Đây là dịch vụ có thu của Vietnamchess, thông tin chuyển khoản sẽ gửi đến email của bạn sau khi đăng ký. Riêng phần cập nhật hình ảnh, thông tin sẽ miễn phí cho các kỳ thủ có đẳng cấp GM, IM, WGM và WIM.

Để đăng ký FIDE ID bạn vui lòng kiểm tra xem mình đã có ID chưa theo bảng bên dưới bằng cách gõ một phần tên của mình hoặc bất cứ dữ liệu nào hợp lệ vào hộp "Tìm:" bên góc trên bên phải của bảng.

- Nếu chưa có ID, bạn bấm chọn vào đường dẫn này để đăng ký --> Đăng ký ID FIDE

- Nếu đã có ID, bạn có thể bấm vào biểu tượng nhỏ của FIDE trên cùng dòng tên của mình để xem thông tin của mình trên web FIDE hoặc bấm vào biểu tượng hình cây bút nếu có yêu cầu đăng ký bổ sung, hình ảnh trên website của FIDE.

Ghi chú: Giới tính M=Nam, F= Nữ | Ngày sinh theo quy định của FIDE: năm-tháng-ngày | Danh sách xếp theo ID từ số nhỏ đến số lớn

FIDEIDHọ và tênGiới tính Đẳng cấp VĐVNgày sinhFIDE webĐăng ký bổ sung
12415260An Dinh MinhM2007-09-23
12429767Au Binh MinhM2014-08-02
12430129Au Linh LamF2010-11-18
12430137Au Linh LocF2010-11-18
12429660Bach Ngoc Nguyen DuyM1998-12-16
12408956Bach Ngoc Thuy DuongFWIM2003-07-05
12424528Bach The VinhM2007-05-15
12424714Banh Gia HuyM2009-05-25
12420522Banh Nhat QuangM2008-04-07
12410470Bao Duyen AnhF2002-01-16
12401501Bao KhoaMIM1990-10-03
12401161Bao QuangMFM1978-09-04
12421430Bao TaiM1960-10-15
12419249Bien Hoang Anh HuyM2008-07-13
12419257Bien Hoang Gia PhuM2011-02-02
12409421Bo Hua ThuanM1975-01-01
12403580Bo Huynh Nhat TruongM1995-00-00
12409430Bu Cam HayM1968-01-01
12409448Bu Thi Hong KhahM1981-01-01
12409456Bu Thi ThuM1986-01-01
12422789Bui Ba ThanhM1990-10-02
12421979Bui Cong DongM1958-04-13
12423807Bui Cong Nam AnhM2009-12-24
12430900Bui Dai LamM2010-06-22
12410870Bui Dang KhoaM2008-02-01
12429600Bui Dang KhoiM2014-01-05
12417297Bui Dang LocM2006-07-18
12410888Bui Duc DuyM2005-00-00
12403610Bui Duc HuyM2002-01-08
12402397Bui Duc TiepM1987-10-13
12421758Bui Duc TrinhM1978-08-24
12429775Bui Ha NganF2012-02-20
12418692Bui Huu DucM2009-03-31
12407470Bui Huy HoangM2004-00-00
12415251Bui Huy PhuocMCM2007-01-08
12414271Bui Huy VuM2005-04-27
12404926Bui Huynh DucM2003-07-12
12413836Bui Kha NhiF2002-04-13
12424382Bui Khanh NguyenF2010-08-24
12400874Bui Kim LeFWIM1977-04-26
12422762Bui Kim LongM1998-01-17
12413712Bui Le Duc LinhM2007-01-30
12417920Bui Mai Hong KhanhF2007-11-17
12400882Bui Manh HungM1993-06-27
12428841Bui Minh DucM2011-04-05
12430226Bui Minh DuyM2006-09-24
12428795Bui Minh KhueF2008-01-30
12424323Bui Minh PhongM2009-01-19
12404934Bui Minh ThanhM2003-00-00
12423041Bui Nam HungM1981-06-17
12406007Bui Nam LongM1998-00-00
12410012Bui Ngoc AnhM1974-12-17
12408964Bui Ngoc Anh NhiF2002-03-02
12403199Bui Ngoc Anh ThiF1998-11-04
12417335Bui Ngoc Gia BaoM2009-08-29
12422509Bui Ngoc GiauM1969-03-28
12428426Bui Ngoc ManhM2002-06-13
12426547Bui Ngoc MinhF2011-02-21
12411710Bui Ngoc Phuong NghiF2006-06-30
12413585Bui Nguyen LongM2007-01-01
12413321Bui Nguyen LuongM2008-05-04
12420662Bui Nguyen Phuong MaiF2001-12-29
12429783Bui Nhat LinhF2011-12-03
12407488Bui Nhat QuangM2004-01-26
12408000Bui Nhat TanM2002-05-18
12431265Bui Quang HuyM2014-04-18
12425478Bui Quang KhaiM2013-05-01
12426555Bui Quang MinhM2012-08-31
12420735Bui Quang PhucM2011-06-23
12421715Bui Quang TinM1983-12-05
12423513Bui Quang TuanM2012-01-03
12426970Bui Quang VuM1983-09-03
12407496Bui Quoc BaoM2004-00-00
12410896Bui Quoc DatM2006-08-01
12420930Bui Quoc HuyM2010-11-01
12421456Bui Quoc KhanhM1983-10-10
12422665Bui Quy HungM1989-03-04
12403954Bui Thanh Nha TrucFWCM2002-10-05
12410900Bui Thanh PhongM2005-07-09
12406163Bui Thanh TungM1995-05-19
12403962Bui Thi Diep AnhF2001-02-07
12424153Bui Thi Kim KhanhF2009-02-15
12422452Bui Thi Mai ThaoF1981-06-19
12407437Bui Thi Mai TramF1984-03-10
12401943Bui Thi My HangF1988-07-07
12422495Bui Thi My LienF1967-01-07
12418706Bui Thi Ngoc ChiF2009-09-30
12422487Bui Thi Phuong ThuyF1990-08-11
12403202Bui Thi Thai NgocF1998-02-16
12418781Bui Thi Thien KimF2010-08-19
12421448Bui Thuy NgaF1987-05-16
12407011Bui Thuy VyFWCM1998-01-29
12410080Bui Tien DatM2001-01-16
12416282Bui Tien ThanhM2009-02-17
12422428Bui To HoaiM1973-10-25
12418579Bui Tran Minh KhangM2009-06-25
12422053Bui Tran Thien VuM1986-01-01
12401609Bui Trong HaoMFM1995-12-15
12414280Bui Trong ThanhM2005-12-24
12412970Bui Trung HieuM2004-03-13
12415448Bui Trung HieuM2008-02-27
12416827Bui Trung NghiaM2007-01-23
12415456Bui Tuan AnhM2008-09-27
12430234Bui Tuan KietM2009-10-21
12413194Bui Tuyet HoaF2008-01-26
12417351Bui Van HungM1966-06-08
12407542Bui Van QuyenM2005-02-15
12406015Bui Viet HoangM1997-12-17
12400726Bui VinhMGM1976-12-25
12404900Bui Vu Hanh DuyenF2005-02-25
12410241Ca Hoang DuyM1999-06-05
12420131Can Chi ThanhM2008-10-13
12408328Cao Dinh Hoang MinhM2001-00-00
12421561Cao Dinh KhoiM1964-03-10
12428965Cao Gia KhangM2009-10-16
12426083Cao Hai NamM2010-05-04
12420670Cao Hue AnhF2006-07-16
12404284Cao Huu Dieu HanhF1989-06-03
12411930Cao Khanh LinhF2004-01-18
12428973Cao Le HoangM2009-04-19
12401951Cao Le Phuong ThanhF1988-03-01
12403016Cao Minh TrangF2000-12-03
12413216Cao Minh TrietM2005-06-20
12429791Cao Minh TungM2011-07-03
12409464Cao Ngoc TuM1979-01-01
12405337Cao Pham The DuyM2002-04-21
12415464Cao Quoc KhanhM2009-00-00
725056Cao SangMGM1973-09-06
12423149Cao Thanh DanhM1998-10-24
12427772Cao Thanh VanF2010-01-27
12430242Cao Thi Thanh HanF2015-04-21
12430250Cao Tien NamM2012-11-20
12426180Cao Tri DungM2011-10-18
12428060Cao Van DaiM1999-08-18
12430269Cao Viet ThanhM2010-01-30
12412856Cao Xuan AnM2002-07-12
12403822Cao Xuan Thanh DatM1997-04-19
12429678Chang Pham Hoang HaiM2009-04-14
12418773Chau Dien Nha UyenF2007-04-03
12429457Chau Quang PhucM2012-06-28
12401510Chau Quoc HieuM1984-04-04
12400580Chau Thi Ngoc GiaoF1981-08-26
12403300Chau Thi Yen QuyenF1997-01-13
12427306Chau Tran Binh NhiF2009-02-11
12404110Chau Tran Boi LinhF1997-07-01
12410250Chau Tran Quang ThangM2000-04-13
12400904Che Quoc HuuMFM1996-05-09
12425281Chu An KhoiM2013-01-05
12427870Chu Bao HungM1993-04-04
12401617Chu Duc HuyM1995-02-16
12430153Chu Hoa BinhM2011-10-21
12416746Chu Minh NhatM2008-02-06
12428949Chu Phan Dang KhoaM2011-08-23
12427780Chu Phan Truc LinhF2009-05-13
12419052Chu Quoc ThinhM1976-10-02
12410586Chu Thi Diem HangF1999-00-00
12428183Chu Thi Hong GiangF1984-09-20
12406023Chuc Dinh TanM1997-03-29
12429805Cong Nu Bao AnF2011-08-14
12429813Cong Nu Bao AnhF2015-11-10
12406171Cu Le AnhM1995-12-25
12421260Cu Quang AnhM1995-09-24
12420875Dam Anh KhoaM2012-03-11
12402400Dam Cong TungM1988-07-29
12425885Dam Minh BachM2008-06-12
12423491Dam Quoc BaoM2010-03-31
12410071Dam Thanh BinhM1978-11-10
12425931Dam Thi Bich PhuongF2011-11-04
12423645Dam Thi Thuy HienF2012-12-28
12407267Dam Thi Thuy LinhF1990-08-02
12425923Dam Xuan SonM2004-06-28
12425982Dang AnM2010-11-07
12415472Dang Anh MinhM2008-08-26
12411426Dang Anh QuocM2004-08-12
12425680Dang Anh TuM2009-03-03
12410330Dang Bao LongM1998-04-06
12407550Dang Bao ThienM2004-02-09
12400653Dang Bich NgocFWIM1984-10-30
12416096Dang Chanh HungM2006-10-02
12405345Dang Chi CongM2002-09-18
12408468Dang Dinh DonM1998-00-00
12418234Dang Dinh NghiaM2009-11-02
12418242Dang Dinh NhanM2003-03-17
12413399Dang Dinh TriM2008-05-03
12423297Dang Duc AnM2010-11-17
12425192Dang Duc LamM2013-07-11
12404551Dang DungF0000-00-00
12423718Dang Duy KhanhM2010-04-01
12402427Dang Duy LinhM1993-08-23
12407569Dang Gia Le HoanM2004-00-00
12411434Dang Hai NguyenM2003-05-21
12422568Dang Hoang DuongM1982-01-03
12423335Dang Hoang LamM2008-11-17
12417823Dang Hoang Quy NhanM2006-04-11
