danghoangsonĐặng Hoàng Sơn

- Huấn luyện viên quốc tế FT (FIDE Trainer);
- Kiện tướng FIDE (FIDE Master);
- Huấn luyện viên cờ vua tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Phụ trách chương trình đào tạo kỳ thủ từ vỡ lòng đến nâng cao tại Vietnamchess.

fide Hồ sơ FIDE: https://ratings.fide.com/profile/12402435
email Email: danghoangson@vietnamchess.vn