TTTT Kỳ Đài APlus 09h 13/12/2014 : Nguyễn Thanh Khiết - Nguyễn Hoàng Tuấn

Tin Kỳ đài & CLB

aplus 09112014

Bất ngờ kích bại danh thủ Nguyễn Huy Lam để bước lên ngôi Đài chủ , kỳ thủ trẻ Nguyễn Hoàng Tuấn (KHQ) sẽ gặp ngay lão tướng Nguyễn Thanh Khiết (QQ) ở ván công Đài tuần này . Đây là thử thách đầu tiên cho Đài chủ trẻ khi gặp phải lão sư phụ của Âu Dương Công Tử Lại Lý Huynh.

Nguyễn Thanh Khiết (QQ) Tiên Thắng Nguyễn Hoàng Tuấn (Đài chủ)

aplus15112014 2

Kết quả Nguyễn Thanh Khiết giành chiến thắng đọat ngôi Đài chủ của Nguyễn Hòang Tuấn !