12402435Dang Hoang SonMFM1994-10-25
12405353Dang Hoang Vinh DuyM2002-02-04
12410748Dang Hue NghiM1989-11-08
12430838Dang Hue PhuongF1999-11-26
12425800Dang Hung AnhM2013-01-07
12420638Dang Huong LyF1994-02-15
12429210Dang Huong Thao NhuF2009-11-05
12414298Dang Huu BinhM2006-03-18
12418196Dang Huy NamM2008-12-26
12429732Dang Lam Dang KhoaM2011-06-30
12423220Dang Lam TungM1991-04-21
12411442Dang Le Viet CuongM2003-08-22
12420514Dang Le Xuan HienF2010-09-14
12415278Dang Minh AnhF2007-01-19
12419036Dang Minh KhoiM2010-07-17
12410918Dang Minh LongM2005-01-01
12408476Dang Minh LuanM1999-00-00
12408654Dang Minh NgocF2004-03-10
12431125Dang Minh QuanM2013-06-01
12427330Dang Ngo Gia HanF2007-11-12
12425532Dang Ngo Gia HoaM2011-10-31
12415235Dang Ngoc MinhM2007-01-18
12406392Dang Ngoc PhuongF2003-09-22
12428981Dang Ngoc Thien PhuM2000-10-28
12429228Dang Ngoc Thien ThanhF2012-02-27
12415243Dang Nguyen Dang KhoaM2007-01-10
12404047Dang Nguyen Gia HanF2000-00-00
12429716Dang Nguyen Minh TriM2013-05-21
12420891Dang Nguyen Thanh CongM2007-05-11
12424447Dang Nguyen Tien DungM2010-01-16
12424439Dang Nguyen Tien VinhM2013-11-14
12428990Dang Nha KhanhF2011-02-16
12426342Dang Phung Tri DucM2009-03-21
12417947Dang Phuoc Minh AnhF2010-07-22
12415480Dang Quang LamM2008-02-07
12426334Dang Quy PhucM2011-10-15
12406880Dang Quynh AnhF1999-00-00
12400092Dang Tat ThangM1953-03-26
12430277Dang Thai Ngoc GiaoF2012-05-21
12430285Dang Thai PhongM2015-01-12
12402850Dang Thai SonM1998-02-14
12421243Dang Thanh Huong TraF1993-03-14
12402419Dang The NamM1991-02-09
12409227Dang Thi Kim NguyenF1999-09-19
12409111Dang Thi Mai LinhF2001-02-02
12408972Dang Thi Ngoc HaF2002-05-06
12425141Dang Thi Ngoc TruanF1996-06-28
12404292Dang Thi Quynh AnhF1999-00-00
12414654Dang Thi Van KhanhF2005-05-06
12409120Dang Thi Vuong ThuyF2000-06-20
12429007Dang Thu ThuyF2010-08-12
12403024Dang Thuy HienF2000-10-31
12418153Dang Tran Minh PhucM2007-04-15
12410926Dang Tri NangM2006-11-01
12407577Dang Tuan LinhM2005-05-21
12430846Dang Tuan NguyenM2001-06-09
12420140Dang Viet AnhM2010-09-30
12421251Dang Viet HaM1957-09-08
12400017Dang Vu DungM1961-07-13
12402869Dang Vu KhoaM1998-00-00
12431001Dang Vu Phuc AnM2013-02-11
12425826Dang Vu Thuy TrangF2010-01-04
12410098Dao Anh HaoM2001-10-23
12428850Dao Duy AnhM2012-06-20
12429830Dao Duy AnhM2014-08-13
12425575Dao Hoang PhucM2004-01-02
12410810Dao Hoang ThaiM1989-06-10
12417610Dao Hong DanhM2009-11-09
12418048Dao Khanh DuyM2009-08-02
12416576Dao Khanh VanF2004-06-13
12413569Dao Le Bao NgocF2006-08-15
12413518Dao Le Bao NguyenF2002-11-09
12426563Dao Minh AnhF2009-08-09
12420158Dao Minh KhanhF2007-02-22
12412279Dao Minh NhatM2004-03-22
12429821Dao Minh PhuM2014-05-30
12412660Dao Ngoc Bao ThyF2007-08-10
12406600Dao Ngoc KhanhF2001-08-12
12424595Dao Ngoc Minh ChauF2000-10-30
12431290Dao Ngoc TanM1998-10-15
12431044Dao Nguyen Phuong LinhF2012-12-10
12425290Dao Nhat MinhF2011-06-21
12412422Dao Phuc NamM2004-08-07
12406031Dao Quang HungM1998-03-19
12406180Dao Quoc BaoM1996-03-26
12406198Dao Sy KhangM1995-08-21
12420972Dao Thanh CongM2001-09-05
12422681Dao The DungM1956-03-30
12422940Dao Thi Hong LanF1974-09-30
12400610Dao Thi Lan AnhFWFM1997-00-00
12418951Dao Thi Le XuanF1985-12-05
12428256Dao Thi Thu HaF1993-06-19
12402877Dao Thien AnM1998-01-01
12409359Dao Thien BaoM1964-10-19
12400084Dao Thien HaiMGM1978-05-10
12403032Dao Thien KimF2000-02-18
12422932Dao Thien LanM1958-08-21
12407585Dao Thien LongM2004-01-16
12420603Dao Thu HanF2008-02-05
12424137Dao Tran Thanh ThienM2012-11-02
12417599Dao Tri TinM2009-10-28
12419133Dao Tuan KietM2001-01-31
12421235Dao Xuan ThaiM1990-09-01
12408018Dao Xuan ThuyM2003-01-23
12423874Dau Bao KhanhM2012-11-04
12424722Dau Khuong DuyM2011-07-20
12406619Dau Thi Hang NgaF2002-06-02
12423920Dau Tien Hoang LongM2008-06-05
12411728Diep Tuong Bao NgocF2005-12-23
12404942Diep Tuong NghiemM2003-06-25
12418587Dinh Bui Minh ChieuF2009-04-06
12428019Dinh Cam AnhF1983-03-03
12400238Dinh Duc TrongMFM1977-00-00
12423459Dinh Duc Tuan KietM2013-01-18
12421391Dinh Giang NamM1988-04-16
12421685Dinh Hoang TuM1960-09-06
12412570Dinh Luu DonM2005-07-13
12410101Dinh Minh DucM2001-00-00
12427691Dinh Ngoc LanF2012-01-12
12413410Dinh Nguyen Hien AnhF2007-07-16
12414301Dinh Nhat MinhF2006-10-19
12424730Dinh Nho KietM2010-03-21
12404730Dinh Phi PhaM0000-00-00
12422770Dinh Phu LongM1987-09-02
12423483Dinh Phuc HaiM2012-02-21
12426911Dinh Phuc LamM2013-08-05
12406627Dinh Thao VyF2002-07-12
12428264Dinh Thi NgocF1990-03-20
12402265Dinh Thi Phuong ThaoF1994-10-31
12408662Dinh Thi Thuy DuongF0000-00-00
12414310Dinh TienM2005-10-21
12424552Dinh Tran Nhat AnhM2011-06-19
12420166Dinh Tuan SonM1981-08-19
12422100Dinh Van HungM1984-08-10
12409472Dinh Van NgocM1980-01-01
12413453Dinh Viet HoangM2004-03-20
12426571Dinh Xuan TienM2004-07-20
12419265Dinh Xuan TriM2011-08-27
12415499Do An HoaM2008-05-17
12414328Do Ba LamM2006-03-01
12427136Do Bao LongM2012-07-19
12415200Do Dac LocM2007-07-03
12411450Do Dang KhoaM2003-03-01
12424080Do Dang KhoaM2011-05-26
12408670Do Dinh Hong ChinhF2004-05-09
12420565Do Dinh ThinhM2008-10-09
12429848Do Duc DuongM2011-08-24
12412430Do Duc TrungM2006-02-07
12402630Do Duc VietM2001-03-20
12425974Do Duy MinhM2010-02-18
12424250Do Ha TrangF2011-01-20
12415219Do Hoang Chung ThongM2007-11-29
12424749Do Hoang HaiM2011-06-29
12404276Do Hoang LamM0000-00-00
12404950Do Hoang MinhM2003-00-00
12400955Do Hoang Minh ThoFWFM1996-04-16
12416045Do Hoang PhucM2006-08-19
12409952Do Hoang Quoc BaoM2004-00-00
12425753Do Hung MinhM2013-01-30
12402273Do Huu Thuy TrangF1994-06-08
12418412Do Huy HungM2010-02-17
12426580Do Khoi NguyenM2010-01-19
12421707Do Kim HungM1958-02-07
12415197Do Minh HaiM2007-00-00
12415502Do Minh HieuM2008-00-00
12404411Do Minh PhungM1989-05-14
12428779Do Minh QuanM2010-10-26
12430293Do Minh TrietM2015-02-10
12426474Do Minh TuanM1995-09-29
12426059Do Nam KhanhM2010-01-08
12423203Do Nang ThangM1995-07-19
12412619Do Nga LinhF2004-02-22
12404306Do Ngoc My LeF1982-05-06
12428663Do Ngoc Thien PhucF2011-03-28
12415227Do Nguyen BaoM2007-01-18
12426458Do Nguyen PhongM2011-12-10
12424498Do Nguyen PhuongM2007-05-21
12402370Do Nguyen ThanhM1958-05-13
12426113Do Pham Minh ChauM2008-01-25
12422029Do Phu PhiM1984-02-15
12420883Do Phu ThaiM2008-10-28
12431176Do Phuong Tue AnhF2011-04-15
12419273Do Quang HopM1959-04-12
12413704Do Quang HungM2006-02-23
12414336Do Quang MinhM2005-07-19
12417424Do Quang MinhM2009-09-01
12413690Do Quang ThanhM2007-06-06
12417394Do Quang TungM2006-06-27
12419281Do Quang TungM1986-11-16
12420115Do Quoc AnhM2008-01-02
12428655Do Tan SangM2013-02-03
12405752Do Thanh DatM1999-02-10
12416975Do Thanh DatM2004-02-09
12417750Do Thanh DatM2009-04-10
12409804Do Thanh LocM2003-05-07
12422398Do Thanh NamM1995-03-15
12429236Do Thi Bach DuongF1994-11-18
12401528Do Thi Diem HuongF1987-05-29
12401323Do Thi Diem ThuyF1983-00-00
12428051Do Thi DuongF1990-05-30
12428361Do Thi LinhF1991-07-05
12423122Do Thi MaiF1988-02-05
12404241Do Thi ThuongF1981-00-00
12424170Do Thuy AnhF2006-02-11
12407275Do Thuy DuongF1991-05-21
12408980Do Thuy Phuong VyF2002-02-02
12424781Do Tien MinhM2007-07-12
12428647Do Tien Quang MinhM2012-11-23
12409480Do Truong Sa Xuan DaoM1979-01-01
12419290Do Tung DuongM1992-03-19
12404659Do Van LongM1978-02-23
12420174Do Van TruongM1975-01-11
12416770Do Vu Thien NhiF2004-09-21
12420182Do Vu ThuM1991-03-07
12419303Do Xuan ThanhM2008-02-04
12405361Do Xuan VinhM2001-02-22
12419907Doan Bao Khanh NhatF2009-03-10
