
Round 8
1 [4.5] 刘勇尧 Lau Yong Yao 0:1 赖理兄 Lai Ly Huynh [4.0]
2 [6.0] 郑惟桐 Zheng WeiTong 1:0 朱仲谦 Chu Chung Him [2.5]
3 [1.5] 龚杰胜 Kiong Chiat Seng 1:0 魏德胜 Tekeshi [0.5]
4 [3.0] 赖俊杰 Lai Jun Jie 1:0 谭启明 Tan Kai Meng [1.0]
Round 9
1 [0.5] 魏德胜 Tekeshi 0:1 赖俊杰 Lai Jun Jie [4.0]
2 [2.5] 朱仲谦 Chu Chung Him 1:0 龚杰胜 Kiong Chiat Seng [2.5]
3 [5.0] 赖理兄 Lai Ly Huynh .5:.5 郑惟桐 Zheng WeiTong [7.0]
4 [5.0] 杨上民 Yang Shang Min .5:.5 刘勇尧 Lau Yong Yao [4.5]