phamchuongPhạm Chương

- Huấn luyện viên quốc tế FT (FIDE Trainer);
- Kiện tướng quốc tế IM (International Master);
- Huấn luyện viên tại Vietnamchess;
- Phụ trách chương trình đào tạo kỳ thủ từ vỡ lòng đến nâng cao tại Vietnamchess.

fide Hồ sơ FIDE: https://ratings.fide.com/profile/12401218
email Email: phamchuong@vietnamchess.vn