12415189Doan Dang KhoaM2007-01-20
12430145Doan Hoang MinhM2011-05-20
12410110Doan Khanh HungM2002-05-17
12417688Doan Khanh ThuanM2007-02-04
12408573Doan Khoi NguyenM0000-00-00
12411949Doan Kim CuongF2003-07-08
12408484Doan Minh TriM0000-00-00
12431028Doan Minh TriM2010-12-26
12412171Doan Ngoc KhueM2004-11-25
12414000Doan Nguyen Thanh DatM2004-00-00
12402648Doan Nguyen Trung TinM2000-01-25
12419915Doan Nguyen Y NhienF2010-02-13
12415170Doan Phan KhiemM2007-01-10
12424790Doan Quoc ThanhM1960-06-08
12423564Doan Tat ThangM2000-09-09
12403318Doan Thanh TrucF1996-07-31
12419214Doan The DucM2009-01-04
12429465Doan The QuanM2013-08-09
12403547Doan Thi Hong NhungF1997-02-22
12409499Doan Thi Kim PhungM1986-01-01
12412937Doan Thi Thanh ThuyF2007-11-24
12400491Doan Thi Van AnhFWFM1994-02-13
12417580Doan Thien NhanM2008-01-04
12403830Doan Thien ThanhM1998-11-08
12421049Doan Thu HuyenF1991-12-05
12411736Doan Thuy My DungF2006-03-20
12400335Doan Van DucM1987-08-11
12422134Doan Van HaiM1980-03-15
12430307Doan Van NhatM2011-09-18
12412163Doan Vu Bich NgaF0000-00-00
12400343Dong Bao NghiaMCM1992-07-21
12423432Dong Hoa Minh DucM2006-12-28
12408336Dong Hoang TungM2000-00-00
12418420Dong Khanh HuyenF2010-06-06
12403040Dong Khanh LinhFWCM2000-08-02
12417955Dong Quang BinhM2008-11-21
12410594Dong Thi NhiF1999-07-29
12400289Dong Viet ThangM1986-05-16
12428302Dong Vuong LamM1986-04-18
12429244Du Chi KhangM2011-05-02
12422177Du Quoc TienM1992-07-25
12414190Du Thi Tung LinhF2004-06-28
12408026Du Xuan Tung LamM2002-03-26
12430315Duong Anh VuM2004-05-06
12416797Duong Dang KhoaM2008-03-28
12427985Duong Dinh ChuyenM1982-01-03
12425796Duong Gia HuyM2011-09-07
12426032Duong Hai NguyenM2011-06-05
12419192Duong Hien VuongM1987-09-17
12430013Duong Hoang Minh AnhF2015-07-31
12429473Duong Hoang Nhat MinhM2013-01-31
12411957Duong Hong AnhF2004-11-06
12415146Duong Kien KhaiM2007-03-15
12404969Duong Minh DuongM2004-07-07
12427225Duong Minh HoangM2007-11-19
12413356Duong Minh XuanM2006-01-30
12416967Duong Ngoc Minh ChauF2006-12-19
12429252Duong Ngoc NgaF2014-01-09
12416762Duong Ngoc Sao KhueF2006-05-03
12408999Duong Ngoc TraF2003-01-18
12430935Duong Ngoc UyenF2013-05-28
12423688Duong Nguyen Ha PhuongF2011-07-22
12418188Duong Nhat ThanhM2009-10-02
12411469Duong Nhat TrungM2003-05-15
12418030Duong Nu Nhat MinhF2009-04-10
12406635Duong Pham Dinh QuyenF2002-05-12
12425494Duong Quang KhoiM2012-01-10
12419311Duong Quang MinhM2011-11-16
12415154Duong Quang NhatM2007-09-07
12417939Duong Quoc Le KhoiM2009-04-14
12415162Duong Quoc TrungM2007-00-00
12419117Duong Quynh NhuF2001-02-23
12404543Duong Thanh BinhM1975-07-14
12427004Duong Thanh HuyM2010-06-08
12429635Duong Thanh NghiaM1978-03-13
12410934Duong Thanh TungM2005-04-27
12401277Duong The AnhMIM1986-06-08
12429627Duong Thi Ngoc HanF2013-11-22
12428191Duong Thi QuyenF1985-08-29
12410799Duong Thien ChuongM1989-05-01
12402443Duong Thuong CongM1992-08-18
12404667Duong Trieu AnF2001-07-01
12412287Duong Van SonM1990-00-00
12428205Duong Van TuanM1993-05-15
12424803Duong Vu AnhM2011-06-16
12411965Duong Xuan Ai DuongF2003-06-04
12431036Giang Cong ThanhM2010-08-21
12407500Giang Thi Thanh BinhF0000-00-00
12409138Giang Tuyet DaoF2001-06-19
12418439Giap Xuan CuongM2010-07-05
12412236Giap Xuan DinhM1978-02-15
12418250Ha Bao TramF2010-01-01
12427500Ha Binh AnM2011-03-20
12403059Ha Dang Nhat ThaoF2000-05-16
12431257Ha Dinh TuanM2013-05-20
12419320Ha Duc Tri VuM2009-09-11
12431311Ha Hai NinhM2000-07-31
12414662Ha Hong NhiF2006-08-03
12422541Ha Minh HaiM1986-08-18
12402656Ha Minh KhoiM0000-00-00
12424811Ha Minh TungM2011-07-14
12407518Ha Ngoc ThuyF1995-02-01
12419338Ha Nguyen LocM2006-10-06
12423270Ha Nguyen Nam KhanhM2010-02-07
12413097Ha Nguyen TinM2008-03-22
12408689Ha Phuoc Minh ThuF2005-03-10
12406643Ha Phuong Hoang MaiF2001-12-19
12406406Ha Qui NgocF2003-11-27
12425150Ha Thi Dieu LinhF2000-04-07
12425133Ha Thi My DuyenF1993-06-15
12427942Ha Thi Phuong LanF1983-12-04
12428353Ha Thi Thu HaF1995-02-04
12422819Ha Thien HaiM1999-06-25
12422037Ha Thuc MuiM1946-01-01
12430218Ha Viet AnhM2007-03-20
12410004Ha Xuan BinhM1972-01-22
12430323Han Gia HanF2013-02-26
12430331Han Huy VuM2014-09-25
12428434Hang A PhuM1998-07-16
12412708Hang Quy TranF2006-04-07
12415715Hau Nguyen Kim NganF2009-01-29
12414204Hau Nguyen My KimF2004-09-11
12406651Ho Chau Bao TramF2001-08-23
12428620Ho Dang KhoaM2004-05-14
12421197Ho Dang Nhat MinhM2010-05-17
12413593Ho Dinh NguyenM2007-01-06
12412210Ho Duy KhanhM1999-09-13
12405760Ho Huu Dang KhoiM2000-08-17
12425648Ho Khoi NguyenM2013-01-05
12412457Ho Le Minh DucM2001-02-26
12416690Ho Le Thanh NhaF2007-05-02
12420573Ho Minh QuanM2010-02-22
12411973Ho Ngoc Bao PhuongF2004-02-07
12415723Ho Ngoc VyF2009-06-11
12409146Ho Ngoc Yen LanF2001-04-28
12408697Ho Nguyen Kim DungF2005-01-03
12429481Ho Nguyen Minh HieuM2012-01-27
12403326Ho Nguyen Minh PhucF1997-03-06
12431079Ho Nguyen Phuc KhangM2013-05-15
12413070Ho Nhat HuyM2007-08-25
12429708Ho Nhat VinhM2015-02-05
12413941Ho Phuoc DinhM2001-04-03
12431141Ho Phuoc TrungM2010-05-19
12421502Ho Phuoc TuanM1957-07-20
12426040Ho Quang MinhM2011-02-18
12425206Ho Quoc DuyM2013-03-06
12420760Ho Quoc HuyM2009-03-24
12427152Ho Thai TriM2011-05-11
12419346Ho Thanh HungM2008-11-06
12416037Ho Thanh PhuM2008-01-23
12401757Ho Thi Anh TienF1990-04-12
12400165Ho Thi Minh HienF1986-00-00
12408700Ho Thi Thanh ThaoF2004-02-07
12407526Ho Thi TinhF1994-00-00
12415138Ho Truong NguyenM2007-12-19
12400068Ho Van HuynhM1960-06-06
12412244Ho Xuan MaiF1989-00-00
12421367Hoa Anh DungM1981-05-05
12417289Hoa Quang BachM2008-02-20
12430340Hoang Anh DuyM2014-07-24
12424820Hoang Anh KietM2013-03-17
12418935Hoang Anh TuanM1965-11-29
12423246Hoang Ba ThangM1988-05-29
12400599Hoang Canh HuanMFM1985-03-14
12416673Hoang Dai DuongM2008-11-03
12424838Hoang Dang KhangM2010-06-16
12426881Hoang Dinh DuyM2009-10-23
12422207Hoang Dinh HongM1948-10-13
12414018Hoang Duc MinhM2003-00-00
12429597Hoang Duc MinhM2012-04-29
12430358Hoang Duc NhatM2012-07-15
12400327Hoang HaiM1980-00-00
12429856Hoang HaiM2012-10-23
12429490Hoang Hai GiangF2011-05-22
12407224Hoang Hong AnhF1994-00-00
12419354Hoang Huy TaiM2009-08-17
12427799Hoang Huy TaiM2009-08-17
12423262Hoang Khanh GiangF2007-09-05
12418447Hoang Khanh HaF2010-11-16
12421600Hoang Khanh VyF1989-08-20
12412643Hoang Le Linh NgaF2006-04-22
12418900Hoang Le Minh BaoMCM2009-11-16
12414344Hoang Le Minh NhatM2005-02-08
12400696Hoang Le My AnhFWCM1992-01-16
12423416Hoang Manh KhoiM2005-04-25
12404420Hoang Minh DucM1964-04-30
12427527Hoang Minh DucM2004-09-01
12406279Hoang Minh HaoM1993-04-15
12413372Hoang Minh HieuMCM2007-01-07
12430854Hoang Minh HieuM2014-02-25
12416819Hoang Minh NguyenM2007-01-17
12404845Hoang Minh PhongM1987-04-08
12403067Hoang Minh ThuF2000-09-01
12413186Hoang My Ky NamF2008-04-19
12400262Hoang My Thu GiangF1977-00-00
12401099Hoang Nam ThangM1969-11-12
12429260Hoang Ngoc Doan TrangF2012-12-31
12427705Hoang Nguyen GiangF2011-02-07
12425419Hoang Nguyen HuyM2006-09-29
12410489Hoang Nhat Khanh LinhF2002-10-10
12408344Hoang Quang TienM2001-00-00
12414352Hoang Quoc KhanhM2006-09-02
12407593Hoang Quoc VietM2005-04-30
12426091Hoang Quy LamM2010-12-17
12428442Hoang Sy HungM1980-04-03
12402664Hoang Tan DucM2000-06-10
12418200Hoang Tan MinhM2006-07-22
12415510Hoang Thach TinhM2008-03-29
12422410Hoang Thai LinhM1990-06-16
12409936Hoang Thanh NhanM1995-04-13
12400319Hoang Thanh SonM1976-00-00
12414026Hoang The TungM2003-11-29
12401102Hoang Thi Bao TramFWGM1987-11-09
12407020Hoang Thi Dieu LinhF1997-06-23
