Giải vô địch Cờ Vua Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2015

 Giải vô địch Cờ Vua Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 01/10/2015, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố, số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1.


– Các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự (có ký tên, đóng dấu của lãnh đạo đơn vị cử đi và không được viết tay) trước ngày 17/9, gửi về Trung tâm TDTT Hoa Lư, số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1; fax: 39105271; email: chien@vietnamchess.vn
– Bốc thăm: 09 giờ 00 ngày 18/9 tại Hội trường Trung tâm TDTT Hoa Lư, số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1.

KẾT QUẢ CỜ TIÊU CHUẨN

BỐC THĂM XẾP CẶP THI ĐẤU

{iframe width="100%" height="1000"}https://chess-results.com/Tnr187800.aspx?lan=1{/iframe}