Thế cờ Tướng "Co Vi 19"

Thế cờ Tướng này nhằm tôn vinh và tri ân các Chiến Sỹ Áo Trắng và nhân dân Việt Nam đang ngày đêm kiên cường chống "Giặc COVID 19".

Thế cờ có tên là: "CO VI 19". Bên Đen có 13 quân cờ (Tướng, 2 Sỹ, 1 Tượng, 2 Xe, 2 Pháo, 2 Mã và 3 Tốt) được xếp theo hình chữ "CO", đại diện cho "Giặc COVID 19".

Bên Đỏ có 13 quân cờ (Tướng, 2 Sỹ, 2 Tượng, 2 Xe, 2 Pháo, 2 Mã và 2 Tốt) được xếp theo hình số "19", đại diện cho các Chiến Sỹ Áo Trắng và người dân Việt Nam đang tấn công tiêu diệt "Giặc COVID 19", từ cuối năm 2019.

Ở giữa bàn cờ là biểu tượng (không phải là quân cờ, mang ý nghĩa tượng trưng, không ảnh hưởng đến nước đi của quân cờ) của chữ "VI", trong đó chữ "V" được tạo thành bởi 5 lá cờ của Việt Nam; chữ "I" được tạo thành bởi 3 hình "CHỮ THẬP ĐỎ", đại diện cho các "Chiến Sỹ Áo Trắng" đang trên tuyến đầu chống "Giặc COVID 19".

Như vậy trên mặt bằng của bàn cờ ta sẽ nhìn thấy 3 hàng chữ: CO, VI, 19 tạo thành: Thế cờ Tướng "CO VI 19". Bên Đỏ đi trước và sẽ thắng bên Đen ("Giặc COVID 19").

Xin cảm ơn các "Chiến Sỹ Áo Trắng" và người dân Việt Nam đang kiên cường chống "Giặc COVID 19", chúng ta nhất định sẽ chiến thắng trước VIRUS CORONA CHỦNG MỚI - COVID 19, trong một tương lai không xa.

Chúc các bạn yêu cờ tướng trong cả nước thành công với lời giải THẾ CỜ TƯỚNG "CO VI 19", góp phần vào thắng lợi hoàn toàn của VIỆT NAM trước giặc COVID 19.

Việt Nam cố lên, Thể thao Việt Nam cố lên.

Tác giả: PGS. TS. Lưu Đức Hải - Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ Tướng Việt Nam