Lớp Trọng tài cờ vua FA - Hà Nội 2024

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2024, nhằm phát triển lực lượng và nâng cao khả năng chuyên môn cho đội ngũ trọng tài quốc gia; Được sự ủy nhiệm của Liên đoàn Cờ Vua thế giới (FIDE), Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ tổ chức lớp tập huấn trọng tài cờ vua cấp FA (FIDE Arbiter).

1. Thời gian: từ ngày 04 đến 08/6/2024;

2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau);

3. Học viên được tham dự: Trọng tài đã có đẳng cấp NA được FIDE công nhận và từ 18 tuổi trở lên (tính theo ngày sinh).

4. Giảng viên:
– Giảng viên chính:
Chuyên gia Bunawan Bong, Indonesia, Giảng viên quốc tế;
– Trợ giảng: Tôn Thất Như Tùng, Trọng tài quốc tế;

5. Giám sát FIDE: Nguyễn Phước Trung, Trọng tài quốc tế.

6. Số lượng đăng ký tham dự: Lớp giới hạn tối đa 20 học viên theo quy định của FIDE, nếu vượt quá số lượng đăng ký, Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ ưu tiên xét đến Trọng tài có khả năng phát triển FA và gửi email thông báo đến từng học viên.

7. Học phí: 6.000.000 VND (Sáu triệu đồng chẵn). Học viên sẽ chuyển khoản đến Liên đoàn Cờ Việt Nam sau khi nhận được thông báo nhập học. Các học viên tự đảm bảo chi phí di chuyển và sinh hoạt trong suốt quá trình tham gia lớp học.

8. Đăng ký: đã hết hạn đăng ký

Lớp sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ông Đỗ Vũ Thư, Email office@vietnamchess.vn, Điện thoại 0983791374

 Liên đoàn Cờ Việt Nam