Giải Cờ Vây vô địch TP.HCM 2009

- Thi đấu từ 27 đến 28/6 tại Liên đoàn lao động quận 3.

Thi đấu từ 27 đến 28/6 tại Liên đoàn lao động quận 3.
CÁ NHÂN
Nam VĐ: 1.Hoàng Vĩnh Hòa QTB, 2.Trần Anh Tuấn QTB, 3.Nguyễn Võ Dương Q04, 4.Lê Mai Duy Q03, 5.Huỳnh Rạng Đông Q04, 6.Đỗ Khánh Bình DHM, 7.Trần Thiện Phước Q03, 8.Phạm Nguyễn Hữu Lộc DBK, 9.Đỗ Minh Đạo QTB, 10.Bùi Lê Khánh Lâm Q03, 11.Nguyễn Đặng Anh Tuấn QTB, 12.Dương Văn Bảo DHM, 13.Nguyễn Trần Tấn Phát NTN, 14.Nguyễn Anh Tuấn DBK, 15.Trần Trí Tâm Q12, 16.Trần Minh Giang Q10, 17.Nguyễn Văn Hòa Q03, 18.Nguyễn Khánh Phương DBK, 19.Nguyễn Đức Hiếu Q12, 20.Trương Việt Cường Q04, 21.Phạm Văn Duy DHM, 22.Nguyễn Đình Đức Q10, 23.Đỗ Đức Nguyên Q04, 24.Nguyễn Ngọc Huy DHM, 25.Hồ Nguyễn Thanh Nhân Q10, 26.Huỳnh Đức Toàn DBK, 27.Mai Quang Trí DBK, 28.Lê Hoàng Sơn DHM, 29.Trần Minh Đức Q12, 30.Phạm Hoàng Long DHM, 31.Nguyễn Quang Hưng Q03, 32.Phạm Anh Duy DBK, 33.Đỗ Đức Nguyên CDL, 34.Nguyễn Xuân Quang Vũ Q04.
Nữ VĐ: 1.Nguyễn Thị Tâm Anh Q03, 2.Nguyễn Phương Trâm Q12, 3.Nguyễn Thị Hồng Anh DNH, 4.Vũ Như Nguyệt Q03, 5.Nguyễn Thị Huệ Ngọc DBK, 6.Bùi Minh Trang Q03, 7.Đinh Bạch Thanh Nhã Q04, 8.Nguyễn Thị Kim Tuyền Q04, 9.Lưu Bích Ngân Q04, 10.Võ Xuân Quỳnh Q12, 11.Ngô Ánh Tâm DBK, 12.Nguyễn Thị Mỹ Lệ DHM, 13.Đỗ Thị Khánh Hòa DNH, 14.Nguyễn Thị Nhã Hòa DHM.
Nam U16: 1.Hoàng Thái Hòa Q03, 2.Hứa Vũ Huy Hoàng NTN, 3.Võ Nhật Minh NTN, 4.Lê Quang Tú NTN, 5.Trương Nhật Quang QBT, 6.Phạm Đăng Khoa Q03, 7.Huỳnh Thái Nhân NTN, 8.Trần Đức Hiền Q04, 9.Bùi Văn Hiền Q03, 10.Nguyễn Hoàng Linh NTN.
Nữ U16: 1.Lê Vũ Cát Tường NTN, 2.Huỳnh Như Phương Nghi NTN, 3.Nguyễn Võ Tiên Cát Q04, 4.Trần Đoàn Trúc Thùy Q04.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Quận Tân Bình/ Hoàng Vĩnh Hòa, Trần Anh Tuấn; 2.Quận 4/ Nguyễn Võ Dương, Huỳnh Rạng Đông; 3.Quận 3/ Lê Mai Duy, Trần Thiện Phước.
Nữ: 1.Quận 3/ Nguyễn Thị Tâm Anh, Vũ Như Nguyệt; 2.Quận 12/ Nguyễn Phương Trâm, Võ Xuân Quỳnh; 3.Quận 4/ Đinh Bạch Thanh Nhã, Nguyễn Thị Kim Tuyền.
TOÀN ĐOÀN 1.Quận 3, 2.Quận 4, 3.Quận 12.