12407135Hoang Thi Hai AnhFWCM1996-09-27
12401455Hoang Thi Nhu YFWIM1993-04-30
12401293Hoang Thi UtFWFM1978-02-07
12407410Hoang ThienM1984-11-22
12429279Hoang Thien NhanM2012-01-03
12428450Hoang Trieu NghiaM1997-05-06
12412384Hoang Trinh Linh VuM2004-01-23
12412376Hoang Trinh Thien VuM2000-10-20
12404748Hoang Trong Minh QuangM2003-01-20
12415529Hoang Trong NhanM2008-06-27
12415537Hoang Trung HaiM2008-09-04
12429503Hoang Trung PhongM2013-07-23
12405370Hoang Tuan AnhM2001-08-07
12413305Hoang Tung LamF2008-01-17
12422304Hoang Van LongM1991-07-23
12401145Hoang Van NgocM1990-10-27
12431354Hoang Van QuangM2006-04-12
12428469Hoang Van TuyenM2001-12-13
12414360Hoang VietM2006-03-18
12415120Hoang Viet AnhM2007-00-00
12409839Hoang Vu Trung KienM2003-09-22
12408034Hoang Vu Trung NguyenM2002-04-02
12426156Hoang Vu Trung QuocM2012-02-16
12425516Hoang Xuan DungF2010-01-12
12410942Hoang Xuan PhuocM2005-02-21
12401188Hoang Xuan Thanh KhietFWIM1985-11-01
12413500Hua Bao ChauF2005-07-30
12408719Hua Nguyen Gia HanF2005-01-01
12401978Hua Thien TanM1993-01-10
12404977Hua Truong KhaM2003-03-12
12410128Huynh AnM2001-00-00
12404985Huynh Anh KhoaM2003-01-30
12420743Huynh Bao LongM2012-03-28
12420751Huynh Cong Minh TrietM2011-11-20
12415545Huynh Cong Tuan KietM2008-05-28
12410608Huynh Doan Minh NgocF1999-00-00
12411477Huynh Duc HuyM2003-01-19
12418625Huynh Hai DangM2009-02-25
12404993Huynh Hai HimMFM2003-01-13
12409723Huynh Hoa Minh NhatM1979-12-18
12421952Huynh Hoai TrungM1958-05-26
12405000Huynh Hoang Dang KhoaM2003-00-00
12408581Huynh Hong AnM1997-00-00
12422649Huynh Huu PhuocM1986-02-07
12409502Huynh Huu VinhM1969-01-01
12422916Huynh Huy KhangM1977-11-18
12413879Huynh Kim NhiF2001-02-08
12418986Huynh Kim SonM2006-01-05
12401633Huynh Lam Binh NguyenMCM1994-05-26
12408042Huynh Le Hoang PhucM2002-01-26
12418161Huynh Le Hong PhucM2002-01-26
12429287Huynh Le Khanh NgocF2013-10-22
12419001Huynh Le Minh HoangM2009-04-28
12429015Huynh Le Tan HuyM2010-08-31
12409154Huynh Le Tuyet AnhF2001-00-00
12401196Huynh Mai Phuong DungF1985-01-04
12405388Huynh Minh ChienM2002-03-29
12415111Huynh Minh TrungM2007-02-22
12411981Huynh Ngoc Anh ThuF2003-09-06
12412732Huynh Ngoc Hai DangM2003-05-12
12414379Huynh Ngoc Minh NhatM2005-12-08
12415731Huynh Ngoc Minh ThuF2009-09-28
12415286Huynh Ngoc Nhu YF2007-02-23
12403334Huynh Ngoc Thuy LinhFWFM1997-07-06
12403938Huynh Nguyen Anh QuanM1993-00-00
12406040Huynh Nguyen Thien NhanM1999-00-00
12407143Huynh Nhu Phuong NghiF1995-12-23
12413771Huynh NhutM2000-10-28
12422339Huynh Pham Tuyet TrinhF1993-04-13
12417874Huynh Phuc Minh PhuongF2010-01-01
12414034Huynh Phuong QuangM2004-01-01
12407607Huynh Quoc AnM2004-06-22
12412368Huynh Quoc DungM2003-08-04
12429031Huynh Tan DatM2013-01-04
12429023Huynh Tan PhatM2010-07-05
12405779Huynh Thai NhanM1999-01-08
12408590Huynh Thanh DuyM1996-00-00
12405787Huynh Thanh NghiaM2000-00-00
12406414Huynh Thanh ThyF2003-05-27
12403482Huynh Thi Hong SuongF1991-11-26
12417831Huynh Thi To DuyenF2004-01-25
12406660Huynh Thi Tuyet AnhF2001-00-00
12418854Huynh Thien NgocF2009-01-01
12414387Huynh Thien PhuM2006-10-21
12413054Huynh Thien TriM2007-10-05
12403210Huynh Thu TrucF1999-01-10
12409847Huynh Tran Minh HoangM2003-03-02
12411485Huynh Trinh Dang NguyenM2004-04-19
12405396Huynh Trung Quoc ThaiM2002-07-15
12421901Huynh Tuan BaM1968-11-22
12409898Huynh Van HuyM2000-05-25
12401986Huynh Vinh ThangM1992-01-28
12410616Huynh VyF2000-00-00
12412597Huynh Xuan Anh TramF2002-04-22
12409758Kavita GF1994-00-00
12417530Khau Chi LamM2009-02-16
12417521Khau Phuc KhangM2010-06-05
12427560Khoa Hoang AnhM2014-02-16
12428345Khong Thi HoaF1975-01-14
12424293Khuat Kieu ThanhF2004-07-06
12423440Khuc Hai NamM2010-12-29
12400157Khuong Thi Hong NhungFWIM1972-01-02
12415103Khuu Dich TaiM2007-08-22
12411493Khuu Dich TienM2003-05-04
12409910Kieu Bich ThuyFWFM2001-11-11
12428809Kieu Hoang QuanM2012-01-30
12425559Kieu Quang HuyM2009-01-18
12418269Kieu Xuan PhucM2009-09-05
12418455La Bao QuyenF2008-08-31
12407615La Hoang BachM2005-03-22
12420190La Manh TuanM1991-03-05
12425427La Minh TruongM2001-08-01
12431117La Minh VuM2014-05-27
12410268La Quoc HiepM2000-03-02
12415090La Quoc TruongM2007-00-00
12418463La Thi Thu TrangF2004-04-28
12403628Lai Duc MinhM2001-02-11
12420387Lai Duc MinhM2005-10-18
12424129Lai Nguyen Manh DungM2011-03-16
12427713Lai Nguyen Manh DungM2011-03-16
12419362Lam Anh MinhM2010-03-08
12427217Lam Anh QuanM2012-06-03
12427357Lam Bao NgocF2008-10-12
12417696Lam Binh NguyenF2011-04-17
12416169Lam Duc Hai NamM2009-04-29
12429694Lam Gia HanhF2008-11-05
12423467Lam Gia HuyM2011-06-28
12431320Lam Gia HuyM2005-06-04
12430200Lam Ha PhuongF2007-09-28
12418870Lam Hoang LongM2009-03-05
12425435Lam Huu BinhM2011-06-08
12415081Lam Ky SonM2007-12-04
12402095Lam Minh ChauM1961-03-07
12412724Lam Nguyen Y NhiF2005-03-11
12404225Lam Tuyet MaiM1949-01-16
12420204Lam Viet BaoM1993-10-31
12423025Le Anh DuongM1981-01-10
12405795Le Anh HuyM1999-04-09
12405400Le Anh KhoaM2002-03-08
12408050Le Anh QuangM2003-01-09
12409510Le Anh TienM1986-01-01
12424846Le Anh TuM2012-08-21
12426300Le Anh TuanM2008-12-12
12410063Le Ba ThanhM1982-02-19
12426873Le Ba VuongM1990-09-01
12424358Le Bao AnF2012-10-27
12404853Le Bao HuyM1999-09-04
12412252Le Bich LienF1989-00-00
12411990Le Bui Hong TuoiF2003-03-14
12418595Le Canh Quang DongM2009-12-17
12426385Le Chau AnhF2011-12-06
12403636Le Chi DungM0000-00-00
12407623Le Chien ThangM2004-05-01
12421642Le Cong BienM1960-01-05
12403504Le Cong CuongM1992-06-11
12420905Le Cong Khanh NamM2011-07-31
12420727Le Cong Khanh NhuF2010-02-06
12420395Le Dai PhucM2008-01-15
12408727Le Dam DuyenFWFM2004-01-19
12418714Le Dang Bao NgocF2009-07-27
12407631Le Dang KhoaM2004-12-18
12410950Le Dang KhoaM2006-03-09
12419370Le Dang KhoiM2011-10-29
12412449Le Dang Thanh AnM2006-01-11
12428043Le Dieu LinhF1994-01-19
12415979Le Dinh Anh TuanM2007-04-07
12426539Le Dinh KhangM1999-11-17
12402672Le Dinh Nguyen AnhM2000-09-23
12400858Le Dinh TuanM1976-00-00
12414670Le Dong PhuongF2005-03-16
12407640Le Duc AnhM2004-00-00
12412538Le Duc ChinhM2002-04-29
12419389Le Duc Minh QuanM2012-04-18
12426920Le Duc PhucM2013-08-14
12426890Le Duc TaiM2011-06-23
12408069Le Duc TamM2002-01-15
12413488Le Duc TriM2007-01-15
12423840Le Duy KhanhM2012-05-04
12426377Le Gia BachM2008-11-15
12430366Le Gia BaoM2004-09-07
12415294Le Gia LinhF2007-09-07
12414395Le Gia TriM2006-00-00
12410969Le Gia Vinh ThinhM2005-05-23
12405019Le Ha NamM2003-09-14
12429511Le Ha Nguyen ChuongM2007-01-25
12400467Le Hien ThucM1979-08-01
12413895Le Ho Hoang MyF2001-08-05
12414409Le Ho Hoang PhucF2006-01-25
12421065Le Hoa BinhM1958-11-10
12402281Le Hoai Bao DuyenF1994-11-10
12427110Le Hoai TinM2007-07-26
12414042Le HoangM2003-06-11
12428701Le Hoang An AnF2008-02-02
12416789Le Hoang AnhM2009-08-08
12425958Le Hoang AnhM2008-02-20
12428329Le Hoang AnhM1980-09-25
12429295Le Hoang Bao DuyM2010-05-08
12419184Le Hoang MinhM1992-02-25
12424005Le Hoang MinhM2007-10-22
12427349Le Hoang NganF2008-06-09
12427322Le Hoang Phuong ThyF2009-10-23
12412929Le Hoang QuanM2008-08-22
12419397Le Hoang QuanM2012-06-24
12424404Le Hoang ThongM2011-10-27
12401854Le Hoang Tran ChauFWFM1992-11-10
12407658Le Hong AnhM2004-00-00
12400769Le Hong DucM1953-05-17
12417050Le Hong MinhM2003-02-09
12412007Le Hong Minh NgocF2003-07-07
12410624Le Hong Minh NguyetF1999-00-00
12404055Le Hong NhungF1999-02-18
12423750Le Hong PhongM2007-12-17
12423769Le Hong ThaiM2006-11-20
12424757Le Huong GiangF2011-01-22
12423955Le Huu Manh TienM2007-01-01
12402460Le Huu ThaiMCM1997-10-10
