Kỳ Đài Hội Quán Cờ 21/09/2013

Kỳ Đài Hội Quán Cờ (18 Xuân Hồng Quận Tân Bình TPHCM) do LĐ Cờ TPHCM tổ chức định kỳ vào 09h sáng thứ 7 hàng tuần...

Nguyễn Hữu Hùng (Bình Phước) Tiên Bại Nguyễn Thanh Tùng (Bình Dương)

        Lão danh thủ Nguyễn Hữu Hùng ( Bình Phước) nổi tiếng giang hồ với biệt danh Bang Chủ Cái Bang Hùng sún . Trong ván công Đài sáng 21/09/2013 tại Kỳ Đài Hội Quán Cờ ông cầm quân Đỏ đi Tiên gặp phải Đài chủ Nguyễn Thanh Tùng (Bình Dương) – 1 kỳ thủ có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây . Kỳ Đài Hội Quán Cờ (18 Xuân Hồng Quận Tân Bình TPHCM) do LĐ Cờ TPHCM tổ chức định kỳ vào 09h sáng thứ 7 hàng tuần là điểm sinh họat cờ tướng thu hút nhiều tay cờ trẻ triển vọng của làng cờ Sài Gòn hiện nay . Mời các bạn cùng xem ván công Đài :

              1. P2-5   M8.7       2. M2.3   X9-8       3. X1-2   P8.4       4. B3.1   P2-5   5. B7.1….

        Đài chủ Nguyễn Thanh Tùng – biệt danh Tùng Phật Tử - cầm Xanh đi Hậu chủ động chọn thế trận Bán Đồ Liệt Thủ Pháo , trận này nếu bên Tiên gấp công Hậu có nhiều cơ may phản đòn . Đến đây Đỏ có thể chơi :   5. P8.5 M2.3,   6. P8-5 T7.5 ,   7. B7.1 X1-2 ,  8. M8.7…. Nếu Xanh 8…X2.6  hoặc 8....X2.4 Đỏ đều chủ động .

               5. B7.1   M2.3       6. M8.7   X1-2      7. X9-8   X2.6       8. M7.6   M3/5      9. B7.1   X2/1      10. M6.5   P8.1 

        Hai bên chơi giống hệt ván Võ Hồng Châu (Long An) - Nguyễn Thanh Tùng (Bình Dương ) tại Kỳ Đài Memory’s cách đây một năm !  Ván này Bất Giới Hòa Thượng Võ Hồng Châu bị bất ngờ trước nước 10…P8.1 (!) của Tùng Phật Tử nên lúng túng dẫn đến thất thế thua cờ tàn. Lần này đến lượt Bang Chủ Cái Bang Hùng sún :

               11. M5.3   M5.7      12. P5.5   V7.5      13. V7.5   B3.1      14. X2.1   B3.1      15. X8.1   B3.1      16. P8-9   X2-4      17. X8.5   B3.1 

         Rút kinh nghiệm của Võ Hồng Châu khi tham ăn Mã : 18.X8-3 B3-4,  19.X3.1 B4.1 ,  20.P9/2 X8.3, 21.X3-4 X8-4  Đỏ vỡ thành , nên Nguyễn Hữu Hùng chơi :

               18. X2-4   X8.6    19. X4.3   X4/1       20. P9.4   B3-4     21. X8-3   B4.1     22. S4.5   X8-7 

          Đỏ không dám ăn Mã ngay vì sợ nếu : 22.X3.1 B4.1 ,  23. Tg.1  X8-9 Xanh dùng 2 Xe công kích Tướng Đỏ đứng chơi vơi quá nguy hiểm.

               23. X3.1   X7.1      24. X3-2   S4.5      25. P9.3….

           Nguyễn Hữu Hùng quá cẩn thận nên bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng : 25.P9-3 P8-5 ,  24.S5.6  X4-3 ,  25. P3/4 X3.5 , 26. Tg-4 X3-4 ,  27. Tg.1  X4-7 ,  25.P3-1  X7/1 , 26. Tg/1… Xanh bỏ Xe nhưng lại không thể dứt điểm được.

               25. P9.3   V3.1      26. P9-4   P8-5     27. V3.5   X7-5      28. X2/6   T5-4     29. T5-4   B4.1     30. X4/2   X5/1    31. P4/1   X4.4      32. X2.8   S5/6 

           Tùng Phật Tử phế Pháo tấn công quá mãnh liệt , Bang Chủ Cái Bang mặc dù có thể chống cự tiếp : 33. X2-4  Tg.1 , 34. X4-6 X4/1 ,  35. P4-5  Tg-5 , 36.S5.6… cuộc chiến còn kéo dài . Nhưng có lẽ thời gian cạn kiệt cộng tinh thần xuống dốc nên Nguyễn Hữu Hùng đã buông cờ chịu thua , Nguyễn Thanh Tùng bảo vệ thành công ngôi Đài chủ.

 

alt
Kỳ Đài Hội Quán Cờ do LĐ Cờ TPHCM tổ chức với nhiều lọai hình sinh họat cờ tướng phong phú. Cùng lúc diễn ra ván công Đài sáng 21/09/2013, QTĐS Lại Việt Trường (Hà Nội) cũng thi đấu biểu diễn đồng lọat cùng 8 kỳ thủ trẻ . Kết quả Lại Việt Trường thắng 7 thua 1.