Khai trương Kỳ Đài Biển Nhớ

Newlink2 10112013.JPG

Để đáp ứng món ăn tinh thần quen thuộc vào mỗi sáng T7 cuối tuần của người hâm mô cờ tướng Sài Gòn, Kỳ Đài Biển Nhớ ra đời từ quyết tâm gầy dựng phong trào của một số bạn yêu cờ và tấm lòng nhiệt huyết cờ tướng của anh Việt - chủ quán Biển Nhớ 252/2 Lý Thường Kiệt Q10 TPHCM.

Kỳ Đài đã dành riêng cho anh em cờ tướng một khuôn viên thoáng mát và giá cafe nước uống cực kỳ bình dân. Với mong muốn tạo sân chơi cho phong trào, sắp tới Kỳ Đài Biển Nhớ sẽ là địa điểm đăng cai một số các giải đấu của CLB Cờ tướng Kỳ Hội Quán. Kỳ Đài Biển Nhớ sinh hoạt định kỳ vào sáng T7 hàng tuần với phần bình luận cờ của BLV Nguyễn Hoàng Lâm (người mẫu) và trọng tài BangHuu.

Mời các bạn thưởng thức ván công Đài khai trương 09h sáng T7 30/11/2013 giữa tuyển thủ QG Uông Dương Bắc và ĐCĐS Trềnh A Sáng.

Uông Dương Bắc Tiên Bại Trềnh A Sáng

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09Trenh%20A%20Sang(vs)Uong%20Duong%20Bac%0ATIME%20%20%20%20%091%3A07%22%3B%2037%22%0ARED%20%20%20%20%20%09Trenh%20A%20Sang%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09Uong%20Duong%20Bac%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0930-11-2013%0A%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20C8.5%20%20%20H2%2B3%20%20%20%20%20%20%202.%20H8%2B7%20%20%20H8%2B7%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20R9.8%20%20%20R1.2%20%20%20%20%20%20%204.%20P3%2B1%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20R8%2B6%20%20%20C2.1%20%20%20%20%20%20%206.%20R8.7%20%20%20C1-1%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20C2.4%20%20%20R9.8%20%20%20%20%20%20%208.%20H2%2B3%20%20%20C8.9%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20P5%2B1%20%20%20H7-5%20%20%20%20%20%2010.%20P5%2B1%20%20%20C9.5%20%20%20%0A%20%20%2011.%20H7%2B5%20%20%20R8%2B6%20%20%20%20%20%2012.%20C4-1%20%20%20C1.3%20%20%20%0A%20%20%2013.%20R7.6%20%20%20C5%2B2%20%20%20%20%20%2014.%20C5%2B3%20%20%20P5%2B1%20%20%20%0A%20%20%2015.%20R6%2B2%20%20%20P5%2B1%20%20%20%20%20%2016.%20R6.7%20%20%20P5%2B1%20%20%20%0A%20%20%2017.%20C4.5%20%20%20E3%2B5%20%20%20%20%20%2018.%20H3%2B4%20%20%20R2%2B3%20%20%20%0A%20%20%2019.%20P3%2B1%20%20%20R8.6%20%20%20%20%20%2020.%20H4%2B3%20%20%20R2.6%20%20%20%0A%20%20%2021.%20E3%2B5%20%20%20H3%2B4%20%20%20%20%20%2022.%20C5.8%20%20%20H5%2B3%20%20%20%0A%20%20%2023.%20C8%2B8%20%20%20A4%2B5%20%20%20%20%20%2024.%20A4%2B5%20%20%20K5.4%20%20%20%0A%20%20%2025.%20R1.3%20%20%20P5%2B1%20%20%20%20%20%2026.%20E7%2B5%20%20%20H4%2B3%20%20%20%0A%20%20%2027.%20E5-7%20%20%20H-%2B4%20%20%20%20%20%2028.%20P3.4%20%20%20R%2B-2%20%20%20%0A%20%20%2029.%20H3%2B2%20%20%20R-.8%20%20%20%20%20%2030.%20R7%2B1%20%20%20K4%2B1%20%20%20%0A%20%20%2031.%20H2%2B4%20%20%20A5-6%20%20%20%20%20%2032.%20R3%2B8%20%20%20A6%2B5%20%20%20%0A%20%20%2033.%20A5-4%20%20%20R8.5%20%20%20%20%20%2034.%20A6%2B5%20%20%20H4-6%20%20%20%0A%20%20%2035.%20R3-5%20%20%20R6.4%20%20%20%20%20%2036.%20C8-9%20%20%20H6%2B5%20%20%20%0A%20%7DEND{/iframe} Newlink1 10112013

 

Newlink2 10112013.JPGKhán giả theo dõi ván công Đài

 Newlink2 10112013.JPGBLV Nguyễn Hòang Lâm người mẫu phân tích ván cờ

 Newlink2 10112013.JPGĐài chủ Trềnh A Sáng và anh Việt chủ quán Biển Nhớ