12410977Le Huy HaiM2005-09-15
12408077Le Huy HoangM2003-09-22
12424420Le Huynh Tran KhangM2012-03-04
12429520Le Huynh Tuan KhangM2012-03-04
12411507Le Kha DuyM2003-06-19
12410985Le Khac Hoang TuanM2007-01-05
12409871Le Khac Minh ThuF2003-05-08
12428710Le Khanh HaF2008-10-10
12430374Le Khanh NgocF2013-11-08
12403075Le Khanh Phuong MarieF0000-00-00
12416681Le Khanh VanF2008-02-12
12419400Le Khoi NguyenM2011-05-22
12418633Le Kiet TuongM2008-08-22
12400572Le Kieu Thien KimFWIM1981-12-10
12428035Le Kim CuongM1985-12-16
12402478Le La Tra MyF1984-01-10
12411515Le LoiM2003-02-07
12420689Le Mai Bao HanF2005-10-15
12404608Le Mai DuyM1967-00-00
12424374Le Minh AnhF2011-07-19
12410756Le Minh DucM2006-01-29
12426245Le Minh GiangF2011-03-05
12421880Le Minh HiepM1994-04-27
12428370Le Minh HieuM1997-12-27
12402176Le Minh HoangMCM1996-10-13
12404683Le Minh HoangMFM2000-05-09
12431060Le Minh Hoang ChinhM2013-02-19
12412295Le Minh KhaM2004-00-00
12405418Le Minh NghiM2002-10-14
12418277Le Minh NguyenM2008-04-10
12407038Le Minh NhatF1998-11-01
12426598Le Minh NhatM2012-03-01
12430382Le Minh SonM2008-12-12
12406678Le Minh ThaoF2002-01-23
12416134Le Minh ThuF2008-04-15
12408085Le Minh ToanM2002-03-09
12406058Le Minh TrietM1997-01-04
12404888Le Minh TuMFM1998-07-02
12410993Le Minh Tuan AnhM2007-07-15
12402680Le Minh VuM0000-00-00
12409880Le Nam ThienM2002-05-12
12409863Le Ngo Thuc HanF2003-04-20
12413208Le Ngo Thuc QuyenF2008-05-02
12428825Le Ngoc Gia BaoM2010-01-13
12417378Le Ngoc Hanh ThienF2007-04-12
12417572Le Ngoc HieuM2004-07-08
12423580Le Ngoc Kha UyenF2011-05-05
12413046Le Ngoc Khanh DuyM2005-09-27
12425583Le Ngoc Minh QuanM2007-04-02
12418897Le Ngoc Minh TruongM2010-03-15
12409901Le Ngoc Nguyet CatF2002-04-19
12419419Le Ngoc PhucM2011-05-03
12417068Le NguyenM2003-11-12
12412015Le Nguyen Bich NgocF2003-01-21
12404314Le Nguyen Da HienF1985-09-26
12411744Le Nguyen Gia LinhF2006-04-13
12421618Le Nguyen HienM1995-03-13
12429619Le Nguyen Hoang Nhat DinhM2009-01-05
12418641Le Nguyen Hong NhungF2007-06-03
12420549Le Nguyen Khai NguyenM2009-01-11
12402699Le Nguyen Khoi NguyenMCM2000-07-20
12414689Le Nguyen My AnF2006-03-19
12406422Le Nguyen Nhat LinhF2003-07-09
12401765Le Nguyen Quoc ThuanM1994-00-00
12407046Le Nguyen Thao NguyenF1998-04-21
12431133Le Nguyen Thuy DuongF2010-06-07
12403229Le Nguyen To NganF1999-00-00
12412759Le Nguyen Uyen PhuongF2004-03-31
12417459Le Nguyen VuM2006-11-07
12408093Le Nhat Khanh HuyM2003-08-23
12404438Le Nhat MinhM1996-10-23
12425770Le Nhat MinhM2012-02-27
12426024Le Nhat MinhM2007-05-28
12426962Le Nhat MinhM2013-05-03
12420590Le Nhat NamM2008-04-16
129057962Le Nhu ThongM1991-03-26
12419427Le Pham Minh DucM2010-03-25
12400173Le Phan Khanh NhiF0000-00-00
12413437Le Phi LanM2007-09-17
12413429Le Phi LongM2004-01-01
12401536Le Phu Nguyen ThaoF1988-09-04
12407666Le Phuc NguyenM2004-03-17
12416665Le Phuc TanM2008-04-12
12424480Le Phuc Thai AnM2013-02-12
12421960Le Phuc Tran TuM1974-02-25
12419923Le Phung Ai NhienF2006-02-24
12409162Le Phuong LinhF2000-00-00
12415308Le Phuong PhuongF2007-04-07
12417386Le Phuong ThuyF2007-04-12
12405027Le Quang AnM2005-00-00
12422436Le Quang AnhM1976-03-26
12422002Le Quang DinhM1975-01-06
12407674Le Quang KhaiM2005-08-30
12407682Le Quang KhaiM2004-01-01
12417092Le Quang KhaiM2006-10-05
12401137Le Quang LiemMGM1991-03-13
12403849Le Quang LongM1997-00-00
12425605Le Quang MinhM2008-06-23
12431150Le Quang MinhM2012-11-12
12402885Le Quang TraMCM1999-09-01
12411000Le Quang TuanM2005-11-14
12402702Le Quang VinhM2000-08-12
12410136Le Quoc AnhM2001-12-20
12411523Le Quoc DinhM2003-03-20
12423963Le Quoc HoanM2007-01-20
12411019Le Quoc HungM2005-00-00
12410829Le Quoc ThaiM2005-00-00
12416029Le Quy TaiM2008-02-23
12419931Le Quynh AnhF2003-07-08
12420980Le Sy ToanM1991-07-10
12419435Le Tat SangM2007-02-08
12409928Le Thai HangF1999-11-23
12413674Le Thai HoangM2005-07-05
12424617Le Thai Hoang AnhF2011-06-23
12419176Le Thai HocM2003-12-18
12409006Le Thai NgaF2003-09-28
12413119Le Thanh CongM2000-06-24
12419443Le Thanh DuongM2012-02-18
12402184Le Thanh LiemM1996-06-11
12423068Le Thanh LucM1985-03-21
12402150Le Thanh MinhM1981-00-00
12405426Le Thanh NamM2002-00-00
12409529Le Thanh NienM1988-01-01
12416070Le Thanh PhuM2008-01-13
12401960Le Thanh Phuong UyenFWFM1996-11-15
12402192Le Thanh TaiMCM1997-04-15
12401668Le Thanh ThaoFWFM1993-12-25
12401005Le Thanh TuFWGM1985-11-27
12422533Le Thanh VanM1962-12-01
12414417Le Thanh VinhM2005-03-29
12427080Le Thao NguyenF2001-08-08
12425729Le The HienM2013-08-18
12426210Le The MinhM2010-04-20
12426822Le Thi Bich LienF1989-01-18
12413291Le Thi Dieu MiF2003-03-07
12401994Le Thi HaF1990-02-06
12421308Le Thi HangF1986-08-03
12401340Le Thi HoaF1992-02-04
12403342Le Thi Kim NganF1997-01-31
12409537Le Thi LyM1982-01-01
12422126Le Thi Mai ThyF1984-07-23
12416428Le Thi Minh KhaF2007-06-22
12402486Le Thi Minh ThoF1976-06-12
12403970Le Thi Nhu QuynhFWCM2001-08-12
12400254Le Thi Phuong LienFWFM1979-10-18
12409324Le Thi Thanh ThuyF1985-03-01
12409545Le Thi ThiM1989-01-01
12404152Le Thi Thu HienF1996-11-07
12402494Le Thi Thu HuongF1989-02-13
12417556Le Thi Thuan LoiF2008-09-09
12410675Le Thi XeF1997-10-22
12402389Le Thien ViM1945-00-00
12423980Le Thuan Anh QuanM2006-10-30
12428140Le Thuc AnhF1998-10-20
12403989Le Thuy AnF2002-01-03
12407453Le Thuy ViF1995-01-17
12417505Le Tra MyF2010-06-08
12402710Le Tran Khoi NguyenM2000-12-01
12422614Le Tran Minh NhatM1990-06-10
12419451Le Tran Nhat QuanM2010-03-07
12403997Le Tran Phuong UyenFWFM2002-01-24
12405434Le Tran Thanh DatM2001-11-29
12411027Le Tri KienM2005-08-31
12421103Le Trong BacM1989-11-16
12401625Le Trong De ToanMCM1994-07-02
12421138Le Truc QuanM1992-10-29
12418757Le Trung HieuM2004-01-03
12413380Le Trung PhongM2007-01-29
12403644Le Trung ThanhM2001-06-21
12428680Le Truong Nhat NamM2013-12-10
12420212Le Tuan AnhM2000-07-13
12418471Le Tuan HuyM2009-01-20
12401153Le Tuan MinhMIM1996-10-21
12424854Le Tuan MinhM2008-01-22
12424862Le Tuan PhongM2010-05-05
12425524Le Van Gia TungM2006-04-12
12422908Le Van HoatM1971-11-08
12419460Le Van KhoaM2011-05-31
12422312Le Van LoiM1987-01-15
12409553Le Van NhuM1965-01-01
12421820Le Van QuyM1981-11-21
12421383Le Van ThoanM1968-08-02
12402893Le Van TruongM1999-11-18
12420220Le Van VietM1993-09-13
12429040Le Vinh BachM2006-07-10
12429058Le Vinh DinhM2009-02-07
12405442Le Vinh PhuocM2001-01-10
12422185Le Vu Dang TrinhM1993-08-01
12409731Le Vu Ha PhuongF1989-01-06
12413739Le Vu Hoai AnM2008-02-11
12402907Le Vu Nam AnhM1998-04-07
12422800Le Vu TruM1989-11-09
12410349Le Xuan QuangM1997-00-00
12422827Le Xuan TruongM1991-09-29
12413135Lieu Chan HaoM2002-09-21
12413992Lieu Trieu Bao ThienM2002-06-21
12422657Long Bao KhanhM1983-11-04
12422193Long Hai YenF1983-08-14
12402508Lu Chan HungMIM1997-01-18
12409561Lu Dan ThuyM1976-01-01
12430390Luc Kim GiaoF2011-01-29
12422347Luc Thi HaF1987-07-15
12410802Luc Van ThinhM0000-00-00
12409316Luong Diem OanhF1987-05-26
12411531Luong Duc AnhM2003-10-23
12403652Luong Duy LocM2001-10-05
12408107Luong Giang SonM2002-03-31
12414697Luong Hoang Tu LinhF2005-03-24
12416894Luong Huong GiangF2008-05-04
12401480Luong Huyen NgocFWCM1988-04-09
12420913Luong Kien AnM2010-11-01
12406686Luong Mai Thuy VyF2002-02-06
12400971Luong Minh HueFWFM1986-11-17
12416541Luong Minh Ngan HaF2002-03-11
12423548Luong Minh QuanM2009-06-09
12419478Luong Ngoc BichF1962-07-30
12414700Luong Ngoc Khanh LinhF2006-02-12
12401722Luong Nhat LinhFWFM1989-09-04
12401013Luong Phuong HanhFWIM1983-02-08
12422169Luong Quang Nhat MinhM1990-01-10
