TTTT V5 Cúp Kỳ Vương PTSC Marine lần II - 2014

Góc bình luận

6d1e8abd
Sau hơn nửa chặng đường giằng co và bám sát nhau về điểm số , sáng nay 11/4/2014 , Ván 5 Cúp Kỳ Vương PTSC Marine lần II - 2014 được coi là ván bản lề để tách tốp :

Bàn 1 : Uông Dương Bắc (PMA) Tiên Hòa Nguyễn Thành Bảo (HNO)

6d1e8abd

Hai bên đồng ý hòa !

Bàn 2 : Lại Lý Huynh (BDU) Tiên Thắng Nguyễn Hòang Lâm (HCM)

6d1e8abd

Quang Minh Tả Sứ buông cờ chịu thua !

Bàn 3 : Trần Văn Ninh (DAN) Tiên Hòa Trương Á Minh (HCM)

6d1e8abd

Bàn 4 : Đào Cao Khoa (BDU) Tiên Hòa Hà Văn Tiến (BCA)

6d1e8abd

Bàn 5 : Đặng Cửu Tùng Lân (BPH) Tiên Thắng Phạm Quốc Hương (HNO)

6d1e8abd

Bàn 6 : Võ Minh Nhất (BPH) Tiên Hòa Lê Phan Trọng Tín (PMA)

6d1e8abd

Bàn 7 : Trềnh A Sáng (HCM) Tiên Hòa Hùynh Linh (CTH)

6d1e8abd