Giải vô địch cờ vua cá nhân TPHCM năm 2011

Giải vô địch cờ vua cá nhân được tổ chức ngày 8/3/2011, tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Quận Phú Nhuận.

 

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁ NHÂN TPHCM NĂM 2011

Giải vô địch cờ vua cá nhân được tổ chức ngày 8/3/2011, tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Quận Phú Nhuận.

Kết quả Cờ tiêu chuẩn

Bảng Nam: 

1.Lê Thành Tài/Q01; 2.Võ Đại Hoài Đức/QTB; 3.Nguyễn Thành Nghĩa/Q03; 4.Trần Xuân Tư/MKA; 5.Vũ Quang Quyền/QGV; 6.Nguyễn Minh Tuấn/Q01.

Bảng Nữ:

1.Phạm Thị Ngọc Tú/QTP; 2.Phạm Hồng Minh/Q08; 3.Nguyễn Hoàng Anh/QBT; 4.Phạm Hồng Phúc/Q08; 5.Trần Ngọc Minh Tường/QBT' 6.Nguyễn Thị Ánh Minh/Q01.

Kết quả Cờ chớp nhoáng

Bảng Nam: 

1.Lê Quang Liêm/QPN; 2.Phạm Chương/QBT; 3.Lê Quang Long/QPN; 4.Đặng Hoàng Sơn/Q01; 5.Nguyễn Minh Tuấn/Q01; 6.Lê Thành Tài/Q01.

Bảng Nữ:

1.Nguyễn Quỳnh Anh/Q03; 2.Nguyễn Thị Thanh An/QBT; 3.Phạm Thị Ngọc Tú/QTP; 4.Mai Thanh Hương/QTP; 5.Nguyễn Tố Trân/QTB; 6.Huỳnh Mai Phương Dung/QBT.