12404268Luong Trong MinhM1961-09-25
12414050Luong Vinh ThieuM2004-06-27
12430404Luu Bao LamM2015-06-07
12423319Luu Duc DuyM2007-05-26
12412228Luu Duc HaiM1950-12-14
12427128Luu Gia KhanhM2011-09-16
12412821Luu Ha Bich NgocFWCM2006-05-12
12429309Luu Hai YenF2009-01-02
12405035Luu Hoang Hai DuongM2003-01-25
12413100Luu Huong Cuong ThinhM2004-08-29
12426601Luu Minh DucM2009-01-09
12428477Luu Ngoc KhueM2005-08-12
12413038Luu Nguyen Minh KhoiM2005-06-15
12406694Luu Phuong LinhF2002-00-00
12402915Luu Quang DaoM1999-08-13
12417149Luu Quang ThongM1990-01-06
12402729Luu Quang VuM2001-08-30
12412716Luu Que ChiF2007-08-24
12416347Luu Quoc VietM2008-02-15
12423084Luu Thi Anh ThuF1976-11-23
12418811Luu Tran Nguyen KhoiM2004-01-01
12426954Ly Dai QuangM2013-06-20
12414069Ly Dinh Minh ManM2004-03-22
12405450Ly Han VinhM2001-10-20
12401463Ly Hong NguyenMFM1989-02-06
12426237Ly Minh HuyM2013-08-09
12416258Ly Ngoc Huynh AnhF2010-11-15
12415316Ly Nguyen Ngoc ChauF2007-02-05
12415324Ly Nguyen Ngoc TranF2007-02-05
12405809Ly Phuoc ThaiM1999-00-00
12430412Ly Quang HungM2012-08-23
12404446Ly Quoc LongM1992-01-13
12422622Ly Thanh HongM1961-01-01
12420239Ly Tuan MinhM2010-02-08
12426989Ly Xuan DinhM2013-05-19
12428337Ma Duc TruongM1986-11-07
12404063Ma Huu Anh PhuongM0000-00-00
12422401Ma Thi Thanh ThaoF1975-01-01
12428132Ma Van VuM1994-09-19
12428167Mac Thi Huyen TrangF1990-08-06
12426903Mai Duc KienM2012-06-25
12423858Mai Duy MinhM2012-01-11
12415740Mai Hieu LinhF2009-07-27
12410357Mai Hoang BaoM1997-00-00
12426610Mai Hoang TungM2009-01-04
12416860Mai Hoang VietM2008-11-15
12425745Mai Hung Gia BaoM2013-01-09
12411540Mai Le Khoi NguyenM2004-05-23
12405043Mai Ngoc HuyM2003-03-02
12403350Mai Ngoc NhiF1996-05-20
12419486Mai Nguyen Xuan UyM2010-09-07
12422240Mai Quang VinhM1962-04-01
12413780Mai Quoc HuyM2000-08-10
12413984Mai Son TungM2002-10-03
12430862Mai The LamM2011-04-26
12400130Mai Thi Thanh HuongFWIM1974-02-19
12402737Mai Thien AnM2000-00-00
12405051Mai Thien BinhM2003-04-13
12401846Mai Thien Kim Ngoc DiepFWFM1990-07-15
12426318Mai Thu GiangF2002-10-05
12402290Mai Thuy TrangF1995-06-03
12419940Mai Tran Bao NganF2007-12-24
12408492Mai Van DucM1999-00-00
12431400Manh Duc ChuM2009-08-02
12426172Mao Gia HuyM2006-10-31
12426164Mao Tien DungM2009-09-20
12421081Mao Tuan DungM2009-09-20
12412198Minh Do DucM1993-01-22
12409570Ng Ngoc HaM1970-01-01
12409588Ng Thi Kieu ThuM1976-01-01
12409596Ng Thi Thanh HuongM1986-01-01
12428868Ngan Ba Hoang NguyenM2001-09-15
12416290Nghiem Gia KietM2008-09-13
12428698Nghiem Ngoc MinhM2012-03-11
12406430Nghiem Thao TamF2003-05-20
12411035Nghiem Vinh KhangM2005-02-14
12411752Ngo Anh ThuF2006-06-15
12429317Ngo Bao HanF2012-12-12
12415758Ngo Bao QuyenF2009-03-23
12401331Ngo Dieu HoaFWFM1991-07-12
12428485Ngo Dinh DucM1997-04-16
12416380Ngo Dinh Nhat MinhM2008-02-22
12424870Ngo Duc AnhM2012-03-10
12400777Ngo Duc ThangM0000-00-00
12405060Ngo Duc TriMFM2004-05-25
12424510Ngo Duy HoangM2005-07-04
12429066Ngo Duy PhucM2011-04-27
12411043Ngo Gia BaoM2005-11-15
12418285Ngo Gia HuyM2007-05-09
12418650Ngo Ha PhuongF2008-06-18
12426067Ngo Hai LongM2008-12-08
12407690Ngo Hoang HaM2005-08-17
12411558Ngo Hoang LongM2003-03-24
12411566Ngo Hong AnhM2003-00-00
12410837Ngo Hong PhongM1988-00-00
12404454Ngo HungM0000-00-00
12421936Ngo Huyen ChauM1971-02-21
12419958Ngo Huynh Thao NhuF2010-04-05
12426490Ngo Kim CuongF2010-01-26
12417963Ngo Le Ngoc TranF2006-07-06
12423106Ngo Manh DoanM1984-07-18
12426768Ngo Minh HangF2008-12-14
12430927Ngo Minh KhangM2013-11-23
12431206Ngo Minh TuanM2008-10-09
12417319Ngo Ngoc ChauF2008-08-19
12409014Ngo Ngoc DiepF2002-00-00
12402230Ngo Ngoc PhuF1993-01-08
12400920Ngo Ngoc QuangM1983-08-26
12404209Ngo Ngoc ThaoF1993-09-26
12418668Ngo Nha KyF2010-03-06
12426440Ngo Nhat Long HaiM2008-10-15
12408115Ngo Nhat MinhM2007-12-28
12427365Ngo Nhat Minh LongM2013-01-03
12419508Ngo Nhat Nguyen KhangM2009-01-13
12401900Ngo NinhM1982-00-00
12428876Ngo Quang AnhM2004-11-09
12410411Ngo Quang HuyM1993-02-14
12402745Ngo Quang NhatM2000-02-24
12403768Ngo Quang ThaiM1999-00-00
12420646Ngo Quang TrungM2002-09-16
12430960Ngo Quoc CongM2013-03-24
12426776Ngo Thanh TuM1980-12-30
12429651Ngo Thanh TungM1986-12-10
12424889Ngo The DungM1987-02-03
12411574Ngo The HuyM2003-00-00
12423092Ngo Thi Bich PhuongF1983-02-28
12404322Ngo Thi Cam TuF1985-04-17
12407054Ngo Thi Hong VanF1997-04-06
12415332Ngo Thi Kieu ThoF2007-04-09
12400890Ngo Thi Kim CuongF1984-12-06
12400505Ngo Thi Kim TuyenF1991-09-10
12416266Ngo Thi Mai QuynhF2008-03-16
12407062Ngo Thi My DuyenF1997-00-00
12406899Ngo Thi Ngoc NganF1999-01-01
12406449Ngo Thu GiangF2003-06-14
12416401Ngo Thu PhuongF2009-02-15
12427314Ngo Thu TuF2009-09-23
12403598Ngo Thuy Thanh ThaoM1987-10-26
12426784Ngo Tien SinhM2000-09-04
12410497Ngo To CanF2002-09-23
12419516Ngo Tran Trung HieuM2009-11-14
12424536Ngo Tran Tung LamM2009-01-31
12429074Ngo Trieu KhangM2012-07-30
12415073Ngo Trong Quoc DatM2007-00-00
12428493Ngo Trung KienM2002-01-05
12406350Ngo Trung TinM1990-08-02
12411582Ngo Tung LamM2003-10-06
12420247Ngo Van HieuM1974-03-20
12425737Ngo Viet DungM2013-05-24
12422967Ngo Viet DuongM1991-01-25
12424269Ngo Xuan LocM2008-03-02
12411760Ngo Xuan QuynhF2005-12-17
12403911Nguy Minh NghiaM1996-06-25
12415065Nguy Ngoc Duc AnhM2007-04-14
12405817Nguy Thanh DuyM1999-06-04
12403857Nguyen An Nguyen HiepM1997-10-25
12430420Nguyen Anh Bao ThyF2010-05-13
12410144Nguyen Anh BinhF2002-10-25
12400025Nguyen Anh DungMGM1976-03-17
12408123Nguyen Anh DungM2002-05-04
12427039Nguyen Anh DungM2003-03-31
12418684Nguyen Anh HaoM2007-01-07
12427950Nguyen Anh HaoM1977-03-31
12421790Nguyen Anh HoangM1959-07-30
12418889Nguyen Anh KhoaM2009-04-21
12404675Nguyen Anh KhoiMGM2002-01-11
12413666Nguyen Anh KietM2007-07-19
12410764Nguyen Anh LuanM0000-00-00
12421480Nguyen Anh ManM1979-12-24
12428299Nguyen Anh MuoiM1984-02-01
12426849Nguyen Anh NguyenM1995-11-07
12413720Nguyen Anh PhucM2003-07-03
12409774Nguyen Anh QuanM2004-06-16
12423785Nguyen Anh QuanM2007-07-02
12412490Nguyen Anh QuangM2006-02-17
12420611Nguyen Anh TuM1971-05-20
12400378Nguyen Anh TuanM1987-11-04
12419168Nguyen Anh TuanM1983-01-27
12422983Nguyen Ba CachM1991-04-26
12422959Nguyen Ba HungM1959-08-12
12427098Nguyen Ba Khanh TrinhM2011-09-06
12430439Nguyen Ba LongM2006-01-12
12426628Nguyen Ba NamM2012-03-08
12408131Nguyen Ba TuanM2003-06-26
12416568Nguyen Ba TucM2002-08-10
12425303Nguyen Bao ChauF2010-03-08
12424285Nguyen Bao Diep AnhF2009-05-05
12429864Nguyen Bao Minh ChauF2012-06-17
12431419Nguyen Bao NamM4/5/2012
12408735Nguyen Bao Thuc QuyenF2004-05-17
12418480Nguyen Bich PhuongF2006-09-18
12419524Nguyen Binh AnM2007-06-23
12406287Nguyen Binh NguyenM1994-00-00
12419966Nguyen Binh VyF2008-05-06
12407704Nguyen Bui Hoang NamM2005-03-05
12412910Nguyen Bui Khanh HangF2007-01-12
12425818Nguyen Bui Linh ChiF2011-10-19
12409170Nguyen Bui Thu TrangF2000-05-29
12425486Nguyen Cam TienF2007-11-12
12418293Nguyen Cao CuongM2010-02-13
12409367Nguyen Chanh ThangM0000-00-00
12420697Nguyen Chau Ngoc HanF2008-11-28
12427373Nguyen Chi HieuM2009-10-18
12410420Nguyen Chi ThanhM1996-00-00
12404896Nguyen Cong HieuM1997-10-14
12405078Nguyen Cong NamM2004-09-06
12402516Nguyen Cong PhuM1993-01-24
12402753Nguyen Cong TaiM2001-12-31
12408352Nguyen Cong ThangM2000-00-00
12407712Nguyen Dac AnM2005-00-00
12410276Nguyen Dac HuyM1999-04-09
12424340Nguyen Dac Nguyen DungM2011-06-18
12408506Nguyen Dac ThaiM1998-00-00
12408360Nguyen Dac ThuanM2001-00-00
12417971Nguyen Dai Hai LongM2007-07-27
12431010Nguyen Dai HoangM1996-05-21
