TTTT Kỳ Đài 81 9h 12/3/2015 : Trềnh A Sáng - Nguyễn Thanh Khiết

Tin Kỳ đài & CLB

aplus 09112014

Sau khi chiến thắng QTĐS Diệp Khai Nguyên trong ván cờ biểu diễn khai trương Cafe 81 tuần trước , ĐCĐS Trềnh A Sáng được mời chơi ván công Đài tuần này , còn Đài chủ chính là danh thủ Nguyễn Thanh Khiết , người giữ Kỳ Đài Aplus trước khi chuyển về địa chỉ mới 319A4 Nơ Trang Long với tên gọi mới Kỳ Đài 81 ( diễn ra vào 9h sáng thứ 5 hàng tuần ) :

Trềnh A Sáng (ĐCĐS) - Nguyễn Thanh Khiết (Đài chủ)

aplus15112014 2

Hai bên chơi thế trận Ngũ Lục Pháo đối Phản Cung Mã . Sau gần 100 hiệp quần thảo , Túy Kỳ Tiên Trềnh A Sáng đã giành thắng lợi đọat ngôi Đài chủ của Nguyễn Thanh Khiết.