TTTT V3 Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2014

Góc bình luận

PTSCV7 3Lãng tử Tây Đô Hùynh Linh cùng Quang Minh Tả Sứ tạm dẫn đầu sau ván 3 với 3 điểm...

B3 : Đặng Cửu Tùng Lân (BPH) Tiên Thắng Võ Văn Hoàng Tùng (DAN)

6d1e8abd

B6 :Lại Lý Huynh (BDU) Tiên Thắng Lê Phan Trọng Tín (BRV)

6d1e8abd