12420948Nguyen Dai Hong PhuM2007-07-22
12418137Nguyen Dai Hong PhucM2007-07-22
12421847Nguyen Dai ThangM1986-08-18
12417211Nguyen Dang BaoM2005-01-06
12408379Nguyen Dang HaiM2000-00-00
12411051Nguyen Dang Hoang TungM2005-12-23
12409235Nguyen Dang Hong AnF0000-00-00
12402761Nguyen Dang Hong PhucMFM2000-08-19
12405469Nguyen Dang KhoaM2002-01-01
12423700Nguyen Dang Kieu ThyF2010-07-03
12419532Nguyen Dang NguyenM2010-01-09
12430102Nguyen Dang QuangM2011-12-14
12405477Nguyen Dang Quang HoangM2002-05-27
12408646Nguyen Dang Quang ThanhM0000-00-00
12408603Nguyen Dang Trong PhucM1997-00-00
12406708Nguyen Dang Truc NganF2001-02-07
12416177Nguyen Dang TungM2009-06-01
12417432Nguyen Danh BaoM2011-08-20
12417564Nguyen Danh DucM2010-02-21
12415553Nguyen Dao Nhat NamM2009-06-10
12413682Nguyen Dat DungM2005-03-27
12430897Nguyen Dat Xuan VinhM1991-01-23
12416436Nguyen Diep ViF2010-07-23
12417467Nguyen Dieu ChauF2010-02-16
12425443Nguyen Dinh An PhuM2013-03-31
12410152Nguyen Dinh Anh QuanM2001-00-00
12423742Nguyen Dinh Bao KhangM2010-02-22
12427802Nguyen Dinh Bao KhangM2010-02-22
12414425Nguyen Dinh Bao KhanhM2005-05-11
12410683Nguyen Dinh Bao TranF1998-09-20
12413020Nguyen Dinh Cao DatM2002-04-23
12431168Nguyen Dinh Lam PhuM2014-01-01
12428000Nguyen Dinh NgocM1982-01-02
12400424Nguyen Dinh QuangM1992-01-15
12430447Nguyen Dinh Quang HuyM2011-01-12
12400912Nguyen Dinh Tai AnhM1995-03-25
12431214Nguyen Dinh Tam AnhF2013-01-06
12407720Nguyen Dinh ThanhM2004-07-17
12410284Nguyen Dinh Thien PhucM2000-06-13
12405825Nguyen Dinh TrungM2000-07-24
12417670Nguyen Do Duc AnhM2010-07-06
12407739Nguyen Do Khoi NguyenM2004-00-00
12405485Nguyen Do Ngoc MinhM2002-00-00
12419974Nguyen Do Thu TrangF2006-09-06
12410500Nguyen Do Tuong VyF2001-02-02
12426636Nguyen Doan GiangM2004-08-03
12416460Nguyen Doan Khanh VyF2006-11-08
12429643Nguyen Doan Minh BangM2014-06-08
12403660Nguyen Doan Nam AnhM2001-02-14
12420450Nguyen Doan Quang HuyM2008-11-11
12419109Nguyen Dong TienM1958-11-22
12405086Nguyen Duc AnhM2004-00-00
12430170Nguyen Duc AnhM2005-09-23
12421553Nguyen Duc BaM1965-09-19
12419540Nguyen Duc Bao LamM2011-01-27
12412309Nguyen Duc DungM2006-11-08
12423408Nguyen Duc Dung (HP)M2006-11-20
12415944Nguyen Duc DuyM2007-07-29
12415561Nguyen Duc Gia BachM2008-08-29
12418498Nguyen Duc HieuM2009-03-26
12423386Nguyen Duc HieuM2008-06-24
12401358Nguyen Duc HoaMGM1989-07-13
12418501Nguyen Duc HuanM2010-11-26
12425915Nguyen Duc HuyM2010-08-03
12426199Nguyen Duc HuyM2012-05-29
12431389Nguyen Duc KhanhM2012-10-02
12430870Nguyen Duc KhiemM1989-08-20
12429902Nguyen Duc LongM2008-09-24
12408514Nguyen Duc MinhM0000-00-00
12429090Nguyen Duc MinhM2012-02-25
12430110Nguyen Duc NghiaM2012-06-15
12416010Nguyen Duc Nguyen AnhM2009-07-27
12417700Nguyen Duc NhanM2009-05-16
12419559Nguyen Duc PhatM2007-09-02
12407747Nguyen Duc SangM2005-04-25
12427012Nguyen Duc TaiM2013-10-14
12409375Nguyen Duc ThanhM0000-00-00
12428230Nguyen Duc ThaoM1988-08-01
12423351Nguyen Duc ThinhM2009-09-26
12426644Nguyen Duc ThinhM2013-06-10
12427144Nguyen Duc ThinhM2011-04-06
12419150Nguyen Duc TinM2003-12-01
12423556Nguyen Duc Tri (DN)M2011-04-20
12423360Nguyen Duc Tri (HP)M2011-11-10
12403679Nguyen Duc TrongM2001-00-00
12402060Nguyen Duc VietM1994-04-06
12402079Nguyen Duc Viet HNM1995-00-00
12426652Nguyen Duc Vu PhongM2011-02-06
12423602Nguyen Duong Bao KhaM2011-04-04
12406066Nguyen Duy AnhM1997-01-21
12430080Nguyen Duy DatM2011-10-10
12400432Nguyen Duy Dien NguyenMCM1994-09-12
12429104Nguyen Duy Khanh HongF2011-04-04
12421170Nguyen Duy LinhM2004-05-19
12413976Nguyen Duy LongM2001-08-08
12425265Nguyen Duy PhongM2013-01-22
12413968Nguyen Duy QuangM2002-11-19
12405094Nguyen Duy TanM2003-10-24
12424897Nguyen Duy ThanhM2008-10-23
12406201Nguyen Duy TrungM1996-05-30
12405493Nguyen Duy TuanM2002-00-00
12414077Nguyen Gia HuyM2004-11-08
12416150Nguyen Gia KhanhM2009-09-16
12429759Nguyen Gia KhiemM2011-10-21
12425320Nguyen Gia ManhM2008-05-13
12415570Nguyen Gia NamM2008-12-25
12401919Nguyen Giang SonM1981-00-00
12419982Nguyen Ha Khanh LinhF2008-01-14
12417980Nguyen Ha Khanh PhuongF2007-10-12
12408743Nguyen Ha Minh AnhF2004-06-05
12424277Nguyen Ha NgocF2008-12-03
12400440Nguyen Ha PhuongMFM1995-01-30
12406457Nguyen Ha PhuongF2003-02-09
12426660Nguyen Ha PhuongF2009-02-27
12423572Nguyen Ha Thi HaiM2009-02-09
12407755Nguyen Ha Thien PhucM0000-00-00
12430455Nguyen Ha TrangF2012-01-10
12406465Nguyen Ha Trang LinhF2004-04-23
12423637Nguyen Hai AnM2010-01-25
12430463Nguyen Hai AnhM2014-03-06
12414433Nguyen Hai DangM2005-00-00
12404616Nguyen Hai DaoM1990-12-30
12430099Nguyen Hai KhanhM2011-09-12
12427578Nguyen Hai LamM2014-09-29
12426679Nguyen Hai LongM2013-02-27
12406295Nguyen Hai NamM1994-00-00
12419567Nguyen Hai NamM2008-08-23
12420506Nguyen Hai NamM2009-11-20
12420999Nguyen Hai NamM1983-05-19
12406473Nguyen Hai NgocF2003-11-22
12425834Nguyen Hai NguyenM2012-10-09
12412023Nguyen Hai Phuong AnhF2004-03-23
12421871Nguyen Hai Phuong UyenF1993-04-03
12401170Nguyen Hai QuanM1985-08-03
12414441Nguyen Hanh Hoang DucM2005-04-30
12403776Nguyen Hau Phuoc VinhM1999-04-16
12424048Nguyen Hieu NghiaM2012-04-18
12425249Nguyen Hieu YenF2013-04-11
12412996Nguyen Ho Minh NgocF2004-06-22
12419575Nguyen Ho NguyenM2007-11-10
12428116Nguyen Ho QuangM1983-09-10
12420778Nguyen Hoai AnM2008-03-12
12411060Nguyen Hoai BaoM2005-00-00
12400742Nguyen Hoai NamM1993-03-25
12415880Nguyen Hoai NamM1981-07-25
12420468Nguyen HoangM2012-01-07
12405507Nguyen Hoang AnM2002-04-08
12401382Nguyen Hoang AnhFWCM1998-07-16
12409340Nguyen Hoang AnhM1987-00-00
12423815Nguyen Hoang AnhM2005-11-13
12429112Nguyen Hoang Anh TuanM1999-02-01
12405108Nguyen Hoang BachM2003-04-14
12419583Nguyen Hoang BachM2011-05-31
12406724Nguyen Hoang Bao NgocF2002-01-14
12421570Nguyen Hoang ChinhM1980-09-25
12405515Nguyen Hoang Dang HuyM2002-01-04
12411078Nguyen Hoang DatM2005-07-31
12403865Nguyen Hoang DucM1998-10-18
12414719Nguyen Hoang Gia HanF2005-02-09
12428388Nguyen Hoang GiangM1991-09-17
12416940Nguyen Hoang HaM2007-12-13
12405833Nguyen Hoang HaiM2000-04-27
12416851Nguyen Hoang HaiM2010-03-21
12424900Nguyen Hoang HaiM1997-04-18
12404624Nguyen Hoang HiepM2005-09-10
12405841Nguyen Hoang KhangM2000-00-00
12424919Nguyen Hoang KhanhM2011-04-30
12408522Nguyen Hoang Kim ThuanM1998-00-00
12422061Nguyen Hoang LamM1975-12-03
12428159Nguyen Hoang LongM1984-05-09
12408751Nguyen Hoang Mai ThanhF2004-12-14
12413330Nguyen Hoang MinhM2006-11-13
12419591Nguyen Hoang MinhM2010-06-01
12426687Nguyen Hoang MinhM2013-03-20
12424668Nguyen Hoang Minh ChauF2010-01-02
12405523Nguyen Hoang Minh NhatM2001-08-30
12402133Nguyen Hoang NamMCM1986-06-25
12424560Nguyen Hoang PhucM2008-02-23
12410160Nguyen Hoang Quoc VietM2002-00-00
12409383Nguyen Hoang QuyM1975-02-28
12425451Nguyen Hoang Quynh AnhF2010-03-14
12415588Nguyen Hoang SonM2008-08-06
12419079Nguyen Hoang Thai NghiM2008-11-06
12415014Nguyen Hoang Thai NghiemM2007-02-01
12415340Nguyen Hoang Thai NgocFWCM2007-02-01
12405850Nguyen Hoang ThanhM2000-02-18
12419605Nguyen Hoang Trong NghiaM2011-01-26
12412830Nguyen Hoang TrungM2004-09-13
12401021Nguyen Hoang TuanM1978-00-00
12429910Nguyen Hoang Uy VuM2014-04-13
12423610Nguyen Hoang ViM2002-02-14
12415022Nguyen Hoang VietM2007-01-18
12403687Nguyen Hoang Viet HaiMFM2001-01-11
12409022Nguyen Hoang Vo SongF2002-10-23
12412686Nguyen Hoang Yen NganF2004-03-15
12406732Nguyen Hong AnhFWIM2001-09-23
12410020Nguyen Hong DuongM1974-02-21
12427721Nguyen Hong Ha MyF2012-08-06
12400785Nguyen Hong HaiM0000-00-00
