TTTT V8&9 Giải cờ tướng hạng nhất QG 2014

Góc bình luận

6d1e8abd
Hôm nay 21/02/2014 diễn ra các ván 8&9 quyết định đến các ngôi thứ hạng đầu của cả 2 bảng Nam và Nữ . Mời các bạn theo dõi diễn tiến các ván đấu tiêu biểu của 2 vòng này :

Vòng 8 Nam : Nguyễn Thành Bảo HNO 5 Tiên Hòa 5 Nguyễn Hoàng Lâm HCM

6d1e8abd

Vòng 7 Nữ : Nguyễn Thị Phi Liêm HNO 3½ Tiên Thắng 4½ Nguyễn Hoàng Yến HCM

6d1e8abd

Vòng 9 Nam : Huỳnh Linh CTH 6 Tiên Hòa 6½ Lại Lý Huynh BDU

6d1e8abd

Vòng 9 Nam : Võ Minh Nhất BPH 5½ Tiên Bại 5½ Nguyễn Thành Bảo HNO

6d1e8abd