12418307Nguyen Hong Hanh NguyenF2005-04-15
12430919Nguyen Hong MinhM2003-06-04
12403369Nguyen Hong Minh ChauF1997-12-26
12403083Nguyen Hong NgocFWCM2000-01-16
12417475Nguyen Hong NgocF1999-01-07
12406740Nguyen Hong NhungF2002-02-24
12412201Nguyen Hong NhungFWCM2006-01-21
12425788Nguyen Hong PhongM2012-04-12
12407151Nguyen Hong PhucF1996-02-10
12418315Nguyen Hong Phuc NguyenF2002-12-22
12423157Nguyen Hong ThamF1998-01-17
12401234Nguyen Hung CuongM1996-00-00
12413283Nguyen Huong GiangF2006-04-02
12422525Nguyen Huong LienF1987-04-07
12406759Nguyen Huong LyF2001-01-06
12413798Nguyen Huu Anh TaiM1999-03-25
12412031Nguyen Huu Bich KhoaF2003-03-15
12405116Nguyen Huu Chi BachM2003-01-09
12426105Nguyen Huu Duc LongM2012-06-13
12401366Nguyen Huu Duc LuanM1976-00-00
12402010Nguyen Huu Hoang AnhM1989-01-30
12422843Nguyen Huu HuanM1975-12-27
12408140Nguyen Huu HungM2002-00-00
12412562Nguyen Huu KhangM2005-07-25
12425168Nguyen Huu Khoa NguyenM1994-05-31
12424927Nguyen Huu LuongM1980-12-06
12407763Nguyen Huu Luu KhiemM2004-01-01
12420255Nguyen Huu ManhM1994-11-01
12405531Nguyen Huu Minh TrietM2001-01-22
12418323Nguyen Huu Nam PhongM2004-08-05
12423734Nguyen Huu Nhat DuongM2007-11-17
12418056Nguyen Huu PhucM2007-09-12
12415596Nguyen Huu Tan PhatM2009-05-14
12410292Nguyen Huu ThangM2000-06-06
12414450Nguyen Huu Tran HuyM2006-05-27
12412520Nguyen Huy HiepM2001-04-09
12406309Nguyen Huy HoangM1994-10-12
12425621Nguyen Huy HoangM2012-03-28
12422282Nguyen Huy LamM1974-07-11
12431362Nguyen Huy VietM2013-08-24
12403237Nguyen Huyen AnhF1998-01-05
12409278Nguyen Huyen TrangF1997-12-31
12424463Nguyen Huynh Anh ThuF2010-02-07
12416517Nguyen Huynh Khanh DoanF2007-11-07
12416495Nguyen Huynh Khanh TrangF2009-11-11
12415766Nguyen Huynh Mai HoaF2009-03-12
12401269Nguyen Huynh Minh HuyMGM1987-10-11
12403431Nguyen Huynh Minh ThienMCM2004-02-03
12410047Nguyen Huynh Minh ToanM1987-12-15
12420530Nguyen Huynh Quang LongM2004-02-01
12408158Nguyen Huynh Quoc VietM2002-01-03
12413623Nguyen Huynh Quoc VyM2008-02-04
12425257Nguyen Huynh Thien ThanhF2014-05-06
12402206Nguyen Huynh Trong HaiM1996-11-14
12420492Nguyen Huynh Tu PhuongF2009-11-22
12402923Nguyen Huynh Tuan HaiM1999-07-28
12420484Nguyen Huynh Xuan AnhF2008-10-26
12424102Nguyen Khac Bao AnM2011-01-07
12418064Nguyen Khac ThanhM2009-03-18
12419621Nguyen Khac TruongM2006-06-16
12416924Nguyen Khac TuM2007-02-04
12411086Nguyen Khai MinhM2005-08-12
12414085Nguyen Khanh DuongM2003-07-13
12408760Nguyen Khanh HaF2004-00-00
12412899Nguyen Khanh HuyM2004-02-23
12416630Nguyen Khanh HuyF2002-03-19
12423629Nguyen Khanh HuyenF2012-06-07
12428507Nguyen Khanh HuyenF2011-11-23
12417513Nguyen Khanh LamM2010-04-25
12424935Nguyen Khanh LamM1983-11-24
12419990Nguyen Khanh LinhF2008-09-29
12428515Nguyen Khanh NamM2001-02-15
12428884Nguyen Khanh NamM2011-10-23
12426008Nguyen Khoi NguyenM2012-11-18
12406317Nguyen Khuong DuyM1993-07-13
12418862Nguyen Khuong PhuM2010-03-17
12417882Nguyen Khuu Gia BaoM2007-10-28
12419613Nguyen Kien ToanM2011-03-13
12409030Nguyen Kieu AnhF2003-04-18
12427381Nguyen Kieu Khanh QuynhF2010-01-04
12404560Nguyen Kim (VIE)M0000-00-00
12405540Nguyen Ky NamM2001-00-00
12408778Nguyen La Gia HanF2005-04-16
12430471Nguyen Lam KhoaM2014-10-13
12414093Nguyen Lam ThienM2004-08-22
12411094Nguyen Lam TungMCM2005-04-11
12415359Nguyen Le Cam HienFWCM2007-04-27
12401587Nguyen Le CanhM1991-01-07
12427101Nguyen Le Dang KhoaM2011-09-21
12427284Nguyen Le Dong AnhF2011-04-07
12402770Nguyen Le Duc HuyM2000-04-18
12429538Nguyen Le Duc MinhM2012-07-16
12419630Nguyen Le DungM2009-05-22
12409979Nguyen Le Ha AnF2005-03-21
12407160Nguyen Le HangF1995-01-27
12405868Nguyen Le Ky AnhM2000-00-00
12405558Nguyen Le Minh QuangM2002-02-03
12412040Nguyen Le Minh UyenF2004-01-02
12415367Nguyen Le My QuyenF2007-04-15
12416835Nguyen Le NamM2008-09-19
12417998Nguyen Le Ngoc KhanhF2011-10-14
12413577Nguyen Le Ngoc QuyM2006-08-03
12426792Nguyen Le NguyenM2012-06-09
12415618Nguyen Le Nhat HuyM2008-12-02
12418331Nguyen Le Phuc LamM2008-07-04
12414212Nguyen Le QuyenF2004-08-22
12418765Nguyen Le Thao NhiF2003-07-25
12406481Nguyen Le Trang NghiF2003-10-13
12411590Nguyen Le Trong NghiaM2003-08-10
12411108Nguyen Le Trong NhanM2005-08-05
12414468Nguyen Le Truong ThienF2005-08-10
12406767Nguyen Linh AnF2001-07-16
12427586Nguyen Linh ChiF2013-07-31
12415375Nguyen Linh DanFWCM2007-02-19
12416452Nguyen Linh NgaF2008-09-15
12406490Nguyen Linh PhuongF2003-01-03
12417769Nguyen Lu KietM2005-01-31
12427810Nguyen Luong DucM2009-02-25
12431052Nguyen Luong PhucM2012-06-15
12429740Nguyen Luong VuM2014-02-10
12416061Nguyen Luu Tuong VyF2005-07-19
12415774Nguyen Mac Xuan TienF2008-11-06
12425907Nguyen Mai AnhF2009-10-24
12425125Nguyen Mai ChiF2011-04-01
12404632Nguyen Mai Duc TriM1989-01-26
12418676Nguyen Mai LinhF2010-01-05
12410845Nguyen Manh Anh TuanM2006-00-00
12404462Nguyen Manh CuongM1977-08-08
12423289Nguyen Manh CuongM2011-08-03
12419648Nguyen Manh DucM2011-02-04
12428523Nguyen Manh HaM1989-03-10
12417122Nguyen Manh HungM1983-10-05
12411604Nguyen Manh KhaM2004-06-26
12425338Nguyen Manh QuyetM2002-10-12
12402788Nguyen Manh TanM2001-03-03
12402028Nguyen Manh TruongM1991-09-05
12408387Nguyen Manh TuanM0000-00-00
12428760Nguyen Manh Tuong NguyenM2008-12-24
12415626Nguyen MinhM2008-07-19
12430480Nguyen MinhM2014-02-14
12403245Nguyen Minh AnhF0000-00-00
12416320Nguyen Minh ChauM2008-01-11
12423696Nguyen Minh ChauF2010-03-27
12424641Nguyen Minh ChiM2012-01-17
12424706Nguyen Minh Chi ThienM2006-01-01
12423793Nguyen Minh CuongM2007-06-29
12429929Nguyen Minh DanF2011-06-09
12411116Nguyen Minh DatM2006-00-00
12431192Nguyen Minh DatM2014-04-05
12416410Nguyen Minh DucM2009-08-29
12429937Nguyen Minh DucM2012-12-12
12404470Nguyen Minh DuongM2000-07-22
12430498Nguyen Minh GiangF2012-09-21
12430501Nguyen Minh HaiM2010-10-22
12418510Nguyen Minh HangF2010-05-28
12431184Nguyen Minh HangF2011-11-22
12429325Nguyen Minh HanhF2009-04-09
12410519Nguyen Minh HieuF2001-01-13
12403784Nguyen Minh HoangM0000-00-00
12426830Nguyen Minh KhaM1997-03-30
12405566Nguyen Minh KhangM2002-06-02
12429449Nguyen Minh KhangM2011-08-23
12427195Nguyen Minh KhoaM2004-04-24
12416711Nguyen Minh KietM2005-06-18
12417491Nguyen Minh KietM2009-04-09
12408166Nguyen Minh NhatM2003-03-18
12415634Nguyen Minh QuangM2008-04-29
12412180Nguyen Minh QuyenM2005-04-28
12408395Nguyen Minh TamM2001-03-25
12404250Nguyen Minh ThangM1965-12-10
12404489Nguyen Minh ThanhM2011-12-13
12405124Nguyen Minh ThongM2003-02-27
12410365Nguyen Minh TienM1997-05-22
12413259Nguyen Minh TraF2009-02-16
12417130Nguyen Minh TrangF1986-12-15
12422517Nguyen Minh TriM1983-07-03
12416584Nguyen Minh TrietM2006-06-30
12426296Nguyen Minh TrietM2008-12-23
12415030Nguyen Minh TrongM2007-04-03
12422096Nguyen Minh TuM1995-09-17
12403512Nguyen Minh TuanM1989-07-07
12423998Nguyen Minh TuanM2006-02-25
12421162Nguyen Minh Yen NhiF2006-09-14
12414727Nguyen My Hanh AnF2006-12-04
12406775Nguyen My LanF2001-03-31
12417890Nguyen Nam AnhM2007-11-12
12419656Nguyen Nam DuongM2010-01-02
12414476Nguyen Nam KhanhM2006-00-00
12425346Nguyen Nam KietM2011-10-06
12429945Nguyen Nam ThanhM2014-09-19
12400670Nguyen Ngan BinhF1982-00-00
12411779Nguyen Ngan HaF2005-01-01
12416355Nguyen Nghia Gia AnM2009-07-21
12417548Nguyen Nghia Gia BinhM2011-08-09
12414735Nguyen Ngo Lien HuongF2006-04-18
12416274Nguyen Ngo Trung QuanM2010-01-01
12416878Nguyen Ngoc Anh KhoaM2008-08-22
12418838Nguyen Ngoc Anh TuanM2008-12-25
12414743Nguyen Ngoc Bich ChanF2005-06-26
12424765Nguyen Ngoc DiepF2012-10-17
12403091Nguyen Ngoc Doan TrangF2000-03-09